Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

6 uur geleden zei Ricky Tjin:

Hallo @Bastiaan73,

Wat versta je onder lol, aangezien de term 'lol' gedefinieerd wordt in een breed spectrum qua betekenis
Het woord 'lol' wordt niet duidelijk benadrukt in de Bijbel, dus hoef ik mij als een serieuze Godvrezende met ontzag voor YHWH HaElohim, niet veroordeeld te voelen, indien ik weinig lol heb (Romeinen 8:1-2 NBG51).

Het Koninkrijk Gods bestaat niet uit eten en drinken, maar uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest (Romeinen 14:17 NBG51).
En wat lol betreft heb ik er geen behoefte aan om eraan deel te nemen, als het samengaat met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar we hebben juist die onvruchtbare werken te ontmaskeren (Efeze 5:11 HSV). En indien ik in gehoorzaamheid aan de waarheid onvruchtbare werken van de duisternis ontmasker, ervaar ik juist vrede en blijdschap.
Wat heb je eraan om deel te nemen aan lol, als je daarbij de waarheid niet gehoorzamen bent en zó (Bijbels gezien) betoverd bent (Galaten 3:1 HSV)


Paranoia ~ PTSS en CPTSS

Misschien vraag je je af waarom ik in aanvulling op je informatie over Paranoia of het syndroom van Kraepelin, met informatie kwam over PTSS en CPTSS.
Wist je dat mensen die last hebben van PTSS en CPTSS óók als paranoia kunnen overkomen en/of zó beschouwd kunnen worden


Ik omschrijf mezelf als iemand met meerdere complexe trauma's (CPTSS)
Ik werd vanaf mijn jonge kinderjaren tot na mijn jongvolwassenheid structureel blootgesteld aan complexe trauma's. Zoals ik het zelf ervaren heb, heb ik als de jongste uit mijn gezin van herkomst, een minderwaardige opvoeding gehad ten opzichte van mijn broer en 2 oudere zussen, en heeft mijn moeder altijd op mij neergekeken.

Ik ben afkomstig uit een disfunctioneel Surinaams gezin; mijn vader was toegeeflijk en onderdanig aan mijn moeder, terwijl mijn moeder zich dominant, narcistisch en autoritair controlerend gedroeg. Mijn moeder schoot enorm tekort in empathie en genegenheid, en er was bij mij thuis geen gezellige sfeer. Mijn vader was kostwinner en financieel directeur bij Fernandes in Suriname, en als hij van zijn werk kwam trok hij zich terug in de slaapkamer om een dutje te doen en had hij geen bemoeienis met het gezin. Mijn moeder was een vrome Rooms-Katholieke vrouw die eigenlijk geen kinderen wilde, maar om wille van mijn vader, heeft mijn moeder ermee ingestemd.
Volgens mijn moeder kreeg ik, toen ik 8 maanden oud was, mij DKTP-vaccinatie en vervolgens werd ik bewusteloos in bed aangetroffen. Ook kreeg ik volgens mijn moeder, toen ik mijn 1-jarige leeftijd bereikt had, last van kort durende absences, waarvoor ik Depakine kreeg voorgeschreven; op mijn 14-jarige leeftijd mocht ik stoppen met Depakine als medicijn en daarna heb ik het niet meer gebruikt.

In 1986 immigreerde ik samen met mijn moeder naar Nederland en splitste mijn gezin van herkomst zich in 2 disfunctionele eenoudergezinnen, waarbij ik het alleen met mijn narcistisch autoritair controlerende moeder moest doen, zonder de andere gezinsleden en ik moest dat schooljaar van toen weer opnieuw doen in Nederland. Sinds mijn immigratie naar Nederland, op mijn 12-jarige leeftijd, heb ik geen stabiele (veilige) thuishaven meer gekend en moest ik om wille van mijn moeder meermaals noodgedwongen verhuizen, waarbij ik geplaatst werd in kinderinternaten en ik daarbij ook noodgedwongen onthecht werd van leeftijdsgenoten en opgebouwde relaties. Ik werd door mijn moeder beschouwd als een moeilijk opvoedbaar kind en zoals ik het zelf ervoor stelde mijn moeder geen realistische grenzen binnen mijn vermogen en was ze nooit tevreden. Ik werd voortdurend door mijn moeder versmaad, gekleineerd en negatief bekritiseerd. Ik werd tijdens mijn ontwikkelingsfase niet ondersteund door mijn ouders en ik werd ook niet goed voorzien in mijn fundamentele basisbehoeften.

Hoewel mijn broer en 2 zussen op Universitair niveau hebben gestudeerd, liet mijn moeder mij plaatsten op het Voorgezet Speciaal Onderwijs, waar ik vanaf mijn 14-jarige leeftijd tot mijn 19-jarige leeftijd structureel slachtoffer was van fysiek- en psychisch geweld, dat leeftijdsgenoten met gedragsproblemen tegen mij pleegden, waarbij ze regelmatig een complot tegen mij vormden; ik werd daarbij door geen enkel familielid gesteund en er was niemand die het daarbij voor me opnam.
 

Mensen op dit forum zoals @Desid, kunnen wel op een harde en onchristelijk manier tegen mij tekeer gaan, máár het ergste heb ik al gehad:

 • Afkomstig uit een disfunctioneel gezin.
 • Onverwacht ofwel ongewenst door mijn moeder.
 • Door mijn moeder vanaf mijn jonge kinderjaren tot na mijn jongvolwassenheid structureel versmaad, gekleineerd en negatief bekritiseerd, terwijl ze mij niet ondersteund heeft in mijn ontwikkeling.
 • Op het Voorgezet Speciaal Onderwijs geplaatst, waar ik vanaf mijn 14-jarige leeftijd tot mijn 19-jarige leeftijd structureel slachtoffer was van fysiek- en psychisch geweld, dat leeftijdsgenoten met gedragsproblemen tegen mij pleegden, waarbij ze regelmatig een complot tegen mij vormden; ik werd daarbij door geen enkel familielid gesteund en er was niemand die het daarbij voor me opnam.
 • Vervreemd en onthecht.

Hoewel ik in het verleden regelmatig hulp zocht in de GGZ, heeft de GGZ mij, door gebrek aan kennis voor psychodiagnostiek, steeds een etiket trachten op te plakken, waarbij de GGZ de bij mij aanwezige complexe trauma's steeds negeerde of over het hoofd zag. In 2019 heb ik een DSM-5 handboek aangeschaft. Ik heb er behoorlijk voor moeten zwoegen, dat PTSS voor mij nu eindelijk een plek heeft gekregen in de diagnostische overweging, bij mijn huidige GGZ zorginstelling.

Mijn hoop is in YHWH, Die God de Almachtige is
Toen ik werd uitgenodigd voor de Levensstroom te Leiderdorp, waar Jan Zijlstra toen voorganger was, werd er getuigd van wonderen en de bovennatuurlijke kracht van God de Almachtige en ben ik mijn vertrouwen op Hem gaan stellen voor volledig herstel, dat ik degene mag zijn waartoe Hij mij heeft uitverkoren vóór de grondlegging der wereld (Efeze 1:3-4), alsmede dat HaElohim alle dingen ten goede doet meewerken, voor hen die Hem liefhebben en die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn (Romeinen 8:28 HSV).

Door te groeien in de rechte kennis van YHWH HaElohim en Jezus Christus volgens de Bijbel, alsmede door te groeien de rechte kennis van mijn identiteit in Jezus Christus volgens de Bijbel, heb ik mijn leven kunnen accepteren en is er een einde gekomen aan de zelfmoordneiging waar ik als gevolg van complexe trauma's last van had.

Zoals ik het zelf ervaren heb, heeft YHWH HaElohim de complexe traumatiserende gebeurtenissen die ik heb meegemaakt, ten goede gekeerd om nederigheid bij mij uit te werken, alsmede om Hem en Jezus Christus dé Redder en Heiland steeds te blijven zoeken. De bovengenoemde zaligsprekingen zijn voor mij wel herkenbaar.

De zegen van YHWH HaElohim (יהוה האלהים):
חסד ושלוםו לך מאת יהוה האלהים אבינו שבשמים, בהשם עמנו אל המשיח אדנינו.
Chaasad wa’shalawamaw la'ka ma’ahth Yahawah HaAhlahayam Ahbayanawa Shabashamayam,
baHa’Sham Aymanawa Ahla HaMashayach, Ahdanayanawa.
Genade en vrede zij u van Yahawah HaElohim, onze Vader Die in de Hemelen is,
in De Naam van Immanuel Dé Messias, onze Heere.

Gelukkig met een goed eind, dank voor het delen ? u bent een levend bewijs voor @TTC hoe vrede te vinden.

( geen goed eind, maar goede voortzetting) want wij kinderen Gods zullen geen einde meer kennen put al je troost uit hem Jezus Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 2k
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Maart: 63.163 testen – 12.714 positief (20,13%) April: 175.509 testen – 30.808 positief (17,55%) Mei: 124.195 testen – 6.626 positief (5,34%) Juni: 251.956 testen – 3.335 positief (1,32%) Juli

Deze Spaanse arts wat een (h)eerlijke vent.  

@Mullog @thom @bastiaan @Bastiaan73 Zo beter luitjes, ik hoor het wel Ik vind de stelling over 1,5 meter aardig gebracht , toch vind ik dat er meer argumenten moeten komen, en

Posted Images

19 uur geleden zei Ricky Tjin:
Op 26-8-2020 om 12:30 zei Desid:

De Joden! Ze willen het westen omvolken!

Wat is Omvolking?


STOP islamisering van West-Europa,voor het te laat is!


What Is Jihad? (Robert Spencer)


Islamic Sharia Law in Belgium?


Heeft rechts gelijk en zal de Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog! ~ Stopdebankiers.com

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Thinkfree:

Gelukkig met een goed eind, dank voor het delen ? u bent een levend bewijs voor @TTC hoe vrede te vinden.

Mooi staaltje van onbewust stigma? Heel simpel, zeg dat je een gewetensvol onderzoek hebt verricht naar die absurde dialoog omwille van die epistemologische obstakels die in onze spreektaal verweven zitten, en men lacht je vierkant uit in je gezicht. En men heeft volstrekt geen idee waar je het dan over hebt, zelfs geen glimp aandacht voor de nuchter doordachte bewijslast die we hiervoor aanleveren, ondertussen lijden kwetsbare mensen hieronder, onmachtig om er iets tegenin te brengen, pareltjes van mensen. En dan heb je nog alle vijandelijkheden die we hieraan kunnen koppelen, het is allemaal normaal en E-werkers krijgen als bonus een rode neus, als ze braaf zijn tenminste. En dan zeggen ze dat je mensentaal moet gebruiken, kan er iemand nog volgen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Quest:

Wees maar zelf een dader die gehoorzaam is aan de waarheid, want anders ben je zelf betoverd (Galaten 3:1 HSV).

Zorg maar zelf dat je God de Vader kent en dat je gehoorzaam bent aan het Evangelie van onze Heere Jezus Christus, want anders zal je bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, niet aan Zijn wraak ontkomen (2 Thessalonicenzen 1:7-8).

Wie ben jij om te oordelen, dat iemand zoals ik in een psychose zit

Ben jij soms een BIG-geregistreerde psychotherapeut of psycholoog

Islamic invasion of Europe » Tijdstip 03m:25s  »  Opiniepeiling tijdens Moslimvergadering


George Soros and the Muslim invasion of Europe ~ AmericanThinker.com

Sharia in Nederland en Europa
Als je de Islamisering van Nederland en Europa aan je laars lapt, dán is dat jou verantwoording. Als de Sharia eenmaal (in Nederland) van kracht is, dan is er geen weg meer terug. Hoewel velen Nederlanders het niet willen geloven, zal de Sharia hoogstwaarschijnlijk ook tot het nieuwe normaal gaan behoren.

Zweden voert sharia in – islam en sharia sluipen Europa in ~ Stopdebankiers.com
Sharia (Islamitische Wetgeving) zal resulteren in: "Einde Vrijheid en een ontkrachting van de Nederlandse Grondwet".
under-sharia-law-1.jpg

‘Rechters moeten op sharia-les’ ~ bnnvara.nl

Factsheet Sharia rechtspraak ~ republiekallochtonie.nl
De term ‘sharia’ betekent letterlijk de ‘weg’ en wordt vaak vertaald met ‘islamitisch recht’. Als de sharia van kracht is, dan zal ook de rechtspraak veranderen. Als de Sharia eenmaal van kracht is, en een moslim dan een misdaad doet, volgens de Nederlandse Grondwet strafbaar is, maar de rechtspraak volgens de Sharia verloopt, dan is de Moslim vrijgesteld van straf. Volgens de Koran is het legaal om de niet-moslims te bestrijden en zelf hun huis of auto in te pikken, zonder dat de moslim daarvoor gestraft wordt.
Is dát waar je naar toe wilt; ik gun het je van harte. ?

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Ricky Tjin:

Hallo @Bastiaan73,

Wat versta je onder lol, aangezien de term 'lol' gedefinieerd wordt in een breed spectrum qua betekenis
Het woord 'lol' wordt niet duidelijk benadrukt in de Bijbel, dus hoef ik mij als een serieuze Godvrezende met ontzag voor YHWH HaElohim, niet veroordeeld te voelen, indien ik weinig lol heb (Romeinen 8:1-2 NBG51).

Het Koninkrijk Gods bestaat niet uit eten en drinken, maar uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest (Romeinen 14:17 NBG51).
En wat lol betreft heb ik er geen behoefte aan om eraan deel te nemen, als het samengaat met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar we hebben juist die onvruchtbare werken te ontmaskeren (Efeze 5:11 HSV). En indien ik in gehoorzaamheid aan de waarheid onvruchtbare werken van de duisternis ontmasker, ervaar ik juist vrede en blijdschap.
Wat heb je eraan om deel te nemen aan lol, als je daarbij de waarheid niet gehoorzamen bent en zó (Bijbels gezien) betoverd bent (Galaten 3:1 HSV)


Paranoia ~ PTSS en CPTSS

Misschien vraag je je af waarom ik in aanvulling op je informatie over Paranoia of het syndroom van Kraepelin, met informatie kwam over PTSS en CPTSS.
Wist je dat mensen die last hebben van PTSS en CPTSS óók als paranoia kunnen overkomen en/of zó beschouwd kunnen worden


Ik omschrijf mezelf als iemand met meerdere complexe trauma's (CPTSS)
Ik werd vanaf mijn jonge kinderjaren tot na mijn jongvolwassenheid structureel blootgesteld aan complexe trauma's. Zoals ik het zelf ervaren heb, heb ik als de jongste uit mijn gezin van herkomst, een minderwaardige opvoeding gehad ten opzichte van mijn broer en 2 oudere zussen, en heeft mijn moeder altijd op mij neergekeken.

Ik ben afkomstig uit een disfunctioneel Surinaams gezin; mijn vader was toegeeflijk en onderdanig aan mijn moeder, terwijl mijn moeder zich dominant, narcistisch en autoritair controlerend gedroeg. Mijn moeder schoot enorm tekort in empathie en genegenheid, en er was bij mij thuis geen gezellige sfeer. Mijn vader was kostwinner en financieel directeur bij Fernandes in Suriname, en als hij van zijn werk kwam trok hij zich terug in de slaapkamer om een dutje te doen en had hij geen bemoeienis met het gezin. Mijn moeder was een vrome Rooms-Katholieke vrouw die eigenlijk geen kinderen wilde, maar om wille van mijn vader, heeft mijn moeder ermee ingestemd.
Volgens mijn moeder kreeg ik, toen ik 8 maanden oud was, mij DKTP-vaccinatie en vervolgens werd ik bewusteloos in bed aangetroffen. Ook kreeg ik volgens mijn moeder, toen ik mijn 1-jarige leeftijd bereikt had, last van kort durende absences, waarvoor ik Depakine kreeg voorgeschreven; op mijn 14-jarige leeftijd mocht ik stoppen met Depakine als medicijn en daarna heb ik het niet meer gebruikt.

In 1986 immigreerde ik samen met mijn moeder naar Nederland en splitste mijn gezin van herkomst zich in 2 disfunctionele eenoudergezinnen, waarbij ik het alleen met mijn narcistisch autoritair controlerende moeder moest doen, zonder de andere gezinsleden en ik moest dat schooljaar van toen weer opnieuw doen in Nederland. Sinds mijn immigratie naar Nederland, op mijn 12-jarige leeftijd, heb ik geen stabiele (veilige) thuishaven meer gekend en moest ik om wille van mijn moeder meermaals noodgedwongen verhuizen, waarbij ik geplaatst werd in kinderinternaten en ik daarbij ook noodgedwongen onthecht werd van leeftijdsgenoten en opgebouwde relaties. Ik werd door mijn moeder beschouwd als een moeilijk opvoedbaar kind en zoals ik het zelf ervoor stelde mijn moeder geen realistische grenzen binnen mijn vermogen en was ze nooit tevreden. Ik werd voortdurend door mijn moeder versmaad, gekleineerd en negatief bekritiseerd. Ik werd tijdens mijn ontwikkelingsfase niet ondersteund door mijn ouders en ik werd ook niet goed voorzien in mijn fundamentele basisbehoeften.

Hoewel mijn broer en 2 zussen op Universitair niveau hebben gestudeerd, liet mijn moeder mij plaatsten op het Voorgezet Speciaal Onderwijs, waar ik vanaf mijn 14-jarige leeftijd tot mijn 19-jarige leeftijd structureel slachtoffer was van fysiek- en psychisch geweld, dat leeftijdsgenoten met gedragsproblemen tegen mij pleegden, waarbij ze regelmatig een complot tegen mij vormden; ik werd daarbij door geen enkel familielid gesteund en er was niemand die het daarbij voor me opnam.
 

Mensen op dit forum zoals @Desid, kunnen wel op een harde en onchristelijk manier tegen mij tekeer gaan, máár het ergste heb ik al gehad:

 • Afkomstig uit een disfunctioneel gezin.
 • Onverwacht ofwel ongewenst door mijn moeder.
 • Door mijn moeder vanaf mijn jonge kinderjaren tot na mijn jongvolwassenheid structureel versmaad, gekleineerd en negatief bekritiseerd, terwijl ze mij niet ondersteund heeft in mijn ontwikkeling.
 • Op het Voorgezet Speciaal Onderwijs geplaatst, waar ik vanaf mijn 14-jarige leeftijd tot mijn 19-jarige leeftijd structureel slachtoffer was van fysiek- en psychisch geweld, dat leeftijdsgenoten met gedragsproblemen tegen mij pleegden, waarbij ze regelmatig een complot tegen mij vormden; ik werd daarbij door geen enkel familielid gesteund en er was niemand die het daarbij voor me opnam.
 • Vervreemd en onthecht.

Hoewel ik in het verleden regelmatig hulp zocht in de GGZ, heeft de GGZ mij, door gebrek aan kennis voor psychodiagnostiek, steeds een etiket trachten op te plakken, waarbij de GGZ de bij mij aanwezige complexe trauma's steeds negeerde of over het hoofd zag. In 2019 heb ik een DSM-5 handboek aangeschaft. Ik heb er behoorlijk voor moeten zwoegen, dat PTSS voor mij nu eindelijk een plek heeft gekregen in de diagnostische overweging, bij mijn huidige GGZ zorginstelling.

Mijn hoop is in YHWH, Die God de Almachtige is
Toen ik werd uitgenodigd voor de Levensstroom te Leiderdorp, waar Jan Zijlstra toen voorganger was, werd er getuigd van wonderen en de bovennatuurlijke kracht van God de Almachtige en ben ik mijn vertrouwen op Hem gaan stellen voor volledig herstel, dat ik degene mag zijn waartoe Hij mij heeft uitverkoren vóór de grondlegging der wereld (Efeze 1:3-4), alsmede dat HaElohim alle dingen ten goede doet meewerken, voor hen die Hem liefhebben en die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn (Romeinen 8:28 HSV).

Door te groeien in de rechte kennis van YHWH HaElohim en Jezus Christus volgens de Bijbel, alsmede door te groeien de rechte kennis van mijn identiteit in Jezus Christus volgens de Bijbel, heb ik mijn leven kunnen accepteren en is er een einde gekomen aan de zelfmoordneiging waar ik als gevolg van complexe trauma's last van had.

Zoals ik het zelf ervaren heb, heeft YHWH HaElohim de complexe traumatiserende gebeurtenissen die ik heb meegemaakt, ten goede gekeerd om nederigheid bij mij uit te werken, alsmede om Hem en Jezus Christus dé Redder en Heiland steeds te blijven zoeken. De bovengenoemde zaligsprekingen zijn voor mij wel herkenbaar.

De zegen van YHWH HaElohim (יהוה האלהים):
חסד ושלוםו לך מאת יהוה האלהים אבינו שבשמים, בהשם עמנו אל המשיח אדנינו.
Chaasad wa’shalawamaw la'ka ma’ahth Yahawah HaAhlahayam Ahbayanawa Shabashamayam,
baHa’Sham Aymanawa Ahla HaMashayach, Ahdanayanawa.
Genade en vrede zij u van Yahawah HaElohim, onze Vader Die in de Hemelen is,
in De Naam van Immanuel Dé Messias, onze Heere.

Ricky, hulde voor het delen van dit stukje van je levensverhaal. Knap hoe je er nu in staat en hoe je jezelf ontwikkeld hebt. 

Sorry dat ik eerder wat bot op je reageerde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Zola:

Ricky, hulde voor het delen van dit stukje van je levensverhaal. Knap hoe je er nu in staat en hoe je jezelf ontwikkeld hebt. 

Sorry dat ik eerder wat bot op je reageerde.

Hallo Zola,

Hartelijk bedankt voor je begrip en bemoediging.

Hierbij is je excuses aanvaard, dat je eerder wat bot reageerde; het is je vergeven.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Ricky Tjin:

Mensen op dit forum zoals @Desid, kunnen wel op een harde en onchristelijk manier tegen mij tekeer gaan, máár het ergste heb ik al gehad:

Wat is onchristelijker: iemand wijzen op feitelijke onjuistheden,

of

verspreiden van leugens en laster, haat en antisemitisme.

Hoe ingrijpend je persoonlijke verhaal ook is, dat rechtvaardigt het niet om hier het forum vol te spammen met allerlei onzin, haat en laster. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Desid:
12 uur geleden zei Ricky Tjin:

Mensen op dit forum zoals @Desid, kunnen wel op een harde en onchristelijk manier tegen mij tekeer gaan, máár het ergste heb ik al gehad:

 • Afkomstig uit een disfunctioneel gezin.
 • Onverwacht ofwel ongewenst door mijn moeder.
 • Door mijn moeder vanaf mijn jonge kinderjaren tot na mijn jongvolwassenheid structureel versmaad, gekleineerd en negatief bekritiseerd, terwijl ze mij niet ondersteund heeft in mijn ontwikkeling.
 • Op het Voorgezet Speciaal Onderwijs geplaatst, waar ik vanaf mijn 14-jarige leeftijd tot mijn 19-jarige leeftijd structureel slachtoffer was van fysiek- en psychisch geweld, dat leeftijdsgenoten met gedragsproblemen tegen mij pleegden, waarbij ze regelmatig een complot tegen mij vormden; ik werd daarbij door geen enkel familielid gesteund en er was niemand die het daarbij voor me opnam.
 • Vervreemd en onthecht.

Wat is onchristelijker: iemand wijzen op feitelijke onjuistheden, of verspreiden van leugens en laster, haat en antisemitisme.

Hoe ingrijpend je persoonlijke verhaal ook is, dat rechtvaardigt het niet om hier het forum vol te spammen met allerlei onzin, haat en laster. 

Hallo @Desid,

Je haalt feiten en meningen door elkaar.
Je beschuldigt mij van feitelijke onjuistheden, terwijl jij je er zelf schuldig aan maakt.
Je beschuldigt mij van het verspreiden van leugens en laster, haat en antisemitisme, terwijl jij je er zelf schuldig aan maakt.
Jij maakt je zelf schuldig aan het spammen met onzin, haat en laster op dit forum.

Romeinen 3:4 NBG51
Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens leugenachtig . . . . .

Met het oordeel dat je oordeelt, zul je zelf geoordeeld worden en met de maat waarmee je meet, zal je ook weder gemeten worden (Mattheüs 7:1-2 HSV). Je zult, volgens Immanuel Dé Messias, eerst de balk uit je eigen ogen moeten doen, voordat je goed kan zien om de splinter bij een broeder eruit te halen, want anders ben je een huichelaar, ofwel een hypocriet (Mattheüs 7:3-5 HSV). 

Waarmee je anderen oordeelt, wordt je zelf mee veroordeelt. Je doet immers dezelfde dingen als anderen. (Rom 2:1-3 HSV )

Citaat

Romeinen 2:1-3 HSV: Niemand te verontschuldigen
1 Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.
2 En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen.
3 En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen?

Immanuel Dé Messias zei dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij (zullen) spreken en/of hebben gesproken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel, want op grond van de woorden die mensen spreken, zullen ze rechtvaardig verklaard worden en/of veroordeeld worden (Mattheüs 12:36-37 HSV).

Wees maar zelf een dader die gehoorzaam is aan de waarheid, want anders ben je (Bijbels gezien) betoverd (Galaten 3:1 HSV).

Zorg maar zelf dat je God de Vader kent en dat je gehoorzaam bent aan het Evangelie van onze Heere Jezus Christus, want anders zal je bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, niet aan Zijn wraak ontkomen (2 Thessalonicenzen 1:7-8).

De zegen van YHWH HaElohim (יהוה האלהים):
חסד ושלוםו לך מאת יהוה האלהים אבינו שבשמים, בהשם עמנו אל המשיח אדנינו.
Chaasad wa’shalawamaw la'ka ma’ahth Yahawah HaAhlahayam Ahbayanawa Shabashamayam,
baHa’Sham Aymanawa Ahla HaMashayach, Ahdanayanawa.
Genade en vrede zij u van Yahawah HaElohim, onze Vader Die in de Hemelen is,
in De Naam van Immanuel Dé Messias, onze Heere.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Ricky Tjin:

Je beschuldigt mij van het verspreiden van leugens en laster, haat en antisemitisme, terwijl jij je er zelf schuldig aan maakt.

Klassieke jijbak.

Jij bent degene die, met instemming van andere racisten hier (inclusief de moderatie kennelijk), antisemitische postings plaatst. Daarnaast blijkt uit andere haatdragende en lasterlijke postings dat je de zaken niet echt helder hebt.

Gratis tip: iemand in jouw conditie zou hulp moeten zoeken en direct moeten stoppen met internet (uitgezonderd de noodzakelijke dingen).

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Desid:

Jij bent degene die, met instemming van andere racisten hier (inclusief de moderatie kennelijk), antisemitische postings plaatst. Daarnaast blijkt uit andere haatdragende en lasterlijke postings dat je de zaken niet echt helder hebt.

Gratis tip: iemand in jouw conditie zou hulp moeten zoeken en direct moeten stoppen met internet (uitgezonderd de noodzakelijke dingen).

Zalig zijt gij als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Jezus Christus (Mattheüs 5:11).

De zegen van YHWH HaElohim (יהוה האלהים):
חסד ושלוםו לך מאת יהוה האלהים אבינו שבשמים, בהשם עמנו אל המשיח אדנינו.
Chaasad wa’shalawamaw la'ka ma’ahth Yahawah HaAhlahayam Ahbayanawa Shabashamayam,
baHa’Sham Aymanawa Ahla HaMashayach, Ahdanayanawa.
Genade en vrede zij u van Yahawah HaElohim, onze Vader Die in de Hemelen is,
in De Naam van Immanuel Dé Messias, onze Heere.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Ricky Tjin:

Zalig zijt gij als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Jezus Christus (Mattheüs 5:11).

De zegen van YHWH HaElohim (יהוה האלהים):
חסד ושלוםו לך מאת יהוה האלהים אבינו שבשמים, בהשם עמנו אל המשיח אדנינו.
Chaasad wa’shalawamaw la'ka ma’ahth Yahawah HaAhlahayam Ahbayanawa Shabashamayam,
baHa’Sham Aymanawa Ahla HaMashayach, Ahdanayanawa.
Genade en vrede zij u van Yahawah HaElohim, onze Vader Die in de Hemelen is,
in De Naam van Immanuel Dé Messias, onze Heere.

Eerst het Joodse volk belasteren en dan vervolgens het slachtoffer uithangen door de woorden van hun volksgenoot te misbruiken. Walgelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Zalig zijt gij als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Jezus Christus (Mattheüs 5:11).

Dit vers leent zich natuurlijk wel om misbruik van te maken. Als je maar in het wilde weg bijbelverzen afvuurt zonder dat duidelijk is welk punt je wil maken kun je daar commentaar op verwachten. Vervolgens kun je dit vers ge- of misbruiken om eraan te kunnen voldoen. Opdringerig evangeliseren heeft m.i. hetzelfde effect.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Desid:
18 uur geleden zei Ricky Tjin:
19 uur geleden zei Desid:

Wat is onchristelijker: iemand wijzen op feitelijke onjuistheden, of
verspreiden van leugens en laster, haat en antisemitisme.

Hallo @Desid,

Je haalt feiten en meningen door elkaar.
Je beschuldigt mij van feitelijke onjuistheden, terwijl jij je er zelf schuldig aan maakt.
Je beschuldigt mij van het verspreiden van leugens en laster, haat en antisemitisme, terwijl jij je er zelf schuldig aan maakt.
Jij maakt je zelf schuldig aan het spammen met onzin, haat en laster op dit forum.

Eerst het Joodse volk belasteren en dan vervolgens het slachtoffer uithangen door de woorden van hun volksgenoot te misbruiken. Walgelijk.

Hallo @Desid,

Wees maar zelf een dader die gehoorzaam is aan de waarheid, want anders ben je (Bijbels gezien) betoverd (Galaten 3:1 HSV).

Zorg maar zelf dat je God de Vader kent en dat je gehoorzaam bent aan het Evangelie van onze Heere Jezus Christus, want anders zal je bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, niet aan Zijn wraak ontkomen (2 Thessalonicenzen 1:7-8).

Met het oordeel dat je oordeelt, zul je zelf geoordeeld worden en met de maat waarmee je meet, zal je ook weder gemeten worden (Mattheüs 7:1-2 HSV). Je zult, volgens Immanuel Dé Messias, eerst de balk uit je eigen ogen moeten doen, voordat je goed kan zien om de splinter bij een broeder eruit te halen, want anders ben je een huichelaar, ofwel een hypocriet (Mattheüs 7:3-5 HSV). 

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Bastiaan73:
9 uur geleden zei Ricky Tjin:

Zalig zijt gij als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Jezus Christus (Mattheüs 5:11).

Dit vers leent zich natuurlijk wel om misbruik van te maken. Als je maar in het wilde weg bijbelverzen afvuurt zonder dat duidelijk is welk punt je wil maken kun je daar commentaar op verwachten. Vervolgens kun je dit vers ge- of misbruiken om eraan te kunnen voldoen. Opdringerig evangeliseren heeft m.i. hetzelfde effect.

Hallo @Bastiaan73,

Het kan dat jij het beleeft, als in het wilde weg met Bijbelverzen afvuren en opdringerig evangeliseren, maar zelf beleef ik het als het zwaard des Geestes toepassen (Efeziërs 6:17 NBG51). Dit is een christelijk forum, waar er helaas met veel onchristelijke verwijten en drogredenen wordt gesmeten.

Hoewel dit een christelijk forum is, is er helaas ook een chronische gebrek aan christelijke naastenliefde, waarbij enkele deelnemers het belachelijk maken van anderen tot een sport hebben verheven, wat weer in slachtoffers heeft geresulteerd bij velen die geestelijk onvolwassen waren (Hebreeën 5:12-14 HSV), waarbij hun de mond werd gesnoerd en ze dit forum verlieten.

Denk jij dat diegenen die op dit forum belachelijk werden gemaakt, door onchristelijke verwijten en drogredenen, dat zij het niet zouden beleven als smaad en allerlei kwaad dat tegen hun gesproken is (Mattheüs 5:11)
Het kan zijn dat jij de waarde van die Bijbelvers oppervlakkig bekijkt, maar voor mensen die psychisch diep te lijden hebben gehad, kan het hoopvol en vertroostend zijn.
En in de discussie met @Desid, dat ze me liep te verwijten alsof ik haar versmaad zou hebben en kwaad tegen haar gesproken zou hebben, wilde ik haar bemoedigen met die Bijbelvers. En voor zover ik haar wat te verwijten had of ik voor mezelf opkwam, heb ik getracht het op Gods woord te baseren.

Jij kan het beleven als Bijbelverzen afvuren, maar er is geen geen veroordeling (G2631) voor degenen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1-2). En indien iemand zich veroordeelt voelt door Bijbelverzen, dan dient die persoon zichzelf te onderzoeken of hij/zij wel in Christus Jezus is. Beter nu beproeft en gereinigd door het woord van God, dan deel te hebben aan de opstanding ter verdoemenis (Johannes 5:28-29 HSV).

13 uur geleden zei Desid:
22 uur geleden zei Ricky Tjin:

Je beschuldigt mij van feitelijke onjuistheden, terwijl jij je er zelf schuldig aan maakt.
Je beschuldigt mij van het verspreiden van leugens en laster, haat en antisemitisme, terwijl jij je er zelf schuldig aan maakt.

Klassieke jijbak.

Jij bent degene die, met instemming van andere racisten hier (inclusief de moderatie kennelijk), antisemitische postings plaatst. Daarnaast blijkt uit andere haatdragende en lasterlijke postings dat je de zaken niet echt helder hebt.

Gratis tip: iemand in jouw conditie zou hulp moeten zoeken en direct moeten stoppen met internet (uitgezonderd de noodzakelijke dingen).

Hallo @Desid,

Je mag 'Gratis tip' om hulp te moeten zoeken voor jezelf houden en je mag zelf hulp gaan zoeken.
Je komt bij mij over als iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Met je onchristelijke verwijten waarmee je tegen mij tekeer bent gegaan, doe je me denken aan mijn narcistische moeder.

Behandel andere mensen op dezelfde manier als je zelf behandeld zou willen worden (LUKAS 6:31 BB).

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Hallo @Bastiaan73,

Het kan dat jij het beleeft, als in het wilde weg met Bijbelverzen afvuren en opdringerig evangeliseren, maar zelf beleef ik het als het zwaard des Geestes toepassen (Efeziërs 6:17 NBG51). Dit is een christelijk forum, waar er helaas met veel onchristelijke verwijten en drogredenen wordt gesmeten.

Hoewel dit een christelijk forum is, is er helaas ook een chronische gebrek aan christelijke naastenliefde, waarbij enkele deelnemers het belachelijk maken van anderen tot een sport hebben verheven, wat weer in slachtoffers heeft geresulteerd bij velen die geestelijk onvolwassen waren (Hebreeën 5:12-14 HSV), waarbij hun de mond werd gesnoerd en ze dit forum verlieten.

Denk jij dat diegenen die op dit forum belachelijk werden gemaakt, door onchristelijke verwijten en drogredenen, dat zij het niet zouden beleven als smaad en allerlei kwaad dat tegen hun gesproken is (Mattheüs 5:11)
Het kan zijn dat jij de waarde van die Bijbelvers oppervlakkig bekijkt, maar voor mensen die psychisch diep te lijden hebben gehad, kan het hoopvol en vertroostend zijn.
En in de discussie met @Desid, dat ze me liep te verwijten alsof ik haar versmaad zou hebben en kwaad tegen haar gesproken zou hebben, wilde ik haar bemoedigen met die Bijbelvers. En voor zover ik haar wat te verwijten had of ik voor mezelf opkwam, heb ik getracht het op Gods woord te baseren.

Jij kan het beleven als Bijbelverzen afvuren, maar er is geen geen veroordeling (G2631) voor degenen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1-2). En indien iemand zich veroordeelt voelt door Bijbelverzen, dan dient die persoon zichzelf te onderzoeken of hij/zij wel in Christus Jezus is. Beter nu beproeft en gereinigd door het woord van God, dan deel te hebben aan de opstanding ter verdoemenis (Johannes 5:28-29 HSV).

Jij bent niet de enige die e.e.a. heeft meegemaakt Ricky. Iedereen hier is ooit ergens beschadigd geraakt. Je plaatst jezelf in een slachtofferrol en van daaruit citeer je Mattheüs 5:11. Je creëert een self fulfilling prophecy zonder dat je dat doorhebt. Je kan wel elke keer de halve bijbel citeren maar daarmee zeg je nog niet meteen iets concreets en/of contextueels; iedereen kan de halve (of hele) bijbel citeren en daarmee denken/geloven dat hij goed bezig is. De realiteit is dat je heel fanatiek bent en regelmatig een omhaal van woorden gebruikt (wat weerstand kan oproepen; zowel bij gelovige als ongelovige mensen) maar waarschijnlijk heb je gewoon een knuffel nodig.

Je kunt ook (bewust of onbewust) iets te graag 'vervolgd' willen worden om maar het 'Zalig zijt gij als ... ' op jezelf te kunnen toepassen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Ricky Tjin:


Je komt bij mij over als iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis.
Met je onchristelijke verwijten waarmee je tegen mij tekeer bent gegaan, doe je me denken aan mijn narcistische moeder.

Behandel andere mensen op dezelfde manier als je zelf behandeld zou willen worden

Als je dat laatste werkelijk zou vinden,  zou je dat eerste nooit hebben geschreven. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:
8 uur geleden zei Ricky Tjin:
21 uur geleden zei Desid:

Klassieke jijbak.

Jij bent degene die, met instemming van andere racisten hier (inclusief de moderatie kennelijk), antisemitische postings plaatst. Daarnaast blijkt uit andere haatdragende en lasterlijke postings dat je de zaken niet echt helder hebt.

Gratis tip: iemand in jouw conditie zou hulp moeten zoeken en direct moeten stoppen met internet (uitgezonderd de noodzakelijke dingen).

Hallo @Desid,

Je mag 'Gratis tip' om hulp te moeten zoeken voor jezelf houden en je mag zelf hulp gaan zoeken.
Je komt bij mij over als iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Met je onchristelijke verwijten waarmee je tegen mij tekeer bent gegaan, doe je me denken aan mijn narcistische moeder.

Behandel andere mensen op dezelfde manier als je zelf behandeld zou willen worden (LUKAS 6:31 BB).

Als je dat laatste werkelijk zou vinden,  zou je dat eerste nooit hebben geschreven. 

Hallo @'Dat beloof ik',

Dát ik dat eerste nooit geschreven zou hebben, áls ik het laatste werkelijk meen, dát is jou opvatting en jou belevenis; je opmerking komt bovendien ongenuanceerd en zwart/wit over.

Indien @Desid niet geoordeeld wil worden, dan dient zij zelf te stoppen met oordelen (Matteüs 7:1 NBG51).

@Desid kwam zelf met haar oordeel over mijn huidige conditie en dat ik volgens haar hulp zou moeten zoeken.

Vervolgens heb ik met het laatste dat ik geschreven, Bijbels gehandeld volgens Mattheüs 7:1-5 en (LUKAS 6:31 BB), dát ze haar 'Gratis tip' om hulp te moeten zoeken voor zichzelf mag houden en ze mag zelf hulp gaan zoeken, alsmede dat ze bij mij overkomt als iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Indien gij niet wil dat u iets geschied, doe het dan óók een ander niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Ricky Tjin:

@'Dat beloof ik',

Dát ik dat eerste nooit geschreven zou hebben, áls ik het laatste werkelijk meen, dát is jou opvatting en jou belevenis; je opmerking komt bovendien ongenuanceerd en zwart/wit over.

Kennelijk begrijp je me niet. Wat ik wil zeggen is dat je zelf vaak het gedrag vertoont dat je anderen verwijt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Narcistische persoonlijkheidsstoornis ~ Wikipedia

De narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een sterke behoefte aan bewondering en een laag inlevingsvermogen. Anders geformuleerd: diegene stelt zichzelf te veel centraal en vindt dat zij/hij bewondering verdient.

De stoornis kan worden gezien als de pathologische vorm van narcisme.

Er is geen ziektebesef. Omdat het zelfbeeld te positief is, kan diegene geen kritiek verdragen en is zelfkritiek onmogelijk. Daarom zal de persoon geen behandeling zoeken, geen onderzoek accepteren en dus kan de persoon niet gediagnosticeerd worden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Narcistische_persoonlijkheidsstoornis


Narcistische persoonlijkheidsstoornis: symptomen DSM-5 ~ Mens en samenleving Infonu.nl

De belangrijkste kenmerken en symptomen van een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) zijn een overdreven gevoel van eigenwaarde en gevoel van grandiositeit, de sterke behoefte aan bewondering en een gebrek aan inlevingsvermogen. Het gaat om een pervasief of diepgaand patroon, dat begint op jongvolwassen leeftijd. De kenmerken zijn in een scala van situaties en contexten aanwezig. Er zijn in de DSM-5 negen kenmerken geformuleerd en om aan de diagnose narcistische persoonlijkheidsstoornis te voldoen, moeten er ten minste vijf aanwezig zijn. Het belangrijkste type behandeling voor een narcistische persoonlijkheidsstoornis is psychotherapie. Er zijn geen medicijnen om deze stoornis te behandelen, maar antidepressiva of angstremmers kunnen worden voorgeschreven aan iemand die de diagnose NPS heeft en die ook depressies of angsten heeft. De effectiviteit van de behandeling hangt sterk af van de motivatie van de persoon en de bereidwilligheid om zich aan de therapie te committeren.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis symptomen DSM-5
Wat zijn de symptomen en classificatiecriteria van de narcistische persoonlijkheidsstoornis volgens DSM-5? Er moet volgens DSM-5 sprake zijn van een pervasief patroon van grandiositeit (in fantasie of gedrag), behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie, wat aanvangt op jongvolwassen leeftijd en aanwezig is in uiteenlopende
contexten, zoals blijkt uit ten minste vijf van de volgende kenmerken:

 1. Heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid (overdrijft bijvoorbeeld de eigen prestaties en talenten, verwacht te worden erkend als superieur, zonder de erbij horende prestaties).
 2. Is gepreoccupeerd met fantasieën over grenzeloos succes, grenzeloze macht, genialiteit, schoonheid of ideale liefde.
 3. Gelooft dat hij of zij 'bijzonder' en uniek is en alleen kan worden begrepen door of moet omgaan met andere bijzondere mensen of met mensen (of instellingen) met een hoge status.
 4. Heeft een excessieve behoefte aan bewondering.
 5. Heeft het gevoel bijzondere rechten te hebben (onredelijke verwachtingen over een speciale voorkeursbehandeling, of dat er automatisch wordt voldaan aan zijn of haar verwachtingen).
 6. Exploiteert anderen (maakt misbruik van anderen om zijn of haar eigen doelen te verwezenlijken).
 7. Heeft een gebrek aan empathie: is niet bereid de gevoelens en behoeften van anderen te erkennen of zich ermee te identificeren.
 8. Is vaak afgunstig op anderen of gelooft dat anderen afgunstig zijn op hem of haar.
 9. Toont zich arrogant of hooghartig in houding of gedrag.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis kenmerken en beschrijving ~ Hoofdkenmerk

Het hoofdkenmerk van deze persoonlijkheidsstoornis is een diepgaand patroon van grootheidsgevoelens en grandiositeit, behoefte aan bewondering en een evident gebrek aan empathie, beginnend in de vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties en contexten. De eerste indruk die veel individuen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis achterlaat is vaak positief; ze zijn charmant, hebben een vlotte babbel, ze zijn zelfbewust en
bewonderenswaardig of charismatisch. Later in het contact valt op dat ze recht menen te hebben op een bijzondere behandeling en op basis daarvan op privileges en gunsten, omdat ze geloven dat ze heel bijzonder zijn. Dit maakt mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vaak niet geliefd als familie, partner of collega (laat staan als leidinggevende). Ze zijn buitensporig trots op de eigen prestaties en verrichtingen en ze zijn er voortdurend op uit om bewondering te oogsten en erkenning van anderen te krijgen, terwijl het ontbreekt aan reciprociteit en ze nauwelijks in staat zijn om lief te hebben. Ze gaan vaak vriendschappen en liefdesrelaties aan wanneer ze de kans groot achten dat de ander hen dichter bij realisering van hun doelen kan brengen of hun gevoel van eigenwaarde kan versterken. Ze zijn exploiterend en trachten andere mensen voor hun karretje te spannen. Ze zoeken in relaties nooit de fout bij zichzelf.

Minachting voor gevoeligheden van anderen

Wat verder opvalt is het relatief ontbreken van emotioneel vertoon en de minachting voor gevoeligheden van anderen. Ze kunnen zich moeilijk inleven en rekening houden met de gevoelens en behoeften van anderen. Zo kunnen ze een enorme toewijding van anderen verwachten en als werkgever zeer veeleisend zijn en anderen overladen met werk, zonder daarbij oog te hebben voor de effecten daarvan voor het privéleven van hun werknemers. Ze zijn over het algemeen emotieloos, maar wel behept met een vlotte babbel. Ze kunnen opgaan in onrealistische fantasieën over beroemd zijn, rijkdom of veel succes hebben. Ze hebben, zoals gezegd, buitensporig veel bewondering nodig, tegelijk is hun gevoel van eigenwaarde dikwijls uiterst fragiel. Ze kunnen daardoor snel gekrenkt zijn, wat zich kan uiten in narcistische woede, minachting of een brutale tegenaanval of een combinatie hiervan. Krenkingservaringen door
kritiek of een nederlaag, kan ertoe leiden dat ze zich terugtrekken of een nederige houding aannemen die hun grandiositeit kan maskeren en beschermen.

Bron: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/131695-narcistische-persoonlijkheidsstoornis-symptomen-dsm-5.html

 

modbreak Trajecto: Het is niet de bedoeling om te discussiëren met enkel ingeplakte quotes van andere sites.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Narcistische persoonlijkheidsstoornis ~ Wikipedia

De narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een sterke behoefte aan bewondering en een laag inlevingsvermogen. Anders geformuleerd: diegene stelt zichzelf te veel centraal en vindt dat zij/hij bewondering verdient.

De stoornis kan worden gezien als de pathologische vorm van narcisme.

Er is geen ziektebesef. Omdat het zelfbeeld te positief is, kan diegene geen kritiek verdragen en is zelfkritiek onmogelijk. Daarom zal de persoon geen behandeling zoeken, geen onderzoek accepteren en dus kan de persoon niet gediagnosticeerd worden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Narcistische_persoonlijkheidsstoornis


Narcistische persoonlijkheidsstoornis: symptomen DSM-5 ~ Mens en samenleving Infonu.nl

De belangrijkste kenmerken en symptomen van een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) zijn een overdreven gevoel van eigenwaarde en gevoel van grandiositeit, de sterke behoefte aan bewondering en een gebrek aan inlevingsvermogen. Het gaat om een pervasief of diepgaand patroon, dat begint op jongvolwassen leeftijd. De kenmerken zijn in een scala van situaties en contexten aanwezig. Er zijn in de DSM-5 negen kenmerken geformuleerd en om aan de diagnose narcistische persoonlijkheidsstoornis te voldoen, moeten er ten minste vijf aanwezig zijn. Het belangrijkste type behandeling voor een narcistische persoonlijkheidsstoornis is psychotherapie. Er zijn geen medicijnen om deze stoornis te behandelen, maar antidepressiva of angstremmers kunnen worden voorgeschreven aan iemand die de diagnose NPS heeft en die ook depressies of angsten heeft. De effectiviteit van de behandeling hangt sterk af van de motivatie van de persoon en de bereidwilligheid om zich aan de therapie te committeren.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis symptomen DSM-5
Wat zijn de symptomen en classificatiecriteria van de narcistische persoonlijkheidsstoornis volgens DSM-5? Er moet volgens DSM-5 sprake zijn van een pervasief patroon van grandiositeit (in fantasie of gedrag), behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie, wat aanvangt op jongvolwassen leeftijd en aanwezig is in uiteenlopende
contexten, zoals blijkt uit ten minste vijf van de volgende kenmerken:

 1. Heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid (overdrijft bijvoorbeeld de eigen prestaties en talenten, verwacht te worden erkend als superieur, zonder de erbij horende prestaties).
 2. Is gepreoccupeerd met fantasieën over grenzeloos succes, grenzeloze macht, genialiteit, schoonheid of ideale liefde.
 3. Gelooft dat hij of zij 'bijzonder' en uniek is en alleen kan worden begrepen door of moet omgaan met andere bijzondere mensen of met mensen (of instellingen) met een hoge status.
 4. Heeft een excessieve behoefte aan bewondering.
 5. Heeft het gevoel bijzondere rechten te hebben (onredelijke verwachtingen over een speciale voorkeursbehandeling, of dat er automatisch wordt voldaan aan zijn of haar verwachtingen).
 6. Exploiteert anderen (maakt misbruik van anderen om zijn of haar eigen doelen te verwezenlijken).
 7. Heeft een gebrek aan empathie: is niet bereid de gevoelens en behoeften van anderen te erkennen of zich ermee te identificeren.
 8. Is vaak afgunstig op anderen of gelooft dat anderen afgunstig zijn op hem of haar.
 9. Toont zich arrogant of hooghartig in houding of gedrag.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis kenmerken en beschrijving ~ Hoofdkenmerk

Het hoofdkenmerk van deze persoonlijkheidsstoornis is een diepgaand patroon van grootheidsgevoelens en grandiositeit, behoefte aan bewondering en een evident gebrek aan empathie, beginnend in de vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties en contexten. De eerste indruk die veel individuen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis achterlaat is vaak positief; ze zijn charmant, hebben een vlotte babbel, ze zijn zelfbewust en
bewonderenswaardig of charismatisch. Later in het contact valt op dat ze recht menen te hebben op een bijzondere behandeling en op basis daarvan op privileges en gunsten, omdat ze geloven dat ze heel bijzonder zijn. Dit maakt mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vaak niet geliefd als familie, partner of collega (laat staan als leidinggevende). Ze zijn buitensporig trots op de eigen prestaties en verrichtingen en ze zijn er voortdurend op uit om bewondering te oogsten en erkenning van anderen te krijgen, terwijl het ontbreekt aan reciprociteit en ze nauwelijks in staat zijn om lief te hebben. Ze gaan vaak vriendschappen en liefdesrelaties aan wanneer ze de kans groot achten dat de ander hen dichter bij realisering van hun doelen kan brengen of hun gevoel van eigenwaarde kan versterken. Ze zijn exploiterend en trachten andere mensen voor hun karretje te spannen. Ze zoeken in relaties nooit de fout bij zichzelf.

Minachting voor gevoeligheden van anderen

Wat verder opvalt is het relatief ontbreken van emotioneel vertoon en de minachting voor gevoeligheden van anderen. Ze kunnen zich moeilijk inleven en rekening houden met de gevoelens en behoeften van anderen. Zo kunnen ze een enorme toewijding van anderen verwachten en als werkgever zeer veeleisend zijn en anderen overladen met werk, zonder daarbij oog te hebben voor de effecten daarvan voor het privéleven van hun werknemers. Ze zijn over het algemeen emotieloos, maar wel behept met een vlotte babbel. Ze kunnen opgaan in onrealistische fantasieën over beroemd zijn, rijkdom of veel succes hebben. Ze hebben, zoals gezegd, buitensporig veel bewondering nodig, tegelijk is hun gevoel van eigenwaarde dikwijls uiterst fragiel. Ze kunnen daardoor snel gekrenkt zijn, wat zich kan uiten in narcistische woede, minachting of een brutale tegenaanval of een combinatie hiervan. Krenkingservaringen door kritiek of een nederlaag, kan ertoe leiden dat ze zich terugtrekken of een nederige houding aannemen die hun grandiositeit kan maskeren en beschermen.

Bron: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/131695-narcistische-persoonlijkheidsstoornis-symptomen-dsm-5.html

Dan ook het artikel over projectie:

Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.

De klassieke opvatting en uitleg van projectie is dat het een afweermechanisme is tegen negatieve emoties. Projectie neemt nervositeit weg over zaken die wij in onszelf niet graag erkennen, en worden aan andere mensen toegeschreven. Dit gebeurt vaak onbewust zodat het ego niet met deze zaken hoeft om te gaan. Het Jungiaanse begrip schaduw hangt nauw samen met het begrip projectie. Deze gevoelens die wij niet erkennen noemen wij onze schaduw. Door een negatief en subjectief gevoel (schaduwzijde) te projecteren op een ander, verlegt iemand als het ware een innerlijk conflict en daarmee ook de oorzaak.

Deze theorie werd ontwikkeld door Sigmund Freud, wiens dochter Anna Freud de theorie verfijnde. Ook Carl Gustav Jung heeft veel geschreven over dit onderwerp en gaat dieper dan Freud, die zich vooral richtte op zaken omtrent het ego. Bij Jung gaat het om andere aspecten van het zelf (de psyche), bijvoorbeeld de ziel en zo koos hij een spirituelere benadering.

Peter Gray beschreef het fenomeen als: "het mechanisme dat ervoor zorgt dat gevoelens of verlangens die een individu geheel onacceptabel vindt (te beschamend, te obsceen, te gevaarlijk) aan een ander toegeschreven worden."

Friedrich Nietzsche zei erover: "Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein." ("Hij die met monsters vecht moet er op toezien dat hijzelf geen monster zal worden. En als je maar te lang in de afgrond staart zal de afgrond ook in jou staren.")

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Projectie_(psychologie)

en dan eerlijk proberen te kijken of je zelf wellicht (gedeeltelijk) aan de kenmerken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis voldoet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid