Spring naar bijdragen

Woord van God


Aanbevolen berichten

19 minuten geleden zei Hermanos2:

Okee, dan begrijpen we elkaar. We verschillen van mening. Prima. 

Nou het gaat wel iets verder dan van mening verschillen. Jij hebt toegegeven dat je mee zou stenigen, zowel bij de houtsprokkelaar als bij de overspelige vrouw. Ik walg daarvan.

2 uur geleden zei Hermanos2:
3 uur geleden zei Bastiaan73:

Gewetensvraag: wat zou jij gedaan hebben als je bij beide situaties aanwezig was geweest? Raakvlak met ander topic 'Christenen en geweld': zou je dan een steen in je handen hebben gehad, bereid om die te gooien als een ander dat zegt?

De wet bepaalt dat diegene die de ander rechtstreeks beschuldigd en daarmee beweerd getuige te zijn, die moet het eerst gooien. Dus het antwoord is ja.

19 minuten geleden zei Hermanos2:

Dan keur je dus God's actie af. 

Ik begrijp niet hoe je dat als christen kunt doen? 

Snap ik echt niet! 

Wie zegt dat ik christen ben? Ik heb dat etiket nooit op mezelf toegepast. En dan zou ik net zo'n griezel zijn als sommige andere gebruikers van dit forum, als ik datzelfde pretentieuze etiketje zou gebruiken.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 354
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik heb er ook mijn issues mee. Ik ben met de gedachte opgevoed dat de Bijbel Gods Woord is, en soms is er het automatisme nog steeds dat ik de Bijbel zo noem. Maar door het lezen van de Bijbel ben ik

Tomega; Ik zie dat je iets concludeert in je derde zin wat onjuist is. Vragen stellen helpt als je echt de ander zijn woorden wil begrijpen.  Verder heeft de mens altijd gezorgd voor overlevering

Dat past niet omdat jij er vanuit gaat dat de letterlijke wet inclusief straffen in Leviticus gelijk staat aan de wil van God.  De geschreven wetten in Leviticus lijken een neerslag te zijn van de w

20 uur geleden zei Hermanos2:

We komen dan volgens mij op de discussie over hoe de 3-1heid werkt. Dat vind ik nog steeds een moeilijke. 

Ik ben blij dat je dat zegt, want het ís ook moeilijk. Het is namelijk een mysterie: iets wat je probeer te vatten maar waar je nooit helemaal bij komt. Net zoiets als het volledig God en volledig mens zijn van Jezus. Ik wantrouw christenen die zeggen dat het allemaal heel logisch of duidelijk is, want dat is het overduidelijk niet. En dan is het ook nog de vraag: hoe is die geloofswaarheid van de drieëenheid bij ons terechtgekomen? Deels door de Bijbel, maar zeker ook deels door de kerk. Dat is ook zo’n mysterie: hoe ontstaat zo’n idee en hoe komt het dat mensen erin geloven? Je kunt daar best een verhaal bij bedenken maar eigenlijk weten we dat ook allemaal niet precies, toch?

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Naeva:

Ik ben blij dat je dat zegt, want het ís ook moeilijk. Het is namelijk een mysterie: iets wat je probeer te vatten maar waar je nooit helemaal bij komt. Net zoiets als het volledig God en volledig mens zijn van Jezus. Ik wantrouw christenen die zeggen dat het allemaal heel logisch of duidelijk is, want dat is het overduidelijk niet. En dan is het ook nog de vraag: hoe is die geloofswaarheid van de drieëenheid bij ons terechtgekomen? Deels door de Bijbel, maar zeker ook deels door de kerk. Dat is ook zo’n mysterie: hoe ontstaat zo’n idee en hoe komt het dat mensen erin geloven? Je kunt daar best een verhaal bij bedenken maar eigenlijk weten we dat ook allemaal niet precies, toch?

Inderdaad. Ik vind het ook vreemd dat de 3-1heid breed geaccepteerd wordt. Maar dat er nergens een echt bevredigende uitleg te vinden is. 

Dat herinnert me aan iemand die de 3-1heid probeerde uit te leggen vergelijkend met water. Kan voorkomen als water, ijs en stoom. Maar blijft water. 

Dat vond ik wel één van de slechtste verklaringen ooit. Misschien handig op de kleuterschool??? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Hermanos2:

We komen dan volgens mij op de discussie over hoe de 3-1heid werkt. Dat vind ik nog steeds een moeilijke. Ik kan me wel voorstellen dat God meerdere gedaanten kan aannemen. Maar ik begrijp niet hoe die verschillende gedaanten gelijktijdig aanwezig kunnen zijn. Dus: hoe kan Jezus bidden tot God, als Hij zelf God is. En hoe kan Jezus God aanroepen als Hij aan het kruis sterft? Ik ontken de 3-1heid niet maar kan 'm ook niet zonder meer aannemen. 

Hij is een Drie-eenheid, omdat Hij liefde is. God is niet liefdevol, of liefhebbend, Hij is de liefde zélf. En je kunt niet in je eentje liefde zijn, want liefde behelst relatie. Daarom is God dus ook relatie in zichzelf: volmaakt de ene God, in drie individuele, van elkaar te onderscheiden Personen (of Hypostasen, zoals de oosters-orthodoxen zeggen).
Dat kunnen wij niet begrijpen om voornamelijk twee redenen. De eerste reden is dat wij een te beperkt beeld hebben van God, door te menen dat God zeg maar een soort volmaakte, almachtige superversie is van wat wij zijn en daarom dus maar één Persoon kan zijn. Maar God is zo totaal en volstrekt anders, dat Hij niet te vergelijken is met ons. Zelfs het spreken over Personen en over een Drie-eenheid is slechts een schaduw van wat en wie Hij werkelijk is.
De tweede reden is dat wij in onze eigen geschiedenis leren dat het onmogelijk zou zijn om én totaal één met anderen te zijn én totaal vrij. Of een gemeenschap vervalt in een collectivisme dat vrijwel alle individualiteit uitsluit, of een gemeenschap vervalt in een individualisme dat vrijwel alle gemeenschap uitsluit.
Maar dat is geen liefde, althans niet de liefde die God ons meegeeft. Hij wil dat wij volkomen delen in zijn goddelijk leven, dat wij volkomen één met Hem worden, maar toch vrij en autonoom blijven. En daardoor júíst ten volle onszelf en mens worden.

Dus begrijpen wij niet hoe Jezus volmaakt één kan zijn met de Vader en zodanig dat ze beiden écht de Ene zijn, maar toch vrij en onafhankelijk tot Hem kan spreken en toch een unieke, eigen rol binnen de Drie-eenheid en onze geschiedenis kan hebben. Net zoals de Geest, die de liefde is tussen de Vader en de Zoon en zo uit hen voortkomt; een liefde zo krachtig en zo scheppend, dat Hij een Persoon in zichzelf is.
En ook het Woord van God is zo krachtig en zo scheppend, dat ook Hij een Persoon is en die Persoon is weer Jezus. Zo zijn Vader, Zoon en heilige Geest diep, volmaakt en voor ons op onvoorstelbaar niveau met elkaar verbonden.
Het is zelfs zo dat zodra we het menen te begrijpen, we dan zeker mogen weten dat het God níét is, dat we dan slechts een eigen godsbeeld opgesteld hebben. Maar door lief te hebben, God en elkaar, en steeds meer in die liefde te groeien, zullen we uiteindelijk wel delen in die relatie met God, zal alles wat wij doen op Hem gericht zijn en is het geen kwestie meer van 'wel of niet aannemen', omdat wij dan zelf in die Drie-eenheid leven, bewegen en zijn en steeds meer die liefde mogen proeven.

bewerkt door Robert Frans
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hermanos2:

Nou, dat is heel interessant. Want Jezus hield zich volledig aan de wet van Mozes. Dus de overspelige vrouw heeft waarschijnlijk geluk gehad want volgens de wet zou zij samen met haar geliefde ter dood gebracht moeten worden. Maar de man was er niet bij. Dus kan die wet niet toegepast worden. Maar de houtsprokkelaar? Tja...... 

Het zou ook vreemd zijn als Jezus het oordeel van Zijn Vader niet zou volgen. Dat past niet. 

Dat past niet omdat jij er vanuit gaat dat de letterlijke wet inclusief straffen in Leviticus gelijk staat aan de wil van God. 
De geschreven wetten in Leviticus lijken een neerslag te zijn van de wil van God in die specifieke tijd, opgevangen door een mens in die tijd, opgeschreven door een mens in een latere tijd, gelezen door een mens in een nog veel latere tijd. Sterk gericht op het creëren van orde en voorkomen van problemen. Door het OT heen lees je al op veel plekken dat het inzicht ontstond dat het niet ging om de letter van de wet maar om de geest van God. Dan al is zichtbaar dat het wezen van de wil van God niet het naleven van de regel is, maar om de innerlijke bekering, die gestalte krijgt in een rechtvaardig leven. Na de fase van fysieke bestraffing volgt als het ware de innerlijke bestraffing: gewetenswroeging, schuld, schaamte. Door de tijd heen lijkt er zo een verschuiving te komen in de relatie tussen God en mens. Vergelijkbaar met de veranderende relatie tussen ouder en kind door het opgroeien van het kind. 

Door het OT heen zie je ook de hoop op de Messias ontstaan, die bevrijding en recht brengt. En daar is Jezus. Hij brengt bevrijding. Niet zoals sommigen hoopten op een aardse manier, maar op een veel wezenlijkere manier. Bevrijding van de wetmatigheid van wet, zonde, schuld en dood. Jezus komt de wet vervullen. Wat je bij de psalmisten en profeten ziet doorschemeren, wordt een fysieke realiteit: er is bevrijding en die ontstaat in wezen niet door het geschreven woord, maar door het levende Woord van God. Waar Jezus komt, wordt de wil van God werkelijkheid. De overspelige vrouw heeft geen steniging nodig, want zij ontmoet Jezus, wordt vergeven en zondigt niet meer. De ander heeft het niet nodig om te stenigen, want hij ontmoet Jezus, wordt op zijn eigen zonde gewezen en verliest daarmee zijn positie als “rechtvaardige”. De wet kan ten dele aanwijzen waar onze zonde zit, net zoals je met een MRI-scan enigszins kunt zien wat er vanbinnen aan de hand is. Maar alleen Jezus kan met zijn aanwezigheid werkelijk ons binnenste raken en een nieuwe Geest in ons scheppen. Zo wordt onomwonden zichtbaar dat de wil van God niet allereerst is om kwaad te bestraffen, maar om mensen te redden. En zijn wij dus ook níet geroepen om te straffen, maar om ons te bekeren en anderen te zegenen.

bewerkt door Naeva
Link naar bericht
Deel via andere websites

De drie-eenheid is in elk geval niet Bijbels. Citaat:

De leer van de drie-eenheid samengevat
De drie-eenheid stelt één gemeenschappelijk wezen voor met drie personen (zelfstandigheden of zijnswijzen). Daarvan is de Vader de Bron en Schepper van alles en Christus de Zaligmaker die ten volle mens werd in lichaam en ziel. Van de heilige geest wordt geleerd dat deze geen schepsel is, maar eenzelfde zelfstandigheid als de Vader en de Zoon en ‘van eeuwigheid’ van Hen beiden uitgaat (artikel 11, Belijdenis des Geloofs). Een en ander is, na Athanasius’ dood in 373, op het tweede oecumenisch concilie, te Constantinopel, bijeengeroepen door keizer Theodosius, definitief bekrachtigd en wordt tot in onze dagen toe als Schriftuurlijke waarheid geleerd.

Eén God en één Heer
De heilige Schrift maakt het de gelovige aanzienlijk gemakkelijker dan de leer van de drie-eenheid. Om te beginnen verbiedt zij het eenvoudig om drie ‘personen’ (zelfstandigheden) God te noemen: ‘Ik, Jahweh, jullie Elohiem (…) jullie zullen geen andere Elohiem voor Mijn aangezicht hebben’ (Exodus 20:2-3 en Deuteronomium 5:6-7). Want er is slechts één God: ‘Hoor Israël: Jahweh, onze Elohiem, Jahweh is één!’ (Deuteronomium 6:4; Marcus 12:29). Daarop wijst ook Paulus in 1 Corinthiërs 8:4.

In 1Corinthiers 8:6 schrijft Paulus: ‘Maar voor ons is er één God (heis theos), de Vader, uit Wie alles is en wij naar binnen in Hem en één Heer (heis kurios), Jezus Christus, door Wie alles is en wij door Hem’ (lees ook Efeze 4:5-6). God is de bron en het doel van alle dingen, Christus is het kanaal van alle dingen. Zo wordt overal in de Schrift over Hen gesproken. Van ons wordt nooit gezegd dat wij uit Christus zijn, wél dat wij uit God zijn. Ook Christus kon van zichzelf getuigen dat Hij uit God was (Johannes 8:42). Alles is immers uit God (Romeinen 11:36).

Bron: https://www.concordante-publicaties.nl/studie/drie-een/

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Robert Frans:

Hij is een Drie-eenheid, omdat Hij liefde is. God is niet liefdevol, of liefhebbend, Hij is de liefde zélf. En je kunt niet in je eentje liefde zijn, want liefde behelst relatie. Daarom is God dus ook relatie in zichzelf: volmaakt de ene God, in drie individuele, van elkaar te onderscheiden Personen (of Hypostasen, zoals de oosters-orthodoxen zeggen).
Dat kunnen wij niet begrijpen om voornamelijk twee redenen. De eerste reden is dat wij een te beperkt beeld hebben van God, door te menen dat God zeg maar een soort volmaakte, almachtige superversie is van wat wij zijn en daarom dus maar één Persoon kan zijn. Maar God is zo totaal en volstrekt anders, dat Hij niet te vergelijken is met ons. Zelfs het spreken over Personen en over een Drie-eenheid is slechts een schaduw van wat en wie Hij werkelijk is.
De tweede reden is dat wij in onze eigen geschiedenis leren dat het onmogelijk zou zijn om én totaal één met anderen te zijn én totaal vrij. Of een gemeenschap vervalt in een collectivisme dat vrijwel alle individualiteit uitsluit, of een gemeenschap vervalt in een individualisme dat vrijwel alle gemeenschap uitsluit.
Maar dat is geen liefde, althans niet de liefde die God ons meegeeft. Hij wil dat wij volkomen delen in zijn goddelijk leven, dat wij volkomen één met Hem worden, maar toch vrij en autonoom blijven. En daardoor júíst ten volle onszelf en mens worden.

Dus begrijpen wij niet hoe Jezus volmaakt één kan zijn met de Vader en zodanig dat ze beiden écht de Ene zijn, maar toch vrij en onafhankelijk tot Hem kan spreken en toch een unieke, eigen rol binnen de Drie-eenheid en onze geschiedenis kan hebben. Net zoals de Geest, die de liefde is tussen de Vader en de Zoon en zo uit hen voortkomt; een liefde zo krachtig en zo scheppend, dat Hij een Persoon in zichzelf is.
En ook het Woord van God is zo krachtig en zo scheppend, dat ook Hij een Persoon is en die Persoon is weer Jezus. Zo zijn Vader, Zoon en heilige Geest diep, volmaakt en voor ons op onvoorstelbaar niveau met elkaar verbonden.
Het is zelfs zo dat zodra we het menen te begrijpen, we dan zeker mogen weten dat het God níét is, dat we dan slechts een eigen godsbeeld opgesteld hebben. Maar door lief te hebben, God en elkaar, en steeds meer in die liefde te groeien, zullen we uiteindelijk wel delen in die relatie met God, zal alles wat wij doen op Hem gericht zijn en is het geen kwestie meer van 'wel of niet aannemen', omdat wij dan zelf in die Drie-eenheid leven, bewegen en zijn en steeds meer die liefde mogen proeven.

Ik waardeer je uitleg. Zal je bericht een aantal keren moeten lezen. Je woordkeuze geeft al aan dat je begrijpt dat het geen eenvoudige leerstelling is? Zeker voor iemand als ik, wiens intelligentie zojuist door een andere deelnemer beschreven werd als zeer beperkt.

Wat ik jammer vind, is dat het omarmen van deze leerstelling regelmatig als voorwaarde wordt gezien wil iemand zich christen noemen. Waar blijf ik dan??? 

Maar er is een lichtpuntje. Een tijd geleden neigde ik naar NEE. Sinds een paar weken, na gebed en studie, neig ik meer naar JA. 

bewerkt door Hermanos2
Typo
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Bastiaan73:

De drie-eenheid is in elk geval niet Bijbels. Citaat:

De leer van de drie-eenheid samengevat
De drie-eenheid stelt één gemeenschappelijk wezen voor met drie personen (zelfstandigheden of zijnswijzen). Daarvan is de Vader de Bron en Schepper van alles en Christus de Zaligmaker die ten volle mens werd in lichaam en ziel. Van de heilige geest wordt geleerd dat deze geen schepsel is, maar eenzelfde zelfstandigheid als de Vader en de Zoon en ‘van eeuwigheid’ van Hen beiden uitgaat (artikel 11, Belijdenis des Geloofs). Een en ander is, na Athanasius’ dood in 373, op het tweede oecumenisch concilie, te Constantinopel, bijeengeroepen door keizer Theodosius, definitief bekrachtigd en wordt tot in onze dagen toe als Schriftuurlijke waarheid geleerd.

Eén God en één Heer
De heilige Schrift maakt het de gelovige aanzienlijk gemakkelijker dan de leer van de drie-eenheid. Om te beginnen verbiedt zij het eenvoudig om drie ‘personen’ (zelfstandigheden) God te noemen: ‘Ik, Jahweh, jullie Elohiem (…) jullie zullen geen andere Elohiem voor Mijn aangezicht hebben’ (Exodus 20:2-3 en Deuteronomium 5:6-7). Want er is slechts één God: ‘Hoor Israël: Jahweh, onze Elohiem, Jahweh is één!’ (Deuteronomium 6:4; Marcus 12:29). Daarop wijst ook Paulus in 1 Corinthiërs 8:4.

In 1Corinthiers 8:6 schrijft Paulus: ‘Maar voor ons is er één God (heis theos), de Vader, uit Wie alles is en wij naar binnen in Hem en één Heer (heis kurios), Jezus Christus, door Wie alles is en wij door Hem’ (lees ook Efeze 4:5-6). God is de bron en het doel van alle dingen, Christus is het kanaal van alle dingen. Zo wordt overal in de Schrift over Hen gesproken. Van ons wordt nooit gezegd dat wij uit Christus zijn, wél dat wij uit God zijn. Ook Christus kon van zichzelf getuigen dat Hij uit God was (Johannes 8:42). Alles is immers uit God (Romeinen 11:36).

Bron: https://www.concordante-publicaties.nl/studie/drie-een/

Vind je het problematisch dat het niet bijbels is in de letterlijke zin van het woord? Ik vind het persoonlijk eerder problematisch als je alleen maar dingen mag geloven die letterlijk in de bijbel terug te vinden zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Waar blijf ik dan??? 

Op een beslissend keerpunt wellicht? Als Jezus God is dan kan de geest die tot steniging van kinderen, homo’s en andere groeperingen oproept niet God zijn geweest.  Het is het een of het ander. 
 

Dat heet je verstand gebruiken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Hermanos2:

Inderdaad. Ik vind het ook vreemd dat de 3-1heid breed geaccepteerd wordt. Maar dat er nergens een echt bevredigende uitleg te vinden is. 

Het is nog erger: de drieënheid ís de uitleg. :# Een poging om het grote mysterie van de relatie tussen God, Jezus en de Geest te duiden, die in wezen volstrekt ongrijpbaar is voor ons.

Dus als je het niet begrijpt dan ben je niet de enige. Gelukkig hebben we Robert Frans met zijn altijd weer mooie pogingen om er tóch een beetje licht op te laten schijnen.*:}

bewerkt door Naeva
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hermanos2:

 

Dan keur je dus God's actie af. 

 

Als iemand zegt dat God hem een bomgordel om liet doen, keur ik dan Gods actie af of het godsbeeld van die persoon?

Als jij zegt dat God vindt dat je mensen mag stenigen, en je gaat stenen verzamelen, keurt je broer als hij het busje gaat bellen dan Gods actie af of jouw Godsbeeld?

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Naeva:

Dat past niet omdat jij er vanuit gaat dat de letterlijke wet inclusief straffen in Leviticus gelijk staat aan de wil van God. 
De geschreven wetten in Leviticus lijken een neerslag te zijn van de wil van God in die specifieke tijd, opgevangen door een mens in die tijd, opgeschreven door een mens in een latere tijd, gelezen door een mens in een nog veel latere tijd. Sterk gericht op het creëren van orde en voorkomen van problemen. Door het OT heen lees je al op veel plekken dat het inzicht ontstond dat het niet ging om de letter van de wet maar om de geest van God. Dan al is zichtbaar dat het wezen van de wil van God niet het naleven van de regel is, maar om de innerlijke bekering, die gestalte krijgt in een rechtvaardig leven. Na de fase van fysieke bestraffing volgt als het ware de innerlijke bestraffing: gewetenswroeging, schuld, schaamte. Door de tijd heen lijkt er zo een verschuiving te komen in de relatie tussen God en mens. Vergelijkbaar met de veranderende relatie tussen ouder en kind door het opgroeien van het kind. 

Door het OT heen zie je ook de hoop op de Messias ontstaan, die bevrijding en recht brengt. En daar is Jezus. Hij brengt bevrijding. Niet zoals sommigen hoopten op een aardse manier, maar op een veel wezenlijkere manier. Bevrijding van de wetmatigheid van wet, zonde, schuld en dood. Jezus komt de wet vervullen. Wat je bij de psalmisten en profeten ziet doorschemeren, wordt een fysieke realiteit: er is bevrijding en die ontstaat in wezen niet door het geschreven woord, maar door het levende Woord van God. Waar Jezus komt, wordt de wil van God werkelijkheid. De overspelige vrouw heeft geen steniging nodig, want zij ontmoet Jezus, wordt vergeven en zondigt niet meer. De ander heeft het niet nodig om te stenigen, want hij ontmoet Jezus, wordt op zijn eigen zonde gewezen en verliest daarmee zijn positie als “rechtvaardige”. De wet kan ten dele aanwijzen waar onze zonde zit, net zoals je met een MRI-scan enigszins kunt zien wat er vanbinnen aan de hand is. Maar alleen Jezus kan met zijn aanwezigheid werkelijk ons binnenste raken en een nieuwe Geest in ons scheppen. Zo wordt onomwonden zichtbaar dat de wil van God niet allereerst is om kwaad te bestraffen, maar om mensen te redden. En zijn wij dus ook níet geroepen om te straffen, maar om ons te bekeren en anderen te zegenen.

God geeft al in Deuteronomium aan dat het belangrijk is dat Zijn volk de wet in hun hart moet sluiten. Dus Jeremiah 31 vertelt eigenlijk niets nieuws. Maar omdat het volk de wet zonder liefde blijft naleven moet God's Geest in hen actief worden. 

Nergens staat echter dat de Wet afgeschaft is. Integendeel. Jezus en Paulus bekrachtigen de wet zelfs. De overspelige vrouw werd niet gered door genade. De wet schrijft voor dat zij samen met haar geliefde gestenigd moest worden. Zij alleen, mocht volgens de wet niet gestenigd worden. Ze had dus waarschijnlijk gewoon het geluk dat haar geliefde mogelijk succesvol op de vlucht geslagen was??? 

Jezus kon Zijn rol als offerlam vervullen omdat Hij op geen enkel moment de wet verbroken heeft. Dat betekent vervullen in Mattheus 5. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Nergens staat echter dat de Wet afgeschaft is. Integendeel. Jezus en Paulus bekrachtigen de wet zelfs. De overspelige vrouw werd niet gered door genade. De wet schrijft voor dat zij samen met haar geliefde gestenigd moest worden. Zij alleen, mocht volgens de wet niet gestenigd worden. Ze had dus waarschijnlijk gewoon het geluk dat haar geliefde mogelijk succesvol op de vlucht geslagen was??? 

Wat een rare kolder. Als het aan jou ligt wordt er nog steeds gestenigd dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Naeva:

Vind je het problematisch dat het niet bijbels is in de letterlijke zin van het woord? Ik vind het persoonlijk eerder problematisch als je alleen maar dingen mag geloven die letterlijk in de bijbel terug te vinden zijn.

Ik vind het niet problematisch. Wat mij betreft gelooft iedereen wat hij of zij wil. Maar de drie-eenheid is in bepaalde kringen een onwrikbaar dogma geworden en een onderdeel van een belijdenis die je moet onderschrijven voordat je 'erbij hoort'. Persoonlijk hoef ik nergens 'bij te horen' en blaat ik geen enkele voorgekauwde belijdenis na maar voor anderen is dat wellicht wel een issue. Het Comma Johanneum toont aan dat de drie-eenheid-doctrine een latere toevoeging is aan de Bijbel c.q. het zogenoemde 'Woord van God'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Zola:

Als iemand zegt dat God hem een bomgordel om liet doen, keur ik dan Gods actie af of het godsbeeld van die persoon?

Als jij zegt dat God vindt dat je mensen mag stenigen, en je gaat stenen verzamelen, keurt je broer als hij het busje gaat bellen dan Gods actie af of jouw Godsbeeld?

 

 

 

 

16 minuten geleden zei Zola:

Op een beslissend keerpunt wellicht? Als Jezus God is dan kan de geest die tot steniging van kinderen, homo’s en andere groeperingen oproept niet God zijn geweest.  Het is het een of het ander. 
 

Dat heet je verstand gebruiken.

Dag meid, je bent een volhouder....

Als je even terugleest dan zul je zien dat ik niet meer reageer na beledigende berichten. Voor jou als nieuweling nog even deze uitleg. Ik vraag me ook af waarom je graag een reactie wil van iemand die je als dom bestempeld. Verwacht je soms een slim antwoord??? 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Dus begrijpen wij niet hoe Jezus volmaakt één kan zijn met de Vader en zodanig dat ze beiden écht de Ene zijn, maar toch vrij en onafhankelijk tot Hem kan spreken en toch een unieke, eigen rol binnen de Drie-eenheid en onze geschiedenis kan hebben.

Had Jezus het dan tegen zichzelf toen Hij aan het kruis uitriep 'Eli, Eli, lama sabachtani?'

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ik vind het niet problematisch. Wat mij betreft gelooft iedereen wat hij of zij wil. Maar de drie-eenheid is in bepaalde kringen een onwrikbaar dogma geworden en een onderdeel van een belijdenis die je moet onderschrijven voordat je 'erbij hoort'. Persoonlijk hoef ik nergens 'bij te horen' en blaat ik geen enkele voorgekauwde belijdenis na maar voor anderen is dat wellicht wel een issue. Het Comma Johanneum toont aan dat de drie-eenheid-doctrine een latere toevoeging is aan de Bijbel c.q. het zogenoemde 'Woord van God'.

Nochtans maken wij gelijk kennis met het dogma dat onder water ademen (vruchtwater in dit geval) slecht gaat en dat we beter niet eigenwijs beginnen met ademen voordat we daar uit zijn. Om vervolgens nota te nemen van het dogma dat de werkelijkheid betrouwbaar is, want die pak op onze billen komt niet te vroeg. Dogma's zijn er om de discussie verder te helpen en niet om een ander het leven zuur te maken.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

 

Dag meid, je bent een volhouder....

Als je even terugleest dan zul je zien dat ik niet meer reageer na beledigende berichten. Voor jou als nieuweling nog even deze uitleg. Ik vraag me ook af waarom je graag een reactie wil van iemand die je als dom bestempeld. Verwacht je soms een slim antwoord??? 

 

Dag knulletje. Ik ben geen meid. De naam is Xosha.  Zola in het Engels.

“Ik vraag me ook af waarom je graag een reactie wil van iemand die je als dom bestempeld. Verwacht je soms een slim antwoord???”

Nee. Ik test of er nog enig gezond denkvermogen aanwezig is. De drieeenheid  biedt in mijn ogen nog enige hoop dat een christen met jouw soort gedachtengoed nog corrigeerbaar is.  Als dat concept wordt afgewezen is er in mijn ogen geen verschil met geradicaliseerde moslims en is het afwachten wanneer die steen wordt opgepakt. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wat een rare kolder. Als het aan jou ligt wordt er nog steeds gestenigd dus.

Je blijft me verbazen. Eeuwigdurende pijniging in het Hellevuur, daar ga je mee akkoord. Maar steniging dat vind je niet kunnen? Zou je wel akkoord zijn gegaan met steniging als je in Mozes' tijd had geleefd? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Je blijft me verbazen. Eeuwigdurende pijniging in het Hellevuur, daar ga je mee akkoord. Maar steniging dat vind je niet kunnen? Zou je wel akkoord zijn gegaan met steniging als je in Mozes' tijd had geleefd? 

Ik gooi jou niet in de hel als jij fouten maakt zonder wroeging. Dat is niet aan mij maar aan God.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Hermanos2:

Maar steniging dat vind je niet kunnen? Zou je wel akkoord zijn gegaan met steniging als je in Mozes' tijd had geleefd? 

Ik zou niet tegen Gods beslissing in gaan, wel zou ik absoluut niet vooraan staan, zeer verre van dat zelfs want het getuigd absoluut niet van zelfkennis, wetende dat ik niet beter ben. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Thinkfree:

Ik zou niet tegen Gods beslissing in gaan, wel zou ik absoluut niet vooraan staan, zeer verre van dat zelfs want het getuigd absoluut niet van zelfkennis, wetende dat ik niet beter ben. 

Wat een nonsens, blijf dan gewoon weg.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Bastiaan73:

Dus als de overspelige man ook zou zijn opgepakt had Jezus volgens jou gezegd: "ja hoor stenig ze allebei! Met de grootste stenen die je kunt vinden!"

?

Volgens God's wet moest een overspelige echtgenote samen met haar minnaar gestenigd worden. 

Jouw uitspraak over wat Jezus mogelijk gezegd zou hebben, daar blijf ik buiten. 

Ik vind in Leviticus geen maattabel voor de stenen die gebruikt werden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik vind in Leviticus geen maattabel voor de stenen die gebruikt werden. 

Omdat het een subjectieve aangelegenheid is. Ik prefereer bijvoorbeeld een steen van ongeveer 6 x 6 en het liefst rond en plat. Ik denk dat dit het makkelijkste gooit en het snelst doodt, mits de randen scherp genoeg zijn en er hard genoeg wordt gegooid.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid