Spring naar bijdragen

Jezus; de eerstgeborene van talloze zusters en broeders.


Aanbevolen berichten

3 uur geleden zei Hetairos:

Waarschijnlijk heb ik dan inderdaad iets niet begrepen of is dat correcte begrip in de loop van de discussie verloren gegaan. Dat is het probleem van vele woorden en vooronderstelde begrippen, zodat je je voortdurend  zit af te vragen: wat wordt er concreet bedoeld? Hoe moet ik dat begrijpen?

Ik meen uit jullie reacties (van jou en Petra) te begrijpen, dat jullie denken, dat het allemaal (de toekomst) wel vanzelf in orde komt. Ik ben van mening dat het, enerzijds, wel in orde komt, maar, anderzijds, dat het niet vanzelf gebeurt. 

Dat kan gebeuren. Hopelijk is nu het misverstand uit de wereld.

Nee, ik denk niet dat het vanzelf in orde komt. Het verhaal van de verloren zoon vertelt dat hij naar huis ging, hij bleef niet tussen het varkensvoer hangen. Toen hij thuis kwam was er geen oordeel, geen vragen over wat hij gedaan had. Het was feest. 

Het "enige" wat je kan doen is huiswaarts keren. 

3 uur geleden zei Hetairos:

Ik denk en geloof, dat de mensheid zich sinds de opstanding van Christus in een soort overgangsfase bevindt. Ik zie de opstanding als een soort trein die vanuit het beginpunt is vertrokken en die  alle stations van het land aandoet en degene die dat wil, de gelegenheid geeft om op te stappen. Iedereen krijgt een uitnodiging, maar er gaat maar één trein. En als je deze mist, heb je daar bewust voor gekozen.

Dat kan, Dat je in de trein stapt, lijkt mij een goed idee. Het is de trein die bij jou past. Dat jij gelooft dat er maar één trein gaat, is prima. Dat verandert niets aan de andere treinen. Ik kan je wel enigszins hierin volgen. Ik geloof in vele treinen die telkens langskomen. Ik stap in heel veel treinen niet. Ik ben christelijk opgevoed en kan nog steeds genoeg inspirerende teksten halen uit de Bijbel. Gecombineerd met mijn hart (Jeremia) is dat voor mij voldoende. Ik heb geen behoefte om in de hindoe-trein of in de atheïsten-trein te stappen. Ik erken en besef dat ze er zijn en gun een ieder zijn eigen reis. Ik kan echter niet alle reizen maken en dat is ook niet nodig. Zolang ik maar niet de trein van anderen wil laten ontsporen of de ruiten ingooi, is het prima.

3 uur geleden zei Hetairos:

Ikzelf ben opgestapt om slechts één reden: ik geloof dat het land waar de trein heenrijdt beter is dan het land waar ik me bevindt. De conducteur heeft een getuigenis van dat land afgelegd, dat ik onvoorwaardelijk betrouwbaar acht. Niet om dat het getuigenis op zich  me heeft overtuigd, maar omdat de getuige zelf onvoorwaardelijk betrouwbaar blijkt. En natuurlijk is mijn kennis nog onvolmaakt, maar tot nu toe heeft Hij me niet in de steek gelaten, dus heb ik geen enkele reden om aan Hem te twijfelen.

Lijkt mij een uitstekende reden. Hij heeft je aangesproken en je hebt ernaar gehandeld. Het getuigenis heeft je overtuigd en je hebt de stap gemaakt. Mooi om te lezen ! Ik zou zeggen: ga ook nooit twijfelen. Je zit goed in die trein.

3 uur geleden zei Hetairos:

Ik geloof dat ik het goed zie (indien niet, heb ik pech gehad) en dat ieder ander het verkeerd ziet. In mijn optiek leiden er dus geen meerdere sporen naar het eindpunt. We zien het vanzelf.

Wat denk jij dat er met de mensen gebeurt die niet op de trein stappen ?

Ik besef dat het vanuit christelijk oogpunt vaak zo is, dat de waarheid geacht wordt geleefd te worden en dat ieder ander er naast zit. Het zit ingebakken in de leer. Dat was één van de redenen voor mij om het christendom te verlaten. Het is prima dat je denkt dat er maar één spoor is. Zolang je de ander niet verkettert, lijkt mij dat geen probleem. We gaan het uiteindelijk inderdaad zien.

3 uur geleden zei Hetairos:

"Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken." Dat sluit aan bij wat er staat in 2 Kronieken 16:9 (Rev. Leidse Vertaling) "Want Jahwe laat zijn ogen gaan over de ganse aarde om zich een helper te betonen dergenen wier hart onverdeeld op hem gericht is, ....".

Daar kan ik best in mee gaan. Ik heb alleen een ander Godsbeeld en deze woorden passen daar wel in. Je zult niet naar Huis gaan als je niet gelooft dat er een Huis is.

Het tweede: als je je ogen op de Bron richt, op het goddelijke, komt het goddelijke je tegemoet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 331
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ome Willem zong altijd 'luister even wat ik vraag, luister wat ik vraag vandaag'.

Kun je iets specifieker zijn over de Romeinenbrief. Welke verzen zijn dat dan ? Ik snap je redenering over het komen tot de joodse wortels. De joden van die tijd leefden ook in die wortels en in

De brieven werden niet gericht aan een selecte groep van 144.000 vrijgezelle mensen die nog nooit seks hadden gehad. Ze werden geschreven aan gemeenschappen van christenen in diverse steden. Sommige v

45 minuten geleden zei HJW2:

Nee, ik denk niet dat het vanzelf in orde komt. Het verhaal van de verloren zoon vertelt dat hij naar huis ging, hij bleef niet tussen het varkensvoer hangen. Toen hij thuis kwam was er geen oordeel, geen vragen over wat hij gedaan had. Het was feest. 

Het "enige" wat je kan doen is huiswaarts keren

Opvallend dat je juist het verhaal van de verloren zoon als voorbeeld noemt. De zoon had wel degelijk besef van een (t)huis. Hij wilde af van de situatie waar hij in terecht was gekomen. Maar hij dacht wel dat hij alle goodwill had verspeelt. Hij ging naar huis, omdat hij maar één uitweg uit de ellende zag; dan maar in dienst bij z'n eigen vader.

Dat vindt z'n parallel is het verhaal van de brug. De zoon verwachte echter niet wat hij uiteindelijk kreeg. De brug in zijn leven was dus in feite zijn laatste strohalm. In dat verband hoop en bidt ik dat velen de moed hebben die specifieke brug te gaan of in de specifieke trein te stappen. Ook in het verhaal van de verloren zoon ging er geen andere trein. 

45 minuten geleden zei HJW2:

Wat denk jij dat er met de mensen gebeurt die niet op de trein stappen ?

Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Dat komt omdat de trein nog altijd rijdt. In het verlengde geldt nog steeds dat de Vader veel genadiger is dan wie dan ook beseft.

Aan de genade van God twijfel ik dan ook absoluut niet. Maar ik vrees wel dat er toch mensen zullen zijn die het erop laten aankomen en de trein laten voorbij gaan. Maar zover is het gelukkig nog niet. Wat ik wel hoop en verwacht, is dat het getuigenis van de ware kinderen van Gods nog zal toenemen. Misschien dat ik dat moet zien als het effect dat zichtbaar wordt als de heerlijkheid van God de aarde gaat bedekken. De Bijbel zegt immers, dat de schepping met reikhalzend verlangen uitziet naar het openbaar worden van de zonen Gods.

45 minuten geleden zei HJW2:

Ik besef dat het vanuit christelijk oogpunt vaak zo is, dat de waarheid geacht wordt geleefd te worden en dat ieder ander er naast zit. Het zit ingebakken in de leer. Dat was één van de redenen voor mij om het christendom te verlaten. Het is prima dat je denkt dat er maar één spoor is. Zolang je de ander niet verkettert, lijkt mij dat geen probleem. We gaan het uiteindelijk inderdaad zien.

Dat de ander er eventueel naast zit is niet mijn verantwoording. Ik dan ook in de loop van mijn geloofsleven ontdekt, dat God tegen mij zegt: "Wat gaat het u aan, volg jij mij". Mijn verantwoording is mijn getuigenis en niet wat een ander er mee doet. Bescheidenheid is het credo en nooit de hoogmoedige gedachte: "ik kom/ben ar wel". Dat laatste is typisch een standpunt dat ontstaat door religie. Denk aan de Farizeeër die stond te bidden in tegenstelling tot de bedelaar die z'n ogen niet durfde op te heffen.

45 minuten geleden zei HJW2:

Daar kan ik best in mee gaan. Ik heb alleen een ander Godsbeeld en deze woorden passen daar wel in. Je zult niet naar Huis gaan als je niet gelooft dat er een Huis is.

Precies.

45 minuten geleden zei HJW2:

Het tweede: als je je ogen op de Bron richt, op het goddelijke, komt het goddelijke je tegemoet.

Dat is waarschijnlijk alleen zo als je door jouw achtergrond al weet waar je het goddelijke moet zoeken. Met andere woorden: iemand die Christelijk groot is gebracht, heeft waarschijnlijk wel een pré. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat er bij God iemand (andersgelovigen) per definitie buiten de boot valt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei HJW2:

Of je verwart me met iemand anders, of je hebt niet begrepen hoe ik denk. Ik snap de persoonlijke aanval op mij dan ook niet zo goed. Ik snap niet hoe je erbij komt dat ik het verheugende toekomstbeeld onmogelijk acht. Ik stel dat er vele woningen zijn zoals Jezus aangeeft. Ik geloof zeer zeker in een verheugend beeld, ik stel dat dit toekomstbeeld niet alleen door christenen bereikt zal worden. Ik stel dat uiteindelijk iedereen weer teruggekeerd zal zijn in het Huis. 

Ik snap de zin van "op z'n gezicht gaat" niet. Ik heb geen enkele intentie om jou op je gezicht te laten gaan, integendeel. Ik hoop dat je geniet van je pad. Ik probeer alleen aan te tonen dat er meerdere paden zijn.

Het toekomstbeeld is er, in mijn verwachting zijn er veel meer aanwezig in dat beeld. Jij gelooft dat alleen de weg die jij gaat zal leiden tot de gewenste uitkomst. Ik geloof dat elke weg uiteindelijk naar de uitkomst leidt van Onvoorwaardelijke Liefde en Eenheid. Ik geloof dat iedereen onlosmakelijk onderdeel is van de goddelijkheid. 

Ik herhaal nogmaals de woorden van de Dalai Lama:

 - ik nodig je uit ook mijn pad te gaan, wat een mooi pad is

 - wil je dat niet, dan nodig ik je uit te kijken naar mijn pad en te zien of je daarvan iets mee kunt nemen op jouw pad

 - wil je dat niet, dan wens ik je al het goede op jouw pad, wat ongetwijfeld ook een mooi pad is

 

Ik ontken verder niets. Als jij gelooft in de brug, dan zal die er voor jou zijn. Als Hopper gelooft in de kloof dan zal die er voor hem zijn.

Op mijn pad heb ik geen behoefte aan een kloof of een brug. Ik zie de noodzaak er niet van in, op mijn pad.

Als jij, door te geloven dat een ander de brug voor jou gemaakt moet hebben en je niet zelfstandig over de rivier kunt komen, dan zou ik zeggen: geniet van de brug, het is er voor je. Maak er gebruik van, steek de rivier over en geniet van gene zijde.

Mijn pad is door te lopen over het land, zonder brug of kloof. Op deze wijze kom ik aan gene zijde. De uitkomst is gelijk, alleen het pad ernaar toe verschilt.

Natuurlijk ben je vrij dat te geloven, maar Jezus leert wat anders, namelijk dat niemand tot de Vader komt dan door de Zoon (Joh. 14:6). Let wel, ik veroordeel je niet en vind evenmin dat je er pertinent naast zit - want voor God is niets onmogelijk - maar ik denk wel dat je het jezelf lastiger maakt dan 'gewoon' de Zoon gehoorzaam zijn. Want wie jouw 'Vader' dan ook zijn moge, je hebt de Zoon nodig om tot hem te komen.

Dat is de leer van het NT, helder en duidelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei HJW2:

Daar kan ik best in mee gaan. Ik heb alleen een ander Godsbeeld en deze woorden passen daar wel in. Je zult niet naar Huis gaan als je niet gelooft dat er een Huis is.

Jezus is als bekend vergevingsgezind en misschien kom je wel weg met het aanbidden van andere goden. Edoch als jij jood was geweest onder Mozes, dan zou een dergelijke opvatting niet getolereerd worden. In het belangrijkste boek van de Joden, namelijk de Thora, gebiedt Jahweh dat het hebben van een ander godsbeeld bestraft moet worden met de dood, zie Deut. 18:20. Dat de joden geen andere goden mochten hebben staat zo vaak in de Thora dat je wel kunt nagaan hoe belangrijk de Eénheid van Jahweh is, zie ook het Shema Yisrael.

Als bevestigd is dit de achtergrond van de prekende Jezus en wonderdoener en volgens sommigen veel vretende en hoerenloper. Ik wil maar zeggen dat ik niet weet hoe liberaal Jezus over andere goden is, maar volgens mij maakt een ieder het zich lastiger dan 'gewoon' aanvaarden dat we allemaal langs de Zoon moeten. Dat staat vaster in de hemel dan seksuele geaardheid op aarde! In geaardheid zit het woord aarde niet voor niks.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Piebe:

Natuurlijk ben je vrij dat te geloven, maar Jezus leert wat anders, namelijk dat niemand tot de Vader komt dan door de Zoon (Joh. 14:6). Let wel, ik veroordeel je niet en vind evenmin dat je er pertinent naast zit - want voor God is niets onmogelijk - maar ik denk wel dat je het jezelf lastiger maakt dan 'gewoon' de Zoon gehoorzaam zijn. Want wie jouw 'Vader' dan ook zijn moge, je hebt de Zoon nodig om tot hem te komen.

Dat is de leer van het NT, helder en duidelijk.

Ik ben niet zo van de gehoorzaamheid. Ik begrijp de leer van het NT. Als ik die had willen volgen, was ik wel christelijk gebleven.

Voor de één is die leer bevrijdend, voor de ander verstikkend. 

1 uur geleden zei Piebe:

Jezus is als bekend vergevingsgezind en misschien kom je wel weg met het aanbidden van andere goden. Edoch als jij jood was geweest onder Mozes, dan zou een dergelijke opvatting niet getolereerd worden. In het belangrijkste boek van de Joden, namelijk de Thora, gebiedt Jahweh dat het hebben van een ander godsbeeld bestraft moet worden met de dood, zie Deut. 18:20. Dat de joden geen andere goden mochten hebben staat zo vaak in de Thora dat je wel kunt nagaan hoe belangrijk de Eénheid van Jahweh is, zie ook het Shema Yisrael.

dan is het maar goed dat ik geen joods was onder Mozes. Ik aanbid geen enkele god. Er staat overigens niet: ander godsbeeld, maar andere goden. Ik geloof net als de christenen en joden in een goddelijkheid. Hoe die eruit ziet, daarin verschillen we van mening. Er is volgens mij maar één scheppende kracht, er is niets anders om te aanbidden.

1 uur geleden zei Piebe:

us en wonderdoener en volgens sommigen veel vretende en hoerenloper. Ik wil maar zeggen dat ik niet weet hoe liberaal Jezus over andere goden is, maar volgens mij maakt een ieder het zich lastiger dan 'gewoon' aanvaarden dat we allemaal langs de Zoon moeten. 

Ik kies voor het pad van het hart en de Liefde. Daar kom ik de Christus tegen. Een liefdevolle Bron zal zich niet slechts kenbaar maken aan een deel van de mensheid,

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hetairos:

Met andere woorden: iemand die Christelijk groot is gebracht, heeft waarschijnlijk wel een pré. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat er bij God iemand (andersgelovigen) per definitie buiten de boot valt.

Dat is zeker een pre, maar ik denk wel dat het pas een pre is als je wordt opgevoed door mensen met een doorleefd geloof. Dan is het geen setje regels maar kan er worden uitgelegd dat God van je houdt en je gelukkig wil zien. En het dus niet gaat om een God die jou afmeet aan regels en geboden maar om een God die je graag wil behoeden voor de gevolgen van verkeerde keuzes en daarvoor de nodige informatie heeft verschaft en de Verlosser heeft gezonden.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hetairos:

Opvallend dat je juist het verhaal van de verloren zoon als voorbeeld noemt. De zoon had wel degelijk besef van een (t)huis. Hij wilde af van de situatie waar hij in terecht was gekomen. Maar hij dacht wel dat hij alle goodwill had verspeelt. Hij ging naar huis, omdat hij maar één uitweg uit de ellende zag; dan maar in dienst bij z'n eigen vader.

Prima als dat voor hem de aanleiding was, Je gaat pas naar huis als het besef van thuis er is, Dat lijkt me logisch. En als hij denkt alle goodwill verspeeld te hebben, blijkt dat helemaal niet het geval te zijn. 

Het verhaal van de verloren zoon zegt niets over het werk dat een ander moet hebben volbracht voordat hij naar huis kan. Geen vermelding van een rivier of een brug of een kloof. Dat is mijn punt met dit verhaal.

3 uur geleden zei Hetairos:

Ook in het verhaal van de verloren zoon ging er geen andere trein. 

Het verhaal zegt er niets over. 

3 uur geleden zei Hetairos:

Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Dat komt omdat de trein nog altijd rijdt. In het verlengde geldt nog steeds dat de Vader veel genadiger is dan wie dan ook beseft.

Ik ben niet zo van de genade. Dat klinkt voor mij alsof je iets krijgt wat je niet hebt verdiend.

3 uur geleden zei Hetairos:

Maar ik vrees wel dat er toch mensen zullen zijn die het erop laten aankomen en de trein laten voorbij gaan. Maar zover is het gelukkig nog niet.

Hoe kijk jij dan aan tegen de mensen die inmiddels zijn overleden en tijdens hun leven niet in de trein zijn gestapt ? 

3 uur geleden zei Hetairos:

Dat de ander er eventueel naast zit is niet mijn verantwoording. Ik dan ook in de loop van mijn geloofsleven ontdekt, dat God tegen mij zegt: "Wat gaat het u aan, volg jij mij".

Dit lijkt mij een prima uitgangspunt. Jij volgt Jezus en daarmee ga je op pad. Andere paden gaan je niet aan, zegt God. Lijkt mij prima. God gaat elk pad met een ieder. Wij hebben hier het volledige overzicht niet. Laat het aan het goddelijke over en vertrouw daarop.

3 uur geleden zei Hetairos:

Bescheidenheid is het credo en nooit de hoogmoedige gedachte: "ik kom/ben ar wel". Dat laatste is typisch een standpunt dat ontstaat door religie. Denk aan de Farizeeër die stond te bidden in tegenstelling tot de bedelaar die z'n ogen niet durfde op te heffen.

De Bijbel is daar inderdaad helder over. Wees bescheiden, acht je niet meer dan een ander, 

3 uur geleden zei Hetairos:

Dat is waarschijnlijk alleen zo als je door jouw achtergrond al weet waar je het goddelijke moet zoeken. Met andere woorden: iemand die Christelijk groot is gebracht, heeft waarschijnlijk wel een pré. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat er bij God iemand (andersgelovigen) per definitie buiten de boot valt.

Voor mij is Liefde het centrale thema. Liefde is voor iedereen beschikbaar en bereikbaar, het is in je hart geschreven (Jeremia). Ik denk dat je in een liefdevol gezin meer stappen zet dan bij een liefdeloos gezin. Maar misschien is dat laatste in sommige gevallen wel meer een stimulans om te gaan zoeken. Met 8 miljard mensen op dit moment zijn er zoveel verschillende mogelijkheden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei HJW2:

 

Ik ben niet zo van de genade. Dat klinkt voor mij alsof je iets krijgt wat je niet hebt verdiend.

De verloren zoon kreeg iets wat hij niet heeft verdiend.  Sterker nog, hij eiste de erfenis van te voren al op en verspeelde die. Hij joeg het vermogen van de vader erdoorheen. En keerde terug om te ontvangen wat hij niet heeft verdiend. Dat heet genade. De verloren zoon was zich van zijn schuld bewust en tot op zekere hoogte ook van de liefde van zijn vader, want hij keerde terug in de hoop in dienst te kunnen treden bij zijn vader. 

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Hetairos:

Waarschijnlijk heb ik dan inderdaad iets niet begrepen of is dat correcte begrip in de loop van de discussie verloren gegaan. Dat is het probleem van vele woorden en vooronderstelde begrippen, zodat je je voortdurend  zit af te vragen: wat wordt er concreet bedoeld? Hoe moet ik dat begrijpen?

Hi Hetairos, 

Imo is het dan het verstandigst om het niet in te vullen, maar er gewoon naar te vragen. 

 

10 uur geleden zei Hetairos:

Ik meen uit jullie reacties (van jou en Petra) te begrijpen, dat jullie denken, dat het allemaal (de toekomst) wel vanzelf in orde komt. Ik ben van mening dat het, enerzijds, wel in orde komt, maar, anderzijds, dat het niet vanzelf gebeurt. 

Misschien heb ik wel meer vertrouwen dan jij? Maar hé, er is maar een mosterdzaadje voor nodig. 

 

10 uur geleden zei Hetairos:

Ik denk en geloof, dat de mensheid zich sinds de opstanding van Christus in een soort overgangsfase bevindt. Ik zie de opstanding als een soort trein die vanuit het beginpunt is vertrokken en die  alle stations van het land aandoet en degene die dat wil, de gelegenheid geeft om op te stappen. Iedereen krijgt een uitnodiging, maar er gaat maar één trein. En als je deze mist, heb je daar bewust voor gekozen.

Aan de ene kant schrijf je dat het niet vanzelf gaat. En dat je zelfs bewust kan kiezen om de trein te missen.. maar aan de andere kant zag ik je ook schrijven.. :

 

Op 9-1-2023 om 19:43 zei Hetairos:

De beste manier om te verstaan wat de 'wil van God' is, is in ieder geval zelf niets (meer) te doen en dus gewoon pas op de plaats te maken. Maar daar heb je geloof en vertrouwen voor nodig.

Denk die gedachte door.. ook naar de trein.  Bewust kiezen om al of niet in die trein te stappen = zelf iets doen. 

" Zelf niets (meer) doen" = erop vertrouwen dat God ervoor zorgt dat je in die trein of een andere terechtkomt als dat onderdeel van je bestemming is.  

 

P.S. Ik zie vaak die parabel van de verloren zoon genoemd worden. En ik weet dat het een favoriet van HJW is. Maar volgens mij vergeten jullie dat het onderdeel is van een trilogie. (Zie ook het topic: De verloren zoon )

De eerste is het verloren schaap. Het schaap doet helemaal niks. Het wordt actief gezocht, gevonden, opgetild en meegenomen naar huis. Dat schaap hoeft niet in een trein te stappen, niet over bruggen na te denken, of in ravijnen te duiken, of roep maar.. het hoeft niet eens zelf te lopen. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Flawless victory:
13 uur geleden zei Hetairos:

Met andere woorden: iemand die Christelijk groot is gebracht, heeft waarschijnlijk wel een pré. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat er bij God iemand (andersgelovigen) per definitie buiten de boot valt.

Dat is zeker een pre, maar ik denk wel dat het pas een pre is als je wordt opgevoed door mensen met een doorleefd geloof. 

Ongetwijfeld, maar dat wilde ik niet zeggen met mijn opmerking. Ik wilde benadrukken dat God mensen zoekt wier hart volkomen naar Hem uitgaan (naar het leven uit God 'hunkeren', zeg maar).

Dan maakt het niet uit tot welke religieuze stroming je wel of niet behoort. God zoekt zoekende harten en geen religieuzen (die 'het' in feite al in een religie 'gevonden' hebben). Dan ligt het wel voor de hand, dat Hij die 'zoekende' dan leidt naar de Waarheid (die dan óók als zodanig door die zoekende wordt herkend).

Vandaar dat ik geloof dat er maar één weg, één waarheid en één leven is. Wie zoekt zal vinden. Dat is waar omdat God het zoeken naar Waarheid beproeft en vrucht geeft. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei HJW2:
13 uur geleden zei Hetairos:

Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Dat komt omdat de trein nog altijd rijdt. In het verlengde geldt nog steeds dat de Vader veel genadiger is dan wie dan ook beseft.

Ik ben niet zo van de genade. Dat klinkt voor mij alsof je iets krijgt wat je niet hebt verdiend.

Jouw opmerking klinkt mij als een contradictie in de oren.

Wat je zegt is in feite 'genade'; je krijgt iets wat je niet verdient.

Ik meen zelfs dat God onvoorwaardelijk en dus zonder enig voorbehoud alles dat Hij heeft ter beschikking wil geven. Mijn God (het beeld dat ik van hem heb) is dus wel degelijk van de genade.  

9 uur geleden zei HJW2:

 

13 uur geleden zei Hetairos:

Dat is waarschijnlijk alleen zo als je door jouw achtergrond al weet waar je het goddelijke moet zoeken. Met andere woorden: iemand die Christelijk groot is gebracht, heeft waarschijnlijk wel een pré. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat er bij God iemand (andersgelovigen) per definitie buiten de boot valt.

Voor mij is Liefde het centrale thema. Liefde is voor iedereen beschikbaar en bereikbaar, het is in je hart geschreven (Jeremia). Ik denk dat je in een liefdevol gezin meer stappen zet dan bij een liefdeloos gezin. Maar misschien is dat laatste in sommige gevallen wel meer een stimulans om te gaan zoeken. Met 8 miljard mensen op dit moment zijn er zoveel verschillende mogelijkheden.

Daar kan ik me wel in vinden. Punt is, dat de Bijbel aangeeft dat liefde kan verkillen. Blijkbaar gaat het, contextueel, dan over de liefde die mensen kennen en produceren.

Genade en liefde kunnen ook bij mensen worden gevonden, maar bij de mens zijn ze beiden eindig. Dat wil zeggen, dat er grenzen aan liefhebben en genadig zijn. Net als aan vergeving. Op een bepaald moment houdt het bij mensen op (als het al wordt gevonden!). Dat is bij God niet zo. Hij is een onuitputtelijke bron van liefde en genade.

Maar genade is ooit op te dringen. Genade kan geweigerd (en dus ontkend) worden. En dat geldt dus ook voor vergeving.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Petra.:
Op 9-1-2023 om 13:43 zei Hetairos:

De beste manier om te verstaan wat de 'wil van God' is, is in ieder geval zelf niets (meer) te doen en dus gewoon pas op de plaats te maken. Maar daar heb je geloof en vertrouwen voor nodig.

Denk die gedachte door.. ook naar de trein.  Bewust kiezen om al of niet in die trein te stappen = zelf iets doen. 

" Zelf niets (meer) doen" = erop vertrouwen dat God ervoor zorgt dat je in die trein of een andere terechtkomt als dat onderdeel van je bestemming is.  

Het 'verstaan van de wil van God' is al nodig voordat je de 'trein in stapt'. Ik lees in de Bijbel dat 'God zowel het willen als het werken in de mens uitwerkt'. Dit is wat lastig te verstaan en klinkt als een tegenspreek in zichzelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Hetairos:

Maar genade is ooit op te dringen.

Hoi Hetairos, ik neem aan dat je 'nooit' bedoelde te typen?

Genade betekent juist 'onverdiende gunst'. Het Griekse grondwoord is 'charis'.

https://biblehub.com/greek/5485.htm

Romeinen 11:

6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Het 'verstaan van de wil van God' is al nodig voordat je de 'trein in stapt'. Ik lees in de Bijbel dat 'God zowel het willen als het werken in de mens uitwerkt'. Dit is wat lastig te verstaan en klinkt als een tegenspreek in zichzelf.

Precies! 

Als God gehoord Wil worden dan versta je dat en stap je in die trein, of juist in een andere of juist niet. Als God het niet nodig vindt om gehoord te worden *hoor je niks. 

Brengt me weer bij de TS. Waarin het naar ik begrijp eigenlijk gaat om predestinatie. Ik denk dat dat vergelijkbaar is met de roeping bij ambten e.d. 

* Dan werkt het zoals in de parabel met het verloren schaap die ik al aanhaalde, die was fijn aan de wandel en verstond helemaal niks, hoefde ook niet, die werd gewoon opgehaald. Misschien uit onverdiende gunst. Maar dat denk ik niet. Evenals die vrouw die alleen maar een muntje kwijt was, en het weer vond. Onverdiende gunst lijkt me meer op die verloren zoon van toepassing. 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-1-2023 om 16:20 zei Ferry_Tassie:

Het woord 'credible' betekent 'geloofwaardig'. Blijkbaar zijn bepaalde toekomstbeelden voor bepaalde mensen niet geloofwaardig. Ik vraag me af in hoeverre 'hoop' hier een rol in heeft. Zelf heb ik meer 'hoop' dan 'geloof'. Is dat raar?

Ik hoop dat er in het Vaderhuis een kamer/woning voor mij zal zijn. Maar of ik het geloof?

Hi Bastiaan, 

Volgens mij gaat er om wat voor jou geloofwaardig is. 

Misschien heb je vooral hoop maar het geloof van een mosterdzaadje, meer is er niet nodig. 

 

Vraag me wel af.. zeg je bent dood en er is niks. Dan weet je ook van niks meer. Last heb je er dan niet van. Hoop je op eeuwig leven of ....?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Petra.:

Hi Bastiaan, 

Volgens mij gaat er om wat voor jou geloofwaardig is. 

Misschien heb je vooral hoop maar het geloof van een mosterdzaadje, meer is er niet nodig. 

 

Vraag me wel af.. zeg je bent dood en er is niks. Dan weet je ook van niks meer. Last heb je er dan niet van. Hoop je op eeuwig leven of ....?

 

Hoi Petra ja ik hoop wel op eeuwig leven. Echter niet op een krampachtige manier. En als het 'bestaat' dan lijkt het me een compleet ander soort leven; iets dat we ons nu in dit huidige leven niet goed kunnen voorstellen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Ferry_Tassie:

Hoi Petra ja ik hoop wel op eeuwig leven. Echter niet op een krampachtige manier. En als het 'bestaat' dan lijkt het me een compleet ander soort leven; iets dat we ons nu in dit huidige leven niet goed kunnen voorstellen. 

Maar hoe sterk is die hoop Bastiaan ? 

Ben je bang voor de -indien niet- of is het meer -hopen, maar zo niet dan niet achtig ? 

Heb je wel voorstelling van hoe dat een eeuwige zou kunnen zijn ? Of hoe je dat zou willen invullen?  (Lijkt me wel een leuk onderwerp voor een topic! ) 

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Petra.:

Maar hoe sterk is die hoop Bastiaan ? 

Ben je bang voor de -indien niet- of is het meer -hopen, maar zo niet dan niet achtig ? 

Heb je wel voorstelling van hoe dat een eeuwige zou kunnen zijn ? Of hoe je dat zou willen invullen?  (Lijkt me wel een leuk onderwerp voor een topic! ) 

Ik heb er geen visuele voorstelling van; ik kijk naar Bijbelteksten zoals Romeinen 8 (WV95):

14 Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.  15 De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. U hebt een Geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!  16 De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God.  17 Maar als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, omdat wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. 18 Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat.  19 Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaarmaking van de kinderen van God.  20 Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop,  21 want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij van de vergankelijkheid, en delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen.  22 Wij weten immers dat de hele schepping kreunt en onder barensweeën lijdt, nog altijd.  23 En niet alleen zij, ook wij zelf, die de eerstelingen van de Geest toch al hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op onze aanneming tot kinderen, op de verlossing van ons lichaam.  24 In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop al ziet: wie kijkt nog uit naar wat hij al ziet?  25 Omdat onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Precies! 

Als God gehoord Wil worden dan versta je dat en stap je in die trein, of juist in een andere of juist niet. Als God het niet nodig vindt om gehoord te worden *hoor je niks. 

Brengt me weer bij de TS. Waarin het naar ik begrijp eigenlijk gaat om predestinatie. Ik denk dat dat vergelijkbaar is met de roeping bij ambten e.d. 

* Dan werkt het zoals in de parabel met het verloren schaap die ik al aanhaalde, die was fijn aan de wandel en verstond helemaal niks, hoefde ook niet, die werd gewoon opgehaald. Misschien uit onverdiende gunst. Maar dat denk ik niet. Evenals die vrouw die alleen maar een muntje kwijt was, en het weer vond. Onverdiende gunst lijkt me meer op die verloren zoon van toepassing. 

 
Dat schaap was niet “fijn aan de wandel”, dat schaap was alleen en verdwaald. Ontheemd.  Misschien lag het zelfs wel in een kloof.

Jezus vergelijkt het schaap in vers 7 met een zondaar die tot inkeer komt.

Lucas 15

1 Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

Thema’s in de bijbel hangen meestal sterk met elkaar samen.  Bij het thema “schaap” moet ik meteen denken aan de Goede Herder en Zijn stem. Een schaap dat tot inkeer komt luistert naar Zijn stem.

Johannes 10

27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en Ik zijn één.’

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Flawless victory:

 
Dat schaap was niet “fijn aan de wandel”, dat schaap was alleen en verdwaald. Ontheemd.  Misschien lag het zelfs wel in een kloof.

Jezus vergelijkt het schaap in vers 7 met een zondaar die tot inkeer komt.

 

Waarmee predestinatie ook niet aan de orde is.   Verloren schapen dienen zelf tot inkeer te komen.  Of in mijn taal: zolang schapen reflecteren en oordelen zijn ze verdwaald.  Maar dat doen ze zelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hetairos:

 

Wat je zegt is in feite 'genade'; je krijgt iets wat je niet verdient.

Ik meen zelfs dat God onvoorwaardelijk en dus zonder enig voorbehoud alles dat Hij heeft ter beschikking wil geven. 

De tweede zin ben ik het volledig mee eens en raakt de kern van alles. Alles staat ter beschikking, voor iedereen. Vraag is: wat doen we ermee. Laten we het liggen of pakken we het op ? Jezus geeft het ook al aan: geloof en doe meer dan ik heb gedaan. Je kunt meer doen dan Jezus heeft gedaan, hier op deze aarde. Wie doet het ? 

Het is een uitnodiging. Wie gaat erop in ?

4 uur geleden zei Hetairos:

Dat is bij God niet zo. Hij is een onuitputtelijke bron van liefde en genade.

De Bron is onuitputtelijk. En oneindig. 

4 uur geleden zei Hetairos:

Maar genade is ooit op te dringen. Genade kan geweigerd (en dus ontkend) worden. En dat geldt dus ook voor vergeving.

Voor mij is het goddelijke voorbij het oordeel. Voorbij het veld van goed en kwaad waarin wij nu leven. Voorbij goed en kwaad ligt de Bron, en dan zijn termen als: oordeel, rechtvaardigheid, genade, je krijgt wat je niet verdient niet relevant. Voor mij zijn het menselijke termen.

Het weer terugkeren in het goddelijke houdt voor mij in: onvoorwaardelijke Liefde, eenheid, mogelijkheden.

2 uur geleden zei Ferry_Tassie:

Hoi Petra ja ik hoop wel op eeuwig leven. Echter niet op een krampachtige manier. En als het 'bestaat' dan lijkt het me een compleet ander soort leven; iets dat we ons nu in dit huidige leven niet goed kunnen voorstellen. 

Geheel anders. Geestelijk in plaats van lichamelijk. Ik kan me er wel wensen bij voorstellen, maar ook geen beeld bij maken. Elke beeld dat ik maak zal tekort blijken te schieten. Ik kan in dit bewustzijn blijven en beelden maken.....ik kan ook op weg gaan. Zodra ik mij een beeld maak, probeer ik het te vangen op basis van mijn gedachten. Ik merk dat het juist dan verder wegtrekt.

Ik probeer mij open te stellen voor volgende stappen en dan te zien wat er op mijn pad komt. Voor mij werkt dat het beste.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Hopper:

Waarmee predestinatie ook niet aan de orde is.   Verloren schapen dienen zelf tot inkeer te komen.  Of in mijn taal: zolang schapen reflecteren en oordelen zijn ze verdwaald.  Maar dat doen ze zelf.

Hier een kleine tip voor Hopper.

~

1 Timóteüs (Grieks: Τιμόθεος, Timótheos, "God erend" of "vereerd door God") 6 (WV75):

20 Timóteüs, bewaar wat u is toevertrouwd, en keer u af van het profaan en leeg geredeneer en de opwerpingen van de zogenaamde gnosis;  21 sommigen die haar verkondigen, zijn het spoor van het geloof reeds bijster geraakt. De genade zij met u allen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Flawless victory:

De verloren zoon kreeg iets wat hij niet heeft verdiend.  Sterker nog, hij eiste de erfenis van te voren al op en verspeelde die. Hij joeg het vermogen van de vader erdoorheen. En keerde terug om te ontvangen wat hij niet heeft verdiend. Dat heet genade. De verloren zoon was zich van zijn schuld bewust en tot op zekere hoogte ook van de liefde van zijn vader, want hij keerde terug in de hoop in dienst te kunnen treden bij zijn vader. 

Ik heb niet zoveel met termen als: verspeeld hebben, niet hebben verdiend, genade, schuldbewust.

Op mijn pad zijn het te negatieve woorden, het werkt niet. Ik kijk dan liever naar de woorden van de inauguratierede van Mandela:

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt.
We vragen onszelf af: ”Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?”

Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet.
Er is niets verlichts aan krimpen zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker gaan voelen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te brengen.
Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere mensen om net zo te zijn

Voor mij werkt het veel beter om het positieve te stimuleren. Jezus die aangeeft dat wij hetzelfde kunnen doen als hij heeft gedaan. Oproep om iets te doen met je talenten.

In mijn optiek hebben we niets verspeeld. Alle goddelijke mogelijkheden liggen voor ons klaar, we maken er alleen geen gebruik van. Een keuze die het voor ons lastiger maakt. maar de keuze blijft er liggen.

 

Ik denk dat Jezus het niet voor ons heeft gedaan, maar het ons voor heeft gedaan. (Deels) laten zien wat de mogelijkheden zijn als je je weer verbindt met het Christusbewustzijn. Zowel fysiek als geestelijk. Stormen bedaren: zowel je geest tot rust brengen als fysieke stormen bedaren.

 

bewerkt door HJW2
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid