Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 256
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Nou @Bobby17 is blijkbaar nog steeds aan het nadenken maar omdat het in het topic  al lang niet meer over de 'drie-eenheid voor kinderen' gaat leek het mij beter om een nieuw topic aan te maken.

De fundamentalist strooit lustig met citaten alsof hij met dolken van "autoriteit" werpt. De inhoud snapt hij maar half of helemaal niet. Maar dat doet er niet toe, het is hem enkel te doen om de schi

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verst

Posted Images

12 minuten geleden zei Bobby17:

Als de doden enkel zichzelf kunnen blijven, kunnen ze ook enkel zichzelf blijven in de richting van het heden naar het verleden. Maar ze waren vroeger levend. Ze kunnen dus meer dan enkel zichzelf blijven of terug tot leven komen en dat is reïncarnatie. 

Christenen geloven niet in reïncarnatie. Joden wel een beetje maar op een totaal andere manier dan in het reïncarnatiegeloof. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Bobby17:

Als de doden enkel zichzelf kunnen blijven, kunnen ze ook enkel zichzelf blijven in de richting van het heden naar het verleden. Maar ze waren vroeger levend. Ze kunnen dus meer dan enkel zichzelf blijven of terug tot leven komen en dat is reïncarnatie. 

De eerste zin klopt m.i.  niet. Als je er van uitgaat dat 'doden enkel zichzelf kunnen blijven' (even los van wat je daar nu precies mee bedoelt), kun je niet stellen dat ze naar het verleden kunnen gaan. Want dan gaan ze naar de tijd dat ze niet dood waren. En dat kan dus niet als je het uitgangspunt neemt dat 'doden enkel zichzelf kunnen blijven'.

Of simpel gezegd: De onderstreepte delen zijn onverenigbaar met elkaar en kunnen dus nooit in dezelfde redenatie voorkomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

De eerste zin klopt m.i.  niet. Als je er van uitgaat dat 'doden enkel zichzelf kunnen blijven' (even los van wat je daar nu precies mee bedoelt), kun je niet stellen dat ze naar het verleden kunnen gaan. Want dan gaan ze naar de tijd dat ze niet dood waren. En dat kan dus niet als je het uitgangspunt neemt dat 'doden enkel zichzelf kunnen blijven'.

Of simpel gezegd: De onderstreepte delen zijn onverenigbaar met elkaar en kunnen dus nooit in dezelfde redenatie voorkomen.

Wanneer iets onder elke bestaande omstandigheid over eenzelfde eigenschap beschikt, zal dat iets voor eeuwig en altijd onder elke bestaande omstandigheid over diezelfde eigenschap beschikken en heeft dat iets al altijd onder elke bestaande omstandigheid over diezelfde eigenschap beschikt. Dat geldt dus voor zowel voorwaarts in de tijd als achterwaarts in de tijd. 

Een voorbeeld is het universum in zijn geheel. Dat beschikt onder elke bestaande omstandigheid over de eigenschap dat het overwegend zwart is. Dat zal dus voor eeuwig en altijd onder elke bestaande omstandigheid overwegend zwart zijn en is al altijd onder elke bestaande omstandigheid overwegend zwart geweest. Dezelfde redenering gaat op voor de doden. Die beschikken onder elke bestaande omstandigheid over de eigenschap dat ze enkel de doden kunnen zijn. Die zullen dus voor eeuwig en altijd onder elke bestaande omstandigheid enkel de doden zijn en zijn al altijd onder elke bestaande omstandigheid enkel de doden geweest. Maar de doden zijn niet al altijd de doden geweest en dus zijn er bestaande omstandigheden waarin de doden niet enkel de doden kunnen zijn of terug tot leven komen en dat is reïncarnatie. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Bobby17:

Wanneer iets onder elke bestaande omstandigheid over eenzelfde eigenschap beschikt

Ik maak hier even een knip

39 minuten geleden zei Bobby17:

zal dat iets voor eeuwig en altijd onder elke bestaande omstandigheid over diezelfde eigenschap beschikken en heeft dat iets al altijd onder elke bestaande omstandigheid over diezelfde eigenschap beschikt

Het tweede deel, na de knip, volgt niet uit het eerste deel. Kun je uitleggen hoe je bij het tweede deel komt?

39 minuten geleden zei Bobby17:

Dat geldt dus voor zowel voorwaarts in de tijd als achterwaarts in de tijd. 

Achterwaarts in de tijd kunnen gaan is geen 'bestaande omstandigheid' zoals je in de eerste zin opmerkte. In normaal Nederlands: terug gaan in de tijd bestaat niet.

39 minuten geleden zei Bobby17:

Een voorbeeld is het universum in zijn geheel. Dat beschikt onder elke bestaande omstandigheid over de eigenschap dat het overwegend zwart is

Dit klopt niet. Het universum is niet overwegend zwart. Het lijkt zwart als we er met een telescoop naar kijken. Het universum is voornamelijk gevuld met elektromagnetische straling en die heeft geen kleur. Als je in een kamer met witte muren staat, kun je wel bij wijze van spreken stellen dat de kamer overwegend wit is, maar in feite is er alleen heel klein laagje witte verf op de muren, en bestaat ruim 99% van de kamer uit transparante lucht zonder kleur.

39 minuten geleden zei Bobby17:

Dezelfde redenering gaat op voor de doden

Wederom klopt dit niet.  ''Dood" is de status van een biologisch wezen. Een wezen dat dood is, heeft daarvoor geleefd. Toen had het dus niet de status "dood", maar "levend".
Dit laat zien dat vooruitgaan in de tijd (en dat kan wel, in tegenstelling tot terug gaan in de tijd) tot gevolg heeft dat de eigenschappen waarover een levend wezen beschikt, in de loop der tijd wel degelijk veranderen. Dit geldt alleen voor levende wezens, niet voor doden. Onderstaande regel, met name het 2e deel klopt dus niet:

39 minuten geleden zei Bobby17:

Die zullen dus voor eeuwig en altijd onder elke bestaande omstandigheid enkel de doden zijn en zijn al altijd onder elke bestaande omstandigheid enkel de doden geweest

Immers, doden zijn ooit levend geweest.

39 minuten geleden zei Bobby17:

Maar de doden zijn niet al altijd de doden geweest

Dit klopt dan weer wel, maar is volledig tegengesteld aan het vorige citaat van jou: "doden zijn altijd enkel de doden geweest".

Dan je conclusie:

39 minuten geleden zei Bobby17:

dus zijn er bestaande omstandigheden waarin de doden niet enkel de doden kunnen zijn of terug tot leven komen en dat is reïncarnatie. 

Aangezien er van het voorgaande zo'n beetje niets klopt en zaken in je argumentatie intern tegenstrijdig zijn gebleken, kan je conclusie niet kloppen.

 

@Bobby17, hoe en waarom kom je tot deze buitengewoon vreemde en niet kloppende beweringen ?

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 years later...

Nou @Bobby17 is blijkbaar nog steeds aan het nadenken maar omdat het in het topic 

al lang niet meer over de 'drie-eenheid voor kinderen' gaat leek het mij beter om een nieuw topic aan te maken. Er blijkt echter al een topic te bestaan met de titel 'Reïncarnatie' en dat is dus dit topic. 

1 uur geleden zei Plume:

De bijbel staat er vol mee. Johannes de Doper is  de gereïncarneerde Elia. Het staat er letterlijk. Maar het staat in de hele bijbel, voor wie de moed heeft het te willen zien. En Paulus is de reïncarnatie van koning Saul. Door het voortdurend in een sterfelijk lichaam reïncarneren dooft de worm van de vleselijke lust nooit uit. Enkel door de Verlossing door Christus Jezus uit de op zichzelf eeuwigdurende cirkel van de reïncarnatiecyclus. (= hemel, hel, vagevuur).  Reïncarnatie was bij de joden en de eerste christenen gewoon bekend, het was een gegeven. En daarom vind je het niet als expliciete leerstelling in bijbel, omdat het bekend werd verondersteld.  In de zesde eeuw na Christus, toen de geïnstitutionaliseerde religie macht op het volk ging uitoefenen, verscheen het verbod op het geloof in reïncarnatie, en begon de vervolging en de uitroeiing van esoterisch gelovigen en gnostici zoals de Katharen bijvoorbeeld. Het christendom werd ontdaan van zijn spiritualiteit en zo werd het een machtsinstrument, waarvan we tot op de dag van vandaag illustraties zien in het gedrag van sommige  mensen die zich christen noemen. Buigen of barsten, slikken of stikken. 

In het verleden heb ik hier aandacht aan besteed. Ik heb er nu echt geen zin meer in om er uitgebreid op in te gaan.  Onder de volgende link kun je informatie vinden. Als je echt geïnteresseerd bent kun je dat allemaal zelf gaan lezen.  Onderaan elke pagina vind je een link die naar de volgende bladzijde leidt.  En links kun je door de hoofdstukken bladeren:

http://geheimenindebijbel.nl/karmaenreincarnatie/inleiding/inleidingpag1.html

Verder nog een paar links naar plaatsen waar reïncarnatie ter sprake kwam. Sorry maar ik heb geen zin om er nog meer energie in te steken.  Zonder reïncarnatie is het hele Oude Testament een leugen, kijk maar: 

En zonder reincarnatie loog Jezus ook, want wie het zwaard hanteert zal door het zwaard omkomen, zei Hij. We weten allemaal dat lang niet alle moordenaars door moord omkomen in hun huidige leven.  Maar als de oude kennis over de reïncarnatie in aanmerking wordt genomen, klopt het als een bus.

Bij Mt.16:13 bijvoorbeeld, is het zonneklaar dat de bevolking in reïncarnatie geloofde. Ook Jezus wijst hen niet terecht, dus het klopt gewoon dat er van reïncarnatie werd uitgegaan. Als het niet geklopt had, had Jezus hen ferm terechtgewezen. 

Mt.16:13- 
Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper: anderen: Elia, weer anderen: Jeremia, of één der profeten. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende god.

Daarom komt een gelovige (wat daaronder verstaan wordt, is verschillend) ook niet in het oordeel om zijn “loon” uitbetaald te krijgen.  Wie Christus aan heeft gedaan is uit de Wet van Karma verlost, want God ziet hem aan in Christus. En een kind ontvangt geen loon maar erft het eeuwig Leven. Daarin heeft hij geen loon nodig, want hij is geen slaaf meer maar zoon. De verloren zoon keerde terug naar zijn vader met de hoop dat hij daar mocht werken, maar zijn vader nam hem binnen als zoon en richtte een feestmaal voor hem aan. Maar onder de Wet van Karma blijf je altijd je schulden afbetalen.

1 uur geleden zei Plume:

En zo wordt dan duidelijk dat het waar is als de Bijbel stelt dat God ooit alles in allen zal zijn.  En dat het geen geintje is als de Bijbel stelt dat God niet wil dat er ook maar 1 mens verloren gaat.  En dat wat God wil, geschiedt.  Maar een heleboel christenen maken van God de grote verliezer. 

@Plume wat reïncarneert er volgens jou precies? Een 'ik'/'ego' met herinneringen van het vorige leven of van vorige levens of bijvoorbeeld alleen een onpersoonlijk bewustzijn dat zich niets van vorige levens kan herinneren?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

M.i. heeft reïncarnatie eigenlijk weinig tot niets met de 'drie-eenheid voor kinderen' te maken maar het gaat hier inmiddels alleen nog over reïncarnatie. Misschien beter in 

daar verder over praten typen?

Das een goeie @Bastiaan73, dat je bij de topic "Drie-eenheid voor kinderen" naar deze topic verwees over "Reïncarnatie"
 

2 uur geleden zei Plume:
Op 17-9-2020 om 11:49 zei Chiel Fernig:

Elia zou ik eerder als een geval van reïncarnatie zien. Hij reïncarneerde als Johannes de Doper.

Op 17-9-2020 om 15:04 zei Plume:

Ja reincarnatie staat ook in de bijbel. Alle mensen reïncarneren onder de Wet van goed en kwaad.

Op 18-9-2020 om 08:59 zei Ricky Tjin:

Reïncarnatie betekent opnieuw in een lichaam komen van vlees en bloed, nadat iemand gestorven is.

Kun je het aan de hand van één of meerdere Bijbelteksten aantonen, dát reïncarnatie ook in de bijbel stat Anders is het iets eigenzinnige ofwel een verzinsel zoals de Bijbel het noemt.

Paulus waarschuwde dat er een tijd zou komen dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten, waarbij ze niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels (2 Tim 4:3-4 NBV).

De Bijbel geeft aan dat het is vastgesteld dat mensen eens moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt (Hebreeën 9:27).

8 uur geleden zei Ricky Tjin:

In de Bijbelpassage van Mattheüs 11:13-14 spreekt de Heere Jezus over Elia, die komen zou, en niet over Elia die terugkomt of reïncarneerde.
Bovendien gaat het om citaten uit Maleachi 3:1 en Maleachi 4:5.

Dat de Heere Jezus, Johannes de doper als Elia benadrukte, kan ook betrekking hebben op een metafoor.

In de Bijbelpassage van Lukas 1:13-17 wordt er gesproken over Johannes, die vóór de Heere Jezus zou uitgaan in de geest en de kracht van Elia (Luk 1:17) om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

Reïncarneren betekent letterlijk 'opnieuw in het vlees komen'
Om te kunnen reïncarneren moet een mens eerst sterven, en afstand doen van zijn/haar lichaam, om überhaupt te kunnen reïncarneren.

Elia is niet gestorven, maar hij werd opgenomen in de hemel (2 Koningen 2:1,11)
2 Kon 2:1  Het gebeurde nu, toen de HEERE Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging.
2 Kon 2:11  Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.

De bijbel staat er vol mee. Johannes de Doper is  de gereïncarneerde Elia.

Hallo @Plume,

Het blijkt dat jij als een een vrijzinnig humanist de Bijbel op je eigen manier interpreteert en dat we het niet met elkaar eens kunnen worden.

Christenen geloven niet in reïncarnatie, zoals ook @Willempie heeft aangegeven, op 13 augustus 2018, aan het begin van deze pagina.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 13-8-2018 om 12:54 zei Bobby17:

Als de doden enkel zichzelf kunnen blijven, kunnen ze ook enkel zichzelf blijven in de richting van het heden naar het verleden. Maar ze waren vroeger levend. Ze kunnen dus meer dan enkel zichzelf blijven of terug tot leven komen en dat is reïncarnatie. 

Voor reïncarnatie zou je onsterfelijke ziel moeten hebben, maar dat zegt de Bijbel niet. Prediker 9:5 zegt: Want de levenden weten* dat ze zullen sterven, maar de doden weten helemaal niets en ze hebben ook geen beloning* meer, omdat elke herinnering aan hen verloren gaat. 6  Ook hun liefde, hun haat en hun jaloezie zijn al vergaan. Ze hebben geen deel meer aan wat er onder de zon wordt gedaan. en vers 10: Doe wat je hand te doen vindt met heel je kracht, want er is geen werk, geen plan, geen kennis en geen wijsheid in het Graf (sjeool), waar je naartoe gaat. Sjeool is het gemeenschappelijk Graf der mensheid. Na je dood ga je daar naartoe wachtend op een opstanding bij Jezus wederkomst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Voor reïncarnatie zou je onsterfelijke ziel moeten hebben, maar dat zegt de Bijbel niet. Prediker 9:5 zegt: Want de levenden weten* dat ze zullen sterven, maar de doden weten helemaal niets en ze hebben ook geen beloning* meer, omdat elke herinnering aan hen verloren gaat. 6  Ook hun liefde, hun haat en hun jaloezie zijn al vergaan. Ze hebben geen deel meer aan wat er onder de zon wordt gedaan. en vers 10: Doe wat je hand te doen vindt met heel je kracht, want er is geen werk, geen plan, geen kennis en geen wijsheid in het Graf (sjeool), waar je naartoe gaat. Sjeool is het gemeenschappelijk Graf der mensheid. Na je dood ga je daar naartoe wachtend op een opstanding bij Jezus wederkomst.

Wat komt er eigenlijk in het vlees? Een geest of een ziel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:
4 uur geleden zei sjako:

Voor reïncarnatie zou je onsterfelijke ziel moeten hebben, maar dat zegt de Bijbel niet. Prediker 9:5 zegt: Want de levenden weten dat ze zullen sterven, maar de doden weten helemaal niets en ze hebben ook geen beloning meer, omdat elke herinnering aan hen verloren gaat.
Prediker 9:6-10 . . . . Sjeool is het gemeenschappelijk Graf der mensheid. . . . . wachtend op een opstanding bij Jezus wederkomst.

Wat komt er eigenlijk in het vlees? Een geest of een ziel?

Bij de levende mens is er spraken van zowel een geest als een ziel in een lichaam.

In 1 Tessalonicenzen 5:23 wordt er gesproken over de God des vredes, Die u geheel en al heiligt; geheel uw geest, ziel en lichaam, opdat bij bij de komst van onze Here Jezus Christus mag blijken dat u in allen delen onberispelijk bewaard bent.

Als gelovigen in Jezus Christus heeft God ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid (2 Timoteüs 1:7).

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Ricky Tjin:
10 uur geleden zei Bastiaan73:
13 uur geleden zei sjako:

Voor reïncarnatie zou je onsterfelijke ziel moeten hebben, maar dat zegt de Bijbel niet. Prediker 9:5 zegt: Want de levenden weten dat ze zullen sterven, maar de doden weten helemaal niets en ze hebben ook geen beloning meer, omdat elke herinnering aan hen verloren gaat.
Prediker 9:6-10 . . . . Sjeool is het gemeenschappelijk Graf der mensheid. . . . . wachtend op een opstanding bij Jezus wederkomst.

Wat komt er eigenlijk in het vlees? Een geest of een ziel?

Bij de levende mens is er spraken van zowel een geest als een ziel in een lichaam.

In 1 Tessalonicenzen 5:23 wordt er gesproken over de God des vredes, Die u geheel en al heiligt; geheel uw geest, ziel en lichaam, opdat bij bij de komst van onze Here Jezus Christus mag blijken dat u in allen delen onberispelijk bewaard bent.

Als gelovigen in Jezus Christus heeft God ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid (2 Timoteüs 1:7).

Okee maar nogmaals: wat komt er in het vlees? Niet de ziel want die zit in het bloed. Genesis 9:4, Leviticus 17:11, Deuteronomium 12:23. Die is dan toch gebonden aan het lichaam? Ik kom dan tot: het lichaam wordt bezield door geest. Een lichaam zonder geest is dood. Een lichaam zonder ziel is een lichaam zonder bloed. Een lichaam zonder bloed is ontzield. De geest keert na het overlijden terug naar God. De ziel ontstaat dus pas als een lichaam wordt bezield door geest. 1 Korintiërs 15:

45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.
46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.
47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.
48 Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen.
49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.
50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-9-2020 om 15:37 zei Bastiaan73:

 

@Plume wat reïncarneert er volgens jou precies? Een 'ik'/'ego' met herinneringen van het vorige leven of van vorige levens of bijvoorbeeld alleen een onpersoonlijk bewustzijn dat zich niets van vorige levens kan herinneren?

Wat reïncarneert is de ziel en de geest is het voertuig van de ziel. Het lichaam van Christus, waarmee de ziel bekleed moet worden,  is de verlossing uit de reïncarnatie die de dienstbaarheid aan de sterfelijkheid inhoudt, de gebondenheid aan ziekte en dood, waar hun worm (die het vlees aanvreet) niet zal sterven en hun vuur (van de begeerte van het sterfelijk lichaam die nimmer verzadigd raakt) niet dooft.

 

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Plume:

Wat reïncarneert is de ziel en de geest is het voertuig van de ziel.

O dus het klopt niet dat de ziel in het bloed is? En welke rol krijgt het lichaam precies in dit scenario toebedeeld? Blijkbaar niet de rol van voertuig want dat is volgens jou de geest. En die ziel, moet die dan weer in de wachtkamer van @thom wachten tot er een nieuw lichaam vrijkomt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Plume:

Wat reïncarneert is de ziel en de geest is het voertuig van de ziel. Het lichaam van Christus, waarmee de ziel bekleed moet worden,  is de verlossing uit de reïncarnatie die de dienstbaarheid aan de sterfelijkheid inhoudt, de gebondenheid aan ziekte en dood, waar hun worm (die het vlees aanvreet) niet zal sterven en hun vuur (van de begeerte van het sterfelijk lichaam die nimmer verzadigd raakt) niet dooft.

 

De ziel is juist het geen de geest met het lichaam bint. De geest is wie je werkelijk bent. Maar in de bijbel wordt ook wel eens de ziel en de geest gezamenlijk een ziel genoemd, als je het mij vraagt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Adam                    Christus                                      De geest zoekt de ziel te bereiken die God daartoe had gesteld  => de stem van de herder

  ziel                        geest                                         De ziel is in en van het vlees, en kan in zichzelf niet worden verheerlijkt  => eigen lichaam afsterven

 vlees                        ziel                                           De ziel geleid door de levendmakende geest, zoekt niet meer wat in het vlees is  => hemels burgerrecht

verderf               verheerlijking                               De geest die zich verbindt aan het vlees, volgt het lees, en verderft => eeuwig aanvreten/branden 

 

De heilige Geest in de mens, is niet God zelf. Want God is een verterend vuur, heilig en ongenaakbaar voor wat vlees is.
De heilige Geest is iets van God, dienstbaar gemaakt aan de mens, zodat de mens over Hem kan heersen.

God in de mens, is niet heilig. Maar vraagt wel heiligheid van de mens. En de mens doet ermee wat hem goeddunkt in eigen ogen.
God in de mens is iets van God, namelijk de levendmakende Geest die door Christus wordt gered, geheiligd en op de weg van verheerlijking gezet.

De wedergeboren mens is niet aan God gelijk. Maar het is verderfelijk vlees, dat wordt geplaatst op een positie van heiligheid.
De wedergeboren mens geboren in vlees, en opnieuw geboren in geest, staat op een kruisweg vol keuzes: elke ademtocht en elke stap is een keuze uit twee.

De weg en de richting kan daarom nooit in de mens zijn. De mens is altijd twee tegelijk, tot de laatste ademtocht. En dat nekt de mens, zoals zelfs Salomo. Maar niet Henoch.
De weg en de richting is daarom door God uitzonderlijk gemaakt: het is dwaasheid voor het verstand en heerlijkheid voor de dwaas. 

Het Woord van God is Christus, die is geboren en in de wereld gekomen om van de waarheid getuigenis te doen. Hij is de bevestiger van het Woord van God.
Het Woord van God is de stem van God, en dat is de dwaasheid: het is gewoon wat God heeft gezegd. Wie daar naar luistert en acht op slaat, die krijgt ogen en oren van God.

De stem van de Herder, die komt niet van binnenuit. waar de mens is die steeds uit twee kwaden het goede kiest. En daar voelt hij zich dan o zo verheerlijkt mee (sic).
De stem van de Herder die komt steeds van buiten, en die doet steeds de mens confronteren met zijn vlees. Dat is de stem van de heilige Geest.

Wat is de stem van de heilige Geest? Heeft de heilige Geest dan een stem?
Jazeker: al wat de Schriften spreken, is letterlijk wat de heilige Geest heeft gezegd.
Dat geloof, maakt het verschil tussen natuurgodsdiensten, en de verlossing door Jezus Christus.

Dus God is niet opgestaan in de mens.
Maar de mens is opgestaan in geloof, als een nieuwe mens die kiest voor God en tegen het vlees;
als een nieuwe mens die dat kiezen ook echt kan in zijn geheiligde wil, maar niet zonder te zondigen. 

En dan pas moet blijken of dat geloof hem ook tot verheerlijking brengt.
Want bij elke ademtocht en bij elke stap is de vraag of hij nog luisteren wil naar de stem van de herder,
of dat hij zichzelf aan God gelijk maakt en God in zichzelf genoeg vindt.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites

Artikel 31
Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE:
Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven;
en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Mijn wet, dat is niet hun eigen wet, maar dat wat God (al eerder) gegeven had.
Maar nu niet als dienstknechten in een diensthuis,
maar als zonen: vrij, maar in de geest van de vader,
naar de norm van een besneden hart.

De paradox, die iedereen kan begrijpen en bevestigen,
is dat de heilige Geest die ècht macht krijgt in de mens, tongen spreekt,
dat is onbegrijpelijk, maar vol van de heerlijkheid Gods,
die nog moet worden uitgelegd door de leraars in de gemeente;
of anders uitsluitend de ziel bevestigt, en de buitenstaander afschrikt.

Terwijl elk woord van de Schrift, vol van waarheid is,
getuigende van de heerlijkheid van God,
die in recht en waarheid en vol van verstand is.
Zeg dan nu zelf wat heilig is..

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-9-2020 om 18:15 zei Bastiaan73:

Wat komt er eigenlijk in het vlees? Een geest of een ziel?

Een geest of eigenlijk de geest, de levensadem. Dat is een onpersoonlijke kracht. De ziel is de hele mens. Je persoonlijkheid en je bewustzijn zit in je hersens. Een 'ziel' zonder geest is niets meer dan een dood lichaam.

Op 21-9-2020 om 05:01 zei Bastiaan73:

Niet de ziel want die zit in het bloed.

De ziel kan ook betekenen 'het leven zelf'. Dus bloed vertegenwoordigd het leven, daarom is bloed heilig. Als de ziel terugkeert in een lichaam, dan betekent dat het leven weer terugkeert in een persoon. 

Op 21-9-2020 om 05:01 zei Bastiaan73:

45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.
46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.
47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.
48 Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen.
49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.
50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

De eerste mens was Adam. Die werd uit stof gevormd en God blies de levensadem in zijn neusgaten en werd een levende ziel (totale persoon). De laatste Adam (Jezus) kreeg een geestelijk lichaam. Hoe dat lichaam er precies uitzag weten we gewoon niet. Het kan vleselijk vormen aannemen, maar kan ook door dichte deuren. Ik denk dat we later ook zo'n lichaam krijgen, maar in ieder geval zal het anders zijn dan ons lichaam nu.

36 minuten geleden zei Tomega:

De heilige Geest in de mens, is niet God zelf.

Natuurlijk is de heilige Geest God zelf. Gods Geest is niet opgesloten in de hemel maar reikt over de hele schepping. De heilige Geest die in jou kan zitten is dezelfde Geest die de schepping heeft veroorzaakt. Zo krachtig is die. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Tomega:

De paradox, die iedereen kan begrijpen en bevestigen,
is dat de heilige Geest die ècht macht krijgt in de mens, tongen spreekt,
dat is onbegrijpelijk, maar vol van de heerlijkheid Gods,
die nog moet worden uitgelegd door de leraars in de gemeente;
of anders uitsluitend de ziel bevestigt, en de buitenstaander afschrikt.

Dus je bent van mening dat glossolalie het ultieme bewijs van de Heilige Geest is...

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei sjako:
1 uur geleden zei Tomega:

De heilige Geest in de mens, is niet God zelf.

Natuurlijk is de heilige Geest God zelf. Gods Geest is niet opgesloten in de hemel maar reikt over de hele schepping. De heilige Geest die in jou kan zitten is dezelfde Geest die de schepping heeft veroorzaakt. Zo krachtig is die. 

Als dan de heilige Geest God zelf is, en Mozes niet tot God kon naderen, noch zijn aangezicht kon zien,
is dan jouw conclusie dat de heilige Geest niet in Mozes was?

Of als de heilige Geest wèl in Mozes was, is dan de heilige Geest, waarvan jij zegt dat die God zelf is,
ongeschikt om God, die van nature God zelf is, te kunnen zien?

Zodat overblijft, dat de heilige Geest, die zoals jij zegt God zelf is,
ook ongenaakbaar blijft voor de mens in wie Hij is.
Want de heilige Geest kan God wel naderen en zien: Hij is Hem zelf - in jouw voorstelling.

Misschien dat we ook kunnen overwegen dat niet voor niets, dat is niet zonder reden en functie,
soms wordt gesproken van de heilige Geest, ipv God zelf. 

23 minuten geleden zei Bastiaan73:

Dus je bent van mening dat glossolalie het ultieme bewijs van de Heilige Geest is...

Het is anders: het bewijs wordt geleverd alleen aan de ziel zelf,
welke ziel alleen zichzelf kent, of beter gezegd: die wordt gekend door de geesten die hem drijven.
Dat bewijst dus niets. Het bewijs, is altijd in waarheid, recht en een redelijke gezonde leer.
Dat is waarom er in elke vorm van waar geloof, als vanzelf iets van schriftgeleerdheid en verstand leiding krijgt.

Velen zijn gekomen, in de naam van de Heer, maar niet velen waren geroepen.
Niet alles wat adem heeft, looft de Heer.
Ook de Toronto-zegen en wat daarmee samenhangt,
beschouw ik niet als iets van de ultieme heilige Geest.
Maar ook de wijze schriftgeleerden die genoegen nemen,
met wat de heilige Geest in hun hart legt, en naar naar eigen geweten oordelen,
beschouw ik niet als iets van de ultieme heilige Geest.
Maar waarom vraag je naar mijn oordeel?

Jeremia 31
En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste,
en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende:
Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen,
van hun kleinste af tot hun grootste toe,
spreekt de HEERE

Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen wijken,
spreekt de HEERE,
zo zal ook het zaad Israels ophouden,
dat het geen volk zij voor Mijn aangezicht,
al de dagen.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei thom:
1 uur geleden zei Tomega:

De heilige Geest is iets van God, dienstbaar gemaakt aan de mens, zodat de mens over Hem kan heersen.

Hier stopt het al, en maakt alles wat je schrijft niet interessant om verder te lezen.

Hoe kom je hierbij? Het vlees en bloed heersen over de Geest?

Stop.
Als je niet de strijd in jezelf herkent, merk je ook niet dat elk woord,
niets meer is dan een verpakkingsmiddel van de geest die je drijft.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid