Spring naar bijdragen

Actieve donorregistratie.


Aanbevolen berichten

De meesten hebben waarschijnlijk al veel gelezen over het voorstel van o.a Pia Dijkstra van D66 . Hier een link; http://nos.nl/artikel/2131900-nieuwe-orgaandonatiewet-wat-waarom-en-wanneer.html

Maar hier was daar geen topic over terwijl het toch een heel belangrijk onderwerp is. Waar ik het moest plaatsen was me niet helemaal duidelijk, maar goed het valt ook onder nieuws, of is er een keuze ethische dilemma's?

Zelf heb ik al meer dan 20 jaar een donorverklaring. En ook al vraag ik me af of deze manier ( iedereen donor, behalve wanneer je nee invult) een goede is, ik blijf bij mijn standpunt omdat ik het zo belangrijk vind. Er zijn nu te weinig donoren, mensen sterven omdat er geen organen beschikbaar zijn.

Hoe denken jullie hierover?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 480
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dat je nabestaanden het niet tegen moeten houden dat je als donor beschikbaar stelt kun je hen laten weten, maar op zich is er iets voor te zeggen dat het moeilijk of onmogelijk zou moeten zijn dat al

Ik heb de discussie hier niet echt precies gevolgd maar ik vind het toch zorgelijk dat er over het algemeen en met name bij de voorstanders over "na de dood" wordt gesproken terwijl als je eens wat ve

Het gaat rechtstreeks in tegen artikel 11 van de Grondwet, de onaantastbaarheid van het lichaam. Maar dat is dan nog de nederlandse wet. Erger is dat het in gaat tegen de christelijke moraal van de Ke

Posted Images

Het is een zeer goede zaak om organen ter beschikking te stellen aan mensen die deze nodig hebben om te overleven. Daar kan volgens mij geen twijfel over bestaan. Wel ben ik persoonlijk altijd huiverig voor overheidsbemoeienis. Naar mijn opvatting moet "goed doen" volkomen vrijwillig van de mensen zelf uitgaan. Zodra dat van overheidswege geregeld gaat worden (want dit wetsvoorstel is misschien slechts een begin van meer) lopen de rillingen me over de rug. We hebben daarvoor te veel ervaring met (nationaal) socialistische overheden die meenden (of nog steeds menen) dat de overheid moet beslissen wat goed is voor de mens. Daardoor wordt de mens een "gehoorzamer" in plaats van een onafhankelijk denkend, verantwoordelijk persoon. Ik besef dat ik me minder duidelijk uitdruk als ik zou willen. Misschien kan je mijn vrees begrijpen. Ik sta hier meer in de lijn van Bonhoeffer, Havel en Plesu dan van Pia Dijkstra. Goed bedoeld misschien maar een grens overschrijdend die m.i. niet overschreden moet worden willen we niet langzaam maar zeker naar een systeem toegroeien waar het niet langer gaat om het verantwoordelijkheidsgevoel van de mens maar om het gehoorzamen aan een systeem. O, wat druk ik me warrig uit. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Eerste instantie was ik huiverend maar nog geen direct idee waarom, maar dit is omgeslagen naar een duidelijk negatief beeld.

Met dit wetsvoorstel is een kentering gekomen in het denken over de burger. De impliciete boodschap die hiervan uitgaat is dat wij als burgers na ons overlijden van de staat zijn en dat de staat dus het recht heeft om ons op deze manier te kunnen gebruiken. Maar indien je het hier niet mee eens bent kun je dit veranderen. Dit is een ingrijpende verandering. Er waren daags nadat dit door de Tweede Kamer al 5000 donoren die zich uit hadden laten schrijven omdat ze zich niet in de mogelijke nieuwe wetgeving kunnen vinden. De staat overschrijd hiermee een ethische grens, en ik vraag mij af, als wij ze niet hier terugfluiten, waar gebeurd dit dan wel?

Verder vind ik het wel voordelig dat er op deze manier wel meer donoren zullen zijn, want veel mensen nemen niet eens de tijd om hier naar te denken. Maar dat maakt niet dat wat de overheid doet niet door de beugel kan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei tucker:

Kun je aangeven wélke ethische grens hiermee precies overschreden wordt?

De positie tussen staat en burger verandert hoewel het een kleine gebeurtenis betreft ingrijpend. Dit was een grens die niet overschreden diende te worden mijn inzicht. Maar als dit een geaccepteerd gegeven wordt, dan ben ik benieuwd hoever ze kunnen gaan met hun zeggenschap over de burger voor wij gezamenlijk stop roepen. In ieder geval trek ik zelf hier al een grens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Vartigo:

De positie tussen staat en burger verandert hoewel het een kleine gebeurtenis betreft ingrijpend. Dit was een grens die niet overschreden diende te worden mijn inzicht. Maar als dit een geaccepteerd gegeven wordt, dan ben ik benieuwd hoever ze kunnen gaan met hun zeggenschap over de burger voor wij gezamenlijk stop roepen. In ieder geval trek ik zelf hier al een grens.

Je geeft niet echt antwoord op mijn vraag. Welke waarden en normen komen er in het gedrang? Welke partijen zijn er betrokken en welk belang hebben zij? Dat bedoel ik met uitklaren van de ethische grens. En daarmee bedoel ik niet "De overheid bemoeit zich teveel met mij" dat is te algemeen, het gaat hier over het besluit van de Tweede Kamer over de donorwet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Vartigo:

De positie tussen staat en burger verandert hoewel het een kleine gebeurtenis betreft ingrijpend. Dit was een grens die niet overschreden diende te worden mijn inzicht. Maar als dit een geaccepteerd gegeven wordt, dan ben ik benieuwd hoever ze kunnen gaan met hun zeggenschap over de burger voor wij gezamenlijk stop roepen. In ieder geval trek ik zelf hier al een grens.

@ Vartigo,

Jij kunt ...stop roepen. Je kunt ; ik wil dit niet schrijven. Het hoeft niet maar dit plan is er omdat er te weinig mensen zich verdiepen in het donor worden. Ik hoor ook vaak: ''laat de familie dit maar beslissen''. Dat juist lijkt me een enorm moeilijke opgaaf. In ons gezin heeft iedereen een codicil; als er iets gebeurd met b.v onze kinderen, (ik moet er niet aan denken). Maar dan weet ik, ze zouden willen dat iemand anders een kans krijgt om te genezen, verder te leven.  Ik lees zo weinig over; diegene die wacht op bv een orgaan maar meer dat mensen moeite hebben met het zelfbeschikkingsrecht. Niemand hoeft; maar dat vergt een bericht; ik wil geen donor zijn. En verontwaardigde mensen die nu hun codicil verscheuren; wat heeft het voor hen betekend het invullen van dit codicil? Ik vraag me af wat ze belangrijker vinden; hun aangetaste ego of de mensen die met smart wachten op een orgaan om verder te kunnen leven. 

Vartigo dit bedoel ik in het algemeen; een ieder heeft het recht om geen donor te willen zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei tucker:

Je geeft niet echt antwoord op mijn vraag. Welke waarden en normen komen er in het gedrang? Welke partijen zijn er betrokken en welk belang hebben zij? Dat bedoel ik met uitklaren van de ethische grens. En daarmee bedoel ik niet "De overheid bemoeit zich teveel met mij" dat is te algemeen, het gaat hier over het besluit van de Tweede Kamer over de donorwet.

 

35 minuten geleden zei Lobke:

@ Vartigo,

Jij kunt ...stop roepen. Je kunt ; ik wil dit niet schrijven. Het hoeft niet maar dit plan is er omdat er te weinig mensen zich verdiepen in het donor worden. Ik hoor ook vaak: ''laat de familie dit maar beslissen''. Dat juist lijkt me een enorm moeilijke opgaaf. In ons gezin heeft iedereen een codicil; als er iets gebeurd met b.v onze kinderen, (ik moet er niet aan denken). Maar dan weet ik, ze zouden willen dat iemand anders een kans krijgt om te genezen, verder te leven.  Ik lees zo weinig over; diegene die wacht op bv een orgaan maar meer dat mensen moeite hebben met het zelfbeschikkingsrecht. Niemand hoeft; maar dat vergt een bericht; ik wil geen donor zijn. En verontwaardigde mensen die nu hun codicil verscheuren; wat heeft het voor hen betekend het invullen van dit codicil? Ik vraag me af wat ze belangrijker vinden; hun aangetaste ego of de mensen die met smart wachten op een orgaan om verder te kunnen leven. 

Vartigo dit bedoel ik in het algemeen; een ieder heeft het recht om geen donor te willen zijn.

Impliciet zegt de overheid dus dat zij mogen bepalen wat met ons lichaam gedaan wordt na onze dood. Wat komt er in het gedrang; de lichamelijke waardigheid. De overheid hoort mijn inziens niets te zeggen over onze levenloze lichamen, mijn lichaam behoort hen niet toe om weg te geven en te doen en laten waar ze mee willen. Het idee van autonomie van de burger stond bovenaan, het was niet de overheid, maar de burger die het bepaalde. En op zijn minst moet je kunnen zien dat de overheid impliciet hiermee aangeeft wat volgens hen de moreel juiste keuze is, dit was al zo met de campagne jaofnee.nl. Het klinkt zeker sympathiek als de overheid donatie verdedigt als de betere keuze, maar dit was al geen louter zakelijke voorlichting, hiermee stuurt de overheid de burger een bepaalde richting in, onwenselijke propaganda. Nu gaan ze echter nog een stap verder.

Wie nu bezwaar heeft draagt nu zelf de bewijslast, en moet de stap zelf nemen. Doet mij denken aan de dienstplicht. Het is in ieder geval geen omgaan met de integriteit van het menselijk lichaam. Wat ook zijn beweegredenen zijn, men hoort zich niet te hoeven verantwoorden of gedwongen te worden om een keuze te maken, het gaat immers om zijn lichaam. En dat lichaam is niet van anderen, de overheid, nee zelfs niet een beetje. Het menselijk lichaam verliest niet zijn waardigheid bij overlijden. Geld en goederen worden na het overlijden ook niet automatisch van de staat, maar organen schijnbaar wel. Voortaan dus ook maar dat je moet aangeven of je wel of niet wilt dat bezittingen en geld aan de staat wil geven?

Zelf had ik het zo geregeld dat de familie bepaalde, was er over na aan het denken om dit te veranderen in een ja, ik vind orgaandonatie zeer positief en zou dan ook blij zijn als mijn organen van dienst kunnen zijn voor iemand anders. Zij om mij heen weten dit ook van mij. Maar nu laat ik het dus geschreven staan dat mijn familie bepaalt. Als het een Ja blijft dan word je dus na overlijden sowieso meegenomen voor de operaties. Van een kennis van mij die in de zorg werkt heb ik vernomen dat dit vaak traumatiserend voor de familie kan werken met het oog op de rouwverwerking, uiteindelijk laat ik liever mijn familie bepalen, wil hebben dat mijn naasten achter het besluit staan op het moment zelf. 

De relatiewijziging die de overheid tussen staat en burger probeert te creëren ben ik zeer zeker niet gunstig gestemd. En ik sta zeer zeker niet achter deze ontwikkelingen. Dat meer orgaandonaties een groot goed zijn wil niet zeggen dat het doel de middelen heiligt. Dit middel kan ik en mede met mij klaarblijkelijk nu al duizenden anderen niet steunen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei tucker:

Je geeft niet echt antwoord op mijn vraag. Welke waarden en normen komen er in het gedrang? Welke partijen zijn er betrokken en welk belang hebben zij? Dat bedoel ik met uitklaren van de ethische grens. En daarmee bedoel ik niet "De overheid bemoeit zich teveel met mij" dat is te algemeen, het gaat hier over het besluit van de Tweede Kamer over de donorwet.

Het gaat rechtstreeks in tegen artikel 11 van de Grondwet, de onaantastbaarheid van het lichaam. Maar dat is dan nog de nederlandse wet. Erger is dat het in gaat tegen de christelijke moraal van de Kerk en daarmee dus tegen God Zelf. De nederlandse wetgever gaat beschikken over de lichamen van haar inwoners, omdat Pias Dijkstra meent dat daarmee het algemeen belang is gedient.

 

Citaat

De keuze voor euthanasie wordt ernstiger wanneer ze de vorm aanneemt van een moord, uitgevoerd door anderen, op een persoon die er helemaal niet om gevraagd heeft en die er nooit mee heeft ingestemd. Het toppunt van willekeur en onrecht wordt bereikt wanneer bepaalde artsen of wetgevers zich de macht aanmatigen om te beslissen wie mag leven en wie sterven. Opnieuw staan we voor de bekoring van Eden: te worden als God die 'goed en kwaad kent' (Gen. 3, 5). God alleen heeft de macht over leven en dood: 'Ik ben het die dood en leven brengt' (Deut. 32, 39). Maar Hij oefent die macht alleen uit volgens een plan van wijsheid en liefde. Wanneer de mens zich deze macht aanmatigt, omdat hij de slaaf is van een dwaze en zelfzuchtige denkwijze, gebruikt hij haar onvermijdelijk voor onrecht en dood. Zo wordt het leven van de mens die zwak is in handen van een die sterk is gelegd: in de samenleving verdwijnt het rechtsgevoel en het wederzijds vertrouwen, de basis van iedere authentieke intermenselijke betrekking wordt ondergraven aan de wortel. (bron)

 

bewerkt door Dwarrel
*steek onder water verwijderd
Link naar bericht
Deel via andere websites

Lobke, 

Gevoelsmatig en vanuit mijn begrip van ethiek kan en wil ik hier niets tegen inbrengen. Mijn bezwaar betreft slechts het feit dat dit m.i. niet in wetgeving opgenomen behoort te worden. Het huidige wetsvoorstel lijkt misschien wel onschuldig en goed maar als je er dieper over nadenkt opent het de weg voor andere wetsvoorstellen die veel verder gaan. Ik hoop natuurlijk dat mijn vrees onterecht is maar zelfs een oppervlakkige bestudering van de geschiedenis maakt me er niet gerust op. Als wij mensen onze vrijheden niet met hand en tand verdedigen verliezen we ze uiteindelijk. Om concreet een mogelijke volgende stap te noemen: Een volgend wetsvoorstel waar de nabestaanden helemaal geen inspraak meer hebben. Er gaan namelijk al stemmen op in die richting.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei St. Ignatius:

Het gaat rechtstreeks in tegen artikel 11 van de Grondwet, de onaantastbaarheid van het lichaam. Maar dat is dan nog de nederlandse wet. Erger is dat het in gaat tegen de christelijke moraal van de Kerk en daarmee dus tegen God Zelf. De nederlandse wetgever gaat beschikken over de lichamen van haar inwoners, omdat Pias  Dijkstra meent dat daarmee het algemeen belang is gedient.

St. Ignatius; u wijst het af op religieuze gronden, dat kan en mag in ons vrije Nederland.  

 

bewerkt door Dwarrel
*reactie op verwijderde tekst verwijderd
Link naar bericht
Deel via andere websites

-stukje tekst verwijderd-

Het is een moeilijke kwestie, zodanig dat de Tweede Kamer ook besloot er hoofdelijk over te stemmen en veel partijen het geen onderdeel van de partijdiscipline lieten zijn. Een terechte, respectvolle manier van doen die recht doet aan de gevoeligheden rondom het onderwerp.
Het wetsvoorstel staat mij echter ook wel wat tegen. Ik begrijp de argumenten: je hebt altijd nog vrije keuze, het kan meer donoren opleveren (of dat echt zo is, is echter nog de vraag) en het dwingt mensen serieus hierover na te denken. En het is ook van belang dat mensen die welwillend tegenover doneren staan, ook daadwerkelijk zich als donor laten registreren.

Maar de vraag is inderdaad of je als overheid wel zomaar een dergelijke dwang mag opleggen. Vartigo maakte al een mooie vergelijking met geld en bezittingen: stel dat in een wetsvoorstel na je overlijden de overheid automatisch al je bezit erft, tenzij je bij leven aangeeft dat niet te willen? Je hebt dan ook nog steeds volop de vrije keuze om je bezittingen onder je nabestaanden te verdelen, maar het blijft toch vreemd dat als je de keuze niet maakt, de overheid alles dan in beslag zou kunnen nemen.
Zelfs als het doel van zo'n wet mooi zou zijn, namelijk dat je bezittingen dan verdeeld worden onder de armen, dan nog zal zo'n wet denk ik veel weerstand oproepen en ook tegen de vrijheid van bezit in gaan. Zéker als je niet eens zelf kan bepalen wie je bezittingen dan zouden krijgen.

Volgens de Nederlandse wet heb je zelfbeschikking over je lichaam. En volgens de christelijke wet behoort je lichaam God toe en niet welk mens of welke overheid ook. De overheid kan dus niet zomaar uit zichzelf bepalen dat ze je lichaam mag gebruiken voor donatie, ook niet als jezelf daarin geen keuze hebt gemaakt en ook niet als er een schreeuwend tekort zou zijn aan donoren.
Het is dan vreemd dat het in de Tweede Kamer (volkomen terecht!) als vrije kwestie werd behandeld, maar het voor de burger toch ineens een stuk minder vrij is. Je móét namelijk kiezen, anders doet de overheid het voor je. En er wordt dan wel gezegd dat er dan enkel staat dat je "geen bezwaar" hebt, maar het resultaat is dan hetzelfde als bij een "ja." Je wordt dan immers gewoon als donor behandeld.

Kortom, het blijft toch een lastige kwestie. Het doel mag dan wel edelmoedig zijn, maar de middelen daartoe moeten dan ook zijn.

bewerkt door Dwarrel
eerder verwijderd onderwerp hier verwijderd
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei JoostG:

Die is verwijderd omdat we de vergelijking van Pia Dijkstra met een sadistische oorlogsmisdadiger niet gepast en offtopic vonden.

Dat was één onderdeel van de bijdrage, die overigens doorgehaald was in de oorspronkelijke bijdrage... maar wat was er mis met de rest? Dat deel waarin er gezegd werd dat iedereen voor meer donor registraties is, maar dat dit niet de juiste manier is.

En het deel waarin wordt gezegd dat dit niet uitsluitend op religieuze, maar vooral op juridische en moreel-ethische gronden bezwaarlijk is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei St. Ignatius:

Dat was één onderdeel van de bijdrage, die overigens doorgehaald was in de oorspronkelijke bijdrage... maar wat was er mis met de rest? Dat deel waarin er gezegd werd dat iedereen voor meer donor registraties is, maar dat dit niet de juiste manier is.

En het deel waarin wordt gezegd dat dit niet uitsluitend op religieuze, maar vooral op juridische en moreel-ethische gronden bezwaarlijk is?

De hele post ging over nazi's. Je laatste zin was ook in de originele post ook de laatste zin, dus dat heb je bij deze dan weer gezegd :)
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei St. Ignatius:

Het gaat rechtstreeks in tegen artikel 11 van de Grondwet, de onaantastbaarheid van het lichaam. Maar dat is dan nog de nederlandse wet. Erger is dat het in gaat tegen de christelijke moraal van de Kerk en daarmee dus tegen God Zelf. De nederlandse wetgever gaat beschikken over de lichamen van haar inwoners, omdat Pias Dijkstra meent dat daarmee het algemeen belang is gedient.

 

 

Gelukkig bestaat de Eerste Kamer om hier haar kundige oordeel over uit te spreken. Persoonlijk denk ik dat het, afgaand op de tekst van de grondwet, grote kans maakt om erdoor te komen. Ik zal je uitleggen waarom:

"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam."

  1. 'behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen' geeft de wetgever de mogelijkheid om aan dit recht beperkingen op te leggen.
  2. 'recht' het recht op onaantastbaarheid behoud je door de formulering van het wetsvoorstel waarin je de keuze geboden wordt om na overlijden niet geopereerd te worden. Je moet alleen de keuze zelf maken, want de basiskeuze van het Rijk is dat je geopereerd wordt om het leven van anderen te redden. 

Of je gelukkig bent met de basiskeuze dat is natuurlijk persoonlijk, maar je kunt in je eigen belang de keuze maken om geen donor te zijn: je vrijheid wordt hierdoor niet beperkt.

Je spreekt over ingaan tegen de moraal van de Kerk. Ik vraag me kort af welke moraal van welke Kerk, maar dat staat nu even buiten deze discussie. Volgens mij heeft Jezus nooit gezegd dat je je organen niet mag afstaan (duh, logisch, dat kon toen nog helemaal niet... ) en als het gaat over 'in zijn geheel' begraven worden in afwachting van de verrijzenis, daarover is ook al heel wat discussie. (Boeiend voer voor een nieuw topic?) Jezus heeft wel gezegd dat je, zelfs op Sabbat, goed mag doen en mag genezen en daar trek ik mijn conclusies uit.

2 uur geleden zei Robert Frans:

-stukje tekst verwijderd-

Het is een moeilijke kwestie, zodanig dat de Tweede Kamer ook besloot er hoofdelijk over te stemmen en veel partijen het geen onderdeel van de partijdiscipline lieten zijn. Een terechte, respectvolle manier van doen die recht doet aan de gevoeligheden rondom het onderwerp.
Het wetsvoorstel staat mij echter ook wel wat tegen. Ik begrijp de argumenten: je hebt altijd nog vrije keuze, het kan meer donoren opleveren (of dat echt zo is, is echter nog de vraag) en het dwingt mensen serieus hierover na te denken. En het is ook van belang dat mensen die welwillend tegenover doneren staan, ook daadwerkelijk zich als donor laten registreren.

Maar de vraag is inderdaad of je als overheid wel zomaar een dergelijke dwang mag opleggen. Vartigo maakte al een mooie vergelijking met geld en bezittingen: stel dat in een wetsvoorstel na je overlijden de overheid automatisch al je bezit erft, tenzij je bij leven aangeeft dat niet te willen? Je hebt dan ook nog steeds volop de vrije keuze om je bezittingen onder je nabestaanden te verdelen, maar het blijft toch vreemd dat als je de keuze niet maakt, de overheid alles dan in beslag zou kunnen nemen.
Zelfs als het doel van zo'n wet mooi zou zijn, namelijk dat je bezittingen dan verdeeld worden onder de armen, dan nog zal zo'n wet denk ik veel weerstand oproepen en ook tegen de vrijheid van bezit in gaan. Zéker als je niet eens zelf kan bepalen wie je bezittingen dan zouden krijgen.

Volgens de Nederlandse wet heb je zelfbeschikking over je lichaam. En volgens de christelijke wet behoort je lichaam God toe en niet welk mens of welke overheid ook. De overheid kan dus niet zomaar uit zichzelf bepalen dat ze je lichaam mag gebruiken voor donatie, ook niet als jezelf daarin geen keuze hebt gemaakt en ook niet als er een schreeuwend tekort zou zijn aan donoren.
Het is dan vreemd dat het in de Tweede Kamer (volkomen terecht!) als vrije kwestie werd behandeld, maar het voor de burger toch ineens een stuk minder vrij is. Je móét namelijk kiezen, anders doet de overheid het voor je. En er wordt dan wel gezegd dat er dan enkel staat dat je "geen bezwaar" hebt, maar het resultaat is dan hetzelfde als bij een "ja." Je wordt dan immers gewoon als donor behandeld.

Kortom, het blijft toch een lastige kwestie. Het doel mag dan wel edelmoedig zijn, maar de middelen daartoe moeten dan ook zijn.

In België is het systeem al jaren zo, mensen die het niks vinden melden zich gewoon af of laten hun familie kiezen. Het dwingt mensen om hier over na te denken, ook om te voorkomen dat er traumatische situaties ontstaan waar de familie een hartverscheurend besluit moet nemen. Deze keuze bij leven is volledig vrij: het wordt voor mij pas een heel ander verhaal als de overheid je zou afstraffen als je geen donor wil zijn (bijvoorbeeld door te besluiten dat je dan geen recht hebt op een donororgaan.)

Wie jouw lichaam toebehoort bepaald de Wet niet, dat bepaald God. En aangezien ik nog geen sterk argument tegengekomen ben waarom Jezus niet akkoord zou gaan met mijn donorschap, blijf ik zelf donor. Om deze discussie echter niet te vervuilen en hier verder te gaan over het wetsvoorstel  en niet over of donatie Christelijk verantwoord is ja of nee, ga ik hier er niet dieper op in.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Tucker, het donorschap zelf staat hier denk ik ook niet ter discussie. Zelf ben ik ook geregistreerd als donor en dat blijft ook gewoon zo. De kwestie is meer of de overheid gerechtigd is voor jou de keuze te maken als je die zelf niet wilt of kunt maken. Dit wetsvoorstel zegt dat de overheid daartoe dus wél gerechtigd is, door je aan te merken als niet-bezwaarlijk als je bij overlijden geen keuze hebt gemaakt. Wat in de praktijk neerkomt op toestemming je organen weg te nemen voor donatie.
Ik bedoel, stel dat je bij de kapper wel of geen toestemming moet verlenen om je hoofd kaal te laten scheren voor het kankerfonds. Als bij het niet tijdig maken van de keuze vervolgens door de kapper wordt bepaald dat je geen bezwaar ertegen hebt, dan is de uitkomst hetzelfde als bij het geven van toestemming, namelijk een kaal hoofd. Terwijl je dus nog helemaal niet gekozen had. Dat is nogal wat!

De vraag is daarom ook of de overheid mensen wel mág dwingen om zulke ingrijpende keuzes te maken. Dit gaat immers wel wat verder dan bijvoorbeeld de keuze voor een zorgverzekeraar of een energieboer. Zouden mensen niet het recht moeten blijven behouden om níét te kiezen, om tot aan je dood toe te blijven twijfelen, zonder dat de overheid vervolgens automatisch een besluit neemt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei tucker:

Gelukkig bestaat de Eerste Kamer om hier haar kundige oordeel over uit te spreken. Persoonlijk denk ik dat het, afgaand op de tekst van de grondwet, grote kans maakt om erdoor te komen. Ik zal je uitleggen waarom:

"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam."

  1. 'behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen' geeft de wetgever de mogelijkheid om aan dit recht beperkingen op te leggen.
  2. 'recht' het recht op onaantastbaarheid behoud je door de formulering van het wetsvoorstel waarin je de keuze geboden wordt om na overlijden niet geopereerd te worden. Je moet alleen de keuze zelf maken, want de basiskeuze van het Rijk is dat je geopereerd wordt om het leven van anderen te redden. 

 

Gelukkig kan de Eerste Kamer inderdaad dit soort onzin nog rechtzetten met haar kundig oordeel. En persoonlijk denk ik ook dat dat gebeurd en ik zal óók uitleggen waarom:

1. D'66 en aanverwante partijen die vóór stemden in de Tweede Kamer, hebben een minderheid in de Eerste Kamer. Dus deze wet zal het daar niet halen.

2. Naast dat deze wet ongrondwettelijk is, gaat zij ook in tegen artikel 2 en artikel 8, van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (hier).

 

De organen worden namelijk niet uit een dood lichaam gehaald, maar uit een lichaam dat eerst hersendood wordt gemaakt, zodat de organen blijven functioneren. Bovendien zijn er duizenden mensen die handelingsonbekwaam zijn, of anderszins niet in staat om een bewuste keuze te kunnen maken. Die krijgen dus ongewild te maken met het feit dat zij hersendood kunnen worden gemaakt, omdat de overheid heeft beoordeeld dat 'de kwaliteit van leven' niet meer aanwezig is en daarom hun organen geroofd mogen worden.

Wat gebeurd er met het overschot aan organen? Worden die voor een mooi prijsje verkocht aan het buitenland of verwerkt door de vleesindustrie? Dat levert de schatkist ook weer wat op.

 

Zou je het ook eens zijn met deze wet als het andere bezittingen betrof? De overheid mag al je bezittingen in beslag nemen zodra je sterft, tenzij je hebt vastgelegd dat je kinderen of familie het mag hebben. Absurdere wetten dan dit kun je het niet verzinnen...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid