Spring naar bijdragen

Naeva

Members
 • Aantal bijdragen

  10168
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Naeva ontving een reactie van Lobke in Wat raakt jou? Wat spreekt je aan.   
  Mijn dochter (7) die zelf haar oorbellen in probeert te doen omdat ze het doodeng vindt als ik dat doe. Zelf doen is ook eng, maar ze had het zich voorgenomen. En dat het dan drie kwartier duurt met een hele hoop gehuil, getier en trillende handjes... En dat het dan ineens is gelukt. Dan kan ik wel janken. Zo kwetsbaar en zo sterk tegelijk.
 2. Like
  Naeva reageerde op Peter79 in Oproep aan de meelezende gasten   
  Fijn dat je nog even mee deed. Ik had de hoop dat nieuwe inbreng zou meewerken ten goede. Maar ik begrijp het wel, het is hier dweilen met de kraan open.
 3. Like
  Naeva reageerde op Bastiaan73 in Oproep aan de meelezende gasten   
  Ik heb niet het idee dat jij aan iemand excuses verschuldigd bent Naeva. Hopelijk blijf je gewoon meelezen en voel je je vrij om te blijven reageren wanneer je dat wilt en zoals je dat wilt.
 4. Like
  Naeva reageerde op Robert Frans in Oproep aan de meelezende gasten   
  Ik jou ook. En geef je ook helemaal gelijk. In een topic over inspirerende christenen kan men blijkbaar weinig anders dan op belachelijk veroordelende toon ruziemaken over de keuzes van een der users. In een topic over inspirerende quotes vind men het blijkbaar prima dat iemand als TCC pagina's volspamt met de meest onbegrijpelijke, zouteloze citaten die nu helemaal nergens meer over gaan. En in het topic over racisme wordt grof taalgebruik afgewisseld met laaghartige oordelen en bizarre complottheorieën, waarbij niet eens meer een poging wordt gedaan de discussie in normale banen te houden of te leiden.
  Ik blijf erbij: dit heeft Credible.nl niet verdiend. Hiervoor heeft zij niet bijna twintig jaar zoveel gelovigen geïnspireerd, aan het denken gezet en met elkaar verbonden. Interessante, integere en unieke gelovigen zoals jij, die nu inmiddels vrijwel allemaal vertrokken zijn en heel misschien nog tevergeefs hier en daar pogingen doen om er toch iets van te willen maken. En vervolgens zelfs hier grof aangesproken en geoordeeld worden daarop. Jij verdient echter vele malen beter dan dat.
  Als de crew blijkbaar niet meer in staat is om te modereren, al dan niet om hele begrijpelijke redenen, dan kan ze maar beter gewoon de stekker eruit trekken. Gun Credible.nl dan nog een beetje resterende eer en laat haar niet worden tot de zoveelste afvoerput van het internet.
 5. Like
  Naeva ontving een reactie van Bastiaan73 in Eerste vrouwelijke GKv dominee.   
  Nee, niet mee eens. Ik vind namelijk niet dat de vrouw in het huwelijk onderdanigheid “verschuldigd” is.
  Verder ventileer ik geen spanning of onmin, ik signaleer dat Kaasjeskruid een andere toon hanteert die in de Efezebrief. En dat is niet alleen een kwestie van vorm maar ook van inhoud. Door als man namelijk te zeggen dat ‘de vrouw gewoon onderdanig moet zijn’ (volgend op de denigrerende woorden in eerdere posts over oa de toneelschool) wordt het een wet, een bevel, een recht van de man om de vrouw aan zich te onderwerpen. En daar verzet ik me tegen omdat dat naar mijn overtuiging níet is wat Paulus bedoelt.
 6. Like
  Naeva ontving een reactie van Bastiaan73 in Eerste vrouwelijke GKv dominee.   
  Ik heb volgens mij nergens gezegd dat er geen hiërarchie geldt tussen Christus en zijn gemeente?
  Ik reageerde op de opmerking van Kaasjeskruid over dat de vrouw “gewoon onderdanig moet blijven, zoals het haar betaamt”, daarbij ook met zijn eerdere posts in dit topic in gedachten. Daar denk ik een toon/houding in tegen te komen die ik niet lees in het bijbelgedeelte. De opdracht aan de man om zijn vrouw lief te hebben zoals Christus de kerk, is misschien nog wel een verdergaande dan de opdracht aan de vrouw. Ja, natuurlijk is er een hiërarchische verhouding tussen Christus en zijn Kerk. Maar zoals in Filippenzen 2 ook prachtig omschreven staat: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.” Dat zou een man tot nederigheid moeten brengen en niet tot heerszucht.
 7. Like
  Naeva ontving een reactie van Zola in Inspirerende christenen   
  Wat is het toch met da becommentariëren van wat een ander inspireert door een aantal mensen? Dat buitenzetten van alles wat je niet aanstaat, alsof alleen jouw beleving werkelijkheid is? Het beneemt me echt de zin om nog te reageren. 
 8. Like
  Naeva ontving een reactie van Bastiaan73 in Inspirerende christenen   
  Interessant dat je denkt dat ik dat kan beoordelen, want volgens een post van jou in een ander topic is de geest die mij gidst niet de Heilige Geest. Doe dus toch die report maar. Of leer om te gaan met verschillen, dat is natuurlijk ook altijd nog een optie.
  Ik houd er niet per se van om het op de spits te drijven, maar doe het  op dit punt toch omdat deze dynamiek in mijn ogen een van de redenen is dat Credible is verworden tot wat het nu is.
 9. Like
  Naeva ontving een reactie van Peter79 in Inspirerende christenen   
  Interessant dat je denkt dat ik dat kan beoordelen, want volgens een post van jou in een ander topic is de geest die mij gidst niet de Heilige Geest. Doe dus toch die report maar. Of leer om te gaan met verschillen, dat is natuurlijk ook altijd nog een optie.
  Ik houd er niet per se van om het op de spits te drijven, maar doe het  op dit punt toch omdat deze dynamiek in mijn ogen een van de redenen is dat Credible is verworden tot wat het nu is.
 10. Like
  Naeva ontving een reactie van Peter79 in Inspirerende christenen   
  Wat is het toch met da becommentariëren van wat een ander inspireert door een aantal mensen? Dat buitenzetten van alles wat je niet aanstaat, alsof alleen jouw beleving werkelijkheid is? Het beneemt me echt de zin om nog te reageren. 
 11. Like
  Naeva ontving een reactie van Kaasjeskruid in Ontspanning   
  Aaah ok! Weer wat geleerd. En fijn dat de depressie niet jouzelf betreft. ???
 12. Like
  Naeva ontving een reactie van Bastiaan73 in Inspirerende quotes   
  TTC, wil je in dit topic alsjeblieft stoppen met dit soort uiteenzettingen? Het is off-topic.
 13. Like
  Naeva ontving een reactie van Bastiaan73 in Woord van God   
  Dat past niet omdat jij er vanuit gaat dat de letterlijke wet inclusief straffen in Leviticus gelijk staat aan de wil van God. 
  De geschreven wetten in Leviticus lijken een neerslag te zijn van de wil van God in die specifieke tijd, opgevangen door een mens in die tijd, opgeschreven door een mens in een latere tijd, gelezen door een mens in een nog veel latere tijd. Sterk gericht op het creëren van orde en voorkomen van problemen. Door het OT heen lees je al op veel plekken dat het inzicht ontstond dat het niet ging om de letter van de wet maar om de geest van God. Dan al is zichtbaar dat het wezen van de wil van God niet het naleven van de regel is, maar om de innerlijke bekering, die gestalte krijgt in een rechtvaardig leven. Na de fase van fysieke bestraffing volgt als het ware de innerlijke bestraffing: gewetenswroeging, schuld, schaamte. Door de tijd heen lijkt er zo een verschuiving te komen in de relatie tussen God en mens. Vergelijkbaar met de veranderende relatie tussen ouder en kind door het opgroeien van het kind. 

  Door het OT heen zie je ook de hoop op de Messias ontstaan, die bevrijding en recht brengt. En daar is Jezus. Hij brengt bevrijding. Niet zoals sommigen hoopten op een aardse manier, maar op een veel wezenlijkere manier. Bevrijding van de wetmatigheid van wet, zonde, schuld en dood. Jezus komt de wet vervullen. Wat je bij de psalmisten en profeten ziet doorschemeren, wordt een fysieke realiteit: er is bevrijding en die ontstaat in wezen niet door het geschreven woord, maar door het levende Woord van God. Waar Jezus komt, wordt de wil van God werkelijkheid. De overspelige vrouw heeft geen steniging nodig, want zij ontmoet Jezus, wordt vergeven en zondigt niet meer. De ander heeft het niet nodig om te stenigen, want hij ontmoet Jezus, wordt op zijn eigen zonde gewezen en verliest daarmee zijn positie als “rechtvaardige”. De wet kan ten dele aanwijzen waar onze zonde zit, net zoals je met een MRI-scan enigszins kunt zien wat er vanbinnen aan de hand is. Maar alleen Jezus kan met zijn aanwezigheid werkelijk ons binnenste raken en een nieuwe Geest in ons scheppen. Zo wordt onomwonden zichtbaar dat de wil van God niet allereerst is om kwaad te bestraffen, maar om mensen te redden. En zijn wij dus ook níet geroepen om te straffen, maar om ons te bekeren en anderen te zegenen.
 14. Like
  Naeva ontving een reactie van Bastiaan73 in Woord van God   
  Jij denkt toch dat de wet gepraktiseerd moet worden, en zeg je vlak hierboven niet dat iedere christen een Jood is? Dan moet je ook niet terugkrabbelen als het erop aankomt.
  Maar iets zegt mij dat het hier om een kwestie van veel woorden en weinig daden gaat.
 15. Like
  Naeva ontving een reactie van Hermanos2 in Woord van God   
  Het is nog erger: de drieënheid ís de uitleg.  Een poging om het grote mysterie van de relatie tussen God, Jezus en de Geest te duiden, die in wezen volstrekt ongrijpbaar is voor ons.
  Dus als je het niet begrijpt dan ben je niet de enige. Gelukkig hebben we Robert Frans met zijn altijd weer mooie pogingen om er tóch een beetje licht op te laten schijnen.
 16. Like
  Naeva ontving een reactie van Dat beloof ik in Oude zonden.   
  Je hebt je roeping gemist, dr Phil ?
 17. Like
  Naeva ontving een reactie van Gaitema in Oude zonden.   
  Ik zou wat meer willen weten van zijn persoonlijkheid: wat is het voor iemand, hoe kijkt hij naar zichzelf, wat vindt hij belangrijk? En hoe is het hem gelukt om zo’n positieve verandering door te maken in zijn leven? Hoe is hij tot nu toe omgegaan met zijn “verborgen verleden” en wat drijft hem om het nu aan te pakken? 
  Op basis daarvan zou ik met hem willen meedenken welke stappen hij zou kunnen nemen. Als hij zo sterk is dat hij zijn destructieve gedrag heeft kunnen afleren en een leven heeft kunnen opbouwen, geloof ik 100% dat deze man goed in staat is om zelf keuzes te maken in lijn met zijn geloof.
  Ik ben trouwens wel voor openheid in je huwelijk, dus als het enigszins kan dan zou ik het vertellen. Als partner zou ik het ook willen weten.
 18. Like
  Naeva ontving een reactie van Robert Frans in meerwaarde waterdoop tov geestesdoop   
  Ik ben trouwens verbaasd over het gemak waarmee geloven en dopen  uit elkaar gehaald worden. Net zoals huwelijk en seks uit elkaar gehaald worden. Alsof het geestelijke leven en het handelen los van elkaar verkrijgbaar zijn. Doorgeslagen protestantisme.
 19. Like
  Naeva ontving een reactie van Gaitema in meerwaarde waterdoop tov geestesdoop   
  Is jouw rechtvaardigheidsdenken en wat jou aanspreekt (volgende post) bepalend voor wat waar is? Want dan wordt het een lastige discussie.
  Verder lijk je te concluderen dat ik bedoel dat iedereen die gedoopt is, automatisch behouden is. Als je dat tenminste bedoelt met ‘beter af is’. Dat klopt niet.
  Om je vraag te beantwoorden: ja, natuurlijk. 
  Wat is jouw achtergrond qua geloof, als ik vragen mag? 
 20. Like
  Naeva reageerde op Trajecto in Boer Jan   
  moderatie:
  Ik sluit dit topic. Ik vermoed dat weinigen aan dit topic een touw kunnen vastknopen.
  TTC, natuurlijk mag je me schrijven als je vindt dat het sluiten van dit topic je onrecht aandoet. We kunnen eventueel bekijken wat er wel of niet geschikt is.
 21. Like
  Naeva ontving een reactie van Lobke in Opgelet! Criminele oplichters actief op het forum.   
  Ik was blijkbaar niet knap genoeg ?
 22. Like
  Naeva ontving een reactie van Lobke in Oproep aan de meelezende gasten   
  Je reageert heel specifiek op 1 onderdeel van de post van Robert maar lijkt de context te missen. Ik denk dat daar de lastigheid in communicatie zit tussen jou en een aantal users. 
  On-topic en off-topic heeft vooral te maken met de bedoeling van het topic. Stel, ik open een topic met de vraag: welke dieren vind je leuk? En TBM zegt: ‘Ik houd van dwerghamsters, maar zeeschildpadden vind ik echt rotbeesten.’ Dan is dat ontopic, want het gaat over welke dieren je leuk vindt en dan is het ook nog wel passend om te zeggen welke dieren je níet leuk vindt. Maar als ik dan langskom en zeg: ‘Hoe kun je dat nou zeggen, weet je wel dat 5 soorten zeeschildpadden tot de bedreigde diersoorten behoren, kan jou dat niks schelen? Het hele zeeleven gaat naar de verdoemenis.’ Dan is dat off-topic. Ik heb daarmee wel gereageerd op een woord in iemand anders zijn post, maar slingert het onderwerp van het topic een heel andere kant op. Het topic was namelijk bedoeld om te ontdekken van welke dieren mensen houden en niet om te discussiëren over bedreigde diersoorten. Ook al is dat óók een belangrijk onderwerp. 
  De bedoeling van dit topic is om te ontdekken waarom mensen niet meer actief deelnemen aan het forum. Waarschijnlijk ook met de bedoeling om te kijken of er iets veranderd kan worden waardoor er wel weer meer users komen. Een van de argumenten die Robert geeft is dat hij vindt dat potentieel interessante topics verpest worden door o.a. complotdenkers. Dat is (1 onderdeeltje van) zijn antwoord op de vraag van het topic. Jij vraagt vervolgens of de mensen waar hij op doelt eigenlijk wel complotdenkers zijn, waarmee je een discussie begint over wel/niet complotdenken. En hoe begrijpelijk dat vanuit jouw standpunt ook is: die discussie heeft niet meer te maken met de vraag van het topic.
 23. Like
  Naeva ontving een reactie van Robert Frans in Oproep aan de meelezende gasten   
  Je reageert heel specifiek op 1 onderdeel van de post van Robert maar lijkt de context te missen. Ik denk dat daar de lastigheid in communicatie zit tussen jou en een aantal users. 
  On-topic en off-topic heeft vooral te maken met de bedoeling van het topic. Stel, ik open een topic met de vraag: welke dieren vind je leuk? En TBM zegt: ‘Ik houd van dwerghamsters, maar zeeschildpadden vind ik echt rotbeesten.’ Dan is dat ontopic, want het gaat over welke dieren je leuk vindt en dan is het ook nog wel passend om te zeggen welke dieren je níet leuk vindt. Maar als ik dan langskom en zeg: ‘Hoe kun je dat nou zeggen, weet je wel dat 5 soorten zeeschildpadden tot de bedreigde diersoorten behoren, kan jou dat niks schelen? Het hele zeeleven gaat naar de verdoemenis.’ Dan is dat off-topic. Ik heb daarmee wel gereageerd op een woord in iemand anders zijn post, maar slingert het onderwerp van het topic een heel andere kant op. Het topic was namelijk bedoeld om te ontdekken van welke dieren mensen houden en niet om te discussiëren over bedreigde diersoorten. Ook al is dat óók een belangrijk onderwerp. 
  De bedoeling van dit topic is om te ontdekken waarom mensen niet meer actief deelnemen aan het forum. Waarschijnlijk ook met de bedoeling om te kijken of er iets veranderd kan worden waardoor er wel weer meer users komen. Een van de argumenten die Robert geeft is dat hij vindt dat potentieel interessante topics verpest worden door o.a. complotdenkers. Dat is (1 onderdeeltje van) zijn antwoord op de vraag van het topic. Jij vraagt vervolgens of de mensen waar hij op doelt eigenlijk wel complotdenkers zijn, waarmee je een discussie begint over wel/niet complotdenken. En hoe begrijpelijk dat vanuit jouw standpunt ook is: die discussie heeft niet meer te maken met de vraag van het topic.
 24. Like
  Naeva ontving een reactie van The Black Mathematician in Oproep aan de meelezende gasten   
  Je reageert heel specifiek op 1 onderdeel van de post van Robert maar lijkt de context te missen. Ik denk dat daar de lastigheid in communicatie zit tussen jou en een aantal users. 
  On-topic en off-topic heeft vooral te maken met de bedoeling van het topic. Stel, ik open een topic met de vraag: welke dieren vind je leuk? En TBM zegt: ‘Ik houd van dwerghamsters, maar zeeschildpadden vind ik echt rotbeesten.’ Dan is dat ontopic, want het gaat over welke dieren je leuk vindt en dan is het ook nog wel passend om te zeggen welke dieren je níet leuk vindt. Maar als ik dan langskom en zeg: ‘Hoe kun je dat nou zeggen, weet je wel dat 5 soorten zeeschildpadden tot de bedreigde diersoorten behoren, kan jou dat niks schelen? Het hele zeeleven gaat naar de verdoemenis.’ Dan is dat off-topic. Ik heb daarmee wel gereageerd op een woord in iemand anders zijn post, maar slingert het onderwerp van het topic een heel andere kant op. Het topic was namelijk bedoeld om te ontdekken van welke dieren mensen houden en niet om te discussiëren over bedreigde diersoorten. Ook al is dat óók een belangrijk onderwerp. 
  De bedoeling van dit topic is om te ontdekken waarom mensen niet meer actief deelnemen aan het forum. Waarschijnlijk ook met de bedoeling om te kijken of er iets veranderd kan worden waardoor er wel weer meer users komen. Een van de argumenten die Robert geeft is dat hij vindt dat potentieel interessante topics verpest worden door o.a. complotdenkers. Dat is (1 onderdeeltje van) zijn antwoord op de vraag van het topic. Jij vraagt vervolgens of de mensen waar hij op doelt eigenlijk wel complotdenkers zijn, waarmee je een discussie begint over wel/niet complotdenken. En hoe begrijpelijk dat vanuit jouw standpunt ook is: die discussie heeft niet meer te maken met de vraag van het topic.
 25. Like
  Naeva ontving een reactie van Robert Frans in Oproep aan de meelezende gasten   
  Ja. Ik ben “vroeger” heel lang mod geweest en in 2018 (?) nog even, maar in die laatste periode liep de visie op de moderatie te ver uiteen en dat werkt niet. Er is een duidelijke lijn nodig die je met een man of 3 moet handhaven. Dan is het wmb prima te doen.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid