Spring naar bijdragen

Desid

Members
 • Aantal bijdragen

  2332
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Desid ontving een reactie van Willempie in Hoe is satan verslagen?   
  Ik denk dat 1 Kor. 15 rond vers 20 hier wel een duidelijk aanknopingspunt biedt.
  Jezus is de 'eersteling', Hij versloeg als eerste Satan, zonde en dood. Daarom zit Hij aan Gods rechterhand en kan iedereen die in Hem gelooft hierin delen.
  Maar de strijd gaat door totdat die vijanden helemaal zijn verslagen, aan het einde van de tijd.
 2. Like
  Desid ontving een reactie van Progton in Zondag dag des Heeren?   
  Jammer dat je niet goed hebt luistert, want als ik het me goed herinner geeft hij wel degelijk aan waarom het om de zondag gaat, namelijk op basis van parallellen in vroegchristelijke teksten uit dezelfde periode.
  Je hebt het dus gewoon niet begrepen.
 3. Like
  Desid ontving een reactie van Peter79 in Zondag dag des Heeren?   
  Wat deze meneer zegt is gewoon de gangbare zienswijze hoor. 
 4. Like
  Desid ontving een reactie van Progton in Zondag dag des Heeren?   
  Wat deze meneer zegt is gewoon de gangbare zienswijze hoor. 
 5. Like
  Desid ontving een reactie van Dat beloof ik in Romeinen 7 - het goede dat ik wil, doe ik niet (de toestand van voor de wedergeboorte)   
  Dat is geen redelijke opvatting. Het is een cirkelredenering. De Bijbel is waar want de Bijbel is waar. 
  Ten tweede is volgens jou 2 Timoteüs waarschijnlijk rond 60 ongeveer geschreven, toen een groot deel van het NT nog geschreven moest worden en eeuwen voordat de canon met 27 boeken er was. Dus kan deze tekst helemaal niet over de Bijbel gaan, hoogstens over de Joodse heilige Schriften.
  Ten derde is dit argument een voorbeeld van protestants fundamentalisme. Vanuit katholiek oogpunt is er altijd Schrift én traditie geweest.
 6. Like
  Desid reageerde op Robert Frans in Woordenstrijd   
  Als je discussies over Bijbelvertalingen kwalijk vindt, dan rest je niets anders dan je gewoon neer te leggen bij de algemene gang van zaken hierin en dus de meest algemeen aanvaarde Bijbelvertaling te lezen. In Nederland hebben we daartoe onder meer de Nieuwe Bijbelvertaling en de Willibrordvertaling '95. Als je dat niet wil, dan weet je meteen waar die door jou zo genoemde woordenstrijd vandaan komt.
 7. Like
  Desid ontving een reactie van Mullog in Zorg   
  😂 😂 😂
 8. Like
  Desid ontving een reactie van Mullog in Donald Trump versus The New World Order   
  Wat ik doe is dat ik laat zien dat jij consequent de kant van dictators en misdadigers kiest. Telkens weer kom je met extreemrechtse verhaaltjes. Met een vroom sausje erbij.
  Ik ben dus niet onder de indruk van jouw betiteling van mij als lasteraar. Van iemand die de leugen liefheeft zoals jij is dat een compliment.
 9. Like
  Desid reageerde op Peter79 in Klachten over het moderatiebeleid.   
  Een zeer bruikbare post, zo te kopieren naar het reglement. 
  Alleen het gequote vind ik toch dat je het anders moet benaderen. Ik denk dat subfora gerubriceerd moeten zijn naar inhoud. In principe kunnen christenen en andersgelovigen in alle subfora in gelijke mate meepraten. De basis en kern van je geloof is toch bij uitstek iets om te delen en te bespreken. Juist daar is het bevragen door buitenstaanders zinvol. Politiek, islam e.d. zijn randzaken die het forum nooit mogen domineren. Zodra dat gebeurt afkappen. 
  Wie zich aanmeldt en daarmee aangeeft zich aan de regels en aanwijzingen van de moderatie te houden heeft in principe overal toegang, zonder restricties. Ik vind juist de aanmeldingsprocedure een belangrijk punt. Als moderator hou je er altijd rekening mee dat een nieuwe deelnener de mores nog niet kent en wel eens uit de bocht kan vliegen. Je zou dat wat kunnen formaliseren door een proeftijd in te stellen en misschien een ballotagecomite erbij te betrekken.
  Waar mensen heel persoonlijk hun geloof delen, past een ieder een zekere terughoudendheid. Het is iets heiligs. Mensen voelen dat aan, christelijk of andersgelovig maakt daarvoor eigenlijk geen verschil. Algemeen fatsoen en empathie is voldoende.
  Toch heb ik gemerkt dat er wel enig verschil zit tussen christelijk en niet-christelijk. Zoiets is bijvoorbeeld dat niet-christenen de vrijheid van meningsuiting ook kunnen inzetten als recht om te beledigen, terwijl bij christenen deze vrijheid meer is ingekaderd door het grote gebod. Het is daarom dat ik een exclusief christelijke crew wil die in voorkomende gevallen het oordeel de christelijke kant op laat vallen. Want een gelijk speelveld bestaat (helaas) niet.
   
 10. Like
  Desid ontving een reactie van Mullog in Kun je als christen of volgeling van Jezus nog wel vlees eten?   
  Dit is fundamentalistisch gemekker dat heel precies overeenkomt met evangelischen die beweren niet religieus te zijn.
  Een ingebeelde Jezus en een geidealiseerd paradijselijk verleden, generalisaties en een prekerige toon, gejammer over 'de katholieke ker': klassiek fundamentalistisch.
 11. Like
  Desid ontving een reactie van Christos00f in Kun je als christen of volgeling van Jezus nog wel vlees eten?   
  Dit is fundamentalistisch gemekker dat heel precies overeenkomt met evangelischen die beweren niet religieus te zijn.
  Een ingebeelde Jezus en een geidealiseerd paradijselijk verleden, generalisaties en een prekerige toon, gejammer over 'de katholieke ker': klassiek fundamentalistisch.
 12. Like
  Desid reageerde op Peter79 in Klachten over het moderatiebeleid.   
  Helaas lijkt er bij de doorstart van Credible niet gekeken te zijn naar de identiteit van Credible:
   
  Credible
  Wat is Credible?
  Credible is een christelijk forum voor iedereen. Hier kun je discussiëren over het christelijk geloof, actuele onderwerpen en wat daar allemaal mee te maken heeft, maar ook even lekker relaxen in de Lounge. Credible wordt gerund door een enthousiast team. Doordat zij elk een andere kerkelijke achtergrond hebben, is Credible niet opgezet vanuit een bepaalde stroming. Er zijn twee dingen heel belangrijk op Credible: respect en veiligheid. Bijna 24 uur per dag wordt het forum in de gaten gehouden door de Credible-crew, die waar nodig van zich laat horen. Zo kun je er dus vanuit gaan dat jouw bijdrage hier veilig is!
  Wat zijn de doelstellingen van Credible?
  Credible heeft als doel: het met elkaar in contact brengen van christelijke jongeren. Het forum biedt hen een plaats om samen met anderen over het geloof te praten en te discussiëren. Op deze manier kunnen deze jongeren groeien in hun persoonlijk geloof en een ander daarbij ondersteunen. Credible heeft als basis het christelijk geloof, zoals dat kernachtig wordt beschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis.
  De christelijke jongeren van vroeger zijn niet zo jong meer. Je zou misschien kunnen zeggen dat het forum is meegegroeid en de jongeren ontgroeid. In elk geval vervult Credible een functie voor christenen. De basis vormt het christelijk geloof zoals beschreven in de de Apostolische Geloofsbelijdenis.
   
  Openheid naar mensen die niet geloven  is goed. Gesprekken tussen gelovigen en niet-gelovigen kunnen zeer verrijkend zijn. Maar waarom zou je mensen hun gang laten gaan die niet onder stoelen en banken steken dat ze het christelijk geloof vijandig zijn toegedaan en het forum als preekstoel gebruiken? Er zijn forumregels, maar als mensen acte geven van een brevet van onvermogen, is er dan ook nog een artikel 5 zoals in de Wegenverkeerswet?
 13. Like
  Desid ontving een reactie van Dat beloof ik in Daniël en eindtijd   
  Als ik me goed herinner is dit in andere discussies ook wel langsgekomen.
  Het is heel stereotiep: de discussie wordt gebogen naar antoons favoriete onderwerp, iemand geeft wat tegengas, en dan verzandt de discussie bij antoon omdat hij nooit echt op feiten ingaat die niet in zijn ideeën passen.
 14. Like
  Desid ontving een reactie van sjako in Elke bijbel is okee!   
  ennnn de discussie is gekaapt door het vervelende gezanik van WdG
 15. Like
  Desid ontving een reactie van thom in Elke bijbel is okee!   
  ennnn de discussie is gekaapt door het vervelende gezanik van WdG
 16. Like
  Desid reageerde op Chaim in Wist Uria het?   
  Ja, dat klopt. Heb trouwens de eer je de 300ste like te geven 😉
 17. Like
  Desid ontving een reactie van Chaim in Wist Uria het?   
  Ik bedoel dat in de geciteerde tekst een andere combinatie werkwoorden worden gebruikt dan in het geval van begin hoofdstuk 11.
  2 Sam. 11:4 hij nam en hij lag (deze combinatie komt alleen verder voor bij verkrachting in Gen. 34:2 en 2 Sam. 16:22).
  2 Sam. 12:4 hij ging binnen en hij lag (dit wordt vaker gebruikt voor seks met wederzijdse toestemming).
 18. Like
  Desid reageerde op Peter79 in Wist Uria het?   
  De eerste en meest voor de hand liggende betekenis zou verkrachting zijn, als je bijbeltekst met bijbeltekst vergelijkt. Als de tekst aanleiding geeft om het anders te zien, kan je een alternatief zoeken. Ik vind dit artikel wel duidelijk, maar is wel in het Engels:
  The text states the action as a one-way perpetration by David. “He lay with her,” not “they lay together” (2 Sam. 11:4). The language used here to describe their encounter suggests rape, not adultery. David “took” (laqach) Bathsheba and “lay” (shakav) with her. The verb shakav can mean merely sexual intercourse, but it is used in most of the rape incidents in the Hebrew Bible. The verbs laqach and shakav only appear together in contexts of rape (Genesis 34:2; 2 Sam. 12:11; 16:22).
  Bron: https://www.theologyofwork.org/old-testament/samuel-kings-chronicles-and-work/the-golden-age-of-the-monarchy-2-samuel-1-24-1-kings-1-11-1-chronicles-21-2/davids-successes-and-failures-as-king-2-samuel-1-24/davids-rape-of-bathsheba-and-murder-of-uriah-2-samuel-11-12
   
 19. Like
  Desid ontving een reactie van Chaim in Wist Uria het?   
  Eens met Dbi dat dat nergens uit blijkt.
  En wat is de relevantie van dat Uria het wel zou weten?
  Wat duidelijk is, is dat David een verkrachter en moordenaar is.
 20. Like
  Desid ontving een reactie van Peter79 in Wist Uria het?   
  Dat staat er niet. Het zijn jouw stoute fantasieën.
  mod sjako. Beetje oppassen met je woorden. Hiermee beledig je mensen. Volgende keer noteer ik een strafpunt.
  Er is in het verhaal geen enkele sprake van een initiatief van Batseba. En de werkwoorden die voor de 'daad' worden gebruikt, wijzen op verkrachting, zoals van Dina.
  Nee, je kunt dit niet uitleggen als een keuze tegen Batseba.
  Dat is het korterokjesargument.
   
  Heerlijk hè, zo lekker fantaseren over blote vrouwen!
 21. Like
  Desid ontving een reactie van Dat beloof ik in Wist Uria het?   
  Dat zeg je steeds, maar ik zie eigenlijk geen argumenten.
  Er is geen enkele reden tot verbazing. 
   
  Toon maar aan dat dat niet mocht. In het verhaal staat het niet.
  Uit niets blijkt dat hij Batseba en Uria voordien goed kende.
  Zeker, maar daar heb je jouw theorie niet voor nodig.
 22. Like
  Desid ontving een reactie van Dat beloof ik in Wist Uria het?   
  Eens met Dbi dat dat nergens uit blijkt.
  En wat is de relevantie van dat Uria het wel zou weten?
  Wat duidelijk is, is dat David een verkrachter en moordenaar is.
 23. Like
  Desid ontving een reactie van Lord Java in De eerste brief van Petrus   
  Prima, maar waar ik op wijs is het zogenaamde vervolgingscomplex dat nogal wat christenen hebben. Dan zie je in de RD bijvoorbeeld een volgevreten directeurtje met dik salaris en navenante automobiel alarmistische taal bezigen over komende vervolgingen in Nederland. En dan gaat het bijvoorbeeld om het feit dat andere mensen óók rechten krijgen, en er niets van deze christenen wordt afgepakt, behalve misschien de illusie dat ze in een land leven dat eruit ziet zoals zij zich een ideale maatschappij voorstellen.
  Deze week nog stonden in het RD onderwijsbobo's met dikke salarissen te klagen dat de onderwijsvrijheid wordt ingeperkt, het lag allemaal aan de anderen. Nu ben ik helemaal voor onderwijsvrijheid, maar dit soort kerels met bord voor de kop hebben nauwelijks oog voor het belang van leerlingen die ze met hun beleid onderdrukken.
 24. Like
  Desid ontving een reactie van Robert Frans in Kamer is klaar met scholen die homoseksualiteit afkeuren   
  Het is allemaal vrij simpel.
  Ouders hebben het recht om hun kind op te voeden zoals ze willen (de grens is ernstige verwaarlozing en zware mishandeling e.d.). Nu hebben we met ons allen afgesproken dat het goed is dat de overheid minstens 10 jaar van een kinderleven opeist en gigantisch in hun vrijheden ingrijpt middels het schoolsysteem. De vrijheid die de ouders nog over hebben, is te kiezen voor een school die past bij hun eigen identiteit.
  Wat zou er gebeuren als je als overheid lekker intolerant dictatortje gaat spelen en ook dit afpakt? Dan worden er zelf bekostigde privéscholen opgericht, en als die niet geaccrediteerd worden, richt men scholen op die functioneren als aanvulling de openbare school. Met als gevolg dat de overheid het zicht op dit onderwijs helemaal verliest.
  Het is dus veel effectiever mensen hun huidige vrijheid van onderwijs te laten houden omdat je dan ook eisen aan burgerschapsvorming en dergelijke kan stellen. En je kunt dus zachtjes  maar beslist pressie uitoefenen op punten waarvan de meeste mensen tegenwoordig op basis van de waarde van gelijkheid vinden dat er kinderen in de knel komen in het onderwijs door de identiteit van een school.
  En van de kant van de strengchristelijke scholen mag verwacht worden dat men niet van die absurd gedetailleerde identiteitsverklaringen opstelt. Die zijn er trouwens mede gekomen doordat de overheid eist dat je heel consequent moet zijn als je potentiële leerlingen die je niet bevallen uit wil sluiten. Iets meer relaxedheid daaromtrent is wel gewenst.
 25. Like
  Desid reageerde op Gaitema in Ram of Lam   
  Dank je. Dat klinkt me als waar in de oren.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid