Spring naar bijdragen

Hopper

Members
 • Aantal bijdragen

  3.870
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Hopper geplaatst

 1. Ik antwoord wel. Jezus is zelf de weg die gegaan kan worden. Ik hoef toch niet alles te herhalen wat Jezus gezegd heeft? Zie bv het 'gesprekje' op deze draad van een paar dagen terug over 'vergeven'. Alleen al op zo'n simpel onderwerp komen al verschillende antwoorden. De mens dient zich te bekwamen in het vergeven, dat is de weg. Uiteindelijk kom je uit bij de zelfloochening (zelflediging). Indien de mens zichzelf loochent valt de mens in een 'niets' , iedere houvast aan de dingen is weg. Het is de ravijn des doods. Geen mens die dat serieus beoefent/uitvoert weet wat daar gaat
 2. Hopper

  Off topics

  Dat spreekt mij onmiddellijk aan natuurlijk.
 3. De verdeeldheid neemt toe, daar zijn we het over eens. Het is de tijdsgeest.
 4. Hopper

  De Zoon als Rechter

  Ik antwoord wel aan jou, maar mijn antwoord was sowieso niet voor jou bedoeld. Je bent immers atheïst.
 5. In het op de juiste wijze doen of nalaten verlaat men gaandeweg het veld van goed en kwaad. Het is immers niet te zeggen wat goed is of kwaad. Haast is goed als je huis in brand staat. Haast is slecht als je andere mensen oordeelt. Mensen behoeven geen oordeel, hun inborst openbaart zich vanzelf wel. Zo ga je stapje voor stapje verder. We leven voorwaarts en we leren achterwaarts (Kierkegaard). Als ik vanuit mijn karakter, mijn emoties of uit praktische ervaring handel, dan ben ik niet vrij, maar onvrij. Jezus is geen dwingeland, integendeel. Het omgekeerde is waar, Jezus maa
 6. Hopper

  De Zoon als Rechter

  Vrij logisch, de gehele leer van Jezus draait om het 'Christus in mij'. De Zoon oordeelt per definitie niet. De mens wiens oude zelf is gestorven herrijst in Christus en Christus is vrij van ieder oordeel. Zie de uitspraak in Galaten 2:20. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. De aan zichzelf gestorven mens is daarmee ook bewust dat de niet-aan-zichzelf-gestorven mensen nog door hun eigen oordeel getroffen worden. Daarmee is het gehele oordeel aan de Zoon gegeven. De Zoon zelf is tevens het einde der tijden.
 7. Hopper

  Off topics

  "Er was een man die de wijsheid van een grote wijze zocht, hopend een manier te vinden om aan zijn lijden te ontsnappen. De wijze keek de man aan en zei: 'Ik zal je helpen, maar eerst moet je iets voor mij doen. Neem deze lepel, vul hem met olie en loop door de stad zonder een druppel te morsen. ' "De man dacht dat deze taak eenvoudig genoeg was en ging akkoord. Hij nam de lepel, vulde hem met olie en begon door de stad te lopen. Terwijl hij de lepel zorgvuldig in balans bracht, kon hij het niet laten om al zijn aandacht te richten op het niet morsen van olie. "Toen hij terugkeerde n
 8. Ik ontken niet dat er problemen zijn, alleen in praktische zin moeten we omgang zien te vinden met het extreemrechtse gedachtengoed. Radicale moslims zijn er niet in mijn omgeving, maar wel geradicaliseerde rechtsextremisten. De andere wang is vanzelfsprekend, maar extremisten hebben de neiging om opgewonden te raken als je een andere mening ventileert. Het rechtsextremisme was al een schisma zo her en der, ik denk dat dat met deze verkiezingsuitslag erger wordt.
 9. Pragmatisch is het het gaan van 'de weg' , in wat je doet of wat je nalaat.
 10. Allereerst is het Koninkrijk Gods in mij, daarin volg ik de SV. Daarmee verschil ik bv van Sjako die een andere Bijbel leest. Door naar binnen te kijken i.p.v. naar buiten volg je de geestelijke weg. En voldoe ik aan de uitspraak van Jezus om de wereld niet lief te hebben. Zolang ik naar buiten kijk begeer ik dingen in de wereld, dat is de vleselijke manier van zien. Het vlees wenst bevrediging op allerlei wijzen. In het naar binnen kijken ontwaakt 'dat' wat zonder oordeel en zonder maat is. Wie weet wat ik daar mee bedoel die raakt een beetje aan Jezus c.q. het Woord. De kern
 11. Natuurmensen zijn in het vlees en oordelen naar het vlees. Natuurmensen kunnen zowel westerse als oosterse christenen zijn, atheïsten zijn of moslims zijn. De gehele leer van Jezus is op het geestelijk leven gericht en Paulus volgt Jezus daar in. Maar lang niet alle christenen zijn het daar mee eens, ik denk zelfs dat het een meerderheid van de christenen is welke een vleselijk leven leiden. Maar dat is niet gebaseerd op feiten, meer een gevoel wat ik heb.
 12. https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/verzoening-sorry-maar-ik-neem-pvv-stemmers-hun-stem-wel-echt-kwalijk De verkiezingsuitslag heeft ook een nieuw dilemma geschapen. Je kunt stellen dat minimaal eenderde van de Nederlanders op de haat heeft gestemd. Van de 3 buren is er één radicaal rechts, van de 3 familieleden is er één radicaal rechts. Waar men zich in het verleden nog schaamde PVV te hebben gestemd (of FVD) kan dat nu wel eens anders komen te liggen. Als men in het verleden ergens met racistische PVV praat bezig was, dan ging ik wel even ergens anders zi
 13. Hopper

  De Zoon als Rechter

  Jij beschouwt uiterlijk/historisch, ik beschouw geestelijk/innerlijk. Die twee wijzen van beschouwen raken elkaar nergens. Ik heb ook niet helemaal correct geschreven zie ik nu. De Vader openbaart zich als de Zoon in de ziel. Het is de geboorte uit Geest, waar Jezus het over heeft.
 14. Hopper

  De Zoon als Rechter

  35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. 36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Alle dingen liggen in de hand van de Zoon. De Zoon openbaart zich in de ziel, maar dat niet alleen. De liefde van de Vader openbaart zich ook in de ziel. Deze liefde verbrandt de laatste restjes eigen wil.
 15. Hopper

  De Zoon als Rechter

  Het sluit aan op "Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als gij Mij zoudt kennen zoudt gij ook mijn Vader kennen." Wie Mij kent is vrij van het oordeel, waarmee het oordeel aan de Zoon is toegekend. De Zoon zelf is zonder oordeel.
 16. "Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet." (Romeinen 7:18) Ik volg nauwgezet de Bijbel. Ik wijs de wereld niet af, ik heb de wereld niet lief. Ik wijs mijn geliefden niet af, want dat gaat in tegen de leer. De enige waarheid die je schrijft is dat de mens van nature niet deugt, want de natuurlijke mens is aangedaan met de erfzonde. In het vlees woont niets goeds, zoals Paulus zegt.
 17. https://www.eg-ermelo.nl/uploads/bestanden/spot44/De_natuurlijke_en_geestelijke_mens.pdf De natuurlijke en geestelijke mens: 1 Korintiërs hoofdstuk 2 leert ons hoe we Gods wijsheid en het denken van Christus kunnen ontvangen. Het is zeer de moeite waard om heel hoofdstuk 2 te lezen, maar een aantal verzen zijn specifiek van belang: “En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die uit God is, opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn” (vs 12). “Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de Geest van God is, want het is het
 18. Dat vind ik wel een mooie metafoor, de mens belast met de erfzonde is een vreemdganger. De mens gaat vreemd van God, God echter blijft de mens trouw.
 19. Natuurlijk moet er een verkenner komen en het is gebruik dat de grootste partij die regelt. Wilders was eigenwijs, er was al geadviseerd om een verkenner van buiten de PVV aan te wijzen. Maar hij luisterde niet naar goede raad. https://nos.nl/artikel/2499463-wilders-wil-ronald-plasterk-voordragen-als-nieuwe-verkenner Inmiddels lijkt hij verstandiger en gaat hij voor Plasterk. Je moet begrijpen dat 3/4 van Nederland de PVV niet vertrouwt, dus dan is Plasterk een verstandigere zet. We wachten af.
 20. Er staat geschreven dat je met je eigen oordeel geoordeeld wordt, dat weten de christenen heus wel. Het zijn immers de woorden van Jezus zelf. Dat de oordelen hier je om de oren vliegen , dat ben ik wel met je eens. Die mensen willen niet luisteren naar Jezus, die weten alles zelf beter. Het zij zo.
 21. Wilders loopt nu tegen het feit aan dat hij niet langer dictatortje kan spelen. Binnen zijn fractie is hij de baas, en juist aan een dictator vertel je niet dat je een scheve schaats hebt gereden. Gom van Strien had natuurlijk gelijk moeten zeggen: nee, ik kan geen verkenner zijn, want ik wordt verdacht van fraude. Maar dat durf je niet tegen een haantje te zeggen, dat begrijp ik wel. Kees van der Staaij zou idd een goede verkenner zijn. Maar als hij verstandig is, dan brandt hij zijn vingers hier niet aan. Dat is het nadeel van alle goede verkenners, gooi je je goede naam te grab
 22. Dat is reeds uitgelegd. De erfzonde is er reeds vanaf Adam en Eva. God stelt geen voorwaarden, dat doet de mens middels het begeren.
 23. De geestelijke mens onderscheidt zich van niemand. Paulus zegt nergens dat de geestelijke mens gelijkgezinden lief heeft. De geestelijke mens is op dezelfde wijze in Christus.
 24. Ik benoem de erfzonde hier regelmatig. Aan het gebrek aan respons kan ik aflezen dat er hier weinig kennis van de erfzonde is. De basis van de erfzonde is kennis van goed en kwaad en de hieruit voortvloeiende begeerte. Deze begeerte maakt degene mogelijk die begeert. Et voilà , daar hebben we de natuurlijke mens zoals Paulus die benoemt (Afgekort natuurmens). De natuurmens is per definitie afgesloten van de oorspronkelijke liefde des Vaders. Deze liefde kan op geen enkele wijze begeert worden door een mens. Jezus is gekomen om aan de erfzonde een einde te maken, hetgeen niet wil
 25. God is niet 3.500 jaar stil, Augustinus is degene die er gewag van heeft gemaakt. Maar wellicht heeft God daarvoor al tientallen, honderden geïnformeerd. Maar die schreven niet, van hen weten we niks. Of het is verloren gegaan. Net zoals de planeet Neptunus al door een oude Griek met een telescoop gezien kan zijn. En die er over zweeg. Of dat zijn notitie verloren is gegaan.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid