Spring naar bijdragen

Hebben wij een onsterfelijke ziel?


Aanbevolen berichten

7 uur geleden zei Maria K.:

En Peter79 blijkbaar ook, daar hij jouw bericht geliked heeft

Ik zag iets erg persoonlijks van Yours (ondanks het gebruik van het woord objectief) en datgene wat hij erin ziet kon volgens mij niet onderuit gehaald worden door de betrouwbaarheid te ondermijnen. Ik begreep het zo dat je voorbij gaat aan het getoonde, terwijl dat voor hem essentieel was. Ik likete omdat ik zelf ook wel eens heb dat iemand niet op de inhoud ingaat, maar een ongelukkige formulering van mijn zijde gebruikt om een hele andere kant op te gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 255
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Feit is dat Gods Woord "Waarheid" is en als men dit niet voor waar aanvaardt dan kan men ook de opstanding van Christus loochenen en niet als een "feit" aanvaarden. Welnu in bovenstaande reacties

Heren heren heren. Nephesh en ruah, en psuche en pneuma zijn allemaal begrippen die afhankelijk van de auteur in de desbetreffende periode in de desbetreffende verzen een bepaalde betekenis hebben. Di

Als lid van de Goddeloze mensenmassa kan ik dit beamen.

2 uur geleden zei Peter79:

Ik zag iets erg persoonlijks van Yours (ondanks het gebruik van het woord objectief) en datgene wat hij erin ziet kon volgens mij niet onderuit gehaald worden door de betrouwbaarheid te ondermijnen. Ik begreep het zo dat je voorbij gaat aan het getoonde, terwijl dat voor hem essentieel was. Ik likete omdat ik zelf ook wel eens heb dat iemand niet op de inhoud ingaat, maar een ongelukkige formulering van mijn zijde gebruikt om een hele andere kant op te gaan.

Dank voor je reactie.

Ik mag Yours graag lezen en ik respecteer haar geloof. Maar ik dacht toch echt, dat ik de reden heb aangegeven, waarom ik dit soort filmpjes niet serieus kan nemen. Dus het filmpje ook heb bekeken en alleen daarop refereerde.

Nochthans kan en mag ieder er het zijne/hare van denken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei sjako:

Dat is wat de Bijbel zegt. Adam werd uit het stof gemaakt. Jehovah blies de levensadem in de neusgaten en zo werd hij een levende ziel. Hij werd een ziel, hij kreeg geen ziel.

Daar ben ik het mee eens.  Je bent een ziel, je hebt geen ziel.  Dat is dan ook meteen wat er in het leven ontdekt kan worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei sjako:

De Waarheid zal je vrij maken, niet ketenen in angst door leerstellingen die niet in de Bijbel staan. 

Hoe verklaar jij dan Johannes 3;16: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Link naar bericht
Deel via andere websites

De geest, het lichaam en de ziel vormen (eveneens) een heilige drie-eenheid. Het is maar net vanaf welke van de drie perspectieven men het bekijkt of men een ziel is of heeft.  De geest heeft een ziel, het lichaam heeft een ziel, de ziel is de ziel.  Indien de recherche een ontzield lichaam aantreft, heeft de ziel het lichaam verlaten.  Het lichaam had een ziel maar na de ontzieling is de ziel naar het domein gegaan van afstemming die men tijdens het leven heeft gevoed.

In een mens die tot het inzicht is gekomen dat hij ten diepste geest is, en die zichzelf geheel aan God heeft overgegeven, is de ziel opgenomen in Geest. God heeft dan zijn of haar ziel, reeds bij leven.

Stromingen die het Bijbelse gegeven van het bestaan van de hel ontkennen, ontkennen ook dat het lichaam en/of de geest een ziel hebben, want anders kunnen ze het bestaan van de hel niet negeren.

Het natuurlijke lichaam (uit de aarde) en de geest (de goddelijke vonk uit de geest, zonder welke niets is geworden wat geworden is, zie Jh.1 ) strijden tijdens het leven om de ziel.  De uitkomst van die strijd bepaalt het domein waar de ziel na de dood naartoe gaat. De mens - zowel de gelovige als de ongelovige - wordt in de strijd bijgestaan door de Geest van God.  

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

Hoe verklaar jij dan Johannes 3;16: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Jezus leerde een opstanding van de doden. 

Johannes 5:28 Verbaas je daar niet over, want de tijd komt dat alle mensen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen  29 en tevoorschijn zullen komen — wie goede dingen hebben gedaan tot een opstanding voor leven en wie walgelijke dingen hebben gedaan tot een opstanding voor oordeel.

Jesaja 26:19 zei dat al.

Je doden zullen leven. De dode lichamen van mijn volk zullen opstaan. Word wakker en juich van vreugde, jullie die in het stof wonen! Want je dauw is als de dauw in de morgen en de aarde zal degenen die machteloos zijn in de dood tot leven brengen.

De gehele ziel, de hele persoon krijgt een opstanding tijdens Jezus 1000 jarige regering.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei sjako:

Jezus leerde een opstanding van de doden. 

Johannes 5:28 Verbaas je daar niet over, want de tijd komt dat alle mensen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen  29 en tevoorschijn zullen komen — wie goede dingen hebben gedaan tot een opstanding voor leven en wie walgelijke dingen hebben gedaan tot een opstanding voor oordeel.

Jesaja 26:19 zei dat al.

Je doden zullen leven. De dode lichamen van mijn volk zullen opstaan. Word wakker en juich van vreugde, jullie die in het stof wonen! Want je dauw is als de dauw in de morgen en de aarde zal degenen die machteloos zijn in de dood tot leven brengen.

De gehele ziel, de hele persoon krijgt een opstanding tijdens Jezus 1000 jarige regering.

 

Is dat alles, 1000 jaar?

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Barnabas:

Is dat alles, 1000 jaar?

Nou, das nog behoorlijk lang. Zeker als je bedenkt dat God een volmaakte schepping afleverde in een paar dagen. Nu heeft Jezus 1000 jaar nodig voor herstel werkzaamheden. Daarna wordt de aarde teruggeven aan God. Alle troep is definitief opgeruimd. Dan verwezenlijkt God Zijn oorspronkelijke voornemen. Das een verkorte versie, a nutshell. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

Is dat alles, 1000 jaar?

Over de Christelijke gemeente natuurlijk nu al. Maar de wereldse regeringen zullen worden weggedaan en Gods Koninkrijk gaat dan regeren over deze aarde. Geleidelijk worden de volken dan genezen. Aan het eind van de duizend jaar geeft Jezus het Rijk weer aan God.

1Kor 15:20

Maar Christus is wel uit de dood opgewekt, als de eersteling van hen die zijn gestorven.  21 Omdat de dood er is gekomen door een mens, komt ook de opstanding van de doden er door een mens.  22 Want zoals in Adam iedereen sterft, zo zal ook in de Christus iedereen levend gemaakt worden.  23 Maar ieder op zijn beurt: Christus als eersteling en daarna, tijdens zijn aanwezigheid, zij die bij de Christus horen.  24 Vervolgens het einde, wanneer hij het Koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regeringsautoriteit en alle gezag en kracht heeft uitgeschakeld.  25 Want hij moet als koning regeren totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd.  26 De laatste vijand die wordt uitgeschakeld is de dood.  27 Want God ‘heeft alles onder zijn voeten onderworpen’. Maar als hij zegt dat ‘alles onderworpen is’, is het duidelijk dat dit niet geldt voor degene die alles aan hem onderwierp.  28 Als alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alle dingen aan hem onderwierp, zodat God alles zal zijn voor iedereen.

2 uur geleden zei Flawless victory:

De geest, het lichaam en de ziel vormen (eveneens) een heilige drie-eenheid.

Onderbouw dat eens bijbels. Ik zie hier enkel filosofie.

2 uur geleden zei Flawless victory:

In een mens die tot het inzicht is gekomen dat hij ten diepste geest is, en die zichzelf geheel aan God heeft overgegeven, is de ziel opgenomen in Geest. God heeft dan zijn of haar ziel, reeds bij leven.

Waren Adam en Eva geesten dan? In Genesis staat dat Adam gevormd werd uit het stof der aarde. Dus hoe je hier nu bij komt?

2 uur geleden zei Flawless victory:

Stromingen die het Bijbelse gegeven van het bestaan van de hel ontkennen, ontkennen ook dat het lichaam en/of de geest een ziel hebben, want anders kunnen ze het bestaan van de hel niet negeren.

Het is eetder andersom. Ze verzinnen een hel en daarvoor moet je een 'ziel' hebben. Een lichaam is tenslotte zo opgebrand. En dat is precies wat Maleachi zegt 4:1

Let op! De dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en iedereen die slechtheid bedrijft als stoppels worden. De dag die komt zal hen beslist verslinden en hen met wortel en tak uitroeien’, zegt Jehovah van de legermachten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Over de Christelijke gemeente natuurlijk nu al. Maar de wereldse regeringen zullen worden weggedaan en Gods Koninkrijk gaat dan regeren over deze aarde. Geleidelijk worden de volken dan genezen. Aan het eind van de duizend jaar geeft Jezus het Rijk weer aan God.

1Kor 15:20

Maar Christus is wel uit de dood opgewekt, als de eersteling van hen die zijn gestorven.  21 Omdat de dood er is gekomen door een mens, komt ook de opstanding van de doden er door een mens.  22 Want zoals in Adam iedereen sterft, zo zal ook in de Christus iedereen levend gemaakt worden.  23 Maar ieder op zijn beurt: Christus als eersteling en daarna, tijdens zijn aanwezigheid, zij die bij de Christus horen.  24 Vervolgens het einde, wanneer hij het Koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regeringsautoriteit en alle gezag en kracht heeft uitgeschakeld.  25 Want hij moet als koning regeren totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd.  26 De laatste vijand die wordt uitgeschakeld is de dood.  27 Want God ‘heeft alles onder zijn voeten onderworpen’. Maar als hij zegt dat ‘alles onderworpen is’, is het duidelijk dat dit niet geldt voor degene die alles aan hem onderwierp.  28 Als alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alle dingen aan hem onderwierp, zodat God alles zal zijn voor iedereen.

Onderbouw dat eens bijbels. Ik zie hier enkel filosofie.

Waren Adam en Eva geesten dan? In Genesis staat dat Adam gevormd werd uit het stof der aarde. Dus hoe je hier nu bij komt?

Het is eetder andersom. Ze verzinnen een hel en daarvoor moet je een 'ziel' hebben. Een lichaam is tenslotte zo opgebrand. En dat is precies wat Maleachi zegt 4:1

Let op! De dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en iedereen die slechtheid bedrijft als stoppels worden. De dag die komt zal hen beslist verslinden en hen met wortel en tak uitroeien’, zegt Jehovah van de legermachten. 

 

3 uur geleden zei Hermanos2:

Nou, das nog behoorlijk lang. Zeker als je bedenkt dat God een volmaakte schepping afleverde in een paar dagen. Nu heeft Jezus 1000 jaar nodig voor herstel werkzaamheden. Daarna wordt de aarde teruggeven aan God. Alle troep is definitief opgeruimd. Dan verwezenlijkt God Zijn oorspronkelijke voornemen. Das een verkorte versie, a nutshell. 

Hoe kan het duizendjarig rijk het einde zijn wanneer er een tekst is die zegt dat men eeuwig leven krijgt? En de schrift kan niet gebroken worden.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Barnabas:

 

Hoe kan het duizendjarig rijk het einde zijn wanneer er een tekst is die zegt dat men eeuwig leven krijgt? En de schrift kan niet gebroken worden.

Goed opgemerkt.  De eeuwigheid kent niet eens een einde of een begin.  Ook geen herstelwerkzaamheden.  Dat is allemaal 'aards' denken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Hermanos2:

Niets mis met aards denken. Want de aarde zal voor eeuwig blijven. Woonplaats van de herstelde mens. Samen met God. Zoals in Eden. 

Die opvatting mag je hebben.  Ik vat de leer van Jezus totaal anders op.  De eeuwigheid heeft niks met de planeet aarde van doen.   Trouwens...wie wil er een Rijk vestigen op een planeet die opwarmt en waar de oceanen vol met plastic zit?

 

Het Koninkrijk Gods is in u.  En dat is niet in een of andere toekomst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hopper:

Die opvatting mag je hebben.  Ik vat de leer van Jezus totaal anders op.  De eeuwigheid heeft niks met de planeet aarde van doen.   Trouwens...wie wil er een Rijk vestigen op een planeet die opwarmt en waar de oceanen vol met plastic zit?

 

Daarom moet de boel ook dringend hersteld worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hermanos2:

Daarom moet de boel ook dringend hersteld worden. 

En hoe zie je dat voor je?  Jezus die alle vervuiling met een toverstokje wegtovert?  Misschien nog een kernoorlog er over heen als Rusland kwaaie zin heeft.  Nog een paar jaar en deze planeet is niet eens meer te redden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Hopper:

En hoe zie je dat voor je?  Jezus die alle vervuiling met een toverstokje wegtovert?  Misschien nog een kernoorlog er over heen als Rusland kwaaie zin heeft.  Nog een paar jaar en deze planeet is niet eens meer te redden.

Voor God geen probleem. Hij spreekt en het is er. Allemaal die verzen die jij citeert gaan over de regeneratie van het innerlijke, het onzichtbare. Daarom zegt Paulus, niet ik leef maar Christus in mij. Daarom zegt Jezus ook dat het koninkrijk in ons (midden) is. Maar afgezien van het immateriële zal er ook een materiële, een stoffelijke wedergeboorte plaatsvinden. De bijbel is daar duidelijk in. Ik mis dat in jouw verhaal. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Barnabas:

Hoe kan het duizendjarig rijk het einde zijn wanneer er een tekst is die zegt dat men eeuwig leven krijgt? En de schrift kan niet gebroken worden.

Zoals @Hermanos2 al opmerkte is die duizend jaar het begin. Het Messiaanse koninkrijk is een soort van overgangsregering. Tijdens deze periode komen de natieën geleidelijk tot genezing. Openbaring 22:1

Hij liet me een rivier van levengevend water zien, helder als kristal. Die stroomde vanuit de troon van God en van het Lam  2 over het midden van haar hoofdstraat. Aan beide kanten van de rivier stonden levensbomen die 12 keer per jaar vrucht droegen — elke maand gaven ze hun vruchten. En de bladeren van de bomen waren voor de genezing van de volken.

Aan het einde van de Duizend jaar geeft Jezus het Rijk weer terug aan God. Dan is de situatie weer ongeveer zoals in de tijd van Adam en Eva maar dan zonder het gevaar dat er weer een zondeval komt.

1 uur geleden zei Hopper:

En hoe zie je dat voor je?  Jezus die alle vervuiling met een toverstokje wegtovert?  Misschien nog een kernoorlog er over heen als Rusland kwaaie zin heeft.  Nog een paar jaar en deze planeet is niet eens meer te redden.

Dat toverstafje wordt Armageddon genoemd. Dat is de grote oorlog van Jehovah. Daar hadden de profeten het al eeuwen geleden over. Dan worden wereldse regeringen weg gedaan en geleidelijk wordt de aarde weer een paradijs. Satan heeft dan geen invloed meer want die wordt gebonden. Een kernoorlog zie ik niet gebeuren. Daarvoor zal God wel ingegrepen hebben. Eerst krijgen we nog een tijd dat de grote verdrukking wordt genoemd. Zal even geen leuke periode zijn, maar Jezus’ gemeente zal door de grote verdrukking heenkomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Hermanos2:

Voor God geen probleem. Hij spreekt en het is er. Allemaal die verzen die jij citeert gaan over de regeneratie van het innerlijke, het onzichtbare. Daarom zegt Paulus, niet ik leef maar Christus in mij. Daarom zegt Jezus ook dat het koninkrijk in ons (midden) is. Maar afgezien van het immateriële zal er ook een materiële, een stoffelijke wedergeboorte plaatsvinden. De bijbel is daar duidelijk in. Ik mis dat in jouw verhaal. 

Dat klopt.  Ik versta Jezus dusdanig dat we ons dienen te onthechten aan het materiële.  Dan is het feitelijk onchristelijk om over een of ander toekomstig aards rijk te dromen.  Ik ben dan ook geen christen, ik ben meer op het geestelijke aspect gericht.  De Christus die in mij leeft dan kan nooit een materialistisch ingestelde Christus zijn.  Bij Paulus gaat het ook over zaken als liefde en kennen.

En binnen het geestelijk domein kom je ook dat wat we 'de ziel' noemen tegen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Hopper:

Dan is het feitelijk onchristelijk om over een of ander toekomstig aards rijk te dromen.

Het geestelijke aspect is natuurlijk het belangrijkste. Gods Naam moet geheiligd worden. Die is nu ontheiligd door de zondeval. Maar je mag best uitkijken naar een herstelde aarde. Het is tenslotte Gods doel. De schepping zoals die bedoeld was wordt gerealiseerd, maar dan nog beter.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hopper:

Dat klopt.  Ik versta Jezus dusdanig dat we ons dienen te onthechten aan het materiële.  Dan is het feitelijk onchristelijk om over een of ander toekomstig aards rijk te dromen.  Ik ben dan ook geen christen, ik ben meer op het geestelijke aspect gericht.  De Christus die in mij leeft dan kan nooit een materialistisch ingestelde Christus zijn.  Bij Paulus gaat het ook over zaken als liefde en kennen.

En binnen het geestelijk domein kom je ook dat wat we 'de ziel' noemen tegen.

Onthechting begrijp ik. We moeten materiële dingen loslaten omdat ze vergankelijk zijn. God's geest bewerkt vruchten in ons die onvergankelijk zijn. Liefde, blijdschap, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5:22. Maar dat neemt niet weg dat we die vruchten tentoonspreiden naar God en medemens in een herstelde wereld. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Het geestelijke aspect is natuurlijk het belangrijkste. Gods Naam moet geheiligd worden. Die is nu ontheiligd door de zondeval. Maar je mag best uitkijken naar een herstelde aarde. Het is tenslotte Gods doel. De schepping zoals die bedoeld was wordt gerealiseerd, maar dan nog beter.

Ik sta op het radicale standpunt dat je volgens Jezus' leer niets mag begeren.   Dus ook niet iets in de toekomst begeren.  dat is gelegen in het "Niet mijn wil geschiedde".    Ik vind dus leven na de dood begeren zondig.  Begeren is immers iets willen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hopper:

Ik sta op het radicale standpunt dat je volgens Jezus' leer niets mag begeren.   Dus ook niet iets in de toekomst begeren.  dat is gelegen in het "Niet mijn wil geschiedde".    Ik vind dus leven na de dood begeren zondig.  Begeren is immers iets willen.

Begeren klinkt negatief. Omdat het meestal gebruikt wordt in combinatie met vleselijke en materiële zaken. Maar begeren kan ook positief zijn. Dan betekent het niet dat je hebberig bent maar een streven hebt. Bijvoorbeeld het doen van God's wil. Het streven naar de ontwikkeling van geestelijke vruchten. En dat zie ik als iets goeds. Zouden meer mensen moeten doen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Hopper:

Ik sta op het radicale standpunt dat je volgens Jezus' leer niets mag begeren.

Jesaja sprak over de nieuwe aarde. Jesaja 65:20 Er zal in die plaats geen baby meer zijn die maar een paar dagen leeft en ook geen oude man die zijn dagen niet volmaakt.  Want een honderdjarige die sterft zal bezien worden als nog maar een jongen en de zondaar zal vervloekt worden, ook al is hij honderd jaar oud.  21 Ze zullen huizen bouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de vruchten ervan eten.  22 Wat ze bouwen zal niet door iemand anders worden bewoond. Wat ze planten zal niet door anderen worden gegeten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom en mijn uitverkorenen zullen volop genieten van het werk van hun handen.

Echt wel een mooi vooruitzicht. Als je dat vooruitzicht niet zou mogen hebben zou het er ook niet staan. God wilt dat we in vrede leven onder Zijn heerschappij. Niks mis mee.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid