Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 590
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Niet zelf doen wat je een ander verwijt, Bernard 3. Jezus zei niet "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden". Hij zei "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden eer a

Het is inmiddels duidelijk dat de 7e dag/sabbat/zaterdag heilig is voor Bernard. En een ieder die daar niet in mee wil gaan moet het ontgelden. Simpelweg elkaar de ruimte gunnen om zelf de rustdag te

Mag ik aangeven wat Joseph Prince aanhaalt? Handelingen 13:38-39 SVV 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; 39 En dat van alles, w

16 uur geleden zei Willempie:

Misschien krijgen we binnen niet al te lange tijd een driedaags weekend, inclusief de islamitische rustdag. 

Sterker nog, ik heb hem al en ik kan je zeggen dat het heerlijk is.

17 uur geleden zei Thinkfree:

Je kan niet zeggen de een is geldig en de ander niet.

 

Je kan zeggen dat de Sabbath nu anders is, niet afgeschaft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dolce Vita:

Jezus is Heer van de sabbat. Hij is de geincarneerde sabbat.  En als hij in je hart woont, is het dus alle dagen sabbat. Waar je ook gaat of niet gaat. Wat je ook doet of niet doet.  Wij mogen vieren. Op zaterdag en/of op zondag (en op alle dagen).  Laten we daar nou gewoon dankbaar om zijn, dat wij leven in een gedeelte van de wereld, waarin wij dat mogen en kunnen.  Een stukje van deze aardkloot, waar wij mogen samenkomen in een kerk. Waar wij mogen rusten in het weekend. Waar wij mogen aanbidden op de manier die voor ons, hetzij collectief hetzij individueel, passend is.  Er zijn zulke grote delen van de wereld waar helemaal geen sabbatsviering is toegestaan. Niet op zondag én niet op zaterdag. Denk aan Korea, denk aan China, denk aan veel landen in het Midden Oosten. Laat ons toch onze zegeningen tellen, en elkaar geen juk op leggen, en geen strijd met elkaar voeren over nota bene de Rust die we mogen vinden in de Heer.  

 

Jezus is Heer en Schepper en Verlosser , daarom heeft Hij de mens geboden gegeven die in feite een handleiding zijn "opdat het hem wel ga "  Ze zijn zodoende  van zulk een grote waarde dat Hij ze zelf eigenhandig heeft opgeschreven. Voor de mens, die van natuur opstandig is , voelt dit aan als een juk want hij wil alles "mogen" doen maar niet iets opgelegd krijgen.

Christus'  geboden geven de  mens niet de keus om al dan niet te "mogen" stelen, vloeken  moorden, de zevende dag te onderhouden,...enz. Dit heeft de opstandige mens "ontdekt" om zodoende zijn geweten te sussen en toch maar zijn eigen wil te kunnen doen .  Doch voor de wedergeboren volgeling van Christus is dit juk licht omdat hij begrijpt dat zonder deze goddelijke maatstaf hij en de mensheid ongelukkig, zonder liefde en vrede zal zijn. Omdat deze geboden in feite een uitdrukking van Gods zorg en liefde voor de mensheid is en daarom dan ook stuk voor stuk onveranderlijk zijn en voor alle tijden van toepassing blijven.

 

Ps.  Het "juk " waarvan Paulus in zijn brief schrijft heeft niets van doen met de TIEN GEBODEN , maar handelt over het opleggen van de regels en wetten (o.a. de besnijdenis) die door Mozes, op last van God, werden opgeschreven voor het Joodse volk  en die nu door bepaalde Joden terug opgelegd wilden worden aan de volgelingen van Christus. ( lees maar eens de context van de brief) 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nieuwe Testament spreekt gewoon nog van alle 10 geboden hoor.

Eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

Mattheüs 4:10; 06:24; 22: 37-38; Lucas 4: 8; Openbaring 14: 7.

Tweede gebod: Gij zult geen gesnden beelden maken en aanbidden

Handelingen 15:20; 17:16; 29; 1 Corinthians 5: 10-11; 6: 9; 10: 7, 14, 19; 12: 2; 2 Korintiërs 6:16; Galaten 5:20; Efeziërs 5: 5; Kolossenzen 3: 5; 1 Tessalonicenzen 1: 9; 1 Peter 4: 3; 1 Johannes 5:21; Openbaring 2:14; 09:20; 21: 8; 22:15.

Derde gebod: Gij zult de naam van de Heer niet ijdel gebruiken

Matteüs 5: 33-34; 1 Timothy 6: 1; Jacobus 2: 7.

Vierde gebod: Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt

Mattheüs 12: 8, 12; 24:20; Mark 1:21; 2: 27-28; 6: 2; Lukas 4:16, 31; 6: 5; 23:56; Handelingen 13:14, 42, 44; 15:21; 16:13; 17: 1-2; 18: 4; Hebreeën 4: 4, 9-10 (zie ook Amplified, ASV, BBE, NASB, NIV, RSVand NRSV.)

Vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder

Mattheüs 15: 4; 19:19; Mark 7:10; 10:19; Lukas 18:20; Romeinen 1:30; Efeziërs 6: 1-2; Kolossenzen 3:20; 
2 Timotheüs 3: 2.

Zesde gebod: Gij zult niet doodslaan

Matteüs 5: 21-22; 19:18; Mark 7:21; 10:19; Lukas 18:20; Romeinen 1:29; 13: 9; Galaten 5:21; 1 Timotheüs 1: 9; James 2:11; 1 Peter 4:15; 1 Johannes 3:15; Openbaring 9:21; 21: 8; 22:15.

Zevende gebod: Gij zult niet echtbreken

Matteüs 5: 27-28; 19:18; Mark 7:21; 10: 11-12, 19; Lukas 16:18; 18:20; Handelingen 21:25; Romeinen 1:29; 02:22; 7: 3; 13: 9; 1 Korintiërs 5:11; 6: 9, 18; 10: 8; Galaten 5:19; Efeziërs 5: 3; 1 Tessalonicenzen 4: 3; Hebreeën 13: 4; James 2:11; 2 Peter 2:14; Jude 1: 7; Openbaring 2:14; 2: 21-22; 09:21.

Achtste gebod: Gij zult niet stelen

Mattheüs 19:18; Mark 7:22; 10:19; Lukas 18:20; Romeinen 2:21; 13: 9; 1 Corinthians 5: 10-11; 06:10; Efeziërs 4:28; 1 Peter 4:15; Openbaring 9:21.

Negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis

Mattheüs 15:19; 19:18; Mark 10:19; Lukas 18:20; Johannes 8:44; Handelingen 5: 3-4; Romeinen 1:29; 13: 9; Efeziërs 4:25; Kolossenzen 3: 9; 1 Timotheüs 4: 2; 2 Timotheüs 3: 3; Openbaring 21: 8; 22:15.

Tiende gebod: Gij zult de dingen niet begeren uws naasten

Mark 7:22; Lukas 0:15; Handelingen 20:33; Romeinen 1:29; 7: 7; 13: 9; 1 Corinthians 5: 10-11; 06:10; Galaten 5:19; Efeziërs 5: 3, 5; 1 Timotheüs 6:10; 2 Timotheüs 3: 2; 2 Peter 2:14; Hebreeën 13: 5.

Dus alle 10 geboden zijn geldig in het nieuwe testament

Dit is wat Jacobus 2 zegt:

10 Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.

 

2 uur geleden zei sjako:

Je kan zeggen dat de Sabbath nu anders is, niet afgeschaft.

En waar is die zevende dag in de bijbel  verandert ? 

(Graag bijbel teksten )

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Thinkfree:

Zou je, je beweringen aub bijbels willen onderbouwen ?

Afgezien van wat Noel en anderen al aangaven, lees eens, biddend en aandachtig, Handelingen 15, vooral van vers 19 tot 30, Romeinen 14, vooral vers 5, en Galaten 3, vooral vers 19.

9 uur geleden zei Chaim:

De zevende 'dag' ('erev jom sjabbat' in het Hebreeuws) is op vrijdagavond als de zon ondergaat en gaat door tot zaterdagavond. 'En het was avond en het was ochtend: een dag' (Genesis 1:15). In het moderne Hebreeuws komen de dagen overeen met de dagen zoals wij ze hanteren:

Zondag wordt jom risjon genoemd (יום ראשון‎) -- letterlijk 'de eerste dag'.

Maandag wordt jom sjenie genoemd (יום שני) -- letterlijk 'de tweede dag'.

Dinsdag wordt jom sj'liesjie genoemd (יום שלישי‎) -- letterlijk 'de derde dag'.

Woensdag wordt jom revie'ie genoemd (יום רביעי) -- letterlijk 'de vierde dag'.

Donderdag wordt jom chamishi genoemd (יום חמישי) -- letterlijk 'de vijfde dag'.

Vrijdag wordt jom sjiesjie genoemd (יום ששי) -- letterlijk 'de zesde dag'.

En zaterdag wordt jom sjabbat genoemd (יום שבת‎) -- letterlijk 'de dag van de sjabbat'.


Bijbels gezien is de vrijdagavond tot zaterdagavond de zevende 'dag' en niet onze zaterdag. Dit heeft erg weinig te maken met de zondagsviering binnen het Christendom welke uitgaat van de opstanding van Jezus.

Interessant om te weten.

In het Portugees:

Zondag: Domingo

Maandag: Tweede markt

Dinsdag: Derde markt 

Woensdag: Vierde markt

Donderdag: Vijfde markt

Vrijdag: Zesde markt

Zaterdag: Sábado (Sabbat dus)

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Thinkfree:

Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt

Mattheüs 12: 8, 12; 24:20; Mark 1:21; 2: 27-28; 6: 2; Lukas 4:16, 31; 6: 5; 23:56; Handelingen 13:14, 42, 44; 15:21; 16:13; 17: 1-2; 18: 4; Hebreeën 4: 4, 9-10 

Dit is gewoon een simpele ‘Google search’ op het woord ‘sabbat’. Maar wat staat er nu inhoudelijk  in deze verzen?

Alleen het eerste vers al, leert precies het tegengestelde van wat je hier beweert

3 uur geleden zei Thinkfree:

En waar is die zevende dag in de bijbel  verandert ? 

(Graag bijbel teksten )

Vanwaar deze beperking? Waarom moet dat persee in de bijbel staan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei bernard 3:

Jezus is Heer en Schepper en Verlosser , daarom heeft Hij de mens geboden gegeven die in feite een handleiding zijn "opdat het hem wel ga "  Ze zijn zodoende  van zulk een grote waarde dat Hij ze zelf eigenhandig heeft opgeschreven. Voor de mens, die van natuur opstandig is , voelt dit aan als een juk want hij wil alles "mogen" doen maar niet iets opgelegd krijgen.

Christus'  geboden geven de  mens niet de keus om al dan niet te "mogen" stelen, vloeken  moorden, de zevende dag te onderhouden,...enz. Dit heeft de opstandige mens "ontdekt" om zodoende zijn geweten te sussen en toch maar zijn eigen wil te kunnen doen .  Doch voor de wedergeboren volgeling van Christus is dit juk licht omdat hij begrijpt dat zonder deze goddelijke maatstaf hij en de mensheid ongelukkig, zonder liefde en vrede zal zijn. Omdat deze geboden in feite een uitdrukking van Gods zorg en liefde voor de mensheid is en daarom dan ook stuk voor stuk onveranderlijk zijn en voor alle tijden van toepassing blijven.

 

Ps.  Het "juk " waarvan Paulus in zijn brief schrijft heeft niets van doen met de TIEN GEBODEN , maar handelt over het opleggen van de regels en wetten (o.a. de besnijdenis) die door Mozes, op last van God, werden opgeschreven voor het Joodse volk  en die nu door bepaalde Joden terug opgelegd wilden worden aan de volgelingen van Christus. ( lees maar eens de context van de brief) 

Je hebt een beetje kennis van platte letters. Maar je kent Christus dus echt niet. Je kent de ware betekenis van sabbat namelijk niet, ofschoon iemand in wie Christus leeft en die dus de Heilige Geest heeft, dat ook in de tekst kan vinden. Dat is reeds aangegeven, maar jij hebt je religie meer lief dan  Christus.

Als jij de sabbat nog steeds niet bent ingegaan, dan leef jij onder de Wet.  Dan by all means: houd je sabbat!

Overigens steel jij (en elke mens) elke seconde van de dag.  Zelfs je lichaam heb je gestolen. Je stal van de vrucht waarvan je was gezegd dat die niet voor jou bestemd was.   Dus als jij de sabbat nog steeds niet bent ingegaan, dan heb je nog steeds een groot probleem met de Wet. 

En je liegt ook iedere seconde van de dag (en elke mens).  Je liegt nu bijvoorbeeld dat je de sabbat houdt. Want door deze strijd die je voert, mensen onder jouw religieus juk te brengen, bewijst namelijk dat je helemaal geen sabbat houdt.

Je bent de sabbat niet ingegaan, en je tracht de sabbat van anderen die wel zijn ingegaan, te stelen.  Je bent nog onder de Wet dus.  

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ga het niet opnieuw uitleggen, ik heb dat twee berichten geleden al gedaan. Het wordt niet herkend, dus ontbreekt er iets wat ik je niet geven kan, maar Hij wel. Wij zouden voorzichtig omgaan met de zwakkere in het geloof. Maar wij zouden ons door hen ook absoluut niet laten beleren. Maar hier kun je een en ander samengevat lezen

 

Citaat

6.      Het sabbatsgebod geldt niet voor de christenen

Uit het Nieuwe Testament blijkt dat het sabbatsgebod niet voor de christenen geldt. 

Waarom is dat zo?

6.1.            We zijn niet onder de wet van Mozes

Het verbond van Mozes is met het volk Israel gesloten, niet met de gemeente. Als christenen staan we daarom niet onder de wet van Mozes. Wij staan onder een andere wet. Paulus noemt dat “de wet van Christus” (1 Korinthe 9:21). 

De Hebreeën brief spreekt letterlijk over een “verandering van wet” (Hebreeën 7:12). 

De wet van Christus bestaat uit de geboden van Jezus (Mattheus 28:19, Johannes 14:21) en uit de voorschriften die we vinden in het onderwijs van de apostelen. Het onderwijs van de apostelen vinden we in de brieven van het Nieuwe Testament. Daar staan allerlei opdrachten, voorschriften, geboden en aansporingen, in. Dat is onze leefregel, daar moeten wij ons als christenen aan houden. 

De wet van Christus heeft niets te maken met onze rechtvaardiging. Wij worden niet gerechtvaardigd door een wet te houden. Dat geldt zowel voor de wet van Mozes, als voor de wet van Christus. 

Wij worden gerechtvaardigd door het geloof, buiten de wet om (Efeze 2:8,9; Romeinen 3:21; 5:1). In die zin zijn wij niet onder de wet, maar onder de genade. Maar God heeft ons, als christenen, wel regels gegeven(1). Niet als methode om rechtvaardig te worden, maar als leefregel. Die leefregel wordt door Paulus in 1 Korinthe 9:21 “de wet van Christus” genoemd. God verwacht dat we daar naar zullen leven (2).

Uit het Nieuwe Testament blijkt dat het sabbatsgebod geen deel uitmaakt van de wet van Christus. Zie hieronder, vanaf punt 6.2.

Zie deze Bijbelstudies over:

+ de wet: www.internetbijbelschool.nl/transfer/baslz12.htm

+ de wet van Mozes en de Christen: www.toetsalles.nl/htmldoc/wetvanMozesendechristen.htm

+ het verschil tussen Israel en de gemeente: Zie punt 9.2. van de bespreking van het boek Wake Up en de linken die daar in staan: www.toetsalles.nl/htmldoc/wakeup.ha.htm

 

6.2.  Geen opdracht tot het houden van de sabbat in het onderwijs van de apostelen

Het onderwijs van de apostelen vinden we in de brieven van het Nieuwe Testament, van de Romeinenbrief tot en met de Judas brief. Die brieven zijn direct gericht tot de christenen. Ze zijn gericht tot christelijke gemeenten en tot individuele christenen, zoals Timotheus. 

In het onderwijs van de apostelen worden negen van de tien geboden herhaald, maar niet het sabbatsgebod. Dat bevestigt dat wij als christenen niet onder het verbond met Mozes en onder de wet staan. De verbondseis, dat is de wet van Mozes, met in de kern het sabbatsgebod, geldt niet voor ons.

Maar dat is niet alles. In het Nieuwe Testament staat zelfs een waarschuwing tegen het verplicht opleggen van de sabbat.

6.3. Een waarschuwing tegen het verplicht opleggen van de sabbat

In Kolossenzen 2:16 staat: “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat …”  

In de gemeente van Kolosse waren er christenen die leerden dat de sabbat nog steeds verplicht was. Als je de sabbat niet hield, dan werd je door hen veroordeeld. In dat verband zegt Paulus: “Laat dan niemand u blijven oordelen … op het stuk van … een feestdag, nieuwe maan of sabbat …”

Je moet je niet laten veroordelen als je als christen de sabbat niet onderhoudt. Hetzelfde wordt in dit Bijbelvers ook gezegd over de andere door Mozes voorgeschreven feestdagen (Leviticus 23) en over de wetten over rein en onrein voedsel (Leviticus 20:25). 

Wat Paulus in Kolossenzen 2:16 schrijft, gaat rechtstreeks in tegen de wet van Mozes! Want in de wet van Mozes staat: “Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt ….” (Exodus 20:8) en “ieder die op de sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden” (Exodus 31:15).

Er lijkt een tegenspraak te zijn tussen Mozes en Paulus, maar dat is het niet, als je begrijpt dat de opdracht om de sabbat te houden gericht was tot het volk Israel. En dat de waarschuwing tegen het verplicht opleggen van de sabbat gericht is tot de christenen, die niet onder de wet van Mozes staan. Het is alleen een tegenspraak als je geen rekening houdt met de “verandering van wet” (Hebreen 7:12) die er is gekomen na de dood en opstanding van Jezus.

 

Bron en lees verder op: http://www.toetsalles.nl/htmldoc/sabbat.ha.htm

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dolce Vita:

Ik ga het niet opnieuw uitleggen, ik heb dat twee berichten geleden al gedaan. Het wordt niet herkend, dus ontbreekt er iets wat ik je niet geven kan, maar Hij wel. Wij zouden voorzichtig omgaan met de zwakkere in het geloof. Maar wij zouden ons door hen ook absoluut niet laten beleren. Maar hier kun je een en ander samengevat lezen

 

 

 

Helder, ik snap ook wel dat de ceremoniële wetten vervuld zijn.

Alleen valt de zevende dag onder de ceremoniële wetten ?

De vraag is had Paulus het over de doordeweekse sabbatdagen van de joden daar lijkt het eerder op ?

Volgens de kerk valt de zevende dag onder de zedelijke wetten.

Meestal wordt in catechisatieboekjes het volgende onderscheid gemaakt: zedelijke wetten (de Tien Geboden), ceremoniële wetten (de offers) en burgerlijke wetten (wetten die met het land Kanaän te maken hebben). De Tien Geboden worden in onze kerken beschouwd als wetten die een blijvende geldigheid hebben; daarom worden ze ook vaak gelezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Willempie

Afgezien van wat Noel en anderen al aangaven, lees eens, biddend en aandachtig, Handelingen 15, vooral van vers 19 tot 30, Romeinen 14, vooral vers 5, en Galaten 3, vooral vers 19.

------------------------------

Beste Willempie

Handelingen 15 gaat totaal niet om de TIEN GEBODEN maar wel om de wetten die Mozes gaf aan het Joodse volk en die  bepaalde Joden aan de volgelingen van Christus wilden opleggen, waar Paulus duidelijk tegenop kwam . Hij en Barnabas waren o.a. ook daarom naar Jeruzalem gekomen want dit staat zelfs duidelijk in de eerste verzen van hoofdstuk 15

 

En sommigen uit Judea gekomen, leerden de broeders- Indien gij u niet besnijden laat  naar het gebruik van Mozes kunt gij niet behouden worden. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enigen van hen op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven  naar aanleiding van dit geschil ………….

Maar er  stonden uit de partij der farizeeên enigen op die gelovig geworden waren en zeiden dat men hen moest besnijden en gebieden om de wet van Mozes te houden.  Handelingen 15: 1-5

Kan het nog duidelijker : Hier staan in de Vergadering te Jeruzalem niet de door Christus eigenhandig geschreven TIEN GEBODEN op de agenda en komen zelfs niet eens ter sprake. Wel staat centraal de poging van sommigen om de door Mozes voorgeschreven wetten met betrekking tot besnijden , feesten met de daaraan gekoppelde vasten, sabatten , .. enz terug op te leggen aan de volgelingen van Christus .

 

Hetzelfde principe geldt voor zowel hetgeen Paulus aan de Romeinen als aan de Galaten schrijft. Niet de Tien geboden staan ter discussie wel allerhande theorieën die opduiken en die afbreuk doen aan het verlossende werk van Christus . Dit vertaalt zich in  het uitoefenen van handelingen(, rituelen , vasttendagen, feestdagen en sabbatten,…) die als noodzakelijke (hulp)middelen  om verlost te worden voorgesteld en geleerd worden

In Rome ( zoals trouwens ook in Kollosse) pleitte een fanatieke ascetische groepering voor een strikt vegetarisme. Het afzien van wijn en de viering van dagen (Rom 14:1-10,20) is voor hen  een noodzakelijke voorwaarde om gered te worden.

Bij de Galaten is deze denkwijze van het feit dat een onderhouden van wet op zich redding brengt nog dieper doorgedrongen. Met naast de noodzaak tot besnijdenis legden zij een speciale nadruk op het feit dat de viering van dagen en tijden noodzakelijk waren voor rechtvaardiging en verlossing. Hierdoor verdraaiden zij in feite volgens Paulus het hart van het evangelie. Want de wet is enkel nodig en onvermijdelijk om de mens zonde te doen kennen, het is geen middel tot verlossing of redding.   

 

Het is opvallend hoe men steeds weer teksten uit hun verband rukt om toch maar  Gods Woord naar de eigen hand te zetten of te verwringen zodat deze binnen de eigen standpunten “inpassen”

Als de RKK duidelijk zegt dat er geen enkel Schriftuurlijk bewijs is die kan aantonen dat het verlaten van het vierde gebod , met andere woorden ; onderhouden van de zevende dag, verantwoord. Dan weten zij echt goed wat ze zeggen. Want moest dit wel zo  zijn zouden zij de eerste geweest zijn om deze teksten te gebruiken om hun verandering naar de zondagsviering te verantwoorden. Maar zij stellen zeer klaar en duidelijk dat bij een ernstige Bijbelstudie er geen enkele tekst in de Schrift voorkomt die de noodzaak tot het onderhouden van de zevende dag tegenspreekt, overbodig maakt of vernietigd.

En dus moeten zij  die het toch wagen om zich vooralsnog met de Schrift te verrechtvaardigen allerlei zinnen totaal uit hun verband rukken. Of als dit niet lukt hen die met duidelijke verzen aantonen dat het de noodzaak en de plicht is voor een volgeling van Christus om ALLE TIEN de geboden te aanvaarden , persoonlijk aan te vallen. En hen te bestempelen als liefdeloos, wettisch, extremist, leugenaar en andere aantijgingen  die wij hier op deze site reeds de revue hebben zien passeren,

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei bernard 3:

misschien kan je vragen aan de verantwoordelijken om deze out of topic opmerking te verwijderen

Offtopic noemen we dat. En nee, het is gewoon een vraag tussendoor. Maar jij kan het vragen aan de overige mod's hoor, als ik jou was zou ik echter niet te veel hopen op een verwijdering.

 

Een simpele ja of nee had overigens ook als antwoord kunnen volstaan. Maar het valt me op dat je in dit topic in zo'n beetje al (of daadwerkelijk al) je reacties katholieke bisschoppen en andere katholieke bronnen aanhaalt. Je hele geloof lijkt wel om de katholieke Kerk te draaien eigenlijk. Als je er dan zo graag over praat, stap gerust eens binnen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:

Helder, ik snap ook wel dat de ceremoniële wetten vervuld zijn.

Alleen valt de zevende dag onder de ceremoniële wetten ?

De vraag is had Paulus het over de doordeweekse sabbatdagen van de joden daar lijkt het eerder op ?

Volgens de kerk valt de zevende dag onder de zedelijke wetten.

Meestal wordt in catechisatieboekjes het volgende onderscheid gemaakt: zedelijke wetten (de Tien Geboden), ceremoniële wetten (de offers) en burgerlijke wetten (wetten die met het land Kanaän te maken hebben). De Tien Geboden worden in onze kerken beschouwd als wetten die een blijvende geldigheid hebben; daarom worden ze ook vaak gelezen.

Het probleem zit hem niet in de geboden,  en ook niet in de katholieke kerk, maar in het gegeven dat jij en een paar anderen gewoon niet begrijpt wat sabbat voor een christen inhoudt en dat dat iets heel anders is dan voor de jood.  Helaas bevinden zich nogal wat wannabe joden onder een deel van het christendom ;(.   

Ik ga het hierbij laten.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei bernard 3:

@Willempie

Afgezien van wat Noel en anderen al aangaven, lees eens, biddend en aandachtig, Handelingen 15, vooral van vers 19 tot 30, Romeinen 14, vooral vers 5, en Galaten 3, vooral vers 19.

------------------------------

Beste Willempie

Handelingen 15 gaat totaal niet om de TIEN GEBODEN maar wel om de wetten die Mozes gaf aan het Joodse volk en die  bepaalde Joden aan de volgelingen van Christus wilden opleggen, waar Paulus duidelijk tegenop kwam . Hij en Barnabas waren o.a. ook daarom naar Jeruzalem gekomen want dit staat zelfs duidelijk in de eerste verzen van hoofdstuk 15

 

En sommigen uit Judea gekomen, leerden de broeders- Indien gij u niet besnijden laat  naar het gebruik van Mozes kunt gij niet behouden worden. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enigen van hen op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven  naar aanleiding van dit geschil ………….

Maar er  stonden uit de partij der farizeeên enigen op die gelovig geworden waren en zeiden dat men hen moest besnijden en gebieden om de wet van Mozes te houden.  Handelingen 15: 1-5

Kan het nog duidelijker : Hier staan in de Vergadering te Jeruzalem niet de door Christus eigenhandig geschreven TIEN GEBODEN op de agenda en komen zelfs niet eens ter sprake. Wel staat centraal de poging van sommigen om de door Mozes voorgeschreven wetten met betrekking tot besnijden , feesten met de daaraan gekoppelde vasten, sabatten , .. enz terug op te leggen aan de volgelingen van Christus .

 

Hetzelfde principe geldt voor zowel hetgeen Paulus aan de Romeinen als aan de Galaten schrijft. Niet de Tien geboden staan ter discussie wel allerhande theorieën die opduiken en die afbreuk doen aan het verlossende werk van Christus . Dit vertaalt zich in  het uitoefenen van handelingen(, rituelen , vasttendagen, feestdagen en sabbatten,…) die als noodzakelijke (hulp)middelen  om verlost te worden voorgesteld en geleerd worden

In Rome ( zoals trouwens ook in Kollosse) pleitte een fanatieke ascetische groepering voor een strikt vegetarisme. Het afzien van wijn en de viering van dagen (Rom 14:1-10,20) is voor hen  een noodzakelijke voorwaarde om gered te worden.

Bij de Galaten is deze denkwijze van het feit dat een onderhouden van wet op zich redding brengt nog dieper doorgedrongen. Met naast de noodzaak tot besnijdenis legden zij een speciale nadruk op het feit dat de viering van dagen en tijden noodzakelijk waren voor rechtvaardiging en verlossing. Hierdoor verdraaiden zij in feite volgens Paulus het hart van het evangelie. Want de wet is enkel nodig en onvermijdelijk om de mens zonde te doen kennen, het is geen middel tot verlossing of redding.   

 

Het is opvallend hoe men steeds weer teksten uit hun verband rukt om toch maar  Gods Woord naar de eigen hand te zetten of te verwringen zodat deze binnen de eigen standpunten “inpassen”

Als de RKK duidelijk zegt dat er geen enkel Schriftuurlijk bewijs is die kan aantonen dat het verlaten van het vierde gebod , met andere woorden ; onderhouden van de zevende dag, verantwoord. Dan weten zij echt goed wat ze zeggen. Want moest dit wel zo  zijn zouden zij de eerste geweest zijn om deze teksten te gebruiken om hun verandering naar de zondagsviering te verantwoorden. Maar zij stellen zeer klaar en duidelijk dat bij een ernstige Bijbelstudie er geen enkele tekst in de Schrift voorkomt die de noodzaak tot het onderhouden van de zevende dag tegenspreekt, overbodig maakt of vernietigd.

En dus moeten zij  die het toch wagen om zich vooralsnog met de Schrift te verrechtvaardigen allerlei zinnen totaal uit hun verband rukken. Of als dit niet lukt hen die met duidelijke verzen aantonen dat het de noodzaak en de plicht is voor een volgeling van Christus om ALLE TIEN de geboden te aanvaarden , persoonlijk aan te vallen. En hen te bestempelen als liefdeloos, wettisch, extremist, leugenaar en andere aantijgingen  die wij hier op deze site reeds de revue hebben zien passeren,

 

 

Nou, dan vier jij de sabbat, net als ik. En wat is dan verder jouw probleem? Wil je graaq een welles nietes gesprek voeren? Je kunt toch zelf ook lezen wat het teken is van de volgelingen van Jezus? Dat is toch niet het houden van de sabbat? Het lijkt me dat de ZDA de besnijdenis vervangen door het houden van de sabbat. Maar Bijbels is dat niet en logisch is het ook niet. Het is een afleidingsmanoeuvre, meer niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Willempie:

Nou, dan vier jij de sabbat, net als ik. En wat is dan verder jouw probleem? Wil je graaq een welles nietes gesprek voeren? Je kunt toch zelf ook lezen wat het teken is van de volgelingen van Jezus? Dat is toch niet het houden van de sabbat? Het lijkt me dat de ZDA de besnijdenis vervangen door het houden van de sabbat. Maar Bijbels is dat niet en logisch is het ook niet. Het is een afleidingsmanoeuvre, meer niet.

Ja dat kan ik inderdaad, zonder vooroordeel en handige maneuvers lezen wat er in Gods Woord staat wie de ware volgelingen van Christus zijn en wie  Christus liefhebben

Het zijn zij die de geboden Gods en het geloof in Christus bewaren  Openb  12:17 / 14:12

Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren 1 Joh 5:1-2

En Wie zegt Ik ken Hem en zijn geboden niet bewaard is een leugenaar en de waarheid is niet in hem.

Toch duidelijk en eenvoudig nietwaar het Woord van God 1 Joh 2: 3-6

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei bernard 3:

Ja dat kan ik inderdaad, zonder vooroordeel en handige maneuvers lezen wat er in Gods Woord staat wie de ware volgelingen van Christus zijn en wie  Christus liefhebben

Het zijn zij die de geboden Gods en het geloof in Christus bewaren  Openb  12:17 / 14:12

Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren 1 Joh 5:1-2

En Wie zegt Ik ken Hem en zijn geboden niet bewaard is een leugenaar en de waarheid is niet in hem.

Toch duidelijk en eenvoudig nietwaar het Woord van God 1 Joh 2: 3-6

Het wordt een beetje vervelend. Vind je zelf ook niet? Ik stop er dan ook bij deze mee.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dolce Vita:

Het probleem zit hem niet in de geboden,  en ook niet in de katholieke kerk, maar in het gegeven dat jij en een paar anderen gewoon niet begrijpt wat sabbat voor een christen inhoudt en dat dat iets heel anders is dan voor de jood.  Helaas bevinden zich nogal wat wannabe joden onder een deel van het christendom ;(.   

Ik ga het hierbij laten.

 

Jezus zegt duidelijk wie mij liefheeft bewaart mijn geboden 

nix geen wannabe, gewoon de waarheid proberen boven te halen.

De zevende dag is tot op vandaag de door God ingestelde rustdag.

Zelfs jezus beaamt de 10 geboden

Niet om redding... maar om te doen uit liefde en dankbaarheid

Ik noem jou toch ook geen jood als je de andere 9 doet uit liefde ?

Alleen het probleem is we hebben er 10 geen 9 dat vind ik vreemd en wil ik in waarheid onderzoeken.

Daarom de vraag: is de zevende dag voor jou een ceremoniële/morele wet ?

Dat is nu de vraag waar ik naar zoek

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Thinkfree:

Jezus zegt duidelijk wie mij liefheeft bewaart mijn geboden 

nix geen wannabe, gewoon de waarheid proberen boven te halen.

De zevende dag is tot op vandaag de door God ingestelde rustdag.

Zelfs jezus beaamt de 10 geboden

Niet om redding... maar om te doen uit liefde en dankbaarheid

Ik noem jou toch ook geen jood als je de andere 9 doet uit liefde ?

Alleen het probleem is we hebben er 10 geen 9 dat vindt ik vreemd en wil ik in waarheid onderzoeken.

Daarom de vraag: is de zevende dag voor jou een ceremoniële/morele wet ?

Dat is nu de vraag waar ik naar zoek

Sorry, je begrijpt er niks van, en ik kan het verschil van golflengte niet overbruggen waardoor je het wel zou snappen. Dit heeft m.i. te maken met je relatie met God in Christus, en je persoonlijke groei en ontwikkeling in je geloof.   Het gaat er helemaal niet om of het een wet is, en of het dan wel een ceremoniele of een morele wet zou zijn.    Als de aarde in  jouw ogen plat is kan ik hem niet driedimensionaal in jouw ogen maken. Dat bedoel ik niet denigrerend, ik weet ook niet hoe ik het je anders nog uit kan leggen.

ik ben in Christus de rust allang ingegaan. En ik ga dus niet zondigen tegen God omdat jij en je geloofsgenoten vinden dat men de sabbat zou moeten houden. Meerdere mensen hebben het je zo goed mogelijk uitgelegd. Dat het niet wordt verstaan, ligt m.i. ergens anders aan. Gun jezelf tijd om te groeien in je persoonlijke relatie met God in Christus zou ik zeggen.  Later snap je het wel, ben ik van overtuigd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Thinkfree:

Daarom de vraag: is de zevende dag voor jou een ceremoniële/morele wet ?

Er wordt gewaarschuwd voor het (wettisch) onderhouden van dagen:

U onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen. (Gal.4:10-11)

Ik kan in het nieuwe verbond geen dag vinden die is ingesteld om te rusten en God op te dienen. Zolang men er geen gebod van maakt, mag men bepaalde dagen best in acht nemen. Zo is het een goede gewoonte om op zondagen samen te komen ben ik van mening. Echter lijkt het mij belangrijk om te weten dat elke dag nu een dag is waarop we mogen rusten in het werk van Jezus.

De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. (Rom.14:5-6a)

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Er wordt gewaarschuwd voor het (wettisch) onderhouden van dagen:

U onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen. (Gal.4:10-11)

Ik kan in het nieuwe verbond geen dag vinden die is ingesteld om te rusten en God op te dienen. Zolang men er geen gebod van maakt, mag men bepaalde dagen best in acht nemen. Zo is het een goede gewoonte om op zondagen samen te komen ben ik van mening. Echter lijkt het mij belangrijk om te weten dat elke dag nu een dag is waarop we mogen rusten in het werk van Jezus.

De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. (Rom.14:5-6a)

 

Ook ik hou al de dagen gelijk ... laten we maar op Christus vertrouwen

Denk ook niet dat de bedoeling is dat we erom twisten

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid