Spring naar bijdragen

Hebben wij een onsterfelijke ziel?


Aanbevolen berichten

41 minuten geleden zei bernard 3:

Feit is dat Gods Woord "Waarheid" is en als men dit niet voor waar aanvaardt dan kan men ook de opstanding van Christus loochenen en niet als een "feit" aanvaarden.

Welnu in bovenstaande reacties zijn er genoeg Bijbelse (geen menselijke) feiten aangehaald uit Gods Woord waarin duidelijk zowel in de context als in de verzen zelf wordt gezegd dat de ziel (het menselijk wezen) sterfelijk is en dus bij de dood ontbonden wordt in zijn oorspronkelijke onbewuste bestanddelen.

Feit is ook dat de waarheid niet en nooit bepaald wordt door het aantal mensen die een bepaalde mening hebben. Het is zelfs zo dat meestal de meerderheid ongelijk heeft. Ook de Schriftgeleerden, met hun theorieën, waren in de meerderheid ten tijde van Christus en toen ook werd omwille van status, vooroordeel, sociale aanvaarding, de meerderheid ...enz de eenvoudige en duidelijke Bijbelse leerstellingen verworpen.

Kortom; de betekenis van een woord moet veranderd worden om de uitspraak te laten kloppen. Welke Waarheid is daarmee gediend? Niet Gods Waarheid. 

Men had ook gewoon kunnen zeggen dat het woord 'feit' bij wijze van spreekwoord , of overdrijving oid gebruikt was dan was het verhaal klaar geweest. Maar hoogmoed weerhoud bepaalde mensen er hier op het forum schijnbaar van om in redelijkheid met elkaar in gesprek te gaan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 255
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Feit is dat Gods Woord "Waarheid" is en als men dit niet voor waar aanvaardt dan kan men ook de opstanding van Christus loochenen en niet als een "feit" aanvaarden. Welnu in bovenstaande reacties

Heren heren heren. Nephesh en ruah, en psuche en pneuma zijn allemaal begrippen die afhankelijk van de auteur in de desbetreffende periode in de desbetreffende verzen een bepaalde betekenis hebben. Di

Als lid van de Goddeloze mensenmassa kan ik dit beamen.

35 minuten geleden zei Thorgrem:

Kortom; de betekenis van een woord moet veranderd worden om de uitspraak te laten kloppen. Welke Waarheid is daarmee gediend? Niet Gods Waarheid. 

Sorry hoor, maar hier laat je echt onwetendheid zien. We veranderen geen betekenis van nefesh. We geven de betekenis eraan die het in de bepaalde versen moet hebben. Neem nu de aangehaalde 1kon 17:21 (zo noteer je bijbelversen @ZENODotus)

21 Vervolgens strekte hij zich driemaal over het kind uit en riep tot Jehovah: ‘O Jehovah, mijn God, laat het leven (nefesh) van dit kind alstublieft in hem terugkomen.’  22 Jehovah luisterde naar Eli̱a’s verzoek. Het leven (nefesh) van het kind kwam in hem terug en hij leefde weer.  23 Eli̱a nam het kind, bracht hem van zijn kamer naar beneden en ging het huis in. Hij gaf hem aan zijn moeder terug en zei: ‘Kijk, je zoon leeft.’  24 Toen zei de vrouw tegen Eli̱a: ‘Nu weet ik dat je echt een man van God bent en dat Jehovah’s woord dat je hebt gesproken waarheid...

Hier wordt nefesh vertaald in leven (het leven zelf). Elia vraagt dus aan God of het leven in het meisje mag terugkeren. In perfecte harmony met wat nefesh betekent. Dus er kwam geen zieltje terug in het kind. Die betekenis wordt er aan mensen aan gegeven. Daar hoef je geen Joodse mystiek en Kabala bij te halen om daar de goede betekenis aan te geven. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ZENODotus Job 14:22

Dit moet je in de context zien van de rest. Van groot belang is wat daarvoor staat.

Job 14:13 13 O, verberg mij in het Graf (Sjeool) ,verstop mij tot uw woede voorbij is. Stel een tijdslimiet voor mij vast en denk dan weer aan mij! 14 Als een mens sterft, kan hij dan weer leven?Ik zal wachten, al de dagen van mijn dwangarbeid tot mijn verlossing komt.  15 U zult roepen en ik zal u antwoorden.Naar het werk van uw handen zult u verlangen.

Hier zien we dus dat Job zo erg leed dat hij dood wilde. Daar was hij ook absoluut niet bang voor. Hij wist dat hij van niets bewust zou zijn. Hij vroeg een tijdslimiet aan God, God zou roepen en Job zou antwoorden wanneer de verlossing kwam. (De opstanding). Daar verlangde hij naar. 

Nu naar Job 14:21 en 22

21 Zijn zonen krijgen eer, maar hij weet het niet.Ze worden onbeduidend, maar hij beseft het niet. 22 Hij voelt alleen de pijn van zijn eigen lichaam.Hij rouwt alleen als hij nog in leven is.’Of ‘verzadigd van beroering’.Of mogelijk ‘en wordt afgesneden’.Lett.: ‘mij’.Of ‘Sjeool’, het collectieve graf van de mensheid. Zie Woordenlijst. Of ‘een vurig verlangen hebben’. Of ‘terwijl hij nog in zijn vlees is’. Of ‘zijn ziel’.

In welke zin voelt hij de pijn van zijn eigen lichaam. Dit ging om zijn zonen, waarover hij rouwde. De zonen zijn een voortbrengsel van zijn eigen lichaam. 

Hij kan enkel rouwen als hij nog in leven is. Hij rouwt niet meer als hij dood is. Waarom zou Job anders dood willen als hij zou denken dat hij gewoon zou door rouwen in Sjeool?

Link naar bericht
Deel via andere websites

We hebben het over het woord 'feit' en de betekenis van dit Nederlandse woord in het Nederlandse taalgebruik. Maar goed, kronkel er vooral wederom omheen. De hoogmoed is mij inmiddels meer dan duidelijk. Als je zelfs op zulke kleine zaken geen gas terug wil nemen, wat heb je dan te zoeken op een forum? Open een blog ofzo en schakel vooral de reageer functie uit. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thorgrem:

We hebben het over het woord 'feit' en de betekenis van dit Nederlandse woord in het Nederlandse taalgebruik. Maar goed, kronkel er vooral wederom omheen. De hoogmoed is mij inmiddels meer dan duidelijk. Als je zelfs op zulke kleine zaken geen gas terug wil nemen, wat heb je dan te zoeken op een forum? Open een blog ofzo en schakel vooral de reageer functie uit. 

Heb je niet meer te zeggen dan dit? Zo onvolwassen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Heb je niet meer te zeggen dan dit? Zo onvolwassen.

Onvolwassen is om nergens concreet antwoord op te geven. Iets en feit noemen en vervolgens de betekenis van het woord feit manipuleren en meer van dat soort smerige technieken. Veel plezier er mee, wellicht dat het aan de deur werkt maar op een forum val je genadeloos door de mand en komt je hoogmoed bovendrijven. Je had dit hele gebeuren met een simpele mededeling dat je het net iets anders bedoelde kunnen voorkomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Ik doe niet anders. Het is een zeer interessant onderwerp. Als je dus commentaar heb, kom dus met schriftuurlijk bewijs.

We hebben inhoudelijke vragen over dat proces van sterven, vooral over de verwarring die ontstaat wanneer verschillende perspectieven met elkaar gemengd worden. Interessant is het zeker, het zou daarom leuk zijn als je vragen zou beantwoorden opdat we een en ander kunnen opklaren. Jouw manipulatieve/ontwijkende strategieën hebben hun beste tijd nu wel gehad, het neigt naar escapisme, als het niet willen zien dat mensen je ernstige vragen stellen omtrent het topic.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei sjako:

Sorry hoor, maar hier laat je echt onwetendheid zien. We veranderen geen betekenis van nefesh. We geven de betekenis eraan die het in de bepaalde versen moet hebben. Neem nu de aangehaalde 1kon 17:21 (zo noteer je bijbelversen @ZENODotus)

 

Ik gebruik de algemeen wetenschappelijk aanvaarde notatie in Vlaanderen en Nederland... Een beetje minder hoog van de toren blazen dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei ZENODotus:

Ik gebruik de algemeen wetenschappelijk aanvaarde notatie in Vlaanderen en Nederland... Een beetje minder hoog van de toren blazen dus.

Ik ontken ook niet dat het er zo letterlijk staat, maar de vertalers van Statenvertaling en NIeuwe Wereldvertaling zijn ook niet gek.

6 uur geleden zei Thorgrem:

Onvolwassen is om nergens concreet antwoord op te geven. Iets en feit noemen en vervolgens de betekenis van het woord feit manipuleren en meer van dat soort smerige technieken. Veel plezier er mee, wellicht dat het aan de deur werkt maar op een forum val je genadeloos door de mand en komt je hoogmoed bovendrijven. Je had dit hele gebeuren met een simpele mededeling dat je het net iets anders bedoelde kunnen voorkomen.

Ik heb er nog steeds geen deugdelijk weerwoord op gehad hoor. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei sjako:

Ik ontken ook niet dat het er zo letterlijk staat, maar de vertalers van Statenvertaling en NIeuwe Wereldvertaling zijn ook niet gek.

 

Ik weet niet waarover je het hebt. Je wilt mij wijzen op hoe je naar verzen in de bijbel dient te verwijzen, maar blijkt niet te weten dat ik de algemeen wetenschappelijk aanvaarde notatie gebruik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei ZENODotus:

Ik weet niet waarover je het hebt. Je wilt mij wijzen op hoe je naar verzen in de bijbel dient te verwijzen, maar blijkt niet te weten dat ik de algemeen wetenschappelijk aanvaarde notatie gebruik.

Dat er letterlijk 'een gezalfde' staat. Maar aangezien dat het duidelijk over de Messias gaat, Jezus dus, wordt het door veel vertalingen zo vertaald.

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei sjako:

Kun je vraag voor vraag aangeven die ik nog niet heb beantwoord. Een vraag tegelijk voor de duidelijkheid.

De vraag is in hoeverre sterfelijk/onsterfelijk niet afhankelijk is vanuit welk perspectief we dit bekijken, enerzijds vanuit het strikte ego-perspectief, anderzijds vanuit de geest die zich identificeert met het ego (ziel) als verschijningsvorm of idee. De geest wordt hier gezien als bron, onmiskenbaar onsterfelijk omwille van nooit geboren en altijd aanwezig, zelfs wanneer tijd en ruimte zouden wegvallen. Met andere woorden, hou je ook rekening met deze tweeledigheid (verschillende perspectieven) om de ziel als niet onsterfelijk te beschouwen? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-9-2017 om 23:37 zei ZENODotus:

is de bestemming van ALLE christenen uit de eerste eeuw de hemel (in het huis van mijn vader zijn er vele kamers... (Joh 15)), er wordt nergens gesproken van christenen met een "aardse roeping", die is er simpelweg niet, dat herkennen JG trouwens ook want volgens hen is heel de eerste eeuwse gemeente van christenen bestemd voor de hemel en deel van de 144 000. Ironisch genoeg staat in openbaring ook de grote schare in de hemel en niet op aarde. Dat was ook het idee trouwens van Russell die de grote schare net zo goed een hemelse roeping aanmat (het was namelijk niet zo dat pas Rutherford de grote schare identificeerde).

De meeste van de eerste Christenen zullen idd de 144000 hebben gehoord. Nu is het slechts nog een overblijfsel. Dat aantal kan fluctueren. Het doel van de verlossing is de schade aangericht door satan te herstellen. Adam en Eva werden op de aarde gezet om eeuwig op aarde te leven. Aan Abraham werd aards herstel beloofd. Psalm 37:29 werd eeuwig leven op aarde aangegeven. Dat vinden we op heel veel plaatsen terug o.a. In Jesaja. 

  29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezetten en ze zullen er eeuwig leven.

Handelngen 7:2-5 ev laat zien dat we erfgenamen van Abraham zijn

 2 Ste̱fanus zei: ‘Mannen, broeders en vaders, luister. De glorieuze God is aan onze voorvader Abraham verschenen toen hij in Mesopotamië was, voordat hij zich in Ha̱ran vestigde.  3 Hij zei tegen hem: “Verlaat je land en je familie en kom naar het land dat ik je zal laten zien.”  4 Toen vertrok Abraham uit het land van de Chaldeeën en hij vestigde zich in Ha̱ran. Vandaaruit liet God hem na de dood van zijn vader naar dit land verhuizen, waar jullie nu wonen.  5 Toch gaf hij hem daar geen erfdeel, zelfs geen klein stukje land. Hij beloofde wel dat hij het aan hem en zijn nakomelingen in bezit zou geven, hoewel hij nog geen kind had.

Wie zijn zijn nakomelingen? Hebreeen 11:8-13 maakt dat duidelijker

8 Door geloof gehoorzaamde Abraham, toen hij werd geroepen, door naar een plaats te trekken die hij als erfenis zou krijgen. Hij vertrok zonder te weten waar hij naartoe ging.  9 Door geloof woonde hij als vreemdeling in het land van de belofte, alsof het niet zijn land was. Met Isaäk en Jakob, erfgenamen van precies dezelfde belofte, woonde hij in tenten.  10 Want hij keek uit naar de stad die echte fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper en bouwer is. 11 Door geloof kreeg Sara de kracht om nageslacht voort te brengen, ook al was ze daar te oud voor, want ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.  12 Daarom zijn er uit één man die zo goed als dood was, kinderen voortgekomen, zo veel als de sterren aan de hemel en zo ontelbaar als de zandkorrels aan de zee. 13 Ze zijn allemaal in geloof gestorven, hoewel ze de vervulling van de beloften niet hebben gekregen. Maar ze hebben die uit de verte gezien en begroet en hebben in het openbaar bekendgemaakt dat ze vreemdelingen en tijdelijke inwoners in het land waren.

Abrhaham keek uit naar de stad die echte fundamenten heeft, nl Gods Koninkrijk. Hij heeft die belofte niet gekregen in z’n leven maar z’n nakomelingen krijgen die wel, samen met hem in Gods Koninkrijk op de Aarde.

In Johannes 8;52 staat dat Johannes dood is, niet in de hemel of zo. Wanneer krijgt hij dan zijn belofte: bij de opstanding! 1 thes 4:16. Samen met zijn nakomelingen. 

In Mattheus 22:31-32 zei Jezus dat ook min of meer.

31 En wat de opstanding van de doden betreft, hebben jullie niet gelezen wat God tegen jullie heeft gezegd? Hij zei:  32 “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob.” Hij is niet de God van de doden, maar van de levenden.’  

Voor God leven alle getrouwen nog, niet letterlijk maar in het boek des levens. 

Ook Galaten 3 is duidelijk op dit punt.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Het doel van de verlossing is de schade aangericht door satan te herstellen. Adam en Eva werden op de aarde gezet om eeuwig op aarde te leven. Aan Abraham werd aards herstel beloofd. Psalm 37:29 werd eeuwig leven op aarde aangegeven.

Betekent dit ook niet dat de aarde eeuwig dient blijven te bestaan? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

De vraag is in hoeverre sterfelijk/onsterfelijk niet afhankelijk is vanuit welk perspectief we dit bekijken, enerzijds vanuit het strikte ego-perspectief, anderzijds vanuit de geest die zich identificeert met het ego (ziel) als verschijningsvorm of idee. De geest wordt hier gezien als bron, onmiskenbaar onsterfelijk omwille van nooit geboren en altijd aanwezig, zelfs wanneer tijd en ruimte zouden wegvallen. Met andere woorden, hou je ook rekening met deze tweeledigheid (verschillende perspectieven) om de ziel als niet onsterfelijk te beschouwen? 

Ik ga uit van bijbelse zienswijze en niet vanuit filosofische. Het hele idee van onsterfelijke ziel is voornamelijk door Plato bedacht. In de Bijbel komt ze niet voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei sjako:

Ik ga uit van bijbelse zienswijze en niet vanuit filosofische. Het hele idee van onsterfelijke ziel is voornamelijk door Plato bedacht. In de Bijbel komt ze niet voor.

We gaan hier uit van de uitspraak van Jezus, kan/wil je ook inhoudelijk op de vraag reageren?

40 minuten geleden zei antoon:

Betekent dit ook niet dat de aarde eeuwig dient blijven te bestaan? klopt TCC, wij geloven daarin ook, de bijbel bevestigd dit ook, alleen de Goddeloze mensenmassa en zij die de aarde tot een puinhoop maken verdwijnen voor eeuwig  

Als God beslist om heel z'n schepping weg te vagen dan is dat toch zijn zaak? Zou je dat proces van 'verdwijning' niet kunnen versnellen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid