Spring naar bijdragen

Hebben wij een onsterfelijke ziel?


Aanbevolen berichten

Op 30-7-2022 om 17:09 zei Modestus:

De 4de episode vanaf tijdstip 3:17 heeft niks met de ziel te maken en helemaal op het einde maakt de samensteller van de video de publiek bang met een gecreëerde schrikwekkende monster die plotseling verschijnt. Dus verder dan 3:17 hoef je niet te kijken. Alle andere episoden blijken objectieve waarnemingen te zijn uit verschillende plaatsen. 

Je moet jezelf niet voor de gek laten houden. De bijbel is duidelijk, er is geen onsterfelijke ‘ziel’. Jezus leerde ons een opstanding, de meeste op aarde tijdens het Millennium.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 255
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Feit is dat Gods Woord "Waarheid" is en als men dit niet voor waar aanvaardt dan kan men ook de opstanding van Christus loochenen en niet als een "feit" aanvaarden. Welnu in bovenstaande reacties

Heren heren heren. Nephesh en ruah, en psuche en pneuma zijn allemaal begrippen die afhankelijk van de auteur in de desbetreffende periode in de desbetreffende verzen een bepaalde betekenis hebben. Di

Als lid van de Goddeloze mensenmassa kan ik dit beamen.

8 uur geleden zei Maria K.:

Precies. En juist daarom bekijk ik het hele filmpje met argusogen, want de maker ervan heeft het niet voor niets zo laten beëindigen.

Ik weet ongeveer wat en hoe  jij gelooft. Maar voor mij is dit filmpje daar geen bevestiging voor, maar juist een aanfluiting.

Ik schreef al waarom en heb het juist daarom juist benoemd. Het doet het geloof in een zich losmakende onstoffelijke ziel geen goed door het op deze manier voor de wereld in beeld te brengen en te tonen. Zeker daar ik geen getuigenissen ken waarin mensen zeggen het persoonlijk ook zo gezien te hebben en tegelijkertijd geloofwaardig zijn.

 

Dat de maker ervoor heeft gekozen om zijn/haar eigen kaf bij het koren te doen door het stuk vanaf 3:17 toe te voegen, laat ik bij hem/haar.

Met name het eerste deel van de video, de registratie in het ziekenhuis, is voor mij zeer overtuigend. De verpleegkundigen/artsen die daar persoonlijk bij betrokken waren, zijn blijkbaar ook absoluut overtuigd geweest en hebben de beelden daartoe zelfs prijs gegeven.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Yours:

 

Dat de maker ervoor heeft gekozen om zijn/haar eigen kaf bij het koren te doen door het stuk vanaf 3:17 toe te voegen, laat ik bij hem/haar.

Met name het eerste deel van de video, de registratie in het ziekenhuis, is voor mij zeer overtuigend. De verpleegkundigen/artsen die daar persoonlijk bij betrokken waren, zijn blijkbaar ook absoluut overtuigd geweest en hebben de beelden daartoe zelfs prijs gegeven.

 

Waar, wie of wat is de bron van hetgeen is geplaatst? Wie zegt jou dat dit niet ook een in elkaar gestoken filmpje is?

Een bonafide serieuse inzender zou die hebben gemeld.

Heb je de rest gezien van wat deze meneer allemaal op zijn playlist heeft staan? Mi. meest show en sensatie. Van alles wat.

R A Quillas Vlogs

bewerkt door Maria K.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Yours:

 

Dat de maker ervoor heeft gekozen om zijn/haar eigen kaf bij het koren te doen door het stuk vanaf 3:17 toe te voegen, laat ik bij hem/haar.

Met name het eerste deel van de video, de registratie in het ziekenhuis, is voor mij zeer overtuigend. De verpleegkundigen/artsen die daar persoonlijk bij betrokken waren, zijn blijkbaar ook absoluut overtuigd geweest en hebben de beelden daartoe zelfs prijs gegeven.

 

Juist het eerste deel laat zien dat het bedrog is. Het betreft een reanimatieoefening op een pop...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-7-2022 om 17:09 zei Modestus:

De camera opnames van de onsterfelijke zielen. 3 voorbeelden zijn er hier.

Jou kunnen ze alles wijsmaken met dit soort filmpjes he ? 🤣.

 

1 uur geleden zei Yours:

Met name het eerste deel van de video, de registratie in het ziekenhuis, is voor mij zeer overtuigend. De verpleegkundigen/artsen die daar persoonlijk bij betrokken waren, zijn blijkbaar ook absoluut overtuigd geweest en hebben de beelden daartoe zelfs prijs gegeven.

Wie zegt dat zij dat hebben gedaan? Je vult zaken in om jezelf te bevestigen. Bekijk het nuchter. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bij filmpjes gaat het natuurlijk ook over de oprechtheid en betrouwbaarheid van de verhalen. Bij NDE ervaringen zie ik veel oprechte getuigenissen die met de bijbel overeenstemmen maar ik zie ook uitleggers waarvan ik zie dat hun uitleg niet geheel de bijbel is.

NB NDE is een ervaring waarbij de mens overlijdt, in de hemelse gewesten terechtkomt en daarna met ene boodschap weer teruggezonden wordt. Dat is dus ook opstanding uit de doden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

Je moet jezelf niet voor de gek laten houden. De bijbel is duidelijk, er is geen onsterfelijke ‘ziel’. Jezus leerde ons een opstanding, de meeste op aarde tijdens het Millennium.

Hoe verklaar jij dan Matt 16:26?

Citaat

Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel?

Als er geen onsterfelijke ziel is dan hoef je je er ook niet zo druk over te maken dat de ziel schade lijdt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-9-2017 om 20:43 zei sjako:

Het feit dat we geen onsterfelijke geest hebben wil niet zeggen dat we niet meer dan 'vlees' zijn. We zijn de kroon op de schepping. Jehovah heeft geen behagen in de dood van zijn kinderen, want dat zijn we. Hij onthoudt wie wij zijn, molecuul voor molecuul. Hij gaat ons een opstanding geven in de herschepping. In ideale omstandigheden. Dat is toch een prachtig gegeven? Jezus zegt dat de waarheid ons vrij maakt. Geen angst voor het hiernamaals, maar vertrouwen in je schepper. Als je dood gaat krijg je voor je gevoel in een oogwenk een opstanding, ook al ben je honderden jaren terug overleden. Geen angst voor een schimmenwereld of hel, maar het vooruitzicht in een Paradijs. 

De angst voor de hel is wel een probleem. In Christus hoeven we daar niet bang voor te zijn omdat Hij juist beloofd dat wie in Hem geloofd het eeuwige leven zal beërven.
De genade van God is groot. Overal in de bijbel staan voorbeelden van de vergeving van God. Er is zelfs een koning (Manasse) die zeer veel fouten maakte en zich zeer slecht gedroeg. In 2 Koningen 21 staat zelfs dat hij zijn zoon door het vuur liet gaan. Ook staat er dat hij heel veel onschuldig bloed vergoot. In 2 Kronieken staat dat Manasse uiteindelijk het aangezicht van de Jehovah zocht en zich bekeerde. Voor hem is geen hel weggelegd maar de genade Gods kwam over hem. Hij mocht terugkeren naar de eeuwige stad Jeruzalem.
Wanneer God dan zo veel zonden vergeeft zal God ieder vergeven die zich tot Hem richt voor ontferming.
Ook Job werd door God vergeven dat hij geen acht geslagen had op Zijn stem. Het oordeel week van hem nadat hij boete had gedaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Yours:

Het màg en kàn van jou blijkbaar niet waar zijn, Maria. So be it.

Het mag van mij waar zijn. 

Het kan voor mij niet waar zijn, alleen al om de reden die ik gaf, nl. dat je niet iets onstoffelijks vast kunt leggen op een stoffelijke wijze. Oké, dat geldt voor mij.

Jij hebt andere maatstaven. En Peter79 blijkbaar ook, daar hij jouw bericht geliked heeft.

So be it. 🙂

Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Hopper:

Hoe verklaar jij dan Matt 16:26?

Als er geen onsterfelijke ziel is dan hoef je je er ook niet zo druk over te maken dat de ziel schade lijdt.

Men is het erover eens dat het oude testament nergens leert dat er iets bestaat zoals een onsterfelijke ziel. Toen Jezus op aarde sprak was er alleen het oude testament, wat Hij voortdurend bekrachtigde. Verzen die mogelijk verwijzen naar een onsterfelijke ziel verliezen deze betekenis als ze in de context van de HELE Schrift worden gelezen. Het past niet in de bijbelse leer om te veronderstellen dat er op dit moment een hemelrijk is waarin miljoenen zielen in bewuste toestand zijn. 

2 minuten geleden zei Maria K.:

Het mag van mij waar zijn. 

Het kan voor mij niet waar zijn, alleen al om de reden die ik gaf, nl. dat je niet iets onstoffelijks vast kunt leggen op een stoffelijke wijze. Oké, dat geldt voor mij.

Jij hebt andere maatstaven. En Peter79 blijkbaar ook, daar hij jouw bericht geliked heeft.

So be it. 🙂

Mooier werd het nooit vastgelegd. Deze scène moest lukken bij de eerste take. Ze konden hem niet overdoen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

In het begin van dit topic ben ik het woord zielig nogal eens tegen gekomen. Zieligheid is iets dat voor kan komen in een mensenleven. Het is moeilijk om staande te blijven en ook Jeremia kent er zijn deel van. Zijn dienst aan God wordt hem niet in dank afgenomen en regelmatig wordt hij uitgejouwd. Maar God zorgt voor hem. En God zorgt voortdurend voor uitreddingen. God is bij hem en dat is zijn troost.

Door de druk heen groeit Jeremia en is ot steeds grotere prstaties in staat. Hij is daarmee een beeld van Christus die ondanks groeiende druk toch blijft volharden in Zijn dienst. Petrus laat hem op een gegeven moment in de steek maar Christus is bij God en dat is Zijn kracht.

God wil voor de mens zorgen. Hij roept op tot ontferming over de ellendige, zo ook is daar het verhaal van de man die door rovers overvallen is en halfdood achtergelaten wordt. Deze man heeft wel het recht om te huilen en zijn verdriet kenbaar te maken. Hij wordt liefdevol verzorgt door een barmhartig man die zijn wonden verzorgt, hem op zijn eigen ezel zet en hem naar een herberg brengt waar hij verder kan herstellen en genezen. God wil dat voor de mens doen en dat doet Hij ook. Dat is het verhaal van de barmhartige samaritaan.

De man die het slachtoffer is laat toe dat de Samaritaan voor hem zorgt. Dat is het beeld van Jezus die zich over de mens wil ontfermen. Het is dus Jezus die zich over ons ontfermt en onze liefde hoort naar hem uit te gaan. Er staat in 1 Johannes 4:19: "Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft." De bron is Jezus en Zijn liefde verspreidt zich doordat zij die Zijn liefde beantwoorden aan de slag gaan en kinderen voor Hem verwekken. Zij nemen hun kruis op zich, kijken om zich heen en zien hen die in nood zijn en worden als Jezus zelf door zich over hen te ontfermen. Dat zijn de kinderen van het koninkrijk Gods.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Hermanos2:

Men is het erover eens dat het oude testament nergens leert dat er iets bestaat zoals een onsterfelijke ziel. Toen Jezus op aarde sprak was er alleen het oude testament, wat Hij voortdurend bekrachtigde. Verzen die mogelijk verwijzen naar een onsterfelijke ziel verliezen deze betekenis als ze in de context van de HELE Schrift worden gelezen. Het past niet in de bijbelse leer om te veronderstellen dat er op dit moment een hemelrijk is waarin miljoenen zielen in bewuste toestand zijn. 

Ik hou me wel vast aan wat Jezus zei.  Dat wat we 'de ziel' noemen kan wel eens 'hetzelve' zijn wat gevonden kan worden in Matt 16:25.  Matt 16 25 en 26 dienen goed in verband met elkaar te worden gelezen.  En dan kan het wel eens zo zijn dat de ziel de 'bewuste toestand' zelve is.  Die zijn niet op een plaats, die zijn juist niet op een plaats. (de eeuwigheid)

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Hopper:

Ik hou me wel vast aan wat Jezus zei.  Dat wat we 'de ziel' noemen kan wel eens 'hetzelve' zijn wat gevonden kan worden in Matt 16:25.  Matt 16 25 en 26 dienen goed in verband met elkaar te worden gelezen.  En dan kan het wel eens zo zijn dat de ziel de 'bewuste toestand' zelve is.  Die zijn niet op een plaats, die zijn juist niet op een plaats. (de eeuwigheid)

Ik zie niet dat eeuwigheid betekent dat iets geen plaats heeft. Tijd is een andere dimensie dan ruimte. Iets zou eeuwig op dezelfde plaats kunnen blijven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Barnabas:

Ik zie niet dat eeuwigheid betekent dat iets geen plaats heeft. Tijd is een andere dimensie dan ruimte. Iets zou eeuwig op dezelfde plaats kunnen blijven.

Binnen de tijd leven wij als mens , wie zichzelf als (tijdelijke) mens wil behouden (Matt 16:25) die zal het verliezen.  Wie het leven als mens verliest om Jezus' wil die zal 'hetzelve' juist vinden.  Dat 'hetzelve' is de naakte ziel.  (Ziel zonder toebehoren zoals een eigen wil)

Deze ziel is i.m.o. niet op een plaats.  Eeuwigheid kent geen substantie zoals zaken welke in de tijd verschijnen.  Het is zelf-zijn zonder betrekking op de wereld.  Jezus' leer is volgens mij het leren verzaken aan de wereld.  Ben je nog verbonden aan de wereld dan ben je nog hebzuchtig/zelfzuchtig t.o.v. de wereld.  Dan ben je nog 'willend' t.o.v. de wereld.

De naakte ziel is van alle 'willen' ontdaan, zodat het "Niet mijn wil geschiedde" is volbracht.   Deze ziel kan ook niet het lichaam verlaten omdat deze daar niet is.  Dat is het wederopstandingskarakter van het 'zelf'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-7-2022 om 12:22 zei Yours:

Dank voor het plaatsen van deze video, Modestus. 

Bij de dood verlaat alles wat onstoffelijk is het lichaam: de onsterfelijke ziel/geest oftewel het astrale lichaam, waarvan deze 3 registraties een weergave zijn.

Ik heb nog een paar andere voorbeelden gevonden op het Russische internet. Daar vind je ook het bovenstaande voorbeeld maar ook een paar andere. Dit keer zijn de silhouetten donker. Waarschijnlijk zijn dat geen zielen, maar demonen. Een aansporing dus voor ons om bescherming te zoeken bij Jezus. Hier is een voorbeeld

https://youtube.com/clip/Ugkxsf8eJvOppzRxLQiEE7kNiLvpEz2IRr_i 

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee, dank je, Modestus. Ik heb er geen behoefte aan om duistere wezens te zien.

Het ging/gaat mij er om dat de ziel/geest/het astrale lichaam zich bij de dood door het breken van het zilveren koord losmaakt van het stoffelijke lichaam en daarna verder gaat. Als men bij leven verblijft binnen het veld van Goed en Kwaad kan men afstemming hebben op een sfeer van Licht, maar inderdaad ook op de duisternis.

Aan ons de keus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Yours:

Nee, dank je, Modestus. Ik heb er geen behoefte aan om duistere wezens te zien.

Het ging/gaat mij er om dat de ziel/geest/het astrale lichaam zich bij de dood door het breken van het zilveren koord losmaakt van het stoffelijke lichaam en daarna verder gaat. Als men bij leven verblijft binnen het veld van Goed en Kwaad kan men afstemming hebben op een sfeer van Licht, maar inderdaad ook op de duisternis.

Aan ons de keus.

Ik ken jou verder niet. Mag ik aannemen dat je geen bijbel lezend christen bent? 

Dit naar aanleiding van uitspraken als, astraal lichaam en zilveren koord. 

Nog even over dat koord. Het is natuurlijk geen letterlijk koord. Maar wat is het dan wel? En waarom zilver? 

bewerkt door Hermanos2
Aanvullende vraag
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Yours:

Het màg en kàn van jou blijkbaar niet waar zijn, Maria. So be it.

Dan kan je de Bijbel weggooien want dan klopt het niet meer. Ik geloof toch meer de Bijbel dan een knap in elkaar gezet filmpje.

3 uur geleden zei Modestus:

Ik heb nog een paar andere voorbeelden gevonden op het Russische internet.

Dan is het betrouwbaar 🥴

6 uur geleden zei Barnabas:

De angst voor de hel is wel een probleem. In Christus hoeven we daar niet bang voor te zijn omdat Hij juist beloofd dat wie in Hem geloofd het eeuwige leven zal beërven.

De Waarheid zal je vrij maken, niet ketenen in angst door leerstellingen die niet in de Bijbel staan. 

7 uur geleden zei Hopper:

Hoe verklaar jij dan Matt 16:26?

Mattheus 16:26 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zijn leven verliest? Of wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven?

Ziel kan ook het leven zelf betekenen. Dus je kan wel steenrijk worden, maar daar heb je niks aan als je je eeuwig leven gaat verliezen.

De Bijbel leert geen onsterfelijke ziel maar een opstanding.  Het evangelie is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Volgens intellecte Grieken te makkelijk. Die gingen de Bijbelse boodschap bezien in de Griekse filosofie zoals die van Plato. Maar het evangelie is een verlenging vanuit het Joodse denken en niet vanuit het Griekse.

Het OT leert wat anders. Prediker 12:7 Dan keert het stof terug naar de aarde, net zoals het was, en de geest keert terug naar de ware God, die hem gegeven heeft.

Psalm 146:4 Vertrouw niet op mensen met macht, vertrouw niet op de mens, die niet redden kan.  4 Zijn geest gaat uit, hij keert terug naar de grond. Op die dag vergaan zijn gedachten.

De geest kan je ook vertalen met levensadem. 
 

Daniël 12

2 Velen van hen die in het stof van de aarde slapen, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting.

Dus degenen die een opstanding krijgen slapen in het stof. Ze zijn niet in de hemel.

Een ziel is in de meeste gevallen een volledig levend persoon. Een persoon met een lichaam met daarin de levensadem. Gaat de levensadem uit, dan blijft er slechts een lichaam van stof over die vergaat. In de herschepping worden de mensen weer opnieuw geschapen met alle herinneringen van de persoon.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Nog even over dat koord. Het is natuurlijk geen letterlijk koord. Maar wat is het dan wel? En waarom zilver? 

Prediker 12:6 Voordat het zilveren koord wordt verwijderd, de gouden schaal wordt verbrijzeld, de kruik bij de bron wordt gebroken en het scheprad voor de waterput wordt verbrijzeld

Het zal ongetwijfeld uit dit vers komen. De gouden schaal duidt op het hoofd en het zilveren koord op het ruggemerg. Het is poëtisch bedoelt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Prediker 12:6 Voordat het zilveren koord wordt verwijderd, de gouden schaal wordt verbrijzeld, de kruik bij de bron wordt gebroken en het scheprad voor de waterput wordt verbrijzeld

Het zal ongetwijfeld uit dit vers komen. De gouden schaal duidt op het hoofd en het zilveren koord op het ruggemerg. Het is poëtisch bedoelt. 

Sommige mensen hebben uittredingservaringen gehad, dan zijn ze uit hun lichaam, maar er nog wel mee verbonden door een zilveren koord.  Ik lees op sommige site's dat dan je bewustzijn zich tijdelijk losmaakt van je fysieke lichaam.   Bij de dood zou dan het zilveren koord worden doorgesneden worden en je astrale lichaam gaat dan naar elders.

Ik geloof dit niet, als het over bewustzijn gaat.  Het bewustzijn is niet op een plaats.  Maar ik respecteer een ieders geloofsovertuiging.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hopper:

Sommige mensen hebben uittredingservaringen gehad, dan zijn ze uit hun lichaam, maar er nog wel mee verbonden door een zilveren koord.

Dat beweren ze. Een uittreding kan je ook onder laboratorium omstandigheden veroorzaken. Het heeft te maken met een bepaalde hersenfunctie die je voor de gek houdt. Medischcontact.nl schrijft het volgende

Toch houdt ook de prominente Zwitserse neurowetenschapper Olaf Blanke (universiteit van Lausanne) het erop dat een mislukte integratie of foutieve interpretatie van conflicterende visuele, tactiele of proprioceptieve prikkels kan leiden tot de sensatie dat je buiten je lichaam bent. Het in Science gepresenteerde virtual-reality-experiment laat dat volgens Blanke mooi zien. Kennelijk bestaan er in de hersenen onafhankelijke representaties van de plaats waar ik mezelf zie en de plaats waar ik mezelf voel. Als die twee ervaringen niet correleren, kan een illusie het gevolg zijn. Dergelijke illusies kunnen ons dus iets vertellen over het functioneren van de hersenen en de manier waarop ze een coherent zelfgevoel en lichaamsbeeld oproepen.

 

Blanke en zijn team hebben inmiddels een paar cruciale hersengebieden geïdentificeerd die zijn betrokken bij die integratie en die bij disfunctioneren of stimulatie uittredingen kunnen veroorzaken. Zoals een gebiedje op de grens van de temporaal en de pariëtaal kwab (angular-supramarginale gyrus junction) en de premotorschors. Enige jaren geleden ontdekte Blanke dat hij bij stimulatie van het eerstgenoemde hersengebiedje tijdens een operatie bij een vrouw met ernstige epilepsie een acute uittredingservaring kon oproepen. Blanke is de eerste om toe te geven dat niet alle elementen aanwezig waren van een echte BDE. Maar hij vindt dat niet gek: Kennelijk gaat het bij uittredingen om zeer variabele ervaringen; er zijn misschien wel tien verschillende typen. Die verschillen zijn interessant: ze zijn aanwijzingen voor de mogelijkheid dat steeds iets andere hersenmechanismen betrokken zijn bij het ontstaan ervan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei sjako:

Dat beweren ze. Een uittreding kan je ook onder laboratorium omstandigheden veroorzaken. Het heeft te maken met een bepaalde hersenfunctie die je voor de gek houdt. Medischcontact.nl schrijft het volgende

Toch houdt ook de prominente Zwitserse neurowetenschapper Olaf Blanke (universiteit van Lausanne) het erop dat een mislukte integratie of foutieve interpretatie van conflicterende visuele, tactiele of proprioceptieve prikkels kan leiden tot de sensatie dat je buiten je lichaam bent. Het in Science gepresenteerde virtual-reality-experiment laat dat volgens Blanke mooi zien. Kennelijk bestaan er in de hersenen onafhankelijke representaties van de plaats waar ik mezelf zie en de plaats waar ik mezelf voel. Als die twee ervaringen niet correleren, kan een illusie het gevolg zijn. Dergelijke illusies kunnen ons dus iets vertellen over het functioneren van de hersenen en de manier waarop ze een coherent zelfgevoel en lichaamsbeeld oproepen.

 

Blanke en zijn team hebben inmiddels een paar cruciale hersengebieden geïdentificeerd die zijn betrokken bij die integratie en die bij disfunctioneren of stimulatie uittredingen kunnen veroorzaken. Zoals een gebiedje op de grens van de temporaal en de pariëtaal kwab (angular-supramarginale gyrus junction) en de premotorschors. Enige jaren geleden ontdekte Blanke dat hij bij stimulatie van het eerstgenoemde hersengebiedje tijdens een operatie bij een vrouw met ernstige epilepsie een acute uittredingservaring kon oproepen. Blanke is de eerste om toe te geven dat niet alle elementen aanwezig waren van een echte BDE. Maar hij vindt dat niet gek: Kennelijk gaat het bij uittredingen om zeer variabele ervaringen; er zijn misschien wel tien verschillende typen. Die verschillen zijn interessant: ze zijn aanwijzingen voor de mogelijkheid dat steeds iets andere hersenmechanismen betrokken zijn bij het ontstaan ervan.

Uittredingservaringen zijn idd verschillend.  Mogelijk duidt dat er op dat het afhankelijk is van de geestelijke constitutie van een mens.  Ook BDE lijkt daarop te wijzen.  Ik neem dat op zich serieus.  Maar uit eigen ervaring heb ik er geen weet van, dus kan ik er ook geen uitspraak over doen.  Wat ik wel weet is dat er levensenergie door een mens stroomt welke een lichaam vormt.   Het zogenaamd etherisch dubbellichaam.   Maar dat is niet de ziel, doch dat wat leven-schenkend is aan de mens zolang als hij leeft.  Het is intern waarneembaar als stromende energie.  Ik ga er vanuit dat deze energie stopt als ik dood ga, dus dan blijft mijn lichaam achter als stof (want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.)

Dus het levenslichaam kan het lichaam ook al niet verlaten.  Dood gaan is stoppen met leven.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hopper:

Maar dat is niet de ziel, doch dat wat leven-schenkend is aan de mens zolang als hij leeft.  Het is intern waarneembaar als stromende energie.  Ik ga er vanuit dat deze energie stopt als ik dood ga, dus dan blijft mijn lichaam achter als stof (want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.)

Dat is wat de Bijbel zegt. Adam werd uit het stof gemaakt. Jehovah blies de levensadem in de neusgaten en zo werd hij een levende ziel. Hij werd een ziel, hij kreeg geen ziel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid