Spring naar bijdragen

Woord van God


Aanbevolen berichten

In sommige christelijke kringen wordt de bijbel steevast ‘het woord van God’ genoemd. Ik heb daar issues mee, die ik later (zit nu op mijn telefoon) wel zal proberen uit te leggen. Maar ik ben vooral benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken. 

Is de bijbel het woord van God? En zo niet, wat is het woord van God dan wel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 354
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik heb er ook mijn issues mee. Ik ben met de gedachte opgevoed dat de Bijbel Gods Woord is, en soms is er het automatisme nog steeds dat ik de Bijbel zo noem. Maar door het lezen van de Bijbel ben ik

Tomega; Ik zie dat je iets concludeert in je derde zin wat onjuist is. Vragen stellen helpt als je echt de ander zijn woorden wil begrijpen.  Verder heeft de mens altijd gezorgd voor overlevering

Dat past niet omdat jij er vanuit gaat dat de letterlijke wet inclusief straffen in Leviticus gelijk staat aan de wil van God.  De geschreven wetten in Leviticus lijken een neerslag te zijn van de w

10 minuten geleden zei Naeva:

In sommige christelijke kringen wordt de bijbel steevast ‘het woord van God’ genoemd. Ik heb daar issues mee, die ik later (zit nu op mijn telefoon) wel zal proberen uit te leggen. Maar ik ben vooral benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken. 

Is de bijbel het woord van God? En zo niet, wat is het woord van God dan wel?

Jezus wordt in Johannes het Woord genoemd. 

De bijbel is door God's Geest geïnspireerd en onfeilbaar. Alle schijnbare tegenstellingen etc etc zijn allemaal terug te voeren op (on-) opzettelijke onvolkomen vertalingen of andere zaken. 

Het is interessant dat nu het einde en Christus' wederkomst in snel tempo nadert, de tekst op veel plaatsen hersteld wordt. 

We weten nu dat Jezus' bediening 70 weken duurde en niet 3,5 jaar. 

We weten dat het teken van Jona precies klopt. 

We weten nu dat Jezus en Paulus de Wet bekrachtigd hebben en niet afgeschaft. 

We zien nu ook dat God Zijn verbond met Israël nooit verbroken heeft. Trump plaatst ambassade terug naar Jeruzalem. Israël neemt langzaam maar zeker het Beloofde Land terug. In Israël wordt het evangelie gepredikt en zelfs orthodoxe joden bekeren zich. De sluier valt van hun ogen. 

Het wachten is nu wanneer de USA Israël niet meer ondersteund. Dan zullen de omringende landen Israël binnenvallen en Jezus staat met Zijn voeten op de Olijfberg (Zachariah). 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dan zou hij brenger van het woord zijn. Maar er staat dat Hij het woord is. Oftewel: God heeft Jezus uitgesproken. 
 

God spreekt en het is er. Hij schept door zijn woord. Als Jezus het Woord is, schept God dus door Jezus. Zoals Paulus in Kolossenzen 1 schrift: alles is door Hem en voor Hem geschapen. Ik vind dit prachtig, maar ook nog moeilijk te vatten. Misschien kan dat ook niet, maar ik zou er graag iets dichter bij komen. Ben benieuwd of dit topic mij er iets verder mee kan helpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Naeva:

Dan zou hij brenger van het woord zijn. Maar er staat dat Hij het woord is. Oftewel: God heeft Jezus uitgesproken. 
 

God spreekt en het is er. Hij schept door zijn woord. Als Jezus het Woord is, schept God dus door Jezus. Zoals Paulus in Kolossenzen 1 schrift: alles is door Hem en voor Hem geschapen. Ik vind dit prachtig, maar ook nog moeilijk te vatten. Misschien kan dat ook niet, maar ik zou er graag iets dichter bij komen. Ben benieuwd of dit topic mij er iets verder mee kan helpen.

Waarom kun je het moeilijk vatten? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

De bijbel is door God's Geest geïnspireerd en onfeilbaar. Alle schijnbare tegenstellingen etc etc zijn allemaal terug te voeren op (on-) opzettelijke onvolkomen vertalingen of andere zaken.

Dit kan uiteraard niet.  Als er onvolkomen vertalingen zijn,  dan is het per definitie niet onfeilbaar.

1 uur geleden zei Hermanos2:

 

Het wachten is nu wanneer de USA Israël niet met ondersteund

Waarom is het daar op wachten?  Die ondersteuning is er pas sinds enkele decennia,  en nu moeten we wachten tot dat stopt? Het is er duizenden jaren niet geweest? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Naeva:

Dan zou hij brenger van het woord zijn. Maar er staat dat Hij het woord is. Oftewel: God heeft Jezus uitgesproken. 
 

God spreekt en het is er. Hij schept door zijn woord. Als Jezus het Woord is, schept God dus door Jezus. Zoals Paulus in Kolossenzen 1 schrift: alles is door Hem en voor Hem geschapen. Ik vind dit prachtig, maar ook nog moeilijk te vatten. Misschien kan dat ook niet, maar ik zou er graag iets dichter bij komen. Ben benieuwd of dit topic mij er iets verder mee kan helpen.

We komen dan volgens mij op de discussie over hoe de 3-1heid werkt. Dat vind ik nog steeds een moeilijke. Ik kan me wel voorstellen dat God meerdere gedaanten kan aannemen. Maar ik begrijp niet hoe die verschillende gedaanten gelijktijdig aanwezig kunnen zijn. Dus: hoe kan Jezus bidden tot God, als Hij zelf God is. En hoe kan Jezus God aanroepen als Hij aan het kruis sterft? Ik ontken de 3-1heid niet maar kan 'm ook niet zonder meer aannemen. 

Soms stel ik me God voor als een ouder met een kinderwens. Daaruit komt dan Jezus voort. Dan zou Jezus dus een begin gehad hebben. His only begotten Son. Maar sommigen betwijfelen of begotten wel een goede vertaling is. 

Maar deze hersenkraker is niet van invloed op mijn geloof. Het bevestigd juist mijn onvolmaaktheid. Na Jezus' wederkomst zullen we alles begrijpen. 

Ik heb geen probleem met Schepping. De evolutie theorie heb ik allang achter me gelaten. De aanwezigheid van de mens op deze aarde bewijst het tegendeel. 

bewerkt door Hermanos2
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Naeva:

In sommige christelijke kringen wordt de bijbel steevast ‘het woord van God’ genoemd. Ik heb daar issues mee, die ik later (zit nu op mijn telefoon) wel zal proberen uit te leggen. Maar ik ben vooral benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken. 

Is de bijbel het woord van God? En zo niet, wat is het woord van God dan wel?

M.i. is de Bijbel een verzameling 'geïnspireerde' geschriften. Er zijn volgens een Wikipedia-artikel drie vormen van inspiratie:

Er zijn verschillende theorieën over de inspiratie ontwikkeld:

  • Een oude theorie is de zogenoemde mechanische inspiratie. In deze gedachte heeft God de Bijbelschrijver gedicteerd wat er geschreven moest worden. Hierbij wordt wel de metafoor gebruikt dat de Bijbelschrijvers door God als typemachine zijn gebruikt. Deze theorie komt heel dicht bij de islamitische gedachte over de totstandkoming van de Koran.
  • Een andere theorie is de zogenoemde dynamische inspiratie. Deze gedachte gaat ervan uit dat God enkele gedachten aan de Bijbelschrijver heeft geopenbaard. Daarna zouden de schrijvers er op hun eigen manier verder een invulling aan hebben gegeven. In deze benadering zou er dus heel veel menselijke ballast in de Bijbel zijn opgenomen.
  • Een derde theorie is de zogenoemde organische inspiratie. Deze theorie is ontwikkeld door Herman Bavinck. Zij gaat uit van de gedachte dat de Bijbelschrijvers bewust en zelfstandig hebben geschreven. Toch heeft God hen in hun schrijven zo geleid en bestuurd dat zij Gods woorden hebben opgeschreven. Bij de organische inspiratie wordt onderscheid gemaakt tussen een goddelijke en een menselijke factor. In deze gedachte heeft God de menselijke factor gestuurd en voor fouten behoed.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Inspiratie_van_de_Bijbel#Inspiratietheorieën

Persoonlijk denk ik dat die dynamische inspiratie dan het meest realistisch is, van deze drie.

Iemand typte ooit: "de Bijbel is niet het Woord van God maar het Woord van God staat wel in de Bijbel." Vind ik wel een goeie.

Jezus Christus wordt omschreven als het vleesgeworden Woord van God (Johannes 1).

Als een mens zegt: "ik geef je mijn woord" dan zou je daar van op aan moeten kunnen.

Als God zegt: "Ik geef je Mijn Woord" idem dito.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Bastiaan73:

M.i. is de Bijbel een verzameling 'geïnspireerde' geschriften. Er zijn volgens een Wikipedia-artikel drie vormen van inspiratie:

Er zijn verschillende theorieën over de inspiratie ontwikkeld:

  • Een oude theorie is de zogenoemde mechanische inspiratie. In deze gedachte heeft God de Bijbelschrijver gedicteerd wat er geschreven moest worden. Hierbij wordt wel de metafoor gebruikt dat de Bijbelschrijvers door God als typemachine zijn gebruikt. Deze theorie komt heel dicht bij de islamitische gedachte over de totstandkoming van de Koran.
  • Een andere theorie is de zogenoemde dynamische inspiratie. Deze gedachte gaat ervan uit dat God enkele gedachten aan de Bijbelschrijver heeft geopenbaard. Daarna zouden de schrijvers er op hun eigen manier verder een invulling aan hebben gegeven. In deze benadering zou er dus heel veel menselijke ballast in de Bijbel zijn opgenomen.
  • Een derde theorie is de zogenoemde organische inspiratie. Deze theorie is ontwikkeld door Herman Bavinck. Zij gaat uit van de gedachte dat de Bijbelschrijvers bewust en zelfstandig hebben geschreven. Toch heeft God hen in hun schrijven zo geleid en bestuurd dat zij Gods woorden hebben opgeschreven. Bij de organische inspiratie wordt onderscheid gemaakt tussen een goddelijke en een menselijke factor. In deze gedachte heeft God de menselijke factor gestuurd en voor fouten behoed.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Inspiratie_van_de_Bijbel#Inspiratietheorieën

Persoonlijk denk ik dat die dynamische inspiratie dan het meest realistisch is, van deze drie.

Iemand typte ooit: "de Bijbel is niet het Woord van God maar het Woord van God staat wel in de Bijbel." Vind ik wel een goeie.

Jezus Christus wordt omschreven als het vleesgeworden Woord van God (Johannes 1).

Als een mens zegt: "ik geef je mijn woord" dan zou je daar van op aan moeten kunnen.

Als God zegt: "Ik geef je Mijn Woord" idem dito.

Deze invulling plaatst je wel voor een probleem. Want hoe bepaal je waar je God's woord tegenkomt en hoe vermijd je de menselijke ballast?

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Hermanos2:

Deze invulling plaatst je wel voor een probleem. Want hoe bepaal je waar je God's woord tegenkomt en hoe vermijd je de menselijke ballast?

Wellicht met gezond verstand, eigen inzicht en het motto 'heb uw naaste lief als uzelf'? Ik kom weer met de houtsprokkelaar in Numeri 15:

32 Terwijl de Israelieten in de woestijn waren, betrapten zij iemand, die op de sabbatdag aan het houtsprokkelen was,
33 En zij, die hem betrapt hadden, terwijl hij aan het houtsprokkelen was, brachten hem tot Mozes en Aaron en de gehele vergadering;
34 Dezen stelden hem in bewaring omdat nog niet bepaald was wat met hem gedaan moest worden.
35 Toen zeide de Here tot Mozes: Die man zal zeker ter dood gebracht worden; de gehele vergadering zal hem buiten de legerplaats stenigen.
36 Toen leidde de gehele vergadering hem buiten de legerplaats, en zij stenigden hem, zodat hij stierf, zoals de Here Mozes geboden had.

Ter vergelijking Johannes 8:

3 En de schriftgeleerden en de Farizeeen brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem:
4 Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel;
5 En in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?
6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond.
7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.
8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.
9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.

Welke van de twee verhalen toont de liefde en genade van de Heer? Wat zou Jezus gezegd en gedaan hebben als het geen 'overspelige vrouw' was geweest in Johannes 8 maar een houtsprokkelaar zoals in Numeri? Wat is vanuit je hart meer 'credible'?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Bastiaan73:

Wellicht met gezond verstand, eigen inzicht en het motto 'heb uw naaste lief als uzelf'? Ik kom weer met de houtsprokkelaar in Numeri 15:

32 Terwijl de Israelieten in de woestijn waren, betrapten zij iemand, die op de sabbatdag aan het houtsprokkelen was,
33 En zij, die hem betrapt hadden, terwijl hij aan het houtsprokkelen was, brachten hem tot Mozes en Aaron en de gehele vergadering;
34 Dezen stelden hem in bewaring omdat nog niet bepaald was wat met hem gedaan moest worden.
35 Toen zeide de Here tot Mozes: Die man zal zeker ter dood gebracht worden; de gehele vergadering zal hem buiten de legerplaats stenigen.
36 Toen leidde de gehele vergadering hem buiten de legerplaats, en zij stenigden hem, zodat hij stierf, zoals de Here Mozes geboden had.

Ter vergelijking Johannes 8:

3 En de schriftgeleerden en de Farizeeen brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem:
4 Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel;
5 En in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?
6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond.
7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.
8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.
9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.

Welke van de twee verhalen toont de liefde en genade van de Heer? Wat zou Jezus gezegd en gedaan hebben als het geen 'overspelige vrouw' was geweest in Johannes 8 maar ook een houtsprokkelaar? Wat is vanuit je hart meer 'credible'?

Nou, dat is heel interessant. Want Jezus hield zich volledig aan de wet van Mozes. Dus de overspelige vrouw heeft waarschijnlijk geluk gehad want volgens de wet zou zij samen met haar geliefde ter dood gebracht moeten worden. Maar de man was er niet bij. Dus kan die wet niet toegepast worden. Maar de houtsprokkelaar? Tja...... 

Het zou ook vreemd zijn als Jezus het oordeel van Zijn Vader niet zou volgen. Dat past niet. 

bewerkt door Hermanos2
Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Hermanos2:

Nou, dat is heel interessant. Want Jezus hield zich volledig aan de wet van Mozes. Dus de overspelige vrouw heeft waarschijnlijk geluk gehad want volgens de wet zou zij samen met haar geliefde ter dood gebracht moeten worden. Maar de man was er niet bij. Dus kan die wet niet toegepast worden. Maar de houtsprokkelaar? Tja...... 

Het zou ook vreemd zijn als Jezus het oordeel van Zijn Vader niet zou volgen. Dat past niet. 

Gewetensvraag: wat zou jij gedaan hebben als je bij beide situaties aanwezig was geweest? Raakvlak met ander topic 'Christenen en geweld': zou je dan een steen in je handen hebben gehad, bereid om die te gooien als een ander dat zegt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Bastiaan73:

Gewetensvraag: wat zou jij gedaan hebben als je bij beide situaties aanwezig was geweest? Raakvlak met ander topic 'Christenen en geweld': zou je dan een steen in je handen hebben gehad, bereid om die te gooien als een ander dat zegt?

De wet bepaalt dat diegene die de ander rechtstreeks beschuldigd en daarmee beweerd getuige te zijn, die moet het eerst gooien. Dus het antwoord is ja. Ik zal het je makkelijker maken. In het OT wordt ook iemand gedood die God's Naam misbruikt. Dan is het uitvoeren van God's straf al iets makkelijker? 

Maar wij moeten wel de wet goed lezen want er zijn tempel wetten, offer wetten en ook wetten die alleen in Israël gelden voor Zijn verbondsvolk. 

Dus niet alle wetten gelden nog. 

Voor jou een vraag: als God's wetten vervangen zijn door het gebod van naastenliefde, mogen een broer en zus dan met elkaar trouwen? Ze houden oprecht van elkaar. Ze willen trouwen. En God's wet die dat verbood, is buiten werking. 

 

Begrijp me aub niet verkeerd. Ik wil niet net doen alsof dit een makkie is. Maar wel dat dit serieuze onderwerpen zijn waar over nagedacht mag worden. Maar in plaats daarvan hebben veel christenen de wet gewoon in de prullenbak gekiept. 

bewerkt door Hermanos2
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Hermanos2:
35 minuten geleden zei Bastiaan73:

Gewetensvraag: wat zou jij gedaan hebben als je bij beide situaties aanwezig was geweest? Raakvlak met ander topic 'Christenen en geweld': zou je dan een steen in je handen hebben gehad, bereid om die te gooien als een ander dat zegt?

De wet bepaalt dat diegene die de ander rechtstreeks beschuldigd en daarmee beweerd getuige te zijn, die moet het eerst gooien. Dus het antwoord is ja. Ik zal het je makkelijker maken. In het OT wordt ook iemand gedood die God's Naam misbruikt. Dan is het uitvoeren van God's straf al iets makkelijker? 

Wat een enge manier van denken. Zowel letterlijk als figuurlijk. Dan kun je dus niet vanuit jezelf beslissingen nemen maar heb je een externe wet en entiteit nodig die bepaalt wat goed en fout is. En je zou dus meedoen met het stenigen? Heel eng Hermanos2. Als dat christelijk is dan ben ik anti-christelijk.

10 minuten geleden zei Hermanos2:

Voor jou een vraag: als God's wetten vervangen zijn door het gebod van naastenliefde, mogen een broer en zus dan met elkaar trouwen? Ze houden oprecht van elkaar. Ze willen trouwen. En God's wet die dat verbood, is buiten werking. 

Ben je verliefd op je zus dan? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Bastiaan73:

Wat een enge manier van denken. Zowel letterlijk als figuurlijk. Dan kun je dus niet vanuit jezelf beslissingen nemen maar heb je een externe wet en entiteit nodig die bepaalt wat goed en fout is. En je zou dus meedoen met het stenigen? Heel eng Hermanos2. Als dat christelijk is dan ben ik anti-christelijk.

Ben je verliefd op je zus dan? 

Ik weet dat het eng lijkt maar verplaats je eens in God's volk vroeger. In de tijd vanaf Mozes. 

Haha, ik heb nie eens een zus. 

bewerkt door Hermanos2
Typo
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Hoe zou ik dat moeten doen? Ik kan alleen denken en voelen vanuit mezelf, hier en nu.

Tuurlijk. Maar hoe moeten we dan denken en handelen? Ervan uitgaande dat de 3-1heid een correcte leerstelling is en dus de God van het OT dezelfde is als Jezus in het NT. Hoe wil je dan gehoorzaamheid tonen? 

En ik bedenk dat bij Christus' wederkomst heel veel mensen die God afwijzen ter dood gebracht worden. Ook al vinden wij dat niet fijn, we mogen het niet afkeuren. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Hermanos2:

Tuurlijk. Maar hoe moeten we dan denken en handelen? Ervan uitgaande dat de 3-1heid een correcte leerstelling is en dus de God van het OT dezelfde is als Jezus in het NT. Hoe wil je dan gehoorzaamheid tonen? 

En ik bedenk dat bij Christus' wederkomst heel veel mensen die God afwijzen ter dood gebracht worden. Ook al vinden wij dat niet fijn, we mogen het niet afkeuren. 

Hoe meer ik uitingen zoals deze lees, hoe minder 'christelijk' ik word. Ik krijg ook steeds meer sympathie voor atheïsten. Mensen die denken dat ze namens 'God' mogen oordelen... Tenenschreiend en ten hemel krommend is het.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Bastiaan73:

Hoe meer ik uitingen zoals deze lees, hoe minder 'christelijk' ik word. Ik krijg ook steeds meer sympathie voor atheïsten. Mensen die denken dat ze namens 'God' mogen oordelen... Tenenschreiend en ten hemel krommend is het.

Wacht even. Ik heb het idee dat we elkaar niet begrijpen. Keur jij het doden van de vijand zoals dat gebeurde in het oude testament af? Dus bijvoorbeeld het veroveren van het Beloofde Land door Jozua, die de opdracht kreeg van God om de heidenvolken te doden en niemand in leven te laten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Hermanos2:

Wacht even. Ik heb het idee dat we elkaar niet begrijpen. Keur jij het doden van de vijand zoals dat gebeurde in het oude testament af? Dus bijvoorbeeld het veroveren van het Beloofde Land door Jozua, die de opdracht kreeg van God om de heidenvolken te doden en niemand in leven te laten. 

Jazeker keur ik dat af. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Zegt de atheïst incognito.

Ach daar is Kaasjesbruid weer. Die het woord 'christelijk' alleen maar een negatieve, bekrompen inhoud geeft. Als jij model staat voor wat een 'christen' zou moeten zijn, dan ben ik het absoluut niet en dan wil ik het ook absoluut niet zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid