Spring naar bijdragen

"En God zag dat het goed was" Het verschil tussen de Evolutietheorie, Evolutionisme en Sciëntisme


Aanbevolen berichten

41 minuten geleden zei 010:

"Voor verder weg gelegen sterren en sterrenhopen wordt een indirecte methode gebruikt. Je onderzoekt het licht en de samenstelling van de ster zo nauwkeurig mogelijk. Daaruit krijg je een goed beeld van de ware aard van de ster, en weet je bij benadering hoeveel licht hij uitstraalt. Door die lichtkracht te vergelijken met de waargenomen helderheid van de ster is de afstand te berekenen, maar nooit erg nauwkeurig."

Precies wat ik dacht, sterren die verweg liggen zijn de metingen nooit erg nauwkeurig dat kan ook niet met zulke afstanden.

Ik kan me voorstellen dat de driehoek meting werkt bij sterren die dichtbij liggen, dat houdt op als de afstand te groot is.

Dat is 13,8 miljard lichtjaar namelijk, dus erg nauwkeurig is dit getal niet.

21 minuten geleden zei 010:

Zie je wel dat ik gelijk had toen ik zei dat je in een God gelooft die mensen voor de gek houd. 

Dat zijn jouw subjectieve woorden, oftewel jouw geloof waarmee jij jezelf voor de gek houd.

45 minuten geleden zei sjako:

Als je er geen verstand van hebt kan je beter niet reageren. Staat erg dom.

Ja, de zon is 8 minuten oud wijsneus.

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 210
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Door het gebruik van het woordje "als" creëer je een voorwaarde om deze zogenaamde synthese levensvatbaar te maken. Een hoopje poep verdelen in drie stukken levert nog steeds poep op, met nog meer kan

De James Web telescoop heeft een stelsel ontdekt dat 13,8 miljard jaar oud is. Dat licht heeft er dus 13,8 miljard jaar over gedaan om hier te komen. Stukje simpele natuurkunde. Ik krijg alleen maar m

Satan was jaloers op God. Hij wilde zelf een schepping voortbrengen. De nefilim waren een poging om de mens te verdringen of te onderwerpen. De vloed was onvermijdelijk en noodzakelijk. 

12 uur geleden zei sjako:

Het is zi geschreven dat een simpel mens het kan begrijpen. Genesis is geen wetenschappelijk boek.

Dat is een aanname. Maar gesteld dat het zo is, wat begrijp je dan niet aan "Op dag 1 werd het licht gemaakt, op dag 4 de hemellichamen", jouw uitgangspunt in gedachten, dat God niet liegt? 

 

12 uur geleden zei sjako:

Het is logischer dat dag gewoon een tijdsperiode betekent enn dat betekent het ook.

Zo zie dat Jehova's in tegenstelling tot wat ze zelf beweren, helemaal niet alles 'bijbel beredeneren'.
De bijbel (Genesis 1) zegt: Dag. Het werd licht en het werd donker, weer een dag voorbij. Dat is precies de beschrijving zoals wij een dag kennen.
Er staat niet: het werd duizenden keren licht duizenden keren donker, weer een zekere tijdsperiode voorbij.

De enige reden om te stellen dat het hier om een tijdsperiode gaat in plaats van een dag, is omdat het hele scheppingsverhaal dan nog een beetje te rijmen valt met de steeds verder gaande geschiedkundige feitenkennis. het is dus niet op grond van de bijbel, maar op grond van de wetenschap, dat er wordt gesproken over 'tijdsperiode in plaats van dag'.

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

De James Web telescoop heeft een stelsel ontdekt dat 13,8 miljard jaar oud is. Dat licht heeft er dus 13,8 miljard jaar over gedaan om hier te komen. Stukje simpele natuurkunde. Ik krijg alleen maar meer bewondering voor de schepping. Als de schepping maar 6000 jaar oud zou zijn dan was de de dichtstbijzijnde ster die je zou kunnen zien maar 6000 lichtjaar ver weg. Geloof me, dan zou het hier flink donker zijn.

Ook dat is wetenschap en geen bijbel. Volgens de bijbel (Genesis 1: 6-7) maakte God een gewelf om het water boven en onder het gewelf van elkaar te scheiden. God plaatste zon, maan en sterren aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde (Gen 1: 16-17).
Inmiddels weten we dat er geen gewelf is dat water 'daarboven' scheidt van ons, laat staan dat daar lichten aan geplaatst zijn.

Je zegt dat je bewondering hebt voor de schepping. Maar realiseer je wel dat dit een eigen versie is van de schepping, die wezenlijk anders is dan de bijbelse versie. Ook dit laat weer zien dan lang niet alles dat je uit, bijbels is. 

1 uur geleden zei sjako:

Als je er geen verstand van hebt kan je beter niet reageren. Staat erg dom.

Helemaal mee eens. Tip: gebruik de meetlat die je anderen aanlegt, ook voor jezelf. 
Ofwel, de "Gouden Regel": Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Op dag 1 werd het licht gemaakt, op dag 4 de hemellichamen",

Omdat de aarde omgeven was met een dik wolkendek. Je zag wel het licht maar niet de hemellichamen die het veroorzaakte. Denk vanuit aards perspectief!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-7-2022 om 05:30 zei Petra.:

 

In deze Inleiding van het boek "En God zag dat het goed was" staan 25 theologische vragen die in het boek behandeld worden en waarom er discussie wordt aangeraden:

https://www.brevieruitgeverij.nl/wp-content/uploads/2019/01/fragment.pdf

"Het doel van dit boek is de 25 cruciale vragen scherp in beeld te krijgen en helder onderbouwde antwoorden daarop te formuleren. 
Het beoogt lezers die zich afvragen hoe het christelijk geloof en de evolutietheorie zich tot elkaar verhouden verder te helpen." 

 

Waar het mij voor om gaat is het idee: om het niet te hebben over de empirische kant van de evolutietheorie maar over de theologische vragen.

 

Volgens mij kan dat door scherp onderscheid te maken tussen Evolutietheorie, Evolutionisme, en Sciëntisme: 
 

 

Mijn gedachte is dat als we dit onderscheid op het netvlies houden dat de natuurwetenschap, de filosofie en de theologie elkaar niet noodzakelijkerwijze tegenspreken.  Wat denken jullie 

Kun je ook in je eigen woorden aangeven waarom natuurwetenschap, filosofie en theologie elkaar niet ziuden tegenspreken. Het is nogal lastig om alles wat je citert na te zoeken en uit te pluizen. Boven ien blijft het dan gissen naar jouw gedachten erachter.

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Volgens de bijbel (Genesis 1: 6-7) maakte God een gewelf om het water boven en onder het gewelf van elkaar te scheiden. God plaatste zon, maan en sterren aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde (Gen 1: 16-17).

Dat is ook vanuit aards perspectief. Job 26:7 is volledig wetenschappelijk correct 

Hij spant de noordelijke hemel uit over lege ruimte, hangt de aarde op aan niets.

Jesaja 40:22 ook

22 Er is Iemand die boven de ronde aarde woont en de bewoners ervan zijn als sprinkhanen. Hij spant de hemel uit als fijn gaas, hij spreidt die uit als een tent om in te wonen.

Dat fijne gaas klopt ook. Wikkepedia zegt:

De snaartheorie of stringtheorie is een theorie die poogt de vier fundamentele natuurkrachten in de natuurkunde in één allesomvattende theorie onder te brengen. Ze is een kandidaat voor de zogenaamde unificatietheorie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Omdat de aarde omgeven was met een dik wolkendek. Je zag wel het licht maar niet de hemellichamen die het veroorzaakte. Denk vanuit aards perspectief!

Wat ook kan is dat er wel fotonen waren maar nog geen sterren. "Wij" denken in het huidige stelsel waarbij licht afkomstig is van sterren het enige model is. Maar God kan het heel anders gedaan hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Barnabas:

Wat ook kan is dat er wel fotonen waren maar nog geen sterren. "Wij" denken in het huidige stelsel waarbij licht afkomstig is van sterren het enige model is. Maar God kan het heel anders gedaan hebben.

We weten het niet. De James Webb telescoop heeft nu al heel interessante dingen ontdekt. Heel snel na the zgn Big Bang, wat ik juist als bewijs voor schepping zie, zijn er al sterrenstelsels ontstaan. Het was dus een heel gecontroleerde klap. In het begin kan het heel goed een brei van electronen zijn geweest. Maar of er toen al een aarde was?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

We weten het niet. De James Webb telescoop heeft nu al heel interessante dingen ontdekt. Heel snel na the zgn Big Bang, wat ik juist als bewijs voor schepping zie, zijn er al sterrenstelsels ontstaan. Het was dus een heel gecontroleerde klap. In het begin kan het heel goed een brei van electronen zijn geweest. Maar of er toen al een aarde was?

Ik denk dat de Big-Bang een verzinsel is dat gebaseerd is op voortdurende aannames.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Thinkfree:

Slaat nergens op, in de bijbel staat het niet dacht ik.

Tot voor de vloed heeft het nooit geregend maar werd alles vevochtigd met dauw. Dat duidt op een dik wolkendek. Op de noordpool groeiden varens. De aarde had waarschijnlijk een veel constantere temperatuur als nu. 

1 minuut geleden zei Barnabas:

Ik denk dat de Big-Bang een verzinsel is dat gebaseerd is op voortdurende aannames.

Het heelal dijdt uit. Ze hebben ook achtergrondruis gevonden dat er op duid. Het heelal ontstaan vanuit één punt zie ik juist als bewijs.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Gewoon even de bij bijbel aandachtig lezen: 1 Timotheüs 6

Citaat

13Ik beveel voor God, die alle leven wekt, en voor Christus Jezus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, 

14dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus, 

15welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, 

16die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen.

God bewoont een ontoegankelijk licht.  Met het 'licht' wat er was voordat de sterren er waren wordt het Goddelijk licht bedoeld.

Jezus noemde zichzelf 'het licht der wereld'.   Gaat er al een kwartje vallen?   Of blijven jullie liever in de duisternis wandelen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Tot voor de vloed heeft het nooit geregend maar werd alles vevochtigd met dauw. Dat duidt op een dik wolkendek. Op de noordpool groeiden varens. De aarde had waarschijnlijk een veel constantere temperatuur als nu.

Geen regen duid juist niet op een dik wolkendek, weet niet in welke realiteit jij je begeeft?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hopper:

Jezus noemde zichzelf 'het licht der wereld'.   Gaat er al een kwartje vallen?   Of blijven jullie liever in de duisternis wandelen?

Heeft niks met de schepping te maken. De wereld verkeerd in duisternis en wordt door de duisternis geregeerd. Jezus daarentegen is licht in deze wereld.

1 minuut geleden zei Thinkfree:

Geen regen duid juist niet op een dik wolkendek, weet niet in welke realiteit jij je begeeft?

Waar kwam deze „hemeloceaan” vandaan? Uit het Genesisverslag over de schepping blijkt hoe Jehovah op de tweede „dag” een uitspansel boven de aarde maakte, en dit uitspansel („Hemel” genaamd) scheidde de wateren eronder, dat wil zeggen de zeeën, van de wateren erboven (Ge 1:6-8). Kennelijk zijn de boven het uitspansel zwevende wateren daar vanaf de tweede scheppings-„dag” tot aan de Vloed gebleven. Dat bedoelde de apostel Petrus toen hij zei dat er „door het woord van God van oudsher hemelen waren en een aarde, compact staande uit het water en te midden van water”. Die „hemelen” en de wateren erboven en eronder vormden de middelen die door Gods woord in werking werden gesteld, en „door die middelen werd de toenmalige wereld vernietigd toen ze door water werd overstroomd” (2Pe 3:5, 6). Er zijn diverse verklaringen gegeven over de wijze waarop het water tot aan de Vloed daarboven gehouden werd en wat ertoe heeft geleid dat het naar beneden kwam. Maar deze zijn louter speculatief. De bijbel zegt eenvoudig dat God een uitspansel maakte met water erboven en dat hij de Vloed bracht. In zijn almacht kon hij dat gemakkelijk bewerkstelligen.

Bron: inzicht in de schrift 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei sjako:

Waar kwam deze „hemeloceaan” vandaan? Uit het Genesisverslag over de schepping blijkt hoe Jehovah op de tweede „dag” een uitspansel boven de aarde maakte, en dit uitspansel („Hemel” genaamd) scheidde de wateren eronder, dat wil zeggen de zeeën, van de wateren erboven (Ge 1:6-8). Kennelijk zijn de boven het uitspansel zwevende wateren daar vanaf de tweede scheppings-„dag” tot aan de Vloed gebleven. Dat bedoelde de apostel Petrus toen hij zei dat er „door het woord van God van oudsher hemelen waren en een aarde, compact staande uit het water en te midden van water”. Die „hemelen” en de wateren erboven en eronder vormden de middelen die door Gods woord in werking werden gesteld, en „door die middelen werd de toenmalige wereld vernietigd toen ze door water werd overstroomd” (2Pe 3:5, 6). Er zijn diverse verklaringen gegeven over de wijze waarop het water tot aan de Vloed daarboven gehouden werd en wat ertoe heeft geleid dat het naar beneden kwam. Maar deze zijn louter speculatief. De bijbel zegt eenvoudig dat God een uitspansel maakte met water erboven en dat hij de Vloed bracht. In zijn almacht kon hij dat gemakkelijk bewerkstelligen.

Bron: inzicht in de schrift 

Waarschijnlijk in de vorm van helder ijs, welke als een vergrootglas werkte voor de mens om de zaken in het heelal beter te kunnen zien en om meer schadelijke UV straling van de zon te blokken.

En werkte ook als compressor zodat er veel meer zuurstof in de lucht zat.

En je kreeg magisch gekleurde luchten bij bepaalde standen van de zon 

En een meer constante atmosfeer, en temperatuur.

Geen donker wolkendek dat lijkt mij geen paradijselijke lucht, raar ook.

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei sjako:

Tot voor de vloed heeft het nooit geregend maar werd alles vevochtigd met dauw. Dat duidt op een dik wolkendek. Op de noordpool groeiden varens. De aarde had waarschijnlijk een veel constantere temperatuur als nu. 

Het heelal dijdt uit. Ze hebben ook achtergrondruis gevonden dat er op duid. Het heelal ontstaan vanuit één punt zie ik juist als bewijs.

Mogelijk Voorlopig geloof ik in een schepping van zeven dagen. De wetenschap is niet helemaal betrouwbaar meer. Ik ken een verhaal waarbij ik zelf geconstateerd heb dat tijdmeetmethoden niet deugen. Het ging om een tekening voor een wetenschappelijk artikel. Over de ompolingdsnelheid van het aardmagnetisch veld. Daarbij waren drie tijdmeetmethoden gebruikt voor oudere tijdvakken. Maar steeds bij verandering van het tijdvak veranderde de ompolingssnelheid. Toen ik er van uit ging dat de jongste gegevens correct gemeten waren paste ik de rest aan en de uitkomst was dat het oudste gemeten punt ca. 6000 jaar geleden was. Dat was op het Staring Instituut.

Onderzoek heeft aangetoond dat de scheppingstheorie de evolutietheorie verslaat. Wanneer het aankomt op Big-Bang is de wetenschap echter nog in de kinderschoenen. Het is gebleken dat lichtsnelheid niet constant is. Eerst dachten ze dat het heellal weer in zichzelf zou terugvallen, later ontdekte men dat het zich steeds sneller uitbreidt. Er blijkt "donkere materie" te zijn. We zouden er eigenlijk naar toe moeten gaan om het allemaal eens goed te bekijken.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei sjako:
8 uur geleden zei Dat beloof ik:

Op dag 1 werd het licht gemaakt, op dag 4 de hemellichamen",

Omdat de aarde omgeven was met een dik wolkendek. Je zag wel het licht maar niet de hemellichamen die het veroorzaakte. Denk vanuit aards perspectief!

En wie was er dan om dat vanuit dat aards perspectief te bekijken, volgens de bijbel....

Ah, juist... niemand.

8 uur geleden zei sjako:
8 uur geleden zei Dat beloof ik:

Volgens de bijbel (Genesis 1: 6-7) maakte God een gewelf om het water boven en onder het gewelf van elkaar te scheiden. God plaatste zon, maan en sterren aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde (Gen 1: 16-17).

Dat is ook vanuit aards perspectief.

Voor dezelfde mensen die eerder ook eerst het licht en daarna de hemellichamen zagen.... niemand dus...

8 uur geleden zei Dat beloof ik:
21 uur geleden zei sjako:

Het is zi geschreven dat een simpel mens het kan begrijpen. Genesis is geen wetenschappelijk boek.

Dat is een aanname. Maar gesteld dat het zo is, wat begrijp je dan niet aan "Op dag 1 werd het licht gemaakt, op dag 4 de hemellichamen", jouw uitgangspunt in gedachten, dat God niet liegt? 

Het meest was ik benieuwd naar je reactie hierop, @sjako.

8 uur geleden zei sjako:

Dat is ook vanuit aards perspectief. Job 26:7 is volledig wetenschappelijk correct 

Hij spant de noordelijke hemel uit over lege ruimte, hangt de aarde op aan niets.

Opmerkelijk, als een tekst onzin is, noemt je het :

21 uur geleden zei sjako:

 geen wetenschappelijk boek.

en als je denkt dat het wel klopt, dan is een tekst volgens jouw 'volledig wetenschappelijk correct'?
Wat de tekst trouwens niet is, want de aarde hangt niet op.
En zullen het vervolg van de 'volledig wetenschappelijk correcte tekst'  uit Job er dan ook maar even bij pakken?
"Hij laat de wolken zwellen van water maar ze splijten niet onder hun gewicht"
Werkelijk? zijn wolken zo zwaar dan, en kunnen ze splijten?  Nee, niet dus.
En het gaat verder: "Hij bedekt de aanblik van zijn troon en spreidt er een wolk over uit"
Wel, dan ben ik toch benieuwd of je, dit in ogenschouwe nemende, nu dan wél inziet dat de beschrijving van de hemel in Job 26 vérre van wetenschappelijk correct is. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Barnabas:

Ik denk dat de Big-Bang een verzinsel is dat gebaseerd is op voortdurende aannames.

Nee, er zijn veel bewijzen voor de oerknal/big bang.

 

 

9 uur geleden zei Barnabas:

Mogelijk Voorlopig geloof ik in een schepping van zeven dagen. De wetenschap is niet helemaal betrouwbaar meer. Ik ken een verhaal waarbij ik zelf geconstateerd heb dat tijdmeetmethoden niet deugen. Het ging om een tekening voor een wetenschappelijk artikel. Over de ompolingdsnelheid van het aardmagnetisch veld. Daarbij waren drie tijdmeetmethoden gebruikt voor oudere tijdvakken. Maar steeds bij verandering van het tijdvak veranderde de ompolingssnelheid. Toen ik er van uit ging dat de jongste gegevens correct gemeten waren paste ik de rest aan en de uitkomst was dat het oudste gemeten punt ca. 6000 jaar geleden was. Dat was op het Staring Instituut.

Mogen wij daar ook even een bron van zien?

9 uur geleden zei Barnabas:

Onderzoek heeft aangetoond dat de scheppingstheorie de evolutietheorie verslaat. Wanneer het aankomt op Big-Bang is de wetenschap echter nog in de kinderschoenen. Het is gebleken dat lichtsnelheid niet constant is. Eerst dachten ze dat het heellal weer in zichzelf zou terugvallen, later ontdekte men dat het zich steeds sneller uitbreidt. Er blijkt "donkere materie" te zijn. We zouden er eigenlijk naar toe moeten gaan om het allemaal eens goed te bekijken.

Waarom zijn hier dan geen collegiaal getoetste publicaties van?

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei 010:

Nee, er zijn veel bewijzen voor de oerknal/big bang

Bij het tekenen van objecten in perspectief kan je gebruik maken van een verdwijnpunt. Wanneer je bijvoorbeeld een spoorlijn tekent die vanaf de voorgrond wegloopt tot in het verdwijnpunt, dan komen de rails steeds dichter bij elkaar tot ze uiteindelijk samenvloeien in het verdwijnpunt.

Op dezelfde wijze kan je een huisje tekenen, waarbij de onderkant van de (zij)muur en de bovenkant daarvan naar achteren toe dichterbij elkaar komen. In tegenstelling tot het spoor trek je deze lijnen niet door tot in het verdwijnpunt, want in onze wereld hebben huizen niet dergelijke afmetingen (een varkensstal of droogschuur voor bakstenen is wel erg langwerpig, maar loopt evenmin van dichtbij tot aan de horizon). Het verste deel van de muur dat je ziet, is nog steeds zichtbaar als lijnstuk. 

Het verdwijnpunt gebruik je als hulpmiddel. Bij het afronden van de tekening is het verdwijnpunt niet als object zichtbaar (als het geen onderdeel is van de tekening zoals bij de spoorlijn gum je het weg). Hoewel het verdwijnpunt niet een object is als de spoorlijn of het huisje, zegt het wel iets over de realiteit. Het is dan wel abstract, maar toch een eigenschap van de werkelijkheid. 

Bij het begrijpen van het heelal wordt veel geextrapoleerd, net als in een perspectieftekening. Hoe weet je nu of de oerknal een concrete gebeurtenis is en niet een abstracte eigenschap van de werkelijkheid?

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Peter79:

Bij het tekenen van objecten in perspectief kan je gebruik maken van een verdwijnpunt. Wanneer je bijvoorbeeld een spoorlijn tekent die vanaf de voorgrond wegloopt tot in het verdwijnpunt, dan komen de rails steeds dichter bij elkaar tot ze uiteindelijk samenvloeien in het verdwijnpunt.

Op dezelfde wijze kan je een huisje tekenen, waarbij de onderkant van de (zij)muur en de bovenkant daarvan naar achteren toe dichterbij elkaar komen. In tegenstelling tot het spoor trek je deze lijnen niet door tot in het verdwijnpunt, want in onze wereld hebben huizen niet dergelijke afmetingen (een varkensstal of droogschuur voor bakstenen is wel erg langwerpig, maar loopt evenmin van dichtbij tot aan de horizon). Het verste deel van de muur dat je ziet, is nog steeds zichtbaar als lijnstuk. 

Het verdwijnpunt gebruik je als hulpmiddel. Bij het afronden van de tekening is het verdwijnpunt niet als object zichtbaar (als het geen onderdeel is van de tekening zoals bij de spoorlijn gum je het weg). Hoewel het verdwijnpunt niet een object is als de spoorlijn of het huisje, zegt het wel iets over de realiteit. Het is dan wel abstract, maar toch een eigenschap van de werkelijkheid. 

Bij het begrijpen van het heelal wordt veel geextrapoleerd, net als in een perspectieftekening. Hoe weet je nu of de oerknal een concrete gebeurtenis is en niet een abstracte eigenschap van de werkelijkheid?

Omdat er niet eens bewijs is, maar meerdere.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Peter79:

 Hoe weet je nu of de oerknal een concrete gebeurtenis is en niet een abstracte eigenschap van de werkelijkheid?

Omdat de concrete gevolgen nog steeds zijn waar te nemen. Dat is bij een abstracte zaak niet het geval. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei 010:

Omdat er niet eens bewijs is, maar meerdere.

Vanuit een verdwijnpunt kan je meerdere (hulp)lijnen terug trekken die leiden tot kloppende verhoudingen in een tekening. Dat zou je meerdere bewijzen kunnen noemen voor het verdwijnpunt.

bewerkt door Peter79
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Peter79:

Vanuit een verdwijnpunt kan je meerdere (hulp)lijnen terug trekken die leiden tot kloppende verhoudingen in een tekening. Dat zou je meerdere bewijzen kunnen noemen voor het verdwijnpunt.

De effecten van de oerknal zijn nu nog te zien, zoals de achtergrondstraling.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei 010:

De effecten van de oerknal zijn nu nog te zien, zoals de achtergrondstraling.

De achtergrondstraling is inderdaad iets dat gemeten wordt, dat dus een concreet verschijnsel is en klopt met het verdwijnpunt dat we oerknal noemen.

bewerkt door Peter79
Link naar bericht
Deel via andere websites

Veronderstellingen van de wetenschap die men na papegaait zonder eens verder te denken.

Wie dit kan antwoorden staat daarboven: hoe kan je de leeftijd op basis van afstand inschatten als je niet eens weet aan welke snelheid het universum groeit? Sneller dan het licht, maar hoeveel sneller?

Het antwoord op de vraag omvat amper 4 woorden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid