Spring naar bijdragen

Onderscheidingsvermogen, is de weg nu smal, lang, breed en/of kort?


Aanbevolen berichten

Horizonversmelting is een begrip uit de hermeneutiek dat wijst op het bestaan van een eigen ervaringshorizon met betrekking tot de denkwereld van een individu. Horizonversmelting is voor een onderzoeker binnen de hermeneutiek het vinden van raakvlakken tussen zijn eigen 'horizon' en die van de persoon die hij onderzoekt om daarmee de ander te kunnen 'verstaan'. Het vormt de paradox binnen de hermeneutiek. De versmelting houdt niet in dat de beide horizonten samen moeten vallen, omdat een onderzoeker het niet eens hoeft te zijn met de denkbeelden van degene die hij onderzoekt. Kritiek is dus wel mogelijk. De enige voorwaarde is dat de standaarden voor deze kritiek (1) aangetroffen worden in de wereld van het bekritiseerde standpunt en (2) als de standaarden voor kritiek voor beide partijen opgaan, of ze deze nu erkennen of niet. Belangrijk om weten is dat een onderzoek kan starten op basis van een universele stimulus, suggererend dat zoeken en vinden ten individuele titel kan variëren naargelang het belopen proces en niet zozeer leidt tot nieuwe inzichten, tenzij de herinnering/ontdekking deze illusie voor het zelf opwekt. 

image.png.e22acc015b5f08efdaf5ce722ccbc886.png

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 1,8k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Spinazie (Spinacia oleracea) is een plant uit de amarantenfamilie (Amaranthaceae). Spinazie is verwant aan onder andere ganzenvoet en melde. Het is een snelgroeiende, eenjarige als bladgroente gebruik

Wat met pincet ontrafeld wordt, gaat met de bezem de prullenmand in.

Hout drijft, en steen zinkt; steen blijft en hout slinkt; De kentering doet  steen drijven, en hout zinken. Maar wie zal daartoe het verstand verlichten;  en de benodigde  wijsheid doen

Posted Images

Hallo @TTC,

Ik vind jouw citaat wel interessant en wil deze (gedeeltelijk) gebruiken voor een artikel dat ik schrijf voor mijn eigen website. Maar dan wil ik graag weten waar dit citaat vandaan komt.

Wil je zo vriendelijk zijn en mij informeren? Ik kan dan het citaat in de context lezen en hoef ik niet te refereren aan de uitspraak van een avatar op Credible.

PS: Het artikel dat ik schrijf, handelt over het onderscheid tussen het menselijke - en het op de Geest georiënteerde denken. En dan heb je het over de basis van de hermeneutiek.

PS2: Mijn inziens heeft het geen zin met jou (jullie?) een gesprek aan te gaan over jouw opmerking, omdat ik vermoed dat voor mij per definitie andere standaarden gelden, waaraan mijn 'unieke horizon' wordt getoetst. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hetairos:

Hallo @TTC,

Ik vind jouw citaat wel interessant en wil deze (gedeeltelijk) gebruiken voor een artikel dat ik schrijf voor mijn eigen website. Maar dan wil ik graag weten waar dit citaat vandaan komt.

Wil je zo vriendelijk zijn en mij informeren? Ik kan dan het citaat in de context lezen en hoef ik niet te refereren aan de uitspraak van een avatar op Credible.

PS: Het artikel dat ik schrijf, handelt over het onderscheid tussen het menselijke - en het op de Geest georiënteerde denken. En dan heb je het over de basis van de hermeneutiek.

PS2: Mijn inziens heeft het geen zin met jou (jullie?) een gesprek aan te gaan over jouw opmerking, omdat ik vermoed dat voor mij per definitie andere standaarden gelden, waaraan mijn 'unieke horizon' wordt getoetst. 

Google, zoekwoord 'horizonversmelting', dat is alles. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wanneer men een ander wil verstaan dient men in de eerste plaats dezefde taal te spreken. In het verhaal van de torenbouw van Babel geschiedde dat God de taal der mensen verwarde omdat zij hun eigen doel na wilden streven. Hun doel was om bij elkaar te blijven en op een kluitje te blijven wonen, maar het doel van God was dat zij de aarde zouden bevolken. God wilde dus dat zij zich zouden verspreiden en over de horizon zouden gaan. Maar dat deden zij niet totdat God hun taal verstoorde en zij vanwege ruzie uit elkaar gingen.

Elkaar verstaan is dus in de eerste plaats God erkennen en niet afwijken van Zijn doel.

Daarna dient men in eenvoud te blijven en dezelde woorden voor dezelfde dingen te gebruiken. Dezelfde woorden vanwege de aard der dingen en eenvoud omdat dat het begin van het begrijpen is. Zoals een kind met zijn vader spreekt spreekt de vader eenvoudige taal met hem en wanneer hij volwassen wordt leert hij een vak en daarbij hoort een vaktaal. Wanneer hij dan met iemand uit een ander vak spreekt moet hij weer bij het begin beginnen. Kennismaking geschied door eenvoudige uitwisseling van gegevens.

Anders begrijpt men elkaar niet en komt er onvrede waardoor men zich van elkaar verwijdert.

De horizon ligt ver weg en de weg daarheen is niet duidelijk. Althans niet in detail. Maar het begin van de weg is smal want het begin van de weg is Christus want Christus is de enge poort waardoor men het koninkrijk van God binen gaat en daarin is het bereiken van het doel. Want in God is de kracht tot samenleving. De deur is Christus en de deur is alleen Christus. Daarom is de deur smal. Wanneer men eenmaal in Christus is en in Christus blijft is de weg smal omdat men in Christus moet blijvven maar wanneer men eenmaal in Christus is dan zijn er vele mogelijkheiden want het talent der mensen is groot en veelzijdig. Men kan metselaar worden of opzichter of bouwplanner. Zodra men buiten Christus gaat en daarom buiten het plan en de doelstelling van God en treedt er wanorde op die de communicatie verstoort.

Er is eenheid tussen het einddoel (de horizon, of zelfs wat achter de horizon ligt) en hetgeen men direct voor zich ziet. Wanneer men op weg wil gaan met een groep dient men in de eerste plaats in het hier en nu hetzelfde doel voor ogen te hebben en dat gezamelijk willen bereiken. Maar wanneer dat doel te ver weg ligt is het niet mogelijk dat te bereiken. Dus enerzijds dient men een realistisch doel te stellen en moet men van te voren een inschatting kunnen maken over de haalbaarheid er van. Zoals wanneer men een bouwproject start dient men van te voren te kunnen berekenen of men de benodigde mensen beschikbaar heeft, voldoende investering kan doen en of aan alle voorwaarden voldaan is om tot een succesvol einde te komen.

Een aspect is de samenwerking tussen de mensen. Er dient vooraf eenheid te zijn tussen de mensen en de groep dient over de talenten te beschikken die benodigt zijn. De samnwerking dient op Christus geënt te zijn omdat alleen in Christus een succesvol project afgerond kan worden.

Psalm 1;1-3 zegt: "Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken."

Succesvolle samenwerking is de som van het succes van het individu en alleen door God (Christus) kan een succesvolle samenwerking tot stand komen. De weg is dus smal in die zin dat succes alleen in Christus bereikt kan worden, maar de weg is breed omdat men op een fietspad voldoende ruimte heeft om zijn weg te vervolgen zonder van het pad af te geraken.

Onderzoek om tot een succesvolle bouw te komen moet dus ook in Christus gedaan worden. DAt betekent dat men begrippen juist moet gebruiken. Ook dient men begrippen in het verband van de context te gebruiken. Smal in de context van een oceaan kan in meters veel breder zijn dan breed in de context van een auto. Men moet dus weten in welke context men spreekt en wanneer men dat niet doet ontstaat vewarring.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Barnabas:

Wanneer men een ander wil verstaan dient men in de eerste plaats dezefde taal te spreken. In het verhaal van de torenbouw van Babel geschiedde dat God de taal der mensen verwarde omdat zij hun eigen doel na wilden streven. Hun doel was om bij elkaar te blijven en op een kluitje te blijven wonen, maar het doel van God was dat zij de aarde zouden bevolken. God wilde dus dat zij zich zouden verspreiden en over de horizon zouden gaan. Maar dat deden zij niet totdat God hun taal verstoorde en zij vanwege ruzie uit elkaar gingen. Elkaar verstaan is dus in de eerste plaats God erkennen en niet afwijken van Zijn doel. Daarna dient men in eenvoud te blijven en dezelde woorden voor dezelfde dingen te gebruiken. Dezelfde woorden vanwege de aard der dingen en eenvoud omdat dat het begin van het begrijpen is. Zoals een kind met zijn vader spreekt spreekt de vader eenvoudige taal met hem en wanneer hij volwassen wordt leert hij een vak en daarbij hoort een vaktaal. Wanneer hij dan met iemand uit een ander vak spreekt moet hij weer bij het begin beginnen. Kennismaking geschied door eenvoudige uitwisseling van gegevens. Anders begrijpt men elkaar niet en komt er onvrede waardoor men zich van elkaar verwijdert. De horizon ligt ver weg en de weg daarheen is niet duidelijk. Althans niet in detail. Maar het begin van de weg is smal want het begin van de weg is Christus want Christus is de enge poort waardoor men het koninkrijk van God binen gaat en daarin is het bereiken van het doel. Want in God is de kracht tot samenleving. De deur is Christus en de deur is alleen Christus. Daarom is de deur smal. Wanneer men eenmaal in Christus is en in Christus blijft is de weg smal omdat men in Christus moet blijvven maar wanneer men eenmaal in Christus is dan zijn er vele mogelijkheiden want het talent der mensen is groot en veelzijdig. Men kan metselaar worden of opzichter of bouwplanner. Zodra men buiten Christus gaat en daarom buiten het plan en de doelstelling van God en treedt er wanorde op die de communicatie verstoort. Er is eenheid tussen het einddoel (de horizon, of zelfs wat achter de horizon ligt) en hetgeen men direct voor zich ziet. Wanneer men op weg wil gaan met een groep dient men in de eerste plaats in het hier en nu hetzelfde doel voor ogen te hebben en dat gezamelijk willen bereiken. Maar wanneer dat doel te ver weg ligt is het niet mogelijk dat te bereiken. Dus enerzijds dient men een realistisch doel te stellen en moet men van te voren een inschatting kunnen maken over de haalbaarheid er van. Zoals wanneer men een bouwproject start dient men van te voren te kunnen berekenen of men de benodigde mensen beschikbaar heeft, voldoende investering kan doen en of aan alle voorwaarden voldaan is om tot een succesvol einde te komen. Een aspect is de samenwerking tussen de mensen. Er dient vooraf eenheid te zijn tussen de mensen en de groep dient over de talenten te beschikken die benodigt zijn. De samnwerking dient op Christus geënt te zijn omdat alleen in Christus een succesvol project afgerond kan worden. Psalm 1;1-3 zegt: "Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken." Succesvolle samenwerking is de som van het succes van het individu en alleen door God (Christus) kan een succesvolle samenwerking tot stand komen. De weg is dus smal in die zin dat succes alleen in Christus bereikt kan worden, maar de weg is breed omdat men op een fietspad voldoende ruimte heeft om zijn weg te vervolgen zonder van het pad af te geraken. Onderzoek om tot een succesvolle bouw te komen moet dus ook in Christus gedaan worden. DAt betekent dat men begrippen juist moet gebruiken. Ook dient men begrippen in het verband van de context te gebruiken. Smal in de context van een oceaan kan in meters veel breder zijn dan breed in de context van een auto. Men moet dus weten in welke context men spreekt en wanneer men dat niet doet ontstaat vewarring.

Hoe verhoudt zich tot de universele stimulus die binnen het kader van dit topic aangeboden werd, vinden nergens nog een spoor van de kernwoorden hierin opgenomen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-6-2023 om 06:20 zei TTC:

Horizonversmelting is een begrip uit de hermeneutiek dat wijst op het bestaan van een eigen ervaringshorizon met betrekking tot de denkwereld van een individu. Horizonversmelting is voor een onderzoeker binnen de hermeneutiek het vinden van raakvlakken tussen zijn eigen 'horizon' en die van de persoon die hij onderzoekt om daarmee de ander te kunnen 'verstaan'.

Het verstaan van elkaar begint bij het erkennen van de eenvoudige realiteit. Eenvoudige begrippen en daarmee communiceren. Hout is hout en steen is steen. Begripsverwarring komt door het invulling geven aan begrippen die anders zijn dan de ander die invult. Er zijn abstracte begrippen en eenvoudige begrippen. Het gevaar elkaar mis te verstaan is bij abstracte begrippen en zeker bij het maken van zinnen waarbij veel abstractie gebruikt wordt groot omdat de invulling van een abstract begrip veel meer anhangt van het denken daarover dat individueel is. Een abstrct begrip dient dan ook gedegen opgebouwd te zijn vanuit eenvoudige begrippen. Fruit is een abstractie en omvat appels. peren etc... Wat een peer is is makkelijker te bevatten dan wat fruit is.

Hermeneutiek begint bij het erkennen van eenvoudige woorden en elkaar verstaan doet men in de eerste plaaats door op te bouwen vanaf eenvoudige begrippen. Wanneer men fouten gaat maken daarbij komt men tot verkeerde interpretatie.

Zoals je eerder op een reactie van mij gereageerd hebt was daar geen touw aanvast te knopen omdat er nauwelijks een woord in voorkwam dat ik gebruikte. Dan kun je niet verwachten dat ik je begrijp.

Abstractie is een hoger bespreken van elementen. Een abstractie uitleggen benodigd een veelheid van lagere begrippen.

Bij de bijbel komt het er ook op aan om bij de grondbeginselen te beginnen. In de bijbel zijn ingewikkelde delen te vinden die moeilijk juist te interpreteren zijn. Daartoe dient men eerst onderwezen te zijn in de eenvouidige zaken zoals men ook in de financiële wereld credit en debet moet begrijpen voordat men ingewikkelder systemen kan uitleggen. De bijbel geeft veel eenvoudig onderwijs dat makkelijk te begrijpen is en wanneer men deze dingen aanvaard kan men tot een goede uitleg van de rest komen.

Het is net als wetenschappelijke beschouwingen waarbij men begint met eenvoudige principes zoals krachten waarbij men langzaam het niveau opbouwt door eenvoudige zaken steeds met elkaar te verbinden. Wiskunde is gebaseerd op een paar axioma"s waarbij de combinaite ervan steeds ingewikkelder constructies oplevert. 

Wanneer jij wilt communiceren stap dan van je stokpaardje af en neem kennis van wat een ander bezig houdt en neem terminologie van een ander over. Hoogstaande uittingen zijn voor vakmensen en hoe specialistiser hoe minder aansluiting met anderen. Want stoelen worden door iedereen gebruikt maar relativiteitstheorie is voor de eenzamen.

21 minuten geleden zei TTC:

Hoe verhoudt zich tot de universele stimulus die binnen het kader van dit topic aangeboden werd, vinden nergens nog een spoor van de kernwoorden hierin opgenomen. 

Nochthans komt het woord "verstaan" verschillende keren voor in mijn betoog en wanneer je niet eenzaam wilt zijn kun je daarop ingaan. Aansluiting vind men in het hanteren en uitbouwen van dezelfde begrippen. Versta je mij?

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Barnabas:

Het verstaan van elkaar begint bij het erkennen van de eenvoudige realiteit. Eenvoudige begrippen en daarmee communiceren. Hout is hout en steen is steen. Begripsverwarring komt door het invulling geven aan begrippen die anders zijn dan de ander die invult. Er zijn abstracte begrippen en eenvoudige begrippen. Het gevaar elkaar mis te verstaan is bij abstracte begrippen en zeker bij het maken van zinnen waarbij veel abstractie gebruikt wordt groot omdat de invulling van een abstract begrip veel meer anhangt van het denken daarover dat individueel is. Een abstrct begrip dient dan ook gedegen opgebouwd te zijn vanuit eenvoudige begrippen. Fruit is een abstractie en omvat appels. peren etc... Wat een peer is is makkelijker te bevatten dan wat fruit is. Hermeneutiek begint bij het erkennen van eenvoudige woorden en elkaar verstaan doet men in de eerste plaaats door op te bouwen vanaf eenvoudige begrippen. Wanneer men fouten gaat maken daarbij komt men tot verkeerde interpretatie. Zoals je eerder op een reactie van mij gereageerd hebt was daar geen touw aanvast te knopen omdat er nauwelijks een woord in voorkwam dat ik gebruikte. Dan kun je niet verwachten dat ik je begrijp. Abstractie is een hoger bespreken van elementen. Een abstractie uitleggen benodigd een veelheid van lagere begrippen. Bij de bijbel komt het er ook op aan om bij de grondbeginselen te beginnen. In de bijbel zijn ingewikkelde delen te vinden die moeilijk juist te interpreteren zijn. Daartoe dient men eerst onderwezen te zijn in de eenvouidige zaken zoals men ook in de financiële wereld credit en debet moet begrijpen voordat men ingewikkelder systemen kan uitleggen. De bijbel geeft veel eenvoudig onderwijs dat makkelijk te begrijpen is en wanneer men deze dingen aanvaard kan men tot een goede uitleg van de rest komen. Het is net als wetenschappelijke beschouwingen waarbij men begint met eenvoudige principes zoals krachten waarbij men langzaam het niveau opbouwt door eenvoudige zaken steeds met elkaar te verbinden. Wiskunde is gebaseerd op een paar axioma"s waarbij de combinaite ervan steeds ingewikkelder constructies oplevert. Wanneer jij wilt communiceren stap dan van je stokpaardje af en neem kennis van wat een ander bezig houdt en neem terminologie van een ander over. Hoogstaande uittingen zijn voor vakmensen en hoe specialistiser hoe minder aansluiting met anderen. Want stoelen worden door iedereen gebruikt maar relativiteitstheorie is voor de eenzamen.

In de stimulus staan drie verschillende velden van waaruit naar de andere twee gekeken kan worden, enkel de bovenste herbergt de twee andere omdat ze daaruit ontspringen.

12 minuten geleden zei Barnabas:

Nochthans komt het woord "verstaan" verschillende keren voor in mijn betoog en wanneer je niet eenzaam wilt zijn kun je daarop ingaan. Aansluiting vind men in het hanteren en uitbouwen van dezelfde begrippen. Versta je mij?

In strikt filosofische zin zou nonsens als een meerwaarde kunnen gezien worden, het is echter nog niet zo duidelijk tot welk nut.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei TTC:

In strikt filosofische zin zou nonsens als een meerwaarde kunnen gezien worden, het is echter nog niet zo duidelijk tot welk nut.

Wat is het nut tot het onderzoek van een mens? Wat is het nut van het verstaan van een ander?

Wat is het nut van het openen van dit topic?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Barnabas:

Wat is het nut tot het onderzoek van een mens? Wat is het nut van het verstaan van een ander? Wat is het nut van het openen van dit topic?

Zal in de eerste plaats de bereidheid tot onderzoek vergen, anders dan vaag en mistig gewauwel waarin het onderwerp telkens opnieuw verdwijnt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei TTC:

Zal in de eerste plaats de bereidheid tot onderzoek vergen, anders dan vaag en mistig gewauwel waarin het onderwerp telkens opnieuw verdwijnt. 

Wanneer je mijn betoog als mistig gewauwel gaat aanmerken begijp ik dat je me niet wilt verstaan. Dan houd het op.

Andersom: Waar ik wel in geÏnteresseert was is het plaatje dat je gepost hebt. Onderzoek daarnaar intrigeerd mij. Maar de begrippen zijn voor insiders en wanneer je met eenvoudIger bewoordingen kunt aangeven wat er staat dan kom ik tot begrip.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Barnabas:

Wanneer je mijn betoog als mistig gewauwel gaat aanmerken begijp ik dat je me niet wilt verstaan. Dan houd het op. Andersom: Waar ik wel in geÏnteresseert was is het plaatje dat je gepost hebt. Onderzoek daarnaar intrigeerd mij. Maar de begrippen zijn voor insiders en wanneer je met eenvoudIger bewoordingen kunt aangeven wat er staat dan kom ik tot begrip.

Veel succes, zet ze maar lekker te kijk die leugenaars, amper geloofwaardig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Barnabas:

 Wat is het nut van het verstaan van een ander?

Er is geen nut van het verstaan van een ander.  Nooit van de Babylonische spraakverwarring gehoord?   We kunnen alleen mensen verstaan die dezelfde geestelijke constitutie hebben.

Een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan. (1 Kor2: 14)

Ongeestelijke mensen wisselen cognitieve inhoud (gedachten) uit en wellicht op een hoog intellectueel niveau.  Maar dat zegt mij allemaal niks, al die mooie grafiekjes en termen waar zelfs Google geen raad mee weet.  De Geest Gods is eenvoud.  Voor zelfs de minst intelligent mens te verstaan.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Er is geen nut van het verstaan van een ander.  Nooit van de Babylonische spraakverwarring gehoord?   We kunnen alleen mensen verstaan die dezelfde geestelijke constitutie hebben. Een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan. (1 Kor2: 14) Ongeestelijke mensen wisselen cognitieve inhoud (gedachten) uit en wellicht op een hoog intellectueel niveau.  Maar dat zegt mij allemaal niks, al die mooie grafiekjes en termen waar zelfs Google geen raad mee weet.  De Geest Gods is eenvoud.  Voor zelfs de minst intelligent mens te verstaan.

Het volgende topic naar de haaien, het onwaarschijnlijke doet zich hier voor. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei TTC:

Het volgende topic naar de haaien, het onwaarschijnlijke doet zich hier voor. 

Onwaarschijnlijk is soms het meest waarschijnlijke, het keert zich dan om.   Dat is een nieuw 'verstaan' , maar geen verstaan van cognitieve inhoud.  Cognitieve inhoud is de gevangenis voor de mens.  Geen haaien aanwezig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Hopper:

Onwaarschijnlijk is soms het meest waarschijnlijke, het keert zich dan om.   Dat is een nieuw 'verstaan' , maar geen verstaan van cognitieve inhoud.  Cognitieve inhoud is de gevangenis voor de mens.  Geen haaien aanwezig.

Angstaanjagend is het, geen andere woorden voor nodig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hopper:

In de geestelijke mens is geen angst aanwezig.  Alleen de natuurlijke mens kent angst.  Dat is het loon van de zonde.

We hebben het over de stimulus, het paradoxale fenomeen angst voor vrijheid is al meermaals besproken geweest. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei TTC:

Wat met pincet ontrafeld wordt, gaat met de bezem de prullenmand in.

Ik heb het al gevonden, Een stimulus of een prikkel is een verandering in de uitwendige of inwendige omgeving waarop een organisme reageert via een respons.

Je topic gaat dus over de natuurlijke mens, dan kan iedereen meepraten.  De geestelijke mens is vrij van prikkels.  De geestelijke mens wordt immers van niemand onderscheiden.  Met prikkels onderscheidt je je van anderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hopper:

Ik heb het al gevonden, Een stimulus of een prikkel is een verandering in de uitwendige of inwendige omgeving waarop een organisme reageert via een respons. Je topic gaat dus over de natuurlijke mens, dan kan iedereen meepraten.  De geestelijke mens is vrij van prikkels.  De geestelijke mens wordt immers van niemand onderscheiden.  Met prikkels onderscheidt je je van anderen.

Man toch, de negativiteit druipt van het scherm. Sla gewoon alles kapot en klop je fier op de borst dat je christen bent, super. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Man toch, de negativiteit druipt van het scherm. Sla gewoon alles kapot en klop je fier op de borst dat je christen bent, super. 

Een geestelijk mens is negatief noch positief, hij wordt zelf immers van niemand onderscheiden.  Een ongeestelijk mens houdt alleen maar rekening met zijn zintuigelijke waarnemingen en zijn verstand, daar zit die horizonversmelting die je hebt gewikipedia't.

In de negatieve theologie is er een andere wijze van 'verstaan' welke in het geheel niks met een horizon van doen heeft.

Efeziërs 2:1

"En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden"

Een ongeestelijk mens is in feite dood door zijn zonden en misdaden. Een geestelijk mens is waarlijk levend.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Hopper:

Een geestelijk mens is negatief noch positief, hij wordt zelf immers van niemand onderscheiden.  Een ongeestelijk mens houdt alleen maar rekening met zijn zintuigelijke waarnemingen en zijn verstand, daar zit die horizonversmelting die je hebt gewikipedia't. In de negatieve theologie is er een andere wijze van 'verstaan' welke in het geheel niks met een horizon van doen heeft. Efeziërs 2:1 "En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden" Een ongeestelijk mens is in feite dood door zijn zonden en misdaden. Een geestelijk mens is waarlijk levend.

Compassie is het gepaste antwoord, doe rustig verder. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Hopper:

Een stimulus of een prikkel is een verandering in de uitwendige of inwendige omgeving waarop een organisme reageert via een respons.

Het goede nieuws is dat steeds meer signalen/tendensen wijzen in de richting van een fluweelzachte paradigmashift, de aangeboden cursus sluit hier naadloos op aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid