Spring naar bijdragen

Hoe is satan verslagen?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 576
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

De satan heeft zijn recht verspeeld om mensen aan te klagen. Hij heeft zijn hand overspeeld door een onschuldige te doden. In die zin is hij verslagen. Hij dacht door de Gezalfde van deze arde te verw

Ik denk dat 1 Kor. 15 rond vers 20 hier wel een duidelijk aanknopingspunt biedt. Jezus is de 'eersteling', Hij versloeg als eerste Satan, zonde en dood. Daarom zit Hij aan Gods rechterhand en kan

De satan is verslagen in die zin dat hij zijn recht heeft verloren als aanklager. Hij heeft zijn hand overspeeld door de rechtvaardige te doden. Hij dacht daarmee een slag te winnen maar heeft daarmee

16 minuten geleden zei Mohawk:

Geen dank, het is mij een genoegen de dingen die zijn in een meer filosofische benadering te gieten.

Jezus sprak: "Laat hem die zoekt, zonder ophouden zoeken, totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij in verwarring raken, en als hij in verwarring geraakt is, zal hij zich verwonderen, en hij zal heersen over het Al."

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei TTC:

Jezus sprak: "Laat hem die zoekt, zonder ophouden zoeken, totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij in verwarring raken, en als hij in verwarring geraakt is, zal hij zich verwonderen, en hij zal heersen over het Al."

Niet iedereen die zoekt zal vinden! Iedereen die zoekt wordt ook geconfronteerd met de slang en de slang heeft behalve een gespleten tong ook hypnotiserende ogen. De slang hypnotiseert eerst zijn prooi, bijt pas daarna en spuit zijn prooi vol gif, om vervolgens zijn prooi in het geheel door te slikken.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Mohawk:

Niet iedereen die zoekt zal vinden!

Jawel, want dat zegt het spreekwoord: "Wie zoekt zal vinden".

9 minuten geleden zei Mohawk:

Iedereen die zoekt wordt ook geconfronteerd met de slang

Niet iedereen die zoekt wordt geconfronteerd met de slang!

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Jawel, want dat zegt het spreekwoord: "Wie zoekt zal vinden".

Een ander spreekwoord luidt: "Wie waarheid zoekt zoekt naar de speld in een hooiberg" Het kost tijd, moeite en vastberadenheid om die speld te vinden. De slang is in de hooiberg, groot is de kans dat die de zoektocht naar de speld op slinkse wijze verhindert, en de zoekende muis geheel en al verslindt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Mohawk:

Een ander spreekwoord luidt: "Wie waarheid zoekt zoekt naar de speld in een hooiberg"

Nee, dat is geen spreekwoord.
Het spreekwoord is: "zoeken naar een speld in een hooiberg".
En dat vul je aan met iets waarvan het je nu zelf wel uitkomt dat het er bij zou horen.

Waarheid hoeft niet gezocht te worden maar kan simpelweg worden vast gesteld.
Aan de hand van feiten en informatie kan worden vast gesteld of iets wel of niet waar is.
Zo is dus de bewering die ik hierboven van jou heb aangehaald niet waar.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Nee, dat is geen spreekwoord.
Het spreekwoord is: "zoeken naar een speld in een hooiberg".
En dat vul je aan met iets waarvan h et je nu zelf wel uitkomt dat het er bij zou horen.

Het zoeken "naar een speld in een hooiberg" kan op veel worden toegepast. Dat is het verschil tussen filosofie en ratio.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Mohawk:

Het zoeken "naar een speld in een hooiberg" kan op veel worden toegepast.

Jazeker.
Maar al die toepassingen horen niet bij het spreekwoord.
Dat is ratio. Wel zo handig als het gaat om 'waarheid'.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dat beloof ik:

Jazeker.
Maar al die toepassingen horen niet bij het spreekwoord.

Spreekwoorden zijn niet bedoeld om de ratio op toe te passen. Dat is het bijzondere van een goed spreekwoord, daar gaat een wereld achter schuil. Volgens de ratio gaat het over een speld in een hooiberg, die niet te vinden is, meer niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Mohawk:

Niet iedereen die zoekt zal vinden! Iedereen die zoekt wordt ook geconfronteerd met de slang en de slang heeft behalve een gespleten tong ook hypnotiserende ogen. De slang hypnotiseert eerst zijn prooi, bijt pas daarna en spuit zijn prooi vol gif, om vervolgens zijn prooi in het geheel door te slikken.

Bestaan verschillende versies over, als we iedereen er angstig voor maken, hemeltergend de onwetendheid. 

11 minuten geleden zei Mohawk:

Het zoeken "naar een speld in een hooiberg" kan op veel worden toegepast. Dat is het verschil tussen filosofie en ratio.

Mag je wel zeggen, we kunnen heel de kosmos afzoeken en het ligt zomaar op ons bord, zelfs al eeuwen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Mohawk:

Spreekwoorden zijn niet bedoeld om de ratio op toe te passen. Dat is het bijzondere van een goed spreekwoord, daar gaat een wereld achter schuil. Volgens de ratio gaat het over een speld in een hooiberg, die niet te vinden is, meer niet.

Ik schreef dan ook dat ratio handig is om 'waarheid' vast te stellen. 

9 minuten geleden zei Mohawk:

Volmgens de ratio gaat het over een speld in een hooiberg, die niet te vinden is, meer niet.

Bingo. Meer niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei TTC:

Bestaan verschillende versies over, als we iedereen er angstig voor maken, hemeltergend de onwetendheid. 

De slang staat symbool voor de aarde waarop wij leven. Wie zich daarvan niet bewust is zal niet bang zijn voor de slang. En die onwetendheid is inderdaad hemeltergend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Wel zo handig als het gaat om 'waarheid'.

Dacht dat men een stuk of vijf waarheidsconcepten hanteert, met verschillende lagen of diepgang. Het wordt vaal lastig communiceren wanneer die allemaal door elkaar heen gebruikt worden, net zoals waarheden zich gradueel ontsluiert naargelang onze inspanningen. Kortom, er is op deze manier meer kans om elkaar niet begrijpen dan wel, wat communicatie dan ook zo moeilijk maakt, en de dwaling begrijpelijker. 

Zojuist zei Mohawk:

De slang staat symbool voor de aarde waarop wij leven. Wie zich daarvan niet bewust is zal niet bang zijn voor de slang. En die onwetendheid is inderdaad hemeltergend.

Slangen kunnen ook vervellen, waarmee verwezen wil worden naar het proces van dis-identificatie, van vals zelf naar een waarachtiger zelf. Of het proces van evolutie/involutie enzoverder, toch allemaal iets complexer dan een paar metaforen die hier niet onterecht verdoken naar verwijzen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei TTC:

Slangen kunnen ook vervellen, waarmee verwezen wil worden naar het proces van dis-identificatie, van vals zelf naar een waarachtiger zelf. Of het proces van evolutie/involutie enzoverder, toch allemaal iets complexer dan een paar metaforen die hier niet onterecht verdoken naar verwijzen. 

Ieder keer dat de slang vervelt wordt deze groter en sterker. Dus klopt jou veronderstelling dat hier een symbolisch proces van evolutie achter schuilgaat, geen involutie, want dan zou de slang kleiner en zwakker worden, wat bij een slang toch nooit het geval is.

Omdat de mens uit de aarde voortkomt is de slang ook in de mens, dus jouw veronderstelling dat wij ook zelf slang zijn kan ik alleen maar beamen. En in dat opzicht is het vervellen de evolutie van de slang in ons. Ten goede of ten kwade, overgelaten aan de vrije wil.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-5-2021 om 08:31 zei Dat beloof ik:

Ik heb het over jouw bewering.

Ik laat alleen maar zien dat die onzin is. Als iets is schoon gewassen en het moet daarna nog een keer worden gewassen, dan was het de eerste keer dus kennelijk niet schoon gewassen. De Zondvloed heeft dus niet geholpen. 

 

 maar

Tjah wat is helpen dan? Wanneer alles uiteindelijk terug in zijn totaliteit hersteld is zijn we wel veel andere wateren doorzwommen hoor ;)

De duivel gaat na 1000 jaar christelijke dominantie zelfs nog eens verschijnen en dan is daarna alles voorgoed gefixt en geregeld. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Mohawk:

Ieder keer dat de slang vervelt wordt deze groter en sterker. Dus klopt jou veronderstelling dat hier een symbolisch proces van evolutie achter schuilgaat, geen involutie, want dan zou de slang kleiner en zwakker worden, wat bij een slang toch nooit het geval is.

Ervaringskennis speelt hierin wellicht z'n rol, sommige dingen kunnen we nu eenmaal niet bevatten zonder de beleving zelf, maar ook veel zaken in een ander daglicht plaatst. Wellicht ook dat wat je wil zeggen met het verschil tussen een puur rationele en een religieuze interpretatie, het ene sluit het andere niet uit, op basis van ervaring. Vaak ook tot nog meer verwarring leidend, er is immers niets dat zegt dat involutie wil zeggen kleiner en zwakker, het kan ook waarachtiger of 'grootser' zijn, en net daarom kwetsbaar. Het zijn allemaal dynamismen die op elkaar inspelen, verwarring troef en inzicht in deze verwarring  al een hele prestatie, in hoeverre dat lukt. Daarom ook, bezin eer je begint, zoals je terecht stelt, niet iedereen die zoekt, vindt. 

Op 27-4-2021 om 09:36 zei Hermanos2:

Ik lees dat satan werd verslagen toen Jezus stierf aan het kruis. Hoe moet ik dat zien in het licht van teksten als 1 Petrus 5:8-9? 

Ignorante portum, nullus ventus secundus

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:

Ervaringskennis speelt hierin wellicht z'n rol, sommige dingen kunnen we nu eenmaal niet bevatten zonder de beleving zelf, maar ook veel zaken in een ander daglicht plaatst. Wellicht ook dat wat je wil zeggen met het verschil tussen een puur rationele en een religieuze interpretatie, het ene sluit het andere niet uit, op basis van ervaring. Vaak ook tot nog meer verwarring leidend, er is immers niets dat zegt dat involutie wil zeggen kleiner en zwakker, het kan ook waarachtiger of 'grootser' zijn, en net daarom kwetsbaar. Het zijn allemaal dynamismen die op elkaar inspelen, verwarring troef en inzicht in deze verwarring  al een hele prestatie, in hoeverre dat lukt. Daarom ook, bezin eer je begint, zoals je terecht stelt, niet iedereen die zoekt, vindt. 

Involutie zou ook kunnen, als het hoogmoedige veranderd in deemoed, het sterke in het zwakke, niet echt typerend voor een slang. Pas als zal blijken dat de kracht in het zwakke tot uitdrukking komt heeft de slang geen bestaansrecht meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Mohawk:

Omdat de mens uit de aarde voortkomt is de slang ook in de mens, dus jouw veronderstelling dat wij ook zelf slang zijn kan ik alleen maar beamen. En in dat opzicht is het vervellen de evolutie van de slang in ons. Ten goede of ten kwade, overgelaten aan de vrije wil.

Ja, eenvoudig gesteld, goed en kwaad zit in ons, net zoals vrouwelijk en mannelijk, androgyn zoals sommigen beweren. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Mohawk:

Involutie zou ook kunnen, als het hoogmoedige veranderd in deemoed, het sterke in het zwakke, niet echt typerend voor een slang. Pas als zal blijken dat de kracht in het zwakke tot uitdrukking komt heeft de slang geen bestaansrecht meer.

Ja, de variaties zijn quasi ontelbaar, met hoogten en laagten, eenheidservaringen, zielen die tot monade kunnen verworden, trauma's, conflicterende percepties, een gigantisch kluwen met acht miljard mensen, geld, macht en bezitsdrang, symbolieken, misinterpretaties, voortschrijdende inzichten die alles weer anders maken, onwaarheden, list en bedrog, quasi onbevattelijk, en tegelijk soms ook dermate eenvoudig dat amper iemand er geloof aan hecht, de paradox. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei TTC:

Ja, de variaties zijn quasi ontelbaar, met hoogten en laagten, eenheidservaringen, zielen die tot monade kunnen verworden, trauma's, conflicterende percepties, een gigantisch kluwen met acht miljard mensen, geld, macht en bezitsdrang, symbolieken, misinterpretaties, voortschrijdende inzichten die alles weer anders maken, onwaarheden, list en bedrog, quasi onbevattelijk, en tegelijk soms ook dermate eenvoudig dat amper iemand er geloof aan hecht, de paradox. 

Klopt, het is bestaan is tot een enorme kluwe tegenstrijdigheden verworden. Maar een spreekwoord van vroeger thuis luidt: "Vreten wat de pot schaft", dus dat doe ik dan maar, zonder morren.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Mohawk:

Klopt, het is bestaan is tot een enorme kluwe tegenstrijdigheden verworden. Maar een spreekwoord van vroeger thuis luidt: "Vreten wat de pot schaft" dus dat doe ik dan maar, zonder morren.

Ja, kan je in berusten, anderen zien andere dingen, wat ze zorgen baart, hun harten laat bloeden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Mohawk:

Zorgen maken staat gelijk aan gebrek aan vertrouwen, berusting staat gelijk aan vertrouwen.

Misschien dat het verandert wanneer je ook weet wat beperkte rationaliteit wil zeggen, een mens kan zich immers geen zorgen maken over wat hij/zij niet weet. Heeft niets met vertrouwen te maken, wel met nuchter naar de wereld kijken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei TTC:

Misschien dat het verandert wanneer je ook weet wat beperkte rationaliteit wil zeggen, een mens kan zich immers geen zorgen maken over wat hij/zij niet weet. Heeft niets met vertrouwen te maken, wel met nuchter naar de wereld kijken. 

Met alle respect, als ik nuchter naar de wereld kijk zou ik mij grote zorgen maken. Alleen mijn vertrouwen in de bron van het bestaan maakt dat ik mij geen zorgen maak.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid