Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Het is belangrijk om te beseffen dat Sabbath een "geheiligde samenkomst" betekent volgens Gods Woord . Een tijd om samen met God te zijn en Hem te aanbidden en te verheerlijken.

Sabbath  op zich is dan ook geen feitelijke tijdsbepaling en daarom vierden  het joodse volk dan ook  sabbath op verschillende en verscheidene dagen. Hierbij zijn hun feesten, die een afschaduwing zijn van het verlossingsplan en het werk van , een duidelijk voorbeeld en is er in Gods Woord meermaals sprake van sabbatten (meervoud).

Daar nu door de komst van Christus deze schaduwen verwezenlijkt werden en dus hun taak volbracht was zijn deze feesten met hun sabatten dan ook volbracht en hoeven niet meer uitgevoerd te worden.

Doch naast deze schaduwen die door God aan Mozes werden opgedragen, en dan ook door hemzelf werden opgetekend, werd ook de onvergankelijke wet door Christus zelf in steen gegrift gegeven. Waarbij één van de geboden (het vierde) verwijst naar God als Schepper en Verlosser van de mensheid. Hierbij wordt een onveranderlijke dag  (de zevende) vastgesteld waarop men met God een samenkomst dient te onderhouden  om Hem te aanbidden, te verheerlijken en te danken voor zijn Schepping en Verlossing.

Dit laatste heeft niet enkel te maken met het Joodse volk alleen, maar met de ganse mensheid en door al de tijden heen. Want op de zevende dag van de schepping wordt dit apart zetten tot zegen voor de mens reeds ingesteld ( Genesis 2: 1-3).

De Schrift is duidelijk : Wie Christus en zijn Woord wil volgen onderhoud de Zevende Dag als een geheiligde samenkomst met God. Een Sabbath om God te aanbidden en te verheerlijken als Schepper en Verlosser van de mensheid.

 DE RKK is ook duidelijk: Wie haar wil volgen onderhoud de zondag door haar ingesteld en die op geen enkele Schriftuurlijke basis berust , maar enkel een teken is van haar autoriteit.

-------------------------------------------------

De zondag is een katholieke instelling en de aanspraak ervan kan slechts op katholieke beginselen verdedigd worden…Van het begin tot het einde van de H.Schrift is er geen enkele tekst, die recht geeft om de wekelijkse openbare eredienst te verplaatsen van de laatste dag van de week naar de eerste

          the Catholic Press, Sydny, Australie, 1900

 

“Indien de protestanten de Bijbel zouden volgen, zouden zij op de Sabbatdag God aanbidden. Door het houden van de zondag volgen zij een wet van de Rooms Katholieke kerk.”

Albert Smith, Chancellor of the Archdiocese of Baltimore,

Antwoord gegeven in een brief voor de kardinaal 10 februari 1920.

 

 

  

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 590
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Niet zelf doen wat je een ander verwijt, Bernard 3. Jezus zei niet "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden". Hij zei "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden eer a

Het is inmiddels duidelijk dat de 7e dag/sabbat/zaterdag heilig is voor Bernard. En een ieder die daar niet in mee wil gaan moet het ontgelden. Simpelweg elkaar de ruimte gunnen om zelf de rustdag te

Mag ik aangeven wat Joseph Prince aanhaalt? Handelingen 13:38-39 SVV 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; 39 En dat van alles, w

30 minuten geleden zei Naeva:

Wat vind je daar moeilijk aan? 

Gewoon belangstelling hoor. :)

 

(Ik wilde dit in een nieuw topic zetten maar krijg de quote niet gekopieerd met mijn iPad?)

Ik zie wel wat verschillen tussen Jezus' geboden naar t grote (Joodse) publiek, individuen die Hij aanspreekt, of bijv een Romeinse officier enerzijds en 'Pauliaanse theologie' anderzijds. De laatste lijkt meer in termen van geloof en religie te spreken  terwijl Jezus meer over Liefde en praktische zaken als geld, naastenliefde, emoties etc sprak. Ik vind t bijna onmogelijk om te geloven in een God die verwacht dat je in Hem/Haar als bestaande entiteit gelooft, en Die daar heel zwaar aan tilt. Alsof dat makkelijk is als je geen bovennatuurlijke ervaringen mag ontvangen, of niet filosofisch ingesteld bent etc.  Ik vind t veel makkelijker om te geloven in een God die zich juist héél erg druk maakt om hoe mensen omgaan met dagelijkse zaken.

Zo ben ik ook wars van gelovigen die zichzelf lekker gered voelen, eens in de 5 jaar eens een middagje in de kerk vrijwilliger zijn, er vanuitgaan dat ze in de Hemel komen (buiten t feit dat dat theologisch gezien nogal discutabel is) en dan denken dat dat alles is.

 

Ik geloof liever in een God die ook de hindoe of atheist die zijn hele leven in dienst heeft gesteld van de ander, het misbruikte kind, de gehandicapte, de gevangene, verwelkomt in een evt nieuwe aarde of hemel. En de egoïstische christen die op zijn spirituele lauweren rust eens flink de Waarheid vertelt. Ik geloof liever in een God die de arme man die zijn korte, harde leven simpelweg geen tijd, energie en geloof heeft gehad om Hem of Haar 'ernstig te zoeken, omdat ie bezig was met voedsel te verzamelen voor zijn gezin in een dorre woestijn, en de rebellen die plunderend en verkrachtend rondtrekken te ontwijken, toch verwelkomt in een of andere hiernamaals. Zelfs als die man verbitterd is en dacht 'er is geen God'.

Ik zie een grote disconnect tussen hoe christenen hun moraal in een theologisch raamwerk hebben ingekapseld en wat mijn hart mij persoonijk over God vertelt (spaar me je voorspelbare antwoord hierop meelezende christen van t type waarvan ik je reactie al mijlenver zie aankomen, het hart is helemaal niet zo verradelijk).

Ik geloof in een God die wél betrokken is bij moderne slavernij,  bioindustrie, global warming en andere ver-van-mijn-christelijke-bed-show issues. Issues waar christenen altijd moeilijk over kontdraaien in een gesrpek. Daardoor denk ik dat christenen niet de Waarheid hebben. Hooguit individuen welke Jezus' karakter kennen en weerspiegelen, al dan niet gelovig, laat staan bjj de juiste denominatie van de juiste stroming.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Thinkfree:

Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Als je dit zo interpreteert dat je alle wetten moet blijven onderhouden dan moet je ook dieren gaan offeren, de spijswetten onderhouden, etc etc. Maar de Schrift is hier duidelijk in, dat hoeft niet meer, dus de Mozaische wet is niet meer geldig. Het is vervangen door de wet van Christus (Galaten 6:2; 1 kor 9:21; Ro 10:4) Hier worden o.a. de Tien Geboden wel herhaalt, dus dat geeft de verwarring. Maar over de Sabbath wordt gezegd dat Christenen een 'grotere rust' ingaan, een grotere Sabbath. Let op dat de de Wet en dus ook de Sabbath specifiek aan de Joden werd gegeven. De Wet van Christus geldt ook voor niet-Joden.

Dus ik zeg niet dat de Tien Geboden helemaal niet meer geldt, maar er is een ander etiket op geplakt en gaat op sommige punten net iets verder.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei sjako:

Als je dit zo interpreteert dat je alle wetten moet blijven onderhouden dan moet je ook dieren gaan offeren, de spijswetten onderhouden, etc etc. Maar de Schrift is hier duidelijk in, dat hoeft niet meer, dus de Mozaische wet is niet meer geldig. Het is vervangen door de wet van Christus (Galaten 6:2; 1 kor 9:21; Ro 10:4) Hier worden o.a. de Tien Geboden wel herhaalt, dus dat geeft de verwarring. Maar over de Sabbath wordt gezegd dat Christenen een 'grotere rust' ingaan, een grotere Sabbath. Let op dat de de Wet en dus ook de Sabbath specifiek aan de Joden werd gegeven. De Wet van Christus geldt ook voor niet-Joden.

Dus ik zeg niet dat de Tien Geboden helemaal niet meer geldt, maar er is een ander etiket op geplakt en gaat op sommige punten net iets verder.

Nee die joodse wetjes hoef je niet te houden ik heb het over de 10 geboden waar de zevende dag onderdeel van is.

Je kan niet zeggen de een is geldig en de ander niet.

Ik bedoel jezus heeft de wet vervuld betekend ook niet dat je mag doden of stelen.

Er staat niet jezus heeft het 4de gebod vervuld anders had dat er moeten staan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Thinkfree:

Nee die joodse wetjes hoef je niet te houden ik heb het over de 10 geboden waar de zevende dag onderdeel van is.

Je kan niet zegt de een is geldig en de ander niet.

Ik bedoel jezus heeft de wet vervuld betekend ook niet dat je mag doden of stelen.

Het is al eerder gezegd maar de heidenen kenden geen wekelijkse rustdag en die hoefden de christenen uit de heidenen ook niet te houden (van de apostelen te Jeruzalem). Het mocht natuurlijk wel, als de omstandigheden dat toelieten. Voor de Joodse christenen lag dat uiteraard anders. Het houden van de sabbat is voor ons dus noch geboden noch verboden. Het is geen vereiste. Dat neemt niet weg dat veel christenen, waaronder ik, de sabbat graag willen houden omdat ze die dag als heel bijzonder beschouwen, net als alle andere Bijbelse feestdagen, zoiets als speciale dagen waar de hemel de aarde raakt, maar het is absoluut geen verplichting en genootschappen of mensen die daar hun hoofdzaak van maken zijn hebben hun prioriteiten verkeerd. De mens is er niet voor de sabbat maar de sabbat is er voor de mens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Noel:

Rust is helend, en er gaat onderweg wel eens wat kapot. Eigenlijk is 1 op 7 rustdagen voor de wereld nu te weinig, nog afgezien van het feit dat men niet genegen is de wereld rust te gunnen. Maar misschien met duurzame energiebronnen dat het minder van belang wordt.

Misschien krijgen we binnen niet al te lange tijd een driedaags weekend, inclusief de islamitische rustdag. ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:

Misschien krijgen we binnen niet al te lange tijd een driedaags weekend, inclusief de islamitische rustdag. ;)

Ik begreep dat men de sabbath-dag wel eens politiek zo bepaalde dat jongeren niet uit konden gaan naar de verderfelijke clubs die dan open waren.

Maar dat heb ik van horen zeggen (vrijdag-avond/zaterdag)

De vraag is bijvoorbeeld of je de zonnepanelen, of de windmolens uit gaat zetten op sabbath-dagen.

Ik heb verder wel eens nagedacht over machts-roulatie. Je stemt niet voor een politieke partij voor alle dagen, maar voor een politieke partij op bepaalde dagen. zondag de SGP, maandag de VVD, dinsdag... en dan de vrijdag bijvoorbeeld voor de natuur/God. Dan moet het beleid wel meer afgestemd worden op elkaar, als men niet constant bezig is de beslissingen van de anderen terug te draaien. Teveel fantasie waarschijnlijk...

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Noel:

Ik begreep dat men de sabbath-dag wel eens politiek zo bepaalde dat jongeren niet uit konden gaan naar de verderfelijke clubs die dan open waren.

Maar dat heb ik van horen zeggen (vrijdag-avond/zaterdag)

De vraag is bijvoorbeeld of je de zonnepanelen, of de windmolens uit gaat zetten op sabbath-dagen.

Ik heb verder wel eens nagedacht over machts-roulatie. Je stemt niet voor een politieke partij voor alle dagen, maar voor een politieke partij op bepaalde dagen. zondag de SGP, maandag de VVD, dinsdag... en dan de vrijdag bijvoorbeeld voor de natuur/God. Dan moet het beleid wel meer afgestemd worden op elkaar, als men niet constant bezig is de beslissingen van de anderen terug te draaien. Teveel fantasie waarschijnlijk...

Jezus liep er ook tegenaan, tegen het niets mogen en alles moeten. 

Ik mag het waarschijnlijk niet zeggen maar ik zou graag terug willen naar een vorm van monarchie, niet absoluut maar met een mate van inspraak, bijvoorbeeld met referenda. De democratie die we momenteel hebben is eigenlijk al lang geen echte democratie meer. Het woord wordt steeds meer als dekmantel gebruikt voor ontzettend rijke mensen die toch wel kans zien om hun wil door te drukken, als het niet linksom gaat dan maar rechtsom. Omkoping door grote multinationals lijkt tegenwoordig wel normaal gevonden te worden.

Ik zie dan ook vol verlangen uit naar de komende Koning. Maar dat was niet het onderwerp. Ik liet me weer even meeslepen. :+

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Willempie:

Jezus liep er ook tegenaan, tegen het niets mogen en alles moeten. 

Ik mag het waarschijnlijk niet zeggen maar ik zou graag terug willen naar een vorm van monarchie, niet absoluut maar met een mate van inspraak, bijvoorbeeld met referenda. De democratie die we momenteel hebben is eigenlijk al lang geen echte democratie meer. Het woord wordt steeds meer als dekmantel gebruikt voor ontzettend rijke mensen die toch wel kans zien om hun wil door te drukken, als het niet linksom gaat dan maar rechtsom. Omkoping door grote multinationals lijkt tegenwoordig wel normaal gevonden te worden.

Ik zie dan ook vol verlangen uit naar de komende Koning. Maar dat was niet het onderwerp. Ik liet me weer even meeslepen. :+

Als die Koning dan maar het geloofsbewustzijn heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Het is al eerder gezegd maar de heidenen kenden geen wekelijkse rustdag en die hoefden de christenen uit de heidenen ook niet te houden (van de apostelen te Jeruzalem). Het mocht natuurlijk wel, als de omstandigheden dat toelieten.

Nee maar de 10 geboden zijn alle christenen gegeven ook onder de heidenen... hoe duidelijk moet het er staan ?

Jezus vatte het samen in God liefhebben boven alles .. Dus jezus beveelt de geboden van zijn vader te onderhouden boven alles. ( de eerste 4)

En de naaste als uzelf (laatste 6)

Ganse wet.(10 geboden)

En de profeten ( dus die de 10 geboden onderhouden is een profeet )

Inclusief de zevende dag.

 

 

 

Een andere vraag zijn jullie het met me eens dat jezus hier verwijst naar alle 10 geboden ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Jezus liep er ook tegenaan, tegen het niets mogen en alles moeten. 

Ik mag het waarschijnlijk niet zeggen maar ik zou graag terug willen naar een vorm van monarchie, niet absoluut maar met een mate van inspraak, bijvoorbeeld met referenda. De democratie die we momenteel hebben is eigenlijk al lang geen echte democratie meer. Het woord wordt steeds meer als dekmantel gebruikt voor ontzettend rijke mensen die toch wel kans zien om hun wil door te drukken, als het niet linksom gaat dan maar rechtsom. Omkoping door grote multinationals lijkt tegenwoordig wel normaal gevonden te worden.

Dan hoef je niet zozeer een regerende monarchie op te richten, maar moet de overheid simpelweg versterkt worden ten opzichte van multinationals en internationale organisaties. Probleem alleen is dat onze economie zo diep verweven is met deze grootheden, dat het vrijwel onmogelijk is om je daarvan helemaal los te weken. Ook als je de koning meer macht geeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Willempie:

Jezus liep er ook tegenaan, tegen het niets mogen en alles moeten. 

Ik mag het waarschijnlijk niet zeggen maar ik zou graag terug willen naar een vorm van monarchie, niet absoluut maar met een mate van inspraak, bijvoorbeeld met referenda. De democratie die we momenteel hebben is eigenlijk al lang geen echte democratie meer. Het woord wordt steeds meer als dekmantel gebruikt voor ontzettend rijke mensen die toch wel kans zien om hun wil door te drukken, als het niet linksom gaat dan maar rechtsom. Omkoping door grote multinationals lijkt tegenwoordig wel normaal gevonden te worden.

Ik zie dan ook vol verlangen uit naar de komende Koning. Maar dat was niet het onderwerp. Ik liet me weer even meeslepen. :+

Helemaal mee eens.  De corporatocratie Europa B.V., dochteronderneming van VS B.V. mag  van mij zo spoedig mogelijk worden vervangen door de enige echte Monarchie van de enige ware Koning. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:

Nee maar de 10 geboden zijn alle christenen gegeven ook onder de heidenen... hoe duidelijk moet het er staan ?

Jezus vatte het samen in God liefhebben boven alles .. Dus jezus beveelt de geboden van zijn vader te onderhouden boven alles. ( de eerste 4)

En de naaste als uzelf (laatste 6)

Ganse wet.(10 geboden)

En de profeten ( dus die de 10 geboden onderhouden is een profeet )

Inclusief de zevende dag.

 

 

 

Een andere vraag zijn jullie het met me eens dat jezus hier verwijst naar alle 10 geboden ?

Je leest je Bijbel gewoon niet goed. Ik houd persoonlijk niet van het strooien met Bijbelteksten maar ik ken de Bijbel wel. Moet ik je nu echt de teksten geven die onomstotelijk duidelijk maken dat de christenen uit de heidenen niet gebonden zijn aan de sabbat? Of ken je die eigenlijk al en laat je je ringeloren door een bepaalde beweging of leer?

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Willempie:

Je leest je Bijbel gewoon niet goed. Ik houd persoonlijk niet van het strooien met Bijbelteksten maar ik ken de Bijbel wel. Moet ik je nu echt de teksten geven die onomstotelijk duidelijk maken dat de christenen uit de heidenen niet gebonden zijn aan de sabbat? Of ken je die eigenlijk al en laat je je ringeloren door een bepaalde beweging of leer?

Ik zou toch eens graag die teksten even lezen ? 

Maar  wel in gedachten houdende dat de Bijbel een zeer duidelijk onderscheid maakt tussen hetgeen Mozes opgeschreven heeft specifiek voor de Joden  en hetgeen Christus eigenhandig heeft opgeschreven voor alle mensen en voor alle tijden. Niet alles door elkaar gehaspeld want dan maakt men er één potje van en kan men alles "bewijzen"

 Ik ben benieuwd!!

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Thinkfree:

Als ik er over begin wordt het hen ongemakkelijk.. ze praten er niet graag over.

Een uitspraak zoals jezus heeft de wet vervuld is dan het geval.

Maar dat beweren ze alleen bij dat gebod mag ik nu ook stelen in jezus naam ?

Of andere afgoden maken ?

 

Omdat men geen Schriftuurlijk antwoord heeft (en daarin heeft de RKK overschot van gelijk ) worden bij deze vraag betreffende het vierde gebod  de niet- RKK gemeenschappen eerst ongemakkelijk , daarna aanvallend en tenslotte wordt je uit hun midden "gebannen". Dat hebben velen die je zijn voorgegaan mogen ervaren. Je weet dus wat je te wachten staat als je verder dit (voor hen) ambetant en vervelend hoofdstuk blijft aansnijden

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Willempie:

Je leest je Bijbel gewoon niet goed. Ik houd persoonlijk niet van het strooien met Bijbelteksten maar ik ken de Bijbel wel. Moet ik je nu echt de teksten geven die onomstotelijk duidelijk maken dat de christenen uit de heidenen niet gebonden zijn aan de sabbat? Of ken je die eigenlijk al en laat je je ringeloren door een bepaalde beweging of leer?

Zou je, je beweringen aub bijbels willen onderbouwen ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:

Zou je, je beweringen aub bijbels willen onderbouwen ?

Mag ik aangeven wat Joseph Prince aanhaalt?

Handelingen 13:38-39 SVV

38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt;
39 En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.

Hebreeën 8:8-12 SVV
8 Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israels, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 
9 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. 
10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
11 En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken de Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen. 
12 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wie nog steeds in afgoden gelooft, moet zorgen dat hij niets in zijn buurt heeft wat hij denkt dat een afgod is.  En wie nou eenmaal nog  denkt, cq gelooft dat hij zich aan dagen moet houden of juist niet moet houden, en dat hij zich van bijvoorbeeld bepaald voedsel moet onthouden, die moet dat dus ook gewoon doen.

Doch ik geloof dat ik in Christus  in de vrijheid gezet ben, en het kan voor sommigen nog moeilijk zijn om dat voor zichzelf ook echt te geloven. Dat is naar mijn ervaring een geestelijk groeiproces, maar dat is niet alleen mijn ervaring, ook Paulus was zich daarvan bewust en deze ontwikkeling is in de Heilige Schrift opgetekend. 

Ik geloof dat ik op grond van het door mijn Heer volbrachte werk aan het Levenschenkend Kruis in de vrijheid ben gezet. Dat is geen roekeloosheid en het is ook geen bandeloosheid, het is vrijheid, waarin het denken gericht is op de dingen die van Boven zijn. Religie is niet van boven, maar van beneden. Alleen de gedachte van de mens verklaart in zijn denken iets onrein zegt Paulus. Dat ligt niet aan een wet of aan God maar aan het menselijk eigen denken

Onder het nieuwe Verbond gaat het erom dat wij vrije toegang hebben tot Gods overvloeiende genadetroon. De strijd en het geknok voor een zaterdag of een zondag is mijns inziens niet des Christus maar uit het vlees.  Wij zijn bevrijd van een juk en het is niet de bedoeling dat we elkaar weer een juk opleggen. 

P.S.Ik begrijp de worsteling van veel gelovigen met het sabbatsconcept wel. Ik ben daar zelf ook doorheen gegaan. Maar ik heb bij al mijn worstelingen en ascetische perioden altijd beseft dat God in mijn eigen leven met mij bezig was, en dat ik mijn beperkingen en soms wettische beleving niet aan andere mensen moest opleggen of opdringen, noch er een verbale strijd van maken.  Er dus geen dogma voor anderen van moest maken. Ik heb vele jaren zowel de zaterdag als de zondag doorgebracht met mijn aandacht helemaal alleen bij God.  Dat ervoer ik niet als een moeten, er was niet anders dat ik liever wilde.   Later liet God mij juist wel op zaterdag of op zondag naar winkelcentra gaan, om maar een voorbeeld te noemen. Ik hou helemaal niet van winkelen (nooit van gehouden ook), maar in die tijd leidde God mij juist op de zaterdag, of op de zondag, naar boeken, studiemateriaal, of naar dingen die ik nodig had en die dingen trof ik dan juist  direct aan.  Ik droeg bijvoorbeeld vaak in de winter een lange wollen jas, omdat ik slecht tegen kunststoffen kon (inmiddels kan ik daar beter tegen, omdat bij toeval de oorzaak van mijn eczeem is gevonden (die is systemisch) en behandeld, en het eczeem sinds anderhalf jaar daardoor is verdwenen).  Ik kreeg dan een plaatje te zien (in de geest) van een jas en werd rechtstreeks naar de juiste winkel geleid. Meestal een winkel waar ik zelf uit mezelf nooit kom. En hij was dan in vrijwel alle gevallen juist ook nog sterk afgeprijsd, want dure jassen kon ik in die tijd al helemaal niet betalen. Vaak was het een verdwaald exemplaar dat niemand anders wilde of paste, en dan was het dus 1 jas in de perfecte maat en de perfecte vorm voor een schijntje van de oorspronkelijke prijs.

Maakt men een dogma van "sabbat",dan doet men de mensen naar mijn mening en ervaring juist zondigen. Als God mij nou toch door de Heilige Geest juist op een zaterdag of op een zondag naar een bepaalde winkel leidt, en ik zou vasthouden aan religieus denken, aan wetticisme, en thuisblijven, dan bedroef ik de Heilige Geest! Dat is zonde (in de zin van heel erg jammer en bedroevend, ik sla dan een gave van God af) en dat is een vreselijk nare ervaring. Helemaal niet fijn. Niet voor God en ook niet voor het gelovige subject.  Nu laat ik me persoonlijk door geen enkele mens een juk opleggen, wat ze ook zeggen. Maar je mist zelf zoveel als je niet op een gegeven moment bereid bent echt op Christus te gaan vertrouwen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus is Heer van de sabbat. Hij is de geincarneerde sabbat.  En als hij in je hart woont, is het dus alle dagen sabbat. Waar je ook gaat of niet gaat. Wat je ook doet of niet doet.  Wij mogen vieren. Op zaterdag en/of op zondag (en op alle dagen).  Laten we daar nou gewoon dankbaar om zijn, dat wij leven in een gedeelte van de wereld, waarin wij dat mogen en kunnen.  Een stukje van deze aardkloot, waar wij mogen samenkomen in een kerk. Waar wij mogen rusten in het weekend. Waar wij mogen aanbidden op de manier die voor ons, hetzij collectief hetzij individueel, passend is.  Er zijn zulke grote delen van de wereld waar helemaal geen sabbatsviering is toegestaan. Niet op zondag én niet op zaterdag. Denk aan Korea, denk aan China, denk aan veel landen in het Midden Oosten. Laat ons toch onze zegeningen tellen, en elkaar geen juk op leggen, en geen strijd met elkaar voeren over nota bene de Rust die we mogen vinden in de Heer.  

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7/11/2017 om 20:15 zei Thinkfree:

Graag meningen van medechristenen over de zevende dag. Is het nou zondag, zaterdag of helemaal niet ?

De zevende 'dag' ('erev jom sjabbat' in het Hebreeuws) is op vrijdagavond als de zon ondergaat en gaat door tot zaterdagavond. 'En het was avond en het was ochtend: een dag' (Genesis 1:15). In het moderne Hebreeuws komen de dagen overeen met de dagen zoals wij ze hanteren:

Zondag wordt jom risjon genoemd (יום ראשון‎) -- letterlijk 'de eerste dag'.

Maandag wordt jom sjenie genoemd (יום שני) -- letterlijk 'de tweede dag'.

Dinsdag wordt jom sj'liesjie genoemd (יום שלישי‎) -- letterlijk 'de derde dag'.

Woensdag wordt jom revie'ie genoemd (יום רביעי) -- letterlijk 'de vierde dag'.

Donderdag wordt jom chamishi genoemd (יום חמישי) -- letterlijk 'de vijfde dag'.

Vrijdag wordt jom sjiesjie genoemd (יום ששי) -- letterlijk 'de zesde dag'.

En zaterdag wordt jom sjabbat genoemd (יום שבת‎) -- letterlijk 'de dag van de sjabbat'.


Bijbels gezien is de vrijdagavond tot zaterdagavond de zevende 'dag' en niet onze zaterdag. Dit heeft erg weinig te maken met de zondagsviering binnen het Christendom welke uitgaat van de opstanding van Jezus.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid