Spring naar bijdragen

Genesis 2:17


Aanbevolen berichten

Hier voor mij een (Theologisch/Bijbels)  vraagstuk:

 

Toen God de mens schiep naar zijn beeld in het hof van eden, in Genesis 1 & 2, was de oorspronkelijke bedoeling dat de mens niet zou sterven. Klopt dat met het algemene christelijke leer?

Zo ja, dan betekent dit dus dat mensen niet bedoeld waren om in de hemel terecht te komen. Vanuit dat perspectief is het nogal vreemd dat alle christenen de hoop hebben na hun dood in de hemel opgenomen te worden. Heeft God de uiteindelijke bestemming van de mensen ( bedoeld om de aarde te bevolken en te bewonen) gewijzigd?

 

Bedoelde God dat Adam en Eva direct zouden sterven als ze ongehoorzaam waren of dat ze sterfelijk zouden worden?

Adam leefde nog 900 jaar na de zondeval dus: God bedoelde niet dat Adam direct na het eten van de vrucht zou sterven, maar dat hij sterfelijk zou worden na het eten van de vrucht.

 

Is de mens onsterfelijk gemaakt? En is hier een theologische of andere uitleg voor?

 

Met vriendelijke groet,

 

Yoni

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 547
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Weet je. Je kunt het Sjako bijna niet kwalijk nemen. De westerse christenen zijn grotendeels opgevoed met vervangingstheologie. Er was geen twijfel mogelijk. Dat was gewoon zo. Joden waren uit de grat

Het loslaten van die diepgewortelde vervangingstheologie vereist dat je de bijbel helemaal opnieuw gaat lezen en je geheugen uitschakelt. Dan zie je meteen in Genesis dat God een verbond sluit, e

Niet expliciet, maar als Jacob zegt: Op uw zaligheid wacht ik, HEERE! (Gen.49:18, SV) Dan klinkt hierin wel door dat er een andere bestemming is dan een aardse. Op meerdere plekken in het OT

Zojuist zei Yoni:

Toen God de mens schiep naar zijn beeld in het hof van eden, in Genesis 1 & 2, was de oorspronkelijke bedoeling dat de mens niet zou sterven. Klopt dat met het algemene christelijke leer?

Ja.

Zojuist zei Yoni:

Zo ja, dan betekent dit dus dat mensen niet bedoeld waren om in de hemel terecht te komen. Vanuit dat perspectief is het nogal vreemd dat alle christenen de hoop hebben na hun dood in de hemel opgenomen te worden. Heeft God de uiteindelijke bestemming van de mensen ( bedoeld om de aarde te bevolken en te bewonen) gewijzigd?

Het paradijs was de hemel op aarde. Omdat God Almachtig en dus ook Alziend/Alwetend is, wist Hij dat de mens zou gaan zondigen en heeft Hij hiermee rekening gehouden in Zijn plan. Nu mogen wij er zeker van zijn dat we in de hemel terecht komen als we geloven in God, waar het nog beter zal zijn dan in het paradijs op aarde.

Zojuist zei Yoni:

Bedoelde God dat Adam en Eva direct zouden sterven als ze ongehoorzaam waren of dat ze sterfelijk zouden worden? Adam leefde nog 900 jaar na de zondeval dus: God bedoelde niet dat Adam direct na het eten van de vrucht zou sterven, maar dat hij sterfelijk zou worden na het eten van de vrucht.

Na de zondeval (het eten van de verboden vrucht) werd de doodstraf uitgesproken over de gehele mensheid. In geestelijk opzicht waren Adam en Eva direct gescheiden van, en dus dood voor, God. Hun lichaam werd onderhevig aan de gevolgen van de zondeval en werd sterfelijk.

Zojuist zei Yoni:

Is de mens onsterfelijk gemaakt? En is hier een theologische of andere uitleg voor?

De mens was in het begin onsterfelijk. Door te zondigen werd de mens sterfelijk.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Yoni:

Toen God de mens schiep naar zijn beeld in het hof van eden, in Genesis 1 & 2, was de oorspronkelijke bedoeling dat de mens niet zou sterven. Klopt dat met het algemene christelijke leer?

Veel christenen geloven dit. Nochthans staat nergens Genesis dat het de bedoeling was dat de mens niet zou sterven.

1 uur geleden zei Yoni:

Zo ja, dan betekent dit dus dat mensen niet bedoeld waren om in de hemel terecht te komen.

Ook dat staat nergens in Genesis, het is een eigen invulling. Het begrip 'hemel' komt uberhaupt in heel Genesis niet voor, dus ik vraag me af hoe je hier bij komt.

1 uur geleden zei Yoni:

Vanuit dat perspectief is het nogal vreemd dat alle christenen de hoop hebben na hun dood in de hemel opgenomen te worden.

Op grond van alleen Genesis, is dat is een correcte vaststelling. 

1 uur geleden zei Yoni:

Heeft God de uiteindelijke bestemming van de mensen ( bedoeld om de aarde te bevolken en te bewonen) gewijzigd?

Hoe kom je erbij dat dit de uiteindelijke bestemming van mensen is/was ? Ook dat staat namelijk nergens in Genesis. De mens wordt Eden uit gestuurd, maar daar blijft het bij.

1 uur geleden zei Yoni:

Bedoelde God dat Adam en Eva direct zouden sterven als ze ongehoorzaam waren of dat ze sterfelijk zouden worden?

Dat is onbekend. De tekst is onduidelijk en is op meerdere manieren te interpreteren.

1 uur geleden zei Yoni:

Bedoelde God dat Adam en Eva direct zouden sterven als ze ongehoorzaam waren of dat ze sterfelijk zouden worden?

Adam leefde nog 900 jaar na de zondeval dus: God bedoelde niet dat Adam direct na het eten van de vrucht zou sterven, maar dat hij sterfelijk zou worden na het eten van de vrucht.

 

Is de mens onsterfelijk gemaakt? En is hier een theologische of andere uitleg voor?

Daar is Genesis nu weer wel duidelijk over.
Aan het einde van Genesis 3 staat dat God dacht dat de mens aan hem gelijk was, nu hij kennis van goed en kwaad had. Om te voorkomen dat hij ook nog een onsterfelijk zou worden door het eten van de vruchten van de levensboom, stuurde  hij de mens weg.

De mens is dus niet onsterfelijk gemaakt. En god is dat ook niet. Immers, de mens was aan hem gelijk na het verkrijgen van kennis van goed en kwaad en wilde voorkomen dat hij daarbuiten ook nog eens onsterfelijk zou worden. 

 

Met andere woorden @Yoni, als je Genesis gewoon door leest staan de antwoorden van deze vragen daar gewoon in.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Veel christenen geloven dit. Nochthans staat nergens Genesis dat het de bedoeling was dat de mens niet zou sterven.

Ook dat staat nergens in Genesis, het is een eigen invulling. Het begrip 'hemel' komt uberhaupt in heel Genesis niet voor, dus ik vraag me af hoe je hier bij komt.

Op grond van alleen Genesis, is dat is een correcte vaststelling. 

Hoe kom je erbij dat dit de uiteindelijke bestemming van mensen is/was ? Ook dat staat namelijk nergens in Genesis. De mens wordt Eden uit gestuurd, maar daar blijft het bij.

Dat is onbekend. De tekst is onduidelijk en is op meerdere manieren te interpreteren.

Daar is Genesis nu weer wel duidelijk over.
Aan het einde van Genesis 3 staat dat God dacht dat de mens aan hem gelijk was, nu hij kennis van goed en kwaad had. Om te voorkomen dat hij ook nog een onsterfelijk zou worden door het eten van de vruchten van de levensboom, stuurde  hij de mens weg.

De mens is dus niet onsterfelijk gemaakt. En god is dat ook niet. Immers, de mens was aan hem gelijk na het verkrijgen van kennis van goed en kwaad en wilde voorkomen dat hij daarbuiten ook nog eens onsterfelijk zou worden. 

 

Met andere woorden @Yoni, als je Genesis gewoon door leest staan de antwoorden van deze vragen daar gewoon in.

we zijn uit het paradijs gezet waar we onsterfelijk waren. Door in onze eigen wegen te lopen sloop de dood er ook steeds meer in. In tegenstelling dat mensen ouder worden, sterven ze steeds jonger. :) En waarom? Door de slangenkennis toe te passen. We bouwen in gelijkenis van de tegenstander. Terwijl onze wereld zou moeten pronken ter ere van Hem. Ik geloof dat we dat als mens kunnen, maar er is iets kwaad binnengeslopen wat ons de dood bracht.

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Hoe kom je erbij dat dit de uiteindelijke bestemming van mensen is/was ? Ook dat staat namelijk nergens in Genesis. De mens wordt Eden uit gestuurd, maar daar blijft het bij.

Niet waar dbi. Dat staat er wel, maar uiteindelijke bestemming is misschien een andere invulling voor 'doel', het doel van de mens

Zoek maar even op ben op werk maar ~ de heer heeft de mens niet voor niets gemaakt en de aarde om die te bewonen 

 

bewerkt door nikie90
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei nikie90:

Niet waar dbi. Dat staat er wel 

Niet expliciet, maar als Jacob zegt:

Op uw zaligheid wacht ik, HEERE! (Gen.49:18, SV)

Dan klinkt hierin wel door dat er een andere bestemming is dan een aardse. Op meerdere plekken in het OT schemert deze uiteindelijke bestemming van mensen die in God geloven door, zoals bv in:

En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. (Pred.12:7, SV)

Door de Bijbel in zijn geheel te lezen wordt wel duidelijk waar deze zaligheid zal zijn: bij God die in de hemel is. Met name het NT is kristalhelder over deze kwestie. Het is dan ook onverstandig om enkel in Genesis te vorsen voor een antwoord op de vraag of elke gelovige, dus ook die in het OT, zijn bestemming zal hebben bij God die in de hemel is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Niet expliciet, maar als Jacob zegt:

Op uw zaligheid wacht ik, HEERE! (Gen.49:18, SV)

Dan klinkt hierin wel door dat er een andere bestemming is dan een aardse. Op meerdere plekken in het OT schemert deze uiteindelijke bestemming van mensen die in God geloven door, zoals bv in:

En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. (Pred.12:7, SV)

Door de Bijbel in zijn geheel te lezen wordt wel duidelijk waar deze zaligheid zal zijn: bij God die in de hemel is. Met name het NT is kristalhelder over deze kwestie. Het is dan ook onverstandig om enkel in Genesis te vorsen voor een antwoord op de vraag of elke gelovige, dus ook die in het OT, zijn bestemming zal hebben bij God die in de hemel is.

Sorry was in de war. Met Jesaja 45:18. Dbi is correct dat het niet expliciet in Genesis staat 

bewerkt door nikie90
Link naar bericht
Deel via andere websites

Prediker 3:

1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd;

...

18 Ik zeide bij mijzelf: Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn.

19 Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid,

20 Alles gaat naar een plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof.

21 Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde?

22 Zo heb ik ingezien, dat er niets beters is dan dat de mens zich verheugt in zijn werken, want dat is zijn deel: wie zal hem ertoe brengen zich te verlustigen in wat na hem zijn zal?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Yoni:

Toen God de mens schiep naar zijn beeld in het hof van eden, in Genesis 1 & 2, was de oorspronkelijke bedoeling dat de mens niet zou sterven.

Citaat

Statenvertaling - Genesis 3:22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.

Blijkbaar moest je daartoe eten van de boom des levens. Gezien de zinsconstructie lijkt het mij dat God dit verborgen heeft gehouden voor de mens. Het is dus maar de vraag of het God's oorspronkelijke bedoeling was dat de mens niet zou sterven. 

 

2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Omdat God Almachtig en dus ook Alziend/Alwetend is

Een almachtige God kan alles en een alwetende God weet alles. Dus God weet wat het verleden het heden en de toekomst gaat brengen en weet dus al welke keuzes hij zal moeten maken en weet dan al wat hij zal kiezen. Kortom een almachtige en alwetende God is gevangen in zijn eigen web, zonder enige mogelijkheid daar uit te ontsnappen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Yoni:

Hier voor mij een (Theologisch/Bijbels)  vraagstuk:

 

Toen God de mens schiep naar zijn beeld in het hof van eden, in Genesis 1 & 2, was de oorspronkelijke bedoeling dat de mens niet zou sterven. Klopt dat met het algemene christelijke leer?

Zo ja, dan betekent dit dus dat mensen niet bedoeld waren om in de hemel terecht te komen. Vanuit dat perspectief is het nogal vreemd dat alle christenen de hoop hebben na hun dood in de hemel opgenomen te worden. Heeft God de uiteindelijke bestemming van de mensen ( bedoeld om de aarde te bevolken en te bewonen) gewijzigd?

Zoals Mullog al aangaf zijn er hier verschillende opvattingen over, omdat je nog de boom des levens hebt. Daar daaromtrent b.v. Cullman of Barr, die hier erg diep op in gaan.

De mens lijkt niet bedoeld te zijn in de hemel opgenomen te worden, dit blijkt ook eerder een Nieuwtestamentisch idee te zijn (Lees b.v. 1 Kor 15), het Oude Testament heeft het daar dan ook zelden over (b.v. in prediker wordt wel gesteld dat de geest terug naar God gaat), de dood wordt in het Oude Testament ook veeleer met angst tegemoet getreden (juist waarschijnlijk omdat men niet zo goed begreep wat het inhield; Sheol b.v. wordt bijzonder duister beschreven, net zoals het hiernamaals in verschillende omringende volkeren ook beschreven werd, pas later, in de tweede tempelperiode worden er divisies aangemaakt in Sheol, maar dat was in de oudste teksten die over Sheol praten niet het geval). Voor veel christenen is de hemel ook niet het eindpunt, maar een "tussenstation", uiteindelijk wordt volgens velen de aarde en hemel vernieuwd en komt de mens terug op aarde.

3 uur geleden zei Yoni:

 

Bedoelde God dat Adam en Eva direct zouden sterven als ze ongehoorzaam waren of dat ze sterfelijk zouden worden?

Adam leefde nog 900 jaar na de zondeval dus: God bedoelde niet dat Adam direct na het eten van de vrucht zou sterven, maar dat hij sterfelijk zou worden na het eten van de vrucht.

 

Is de mens onsterfelijk gemaakt? En is hier een theologische of andere uitleg voor?

 

Met vriendelijke groet,

 

Yoni

Ut 1 Kor 15 zouden we interdaad kunnen concluderen dat de mens onsterfelijk gemaakt wordt... Aan de andere kant zijn de vele schriftplaatsen in het Oude Testament die het over Sheol hebben hier wat contradictorisch tegenover, volgens Cullmann is het daarom duidelijk dat de mens zonder lichaam verbleekt tot een schaduw, een schim, wat in feite ook de vertaling is van refaim, de inwoners van Sheol. Wie er in Sheol beland? Ook daar is de bijbel niet duidelijk over... De Schriftplaatsen die iedereen naar Sheol verbannen zijn in de minderheid, ten opzichte van de Schriftplaatsen die enkel de slechte naar Sheol verbannen (zoals je b.v. kunt lezen bij Rosenberg en anderen).

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Veel christenen geloven dit. Nochthans staat nergens Genesis dat het de bedoeling was dat de mens niet zou sterven.

Binnen het katholicisme wordt daar echter niet vanuit gegaan, zo had ik begrepen. De mens was bestemd om hier op aarde in volmaakte verbondenheid met God samen te werken aan de schepping, om daarna op hoge leeftijd als vanzelfsprekend door de dood in de hemel opgenomen te worden.
Zo zou de mens talrijk worden, zich verspreiden over de aarde en zich in alle rust en vrijheid ontwikkelen, in harmonie met de schepping en vertrouwend op Gods wijsheid en voorzienigheid.
Heel anders dus dan nu, waar haar ontwikkeling door het veel te hoge tempo enorm veel onherstelbare schade, uitputting van natuurlijke bronnen en verschrikkelijk veel lijden veroorzaakt, ook aan zichzelf.

Het eeuwig leven bestaat ten eerste uit het leven in God; daarom kunnen we ook nu zeggen dat christenen het eeuwig leven alreeds hebben ontvangen, al sterven zij dan nog lichamelijk. Een mens is pas dood als hij God de rug toekeert.
De lichamelijke dood werd een vijand door de zonde en niet uit zichzelf, omdat door de erfzonde de mogelijkheid is ontstaan dat een mens sterft zonder verbondenheid met God en daardoor dus niet met Hem in de hemel verder leeft.
Voor een christen hoeft de dood echter dus geen vijand te zijn, want hij brengt hem naar God als hij God en zijn naasten blijft liefhebben en zich door Hem laat vormen en onderwijzen in de weg die voor hem ligt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Mullog:

Een almachtige God kan alles en een alwetende God weet alles. Dus God weet wat het verleden het heden en de toekomst gaat brengen en weet dus al welke keuzes hij zal moeten maken en weet dan al wat hij zal kiezen. Kortom een almachtige en alwetende God is gevangen in zijn eigen web, zonder enige mogelijkheid daar uit te ontsnappen. 

Onze Almachtige God houdt Zich aan Zijn belofte, maakt deze waar en is daar geen slaaf van.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Yoni:

Hier voor mij een (Theologisch/Bijbels)  vraagstuk:

 

Toen God de mens schiep naar zijn beeld in het hof van eden, in Genesis 1 & 2, was de oorspronkelijke bedoeling dat de mens niet zou sterven. Klopt dat met het algemene christelijke leer?

Zo ja, dan betekent dit dus dat mensen niet bedoeld waren om in de hemel terecht te komen. Vanuit dat perspectief is het nogal vreemd dat alle christenen de hoop hebben na hun dood in de hemel opgenomen te worden. Heeft God de uiteindelijke bestemming van de mensen ( bedoeld om de aarde te bevolken en te bewonen) gewijzigd?

 

Bedoelde God dat Adam en Eva direct zouden sterven als ze ongehoorzaam waren of dat ze sterfelijk zouden worden?

Adam leefde nog 900 jaar na de zondeval dus: God bedoelde niet dat Adam direct na het eten van de vrucht zou sterven, maar dat hij sterfelijk zou worden na het eten van de vrucht.

 

Is de mens onsterfelijk gemaakt? En is hier een theologische of andere uitleg voor?

 

Hallo @Yoni. Welkom op dit forum. Ik zal proberen een antwoord te geven op basis van Gods woord. Toen God de mens schiep, schiep Hij hen naar Zijn beeld. Het was dan idd ook niet de bedoeling dat de mens zou sterven. Hij had echter een boom geplaatst, de boom van de kennis van goed en kwaad. Als de mens daar zou van eten dan zou de mens zeker sterven. Je zou je kunnen afvragen waarom God die boom daar had neergezet. Dit was omdat de mens ook een vrije wil had gekregen. Als hij God als soeverein had gediend, dan hadden ze voor eeuwig een goed leven gehad. Maar satan deed hun verleiden met een leugen dat wanneer ze zouden eten van die boom, ze zouden worden als God, kennende goed en kwaad. De mens liet toen eigenlijk weten dat ze het zelf beter wisten en dat mag de mensheid bewijzen totdat God zegt: 'het is genoeg'. De mens heeft bewezen dat ze er een potje van maken en niet zonder God kunnen. Jezus is naar de aarde gekomen om als zoenoffer te dienen voor de hele mensheid. In de hoedanigheid als volmaakt mens kon Hij sterven voor wat Adam had gedaan, ook een volmaakt mens en zelfs zoon van God genoemd.  Het evenwicht is weer hersteld. Vlak na de zondeval had God al direct een plan klaar om wat satan had gedaan ongedaan te maken. Daaruit volgt idd dat de paradijselijke aarde weer hersteld gaat worden. Iets wat heel vaak in de Bijbel naar voren komt (bijv in Jesaja 11:5-10). Lees ook Daniël 2 eens. 

Duidelijke tekst vind ikzelf oa Psalm 37:29: de rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en ze zullen er eeuwig leven. Ook spreuken 2:21 zegt dit: Want alleen de oprechten zullen op de aarde wonen en de onberispelijken zullen daar blijven. Of wat dacht je van Jezus woorden in Mattheus 5:5: Gelukkig zijn degenen die zachtaardig zijn, want van hen zal de aarde worden.

Adam en Eva waren zeker niet onsterfelijk. Ze gingen terug naar het stof. Naar het niets. Prediker 9:5,10

Want de levenden weten* dat ze zullen sterven,+ maar de doden weten helemaal niets+ en ze hebben ook geen beloning* meer, omdat elke herinnering aan hen verloren gaat.+ 6 Ook hun liefde, hun haat en hun jaloezie zijn al vergaan. Ze hebben geen deel meer aan wat er onder de zon wordt gedaan.+

Doe wat je hand te doen vindt met heel je kracht, want er is geen werk, geen plan, geen kennis en geen wijsheid in het Graf (Sjeool),*+ waar je naartoe gaat.

Sjeool was dus een plek van onbewustzijn. Jezus vergelijkt de dood ook wel met een slaap. Bij Jezus zichtbare komst op aarde zullen alle mensen een opstanding krijgen, degene die rechtvaardig zijn tot een eeuwig leven de onrechtvaardige tot een leven van oordeel. Ze worden als het ware opgewekt uit hun doodslaap. De eerste opstanding vind echter plaats in de hemel, de eerste opstanding. Het gaat om een kleinen groep uitverkoren, de 144.000 uit Openbaring 7. Deze gaan met Jezus meeregeren over Gods Koninkrijk op aarde.

Voor het overgrote deel van de mensheid geldt dus dat ze een opstanding krijgen op de Nieuwe aarde, deze aarde maar dan onder Jezus bestuur. Geen coronavirus meer, geen dood, geen oorlog meer. Alle tranen worden gewist.

Ik hoop dat dit een beetje antwoord op je vraag is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Sjeool was dus een plek van onbewustzijn. Jezus vergelijkt de dood ook wel met een slaap. Bij Jezus zichtbare komst op aarde zullen alle mensen een opstanding krijgen, degene die rechtvaardig zijn tot een eeuwig leven de onrechtvaardige tot een leven van oordeel. Ze worden als het ware opgewekt uit hun doodslaap.

Dat is wellicht iets dat jullie ervan maken en wat jullie god je zal aandoen, maar in de Bijbel staat iets heel anders:

Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. (Rom.8:38-39, SV)

Ook die zogenaamde doodsslaap, welke dus niets anders inhoud dan dat men dood is, kan ons niet scheiden van onze God. Ik heb na mijn sterven dus gelukkig wel wat beters te doen dan een doodsuiltje knappen.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Yoni:

Toen God de mens schiep naar zijn beeld in het hof van eden, in Genesis 1 & 2, was de oorspronkelijke bedoeling dat de mens niet zou sterven. Klopt dat met het algemene christelijke leer?

Ja

5 uur geleden zei Yoni:

Zo ja, dan betekent dit dus dat mensen niet bedoeld waren om in de hemel terecht te komen. Vanuit dat perspectief is het nogal vreemd dat alle christenen de hoop hebben na hun dood in de hemel opgenomen te worden. Heeft God de uiteindelijke bestemming van de mensen ( bedoeld om de aarde te bevolken en te bewonen) gewijzigd?

Nee, je weet niet wat God gedaan had indien er niet gezondigd was. Wat wij wel weten is dat eerste mens(adam) uit de aarde was, en de tweede mens(Jezus) de Heer uit de hemel.

Hemel en aarde zullen vereenigd worden uiteindelijk.

5 uur geleden zei Yoni:

Bedoelde God dat Adam en Eva direct zouden sterven als ze ongehoorzaam waren of dat ze sterfelijk zouden worden?

God bedoelde dat de dood onoverkomelijk zou worden voor de mens, maar gaf gelijk daarna de moeder aller beloften.

5 uur geleden zei Yoni:

Is de mens onsterfelijk gemaakt? En is hier een theologische of andere uitleg voor?

De mens was onsterfelijk zonder de zonde, de zonde is de reden van de dood.

Maar de mens kan in Jezus wederom onsterfelijk worden herboren in hem die uit de hemel is, vandaar dat men de hemel hun thuis gaat noemen. Dat is een eigenschap van de nieuwe mens in Christus.

Dus zoek hem beste Yoni,

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Noel2:

 

Het plaatsen van enkel een link zonder onderbouwing is niet toegestaan. Sowieso snap ik de relatie van die hindoeïstische mystieke onzin niet met het christelijk geloof zoals beleden in de Apostolische Geloofsbelijdenis en hoort dan ook niet thuis in dit gedeelte van het forum.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei nikie90:

Niet waar dbi. Dat staat er wel, maar uiteindelijke bestemming is misschien een andere invulling voor 'doel', het doel van de mens

Zoek maar even op ben op werk maar ~ de heer heeft de mens niet voor niets gemaakt en de aarde om die te bewonen 

 

Het staat er niet. Als jij denkt dat het er wel staat, dan hoor ik wel waar. Ik ga niet voor jou je antwoord opzoeken .

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Het staat er niet. Als jij denkt dat het er wel staat, dan hoor ik wel waar. Ik ga niet voor jou je antwoord opzoeken .

Ik had je als je verder leest al gelijk gegeven dat het niet in Genesis staat en dat ik in de war was met verzen. Maar goed dat is dan een detail, het is namelijk geen foute opvatting dat de wereld gemaakt is om die te bewonen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dat is wellicht iets dat jullie ervan maken en wat jullie god je zal aandoen, maar in de Bijbel staat iets heel anders:

Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. (Rom.8:38-39, SV)

Ook die zogenaamde doodsslaap, welke dus niets anders inhoud dan dat men dood is, kan ons niet scheiden van onze God. Ik heb na mijn sterven dus gelukkig wel wat beters te doen dan een doodsuiltje knappen.

Daar ben ik het ook mee eens, want jij vergeet de opstanding. Jij denkt dat er iets geestelijks de dood overleefd, maar dat is niet wat de Bijbel leert. Daarom zal de dood ons niet scheiden van Gods liefde. Dood is iets tijdelijks. Vergeet niet dat de dood een straf was. Als je zegt dat je niet sterft praat je satan na, want die zei precies hetzelfde. Maar God zei: 'Uit stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.' Er staat nergens dat er iets geestelijks naar de hemel gaat. 

Maar je ontkent toch niet Jezus woorden? Lukas 8 wekte Jezus het dochtertje van Jaïrus op. Lees maar eens vers 52

Alle mensen huilden om haar en sloegen zich op de borst van verdriet. Daarom zei hij: ‘Houd op met huilen,+ want ze is niet gestorven, ze slaapt.’+ 53 Maar ze lachten hem uit, want ze wisten dat ze gestorven was. 

Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik slaap heb ik weinig bewustzijn van tijd. Pas bij Jezus komst zullen de mensen opstaan.

Handelingen 24:15 

Op God heb ik mijn hoop gevestigd, en deze mannen hebben dezelfde hoop, namelijk dat er een opstanding+ zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. 

Er staat niet dat de hoop de hemel is. En er staan zoveel teksten die dit bevestigen.

Jesaja 26:19

Je doden zullen leven. De dode lichamen van mijn volk* zullen opstaan.+

Word wakker en juich van vreugde, jullie die in het stof wonen!+

Want je dauw is als de dauw in de morgen en de aarde zal degenen die machteloos zijn in de dood tot leven brengen.

Lukas 14:13,14

Als je een feestmaal geeft, nodig dan juist arme, kreupele, verlamde en blinde mensen uit,+ 14 en je zult gelukkig zijn omdat zij niets voor je terug kunnen doen.+ Je zult ervoor beloond worden in de opstanding+ van de rechtvaardigen.’

Johannes 5:28,29

Verbaas je daar niet over, want de tijd komt dat alle mensen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen+ 29 en tevoorschijn zullen komen — wie goede dingen hebben gedaan tot een opstanding voor leven en wie walgelijke dingen hebben gedaan tot een opstanding voor oordeel.

 Hebreeën 11:35

Vrouwen kregen hun doden terug door een opstanding.+ Maar er waren andere mensen die werden gemarteld omdat ze vrijlating* afwezen om een betere opstanding te kunnen krijgen.

En zo zijn er nog veel meer te vinden.

Gezalfden hebben een eerste opstanding die idd in de hemel is. Maar er gaat niks naar de hemel. Je krijgt een opstanding in de hemel als gezalfde. Je wordt sowieso een nieuwe schepping.

Psalm 115 vers 16 laat het ook duidelijk zien.

De hemel is van Jehovah, maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven.

Vers 17 is ook interessant

Niet de doden loven Jah, niet degenen die afdalen in de stilte van de dood.

Degenen die afdalen in de dood zijn zonder bewustzijn volgens Prediker en dat stemt dus overeen met vers 17. Als je zonder bewustzijn bent kan je niet Jah loven. 

Alleen Jezus kan ons een opstanding geven en gaat dit ongedaan maken. De Bijbel is gewoon heel duidelijk hierin.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei sjako:

Daar ben ik het ook mee eens, want jij vergeet de opstanding. Jij denkt dat er iets geestelijks de dood overleefd, maar dat is niet wat de Bijbel leert.

Dat is niet wat de Nieuwe Wereld Vertaling, verzonnen door het WTG, leert. Maar die erken ik niet als Bijbel, evenmin beschouw ik het WTG en dus de Jehova's Getuigen als christenen.

De Bijbel leert onsterfelijkheid van de ziel, zoals men kan lezen in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16:19-31). Ook 2 Korinthiërs 5:8 neemt alle twijfel hieromtrent weg. Buiten het vlees (lichaam) genieten wij de tegenwoordigheid van God. En als God in Mattheus 22:32 en Lucas 20:38 zegt dat Hij een God van de levenden en niet van de doden is, dan meent Hij dat.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei sjako:

Alle mensen huilden om haar en sloegen zich op de borst van verdriet. Daarom zei hij: ‘Houd op met huilen,+ want ze is niet gestorven, ze slaapt.’+ 53 Maar ze lachten hem uit, want ze wisten dat ze gestorven was. 

Dat is zowat onze bijbel, de tegenstrijd of wat ik misinterpreteer voor onduidelijkheid. 

Of ook: als we doodgaan om naar de hemel te gaan, waarom zouden we dan terugkomen naar de aarde? Space, the final frontier these are the voyages of human souls who died on earth.

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid