Spring naar bijdragen

Hoe is satan verslagen?


Aanbevolen berichten

3 minuten geleden zei TTC:

Je bent dan ook een slang zeg je. 

Precies .., alles wat ik heb geschreven komt uit een gespleten tong, en is daarmee een illusie. Alles wat jij geschreven hebt ook, en daarom is het een enerverend gesprek. Filosoferen is leuk maar het moet ergens over gaan, anders is ook het filosoferen een illusie, wat is dan wat overblijft uit het bestaan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 576
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

De satan heeft zijn recht verspeeld om mensen aan te klagen. Hij heeft zijn hand overspeeld door een onschuldige te doden. In die zin is hij verslagen. Hij dacht door de Gezalfde van deze arde te verw

Ik denk dat 1 Kor. 15 rond vers 20 hier wel een duidelijk aanknopingspunt biedt. Jezus is de 'eersteling', Hij versloeg als eerste Satan, zonde en dood. Daarom zit Hij aan Gods rechterhand en kan

De satan is verslagen in die zin dat hij zijn recht heeft verloren als aanklager. Hij heeft zijn hand overspeeld door de rechtvaardige te doden. Hij dacht daarmee een slag te winnen maar heeft daarmee

43 minuten geleden zei Mohawk:

Precies .., alles wat ik heb geschreven komt uit een gespleten tong, en is daarmee een illusie. Alles wat jij geschreven hebt ook, en daarom is het een enerverend gesprek. Filosoferen is leuk maar het moet ergens over gaan, anders is ook het filosoferen een illusie, wat is dan wat overblijft uit het bestaan?

Ja, stel je voor dat we het over non-lineaire attractors gaan hebben die tijdloos zijn, dan wordt het misschien bibberen en beven. 

56 minuten geleden zei Mohawk:

Precies .., alles wat ik heb geschreven komt uit een gespleten tong, en is daarmee een illusie. Alles wat jij geschreven hebt ook, en daarom is het een enerverend gesprek. Filosoferen is leuk maar het moet ergens over gaan, anders is ook het filosoferen een illusie, wat is dan wat overblijft uit het bestaan?

Natuurlijk staat de bewustzijnsevolutie, wanneer ze als verklarend principe gebruikt wordt, voor een aantal zwaarwegende moeilijkheden. Daarom hebben we een aantal basisprincipes nodig die zowel vooruitgang als terugval kunnen verklaren, het goede en het slechte nieuws, de positieve en de negatieve kanten van een evolutionaire stuwkracht die niettemin in mensen actief is als in de rest van de Kosmos. Anders worden we geconfronteerd met de extreem bizarre situatie dat we een krachtige wig dwars door de Kosmos slaan, alles wat niet menselijk is, is aan evolutie onderhevig, alles wat menselijk is niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei TTC:

Waarmee je zegt dat de vandaag aangeboden neutraliserende katalysatoren ook totaal geen impact zullen hebben? Het zijn nochtans dezelfde die al eeuwen bestaan, zou het leven op die manier dan niet gewoon een tragische absurditeit worden? 

Ja.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mohawk:

Precies .., alles wat ik heb geschreven komt uit een gespleten tong, en is daarmee een illusie. Alles wat jij geschreven hebt ook, en daarom is het een enerverend gesprek. Filosoferen is leuk maar het moet ergens over gaan, anders is ook het filosoferen een illusie, wat is dan wat overblijft uit het bestaan?

Het is interessant om te zien dat, hoewel Jezus het heeft over de satan als “de overste van deze wereld” (Joh 14:30), Hij nooit verwijst naar de Satan als de andere meester tegenover God, die mensen kunnen kiezen om te dienen. Wanneer Jezus sprak van twee meesters die door mensen gediend kunnen worden, noemde Hij deze twee: God en de Mammon (Luk 16:13). In het christendom, over algemeen gesproken, hebben predikers de mensen altijd aangespoord te kiezen tussen God en de Satan. Jezus echter spoorde mensen aan te kiezen tussen God en de Mammon. Satan is een meesterintrigant. Hij weet dat als mensen verteld wordt te kiezen tussen God en de Satan, niemand de Satan zal kiezen.

3 minuten geleden zei Noel2:

Met de noodzaak alles op minimaal twee manieren te bekijken, dat is dan wel weer leuk.

Hierin de tragische absurditeit, het probleem dat in wezen al opgelost is, bestaat nog. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei TTC:

Het is interessant om te zien dat, hoewel Jezus het heeft over de satan als “de overste van deze wereld” (Joh 14:30), Hij nooit verwijst naar de Satan als de andere meester tegenover God, die mensen kunnen kiezen om te dienen. Wanneer Jezus sprak van twee meesters die door mensen gediend kunnen worden, noemde Hij deze twee: God en de Mammon (Luk 16:13). In het christendom, over algemeen gesproken, hebben predikers de mensen altijd aangespoord te kiezen tussen God en de Satan. Jezus echter spoorde mensen aan te kiezen tussen God en de Mammon. Satan is een meesterintrigant. Hij weet dat als mensen verteld wordt te kiezen tussen God en de Satan, niemand de Satan zal kiezen.

Om de mystieke bijbelse geschriften te kunnen doorgronden dien ik deze op mezelf te betrekken. De wereld, de aarde, Lucifer, Jezus, God en de mens, alles is vertegenwoordigd in mij. Dus ben ik mijn eigen heer, en kan zelf beslissen voor eigenliefde, waar mijn wezen uit bestaat, of naastenliefde, waardoor ik een verbinding met de Liefde zelf maak en tot het juiste inzicht kom, zodat ik terug kan keren naar de bron van mijn bestaan.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Mohawk:

Om de mystieke bijbelse geschriften te kunnen doorgronden dien ik deze op mezelf te betrekken. De wereld, de aarde, satan, Jezus, God en de mens, alles is vertegenwoordigd in mij. Dus ben ik mijn eigen heer, en kan zelf beslissen voor eigenliefde, waar mijn wezen uit bestaat, of naastenliefde, waardoor ik een verbinding met de Liefde zelf maak en tot het juiste inzicht kom, zodat ik terug kan keren naar de bron van mijn bestaan.

Contexten verwarren is nooit een goede zaak, net zoals zelfverwerkelijking een dubbel proces is dat ons met regelmatig confronteert met morele dilemma's die het menselijke hart diep beroeren. Verschillende mensen kunnen hier verschillend op reageren, naargelang doordachtheid en kennis, vaak ook een veel minder prettige gedachte. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:

Contexten verwarren is nooit een goede zaak, net zoals zelfverwerkelijking een dubbel proces is dat ons met regelmatig confronteert met morele dilemma's die het menselijke hart diep beroeren. Verschillende mensen kunnen hier verschillend op reageren, naargelang doordachtheid en kennis, een minder prettige gedachte. 

Er is mij verteld dat ik geschapen ben naar Gods beeld en gelijkenis, als geest, want God is geest. Bijgevolg ben ik zelf een god en bepaal zelf de toekomst van mijn ziel, de kosmos die in mij is. Niet God is verantwoordelijk voor mijn kosmos, ik wil mezelf geen brevet van onvermogen opleggen en falen een god te zijn, naar beeld en gelijkenis van mijn Schepper, zoals het in het raadsbesluit is vastgelegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Mohawk:

Er is mij verteld dat ik geschapen ben naar Gods beeld en gelijkenis, als geest, want God is geest. Bijgevolg ben ik zelf een god en bepaal zelf de toekomst van mijn ziel, de kosmos die in mij is. Niet God is verantwoordelijk voor mijn kosmos, ik wil mezelf geen brevet van onvermogen opleggen en falen een god te zijn, naar beeld en gelijkenis van mijn Schepper, zoals het in het raadsbesluit is vastgelegd.

Daarom, contexten verwarren is nooit een goede zaak, horresco referens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Mohawk:

Ik huiver ook bij dit verhaal. Maar zoals je al zei, dan wordt het beven en rillen.

Terecht, niet iedereen is op de hoogte van fluweelzachte scenario's, het volledig tegenovergestelde is even waarachtig. Hebben we geen filosofie voor nodig, ondanks alle hoop en verzamelde kennis, angst, zorg en weerzinwekkend. Paradoxaal genoeg, het antwoord vinden we in eenvoud en kleine dingen, van harte. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:

Terecht, niet iedereen is op de hoogte van fluweelzachte scenario's, het volledig tegenovergestelde is even waarachtig. Hebben we geen filosofie voor nodig, ondanks alle hoop en verzamelde kennis, angst, zorg en weerzinwekkend. Paradoxaal genoeg, het antwoord vinden we in eenvoud en kleine dingen, van harte. 

En in onszelf, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mohawk:

Er is mij verteld dat ik geschapen ben naar Gods beeld en gelijkenis, als geest, want God is geest.

Apart is de bedenking dat wanneer een bewijs onpersoonlijk en tijdloos is, om deze reden in zekere zin kleurloos, het ook niet gezien kan worden, ondanks hoopgevend en eenvoudig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mohawk:

Ik huiver ook bij dit verhaal. Maar zoals je al zei, dan wordt het beven en rillen.

Ervaringsgerichte toetsing laat opmerken dat de reacties hierop een zeer herkenbaar patroon doorlopen, als een proces dat steeds eenvoudiger wordt omwille van de graduele bewustwording die hierin verweven zit. Kanttekening is net dat herstel- en/of groeiproces zelf, wat door het ontbreken van ‘cruciale’ informatie vaak tot een kluwen verwordt. Voorbij aan de twijfel vloeien hulpvragen spontaan, in een aanvangsfase misschien eerder onduidelijk omdat een aantal zaken nog niet zo helder of concreet zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei TTC:

Ervaringsgerichte toetsing laat opmerken dat de reacties hierop een zeer herkenbaar patroon doorlopen, als een proces dat steeds eenvoudiger wordt omwille van de graduele bewustwording die hierin verweven zit. Kanttekening is net dat herstel- en/of groeiproces zelf, wat door het ontbreken van ‘cruciale’ informatie vaak tot een kluwen verwordt. Voorbij aan de twijfel vloeien hulpvragen spontaan, in een aanvangsfase misschien eerder onduidelijk omdat een aantal zaken nog niet zo helder of concreet zijn.

De kern van een mysterie is altijd eenvoud, of het plot, zogezegd. Het mysterie ontstaat door verschillende interpretaties van  het plot. Vergelijk het met materie, de kern van een atoom is eenvoud, de materiële vorm het mysterie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Mohawk:

De kern van een mysterie is altijd eenvoud, of het plot, zogezegd. Het mysterie ontstaat door verschillende interpretaties van  het plot. Vergelijk het met materie, de kern van een atoom is eenvoud, de materiële vorm het mysterie.

Cognitief gezien is het een koud kunstje om te begrijpen waarom we kloven met bergen kunnen dichten, al zullen slechts enkelingen dat opmerken. Aandacht is hier zoals altijd de primaire voorwaarde, wat misschien ook de specifieke rol van een aantal experten transparanter maakt, dit in de vorm van niet-weten, desinteresse, labelen, negeren en/of marginaliseren. Een deus ex machina zou dus zomaar eens kunnen wanneer dat een breder draagvlak geniet, de kans op succes echter minimaal, maar wel kristalhelder als potentieel beschikbaar, van harte. 

9 uur geleden zei Mohawk:

Vergelijk het met materie, de kern van een atoom is eenvoud, de materiële vorm het mysterie.

Wat voor de ene een mysterie is, kan voor de andere een vanzelfsprekendheid zijn. De diepere structuren zijn voor individuele burgers altijd toegankelijk, het delen van de inzichten die hieruit voortvloeien vaak weggehoond, zelfs wanneer die nu net bedoeld zijn voor het welzijn van het geheel. 

9 uur geleden zei Mohawk:

De kern van een mysterie is altijd eenvoud, of het plot, zogezegd.

Ja, dat is wat Einstein ook zei, als ideeën aanvankelijk niet absurd zijn, is er geen hoop voor, simpel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei TTC:

Cognitief gezien is het een koud kunstje om te begrijpen waarom we kloven met bergen kunnen dichten, al zullen slechts enkelingen dat opmerken. Aandacht is hier zoals altijd de primaire voorwaarde, wat misschien ook de specifieke rol van een aantal experten transparanter maakt, dit in de vorm van niet-weten, desinteresse, labelen, negeren en/of marginaliseren. Een deus ex machina zou dus zomaar eens kunnen wanneer dat een breder draagvlak geniet, de kans op succes echter minimaal, maar wel kristalhelder als potentieel beschikbaar, van harte. 

Waar cognitie ontbreekt, wat wellicht ook als een gave kan worden gezien, wordt een deus ex machina zelden aangenomen. Alles wat is, was en zal zijn heeft haar ontstaan in twee woorden, "er zij", en alles wat is, was en zal zijn heeft haar afsluiting in drie woorden, "het is volbracht". Alles wat is, was en zal zijn heeft haar vorm in het. Zo is dan in vijf woorden alles verklaart, daarom is er hoop.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid