Spring naar bijdragen

Genesis 2:17


Aanbevolen berichten

1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Met alle respect: je bent jezelf wel een beetje aan het opblazen. "Ik de theoloog"... Maar goed. Wat is qua essentie het verschil tussen

Die hebben het ook wel ‘eens’ verkeerd. Je hebt protestantse theologen, Rooms Katholieke theologen en ze zeggen allebei wat anders. Dus ik ben er echt niet van onder de indruk. Ik haal liever de Schrift aan.

2 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat laatste staat niet in Genesis en is een geheel eigen invulling van jou / de WTG.

Dat heet interpreteren en ik zou daar veel meer over kunnen zeggen. Maar het is bedtijd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 547
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Weet je. Je kunt het Sjako bijna niet kwalijk nemen. De westerse christenen zijn grotendeels opgevoed met vervangingstheologie. Er was geen twijfel mogelijk. Dat was gewoon zo. Joden waren uit de grat

Het loslaten van die diepgewortelde vervangingstheologie vereist dat je de bijbel helemaal opnieuw gaat lezen en je geheugen uitschakelt. Dan zie je meteen in Genesis dat God een verbond sluit, e

Niet expliciet, maar als Jacob zegt: Op uw zaligheid wacht ik, HEERE! (Gen.49:18, SV) Dan klinkt hierin wel door dat er een andere bestemming is dan een aardse. Op meerdere plekken in het OT

1 minuut geleden zei sjako:

Misschien een discussie een beetje op niveau houden? Zonder schelden, zoals een Christen betaamt.

Zal ik mijn vertaling erbij zetten want dat is leesbaarder en bovendien de context staat erbij

Slechte mensen gaan naar het Graf (Sjeool) alle volken die God vergeten.  18 Maar de armen zullen niet voor altijd vergeten worden,de hoop van de zachtmoedigen zal niet voor eeuwig vergaan.
Daar staat dat de hoop voor de zachtmoedigen niet voor eeuwig vergaan. De zachtmoedigen gaan ook wel dood, maar ze zullen een opstanding tot leven krijgen, dat in tegenstelling van de slechte mensen die weer teruggaan naar het Graf, of eigenlijk Gehenna, de eeuwige dood. Het woord hel wordt hier misbruikt.

Je zet de context er niet bij... Je zet jouw (vooringenomen) verklaring erbij, maar die staat er niet. Slechte mensen gaan naar Sheol, dat staat er, de verwachting van de armen zal niet voor altijd verdwijnen, juist in Sheol zou dat wel verdwijnen, want daar ben je niet meer dan een refaim, een schim. Het is een tegenstelling, een veel gebruikte stijl in de Hebreeuwse poëtische literatuur, het zet de slechte die naar het dodenrijk gaat, af tegen de arme. (het is trouwens niet de enige vers, maar ik heb hier pagina's en pagina's aan gewijd en ik heb geen zin deze hier te herhalen... Ik heb bepaalde referenties gegeven die men kan opzoeken waar men een duidelijk begrip van Sheol krijgt (Zoals Rosenberg, die hierop gedoctoreerd is trouwens, haar dissertatie is vrij op het Internet te vinden). de NBV vertaalt het dan ook beter door het woord dodenrijk te gebruiken, die de NBV trouwens zo goed als altijd gebruikt om Sheol te vertalen (met één uitzondering). Sheol is een bijzonder moeilijk woord om te vertalen omdat de oorsprong zeer obscuur is. Daarvoor kan ik verwijzen naar Day (die een iets vollediger beeld heeft dan Rosenberg).

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

Maar satan deed hun verleiden met een leugen dat wanneer ze zouden eten van die boom, ze zouden worden als God, kennende goed en kwaad

Hoezo leugen? Dat is precies wat er in Genesis 3 aan het einde staat : "Nu is de mens aan ons gelijk, nu hij goed en kwaad kent".
Wat je zegt klopt dus (weer eens) niet.

Enfin, zo kan ik weer heel je post na gaan, maar het is wel weer duidelijk: het is aaneengeregen nonsens.

4 minuten geleden zei sjako:
6 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat laatste staat niet in Genesis en is een geheel eigen invulling van jou / de WTG.

Dat heet interpreteren en ik zou daar veel meer over kunnen zeggen. Maar het is bedtijd.

Uiteraard, ik stel voor dat weg ons gewoon bij de tekst houden in plaats van ieders persoonlijke interpretatie er bij te halen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Bastiaan73:

Met alle respect: je bent jezelf wel een beetje aan het opblazen. "Ik de theoloog"... Maar goed. Wat is qua essentie het verschil tussen

en

?

 

5 minuten geleden zei Bastiaan73:

Met alle respect: je bent jezelf wel een beetje aan het opblazen. "Ik de theoloog"... Maar goed. Wat is qua essentie het verschil tussen

en

?

Ik zou het niet gezegd hebben moest ik gewoon niet weer beticht worden van onjuiste informatie door een JG, dus zou je het nooit geweten hebben anders... Verder daar ik hierin afgestudeerd ben, is het nogal vervelend met vooringenomenheid op het onderwerp te maken te krijgen en onder de noemer geplaatst worden dat je maar eens die bijbelverzen moet lezen,alsof ik niet zou kunnen lezen. En ik had wel verwacht dat op een gegeven moment iemand soortgelijks zou zeggen zoals jij nu doet, al doe je het zachtaardig, dat vind ik wel fijn.

Verder heb ik je tekst in tweeën gedeeld... Er staat nergens of ze al dan niet van de boom des levens aten... Maar de boom des levens wordt wel genoemd... Waarom wordt hij genoemd? Wat is de boom des levens... Ik haal Joodse theologen aan omdat ze er vaak een bijzondere visie over hebben, en om eerlijk te zijn ga ik voor het Oude Testament eigenlijk altijd liever eerst bij Joden kijken, niet dat ik daarom hun mening altijd deel, maar in oorsprong is het wel hun verhaal, vind ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei ZENODotus:

Wat is de boom des levens... Ik haal Joodse theologen aan omdat ze er vaak een bijzondere visie over hebben,

Je zou openbaringen erbij kunnen pakken, daar wordt de onsterfelijkheid van de heiligen beaamt en toch spreekt men van de boom des levens die naast de rivier staat die uit de troon spruit.

Openbaringen 22

5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei ZENODotus:

Er staat nergens of ze al dan niet van de boom des levens aten.

Da's waar. Maar stel dat ze wél van de boom des levens hadden gegeten, wat had dat dan voor impact/invloed/gevolg? Blijkbaar niks vermeldenswaardigs aangezien het niet vermeld wordt ?

En sowieso ook niks blijvends: als ze er van hadden gegeten heeft het daarna eten van die andere boom het eventuele effect van de boom des levens (onsterfelijkheid?) tenietgedaan.

Misschien wel interessant: in Spreuken wordt ook gesproken over 'boom des levens' (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Levensboom_(Bijbel) )

Spreuken 3:

18 Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen;

Spreuken 11:

30 De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens, en wie wijs is, wint harten.

Spreuken 13:

12 Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.

Spreuken 15:

4 Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Bastiaan73:

Da's waar. Maar stel dat ze wél van de boom des levens hadden gegeten, wat had dat dan voor impact/invloed/gevolg? Blijkbaar niks vermeldenswaardigs aangezien het niet vermeld wordt ?

Blijkbaar heeft die boom iets met eeuwig leven te maken, Adam en Eva zullen er ongetwijfeld van gegeten hebben.

31 minuten geleden zei Bastiaan73:

En sowieso ook niks blijvends: als ze er van hadden gegeten heeft het daarna eten van die andere boom het eventuele effect van de boom des levens (onsterfelijkheid?) tenietgedaan.

In openbaringen staat dat de boom elke maand zijn vruchten vernieuwd, het eten van de andere boom ontnam hen het recht tot de boom des levens, want zo stelt openbaringen enkel hen die zijn geboden doen, hebben dat recht.

Genesis 2:9
En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads.

Openbaring 2:7
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is

opmerkelijk

 

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites

Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! (Gen.3:22a, SV)

Daar staat niet dat de mens in alle opzichten gelijk is geworden aan God, maar dat ze kennis hebben genomen van goed en kwaad zoals God dat ook kent. Kennis hebben van goed en kwaad staat niet gelijk aan op een goede manier kunnen omgaan met goed en kwaad. Immers Adam en Eva verborgen zich angstig tussen de bomen toen God hen opzocht. Dat is natuurlijk geen reactie van iemand die aan God gelijk is geworden. En het eerste wat er uit hun mond kwam waren leugens; een ander de schuld geven van wat ze zelf hebben gedaan. God wijst ze dus op hun hoogmoed en die komt voor de val.

Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid. (Gen.3:22b, SV)

Het zou best kunnen dat ze wel hebben gegeten van deze boom, immers er staat:

En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.(Gen.2:16-17, SV)

Met uitzondering van 1 boom mochten ze dus eten van alle bomen waaronder ook die van de boom des levens. Maar God wil het niet meer hebben en Hij stuurt ze niet weg maar drijft ze uit het paradijs, Hij jaagt ze voor Hem uit weg. Geen eeuwig leven meer in de vervallen staat waarin de mens terecht is gekomen. Nu moeten ze het onontgonnen land buiten het paradijs bewerken dat met doornen en distels begroeid is en waar ze moeten zweten voor hun onderhoud.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat ik het begrijp. 

We zijn niet gelijk geworden aan God door de vrucht, maar zoals God bewust geworden van het kwade. We mochten van de boom eten die het eeuwige leven bracht maar niet van de boom die ons de kennis bracht. Door we nu bewust van het kwade waren moest God wel de boom van het eeuwige leven wegnemen waardoor we sterfelijk werden.

Dat doet dus vermoeden dat we niet onsterfelijk geschapen zijn, maar toen al aan stofwisseling deden (Genesis 1:29). We moesten toen al eten en hadden een boom die ons het eeuwige leven bracht. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei sjako:

Jehovah God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem, en de mens werd een levend wezen (of levende ziel).  
Er staat ‘werd’ en niet ‘kreeg’.

En er staat levend wezen.  Niet levende ziel. 

1 uur geleden zei Fundamenteel:

k denk dat ik het begrijp. 

We zijn niet gelijk geworden aan God door de vrucht

 Dan begrijp je het niet. Want in Genesis 3 staat letterlijk dat de mens wél gelijk is geworden door de vrucht. 

6 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! (Gen.3:22a, SV)

Daar staat niet dat de mens in alle opzichten gelijk is geworden aan God,

 Dat staat er wel. 'Als onzer een' is wat ouder Nederlands en het betekent gelijk aan,  hetzelfde. De uitdrukking ' als één zijn' bestaat nog steeds.  

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dan begrijp je het niet. Want in Genesis 3 staat letterlijk dat de mens wél gelijk is geworden door de vrucht.

Ja maar er staat een nuance bij. De duivel is in de details

Genesis 3:22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad!

Het is niet dat we plots boven de natuurwetten stonden e. :) Wat God wel is volgens de exegese.

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ja maar er staat een nuance bij. De duivel is in de details. 

Genesis 3:22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad!

Dat is een uitleg. Je kunt toch niet, zoals jij nu doet,  op grond daarvan het tegenovergestelde van de hoofdzin gaan uitdragen.. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dat beloof ik:

Dat is een uitleg. Je kunt toch niet, zoals jij nu doet,  op grond daarvan het tegenovergestelde van de hoofdzin gaan uitdragen.. 

Wij zijn als God bewust geworden van het kwaad. Dat is wat er staat in 1 zin. 

We zijn niet gelijk aan God, maar wel nu bewust aan het kwade. Ik denk daarin dieper over na. Bedenk dat dit vanuit mijn creationistische geest komt.

God wist al van de rebellie in Zijn koninkrijk dus was bewust van het kwade. De mens kreeg 1 gebod. Voor we dat gebod schonden waren we ons enkel bewust van God/goed. Maar na de zondeval werden we bewust van het kwade waardoor we net als God in strijd leven met het kwade. Het kwade doet ons beschaamd voelen voor onze naakte natuur en de menselijke ontwikkeling gaat in een andere gelijkenis lopen.

Draai ons bewustzijn 5781 jaar terug en er was geen politiek met misleidingen zoals nu. God voorzag dit allemaal in Zijn Almacht door ons het verleden, heden én de toekomst te openbaren. 

Het is voor mij een zeer moeilijke zaak te visualiseren, de creatie. Maar ik hecht maar waarde aan wat verloren beschavingen nalieten dan wetenschappers mij 2020 proberen wijsmaken. Daarmee zeg ik niet dat ik geloof dat Genesis dat verleden volledig accuraat weergeeft. Maar de essentie is daar. Door de loop van de tijd en de evolutie van taal is dat er alleen maar complexer op geworden. Toch is er veel te vinden als we even kijken naar wat beschavingen voor ons afbeeldden en wat ze daarmee poogden over te brengen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dat beloof ik:

 Exact daarom is het onzin. Dat kennen we nu wel. 

Zei degene die alles tot onzin herleidt tot de nuance geleverd wordt en dan in stilte verdwijnt.  Zelfs wanneer er de bron bij staat zeg je dat iets onzin is omdat je over de bron heen leest? 

Kunnen we daarmee eens stoppen? Jij mag dat onzin vinden maar dit is wel een creationistisch forum he? :)

bewerkt door Fundamenteel
Dt
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Fundamenteel:

Stop daarmee. Je vindt het onzin, ok dan.

 Ik wil graag antwoord. 

3 minuten geleden zei Dat beloof ik:
8 minuten geleden zei Fundamenteel:

Draai ons bewustzijn 5781 jaar terug en er was geen politiek met misleidingen zoals nu.

 Wie plantte die boom en zette er een slang bij??

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dat beloof ik:

 Ik wil graag antwoord. 

 

Ge krijgt er geen meer. Ik heb me voorgenomen wat volwassener te communiceren. Dat is onmogelijk bij mensen waar het niet doordringt als ge er zelfs een tekening bij maakt. Dan komt daar telkens subjectief gedoe tussen waarin ik me laat meeslepen. Liever niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ge krijgt er geen meer. Ik heb me voorgenomen wat volwassener te communiceren. Dat is onmogelijk bij mensen waar het niet doordringt als ge er zelfs een tekening bij maakt. Dan komt daar telkens subjectief gedoe tussen waarin ik me laat meeslepen. Liever niet.

Het is niet nieuw dat je geen raad weet met lastige vragen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:
10 uur geleden zei sjako:

Jehovah God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem, en de mens werd een levend wezen (of levende ziel).  
Er staat ‘werd’ en niet ‘kreeg’.

En er staat levend wezen.  Niet levende ziel.

Het hangt er vanaf welke vertaling je gebruikt.

NBG51/HSV/NBV/NWV/WV hebben 'levend wezen' staan in Genesis 2:7.

SV/NB: 'levende ziel'.

NCV: 'een levende naar de ziel'.

KJV: 'living soul'.

In de Hebreeuwse grondtekst staat 'chay nephesh'. Nephesh betekent 'ziel' of 'wezen'.

Bronnen:

https://biblehub.com/text/genesis/2-7.htm

https://biblehub.com/hebrew/2416.htm

https://biblehub.com/hebrew/5315.htm

Dus iets minder star mag wel DBI.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

 Wie plantte die boom en zette er een slang bij??

Met voorbedachte rade er van uitgaand dat de slang Eva zal verleiden is wel een eigen invulling. Een buiten bijbelse opvatting. De slang was er voor gestraft (het verleiden) gelijk adam en eva gestraft waren voor het niet houden van het gebod. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei nikie90:
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Wie plantte die boom en zette er een slang bij??

Met voorbedachte rade er van uitgaand dat de slang Eva zal verleiden is wel een eigen invulling. Een buiten bijbelse opvatting. De slang was er voor gestraft (het verleiden) gelijk adam en eva gestraft waren voor het niet houden van het gebod. 

Genesis 3:

1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?

Als je de tekst letterlijk neemt kun je er niet omheen dat de (alwetende) God het toestond dat de slang Eefje benaderde. Dat is dus geen eigen invulling van DBI, het staat er zo. Ik denk zelf dat als het letterlijk zo heeft plaats gevonden, het een test van God was. Of denk jij dat God niet op de hoogte was van dit tafereel op het moment dat het plaats vond?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Fundamenteel:

Ik denk dat ik het begrijp. 

We zijn niet gelijk geworden aan God door de vrucht, maar zoals God bewust geworden van het kwade. We mochten van de boom eten die het eeuwige leven bracht maar niet van de boom die ons de kennis bracht. Door we nu bewust van het kwade waren moest God wel de boom van het eeuwige leven wegnemen waardoor we sterfelijk werden.

Dat doet dus vermoeden dat we niet onsterfelijk geschapen zijn, maar toen al aan stofwisseling deden (Genesis 1:29). We moesten toen al eten en hadden een boom die ons het eeuwige leven bracht. 

Goed om te lezen dat je het begrijpt. Enige nuance: de zonde zit hem niet in de vrucht, deze was gewoon een vrucht. De zonde zit em in het ongehoorzaam zijn aan God door te eten van de vrucht waarvan God heeft gezegd dat het niet mocht. De mens is geschapen om mens te zijn en God te dienen. En dus kon de mens natuurlijk niet omgaan met goed en kwaad, want er is er maar één die bepaalt wat goed en slecht is: God.

1 uur geleden zei Fundamenteel:

Het is voor mij een zeer moeilijke zaak te visualiseren, de creatie.

Dat is het voor iedereen, ook voor mij en ook voor de schrijvers van de Bijbel. Perfectie kan men na de zondeval niet meer bevatten en dus heeft het weinig zin om uit te leggen wat perfectie en dus een perfecte wereld inhoud en hoe dat er uit ziet. Valt niet te beschrijven. Wat rest is geloven totdat ook dat niet meer zal bestaan en enkel liefde rest voor hen die bij God zullen zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid