Spring naar bijdragen

Apen en pauwen


Aanbevolen berichten

36 minuten geleden zei Thinkfree:

Dit slaat nergens op Gaitema, een bijbels onderbouwing kun je die geven?

Zou het mogelijk zijn dat God ongeveer 6000 jaar geleden hemel, aarde, zee, en alles daarin gemaakt heeft in zes letterlijke dagen van 24 uur, met de mens Naar Zijn of beter gezeged Hun (Hun! Immers: Jezus = God, en God is een Drie-ene God) beeld, naar Hun gelijkenis; en dat de mens heerschappij heeft over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 157
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Salomo kreeg apen en pauwen aangevoerd op schepen. Als je een aap nadoet kun je ontdekken dat een aap lacht om pijn. Jezus leed pijn aan het kruis. Hij was als een aap. Bij de apen waren pauwen. Een p

In het verhaal van Gideon wordt Israël aangevallen door verschillende volkeren. Zij werken samen om Israël berooid achter te laten. Eën van de dingen die zij doen is dat zij geen dieren overlieten voo

Dat is niet waar in de lectuur van JG, zijn verklaringen en uitleggingen  die in lijn zijn  met de schrift  en  het Bijbel lezen begrijpelijk maken, het is een hulpmiddel, geen doel op zich.

Op 18-10-2020 om 12:16 zei Plume:

Inderdaad. Dat is alleen geen reden om Jan en alleman, die er niets van begrijpt, daar patent op te geven. 

Tsja, ik weet het niet. Maar het lijkt er wel op dat wat die paus doet zo ontzettend geslepen is.   In dit artikel bijvoorbeeld https://www.lifesitenews.com/news/no-one-is-saved-alone-pope-francis-calls-on-men-to-save-each-other. komt naar voren dat hij in feite de kritiek van de spotters op Jezus overneemt.  Hij gaat er zelfs toe over te zeggen dat niemand alleen wordt gered en dat het oneerlijk zou zijn anderen hun eigen kruis te laten dragen. Terwijl Jezus toch echt heeft gezegd dat ieder mens zijn kruis dient op te pakken en achter hem aan moet gaan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Thinkfree:

Ik weet dat @Chiel Fernig het zo niet bedoeld, en begrijp denk ik wat hij wil zeggen/vertellen. Naar mijn weten is er bijbels gezien geen enkele vergelijking tussen Jezus en een aap of pauw, weet jij er 1?

Ja. Ontelbare.  Het staat onder andere in Johannes 1.

Joh.1:1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

En in Romeinen 8

18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.

20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;

21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.

23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

24 Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?

25 Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.

Stierf Jezus niet voor de apen?  Gaf hij zijn leven niet voor de varkens?  Zo nee, waarom staat er dan  dat de gehele schepping in barensnood is en dat God alles is en in allen?

bewerkt door Chris Walters
Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Gaitema:

Ik heb er over na gedacht, maar nee. Het niveau van dit gesprek wel ik niet verlagen. Ik ga dus verder er niet op in. 

Zou het kunnen dat zij lasten binden, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en ze op de schouderen der mensen leggen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gaitema:

Ik heb er over na gedacht, maar nee. Het niveau van dit gesprek wel ik niet verlagen. Ik ga dus verder er niet op in. 

ok, dank voor je eerlijkheid. 💐

19 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dan kun jij beter gewoon je mond houden.

dit is ook niet nodig en vraag @Gaitema dit dan ook te negeren.

1 uur geleden zei Chris Walters:

Stierf Jezus niet voor de apen?  Gaf hij zijn leven niet voor de varkens?  Zo nee, waarom staat er dan  dat de gehele schepping in barensnood is en dat God alles is en in allen?

Jezus stierf voor de mens, de gehele schepping zucht en is in barensnood door de mens, God is enkel in wedergeboren mensen, dat is de nieuwe schepping.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dan kun jij beter gewoon je mond houden.

Dat ga ik dus ook doen, dat zei ik net.

2 uur geleden zei WdG:

Zou het kunnen dat zij lasten binden, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en ze op de schouderen der mensen leggen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren?

Dat zou best kunnen. Ik ben niet zo van lasten verzwaren. 

1 uur geleden zei Thinkfree:

ok, dank voor je eerlijkheid. 💐

Okido

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-10-2020 om 17:54 zei Dat beloof ik:

Die vallen dus inderdaad onder wat jij noemt 'in het boek staat alles dat we nodig hebben'.
De wachttoren valt daar niet onder.

De Wachttoren geeft uitleg, het voegt niks toe. Het is net als met @TTC, daar heb je ook uitleg bij nodig om te begrijpen wat die zegt.

Op 18-10-2020 om 17:54 zei Dat beloof ik:

In dat geval is de Bijbel dus juist niet een boek waarin alles staat dat we nodig hebben.
Je zwalkt weer eens.

Jawel, alleen begrijpen een heleboel mensen de Bijbel niet. En dat is goed te begrijpen, want het is geen makkelijk boek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

De Wachttoren geeft uitleg, het voegt niks toe. Het is net als met @TTC, daar heb je ook uitleg bij nodig om te begrijpen wat die zegt.

Soms staan er woorden waarover nagedacht kan worden, en net hierdoor een andere zienswijze toelaat. Hoe deze processen werken staat beschreven, niet altijd een pretje binnen het kader van geloofsovertuigingen die misschien onvolledig kunnen zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei sjako:

Jawel, alleen begrijpen een heleboel mensen de Bijbel niet. En dat is goed te begrijpen, want het is geen makkelijk boek.

De Bijbel is zowel een gemakkelijk boek als een moeilijk boek. Kinderen kunnen het lezen en begrijpen en theologen kunnen er eindeloos mee worstelen. Maar zodra mensen menen alles te kunnen doorgronden en uit te leggen en dan ook nog hun uitleg als de enige juiste verkondigen kun je weten dat dit zeer overmoedige mensen betreft die het in werkelijkheid helemaal niet begrijpen. En dan kan het inderdaad alleen maar moeilijk zijn. Je wordt dan zelfs afhankelijk van de visie van anderen. Dat is het WTG bijvoorbeeld zeer kwalijk te nemen. Ik zou niet graag in hun schoenen staan bij het laatste oordeel want daar blijft dan alleen diepe schaamte over.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Thinkfree:

, God is enkel in wedergeboren mensen,

Lees nou gewoon nóg eens wat er in Johannes 1 staat. Ik heb het voor je geciteerd ook nog. In plaats van almaar door te draven, lees nou gewoon eens 1 tekst en herlees die net zo lang tot de verdieping tot je begint te dagen.
 

Hoe denk je anders dat Daniël levend uit de leeuwenkuil is gekomen?

bewerkt door Chris Walters
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Chris Walters:

Lees nou gewoon nóg eens wat er in Johannes 1 staat. Ik heb het voor je geciteerd ook nog. In plaats van almaar door te draven, lees nou gewoon eens 1 tekst en herlees die net zo lang tot de verdieping tot je begint te dagen.
 

Hoe denk je anders dat Daniël levend uit de leeuwenkuil is gekomen?

Zelfs de storm gaat voor Jezus liggen 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-10-2020 om 18:17 zei WdG:

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.

Iedereen kan daar aan zien dat God bestaat. Rom 1:19-20. Daar staat dat de mens via het zichtbare het onzichtbare kan leren kennen. Via de schepping kan men God leren kennen, zijn kracht en zijn goddelijkheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-10-2020 om 13:19 zei WdG:

Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

inderdaad hij werd veracht. Bedoel je dat anderen hem onwaardig achtten, want Christus werd door de Vader zelf zeer hoog geacht? Een iegelijk verborg zijn aangezicht voor hem. Ik ken dit niet als tekstgedeelte maar ik weet dat er ook staat: "zijn gezicht was niet meer menselijk", ik kan me voorstellen dat wanneer je in je gezicht geslagen bent je er zodanig uitziet dat men zijn gezicht van afschuw afwend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-10-2020 om 09:27 zei Thinkfree:

Ik weet dat @Chiel Fernig het zo niet bedoeld, en begrijp denk ik wat hij wil zeggen/vertellen. Naar mijn weten is er bijbels gezien geen enkele vergelijking tussen Jezus en een aap of pauw, weet jij er 1?

De bijbel kauwt ons niet alles voor. Er zijn vele uitleggingen die nier in de bijbel staan. De bijbel geeft principes aan maar om het toe te passen op het dagelijks leven moeten we het interpreteren. We moeten het daartoe overdenken en onze eigen conclusies trekken. Toen ik voor het eerst de vergelijking hoorde van de slang die Mozes ophief en de kruisdood van Jezus moest ik ook even nadenken voordat ik het kon accepteren. Ook over sexualiteit wordt in de bijbel alleen oppervlakkig gesproken. Toch heeft God dit met alle details die erbij komen kijken gemaakt. Dit is echter aan jezelf om te ontdekken.

Je hebt eerder gevraagd naar tekstverwijzingen. Ik heb in antwoord op Desid verschillende bijbelteksten aangehaald. Maar ik weet uit mijn hoofd niet meer wat de exacte verwijzing is. Ik weet dat het er staat, net zoals schrijvers van het nieuwe testament teksten aanhalen zonder exacte verwijzing. Het opzoeken van verwijzingen is mij te veel werk. Misschien kun je het zelf of zijn er anderen op het forum die het leuk vinden om dat te doen.

Als je wil kan ik wel de redenering uiteenzetten hoe ikzelf er toe gekomen ben. Wanneer een redenering een goede uitkomst geeft is het reden aan te nemen dat die klopt. Hoe meer teksten je vind die aansluiten, hoe meer de overtuiging groeit dat de uitleg betrouwbaar is. Daartoe is dit forum zeer nuttig.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-10-2020 om 19:12 zei Thinkfree:

Enkel van de mens staat er dat die naar Gods beeld geschapen zijn, waar in de Bijbel staat dat ook van de dieren?

We zitten hier in 'bijbelstudie' graag verwijzingen.

Genesis 1:26 is mijn verwijzing.

Enkel de mens is naar het volledige beeld van God geschapen. Dieren hebben karaktereigenschappen van God. Zij bezitten slechts ten dele zijn eigenschappen. Als Jezus Petrus met een rots vergelijkt dan bedoeld hij alleen de eigenschap die een rots heeft. Namelijk dat je er stevig op kunt staan. Hij bedoelt niet de eigenschap dat een rots een dood ding is. In de baarmoeder van een haai eten de kleine haaitjes elkaar op. Welke vergelijking zou hiermee te maken zijn?

Op 22-10-2020 om 09:27 zei Thinkfree:

Ik weet dat @Chiel Fernig het zo niet bedoeld, en begrijp denk ik wat hij wil zeggen/vertellen. Naar mijn weten is er bijbels gezien geen enkele vergelijking tussen Jezus en een aap of pauw, weet jij er 1?

Hun gezicht geleek op dat van een mens. Ezechiël 1:10

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Desid:

Tja, als je niet ziet hoe mijn reactie een argument is, is verder praten vrij hopeloos.

Je drolvergelijking slaat helemaal nergens op. Een aap is volgens onderzoek op sommige terreinen zelfs verder ontwikkeld dan de mens, wat nodig is om in de natuur te overleven. Wij zijn vooral op sociaal vlak verder dan de apen. Zowel honden, katten, paarden, dolfijnen, verschillende vogels, apen en olifanten staan kwa intelligentie van alle levende wezens het dichtste bij de mensen en dus het dichtste bij Gods beeld die wij zijn. Zoals een Olifant zijn jong beschermd, zo beschermd God ons. Zoals een Adelaar een jong leert vliegen, zo leert God ons in de Geest te handelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

Op 22-10-2020 om 16:03 zei Willempie:

 Je wordt dan zelfs afhankelijk van de visie van anderen. Dat is het WTG bijvoorbeeld zeer kwalijk te nemen. Ik zou niet graag in hun schoenen staan bij het laatste oordeel want daar blijft dan alleen diepe schaamte over.

Ik spreek voor mijzelf dus niet voor andere of andere religie, ik ben als JG. geheel niet bang voor wat dan ook bij het laatste oordeel, tenminste in de kwaliteit  als onvolmaakt mens, die het juiste blijft voorstaan

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Gaitema:

Je drolvergelijking slaat helemaal nergens op. Een aap is volgens onderzoek op sommige terreinen zelfs verder ontwikkeld dan de mens, wat nodig is om in de natuur te overleven. Wij zijn vooral op sociaal vlak verder dan de apen. Zowel honden, katten, paarden, dolfijnen, verschillende vogels, apen en olifanten staan kwa intelligentie van alle levende wezens het dichtste bij de mensen en dus het dichtste bij Gods beeld die wij zijn. Zoals een Olifant zijn jong beschermd, zo beschermd God ons. Zoals een Adelaar een jong leert vliegen, zo leert God ons in de Geest te handelen.

Wat een gezeur. Dit hele topic is gebaseerd op flauwekul.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-10-2020 om 13:05 zei thom:

Narcissus is de oorzaak van de val; zelfverheerlijking, begeerte naar het zelf.

Narcisme wordt vaak verkeerd begrepen. In de volksmond is een nacist zo vol van zichzelf dat hij helemaal in zichzelf opgaat. Maar een narcist ervaart zichzelf niet als vol maar juist als leeg.  Dit komt doordat hij zichzelf identificeert met een beeld dat hij op een lager niveau van bewustzijn van zichzelf heeft gemaakt. Op een hoger spiritueel niveau heeft de narcist zichzelf afgewezen.  En dat is niet alleen eigen aan wie als narcist wordt betiteld, maar aan de hele mens die meent dat hij zich van God afgescheiden heeft en zich hierover schuldig voelt. Ieder mens wordt geboren met een existentiële schuld. De notie van het ik dat het eigenlijk niet mag bestaan.  In zijn kern is het ego een schuldcomplex rondom het idee dat het een eigen identiteit ten koste van God heeft verworven. De schuld die hiermee gepaard gaat is zo groot dat zij ondraaglijk is waardoor zij naar het onderbewustzijn is verdrongen.  Toch sijpelt die schuld van het ik door de verschillende bewustzijnslagen heen ons bewustzijn binnen, waar deze zich in de vorm van gedachten en gevoelens en fysieke indrukken openbaart.  Een cursus in wonderen is wat dat betreft wel een interessant werk. Het beschrijft hoe onze wereld in feite een groot afweermechanisme is om het schuldcomplex van het ego niet onder ogen te hoeven zien.  Het mooie is dat het allemaal Maya is. 

Op 22-10-2020 om 16:57 zei Gaitema:

Zelfs de storm gaat voor Jezus liggen 

Jezus zei:

“Het koninkrijk van God is in u en overal om u heen. 
Breek een stuk hout en ik ben daar.
Til een steen op en u zult me vinden”.

Uit: Het evangelie van Thomas en het Lied van de Parel.

bewerkt door Mount Freedom
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid