Spring naar bijdragen

Genesis 2:17


Aanbevolen berichten

6 minuten geleden zei nikie90:

Hoe zit het hier met Mattheus 10:28?

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

Wat is je punt? Hierin komt juist heel duidelijk naar voren dat de ziel/ geest blijft voorbestaan in de hemel of de hel.

bewerkt door Nicky O
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 547
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Weet je. Je kunt het Sjako bijna niet kwalijk nemen. De westerse christenen zijn grotendeels opgevoed met vervangingstheologie. Er was geen twijfel mogelijk. Dat was gewoon zo. Joden waren uit de grat

Het loslaten van die diepgewortelde vervangingstheologie vereist dat je de bijbel helemaal opnieuw gaat lezen en je geheugen uitschakelt. Dan zie je meteen in Genesis dat God een verbond sluit, e

Niet expliciet, maar als Jacob zegt: Op uw zaligheid wacht ik, HEERE! (Gen.49:18, SV) Dan klinkt hierin wel door dat er een andere bestemming is dan een aardse. Op meerdere plekken in het OT

Wat maakt het eigenlijk uit? Het 'nu' is eigenlijk het enige dat echt bestaat. Het verleden bestaat alleen in onze herinnering, de toekomst alleen in onze verwachting. Dat is volgens mij ook eeuwig leven: tijdloos leven. Het voortdurende 'nu'. Onze beleving van tijd is ook alleen maar gebaseerd op de onderlinge verhoudingen van de Aarde, zon en maan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Nicky O:

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

Wat is je punt? Hierin komt juist heel duidelijk naar voren dat de ziel/ geest blijft voorbestaan in de hemel of de hel.

tenor.gif

bewerkt door nikie90
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Dat beloof ik:

Om te voorkomen dat hij ook nog een onsterfelijk zou worden door het eten van de vruchten van de levensboom, stuurde  hij de mens weg.

7 uur geleden zei Mullog:
Citaat

Statenvertaling - Genesis 3:22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.

Blijkbaar moest je daartoe eten van de boom des levens.

6 uur geleden zei ZENODotus:

Zoals Mullog al aangaf zijn er hier verschillende opvattingen over, omdat je nog de boom des levens hebt.

I.t.t. de boom der kennis van goed en kwaad was de boom des levens niet verboden. Genesis 2:

9 Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.

...

16 En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,

17 Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Ik denk persoonlijk dat als ze wél van de boom des levens zouden hebben gegeten, ze die andere boom links zouden hebben laten liggen. Wat ik me nog steeds afvraag is waarom God de slang toeliet in het paradijs. M.i. kan dat alleen zijn geweest om Aadje en Eefje te testen.

Over de hemel: stel dat deze echt bestaat en we daar heen mogen. Zouden we dan onze identiteit/eigenheid behouden en zo ja: ook onze herinneringen aan dit tijdelijke aardse leven? Of lossen we gewoon op als druppels in een oceaan?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dat is niet wat de Nieuwe Wereld Vertaling, verzonnen door het WTG, leert. Maar die erken ik niet als Bijbel, evenmin beschouw ik het WTG en dus de Jehova's Getuigen als christenen.

Dan zoek je die verzen toch op in de SV. Daar zal ongeveer hetzelfde staan.

2 uur geleden zei Nicky O:

Dit bericht krijgt wat mij betreft een gevarenteken. Onwaar en heel gevaarlijk.

Het staat nergens. Kom maar met teksten die het tegendeel bewijzen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei nikie90:

Hoe zit het hier met Mattheus 10:28?

En wees niet bang voor degenen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees eerder bang voor degene die zowel ziel als lichaam kan vernietigen in Gehenna.
 

De ziel is de hele mens. Het is het lichaam met de door God ingeblazen levensadem (rouach). Daardoor werd het dode lichaam een levende ziel. Als je dood gaat gaat de levensadem weer terug naar God. Die levensadem of geest is niet persoonlijk het is eerder een soort van kracht, de levensvonk die door de ademhaling in stand wordt gehouden. 
prediker 12:7 zegt Dan keert het stof terug naar de aarde, net zoals het was, en de geest keert terug naar de ware God, die hem gegeven heeft.
 

Dus als Jezus zegt dat je de ziel niet kunt doden doelt Jezus op het feit dat die ziel weer hersteld wordt in de Nieuwe Aarde. Iemand kan een persoon wel doden, maar de ziel behoort God toe en God heeft het vermogen de geest weer terug in het lichaam te blazen en zo weer een levende ziel te maken. Genesis 2:7

En Jehovah God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem, en de mens werd een levend wezen (of levende ziel).  
Er staat ‘werd’ en niet ‘kreeg’.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei sjako:

Het staat nergens. Kom maar met teksten die het tegendeel bewijzen.

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 

Rom. 8:11

bewerkt door Nicky O
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Nicky O:

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. Rom. 8:11

De Geest die in ons woont is de heilige Geest. De heilige Geest maakt het mogelijk dat ons sterfelijke lichaam na onze dood weer levend gemaakt wordt. Deze tekst toont aan dat we een opstanding krijgen. Dat kan een geestelijk lichaam zijn, maar het kan ook een opstandingslichaam zijn dat geschikt is voor de aarde. Hangt af van je bestemming. Paulus heeft het over een verschil in schoonheid.

1 minuut geleden zei Nicky O:

Ik ga niet mee aan een verdraaïng van de waarheid.

Snap best dat je je eigen geloof niet wilt afvallen, maar het klopt gewoon niet. Mijn uitleg is geen verdraaiing. Ik heb het duidelijk met Bijbelse verzen uitgelegd. Dat je dat niet wilt accepteren is jou probleem. Laat het eens bezinken. Zoek eens op wat er over de levensadem wordt gezegd, over sjeool etc. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei ZENODotus:

Ook daar is de bijbel niet duidelijk over... De Schriftplaatsen die iedereen naar Sheol verbannen zijn in de minderheid, ten opzichte van de Schriftplaatsen die enkel de slechte naar Sheol verbannen (zoals je b.v. kunt lezen bij Rosenberg en anderen).

Dit is gewoon onjuist. Zeker in het OT wordt Sheol altijd in verband gebracht met inactiviteit. Iedereen ging voor Christus dood naar Sheol, goede en slechte mensen. Pas na Christus dood werd het mogelijk dat mensen niet naar Sheol gaan. De dood is een straf een vloek die voor de hele mensheid geldt. Alleen Jezus kan die teniet doen.

Psalm 6:4,5 4Kom terug, Jehovah, en bevrijd me, red me omwille van uw loyale liefde.5Want in de dood praat niemand over u. Wie zal u loven in het Graf?

Jesaja 38:17-19 17In plaats van vrede had ik bittere ellende. Maar uit liefde voor mij hebt u me gered van de kuil van vernietiging. U hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen.18Want het Graf (Sheol) kan u niet prijzen, de dood kan u niet loven. Wie in de kuil afdaalt, is niet in staat te hopen op uw trouw.19De levende — de levende kan u prijzen, zoals ik dat nu kan. Een vader kan zijn zonen leren hoe trouw u bent.

Zoek de teksten op in je eigen Bijbel

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Bastiaan73:

I.t.t. de boom der kennis van goed en kwaad was de boom des levens niet verboden. Genesis 2:

9 Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.

...

16 En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,

17 Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Ik denk persoonlijk dat als ze wél van de boom des levens zouden hebben gegeten, ze die andere boom links zouden hebben laten liggen. Wat ik me nog steeds afvraag is waarom God de slang toeliet in het paradijs. M.i. kan dat alleen zijn geweest om Aadje en Eefje te testen.

Over de hemel: stel dat deze echt bestaat en we daar heen mogen. Zouden we dan onze identiteit/eigenheid behouden en zo ja: ook onze herinneringen aan dit tijdelijke aardse leven? Of lossen we gewoon op als druppels in een oceaan?

Het ontgaat me wat je hier wilt zeggen... Niemand zegt toch dat het verboden was van de boom des levens te eten?

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Nicky O:

De Heilige Geest is God zelf. 1 van de 3-eenheid. 

De heilige Geest komt van de Vader. Het is Gods werkzame kracht. Het is in feite God zelf idd. Maar geen derde Persoon, want de eerste Persoon kan nooit Dezelfde zijn als de Derde persoon.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei sjako:
44 minuten geleden zei Nicky O:

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. Rom. 8:11

De Geest die in ons woont is de heilige Geest. De heilige Geest maakt het mogelijk dat ons sterfelijke lichaam na onze dood weer levend gemaakt wordt. Deze tekst toont aan dat we een opstanding krijgen. Dat kan een geestelijk lichaam zijn, maar het kan ook een opstandingslichaam zijn dat geschikt is voor de aarde. Hangt af van je bestemming. Paulus heeft het over een verschil in schoonheid.

46 minuten geleden zei sjako:

De ziel is de hele mens. Het is het lichaam met de door God ingeblazen levensadem (rouach).

Ben je bekend met de Strong codering Sjako? Wat in Genesis 2:7 is vertaald met levensadem:

7 Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

is in het Hebreeuws niet ruach maar neshamah. Het Hebreeuwse grondwoord voor 'levend wezen' (NBG51 en NWV, in SV 'levende ziel') is nephesh.

Bronnen: https://biblehub.com/hebrew/5397.htm en https://biblehub.com/hebrew/5315.htm

Ruach wordt in andere verzen gebruikt, bijvoorbeeld in Genesis 1:

2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

Bron: https://biblehub.com/hebrew/7307.htm

In het NT is het Griekse grondwoord voor ziel 'psyche' en voor geest 'pneuma'.

Bronnen: 

https://biblehub.com/interlinear/1_corinthians/15-45.htm

https://biblehub.com/greek/5590.htm

https://biblehub.com/greek/pneuma_4151.htm

20 minuten geleden zei ZENODotus:

Het ontgaat me wat je hier wilt zeggen... Niemand zegt toch dat het verboden was van de boom des levens te eten?

Sorry beetje vaag inderdaad. Maar Aadje en Eefje aten er blijkbaar niet van en dat suggereert dat als ze noch van de boom des levens, noch van de verboden boom hadden gegeten, ze toch op een gegeven moment zouden sterven. Anders zou de boom des levens geen boom des levens hebben geheten en had deze geen functie.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei sjako:

En wees niet bang voor degenen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees eerder bang voor degene die zowel ziel als lichaam kan vernietigen in Gehenna.
 

De ziel is de hele mens. Het is het lichaam met de door God ingeblazen levensadem (rouach). Daardoor werd het dode lichaam een levende ziel. Als je dood gaat gaat de levensadem weer terug naar God. Die levensadem of geest is niet persoonlijk het is eerder een soort van kracht, de levensvonk die door de ademhaling in stand wordt gehouden. 
prediker 12:7 zegt Dan keert het stof terug naar de aarde, net zoals het was, en de geest keert terug naar de ware God, die hem gegeven heeft.
 

Dus als Jezus zegt dat je de ziel niet kunt doden doelt Jezus op het feit dat die ziel weer hersteld wordt in de Nieuwe Aarde. Iemand kan een persoon wel doden, maar de ziel behoort God toe en God heeft het vermogen de geest weer terug in het lichaam te blazen en zo weer een levende ziel te maken. Genesis 2:7

En Jehovah God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem, en de mens werd een levend wezen (of levende ziel).  
Er staat ‘werd’ en niet ‘kreeg’.

Gaan Prediker 3:21, 12:7, Mattheus 10:28 en Openbaring 22:12 niet samen?

tenor.gif

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

32 minuten geleden zei sjako:

Dit is gewoon onjuist. Zeker in het OT wordt Sheol altijd in verband gebracht met inactiviteit. Iedereen ging voor Christus dood naar Sheol, goede en slechte mensen. Pas na Christus dood werd het mogelijk dat mensen niet naar Sheol gaan. De dood is een straf een vloek die voor de hele mensheid geldt. Alleen Jezus kan die teniet doen.

Psalm 6:4,5 4Kom terug, Jehovah, en bevrijd me, red me omwille van uw loyale liefde.5Want in de dood praat niemand over u. Wie zal u loven in het Graf?

Jesaja 38:17-19 17In plaats van vrede had ik bittere ellende. Maar uit liefde voor mij hebt u me gered van de kuil van vernietiging. U hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen.18Want het Graf (Sheol) kan u niet prijzen, de dood kan u niet loven. Wie in de kuil afdaalt, is niet in staat te hopen op uw trouw.19De levende — de levende kan u prijzen, zoals ik dat nu kan. Een vader kan zijn zonen leren hoe trouw u bent.

Zoek de teksten op in je eigen Bijbel

Theoloog zijnde  en afgestudeerd op dit onderwerp, ken ik  de teksten en ik ken ook de vooringenomenheid van JG... Ik zeg in minderheid, niet onbestaande. Lees bv. Ps 9.17:7The wicked shall be turned into hell, And all the nations that forget God. (en ja, ik gebruik hier opzettelijk de KJV) of Ps 31.17:Let me not be ashamed, O Lord; for I have called upon thee: let the wicked be ashamed, and let them be silent in the grave. Ik zal zelfs meer zeggen van mensen die een goede dood sterven (dat wil zeggen een natuurlijke dood op lengte van dagen) wordt NOOIT vermeld dat ze naar Sheol gaan... Geen enkele keer.

bewerkt door ZENODotus
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Bastiaan73:

is in het Hebreeuws niet ruach maar neshamah. Het Hebreeuwse grondwoord voor 'levend wezen' (NBG51 en NWV, in SV 'levende ziel') is nephesh.

Nephesh is ziel. Letterlijk betekent het ademer, degene die ademt dus. Mensen zijn zielen, dieren zijn ook zielen. Iets wat adem heeft letterlijk. Dieren hebben dezelfde rouach, levensadem, als mensen.
Genesis 7:22 zegt bijv Alles op het droge land dat de levensadem in zijn neusgaten had, stierf.

Probleem is vaak dat het begrip ziel en geest door elkaar gebruikt wordt terwijl het twee heel verschillende dingen zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Bastiaan73:

Sorry beetje vaag inderdaad. Maar Aadje en Eefje aten er blijkbaar niet van en dat suggereert dat als ze noch van de boom des levens, noch van de verboden boom hadden gegeten, ze toch op een gegeven moment zouden sterven. Anders zou de boom des levens geen boom des levens hebben geheten en had deze geen functie.

Dat is in feite een mening, het staat er simpelweg niet of ze van de boom des levens aten. Ik en velen met mij kunnen wel volgen (zowel Joodse als christelijke theologen) dat er in de tuin van Eden niet noodzakelijk onsterfelijkheid was. Juist door het benoemen van de boom des levens. Ook vele christenen volgen hierin... Cullmann zoals ik al zei heeft hier een mooi werkje over geschreven die vrij op het Internet circuleert (een vrij klein werkje trouwens, je leest het in een uurtje uit)... Barr heeft uiteindelijk het onderwerp verder uitgewerkt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei ZENODotus:

Theoloog zijnde  en afgestudeerd op dit onderwerp, ken ik  de teksten en ik ken ook de vooringenomenheid van JG

Misschien een discussie een beetje op niveau houden? Zonder schelden, zoals een Christen betaamt.

27 minuten geleden zei ZENODotus:

Lees bv. Ps 9.17:7The wicked shall be turned into hell, And all the nations that forget God. (en ja, ik gebruik hier opzettelijk de KJV)

Zal ik mijn vertaling erbij zetten want dat is leesbaarder en bovendien de context staat erbij

Slechte mensen gaan naar het Graf (Sjeool) alle volken die God vergeten.  18 Maar de armen zullen niet voor altijd vergeten worden,de hoop van de zachtmoedigen zal niet voor eeuwig vergaan.
Daar staat dat de hoop voor de zachtmoedigen niet voor eeuwig vergaan. De zachtmoedigen gaan ook wel dood, maar ze zullen een opstanding tot leven krijgen, dat in tegenstelling van de slechte mensen die weer teruggaan naar het Graf, of eigenlijk Gehenna, de eeuwige dood. Het woord hel wordt hier misbruikt.

Psalm 31:17 

Jehovah, maak me niet te schande als ik u aanroep.Maak de slechte mensen te schande,leg hun het zwijgen op in het Graf.

Slechte mensen moeten het zwijgen opgelegd worden door God door ze naar het Graf (sheool) te sturen. In het Graf is slechts stilte. Sheool is het gemeenschappelijk graf der mensheid.

27 minuten geleden zei ZENODotus:

Ik zal zelfs meer zeggen van mensen die een goede dood sterven (dat wil zeggen een natuurlijke dood op lengte van dagen) wordt NOOIT vermeld dat ze naar Sheol gaan... Geen enkele keer.

Euhh Jezus misschien? Jij weet ook wel denk ik dat Sheool en Hades hetzelfde betekenen, zo niet dan zal ik een voorbeeld kunnen geven van citaten uit het OT in het NT. Van Jezus wordt gezegd dat Hij drie dagen naar Hades ging. Dat is hetzelfde als drie dagen naar Sheool. Het is dezelfde plaats.

Job 14:13 O, verberg mij in het Graf (Sheool),verstop mij tot uw woede voorbij is. Stel een tijdslimiet voor mij vast en denk dan weer aan mij! 14 Als een mens sterft, kan hij dan weer leven?Ik zal wachten, al de dagen van mijn dwangarbeidtot mijn verlossing komt.  15 U zult roepen en ik zal u antwoorden.Naar het werk van uw handen zult u verlangen.
 

Job was toch een goede vent, maar hij vroeg of hij naar Sheool mocht gaan. Hij was te moe.

Hosea 13:14

Uit de macht van het Graf zal ik ze verlossen,uit de dood zal ik ze terughalen. Dood, waar zijn je angels?Graf, waar is je vernietigende kracht?

Psalm 89:48

Welk mens kan leven zonder ooit de dood te zien?Kan hij zichzelf bevrijden uit de macht van het Graf? (sela)

Ieder mens gaat dus naar het Graf (sheool) ook de goede.

Dus er wordt wel degelijk gezegd dat goede mensen naar Sheool gaan.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei nikie90:

Ik had je als je verder leest al gelijk gegeven dat het niet in Genesis staat en dat ik in de war was met verzen. Maar goed dat is dan een detail, het is namelijk geen foute opvatting dat de wereld gemaakt is om die te bewonen.

Dat is een opvatting.... maar daar ging het helemaal niet om.

1 uur geleden zei Bastiaan73:

I.t.t. de boom der kennis van goed en kwaad was de boom des levens niet verboden. Genesis 2:

9 Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.

...

16 En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,

17 Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Ik denk persoonlijk dat als ze wél van de boom des levens zouden hebben gegeten, ze die andere boom links zouden hebben laten liggen. Wat ik me nog steeds afvraag is waarom God de slang toeliet in het paradijs. M.i. kan dat alleen zijn geweest om Aadje en Eefje te testen.

Over de hemel: stel dat deze echt bestaat en we daar heen mogen. Zouden we dan onze identiteit/eigenheid behouden en zo ja: ook onze herinneringen aan dit tijdelijke aardse leven? Of lossen we gewoon op als druppels in een oceaan?

Leuk, maar daar gingen de vragen van @Yoni niet over.

6 uur geleden zei sjako:

Toen God de mens schiep, schiep Hij hen naar Zijn beeld. Het was dan idd ook niet de bedoeling dat de mens zou sterven.

Ik zie niet waarom het tweede uit het eerste volgt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei ZENODotus:

Ik en velen met mij kunnen wel volgen (zowel Joodse als christelijke theologen) dat er in de tuin van Eden niet noodzakelijk onsterfelijkheid was. Juist door het benoemen van de boom des levens. Ook vele christenen volgen hierin...

Met alle respect: je bent jezelf wel een beetje aan het opblazen. "Ik de theoloog"... Maar goed. Wat is qua essentie het verschil tussen

19 minuten geleden zei ZENODotus:

Ik en velen met mij kunnen wel volgen (zowel Joodse als christelijke theologen) dat er in de tuin van Eden niet noodzakelijk onsterfelijkheid was.

en

47 minuten geleden zei Bastiaan73:

Maar Aadje en Eefje aten er blijkbaar niet van en dat suggereert dat als ze noch van de boom des levens, noch van de verboden boom hadden gegeten, ze toch op een gegeven moment zouden sterven. Anders zou de boom des levens geen boom des levens hebben geheten en had deze geen functie.

?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid