Spring naar bijdragen

Actieve donorregistratie.


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 480
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dat je nabestaanden het niet tegen moeten houden dat je als donor beschikbaar stelt kun je hen laten weten, maar op zich is er iets voor te zeggen dat het moeilijk of onmogelijk zou moeten zijn dat al

Ik heb de discussie hier niet echt precies gevolgd maar ik vind het toch zorgelijk dat er over het algemeen en met name bij de voorstanders over "na de dood" wordt gesproken terwijl als je eens wat ve

Het gaat rechtstreeks in tegen artikel 11 van de Grondwet, de onaantastbaarheid van het lichaam. Maar dat is dan nog de nederlandse wet. Erger is dat het in gaat tegen de christelijke moraal van de Ke

Posted Images

11 uur geleden zei Hendrik-NG:

Wat mij in de hele kwestie opvalt is dat het uitgangspunt van de voorstanders hier toch lijnrecht in gaat tegen het "baas in eigen buik"-principe. Terwijl men toch vanuit dezelfde "progressieve hoek" komt als zij die in de jaren 60/70 met die leus rondliepen. En dat vind ik kwalijk: een leven in ontwikkeling mag in de kiem gesmoord worden, maar een leven aan het einde van de rit (en ja, het is wrang, maar dat kan ook al een jong mens van zeg een jaar of 20 zijn...) moet met alle mogelijke middelen verlengd worden.

Volgens mij haal je hier voor- en tegenstanders van abortus, euthanasie en orgaandonatie door elkaar. Het gaat hier over orgaandonatie en de term 'baas in eigen buik' heeft daar helemaal niets mee te maken.

4 uur geleden zei dingo:

Mijn keuze is geregistreerd in het register dus ik hoef er niet meer over na te denken. Onafhankelijk van die keuze vind ik een verplicht donorschap tenzij opt-out te ver gaan.  En ik twijfel niet aan alle goede bedoelingen maar ik blijf bij het standpunt dat de overheid niet het recht heeft om over de integriteit van een menselijk lichaam te beschikken ook niet als die persoon dood is. (Dan heb ik het uiteraard niet over autopsie na dood door een misdrijf.)

De overheid heeft dat recht ook niet, en vraagt daarom mensen om tevoren aan te geven wat ze precies willen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mijn allerlaatste bericht in deze topic en dit dan aan Hendrik-NG: 

De mensen in de concentratiekampen die op sterven na dood waren, werden naar de gaskamers gestuurd. De mensen die op sterven na dood lijken te zijn (want er zijn er nogal wat die na weigering door de familie overleefden en soms zelfs geheel herstelden), worden leeggeroofd en daarmee gedood.

De slachtoffers van Mengele werden na de gruwelijke experimenten naar de gaskamers gestuurd (want men stierf niet altijd aan de experimenten). 

De slachtoffers van orgaanrooiers worden eerst leeggehaald en daarna "mag" men dan sterven, lees: moet en wel op de manier die de "arts" cq engel des doods heeft beslist. 

De belangrijkste overeenkomst (maar ik kan er nog wel een paar bedenken en dat ga ik dus niet doen, net als met het acht uur journaal, ieder heeft eigen hersens en een eigen geweten en is zelf verantwoordelijk)  is de schending van het mensenrecht op een natuurlijke dood.

Wee hen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden en de mensen willens en wetens! in hun onvoorstelbare arrogantie informatie onthielden met behulp van de reclamecodecommissie. 

De mensheid is over de rand gevallen. Wee, wee, wee.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

De overheid heeft dat recht ook niet, en vraagt daarom mensen om tevoren aan te geven wat ze precies willen.

De overheid eigent zich dat recht nu toe op het moment dat iemand die beslissing niet kenbaar heeft gemaakt. Het huidige systeem kan best wat meer support en reclame gebruiken maar dat is geen reden om een opt-out systeem in te voeren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei dingo:

De overheid eigent zich dat recht nu toe op het moment dat iemand die beslissing niet kenbaar heeft gemaakt. Het huidige systeem kan best wat meer support en reclame gebruiken maar dat is geen reden om een opt-out systeem in te voeren.

Idd. Ik wacht de stemming in de eerste kamer dan ook met spanning af. Indoen de eerste kamer instemt met dit onzalige plan zal ik mijn donorschap, wat ik al bijna 20 jaar ben, opzeggen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat standpunt begrijp ik,  maar evenzo heb ik het vermoeden dat je tegen het voorstel bent omdat je niet gedwongen wil worden om nee te zegge, precies het tegenovergestelde dus.

Persoonlijk vind ik het diep triest dat nu mensen in ziekenhuizen afzien, terwijl ze geholpen kunnen worden met organen of weefsel dat écht wel voorhanden is, maar dat onder de grond wordt gestopt en daar weg rot. Zoals @Lobke hierboven al zegt: dit gaat over het gunnen van leven. Dat gun ik iedereen van harte.
Het feit dat het debat is uitgesteld en er geen overeenstemming is, daarmee diskwalificeert Nederland zichzelf. We zijn nog geen beschaafd land, want we komen er niet uit of we onze eigen mensen wel leven gunnen.

Ik gun ook iedereen het allerbeste en dat mag me wat kosten. Toch vind ik niet dat ik dús mijn organen "moet" afstaan. Ik gun alle mensen in Afrika bijvoorbeeld ook schoon drinkwater. De overheid kan de burgers standaard een bedrag laten overmaken naar Cordaid, tenzij ze anders aangeven. Dat redt pas veel levens. Ik vind het vreemd selectief om iemand die geen organen doneert te bestempelen als niet-gunner terwijl er overduidelijk grote groepen mensen zijn die op een simpele manier geholpen kunnen worden maar waar dan geen haan naar kraait. 

Verder heb ik trouwens niks tegen orgaandonatie, hoor. Mijn broertje had niet geleefd zonder donorhartklep en ik sluit niet uit dat ik zelf toch ook donor word. Ik heb wel iets tegen het wetsvoorstel wat ik niet echt veel duidelijker kan omschrijven dan dit.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Persoonlijk oordeel ik niet over mensen die geen donor willen zijn, nergens schrijf ik dat, want dat standpunt is ook goed te begrijpen.. Maar ik denk dat het nu niet over de ja en nee-ers gaat, die overdenken het vaak wel, praten erover met hun gezin/naasten. Het gaat hier om het bereiken van mensen die er nog niet zo mee bezig zijn. Misschien zijn daar toch een groot aantal personen bij die organen af willen staan, maar waarvoor het een ver van mijn bed show lijkt te zijn. 
Totdat het nu tijd is om daar over na te denken. Dat is in elk geval al een positief punt.

@Thorgrem,

Je hebt een donorcodicil maar zegt het op als dit plan doorgaat? Waarom?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Thorgrem:

Idd. Ik wacht de stemming in de eerste kamer dan ook met spanning af. Indoen de eerste kamer instemt met dit onzalige plan zal ik mijn donorschap, wat ik al bijna 20 jaar ben, opzeggen. 

Dan heb je er in ieder geval ver nagedacht en een bewuste keus gemaakt, dat is het belangrijkste in deze.  Ik begrijp keuzes als deze niet, en vraag me af waarom je dan wel donor bent geworden. Persoonlijk ben ik donor geworden vanwege het donor worden en daar laat  ik me niet van af brengen door het gedrag van welke politicus dan ook.   

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dolce Vita:

Artikel 11 Nederlandse Grondwet :

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Dit gebeurt dus vaker: mensen roepen heel hard deze zin (of in dit geval onnodig in vette letters) en vergeten daarbij het mddelste deel van de zin: "behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen". Het is een groot recht, daar sta ik helemaal achter. Ik sta er ook achter dat mensen wiens leven gered kunnen worden met een donor, zo veel mogelijk gered moeten worden. En soms botst dat. Wat dan? Daar gaat het over. En als dat nadenken gebeurt door mensen die in het eerste het beste YouTube nep filmpje over een tsunami trappen, dan weet ik al dat uitkomst niet veel soeps gaat zijn.
Het leven is dus niet in één simpele vetgedrukte zin uit te leggen.

Citaat

hersendood-is-niet-altijd-dodelijk

Deze valt weer in de categorie "Kijk eens wat een dodelijke tsunami in Japen vandaag".  Soms moet je even checken of dat wat je leest wel klopt. Na de eerste regel "“Hersendood” is een levensbedreigende neurologische conditie, die in principe omkeerbaar is."  was ik er klaar mee. De meeste artsen die dit lezen ook (een enkeling die nog dronken is van gisteravond uitgezonderd).

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Dolce Vita:j

Wee hen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden en de mensen willens en wetens! in hun onvoorstelbare arrogantie informatie onthielden met behulp van de reclamecodecommissie. 

De overheid onthoudt geen informatie. dat kan niet want iedereen kan tegenwoordig op internet alles vinden. Ook onzin. Je kunt stellen dat de  overheid alle kanten van een zaak moet belichten, maar is dat dan een taak, of kunnen mensen daar zelf ook in voorzien. Ik denk het laatste. Uiteraard zul je dan altijd die mensen houden die elk jaar opnieuw denken dat er een tsunami in Japan is, maar dat is een aparte categorie waar geen beleid op is te maken.

Waarschijnlijk doel je op de klacht die tegen de overheid was gericht en waarbij de overheid in eerste instantie op de vingers werd getikt, en vervolgens in beroep niet meer, omdat het ging om een link naar de transplantatiestichting, en de tekst over hersendood van deze stichting afkomstig was. Dus niet van de overheid. Het is erg flauw en onjuist om dit hysterisch te gaan betitelen als 'de overheid onthoudt ons informatie in samenwerking met de reclamecode commissie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dit gebeurt dus vaker: mensen roepen heel hard deze zin (of in dit geval onnodig in vette letters) en vergeten daarbij het mddelste deel van de zin: "behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen". Het is een groot recht, daar sta ik helemaal achter. Ik sta er ook achter dat mensen wiens leven gered kunnen worden met een donor, zo veel mogelijk gered moeten worden. En soms botst dat. Wat dan? Daar gaat het over. En als dat nadenken gebeurt door mensen die in het eerste het beste YouTube nep filmpje over een tsunami trappen, dan weet ik al dat uitkomst niet veel soeps gaat zijn.
Het leven is dus niet in één simpele vetgedrukte zin uit te leggen.

Klopt, maar het is toch wel goed om de onschendbaarheid van je lichaam te beschermen en dat artikel wel altijd voor ogen te houden. Het wetsvoorstel over de donorregistratie impliceert namelijk een beetje dat je lichaam de staat toebehoort, dat zij ermee kan doen wat zij wil als je niet protesteert.
Natuurlijk zullen de indieners dat helemaal niet zo bedoelen en willen zij gewoon meer donoren verkrijgen, maar je moet altijd uitkijken voor latere politici die misschien wél al iets meer in die richting neigen en wellicht misbruik willen gaan maken van de wet. Stel bijvoorbeeld dat ze het straks heel moeilijk gaan maken om nee te zeggen, door er bijvoorbeeld vergaande (financiële) gevolgen aan te koppelen?
Je zult daar altijd rekening mee moeten houden, zeker omdat zulke politici ook weer met geslepen tong hun maatregelen zullen verdedigen, en ook die middelste zin in het grondwetsartikel daarom zo voorzichtig en behoudend mogelijk moeten interpreteren.

Het is daarbij ook niet zo dat dit de énige mogelijke oplossing zou zijn voor het donorenprobleem. In sommige landen moet je zelf aangeven of je donor wil zijn, maar wordt het beantwoorden van de vraag gekoppeld aan het aanvragen of verlengen van je paspoort of rijbewijs. Dat schijnt nogal goede resultaten op te leveren.
Als je dus een nieuw paspoort wil aanvragen, dan moet je eerst de donorvraag beantwoorden. Mensen worden dan dus op galante wijze gedwongen over de vraag na te denken en zullen daardoor wellicht ook veel sneller ja zeggen. Het is namelijk niet zo dat veel mensen niet willen, maar dat veel mensen er simpelweg niet over hebben nagedacht. Zo'n koppeling kan dat dan alsnog bewerkstelligen.
Met zo'n systeem blijf je dus nog wel volledig eigenaar van je lichaam, kan de staat daar dus niets mee doen zonder jouw toestemming, maar moet je wel over de donorvraag nadenken.

Ik denk ook dat vrijwel iedereen hier wel voorstander is van meer donoren en het redden van vele levens. En dat ook in het politieke debat de tegenstanders vanuit dezelfde goede motieven handelen als de voorstanders.
Alleen niet tegen elke prijs. Er zijn altijd grondwaarden, onvervreemdbare rechten die onafhankelijk van welke kwestie ook altijd geëerbiedigd moeten worden. Oók als dat betekent dat je (schijnbaar) fantastisch werkende oplossingen toch niet kunt uitvoeren. De staat mag niet automatisch aan jou of je spullen zitten zonder je toestemming. En dit wetsvoorstel schuurt daar wel heel erg dicht tegenaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dan heb je er in ieder geval ver nagedacht en een bewuste keus gemaakt, dat is het belangrijkste in deze.  Ik begrijp keuzes als deze niet, en vraag me af waarom je dan wel donor bent geworden. Persoonlijk ben ik donor geworden vanwege het donor worden en daar laat  ik me niet van af brengen door het gedrag van welke politicus dan ook.   

Ik ben ooit donor geworden om met mijn organen na mijn overlijden andere mensen te kunnen helpen indien die dat wensen. Uit vrije wil en zonder overheidsbemoeienis.

Het standpunt en wetsvoorstel van mevrouw Dijkstra acht ik verwerpelijk omdat de staat zich geen lichamen kan en mag toe-eigenen. Ook niet via een systeem waarbij je nog bezwaar kan aantekenen. Niet in de laatste plaats omdat sommige mensen niet kunnen of willen beslissen op dit punt. Er is ook nog veel te veel onduidelijk over de praktische uitvoering, mevrouw Dijkstra weet het zelf ook niet zo goed, of houdt een leuk toneelstukje om de senatoren te misleiden en weet donders goed waar ze heen wil maar wil dat nog niet openbaren.

@Robert Frans, ik ga er niet vanuit dat de indieners dit niet zo bedoelen. Het is hetzelfde clubje wat meehelpt met het uithollen van de ouderenzorg en vervolgens met euthanasie om de hoek komt om de oudjes te verlossen van de slechte ouderenzorg. D66 heeft zich ontpopt tot moreel verwerpelijke partij die bovendien haar eigen grondbeginselen bij het grof vuil heeft gezet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thorgrem:

Ik ben ooit donor geworden om met mijn organen na mijn overlijden andere mensen te kunnen helpen indien die dat wensen. Uit vrije wil en zonder overheidsbemoeienis.

Het standpunt en wetsvoorstel van mevrouw Dijkstra acht ik verwerpelijk omdat de staat zich geen lichamen kan en mag toe-eigenen. Ook niet via een systeem waarbij je nog bezwaar kan aantekenen. Niet in de laatste plaats omdat sommige mensen niet kunnen of willen beslissen op dit punt. Er is ook nog veel te veel onduidelijk over de praktische uitvoering, mevrouw Dijkstra weet het zelf ook niet zo goed, of houdt een leuk toneelstukje om de senatoren te misleiden en weet donders goed waar ze heen wil maar wil dat nog niet openbaren.

@Robert Frans, ik ga er niet vanuit dat de indieners dit niet zo bedoelen. Het is hetzelfde clubje wat meehelpt met het uithollen van de ouderenzorg en vervolgens met euthanasie om de hoek komt om de oudjes te verlossen van de slechte ouderenzorg. D66 heeft zich ontpopt tot moreel verwerpelijke partij die bovendien haar eigen grondbeginselen bij het grof vuil heeft gezet.

Impliciet stel je hiermee dat bijvoorbeeld inentingsprogramma's ook niet plaats zouden mogen vinden. Wat dan weer impliciet betekentvdat mijn kinderen een gevaar lopen omdat er besmettingshaarden om hen heen ontstaan. 

Ik begrijp echt niet wat het probleem is om gewoon nee te zeggen met wat mij betreft als consequentie dat je ook geen organen mag ontvangen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Mullog:

Impliciet stel je hiermee dat bijvoorbeeld inentingsprogramma's ook niet plaats zouden mogen vinden. Wat dan weer impliciet betekentvdat mijn kinderen een gevaar lopen omdat er besmettingshaarden om hen heen ontstaan. 

Ik begrijp echt niet wat het probleem is om gewoon nee te zeggen met wat mij betreft als consequentie dat je ook geen organen mag ontvangen.

Impliciet lul je nu uit je nek. Dat stel ik namelijk helemaal niet. 

Als jij je kind overigens wel inent zal het ook geen gevaar lopen bij een besmettingshaard. 

Jij begrijpt niet wat het probleem is maar het is hier door meerdere mensen toch wel in verschillende bewoording, met verschillende argumenten behoorlijk laagdrempelig uitgelegd. Heel vervelend voor je dat je het dan nog niet snapt, maar helaas niets aan te doen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik begrijp NU in elk geval waarom een deel van de kerk als instituut vervolging wacht.

De Grote Afval gaat niet over de mensen die de kerk hebben verlaten, maar over de kerk die Christus is afgevallen!!!!!! 

De kerk als instituut misleidt de schapen in deze kwestie massaal. Men geeft hen massaal, in alle denominaties, onder valse voorwendselen (op basis van dwaling door veel informatie achter te houden, zie vorige bericht) het advies om mee te doen aan dit donorschap en ondersteunt de misleiding.  En ze zit nu zelfs met haar achterwerk in de Nederlandse regering. 

WEE!

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ThorgremKinderen kunnen pas vanaf een bepaalde leeftijd worden ingeent. Dus dat argument slaat nergens op.

En hoezo utgelegd? Wat ik lees zijn complotjes dat de overheid zich in de persoonlijke levenssfeer mengt. Wat ik zie zijn teogewijde medici die proberen levens te redden of de kwaliteit van leven te verbeteren en mensen die te lui zijn om even nee te zeggen in minder tijd dan ik nodig heb om dit bericht te typen. We leven in Nedrland niet in Orwell's 1984.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Hendrik-NG:

De kwestie is op zichzelf al ingewikkeld en moeilijk genoeg...

Jij....jij hebt en vindt het moeilijk?   ZIJ, Zij lijdt, want Haar Zoon lijdt OPNIEUW op de snijtafels van jouw chirurgen!  En de chirurgen die jij zonder meer steunt en de mensen die totale openheid van informatie eisen en het mensenrecht op een natuurlijke dood,  die jij wegzet

Zij LIJDT!

756026.jpg

 

Jij, Hendrik-NG de bescheidene, die zichzelf zo intelligent acht,  de mensen die totale openheid van informatie eisen en die op de gruwelen wijzen van de misleidende "hersendood" en de aan Christus vijandige nieuwe wet,  voor onbenullen wegzet, maar die in al zijn intelligentie de consequenties niet overziet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Dolce Vita:

Mijn allerlaatste bericht in deze topic en dit dan aan Hendrik-NG: 

De mensen in de concentratiekampen die op sterven na dood waren, werden naar de gaskamers gestuurd. De mensen die op sterven na dood lijken te zijn (want er zijn er nogal wat die na weigering door de familie overleefden en soms zelfs geheel herstelden), worden leeggeroofd en daarmee gedood.

De slachtoffers van Mengele werden na de gruwelijke experimenten naar de gaskamers gestuurd (want men stierf niet altijd aan de experimenten). 

De slachtoffers van orgaanrooiers worden eerst leeggehaald en daarna "mag" men dan sterven, lees: moet en wel op de manier die de "arts" cq engel des doods heeft beslist. 

Op dit allerlaatste bericht volgden er nog 2 in nogal vette letters... Je lijkt steeds verder uit de bocht te vliegen, als het gaat om je bijdragen. Dat verbaast me.

Waar ik je (zoek de 1e reactie er maar bij) enkel op wees is dat één argument van je ongefundeerd was, kennelijk stoelend op vooroordelen. Mijn deel: een aantal ad hominems + een vergelijking met Josef Mengele. Wat je argumenten er niet zuiverder op maken... Ook niet sterker trouwens.

Het ging me er simpelweg om het idee bij te stellen dat men bij het uitnemen van organen geen anaesthesie zou toepassen. Dat is volstrekt uit de lucht gegrepen. Sterker: er bestaan alleen al goede medische gronden om dat gewoon wel te doen. En het gebeurt ook. Broodje aap-verhaal dus. Een tweede onjuiste voorstelling van zaken: bij het uitvoeren van een apnoetest wordt geen schade toegebracht aan het lichaam. En ook dat weer op goede medische gronden.

Het gaat hier eenvoudigweg om een van de methodes om aan te tonen dat een patient daadwerkelijk is overleden. Een niet functionerende hersenstam is niet met het leven verenigbaar. Punt.

Je lijkt er (bij herhaling) wat moeite mee te hebben als je wordt tegengesproken. Ook daar kan ik alleen maar met verbazing op reageren.

4 minuten geleden zei Dolce Vita:

Jij....jij hebt en vindt het moeilijk?   ZIJ, Zij lijdt, want Haar Zoon lijdt OPNIEUW op de snijtafels van jouw chirurgen!  En de chirurgen die jij zonder meer steunt en de mensen die totale openheid van informatie eisen en het mensenrecht op een natuurlijke dood,  die jij wegzet

Zij LIJDT!

Misschien moet je langzamerhand wat normaal gaan doen, Dolce... Dit gaat nergens meer over!!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid