Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

11 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Er wordt gewaarschuwd voor het (wettisch) onderhouden van dagen:

U onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen. (Gal.4:10-11)

Ik kan in het nieuwe verbond geen dag vinden die is ingesteld om te rusten en God op te dienen. Zolang men er geen gebod van maakt, mag men bepaalde dagen best in acht nemen. Zo is het een goede gewoonte om op zondagen samen te komen ben ik van mening. Echter lijkt het mij belangrijk om te weten dat elke dag nu een dag is waarop we mogen rusten in het werk van Jezus.

De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. (Rom.14:5-6a)

 

Dan zal je toch wel eens wat beter moeten zoeken hoor . Want het is toch Christus zelf die gezegd heeft dat er geen jota of titel van de wet  mag veranderd worden, en voor zover ik weet  is  deze periode de aanvang van het nieuwe verbond. Wat Christus zegt heeft dan ook betrekking op zijn eigenhandig geschreven wet en is het zodoende niet aan ons om te bepalen of er van gelijk wel één van de Tien Geboden al dan niet een gebod van gemaakt kan worden. Het zijn eenvoudig weg de onveranderlijke basisgeboden (handleiding) waarop Gods liefde steunt en tot uitdrukking wordt gebracht

Uw gebruik van bovenstaande (uit hun verband gerukte) teksten is hierbij dan ook een misleiding, want in hun context  hebben deze totaal geen betrekking op de zevende dag uit de Tien geboden. Maar wel op het misbruik van de wet(ten) van Mozes door deze aan de volgelingen van Christus op te leggen als noodzakelijk middel om gered te worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 590
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Niet zelf doen wat je een ander verwijt, Bernard 3. Jezus zei niet "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden". Hij zei "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden eer a

Het is inmiddels duidelijk dat de 7e dag/sabbat/zaterdag heilig is voor Bernard. En een ieder die daar niet in mee wil gaan moet het ontgelden. Simpelweg elkaar de ruimte gunnen om zelf de rustdag te

Mag ik aangeven wat Joseph Prince aanhaalt? Handelingen 13:38-39 SVV 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; 39 En dat van alles, w

Citaat

Hebreeën 8:10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

 

De waarde van het geloof is aan de orde. Dat men uit overtuiging (van het verstand en niet om de eventuele straf ) de zorgvuldigheid en voorzichtigheid zal betrachten om goed te leven.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Noel:

 

De waarde van het geloof is aan de orde. Dat men uit overtuiging (van het verstand en niet om de eventuele straf ) de zorgvuldigheid en voorzichtigheid zal betrachten om goed te leven.
 

Beste Noel uw citaat:

Hebreeën 8:10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Is wederom een (stukje) tekst die volledig uit zijn verband gerukt  werd en zodoende in een ander daglicht geplaatst wordt. Alsof de mens op vandaag al uit zichzelf weet wat goed en kwaad is en zodoende Gods duidelijke geboden ( en dan speciaal het vierde) niet meer van  node zou hebben omdat hijzelf wel “aanvoelt” wat goed of kwaad doen is.

 Echter in de Hebreeën brief wordt in bovengenoemd hoofdstuk het Hogepriesterlijk werk beschreven die Christus op vandaag in de hemel als Middelaar tussen God (de Vader) en de mens uitoefent. Waarbij de belofte door God gegeven aan Jeremia(31:31-34) herhaald wordt en dan ook door Christus zal bevestigd worden.  Maar tot  op vandaag blijft dit een belofte die pas in de toekomst, wanneer de opstanding plaatsgrijpt, nog moet (nog zal) verwezenlijkt worden.

“Zie er komen dagen , spreekt de Here …………….. Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en ieder zijn broeder leren, zeggende

Ken de Here,  want zij zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootse onder hen;

Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal ik niet meer gedenken”

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei bernard 3:

Dan zal je toch wel eens wat beter moeten zoeken hoor . Want het is toch Christus zelf die gezegd heeft dat er geen jota of titel van de wet  mag veranderd worden, en voor zover ik weet  is  deze periode de aanvang van het nieuwe verbond. Wat Christus zegt heeft dan ook betrekking op zijn eigenhandig geschreven wet en is het zodoende niet aan ons om te bepalen of er van gelijk wel één van de Tien Geboden al dan niet een gebod van gemaakt kan worden. Het zijn eenvoudig weg de onveranderlijke basisgeboden (handleiding) waarop Gods liefde steunt en tot uitdrukking wordt gebracht

Uw gebruik van bovenstaande (uit hun verband gerukte) teksten is hierbij dan ook een misleiding, want in hun context  hebben deze totaal geen betrekking op de zevende dag uit de Tien geboden. Maar wel op het misbruik van de wet(ten) van Mozes door deze aan de volgelingen van Christus op te leggen als noodzakelijk middel om gered te worden.

Niet zelf doen wat je een ander verwijt, Bernard 3. Jezus zei niet "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden". Hij zei "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden eer alles zal zijn geschied". Hij zei dus nét iets anders dan jij suggereert, en dat zou wel eens een groot verschil kunnen maken. 1) Hij zei er niet bij wat dat "alles" is dat moest geschieden (en daarmee zijn we afhankelijk gemaakt van de overlevering... De uitleg van voorgangers!) en 2) Als dat "eer alles zal zijn geschied" is afgerond bij het "Het is volbracht!", dan heeft dat ook gevolgen voor deze uitspraak van Jezus over de titel en de jota van de wet... Dan staat dat "moeten" van de Wet ineens in een heel ander licht. Zoals b.v. ook onze voorganger Paulus op diverse plaatsen duidelijk probeert te maken...

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Hendrik-NG:

Niet zelf doen wat je een ander verwijt, Bernard 3. Jezus zei niet "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden". Hij zei "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden eer alles zal zijn geschied". Hij zei dus nét iets anders dan jij suggereert, en dat zou wel eens een groot verschil kunnen maken. 1) Hij zei er niet bij wat dat "alles" is dat moest geschieden (en daarmee zijn we afhankelijk gemaakt van de overlevering... De uitleg van voorgangers!) en 2) Als dat "eer alles zal zijn geschied" is afgerond bij het "Het is volbracht!", dan heeft dat ook gevolgen voor deze uitspraak van Jezus over de titel en de jota van de wet... Dan staat dat "moeten" van de Wet ineens in een heel ander licht. Zoals b.v. ook onze voorganger Paulus op diverse plaatsen duidelijk probeert te maken...

Wat zijn we toch spitsvondig nietwaar, om toch maar zeer duidelijke Bijbelteksten zeer ingewikkeld te maken en zodoende de uitleg van mensen boven het eenvoudige en duidelijke Woord betreffende Christus' geboden (en dan wel speciaal het vierde) te stellen om het op deze manier te kunnen afbreken of minimaliseren.

Jij als Bijbelkenner zou toch moeten weten dat het totale  verlossingsplan pas volrokken is als alle  zaken die voorspeld werden "zijn geschied", en dat deze uitdrukking dan ook pas in Gods Woord gebruikt wordt om het totale einde van deze wereld en het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in te luiden. (openb 21 )

Als Christus de Woorden "het is volbracht " uitspreekt slaat dit slechts op het volbracht zijn van zijn taak hier op aarde. Maar dan gaat Hij naar de hemel om daar zijn taak als Middelaar en Hogepriester verder te zetten tot alles is geschied (zie Hebreeën en Openbaring)

Ps Misschien  toch even de blauwdruk van het verlossingsplan die  te vinden is  in de Tabernakeldienst die God aan de Joden gaf wat dieper bestuderen

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei bernard 3:

Wat zijn we toch spitsvondig nietwaar, om toch maar zeer duidelijke Bijbelteksten zeer ingewikkeld te maken en zodoende de uitleg van mensen boven het eenvoudige en duidelijke Woord betreffende Christus' geboden (en dan wel speciaal het vierde) te stellen om het op deze manier te kunnen afbreken of minimaliseren.

Jij als Bijbelkenner zou toch moeten weten dat het totale  verlossingsplan pas volrokken is als alle  zaken die voorspeld werden "zijn geschied", en dat deze uitdrukking dan ook pas in Gods Woord gebruikt wordt om het totale einde van deze wereld en het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in te luiden. (openb 21 )

Als Christus de Woorden "het is volbracht " uitspreekt slaat dit slechts op het volbracht zijn van zijn taak hier op aarde. Maar dan gaat Hij naar de hemel om daar zijn taak als Middelaar en Hogepriester verder te zetten tot alles is geschied (zie Hebreeën en Openbaring)

Ps Misschien  toch even de blauwdruk van het verlossingsplan die  te vinden is  in de Tabernakeldienst die God aan de Joden gaf wat dieper bestuderen

Op welke manier ben ik aan het afbreken of minimaliseren dan? Of is dat maar een loze beschuldiging van je??

Persoonlijk vind ik de zeer duidelijke woorden van Paulus inderdaad niet ingewikkeld. In het begin van zijn Romeinenbrief weet hij aardig goed duidelijk te maken wat "de Wet" voor een rol heeft in het verlossingsplan. Kort citaat: "3:19 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. 3:20 Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen."

Maar betekent dat alles dan dat we meteen van God los zijn, als de Wet een andere rol krijgt? Dat we er dus maar op los zullen (en mogen) leven? In de woorden van Paulus: Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 

Dat in geen geval.

Suggereer dan s.v.p. niet dat ik dat zou beweren, als je daar geen grond voor hebt!! Want daar ben ik niet van gediend!

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Hendrik-NG:

Op welke manier ben ik aan het afbreken of minimaliseren dan? Of is dat maar een loze beschuldiging van je??

Het is inmiddels duidelijk dat de 7e dag/sabbat/zaterdag heilig is voor Bernard. En een ieder die daar niet in mee wil gaan moet het ontgelden. Simpelweg elkaar de ruimte gunnen om zelf de rustdag te bepalen zit er ook niet in bij dit soort mensen. Alles moet zich aanpassen aan hun minderheidsstandpunt en zo niet dan is het hommeles.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Laten we het volbrachte werk van jezus maar voorop zetten... mochten wij het mis hebben het zij ons vergeven.

Aangezien je er twee kanten mee op kan.

Jezus is mijn rots hij heeft de wet volkomen nagestreefd wij leven in hem

Al is het niet perfect van onze kant jezus pleit voor ons in de hemel

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Hendrik-NG:

Jezus zei niet "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden". Hij zei "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden eer alles zal zijn geschied". Hij zei dus nét iets anders dan jij suggereert, en dat zou wel eens een groot verschil kunnen maken.

Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. (Mat.5:18)

6 uur geleden zei Hendrik-NG:

1) Hij zei er niet bij wat dat "alles" is dat moest geschieden (en daarmee zijn we afhankelijk gemaakt van de overlevering... De uitleg van voorgangers!)

Als alles nu eens slaat op "totdat de hemel en de aarde voorbij gaan".

6 uur geleden zei Hendrik-NG:

2) Als dat "eer alles zal zijn geschied" is afgerond bij het "Het is volbracht!", dan heeft dat ook gevolgen voor deze uitspraak van Jezus over de titel en de jota van de wet... Dan staat dat "moeten" van de Wet ineens in een heel ander licht. Zoals b.v. ook onze voorganger Paulus op diverse plaatsen duidelijk probeert te maken...

Dan is "eer alles is geschied" niet reeds afgerond in "Het is volbracht!"

Link naar bericht
Deel via andere websites

Om eerlijk te zijn zie ik weinig verband om met de uitspraak "de wet" (zoals die trouwens ook in het tweevoudig liefdesgebod voorkomt als "de wet en de profeten") uitsluitend de tien geboden te zien.

Verder lijkt Jezus zelf te doorschijnen over een langere sabbatstijd, wanneer hij uitleg verschaft aan de Farizeeën waarom zijn discipelen iets doen dat op sabbat niet geoorloofd is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Thinkfree:

Laten we het volbrachte werk van jezus maar voorop zetten... mochten wij het mis hebben het zij ons vergeven.

Aangezien je er twee kanten mee op kan.

Jezus is mijn rots hij heeft de wet volkomen nagestreefd wij leven in hem

Al is het niet perfect van onze kant jezus pleit voor ons in de hemel

Men schenkt geen nieuwe wijn in een oude zak....... De waarschuwingen tegen de oude zak zijn duidelijk genoeg. Jezus had het meest te stellen  met sabbatisten!!!

http://www.bijbelencultuur.nl/bijbelboeken/matteus/9/16/nieuwe-wijn-in-oude-zakken/MAT-9.16

Laat men vooral de Evangeliën maar eens goed lezen, ipv de godganse tijd met de neus in het OT te blijven hangen. Marcus 2 bijvoorbeeld. 

Sabbatisten bestrijden het gezag van Jezus Christus!  Het zijn  eerste klas farizeeërs, SCHIJNheiligen. Men zou doen wat men voor God doet in de binnenkamer. 

Wie zijn religie meer liefheeft dan dat hij Jezus  Christus liefheeft, die is de ware "hoer". Men kan geen twee heren dienen. Jezus  noemt hen adderengebroed!

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Hendrik-NG:

Op welke manier ben ik aan het afbreken of minimaliseren dan? Of is dat maar een loze beschuldiging van je??

Persoonlijk vind ik de zeer duidelijke woorden van Paulus inderdaad niet ingewikkeld. In het begin van zijn Romeinenbrief weet hij aardig goed duidelijk te maken wat "de Wet" voor een rol heeft in het verlossingsplan. Kort citaat: "3:19 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. 3:20 Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen."

Maar betekent dat alles dan dat we meteen van God los zijn, als de Wet een andere rol krijgt? Dat we er dus maar op los zullen (en mogen) leven? In de woorden van Paulus: Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 

Dat in geen geval.

Suggereer dan s.v.p. niet dat ik dat zou beweren, als je daar geen grond voor hebt!! Want daar ben ik niet van gediend!

Uw antwoord bevatte 2 punten want je schreef  :

Niet zelf doen wat je een ander verwijt, Bernard 3. Jezus zei niet "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden". Hij zei "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden eer alles zal zijn geschied". Hij zei dus nét iets anders dan jij suggereert, en dat zou wel eens een groot verschil kunnen maken. 1) Hij zei er niet bij wat dat "alles" is dat moest geschieden (en daarmee zijn we afhankelijk gemaakt van de overlevering... De uitleg van voorgangers!) en 2) Als dat "eer alles zal zijn geschied" is afgerond bij het "Het is volbracht!", dan heeft dat ook gevolgen voor deze uitspraak van Jezus over de titel en de jota van de wet... Dan staat dat "moeten" van de Wet ineens in een heel ander licht. Zoals b.v. ook onze voorganger Paulus op diverse plaatsen duidelijk probeert te maken

Daarom  heb ik ook op de twee punten geantwoord;

Wat zijn we toch spitsvondig nietwaar, om toch maar zeer duidelijke Bijbelteksten zeer ingewikkeld te maken en zodoende de uitleg van mensen boven het eenvoudige en duidelijke Woord betreffende Christus' geboden (en dan wel speciaal het vierde) te stellen om het op deze manier te kunnen afbreken of minimaliseren.

Jij als Bijbelkenner zou toch moeten weten dat het totale  verlossingsplan pas volrokken is als alle  zaken die voorspeld werden "zijn geschied", en dat deze uitdrukking dan ook pas in Gods Woord gebruikt wordt om het totale einde van deze wereld en het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in te luiden. (openb 21 )

Als Christus de Woorden "het is volbracht " uitspreekt slaat dit slechts op het volbracht zijn van zijn taak hier op aarde. Maar dan gaat Hij naar de hemel om daar zijn taak als Middelaar en Hogepriester verder te zetten tot alles is geschied (zie Hebreeën en Openbaring)

Ps Misschien  toch even de blauwdruk van het verlossingsplan die  te vinden is  in de Tabernakeldienst die God aan de Joden gaf wat dieper bestuderen

 

In je eerste punt beweer je  dat wij afhankelijk zijn van “voorgangers” omdat  (punt 2)  “alles is geschied” bij de uitspraak van Christus “alles is volbracht”  Je tweede punt is volledig on- Bijbels maar geeft wel op een spitsvondige wijze aan de “voorgangers” een vrijgeleide om aan Gods geboden te kunnen tornen.

Wat zij dan ook gedaan hebben door het tweede gebod te schrappen, het vierde naar tijd en inhoud te wijzigen en het tiende te ontdubbelen(want door het schrappen van het tweede hadden ze er maar negen meer over en moesten met een kunstgreep toch maken dat ze terug aan tien kwamen)

In Zijn Woord hebben Gods geboden nooit een andere rol toebedeeld gekregen dan het feit dat ze “zonde doen kennen”. Maar om de zonde te kennen dienen zijn geboden dan ook onveranderd bewaard en bewaakt te worden.

 Het is niet omdat het joodse volk met zijn “voorgangers” het onderhouden van de geboden als redmiddel beschouwden dat het daarom door God zo werd en wordt geleerd in de Schrift. De mens wordt gered doordat Christus het loon van de zonde (de eeuwige dood)  op zich heeft genomen en zodoende het recht heeft verworven om als Middelaar voor ons op te treden en ons de redding van de eeuwige dood kan aanbieden.

Door op bovenstaande manier met Gods Woord  om te gaan breek of minimaliseer je dan ook weldegelijk (weliswaar op een spitsvondige wijze) Zijn Woord.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dolce Vita:

En lees dan vooral ook nog eens goed Johannes 8.  Sabbatisten zijn negen van de tien keer (en misschien wel tien van de tien keer zelfs) tevens anti-Triniteit-strijders!!!

Dit slaat nergens op. Bijv. Jehovah's Getuigen erkennen de sabbat niet en Zevende dags Adventisten, bij mijn weten, erkennen de drieeenheid wel.

6 uur geleden zei Dolce Vita:

Wie zijn religie meer liefheeft dan dat hij Jezus  Christus liefheeft, die is de ware "hoer". Men kan geen twee heren dienen. Jezus  noemt hen adderengebroed!

Dan begrijp ik eigenlijk niet zo goed dat je andere feestdagen, zoals Kerst wel viert. Die feestdagen zijn niets meer of minder dan bijzondere sabbatsdagen. De Joodse feesten waren dat in feite ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei bernard 3:

Hij zei "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden eer alles zal zijn geschied".

Dat gebeurd ook niet. Nogmaals deze zijn vervat in de Wet van Christus. Dat zijn de meeste van de tien geboden, maar juist de sabbat wordt niet genoemd. Christenen gaan een grotere rust binnen.

Jezus was Jood, dus onderhield Hij de sabbat. Na zijn zoenoffer veranderde er het een en ander.

Romeinen 10:4 4 Want Christus is het einde van de wet, zodat iedereen die gelooft, rechtvaardigheid bereikt.

Romeinen 7:6 6 Maar nu zijn we bevrijd van de wet, omdat we zijn gestorven ten opzichte van dat wat ons beperkte, zodat we in een nieuwe betekenis slaven zouden zijn door de geest en niet in de oude betekenis door de geschreven wet.

Jezus en zijn discipelen maakte geen onderscheid tussen de morele en ceremoniële Wet.

De mozaïsche wet werd vervangen door de Wet van Christus een wet niet op stenen geschreven maar op harten.

Ro 13:8-10 8 Wees elkaar niets schuldig behalve liefde, want wie zijn medemens liefheeft, heeft de wet vervuld.  9 Want de geboden ‘pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, begeer niet’ en alle andere geboden die er zijn, worden samengevat in deze uitspraak: ‘Je moet je naaste liefhebben als jezelf.’  10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom vervult de liefde de wet.

De Wet was een scheiding tussen de Joden en de heidenen. Die scheidslijn is nu weggedaan en zijn we één groep.

13 Maar nu zijn jullie, die eens veraf waren, in eendracht met Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van de Christus.  14 Want hij is onze vrede. Hij heeft de twee groepen één gemaakt en de scheidsmuur ertussen vernietigd.  15 Met zijn lichaam heeft hij een eind gemaakt aan de vijandschap, de wet met zijn geboden en voorschriften, om van de twee groepen in eendracht met zichzelf één nieuwe mens te maken. Zo bracht hij vrede

Na Jezus opstanding is het hele stelsel sabbatten en feestdagen weg gedaan. Dat kan je lezen in Galaten 4:10-11

10 Jullie houden je strikt aan dagen, maanden, seizoenen en jaren.  11 Ik ben bang dat mijn inspanningen voor jullie voor niets zijn geweest.

Dat betekent dus ook dat je geen nieuwe moet maken zoals Kerst. 

Hebreeen 3 en 4 legt Paulus uit dat de Joden door de wildernis moesten dolen vanwege hun ongehoorzaamheid en ze mochten daarom Gods rust en sabbat niet ingaan.

In Hebreeen 4:9 legt Paulus uit dat voor Christenen een sabbatsrust overblijft. Even daarvoor zei het volgende

3 Wij die geloven, gaan wél binnen in die rust, waarvan hij heeft gezegd: ‘En in mijn woede heb ik gezworen: “Zij zullen mijn rust niet binnengaan”’ — en dat terwijl zijn werk al klaar was sinds de grondlegging van de wereld.  4 Want over de zevende dag heeft hij ergens het volgende gezegd: ‘En op de zevende dag rustte God van al zijn werk.’  5 En hier zegt hij weer: ‘Zij zullen mijn rust niet binnengaan.’

Christenen gaan dus de ware sabbatsrust binnen. De sabbat was eigenlijk niet meer dan een schaduw van de werkelijke sabbatsrust.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. (Mat.5:18)

Als alles nu eens slaat op "totdat de hemel en de aarde voorbij gaan".

Dan is "eer alles is geschied" niet reeds afgerond in "Het is volbracht!"

Dan niet nee, inderdaad. Maar dan zou die zin "zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan" wel op een heel eigenaardige manier geplaatst zijn tussen de twee bijzinnen "totdat de hemel en de aarde voorbijgaan" en "totdat het alles zal zijn geschied", en bovendien: die laatste bijzin "totdat het alles zal zijn geschied" voegt dan ook niets meer toe aan de eerdere bijzin (immers: als hemel en aarde voorbijgaan, dan is alles gewoonweg geschied. Dan zou Jezus die laatste opmerking helemaal niet meer hoeven maken). Het lijkt me dan ook logischer om dat "totdat het alles zal zijn geschied" te laten slaan op de zin ervoor: namelijk dat er niet een komma uit de wet zal vervallen. Niet: totdat al hetgeen er in geschreven staat zal zijn gebeurd.

In de woorden van Herman Ridderbos: "De slotwoorden "totdat alles zal zijn geschied" spreken weer in de eerste plaats van het geschieden, van het gedaan worden der geboden. Zij behouden hun kracht, totdat zij hun doel bereikt hebben. De uitspraak is zo geformuleerd, dat men hier niet een bepaald stuk der wet kan uitzonderen; overigens ligt in het laatste totdat ook de mogelijkheid - die later werkelijkheid zal blijken - dat niet ieder onderdeel der wet onveranderlijke betekenis behoeft te houden tot aan het einde der dagen. Niets mag echter buiten werking gesteld, voor het de vervulling heeft ontvangen, die het beoogt."

Op die manier gelezen ontvangt de hele perikoop (5:17-48) een samenhang. Welke begint met de belofte van Jezus dat Hij is gekomen om die wet de vervulling te doen ontvangen welke werd beoogd, en eindigt met de waarschuwende aansporing: "Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is".

En op die manier leert die wet ons onze zonde kennen - die zonde gaat heel wat dieper dan men bij oppervlakkige beschouwing zou kunnen denken (alsof het wel goed zit als men zich strikt aan de regels zou houden) - en doet die wet ons samen met Paulus uitroepen: "Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?"

Wij volmaakt??

"God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer!!"

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei sjako:

Ik vraag me af waarom jij het viert, omdat het ook een verkapte sabbatsdag is eigenlijk.

Hiermee bewijs ook jij  dat ook jij  Christus niet kent en je religie meer liefhebt dan Jezus Christus.

Lees de topic opnieuw, alles is al gezegd en uitgelegd, met Bijbeltekst en al, door (beter gezegd via)  diverse mensen, inclusief mezelf.

2 uur geleden zei sjako:

Dit slaat nergens op. Bijv. Jehovah's Getuigen erkennen de sabbat niet en Zevende dags Adventisten, bij mijn weten, erkennen de drieeenheid wel.

JG erkennen inderdaad de sabbat niet, en ook de Triniteit niet, en daarmee dus ook de Sabbat niet (ik erken namelijk de Sabbat wel, omdat ik Jezus Christus ken, Jezus is de Sabbath zelve en jullie begrijpen daar helemaal niks van, Hij streeft ook geen wet na, zoals iemand schreef, Hij is de Wet en heeft Hem vervuld, begrijpen jullie ook niks van), omdat zij de Heilige Drievuldigheid afwijzen. En als ZDA's de Heilige Drievuldigheid erkennen (weet ik niet) dan zijn ze schizofreen als ze tegelijkertijd sabbatisten zijn.  Met hun sabbatsgebod spreken ze tegen dat ze in de Heilige Drievuldigheid geloven.  LIPPENdienst dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei sjako:

Ik vraag me af waarom jij het viert, omdat het ook een verkapte sabbatsdag is eigenlijk.

Als het een verkapte sabbatsdag is, dan is het dus kennelijk geen oer-heidens zonnewendefeest??? Nu snap ik je toch niet helemaal meer, Sjako... ;)

(NB: dit is zeker geen uitnodiging om het ook in dit topic weer eens uitgebreid over Kerst te gaan hebben, hoor!)

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Hendrik-NG:

Dan niet nee, inderdaad. Maar dan zou die zin "zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan" wel op een heel eigenaardige manier geplaatst zijn tussen de twee bijzinnen "totdat de hemel en de aarde voorbijgaan" en "totdat het alles zal zijn geschied", en bovendien: die laatste bijzin "totdat het alles zal zijn geschied" voegt dan ook niets meer toe aan de eerdere bijzin (immers: als hemel en aarde voorbijgaan, dan is alles gewoonweg geschied. Dan zou Jezus die laatste opmerking helemaal niet meer hoeven maken). Het lijkt me dan ook logischer om dat "totdat het alles zal zijn geschied" te laten slaan op de zin ervoor: namelijk dat er niet een komma uit de wet zal vervallen. Niet: totdat al hetgeen er in geschreven staat zal zijn gebeurd.

Wat heet eigenaardig en logisch? Ik beschouw de door jou genoemde bijzinnen als elkaar versterkend, benadrukkend. Op eenzelfde wijze staan er twee "bijzinnen" in:

Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden; (Heb.1:11)

Beetje flauwekul dat laatste gedeelte van de zin achter de comma, voegt niks toe aan de eerdere bijzin, had helemaal niet opgemerkt hoeven te worden want wat vergaan is kan helemaal niet verouderen. Het lijkt mij dan ook logischer dat die "zij" zal slaan op anderen uit een andere zin...

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wat heet eigenaardig en logisch? Ik beschouw de door jou genoemde bijzinnen als elkaar versterkend, benadrukkend. Op eenzelfde wijze staan er twee "bijzinnen" in:

Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden; (Heb.1:11)

Beetje flauwekul dat laatste gedeelte van de zin achter de comma, voegt niks toe aan de eerdere bijzin, had helemaal niet opgemerkt hoeven te worden want wat vergaan is kan helemaal niet verouderen. Het lijkt mij dan ook logischer dat die "zij" zal slaan op anderen uit een andere zin...

 

Nee, het derde gedeelte is een verklarende bijzin bij de eerste hoofdzin.  Ze vergaan doordat ze verslijten. Het is een "Erläuterung" (sorry, ben germanist en het Duits heeft voor mij vaak zoveel krachtiger, specifiekere woorden dan het Nederlands). Een verhelderende, verklarende en benadrukkende bijzin.  En doordat die verhelderende en benadrukkende bijzin achteraan geplaatst wordt, herhaalt en benadrukt men de tegenstelling tussen de twee hoofdzinnen (want het zijn  twee hoofdzinnen en één bijzin). Dit is een zeer bekende oude stijlfiguur. Zij (namelijk hemel en aarde) vergaan, maar Gij blijft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dolce Vita:

JG erkennen inderdaad de sabbat niet, en ook de Triniteit niet, en daarmee dus ook de Sabbat niet (ik erken namelijk de Sabbat wel, omdat ik Jezus Christus ken, Jezus is de Sabbath zelve en jullie begrijpen daar helemaal niks van

Dat weet je helemaal niet. Dit is weer aardig staaltje van zelfingenomenheid. Zeker na mijn uitleg wat de sabbatsrust voor Christenen inhoudt. Trouwens ontzettend ver gezocht om de drieeenheid te koppelen aan de Sabbath. Hebben de Joden het toch duizenden jaren verkeerd gedaan, want die geloofden ook absoluut niet in een drieeenheid. Dat lieten ze over aan de Babyloniërs .

50 minuten geleden zei Hendrik-NG:

Als het een verkapte sabbatsdag is, dan is het dus kennelijk geen oer-heidens zonnewendefeest??? Nu snap ik je toch niet helemaal meer, Sjako... ;)

Na Paulus zijn uitleg over het naleven van sabbatten en feesten etc zou je nu toch moeten weten dat een sabbatdag houden niet voor Christenen is, dus ook geen nieuwe opgelegde feestdag of sabbat. 

Een Christen is namelijk Gods rust ingegaan, de zekerheid hebben dat de relatie met God goed is. Een Christen heeft in dit opzicht elke dag een sabbatsdag.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid