Spring naar bijdragen

Jezus; de eerstgeborene van talloze zusters en broeders.


Aanbevolen berichten

Toevallig viel mijn oog op dit stukje. Talloze zusters en broeders die bestemd zijn om Jezus' evenbeeld te worden, dat klinkt toch mooi. |:)

Wat denken jullie.. zouden er al wat van die tallozen op aarde rondlopen ? 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/ROM.8/Romeinen-8/

Citaat

"Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters."

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Petra. changed the title to Jezus; de eerstgeborene van talloze zusters en broeders.
  • Antwoorden 307
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dit durf ik wel te betwijfelen. Als Paulus de apostelen zou hebben bedoeld dan zou hij ook wel het woord 'apostelen' hebben gebruikt (G652_ἀπόστολος). Dit woord gebruikt hij diverse keren maar niet in

Als de apostelen worden bedoeld dan is het wel een heel selectief gezelschap vind je niet? Dan heeft het ook geen zin om überhaupt nog in Jezus te geloven, aangezien er dan maar twaalf plus een paar (

De brieven werden niet gericht aan een selecte groep van 144.000 vrijgezelle mensen die nog nooit seks hadden gehad. Ze werden geschreven aan gemeenschappen van christenen in diverse steden. Sommige v

5 uur geleden zei Petra.:

Toevallig viel mijn oog op dit stukje. Talloze zusters en broeders die bestemd zijn om Jezus' evenbeeld te worden, dat klinkt toch mooi. |:)

Wat denken jullie.. zouden er al wat van die tallozen op aarde rondlopen ? 

Iedereen is daartoe voorbestemd.

Hij heeft het niet voor ons gedaan, hij heeft het ons voorgedaan.

Enigszins laten zien wat er mogelijk is als ook in ons het Christusbewustzijn weer geactiveerd wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Petra.:

Toevallig viel mijn oog op dit stukje. Talloze zusters en broeders die bestemd zijn om Jezus' evenbeeld te worden, dat klinkt toch mooi. |:)

Wat denken jullie.. zouden er al wat van die tallozen op aarde rondlopen ? 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/ROM.8/Romeinen-8/

 

Er lopen al tallozen rond op aarde, anders zou het Koninkrijk Gods niet bemenst worden.   Dat dat een innerlijk Koninkrijk is blijkt al uit "Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen."   

Wel rondlopen op de aarde maar niet beheerst worden door het aardse.  Het evenbeeld van zijn Zoon is het Woord.   Het Woord is alles wat niet 'geworden' is (Lees Joh1), dat kan geweten worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

"Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters."

 

Het lijkt zo te lezen alsof er een groep mensen vanaf hun geboorte al is voorbestemd.  Maar ik lees dat zo niet.  Het verwijst volgens mij naar een 'innerlijk verstaan' om ook eerstgeborene te worden. Het is God die ons hart doorgrond en weet wat zich daar afspeelt.   Als dat hart nog vol is van eigen wensen dan zal het stil blijven.

Het lijkt ook zo te lezen alsof de talloze broeders en zusters dan twee-geborenen zijn, maar dat is volgens mij niet zo.  Alle broeders en zusters zijn 'eerstgeborenen', anders ben je geen evenbeeld van de Zoon.  Dus ondanks de individualiteit zijn alle broeders en zusters identiek.  Dan zit je midden in de mystiek.  De innerlijke weg.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei PeterJan:

Iedereen is daartoe voorbestemd.

Hi PJ

Waar maak jij uit op dat het over iedereen gaat ? 

Ik lees dat God "tevoren heeft uitgekozen en bestemd". Als dat iedereen betrof dan zou er niet gekozen hoeven worden, denk ik dan. 

 

16 uur geleden zei PeterJan:

Hij heeft het niet voor ons gedaan, hij heeft het ons voorgedaan.

Enigszins laten zien wat er mogelijk is als ook in ons het Christusbewustzijn weer geactiveerd wordt.

Bedoel je dat met evenbeeld.. Christusbewustzijn wordt bedoeld ? 

En je schrijft.. "weer" ?

 

 

15 uur geleden zei Hopper:

Er lopen al tallozen rond op aarde, anders zou het Koninkrijk Gods niet bemenst worden.  

Ik denk nogal praktisch.. als er tallozen zijn kunnen we de ziekenhuizen fijn sluiten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-12-2022 om 01:16 zei Petra.:

Hi PJ

Waar maak jij uit op dat het over iedereen gaat ? 

Ik lees dat God "tevoren heeft uitgekozen en bestemd". Als dat iedereen betrof dan zou er niet gekozen hoeven worden, denk ik dan. 

 

Bedoel je dat met evenbeeld.. Christusbewustzijn wordt bedoeld ? 

En je schrijft.. "weer" ?

Ik neem niet de bijbel als leidend uitgangspunt, maar de liefde. Ik denk dat daar de essentie zit.

Ik geloof dat. als we al geschapen wezens zijn, dat de scheppende kracht dan dus alle mensen geschapen heeft: zowel moslims, christenen, atheïsten, joden en alle anderen.

Dat er mensen zijn die denken dat ze dichter bij God zijn dan anderen doet me denken aan de volgende bijbeltekst:

Lucas 14 vers 8-11:

8 Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats; opdat niet misschien een waardiger dan gij van hem genood zij;

9 En hij, komende, die u en hem genood heeft, tot u zegge: Geef dezen plaats; en gij alsdan zoudt beginnen met schaamte de laatste plaats te houden.

10 Maar wanneer gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats; opdat, wanneer hij komt, die u genood heeft, hij tot u zegge: Vriend, ga hoger op. Alsdan zal het u eer zijn voor degenen, die met u aanzitten.

11 Want een iegelijk, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden; en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

 

Dus als je jezelf verhoogt, zul je vernederd worden, Voer voor mensen die denken dat ze meer zijn dan een ander. Of dat hun geloof meer is dan dat van een ander.

Er wordt niet gekozen, iedereen is welkom.

 

Ja, volgens mij wordt daar het Christusbewustzijn mee bedoeld.

Ik geloof niet dat Jezus gekomen is om te sterven voor welke zonden dan ook. Hij geeft aan dat hij gekomen is om te dienen, niet om gediend te worden. Hij is gekomen om te helpen.

Zou het kunnen zijn dat dat  "helpen" bestaat uit het voorbeeld geven ? Er zijn genoeg teksten waarin hij oproept om het beste uit jezelf te halen en dat je veel meer kunt dan je denkt, Daar spreekt vertrouwen uit. Ik geloof dat wij het evenbeeld zijn, dat Jezus niet meer was dan wij zijn. Hij was zich er alleen meer van bewust. Helpen houdt dan in dat wij opgeroepen worden om ook dat bewustzijn weer te hebben.

En inderdaad "weer". Ik geloof niet alleen in een hiernamaals, maar ook in een hiervoormaals. Dat de geboorte op deze aarde niet het begin was van ons bestaan. Hoe dat allemaal precies werkt, weet ik niet.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei PeterJan:

Ik neem niet de bijbel als leidend uitgangspunt, maar de liefde. Ik denk dat daar de essentie zit.

Ik geloof dat. als we al geschapen wezens zijn, dat de scheppende kracht dan dus alle mensen geschapen heeft: zowel moslims, christenen, atheïsten, joden en alle anderen.

Dat er mensen zijn die denken dat ze dichter bij God zijn dan anderen doet me denken aan de volgende bijbeltekst:

[...]

Dus als je jezelf verhoogt, zul je vernederd worden, Voer voor mensen die denken dat ze meer zijn dan een ander. Of dat hun geloof meer is dan dat van een ander.

Er wordt niet gekozen, iedereen is welkom.

Volgens mij maak je nu een beetje een stropop van het christelijke denken. De inderdaad door Christus voorgeschreven nederigheid staat het geloven dat je de waarheid het meest volledig belijdt niet in de weg. Immers, jij gelooft ook dat hetgeen je hier nu zegt het meest waar is, maar voelt je als het goed is daarom ook nog niet verheven boven zij die dat niet zo geloven.
Christenen geloven inderdaad dat je enkel door Christus direct tot de Vader kunt komen, in de kracht van de heilige Geest, maar dat betekent niet dat ze op persoonlijk vlak geloven daadwerkelijk altijd dichter bij Hem te zijn dan niet-christenen.

Citaat

Ik geloof niet dat Jezus gekomen is om te sterven voor welke zonden dan ook. Hij geeft aan dat hij gekomen is om te dienen, niet om gediend te worden. Hij is gekomen om te helpen.

Je omschrijft zijn dienstbaarheid hierin als tegengesteld aan het sterven voor de zonden. Vanwaar deze tegenstelling? Is je leven geven voor je vrienden niet juist de ultieme dienstbaarheid, het ultieme offer dat je kunt brengen?

Citaat

Zou het kunnen zijn dat dat  "helpen" bestaat uit het voorbeeld geven ? Er zijn genoeg teksten waarin hij oproept om het beste uit jezelf te halen en dat je veel meer kunt dan je denkt, Daar spreekt vertrouwen uit. Ik geloof dat wij het evenbeeld zijn, dat Jezus niet meer was dan wij zijn. Hij was zich er alleen meer van bewust. Helpen houdt dan in dat wij opgeroepen worden om ook dat bewustzijn weer te hebben.

Goede voorbeelden veranderen nooit zo diepgaand levens als Christus heeft gedaan. Niemand luistert echt naar enkel grote leermeesters. Christus heeft ons inderdaad een voorbeeld nagelaten van dienstbaarheid en gehoorzaamheid, maar als het alleen dat was geweest, dan zou Hij heden ten dage allang in de obscuriteit verdwenen zijn, of hoogstens onderwerp van oppervlakkige zelfhulpboekjes. Vrijzinnige kerkgemeenschappen die Hem enkel zo willen belijden beklijven dan ook niet en lopen zelfs uiteindelijk nog harder leeg.
Zijn genezende, overwinnende en vergevende kracht, die ondanks alle duisternis en kwaad binnen en buiten de kerk blijft standhouden en vele harten blijft transformeren, vindt haar bron in iets veel diepers dan enkel in een paar mooie voorbeelden en toespraken. Zij vindt haar bron in God zelf.
Ze vindt haar bron in het universele Offer, dat alle eeuwen door voorafgebeeld werd en wordt door de vele offercultussen in de vele godsdiensten en de vele offers in onze verhalen, legenden en mythen, en die haar volmaakte vervulling vindt in Christus. Het Offer ter verzoening, ter genezing, ter vergeving en ter verheerlijking. Het Offer dat de afstand tussen God, de mens en de schepping tenietdoet. Het Offer dat ons God zelf in heel zijn volmaaktheid en liefde toont.

Citaat

En inderdaad "weer". Ik geloof niet alleen in een hiernamaals, maar ook in een hiervoormaals. Dat de geboorte op deze aarde niet het begin was van ons bestaan. Hoe dat allemaal precies werkt, weet ik niet.

Wanneer zijn we volgens jou dan door God geschapen? Zíjn we überhaupt wel geschapen volgens jou?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Volgens mij maak je nu een beetje een stropop van het christelijke denken. De inderdaad door Christus voorgeschreven nederigheid staat het geloven dat je de waarheid het meest volledig belijdt niet in de weg. Immers, jij gelooft ook dat hetgeen je hier nu zegt het meest waar is, maar voelt je als het goed is daarom ook nog niet verheven boven zij die dat niet zo geloven.
Christenen geloven inderdaad dat je enkel door Christus direct tot de Vader kunt komen, in de kracht van de heilige Geest, maar dat betekent niet dat ze op persoonlijk vlak geloven daadwerkelijk altijd dichter bij Hem te zijn dan niet-christenen.

Ik geloof niet dat wat ik zeg het meeste waar is. Ik geef aan wat ik denk en voel en zie. Het zou wel heel toevallig zijn als mijn gedachten en overtuigingen nou precies de waarheid zou zijn. Feit is dat ik het gewoon niet weet. Ik kan mijn gedachten delen, en  misschien kunnen anderen daar wat mee.

Het loopt niet verkeerd met je af als je niet mijn gedachten overneemt. En dat bedoel ik dan met wat ik stel. Ook de RKK geeft aan dat er geen zaligheid is buiten de RK kerk. Alleen via Jezus kun je er komen. Dat is al een gedachte van superioriteit, want alle andere geloven (ook oprechte mensen) worden daarmee uitgeschakeld.

Citaat

Je omschrijft zijn dienstbaarheid hierin als tegengesteld aan het sterven voor de zonden. Vanwaar deze tegenstelling? Is je leven geven voor je vrienden niet juist de ultieme dienstbaarheid, het ultieme offer dat je kunt brengen?

Nee, je ziet een tegenstelling die er niet is. Natuurlijk kan het sterven voor de zonden van anderen gezien worden als dienstbaarheid. Ik ontken die mogelijke relatie niet. Ik geloof er alleen niet in.

Als dat het ultieme offer is, dan hebben veel meer mensen het ultieme offer gegeven en is Jezus bepaald niet uniek daarin.

 

Citaat

Goede voorbeelden veranderen nooit zo diepgaand levens als Christus heeft gedaan. Niemand luistert echt naar enkel grote leermeesters. Christus heeft ons inderdaad een voorbeeld nagelaten van dienstbaarheid en gehoorzaamheid, maar als het alleen dat was geweest, dan zou Hij heden ten dage allang in de obscuriteit verdwenen zijn, of hoogstens onderwerp van oppervlakkige zelfhulpboekjes. Vrijzinnige kerkgemeenschappen die Hem enkel zo willen belijden beklijven dan ook niet en lopen zelfs uiteindelijk nog harder leeg.

Dat is niet correct. Mohammed wordt nog steeds zeer geprezen binnen de islam en heeft niet het offer gebracht. Boeddha inspireert nog steeds de boeddhisten en heeft niet het ultieme offer gebracht. Grote leermeesters (Confucius, Lao Tze en anderen) zijn nog steeds zeer bekend. Ze zijn niet in de obscuriteit verdwenen.

Citaat

Zijn genezende, overwinnende en vergevende kracht, die ondanks alle duisternis en kwaad binnen en buiten de kerk blijft standhouden en vele harten blijft transformeren, vindt haar bron in iets veel diepers dan enkel in een paar mooie voorbeelden en toespraken. Zij vindt haar bron in God zelf.

Ook de anderen vinden hun bron in God. 

Ik zou geen claim leggen op de exclusiviteit van God. 

Citaat

Ze vindt haar bron in het universele Offer, dat alle eeuwen door voorafgebeeld werd en wordt door de vele offercultussen in de vele godsdiensten en de vele offers in onze verhalen, legenden en mythen, en die haar volmaakte vervulling vindt in Christus. Het Offer ter verzoening, ter genezing, ter vergeving en ter verheerlijking. Het Offer dat de afstand tussen God, de mens en de schepping tenietdoet. Het Offer dat ons God zelf in heel zijn volmaaktheid en liefde toont.

Je confisqueert daarmee alle andere geloven. Niet terecht.

Het is goed dat je het offer centraal stelt en dat je je daarmee vereenzelvigt. Als het je helpt om een goed mens te zijn en je te richten op meer dan dit aardse......vooral blijven doen. Laat je door mij niet overtuigen van iets anders. In mijn optiek zijn er meerdere wegen naar het goddelijke. Wegen die niet alleen voor een bepaald geloof openstaan, maar die voor iedereen openstaan. Een liefdevolle christen staat dichter bij het goddelijke dan een liefdeloze moslim. Een liefdevolle moslim staat dichter bij het goddelijke dan een liefdeloze boeddhist. Een liefdevolle boeddhist staat dichter bij het goddelijke dan een liefdeloze christen. Volgens mij....

1 uur geleden zei Robert Frans:

Wanneer zijn we volgens jou dan door God geschapen? Zíjn we überhaupt wel geschapen volgens jou?

Goede vraag. Ook hier: ik weet het niet.

Ik heb gedachten dat we meer zelf betrokken zijn bij het geheel. En niet alles bij een god vandaan komt. Meer in de vorm van eigen keuzes, een soort samenwerking.

Misschien zijn we wel nooit geschapen. Zou zo maar kunnen.

Ik probeer er niet teveel over te speculeren, het is proberen te kennen, terwijl we hier maar ten dele kennen (volgens ook Paulus). Ik ga liever richting het goddelijke en dan zie ik wel welke kennis daar mee gepaard gaat.

bewerkt door PeterJan
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei PeterJan:

Ja, volgens mij wordt daar het Christusbewustzijn mee bedoeld.

Hij geeft aan dat hij gekomen is om te dienen, niet om gediend te worden.

Dat vind ik ook meer overeenkomen met Christusbewustzijn.

 

16 uur geleden zei PeterJan:

Hij is gekomen om te helpen. Zou het kunnen zijn dat dat  "helpen" bestaat uit het voorbeeld geven ? Er zijn genoeg teksten waarin hij oproept om het beste uit jezelf te halen en dat je veel meer kunt dan je denkt, Daar spreekt vertrouwen uit. Ik geloof dat wij het evenbeeld zijn, dat Jezus niet meer was dan wij zijn. Hij was zich er alleen meer van bewust. Helpen houdt dan in dat wij opgeroepen worden om ook dat bewustzijn weer te hebben.

Ja, ik denk dat het goeie voorbeeld zijn een prima manier is om te helpen.  

Ik denk niet dat alle mensen het evenbeeld zijn, ik denk wel dat het in potentie een mogelijkheid is om het evenbeeld te worden. 

 

12 uur geleden zei Robert Frans:

Zijn genezende, overwinnende en vergevende kracht, die ondanks alle duisternis en kwaad binnen en buiten de kerk blijft standhouden en vele harten blijft transformeren, vindt haar bron in iets veel diepers dan enkel in een paar mooie voorbeelden en toespraken. Zij vindt haar bron in God zelf.

Mooi gezegd! 

De idee is dan ook dat iedereen uit die bron kan putten. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-12-2022 om 08:15 zei PeterJan:

Iedereen is daartoe voorbestemd.

Hij heeft het niet voor ons gedaan, hij heeft het ons voorgedaan.

Enigszins laten zien wat er mogelijk is als ook in ons het Christusbewustzijn weer geactiveerd wordt.

Dat eerste is niet zo, want het stukje begint met: 
 

Citaat

Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren bestemd

Dat betekent dus dat het niet voor iedereen geldt, alleen voor mensen die tevoren zijn uitgekozen.

21 uur geleden zei PeterJan:
Op 18-12-2022 om 01:16 zei Petra.:

Hi PJ

Waar maak jij uit op dat het over iedereen gaat ? 

Ik lees dat God "tevoren heeft uitgekozen en bestemd". Als dat iedereen betrof dan zou er niet gekozen hoeven worden, denk ik dan. 

 

Bedoel je dat met evenbeeld.. Christusbewustzijn wordt bedoeld ? 

En je schrijft.. "weer" ?

Expand  

Ik neem niet de bijbel als leidend uitgangspunt, maar de liefde. Ik denk dat daar de essentie zit.

In dat geval kun je werkelijk alles beweren met als uitgangspunt liefde, maar je gaat niet in op het punt dat @Petra maakt. Er staat dat het alleen geldt voor tevoren uitgekozen mensen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Petra.:

Dat vind ik ook meer overeenkomen met Christusbewustzijn.

Kun je je voorstellen wat het inhoudt ?

Het Christusbewustzijn dat klaar staat en waar we gebruik van kunnen maken. Sterker nog, waar we onderdeel (weer) vanuit kunnen maken. Onvoorstelbaar veel mogelijkheden die dat opent. In plaats van maar door te ploeteren in onze huidige omstandigheden (het leven is lang niet altijd een feest) ligt er iets heel anders voor ons klaar. In plaats van allerlei haarkloverij over regeltjes en woorden en uitleggingen en rituelen........kunnen we ons ook richten op het keren naar het Christusbewustzijn.

In de woorden van Paulus: dan zullen wij kennen.

6 uur geleden zei Petra.:

Ja, ik denk dat het goeie voorbeeld zijn een prima manier is om te helpen.  

Ik denk niet dat alle mensen het evenbeeld zijn, ik denk wel dat het in potentie een mogelijkheid is om het evenbeeld te worden. 

Dat wordt een semantische discussie. Zijn we het nog niet en kunnen we het worden of.....zijn we het altijd al geweest, maar zijn we ons daar niet van bewust. Beide kan leiden tot dezelfde uitkomst. Hereniging danwel vereniging met het Christusbewustzijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er is volgens mij niet iets als een Christusbewustzijn. Moet ik dat zien als een kosmische kracht of als iets wat in ieder mens al van nature is ingebouwd. Het lijkt me nogal verzonnen om bepaalde gedachten een christelijk sausje te geven.

De bijbel is een joods boek. Jezus is een Jood en staat in die traditie. De uitverkiezing is iets wat op Israël slaat. Ze zijn geroepen om de naam van deze specifieke God uit te dragen. 
De uitverkiezing is niet makkelijk en dat verbond tussen Israël en deze God stond en staat onder voortdurende spanning. 
De komst van Messias Jezus kan ook alleen in joodse context begrepen worden. Hier breekt het echter open naar de volken.

In hem (en dus ook vanuit Israël) delen allen mee in die uitverkiezing. Het gaat dus van specifiek (Israël en de Messias Jezus) naar algemeen (iedereen). De Geest van God, die ook de Geest van Jezus is, is uitgestort over alle volken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat eerste is niet zo, want het stukje begint met: 
 

Dat betekent dus dat het niet voor iedereen geldt, alleen voor mensen die tevoren zijn uitgekozen.

Als je de bijbel letterlijk neemt. dan heb je ongetwijfeld gelijk. Ik hanteer een ander uitgangspunt.

 

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

In dat geval kun je werkelijk alles beweren met als uitgangspunt liefde, maar je gaat niet in op het punt dat @Petra maakt. Er staat dat het alleen geldt voor tevoren uitgekozen mensen.

Ik leg mijn gedachten naast het punt dat @Petra maakt en breng daarmee een ander gezichtspunt in. Je kan inderdaad veel meer beweren als de liefde het uitgangspunt is. Je kan je richten op wat er niet zou deugen aan het christendom (negatief gerichte energie), je kunt je ook richten op het er dan wel zou deugen.  Liefde laat zich minder in hokjes drukken dan het letterlijk volgen van een tekst. Dat laatste maakt alles wel overzichtelijker overigens.

Voor mij werkt het niet. Als je liefde las uitgangspunt neemt, dan gaat er een heel nieuwe wereld open. Om te ontdekken, te verkennen, te ervaren. 

Minder overzichtelijk, minder hokjes. Voor de één zal dat beter passen dan voor de ander.

Liefde overstijgt kennis. I kor 13 vers 2:

al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

4 minuten geleden zei Breuk:

Er is volgens mij niet iets als een Christusbewustzijn. Moet ik dat zien als een kosmische kracht of als iets wat in ieder mens al van nature is ingebouwd. Het lijkt me nogal verzonnen om bepaalde gedachten een christelijk sausje te geven.

Als je niet gelooft in een Christusbewustzijn, dan zul je er ook niet naar gaan zoeken of er open voor staan. Vergelijkbaar met: als je niet gelooft in God, zul je er ook niet voor open staan.

Het is geen christelijk sausje, het is veel breder dan dat.

6 minuten geleden zei Breuk:

De uitverkiezing is niet makkelijk en dat verbond tussen Israël en deze God stond en staat onder voortdurende spanning. 
De komst van Messias Jezus kan ook alleen in joodse context begrepen worden. Hier breekt het echter open naar de volken.

Als je het in joodse context wilt begrijpen, dan zul je ook de joodse messiasverwachtingen als leidraad moeten nemen. En dan is Jezus weer niet de verwachte messias. Hij voldeed eenvoudigweg niet aan de joodse verwachtingen en niet aan de joodse geschriften. Dat is dan wel een complicerende factor als je het joodse karakter van de geschriften als uitgangspunt neemt. 

 

8 minuten geleden zei Breuk:

In hem (en dus ook vanuit Israël) delen allen mee in die uitverkiezing.

Als iedereen meedeelt, is er dan nog sprake van een uitverkiezing ? Je bent uitverkoren, net als iedereen ??

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Flawless victory:

Johannes 1:9 

Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. 

Dit gaat dus over Jezus en niet over Christusbewustzijn.
De bijbel heeft het wel over de Geest die uitgestort wordt, maar dat is pas later in Handelingen 2.

Johannes 1:9 Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.
10. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
11. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13. die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.
14. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
15. Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.
16. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
18. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus zegt dat hij het licht der wereld is , maar de duisternis heeft het niet begrepen.  Zolang er nog duisternis is in de mens begrijpt hij het niet.  Toch verlicht dat licht ieder mens.  Wat wil zeggen dat 'het licht' in iedereen aanwezig is.  

In 1 Tim.6:16 is vermeldt dat God een ontoegankelijk licht bewoont dat niemand zien kan of gezien heeft.  Christusbewustzijn wil niks anders zeggen dan dat dit innerlijk licht begrepen wordt.  Maar dat is geen intellectueel overdraagbare kennis.

Het sluit ook aan bij wat Paulus schrijft in 1 Korintiërs 13:19  "Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden."

 

De mens die in de duisternis leeft kent slechts ten dele.   Wanneer het volmaakte gekomen is kennen we volledig.  Dan begrijpen we het.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Jezus zegt dat hij het licht der wereld is , maar de duisternis heeft het niet begrepen.  Zolang er nog duisternis is in de mens begrijpt hij het niet.  Toch verlicht dat licht ieder mens.  Wat wil zeggen dat 'het licht' in iedereen aanwezig is.  

In 1 Tim.6:16 is vermeldt dat God een ontoegankelijk licht bewoont dat niemand zien kan of gezien heeft.  Christusbewustzijn wil niks anders zeggen dan dat dit innerlijk licht begrepen wordt.  Maar dat is geen intellectueel overdraagbare kennis.

Het sluit ook aan bij wat Paulus schrijft in 1 Korintiërs 13:19  "Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden."

 

De mens die in de duisternis leeft kent slechts ten dele.   Wanneer het volmaakte gekomen is kennen we volledig.  Dan begrijpen we het. 

Een betere vertaling is ‘gegrepen’. Staat ook bij de HSV.
Naardense bijbel: het licht schijnt in de duisternis: 
de duisternis heeft het niet opgenomen.

NBV21: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Daar gaat je begrijpen…

Maar knippen en plakken jullie maar lekker, maar doe niet of de evangelisten en apostelen niet vanuit de joodse context dachten.

En daar faalt de gnostiek hopeloos. 

3 minuten geleden zei Breuk:

Een betere vertaling is ‘gegrepen’. Staat ook bij de HSV.
Naardense bijbel: het licht schijnt in de duisternis: 
de duisternis heeft het niet opgenomen.

NBV21: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Daar gaat je begrijpen…

Maar knippen en plakken jullie maar lekker, maar doe niet of de evangelisten en apostelen niet vanuit de joodse context dachten.

En daar faalt de gnostiek hopeloos. 

Duisternis heeft niets met begrijpen te maken, maar met slechtheid.
 

Johannes 3:19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het christendom is rijk genoeg zonder er allerlei spirituele thema’s proberen in te lezen.

“Wat als alles waar je in geloofde je niet helpt wanneer het erop aan komt? Pauline Weseman ging op zoek naar de contouren van een nieuw christendom, buiten de gebaande paden. Elsbeth gaat met Pauline in gesprek over haar zoektocht en wat dat haar heeft opgeleverd.”

https://podcasts.apple.com/nl/podcast/de-theologie-podcast/id1565813052

De thema’s zijn o.a. te vinden in de psalmen en de profeten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Breuk:

Maar knippen en plakken jullie maar lekker, maar doe niet of de evangelisten en apostelen niet vanuit de joodse context dachten.

En daar faalt de gnostiek hopeloos. 

Mijn vraag was ook hoe jij het dan ziet dat de joodse context ook werd gedaan door het gehele joodse volk en dat de overgrote meerderheid daarin niet meeging in de gedachte dat Jezus de messias is. Hoe ga je met dat deel van de joodse context om ?

1 uur geleden zei Breuk:

Het christendom is rijk genoeg zonder er allerlei spirituele thema’s proberen in te lezen.

Voor mij is dit niet relevant. Is het christendom genoeg ? Ja, dat zal voor velen zo zijn. Maar is het ook alles ? Is er verschil tussen "genoeg" en "alles"?

Dat intrigeert mij meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Breuk:

Een betere vertaling is ‘gegrepen’. Staat ook bij de HSV.
Naardense bijbel: het licht schijnt in de duisternis: 
de duisternis heeft het niet opgenomen.

NBV21: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Daar gaat je begrijpen…

 

Er zijn inderdaad verschillende vertalingen die hetzelfde uitdrukken.  De duisternis heeft het licht niet in haar 'macht' gekregen.  Dat is een slordige wijze van uitdrukken.   Geen enkel mens krijgt 'het licht' in haar macht.  Het licht is juist machteloos.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei PeterJan:

Mijn vraag was ook hoe jij het dan ziet dat de joodse context ook werd gedaan door het gehele joodse volk en dat de overgrote meerderheid daarin niet meeging in de gedachte dat Jezus de messias is. Hoe ga je met dat deel van de joodse context om ?

Voor mij is dit niet relevant. Is het christendom genoeg ? Ja, dat zal voor velen zo zijn. Maar is het ook alles ? Is er verschil tussen "genoeg" en "alles"?

Dat intrigeert mij meer.

Dat Israël niet in de Messias erkenning meeging, was voor Paulus ook een raadsel. Dat ontneemt niet hun speciale uitverkiezing.

Jezus was als Messias gewoon compleet anders en voldeed niet aan de verwachtingen van de Messias (ook niet van zijn leerlingen).

Later is er tussen het Jodendom en het opkomende Christendom strijd ontstaan, met later nog desastreuze gevolgen voor het Joodse volk. Het Christendom heeft de boel overgenomen en de Joodse wortels vaak ontkent. 
 

Het Christendom heeft genoeg en is zeker niet alles, maar het begin is er. Het is ons aangezegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Breuk:

Dat Israël niet in de Messias erkenning meeging, was voor Paulus ook een raadsel. Dat ontneemt niet hun speciale uitverkiezing.

Jezus was als Messias gewoon compleet anders en voldeed niet aan de verwachtingen van de Messias (ook niet van zijn leerlingen).

Later is er tussen het Jodendom en het opkomende Christendom strijd ontstaan, met later nog desastreuze gevolgen voor het Joodse volk. Het Christendom heeft de boel overgenomen en de Joodse wortels vaak ontkent. 
 

Het Christendom heeft genoeg en is zeker niet alles, maar het begin is er. Het is ons aangezegd.

Voor Paulus een raadsel? Romeinen 11 (NBG51):

25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,

26 En aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.

27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.

28 Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil.

29 Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.

30 Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid,

31 Zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden.

32 Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Breuk:

Dat Israël niet in de Messias erkenning meeging, was voor Paulus ook een raadsel. Dat ontneemt niet hun speciale uitverkiezing.

Waaruit blijkt dat het Paulus een raadsel was ?

19 minuten geleden zei Breuk:

Jezus was als Messias gewoon compleet anders en voldeed niet aan de verwachtingen van de Messias (ook niet van zijn leerlingen).

Die  verwachtingen waren gebaseerd op de tenach. Moet ik daaruit concluderen dat in de tenach (onderdeel van het woord van God) verwachtingen zijn opgetekend, die niet waar zijn gemaakt ? Waarom zou God dat doen ? Waarom niet gewoon de verwachtingen helder neerzetten en deze ook waarmaken ?

20 minuten geleden zei Breuk:

Het Christendom heeft de boel overgenomen en de Joodse wortels vaak ontkent. 

Inderdaad. Maar als je die joodse wortels volgt, waar kom je dan uit ?

21 minuten geleden zei Breuk:

Het Christendom heeft genoeg en is zeker niet alles, maar het begin is er. Het is ons aangezegd.

Hoe kom je van "genoeg" naar " alles" ? Ben je nieuwsgierig naar wat dat alles dan is ? Ik namelijk wel.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei PeterJan:
22 uur geleden zei Petra.:

Dat vind ik ook meer overeenkomen met Christusbewustzijn.

Kun je je voorstellen wat het inhoudt ?

Het Christusbewustzijn dat klaar staat en waar we gebruik van kunnen maken. Sterker nog, waar we onderdeel (weer) vanuit kunnen maken. Onvoorstelbaar veel mogelijkheden die dat opent. In plaats van maar door te ploeteren in onze huidige omstandigheden (het leven is lang niet altijd een feest) ligt er iets heel anders voor ons klaar. In plaats van allerlei haarkloverij over regeltjes en woorden en uitleggingen en rituelen........kunnen we ons ook richten op het keren naar het Christusbewustzijn.

Ik heb het opgezocht wat het inhoudt.. denk dat je deze kant op denkt:  (Klopt dat?)

https://www.centrum-nautilus.nl/index.php/blog/33-christus-bewustzijn

"Het is de goddelijke rol van de mens om de Christus te worden en op aarde de verlichtende uitstraling van Gods geest in stand te houden. Het Christus bewustzijn is het bewustzijn van ons Ware zelf, gemanifesteerd op het punt van contact tussen onze ziel en de levende Geest."

"Het Kosmische Christus bewustzijn is de vorm van het bewustzijn die iedere ziel nodig heeft om haar geboorterecht van de vrije wil op het juiste, niet schadelijke manier in de samenleving toe te passen. Alle zielen die in dit bewustzijn verkeren, weten vanuit hun hart wat goed en wat slecht is, wat juist en wat verkeerd in hun handelen is. Het Kosmische Christus bewustzijn is gebaseerd op het innerlijke, intuïtieve weten van het hart en ingeboren kennis van de ziel van de Universele Kosmische Wetten. Het Kosmische Christus bewustzijn uit zich bij iedere ziel in de vorm van het geweten. Zonder enige officiële regels, statuten en protocollen weet iedere ziel op aarde dat mededogen, liefde en respect voor alle levensvormen de kern van een gezonde samenleving vormt, maar ook dat agressie, overheersing, moord en vergelding nooit de wereld tot bloei en succes zullen brengen. Het Kosmische Christus bewustzijn is anders gezegd de onbeschreven wet van het hart. Hoe sterker je connectie met het hart is, hoe duidelijker de innerlijke stem van het geweten in je geest gaat klinken. Het Kosmische Christus bewustzijn is de meest natuurlijke vorm van het bewustzijn van ieder kind van God."

 

11 uur geleden zei Breuk:

Dit gaat dus over Jezus en niet over Christusbewustzijn.
De bijbel heeft het wel over de Geest die uitgestort wordt, maar dat is pas later in Handelingen 2

Volgens mij gaat het om hetzelfde. Die uitgestorte Geest is de bron van het Christusbewustzijn. 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid