Spring naar bijdragen

Waarom moet God op aarde komen?


Aanbevolen berichten

Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen? Ik stel me God niet voor als een mens op aarde!

Zelfs als God een zoon had, zou deze in mijn ogen echt de mensvorm ver overstijgen. En daarbij de boodschap die Jezus bracht, erg mooi allemaal, maar als God op aarde brengt hij in mijn ogen een erg warrige boodschap. Een boodschap, die in de context van de tijd waarin hij werd opgeschreven, begrijpelijk is. Jezus heeft er blijkbaar niet bij stilgestaan dat die boodschap gedateerd zou worden. Of heeft Jezus nooit geclaimd de zoon van God te zijn?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 187
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Waaruit maak je op dat dit « eeuwige pijn » is? Is de God waarin jij gelooft dan zo gemeen dat iemand eindeloos brand? Frappant. Aristarkos

Waar ik nou heel benieuwd naar ben is of jij wel eens een studie hebt gedaan naar het woord dat in onze bijbels met « eeuwig » word vertaald, als ik een gokje maak, nee. Aristarkos

Beste @Plume met alle respect: je hebt geen bronnen gegeven. Typen dat iets 'geverifieerde feiten' zijn betekent niet zo veel zonder bronnen.

1 uur geleden zei MysticNetherlands:

Wat is er precies gedateerd aan "hou van God en je naaste als jezelf"?

Daar is niets mis mee. Maar wanneer God zijn Zoon 2000 jaar later had gestuurd was er voor Hem met de huidige technieken en problemen wereldwijd veel meer nuttig werk te doen geweest dan toen. Ik denk hierbij aan de huidige hongersnoden en het uitdelen van brood en vis zonder dat het opraakte. En de mensen voor het jaar nul konden ook prima leven zonder zijn komst. In wezen is er niets veranderd na zijn vertrek. Hooguit het ontstaan van het christendom. Maar ook zonder JC kon men prima geloven:

En denzelven Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men den Naam des HEEREN aan te roepen. (Gen 4:26)

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-5-2017 om 19:48 zei Devootje:

Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen? Ik stel me God niet voor als een mens op aarde!

Zelfs als God een zoon had, zou deze in mijn ogen echt de mensvorm ver overstijgen.

Of zijn wij mensen misschien meer goddelijk dan wij denken? God schept ons naar zijn beeld en het volmaaktste beeld van Hem is een kwetsbaar, gebroken mens, hangend aan een kruis. In miljoenen kerken wereldwijd kom je Hem zo tegen en openbaart Hij zich zelfs in de meest sobere tekenen van brood en wijn. Is dat niet juist wat wordt bedoeld met dat grootsheid juist in het kleine en nederige schuilt, kracht in zwakheid, verrijzenis in de dood, het leven in het offer?

Ja, God overstijgt elke vorm, dus ook die van de menselijke. Maar dan toch ook het menselijk denken, dat meent dat God enkel hoogverheven en onbegrijpelijk kan zijn en daarom niet als ons kan zijn, zelfs tot in de dood. En hoe meer je je verbindt met het goddelijke, door overgave, nederigheid en onvoorwaardelijke liefde, door geheel je menszijn, hoe meer je Gods grootsheid en onuitsprekelijke majesteit beseft. God regeert vanaf het hout: eerst gesymboliseerd door een houten tabernakel, doch bekleed met zuiver goud, nu volmaakt zichtbaar door een houten kruis, doch bekleed met de zuivere liefde die daaraan hangt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Robert Frans:

God schept ons naar zijn beeld en het volmaaktste beeld van Hem is een kwetsbaar, gebroken mens, hangend aan een kruis. In miljoenen kerken wereldwijd kom je Hem zo tegen en openbaart Hij zich zelfs in de meest sobere tekenen van brood en wijn

Of Hij zich zo aan ons openbaart zijn jouw woorden, ik zie alleen maar dat Hij door ons mensen uit een bepaalde behoefte zo wordt afgebeeld. Voor zover ik weet heeft Jezus nooit gezegd dat Hij het op prijs zou stellen als er na zijn hemelvaart in elke kerk een kruis met zijn afbeelding zou komen als teken van zijn openbaring aan ons.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei violist:

Of Hij zich zo aan ons openbaart zijn jouw woorden, ik zie alleen maar dat Hij door ons mensen uit een bepaalde behoefte zo wordt afgebeeld.

Ongetwijfeld. Maar komt die behoefte louter uit onze fantasie, of komt zij voort uit een diep verborgen waarheid die ons steeds weer aantrekt? Bedenken wij dit alles slechts, of ontvangen wij het slechts uit een zekere Bron? Want onze verbeeldingskracht alleen al is iets onvoorstelbaars, omdat het ons scheppende macht geeft, ons diepgaande vragen doet stellen en zo volstrekt onmisbaar is in onze ontwikkeling. Wij ontwikkelen haar, maar zij ontwikkelt ons ook in een uniek samenspel dat voor zover wij weten verder ongekend is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei violist:

is niets mis mee. Maar wanneer God zijn Zoon 2000 jaar later had gestuurd was er voor Hem met de huidige technieken en problemen wereldwijd veel meer nuttig werk te doen geweest dan toen

Ik betwijfel het. De Boodschap blijft gelijk. Jezus kwam volgens mij niet om alle hongerigen magischerwijs in de schijf van vijf te voorzien tot aan hun stervensdag toch? Hij kwam een verandering van hart brengen. Zodat wij ZELF onze hongerigen gingen voeren. En als Hij nu was gekomen, had ongetwijfeld een nazaat van jou 2000 jaar later ook wel weer geroepen dat God t zus of zo had moeten doen. Ik ga ook jou maar een beetje negeren de komende tijd, want ik vind je bijdragen op dit christelijke forum te eenzijdig sterk gekleurd, beetje deprimerend (en nee, je hoeft m niet in te koppen).

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit is wel een zeer onzorgvuldig topic , God kwam natuurlijk niet naar de aarde, Jezus zijn geestelijke zoon kwam, en waarom die kwam is diverse malen besproken

ik wil het wel herhalen, in het kort

Adam was de 1e zondaar en bracht de mens onder de zonde, in Gods ogen moet daar een evenredige lossing voor zijn, Jezus komt daar bij uitstek voor in aanmerking

de ene volmaakte mens  moet voor de andere volmaakte mens, zo als hij begonnen was , Adam dus de mensheid loskopen, Jezus verliet zijn geestelijk bestaan om aan die opdracht te voldoen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei antoon:

Dit is wel een zeer onzorgvuldig topic , God kwam natuurlijk niet naar de aarde, Jezus zijn geestelijke zoon kwam, en waarom die kwam is diverse malen besproken

Jezus = God (de Zoon). Dat is wat 99% van het christendom geloofd. Dat jij dat helemaal anders ziet is helemaal prima maar verwacht niet dat de rest van de christenen hierin mee gaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat verwacht ik niet, hoop het wel, wat mensen vinden wel of geen christen doet niet zoveel terzake, Het gaat erom wat God zelf openbaart in in woord

Overigens ligt de verhouding wel even anders, ik denk dat het 50/ 70 % is. en mogelijk andersom ook.

Maar we hadden het over de opdracht voor Jezus. dat is ondermeer ook de wet vervullen

1 evenredige loskoop voor de zondaar Adam

2 de wet vervullen die overigen juist naar hen VERWIJST en dat van Mozes zijn uitspraak af

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei antoon:

Dat verwacht ik niet, hoop het wel, wat mensen vinden wel of geen christen doet niet zoveel terzake, Het gaat erom wat God zelf openbaart in in woord

Overigens ligt de verhouding wel even anders, ik denk dat het 50/ 70 % is. en mogelijk andersom ook.

Voel je vrij om die aantallen in een nieuw topic te onderbouwen. Vrijwel alle christenen (volgens de meest gangbare definities van christenen zelfs alle christenen) geloven in de drie-eenheid en de tweenaturenleer.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voel je vrij om die aantallen in een nieuw topic te onderbouwen. Vrijwel alle christenen (volgens de meest gangbare definities van christenen zelfs alle christenen) geloven in de drie-eenheid en de tweenaturenleer.

Dat gevoel krijg ik niet als ik op Christelijke fora kom, en als ik JG niet in aanmerking neem, dan nog lijkt mij die afbakening niet zo scherp als jij stelt, deelnemers van diverse pluimage voeren bedenkingen in tegen deze leer, wel denk ik dat believers in de drie-eenh. een meerderheid, of beter gezegd nog een meerderheid vormen.

Maar wat wil dat zeggen 90% procent van kerkgangers weten niet wat er allemaal in de schrift staat, Wij forummers die wel onderzoeken zijn geen afspiegeling van  de Totale christenheid

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Op ‎18‎-‎5‎-‎2017 om 19:48 zei Devootje:

Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen? Ik stel me God niet voor als een mens op aarde!

Zelfs als God een zoon had, zou deze in mijn ogen echt de mensvorm ver overstijgen. En daarbij de boodschap die Jezus bracht, erg mooi allemaal, maar als God op aarde brengt hij in mijn ogen een erg warrige boodschap. Een boodschap, die in de context van de tijd waarin hij werd opgeschreven, begrijpelijk is. Jezus heeft er blijkbaar niet bij stilgestaan dat die boodschap gedateerd zou worden. Of heeft Jezus nooit geclaimd de zoon van God te zijn?

 

Uw vraag ”Waarom zou God in de vorm van Jezus op aarde komen” is in feite  dubbelzinnig en niet relevant en kan vergeleken worden met de vraag “waarom zal “mens” morgen bij ons komen”.  Want men  kan pas  antwoorden op deze vraag wanner het woord “mens”  meer gespecifieerd wordt. Namelijk gaat het hier in de eerste plaats  om een man –mens of een vrouw - mens

Hetzelfde geldt voor uw vraag want:

Het woord” God” is een functioneel begrip in de Bijbel en  wordt daarom praktisch altijd gebruikt om de hiërarchische relatie of soevereiniteit  van iemand t.o.v. iemand anders aan te duiden.

Het kan hierbij gaan om ofwel mensen onderling, ofwel Christus in zijn relatie tot de mens(heid), ofwel De Vader in zijn relatie tot Christus en het gehele universum.

Volgens de Bijbel heeft  het woord of de uitdrukking “God” steeds betrekking op een toestand of een functie en is geen eigennaam of persoonsnaam.

Het slaat in de eerste plaats op de verhouding   “ het Soeverein zijn”  tussen de ene entiteit (persoon) tegenover een andere entiteit (persoon). Zodoende is de naam “God”  dan ook niet exclusief aan één bepaald persoon gebonden en worden mensen, die zich in een bepaalde omstandigheid bevinden, dan evenzo als “God” benoemd

Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte) voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en een Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.1 Corr. 8:5

Christus is de soeverein van alle schepselen en daarom is Hij hun God, maar de Soeverein van Christus is de Vader en daarom  wordt Hij en enkel Hij in de Bijbel benoemd als GOD DE VADER. En zal je nergens in Gods Woord de uitdrukking God de Zoon of God de Heilige Geest tegenkomen, deze uitdrukkingen zijn later door mensen “ontworpen”

 

En wat uw volgende vraag betreft:  heeft Jezus nooit geclaimd de zoon van God te zijn?   Dat was ook niet nodig want God de Vader heeft dit zelfs meerdere malen bevestigd toen Hij sprak: ”Deze is mijn welbeminde Zoon in wien ik mijn behagen heb gesteld

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎18‎/‎05‎/‎2017 om 19:48 zei Devootje:

Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen? Ik stel me God niet voor als een mens op aarde!

Zelfs als God een zoon had, zou deze in mijn ogen echt de mensvorm ver overstijgen. En daarbij de boodschap die Jezus bracht, erg mooi allemaal, maar als God op aarde brengt hij in mijn ogen een erg warrige boodschap. Een boodschap, die in de context van de tijd waarin hij werd opgeschreven, begrijpelijk is. Jezus heeft er blijkbaar niet bij stilgestaan dat die boodschap gedateerd zou worden. Of heeft Jezus nooit geclaimd de zoon van God te zijn?

Wat is er dan precies warrig aan de boodschap? Duidelijker kan het toch niet?

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Fundamenteel:

Wat is er dan precies warrig aan de boodschap? Duidelijker kan het toch niet?

 

 De vraag van “Devootje”  was “Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen? Ik stel me God niet voor als een mens op aarde!

 

Het uitgangspunt van deze vraag  is niet Bijbels  relevant; Omdat net als bij de mens, die geschapen werd als het beeld en de gelijkenis van de Godheid (Genesis 1:26), de man niet voorkomt in de vorm van het kind of de vrouw. God de Vader dan ook niet voorkomt in de vorm van Christus of van de H.Geest.

 Net zoals de mensheid  één(moeten)  zijn  in woord en daad ( Genesis 25) maar niet in “vorm” of  “entiteit”  want een man is duidelijk verschillend van een vrouw of het kind. Zo ook is de Godheid één in woord en daad (Deut6:4) maar niet in “vorm” of entiteit en zijn zowel De Vader , de Zoon als de H.Geest elk aparte entiteiten.

Waarbij God de Vader de hoogste Soeverein (God) is.  "Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,  want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.

 Maar wanneer Hij ( Christus) zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij ( de Vader) uitgezonderd, die Hem ( Christus) alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem ( Christus) onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem ( de Vader) onderwerpen, die Hem ( Christus) alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen." ( 1 Korr. 15: 20-28)

 

.De  Zoon van God de Vader is steeds opgetreden als tussenpersoon tussen God de Vader en de schepselen. Enerzijds als Michaël wat de Engelen betrof en betreft;  anderzijds als Emmanuel , de Gezalfde en Verlosser, wat de mensheid betreft. Zodoende is   God de Vader, sinds de zondeval, niet en nooit naar de aarde gekomen in welke vorm dan ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Op 2017-5-18 om 19:48 zei Devootje:

Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen? Ik stel me God niet voor als een mens op aarde!

Zelfs als God een zoon had, zou deze in mijn ogen echt de mensvorm ver overstijgen. En daarbij de boodschap die Jezus bracht, erg mooi allemaal, maar als God op aarde brengt hij in mijn ogen een erg warrige boodschap. Een boodschap, die in de context van de tijd waarin hij werd opgeschreven, begrijpelijk is. Jezus heeft er blijkbaar niet bij stilgestaan dat die boodschap gedateerd zou worden. Of heeft Jezus nooit geclaimd de zoon van God te zijn?

Jezus zegt zelf dat hij naar de wereld gekomen was om getuigenis af te leggen van de waarheid. -Joh.18:37. En Jezus kon een betrouwbaar verslag over God uitbrengen omdat hij vanuit de hemel naar de aarde was gekomen. In Joh.6:38 staat: "Ik ben immers uit de hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft". 

Bovendien kwam Jezus om zijn ziel te geven als losprijs. Een onvolmaakt mens kan geen losprijs betalen om het eeuwige leven terug te kopen. Dat staat in Psalm 49:8,9: "nooit kan hij God zijn losprijs betalen, te hoog is de prijs voor zijn leven, voor de eeuwigheid reikt hij niet toe". Jezus kon als volmaakt mens wel die prijs betalen. Door Adam ging volmaakt leven verloren. Door Jezus offer is eeuwig leven weer mogelijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎20‎-‎5‎-‎2017 om 07:30 zei MysticNetherlands:

Jezus kwam volgens mij niet om alle hongerigen magischerwijs in de schijf van vijf te voorzien tot aan hun stervensdag toch? Hij kwam een verandering van hart brengen.

Ik denk dat je gelijk hebt maar als ik het eindtijd topic lees lees ik daarin vooral de verwachting en de hoop rondom de schijf van vijf end e ziektekostenverzekering.

Op ‎20‎-‎5‎-‎2017 om 10:40 zei antoon:

Adam was de 1e zondaar en bracht de mens onder de zonde, in Gods ogen moet daar een evenredige lossing voor zijn, Jezus komt daar bij uitstek voor in aanmerking

de ene volmaakte mens  moet voor de andere volmaakte mens, zo als hij begonnen was , Adam dus de mensheid loskopen, Jezus verliet zijn geestelijk bestaan om aan die opdracht te voldoen.

Oog om oog, tand om tand?

Op ‎20‎-‎5‎-‎2017 om 11:08 zei antoon:

Overigens ligt de verhouding wel even anders, ik denk dat het 50/ 70 % is. en mogelijk andersom ook.

Bedoel je 30/70 of 50/50?

Op ‎20‎-‎5‎-‎2017 om 12:00 zei antoon:

Wij forummers die wel onderzoeken zijn geen afspiegeling van  de Totale christenheid

Een waar woord!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2017-6-14 om 07:38 zei MysticNetherlands:

Jij wisselt nogal vaak hè... gaat ie verder wel goed (oprechte interesse, vanuit wat je eerder wel eens heb losgelaten over je privé situatie)?

Ja gaat goed dank je. :) Wel heel moe en vergeetachtig van de medicatie waar ik ook dik van word. Ik had ook vit. D tekort. Ik heb apneu en COPD en slaap daarom niet zo goed. De woonomgeving is lawaaierig en er komt rook binnen van schoorstenen. Om maar een paar dingen te noemen. Mijn bedoeling is te verhuizen maar daar heb ik geen geld en energie voor. Misschien dat het dit jaar nog lukt.

Overigens ben ik geen atheïst meer. Ik ervaar God  erg duidelijk in mijn leven.

God bestaat gewoon. En ik geloof dat Jezus kwam om mij de verlossen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2017-5-18 om 19:48 zei Devootje:

 

Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen? Ik stel me God niet voor als een mens op aarde!

 

 

16 minuten geleden zei Devootje:

Overigens ben ik geen atheïst meer. Wat ik wel ben weet ik niet. Ik ervaar God  erg duidelijk in mijn leven.

God bestaat gewoon. En ik geloof dat Jezus kwam om mij de verlossen.

Als ik vragen mag met alle respect, kun je dit iets meer toe lichtten ""En ik geloof dat Jezus kwam om mij de verlossen.""

waarvan precies, waarvoor precies, wat was het doel precies om ook even in te haken op jou eerste reactie ''Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen?''

is je dat nu wel duidelijk ?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid