Spring naar bijdragen

Romeinen 7 - het goede dat ik wil, doe ik niet (de toestand van voor de wedergeboorte)


Aanbevolen berichten

Net zoals het volk Israël bevrijd werd uit Egypte zo heeft ook de Here Jezus de mens bevrijd uit de slavernij, bevrijd van de zonden. Vrijgekocht door het bloed van het Lam.  Het Egypte van toen dat staat voor deze wereld. Je sterft op Golgotha voor deze wereld en zo word je overgezet in een andere wereld, een andere Koninkrijk.  Je laat dan deze wereld achter en gaat dan door de smalle poort en dan ben je een nieuwe schepping en dan ben je vrij van zonden. In dit leven al. Als je vast staat in dat Woord dan verandert dat Woord je van binnenuit.

Maar dan is daar Romeinen 7. Want Paulus zegt: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?   Als je bij Romeinen 7 komt en je staat niet vast in het Woord of als je altijd een verkeerde uitleg hebt gehoord, dan kun je in de war raken. Terwijl Romeinen 7 eigenlijk heel erg eenvoudig is. Wat bedoelt Paulus precies?

Rom 7:9 Ik leefde nu voorheen zonder de wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven.
Paulus schrijft hier: ik leefde voorheen zonder de wet. Terwijl hij op een ander plek zegt:
Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël van de stam Benjamin een Hebreeër uit de Hebreeën wat de wet betreft een Farizeeër......wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. (Fil 3:4,5)  Paulus heeft de wet van jongs af aan juist gehouden, hij was daarin zelfs onberispelijk. Daaraan zie je al dat Paulus hier over iets anders spreekt, hij wil iets uitleggen. In datzelfde vers zie je daarom ook: ik echter ben gestorven
Paulus zegt: ik echter ben gestorven? Wat is dat gestorven zijn?  De mens is gestorven door de zonde. Op een andere plek zegt Paulus dat
door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. (Rom 5:12)
Dit gaat over adam in het paradijs. Daar, toen Adam en Eva het woord van de slang hebben geloofd, toen zijn ze gestorven. Iedereen die geboren wordt, wordt in deze toestand van de dood geboren. Niemand die geboren wordt heeft van nature het leven in zich. En de dood heeft geregeerd tot en met de komst van Christus. Christus heeft het leven gebracht en zo is de mens verlost van de dood. En als Paulus hier zegt: ‘ik echter ben gestorven’ dan bedoelt hij niet direct zichzelf maar dan heeft hij het over (de oude) Adam. En daarmee ook de nakomelingen van Adam die bij hun geboorte dezelfde toestand hebben. Een toestand van de dood. Iedereen is daarin begrepen – het is de toestand van vóór de wedergeboorte. 

Ook als je verder leest in Rom 7 dan zie je dat Paulus hier niet direct over zichzelf spreekt maar hij spreekt in overdrachtelijke zin: Rom 7:14  Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
Paulus schrijft: ik ben vleselijk, verkocht onder zonde. Dit sluit heel goed aan op de eerdere verzen waarin spreekt over Adam die in zonde gevallen en met hem heel de mensheid. De mens die verkocht is onder de zonde, dat gaat dus over de oude mens van voor het kruis. Christus is juist gekomen om de mens te vrij te kopen van de zonde. Het is nu juist zo dat degenen die van Christus zijn, vrijgekocht zijn door Zijn bloed. Dus niet verkocht onder de zonde maar juist vrijgekocht door Zijn bloed net zoals dat Israël vrijgekocht was uit Egypte zo zijn wij vrijgekocht door zijn bloed. En te zeggen dat je verkocht bent onder de zonde past totaal niet bij een Christen en al helemaal niet bij een apostel. Ook hier zie je dat Paulus in geen geval over zichzelf spreekt. Hij was een apostel vol van de Heilige Geest en in geen geval verkocht onder de zonde. Ook hier zoals in heel Romeinen 7 spreekt Paulus in overdrachtelijk zin over de oude adam.

Rom 7:18 Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet.
Paulus schrijft dat er in zijn vlees niets goeds woont. Maar de mens is toch een tempel van de Heilige Geest? Paulus schrijft:
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent 1 Kor 6:20
Het lichaam van een Christen is een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest zelf is in dat lichaam. Hoe zou het dan zo kunnen zijn dat er in dat vlees, in dat lichaam niets goed woont? Dat past totaal niet samen. Als je opnieuw wordt geboren, dan word je lichaam een tempel van de Heilige Geest.  Wat Paulus hier zegt dat past heel goed samen in dit gedeelte. Ook hier spreekt Paulus  over de oude mens van voor de wedergeboorte. Want na de wedergeboorte leeft er wel iets goeds in het vlees (het lichaam), God zelf woont dan in de mens. 

Rom 7:19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik.
Waarom zou je het kwade doen wat je niet wil? Dit lijkt meer op een misdadiger dan de nieuwe schepping die Christus heeft gebracht met zijn offer. Hoe zou dit ooit betrekking kunnen hebben op de apostel Paulus? Dat hij het kwade deed wat hij niet wilde doen? Hoofdstuk 8 zegt Paulus: zovelen als er door de Geest van God geleid worden die zijn kinderen van God. (Rom 8:14) Als je het kwade doet wat je niet wil, dan wordt je niet door de Geest van God geleid. De Geest van God zet de mensen niet aan tot kwaad maar leid de mens in vrede. Ook dit vers past volledig in het beeld van de mens van voor het kruis die een zondige natuur heeft. Iemand die niet is wedergeboren.

Sommige gebruiken de woorden van Paulus als rechtvaardiging van hun eigen toestand door te zeggen – ja als Paulus zo met de zonden moest worstelen dan is het niet vreemd dat ik dit ook heb.  Kijk maar naar Romeinen 7!  Maar zo te geloven is zeer gevaarlijk want Paulus spreekt hier in geen geval over zichzelf, zoals we net hebben gezien. Petrus schrijft daarom over de brieven van Paulus:
2 Petr 3: 16 zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf.

Standvastig zijn in het woord en niet de dingen verdraaien. Het probleem dat een mens terugvalt in het oude zit hem daarin dat hij niet werkelijk met Christus is gestorven voor deze wereld. Dat je niet door de smalle poort heen bent gegaan en dat je deze wereld nog liefhebt. En als je niet werkelijk voor het aardse leven bent gestorven dan kan er ook geen wedergeboorte en nieuwe schepping komen. Maar als je werkelijk met Christus sterft en opstaat in een nieuwe schepping dan verandert dat woord je van binnenuit, en zo ben je een nieuwe schepping en vrij van zonden.  Ik ben benieuwd hoe jullie dit zien?

Zie ook bijgaande link

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 269
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Net zoals het volk Israël bevrijd werd uit Egypte zo heeft ook de Here Jezus de mens bevrijd uit de slavernij, bevrijd van de zonden. Vrijgekocht door het bloed van het Lam.  Het Egypte van toen dat s

De vraag is dus of we er goed aan doen om elkaar onze uitlegging duidelijk te maken. Ik heb niks met jouw uitleg, jij niets met die van mij. De uitleg van Sjako wordt ook niet overwogen. Die van Rober

1. God laat zich kennen waar zuiverheid is van recht en waarheid en liefde in barmhartigheid en onbaatzuchtigheid. Dat is zonder de bijbel: wat God heeft gezegd om ter harte te nemen. 2. God la

9 uur geleden zei Gert Jan:

En als Paulus hier zegt: ‘ik echter ben gestorven’ dan bedoelt hij niet direct zichzelf maar dan heeft hij het over (de oude) Adam.

Als hij Adam bedoelt dan noemt hij Adam, zoals hij dat elders doet. Paulus heeft het hier dus over zichzelf omdat hij zichzelf bedoelt en dat staat er dan ook  Simpeler kan niet. 

9 uur geleden zei Gert Jan:

Terwijl Romeinen 7 eigenlijk heel erg eenvoudig is. Wat bedoelt Paulus precies?

Door de tweede zin ga je de eerste tegen spreken. 

9 uur geleden zei Gert Jan:

Sommige gebruiken de woorden van Paulus als rechtvaardiging van hun eigen toestand door te zeggen – ja als Paulus zo met de zonden moest worstelen dan is het niet vreemd dat ik dit ook heb.  Kijk maar naar Romeinen 7!  Maar zo te geloven is zeer gevaarlijk want Paulus spreekt hier in geen geval over zichzelf, zoals we net hebben gezien.

Dat hebben we niet gezien.  Jij schrijft dat jij het zo ziet.  Maar er staat iets anders.  En je schrijft dat de tekst heel simpel en eenvoudig is? Pfffff. 

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Gert Jan:

Paulus zegt: ik echter ben gestorven? Wat is dat gestorven zijn?  De mens is gestorven door de zonde. Op een andere plek zegt Paulus dat
door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. (Rom 5:12)
Dit gaat over adam in het paradijs. Daar, toen Adam en Eva het woord van de slang hebben geloofd, toen zijn ze gestorven

Er staat in Genesis een ander over de maatregelen die god toen naam.  Dat staat niet bij dat Adam en Eva op dat moment,  daar en toen, stierven.

9 uur geleden zei Gert Jan:

Iedereen die geboren wordt, wordt in deze toestand van de dood geboren. Niemand die geboren wordt heeft van nature het leven in zich. En de dood heeft geregeerd tot en met de komst van Christus

Ook dat staat nergens in Genesis 3.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als hij Adam bedoelt dan noemt hij Adam, zoals hij dat elders doet.

Nee hoor. Paulus heeft het vaker over Adam zonder Adam te noemen, bijvoorbeeld in Romeinen 5:12.

Het is trouwens óók te direct te zeggen dat Paulus het hier over Adam heeft, @Gert Jan. Het is denk ik preciezer te zeggen dat Paulus het over 'de mens in eenheid met Adam' heeft, tegenover 'de mens in eenheid met Christus'. Maar ook Paulus zelf is, zolang hij op aarde leeft, op een bepaalde manier 'in Adam', dus kun je via een omweg ook weer zeggen dat Paulus zelf in de 'ik' van Romeinen 7 zit. Maar je hebt helemaal gelijk dat het in Romeinen 7 juist niet over het volle christelijke leven gaat, daarover gaat het pas in Romeinen 8.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Desid:
8 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als hij Adam bedoelt dan noemt hij Adam, zoals hij dat elders doet.

Nee hoor. Paulus heeft het vaker over Adam zonder Adam te noemen, bijvoorbeeld in Romeinen 5:12.

Daar wordt Adam wel genoemd, nl in 5:14, dat samen met 12 en 13 de alinea vormt waar jij alleen 12 uithaalt en de rest weg laat.
Maar ja, als DBI ongelijk moet worden gegeven heiligt het doel alle middelen, toch? 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Daar wordt Adam wel genoemd, nl in 5:14, dat samen met 12 en 13 de alinea vormt waar jij alleen 12 uithaalt en de rest weg laat.
Maar ja, als DBI ongelijk moet worden gegeven heiligt het doel alle middelen, toch? 

Onjuist.

5:12 is een anakoloet. Paulus begon hier te schrijven over Adam zonder Adam te noemen. Dan kapt hij die zin af en springt hij in vers 13 over naar een nieuwe zin, en dan komt hij in vers 14 over Adam te spreken.

In 1 Kor. 11:8 noemt Paulus trouwens ook Adam zonder Adam te noemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Desid:

Het is trouwens óók te direct te zeggen dat Paulus het hier over Adam heeft, @Gert Jan. Het is denk ik preciezer te zeggen dat Paulus het over 'de mens in eenheid met Adam' heeft, tegenover 'de mens in eenheid met Christus'. Maar ook Paulus zelf is, zolang hij op aarde leeft, op een bepaalde manier 'in Adam', dus kun je via een omweg ook weer zeggen dat Paulus zelf in de 'ik' van Romeinen 7 zit. Maar je hebt helemaal gelijk dat het in Romeinen 7 juist niet over het volle christelijke leven gaat, daarover gaat het pas in Romeinen 8.

Ik ben het helemaal met je eens dat Rom 7:7-26 gaat over de mens in eenheid met Adam en dat is wellicht ook beter uitgedrukt. Paulus was voorafgaand aan zijn bekering ook in Adam. Te zeggen dat Paulus zelf zolang hij op aarde leefde 'op een bepaalde manier in Adam is' zie ik absoluut niet zo en dat is juist waarom ik dit stuk heb geschreven. Een mens is óf in Adam óf in Christus. Een mens is op de smalle weg óf is het niet. Een mens is in het licht of in de duisternis - één van beide. Egypte vergelijk ik met deze wereld in het stukje zoals je hebt kunnen zien, je kunt niet met één been in de wereld staan en met één been in het Koninkrijk van God. Het onderscheid tussen deze twee toestanden is de wedergeboorte, door de wedergeboorte is er vrijheid van zonden.

bewerkt door Gert Jan
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Gert Jan:

Het onderscheid tussen deze twee toestanden is de wedergeboorte, door de wedergeboorte is er vrijheid van zonden.

Is een wedergeborene vrij van zonden?
Is een wedergeborene een liefhebber van zonde?
Is een wedergeborene strafbaar voor zonde?
Is de wil van een wedergeborene relevant?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gert Jan:

Ik ben het helemaal met je eens dat Rom 7:7-26 gaat over de mens in eenheid met Adam en dat is wellicht ook beter uitgedrukt. Paulus was voorafgaand aan zijn bekering ook in Adam. Te zeggen dat Paulus zelf zolang hij op aarde leefde 'op een bepaalde manier in Adam is' zie ik absoluut niet zo en dat is juist waarom ik dit stuk heb geschreven. Een mens is óf in Adam óf in Christus. Een mens is op de smalle weg óf is het niet. Een mens is in het licht of in de duisternis - één van beide. Egypte vergelijk ik met deze wereld in het stukje zoals je hebt kunnen zien, je kunt niet met één been in de wereld staan en met één been in het Koninkrijk van God. Het onderscheid tussen deze twee toestanden is de wedergeboorte, door de wedergeboorte is er vrijheid van zonden.

Zo is dat Gert Jan, goede studie. Men kan geen 2 heren dienen is ook zo'n uitdrukking.

Wat wedergeboren wordt is uit God.

En daar heeft 'de boze' geen vat op, in die zin, dat het uit God is, of niet. En bij niet, is het dus van de wereld, ook al gedraagt het zich ''vroom''. Zeg maar; schijnheil.

En dat is de strijd van de 2 naturen in de mens die tot geloof gekomen is; de goddelijke natuur van het Leven dat gewekt is, wordt niet geaccepteerd door de natuur waarin we leven dat ons tot dat moment heeft kunnen brengen (het leven onder de wet van oorzaak en gevolg).

Wat wedergeboren wordt, is Christus in ons; de eersteling Christus.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei thom:

Men kan geen 2 heren dienen is ook zo'n uitdrukking.

Wat wedergeboren wordt is uit God.

Wat wedergeboren wordt, is Christus in ons; de eersteling Christus.

 Wat uit God is; heeft geen vraag over het dienen van twee heren tegelijk.
Wat is wedergeboren is derhalve wel uit Christus, maar het is Christus zelf niet.

Dat beeld komt uit Matthëus 6, waar de heilige Geest je leert dat:

indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.

Dat bewijst dat wat uit Christus is, heilig is, en uit Christus geboren,
maar Christus zelf niet is, maar een wedergeboren mens:
ten eerste uit Adam en ten tweede uit Christus. 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

En daar heeft 'de boze' geen vat op, in die zin, dat het uit God is, of niet. En bij niet, is het dus van de wereld, ook al gedraagt het zich ''vroom''. Zeg maar; schijnheil.

Werd de hoer Rachab niet rechtvaardig verklaard, gespaard en geprezen omdat ze Israelieten hielp. En dat noem je schijnheil ? 

En er werd nog een ander boek opengedaan: het Boek van het Leven. En de doden werden geoordeeld naar wat er in de boeken over hen stond opgeschreven. Alles wat ze hadden gedaan, stond er in. (Op 20:12)

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Dat beloof ik:
1 uur geleden zei thom:

En daar heeft 'de boze' geen vat op, in die zin, dat het uit God is, of niet. En bij niet, is het dus van de wereld, ook al gedraagt het zich ''vroom''. Zeg maar; schijnheil.

Werd de hoer Rachab niet rechtvaardig verklaard, gespaard en geprezen omdat ze Israelieten hielp. En dat noem je schijnheil ? 

En er werd nog een ander boek opengedaan: het Boek van het Leven. En de doden werden geoordeeld naar wat er in de boeken over hen stond opgeschreven. Alles wat ze hadden gedaan, stond er in. (Op 20:12)

Een frikandel is geen spruitje. En zal het nooit worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Een frikandel is geen spruitje. En zal het nooit worden. 

Het geloof is een frikadel, dat opnieuw geboren wordt als een spruitje:
tot het einde van z'n ontgroening blijft het smaken als slecht vlees. 

Waarom zou jij als vlees, jezelf ontzeggen ooit een spruit uit Christus te kunnen worden?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Tomega:
3 uur geleden zei thom:

Een frikandel is geen spruitje. En zal het nooit worden. 

Het geloof is een frikadel, dat opnieuw geboren wordt als een spruitje:
tot het einde van z'n ontgroening blijft het smaken als slecht vlees. 

Waarom zou jij als vlees, jezelf ontzeggen ooit een spruit uit Christus te kunnen worden?

Omdat de spruit niet de frikandel is. Het hoogste goed wat de frikandel kan worden, is totaal opgaan in de spruit; als de rups die zich verpopt waardoor de vlinder zich kan ontwikkelen.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei thom:

Het hoogste goed wat de frikandel kan worden, is totaal opgaan in de spruit; als de rups die zich verpopt waardoor de vlinder zich kan ontwikkelen.

In een wereld van metaforen die steeds de beelddragers in de richting wil stuwen van dezelfde horizon zijn méér beelden passend dan de werkelijkheid biedt; maar in jouw gepresenteerde beeld van de rups en de vlinder, toon je een andere manifestatie van hetzelfde, waarmee ook in jouw beeld de frikadel frikadel blijft. Dat vind ik een mooi beeld; dat haaks staat op de opvatting dat de frikadel sterft en de Spruit geboren wordt. Technisch wordt Adam opnieuw leven ingeblazen in elk kind dat in het vlees geboren wordt. Het is immers steeds vlees van Adams vlees. Zo wordt technisch steeds Christus geboren in elk kind dat in Christus opnieuw geboren wordt. Maar zoals jij niet Adam bent, zo ben je ook Christus niet. Hoe zou je ook; zowel Adam als Christus zijn bestaande personen met een eigen van jou afwijkende ziel en wil. Maar door jouw eigen wil gelijk te schakelen en te onderwerpen en te richten naar de wil van Hem uit wie jouw Geest is, kun je één zijn met Hem. Dat is nogal wat anders dan de metafoor van Christus in jou loslaten, om die letterlijk te nemen als een geboorte van Christus in jou die jouw denken en handelen overneemt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Tomega:

Zo wordt technisch steeds Christus geboren in elk kind dat in Christus opnieuw geboren wordt. Maar zoals jij niet Adam bent, zo ben je ook Christus niet. Hoe zou je ook; zowel Adam als Christus zijn bestaande personen met een eigen van jou afwijkende ziel en wil

Adam en Christus bestaande personen? Logisch dat je nooit een stap verder komt. Dezen staan juist voor de rups en de vlinder, waarin Jezus de pop is; het overgangslichaam met én het vergankelijke lichaam waarin het opstandingslichaam zich bevindt. Jezus de Christus.

En dat heeft Hij getoond door dat leven wat Hij geleefd heeft; de Zoon in het vlees. En kwam tot het Zijne en de Zijnen. Om Hem gelijkvormig te worden! Door Hem in ons.

Joh. 17

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.

1 Kor. 15

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

Dus; Zijn wil is het Zijne in de Zijnen. Het Licht in diegenen die tot geloof zijn gekomen; het geloof van Hemzelf; van Jezus Christus, de Zoon. Dat is de wedergeboren Ziel, het Zijne.

Dus; ''wie de Wil van de Vader doet, die zijn Mijn broeders en zusters, en moeder'', zegt de Zoon. Zijn wil, is de wil van de Vader, opdat wij één zijn; Vader-Zoon-Geest.

38 minuten geleden zei Tomega:

Maar door jouw eigen wil gelijk te schakelen en te onderwerpen en te richten naar de wil van Hem uit wie jouw Geest is, kun je één zijn met Hem.

? Graag een tekstje erbij, voordat ik dit uit moet gaan pluizen. Dat moet jij doen. (laat ook maar)

 

38 minuten geleden zei Tomega:

Dat is nogal wat anders dan de metafoor van Christus in jou loslaten, om die letterlijk te nemen als een geboorte van Christus in jou die jouw denken en handelen overneemt.

Niet overneemt, maar die we over moeten geven; doorzien welke heer er gediend wordt, diegene uit wie we bestaan, of Diegene die we bewust zijn geworden; het Leven en Licht wat wij eens waren; Christus.

Rom. 8 

9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.

13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

Laat me raden; er komt geen enkele reactie op deze teksten van je, maar wel een onbegrijpelijk relaas. Ik hoef dat soort reacties niet meer.

Oh ja, dit nog waar ik ook nooit een reactie op krijg; het geloof is van Jezus Christus. Niets van jou of mij bij, dan alleen de bewustwording van Hem in ons; het fundament wat er ligt.

Rom. 3

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei thom:

Adam en Christus bestaande personen? Logisch dat je nooit een stap verder komt.

Laat me raden; er komt geen enkele reactie op deze teksten van je, maar wel een onbegrijpelijk relaas.

Ik laat het dan ook hierbij.

De schuldenaar, is degene met een schuld. Christus heeft geen schuld aan God.
Jij hebt een schuld aan God. Die heeft Christus afgekocht. Jij hebt daarom een schuld aan Christus:
Hij heeft jou vrijgekocht. Hij is jouw eigenaar. En jij zijn dienstknecht.
Maar niet tot slaafse gehoorzaamheid, maar tot hartelijke liefde;
èn tot gehoorzaamheid; net zoals Christus steeds zocht de wil van de Vader te doen,
en er steeds voor zorgde in eenheid te zijn met het Schriftwoord.

Als Christus in jou is en jij niet meer jezelf bent, dan is ook Christus niet voor jou opgestaan, maar voor zichzelf.
Als Christus in jou is en jij niet meer jezelf bent, dan heeft de mens geen deel aan het Koninkrijk van God, maar uitsluitend God zelf.
Als God uitsluitend aanneemt en in het Koninkrijk toelaat, wat Goddelijk is,
dan brengt ook Christus' kruisdood geen verzoening voor jou. 
Dat heeft iets tragisch.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Tomega:

De schuldenaar, is degene met een schuld. Christus heeft geen schuld aan God.
Jij hebt een schuld aan God. Die heeft Christus afgekocht. Jij hebt daarom een schuld aan Christus:
Hij heeft jou vrijgekocht. Hij is jouw eigenaar. En jij zijn dienstknecht.
Maar niet tot slaafse gehoorzaamheid, maar tot hartelijke liefde;
èn tot gehoorzaamheid; net zoals Christus steeds zocht de wil van de Vader te doen,
en er steeds voor zorgde in eenheid te zijn met het Schriftwoord.

Als Christus in jou is en jij niet meer jezelf bent, dan is ook Christus niet voor jou opgestaan, maar voor zichzelf.
Als Christus in jou is en jij niet meer jezelf bent, dan heeft de mens geen deel aan het Koninkrijk van God, maar uitsluitend God zelf.
Als God uitsluitend aanneemt en in het Koninkrijk toelaat, wat Goddelijk is,
dan brengt ook Christus' kruisdood geen verzoening voor jou. 
Dat heeft iets tragisch.

Het niet meer jezelf zijn (van deze wereld) IS de boodschap; in Adam sterven en in Christus levend gemaakt worden.

25 Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.

26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

 

Die Hij te voren gekend heeft; Hij kwam tot de Zijnen, die het Leven waren.. 

..maar nu dolen in een lichaam dat niet het Zijne is, en een ziel (die dit leven in stand houdt, een levende ziel), in een wereld die niet de Zijne is.

 

Zeker tragisch.. als het besef er is. Of juist tragisch als het besef er niet is.

 

44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.

57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

Welke Heer?

Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen. Wie zijn leven geeft om Mijn wil, zal leven in eeuwigheid.

Tja..

Maak er maar weer een trui van waar je tragisch over kunt mijmeren.

 

 

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei thom:
7 uur geleden zei Dat beloof ik:
9 uur geleden zei thom:

En daar heeft 'de boze' geen vat op, in die zin, dat het uit God is, of niet. En bij niet, is het dus van de wereld, ook al gedraagt het zich ''vroom''. Zeg maar; schijnheil.

Werd de hoer Rachab niet rechtvaardig verklaard, gespaard en geprezen omdat ze Israelieten hielp. En dat noem je schijnheil ? 

En er werd nog een ander boek opengedaan: het Boek van het Leven. En de doden werden geoordeeld naar wat er in de boeken over hen stond opgeschreven. Alles wat ze hadden gedaan, stond er in. (Op 20:12)

Expand  

Een frikandel is geen spruitje. En zal het nooit worden. 

Een woordenspelletje vind je makkelijker dan op inhoud ingaan he? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei thom:

Het niet meer jezelf zijn (van deze wereld) IS de boodschap; in Adam sterven en in Christus levend gemaakt worden.

29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

Adam naar Gods beeld; jij naar de hoedanigheid die Adam is; gelijkvormig aan het beeld dat Adam is.
Christus naar Gods beeld; jij naar de hoedanigheid die Christus is; gelijkvormig aan het beeld dat Christus is.

Die hoedanigheid en dat beeld van Christus, wordt verkregen,
op dat ondeelbare moment dat Christus terugkomen zal.
De een voelt zich buitengewoon, en zegt: dit was dat moment.
Een ander leest van de belofte, en zegt dat is het wettige moment.
Een ander leert van het persoonlijke geloof, en zegt dat is het daadwerkelijke moment.
Een ander ziet z'n ellende, en zegt dat moment is nog lang niet hier.

2Corinthiërs 4:7-14
Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons;
Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet mismoedig;
Vervolgd, doch niet daarin verlaten; nedergeworpen, doch niet verdorven;
Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende,
opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.
Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus' wil;
opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.
Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in ulieden.
Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: 
Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook;
Wetende, dat Hij, Die den Heere Jezus opgewekt heeft,
ook ons door Jezus zal opwekken, en met ulieden daar zal stellen.

Waar dan het leven hier een sterven is in Christus,
is de zekerheid dat in Christus reeds nu genade en kracht ons deel wordt;
maar niettemin al die verschillende momenten van ergens iets weten te hebben,
aan dat ene enige moment voorafgaat, van gelijkvormigheid aan Christus.
Dat moment is niet hier, en niet daar en niet van die grote emotie of dat grote gebaar;
maar dat moment is eens; op de jongste dag, dat alle kinderen van God,
worden gesteld voor God, aan Christus gelijkvormig.

Zijn dan al die momenten van beleving en zekerheid en heiligheid,
dan geen volkomen momenten van één zijn met Christus?
Zeker wel! Maar wat in geloof in zekerheid wordt ervaren,
dat is te midden van gebrokenheid in verborgenheid.
Zoals ook Christus werd verhoogd en verheerlijkt,
beide in openheid en verborgenheid tegelijk;
terwijl zijn verheerlijkt lichaam nog niet daar was.

Tot de laatste adem, heeft de dood macht en majesteit in het vlees,
en zij bewijst het vlees dood te zijn tot voorbij het bewustzijn en tot in de dood.
Maar vóór de laatste ademtocht, heeft de Geest de macht en majesteit van het vlees toegeëigend,
en het vlees actief verworpen, gekruisigd en gedood in een oprecht geweten en gemoed;
zodat al de macht en majesteit van de dood, volkomen nutteloos is
en geen aangrijping meer heeft: de dood heeft haar kracht en haar steking verloren;
hoewel zij met zekerheid in het vlees nog komen gaat, en ook de geest tart en treitert.

Wat is het nut van dit alles? 
Dat alléén het geloof overwint.
Dat alléén zaligheid wordt gepredikt
door de kracht van het geloof,
belijdende de heerlijkheden Gods,
en de heerschappij der heischaren engelen.
Daarmee miskennende wat is in het vlees: 
haalbaar, wenselijk, heerlijk, goddelijk.
Want God heerst niet door het vlees in het vlees;
maar tegen het vlees; in Christus door de heilige Geest.

Staar je niet blind op 'sleutel'woordjes als 'in' en 'door' en 'van' en 'voor',
maar zie de grote lijn van het juichende hemelenkoor.

Lucas 8:10 
En Hij zeide: U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan;
maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Tomega:

Staar je niet blind op 'sleutel'woordjes als 'in' en 'door' en 'van' en 'voor',
maar zie de grote lijn van het juichende hemelenkoor.

 

Juist wél daarop letten, omdat het er staat, en daarmee de juiste boodschap overbrengt in plaats van ontkennen. 

 

10 Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.

11 Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus' wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.

12 Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in ulieden.

13 Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook;

14 Wetende, dat Hij, Die den Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken, en met ulieden daar zal stellen.

15 Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade, door de dankzegging van velen, overvloedig worde ter heerlijkheid Gods.

16 Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag.

17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;

18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.

 

Het is een innerlijk proces van het overgaan van het vlees, in de Geest, door de overgave van het vlees aan de Geest.

Elke dag wordt de mens, die het geloof heeft, van Jezus, vernieuwd, omdat deze mens ook sterft in Jezus. Dat is de pop-situatie, het overgangslichaam.

Niet een moment, maar een proces, een heiliging, een bouwen van de Tempel Gods, een lichte verdrukking, een smalle Weg, het pad van de Pelgrim, de weg van de geroepene, het gaan van het Labyrint, de weg van Betlehem tot Golgota, het aanbrengen van het Lichtlichaam, het gewaad uit 1 snit, zorg dragen voor genoeg olie in de kan, het opstandingslichaam vorm geven, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. 

En de Heere, is Geest. De Geest van Jezus; vers 13;  ''denzelfde Geest des geloofs.''

Het geloof van Jezus, en de Geest van Jezus. 

 

10 Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.

Rom. 8

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.

13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-2-2021 om 12:58 zei thom:

Zo is dat Gert Jan, goede studie. Men kan geen 2 heren dienen is ook zo'n uitdrukking.

Wat wedergeboren wordt is uit God.

En daar heeft 'de boze' geen vat op, in die zin, dat het uit God is, of niet. En bij niet, is het dus van de wereld, ook al gedraagt het zich ''vroom''. Zeg maar; schijnheil.

En dat is de strijd van de 2 naturen in de mens die tot geloof gekomen is; de goddelijke natuur van het Leven dat gewekt is, wordt niet geaccepteerd door de natuur waarin we leven dat ons tot dat moment heeft kunnen brengen (het leven onder de wet van oorzaak en gevolg).

Wat wedergeboren wordt, is Christus in ons; de eersteling Christus.

 

Dank voor je reactie. Maar mijn punt is toch echt heel anders en dit is een enorm belangrijk onderscheid. Voorafgaand aan de wedergeboorte is er innerlijke strijd. Maar na de wedergeboorte is een mens in vrede en is die innerlijke strijd gestopt, dan is Christus je vrede. De wedergeboren mens kent geen strijd tussen twee naturen in één mens. Licht (de nieuwe natuur) kan niet samengaan met duisternis (de oude natuur) in één mens. Een mens heeft maar één natuur: of de zondige natuur of de natuur van Christus en niet van allebei een beetje. Als het vermengd is, dan is het nog de oude natuur en dan heeft er nog geen wedergeboorte plaatsgevonden. Daarom zegt de Bijbel: "Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is.".  Dit vers spreekt over de nieuwe natuur die de mens ontvangt na de wedergeboorte en die dan in zijn leven tot uiting komt, dan is Christus je leven geworden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Gert Jan:

Dank voor je reactie. Maar mijn punt is toch echt heel anders en dit is een enorm belangrijk onderscheid. Voorafgaand aan de wedergeboorte is er innerlijke strijd. Maar na de wedergeboorte is een mens in vrede en is die innerlijke strijd gestopt, dan is Christus je vrede. De wedergeboren mens kent geen strijd tussen twee naturen in één mens. Licht (de nieuwe natuur) kan niet samengaan met duisternis (de oude natuur) in één mens. Een mens heeft maar één natuur: of de zondige natuur of de natuur van Christus en niet van allebei een beetje. Als het vermengd is, dan is het nog de oude natuur en dan heeft er nog geen wedergeboorte plaatsgevonden. Daarom zegt de Bijbel: "Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is.".  Dit vers spreekt over de nieuwe natuur die de mens ontvangt na de wedergeboorte en die dan in zijn leven tot uiting komt, dan is Christus je leven geworden.

Is dat niet uit dezelfde brief van Johannes waarin hij schrijft

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons (1 Johannes 1:8).......

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei thom:

13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

 

22 uur geleden zei thom:

10 Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.

 

22 uur geleden zei thom:

14 Wetende, dat Hij, Die den Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken, en met ulieden daar zal stellen.

 

22 uur geleden zei thom:

16 Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag.

 

22 uur geleden zei thom:

 

11 Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus' wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.

 

Op 28-2-2021 om 20:32 zei thom:

53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

 

Op 28-2-2021 om 20:32 zei thom:

26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

 

Op 28-2-2021 om 19:38 zei thom:

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

 

Op 26-2-2021 om 23:39 zei Gert Jan:

Ook hier spreekt Paulus  over de oude mens van voor de wedergeboorte. Want na de wedergeboorte leeft er wel iets goeds in het vlees (het lichaam), God zelf woont dan in de mens. 

Rom 7:19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik.

Al deze verzen of teksten duiden op een fase, een ontwikkeling, een komende gebeurtenis. Wedergeboren door water .. én door Geest. Net als dopen met water en dopen met Geest.

Het dopen met water is het wedergeboren zijn voordat de Geest de Zoon erkent. En wanneer de Geest, het Vuur, deze bevestiging geeft aan de mens, bereikt deze de Verlichting. Na de 3 grote verzoekingen van de 3 ego's, de 3 wilscentra van de mens; het hoofd, het hart en de ziel.

Het is als Joh. de Doper die doopte met water, en die onder leiding van de heilige Geest de mens de komende verandering aankondigde; ''Hij die voor mij geworden is, zal na mij komen'' (de vergankelijkheid, het lichaam, heeft het Leven ervaren, en is zich bewust geworden van Hem in zichzelf) en Joh. maakt de weg recht voor Hem; leeft vroom en totaal 'onwerelds' ter voorbereiding op de komst, de openbaring van de Zoon. 

En de Zoon doopt met de Geest, met Vuur.

Het is een proces van afleggen van de oude mens, ten gunste van het Leven; van Ik ben, die groeien moet, eerst als zuigeling, en later als de openbaring van Kind van God.

Als ik 1 Kor. 15 lees, dan lees ik daarin ook een proces, van volhouden, van goede moed, van doorgaan en lijdzaamheid. Totdat de Liefde zich gaat tonen.

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.

57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

 

En over de Liefde, en de grote verzoekingen, daarin is Gal 5 weer helder, want wanneer je meent (..) alles te begrijpen, alles te zien, alles te kennen, maar ontbreekt de Liefde.. je bent nog niets. De Liefde behoort Hem toe, en wanneer Hij getoond wordt, Hem beleden met het hart dat het geloof heeft.. dan is daar de openbaring van het Kind van God aan het woord.

Tot die tijd moeten wij ons bewust zijn van onze taak; de deur kunnen opendoen; is de weg recht voor Hem, die ingaat en uitgaat en weide vinden kan; de Geest die doorheen de Zoon werkzaam is.

De grootste onder de mensen, maar kleiner dan het kleinste in het Koninkrijk Gods.. dat is hij, die weet heeft van het Leven in zich, en de open-baring van de Zoon voorbereidt.

De figuren in de Bijbel, de metaforen, de gelijkenissen, de Openbaring van Joh.. Ze staan voor de ontwikkeling van de mens tot Mens, van aards in de Heere uit de Hemel. Dit alles in de mens, die tot geloof is gekomen, en het pad gaat tot de Vader.

Eerst in verborgenheid, in stilte, in innerlijke strijd, en door de innerlijke overgave, opdat de Verlichte zich zal openbaren.

 

Het Labyrint is het eeuwenoude symbool voor de Transformatie van de mens, van de zoektocht van de ziel naar haar Ware Bestemming.

Het Labyrint is geen doolhof waarin je verdwalen kan, maar kent slechts één Pad dat leidt naar het Hart ervan...

In het Labyrint komt het gezegde 'Ken uzelf' helemaal tot leven.

De Weg slingert zich tot in de vier segmenten, die gevormd worden door het kruis en staan symbool voor de vier lagere lichamen van de mens, opdat zij in totaliteit doorleefd kunnen worden. Dit is noodzakelijk, want het oude zal afgelegd moeten worden opdat in het Centrum het Nieuwe tot bloei kan komen. Daar wordt de Roos geboren, daar verrijst de Nieuwe Mens als een Feniks uit zijn as.

Soms loopt de Weg rakelings voorbij het Hart om zich er dan opnieuw van te verwijderen. Alhoewel hij slingert, loopt hij toch rechtstreeks naar het Doel. De momenten, waarop de zoekende mens zich opnieuw op wat grotere afstand bevindt, zijn de momenten waar hij op Standvastigheid en Vertrouwen beproefd wordt. Het Doel is niet meer zichtbaar, alhoewel het er altijd Is maar hij moet blindelings verder gaan.

Het belopen van het Pad houdt de Belofte in van God aan de mens dat hij aanspraak kan maken op Zijn Erfenis.

Alles wat duister is komt geleidelijk in het Licht te staan, en op die manier ontdekt men gaandeweg de ware toestand waarin men verkeert.

Alles wordt belicht en men wordt Toeschouwer van zichzelf. Het is hierom dat Jezus zegt: "Laat de zoeker blijven zoeken totdat hij vindt. Als hij vindt, dan zal hij verontrust raken, en als hij verontrust is, zal hij verbijsterd staan..."

Dit is het Proces van de Transfiguratie, de Verlossingsweg, de weg van de ik-versterving, die de ziel opnieuw zal leiden naar haar Ware Bestemming.

In de Griekse mythe wordt verhaalt hoe Theseus moet vechten met de Minotaurus die in het labyrint huist, maar ook hoe hij hulp krijgt van Ariadne(de dochter van de koning) die buiten het labyrint op hem wacht. Want indien hij erin slaagt het centrum te bereiken en de Minotaurus te doden mag hij met haar huwen. Doch hiervoor krijgt hij hulp van haar, door middel van een kluwen draad die hij ontrolt als hij het labyrint binnengaat om zo zijn weg terug te vinden.

Theseus staat voor de ziel die 'geroepen' wordt door God, door de Gnosis en het Pad aanvangt. Daardoor het gevecht aangaat, moet aangaan, met de lagere natuur van de mens in het labyrint van het leven. De draad van Ariadne staat als symbool van onze eigen Poolster, Goddelijke Vonk die het Pad voor ons verlicht, als Erfenis en Belofte voor de Thuiskomst, waardoor het 'Alchemistische Huwelijk' voltrokken kan worden.

Wanneer Geest en Ziel samen scheppen, dan zijn ze verenigd in het Heilig Huwelijk waarin de mens 'Mens' wordt en is het God die Mens wordt en zo Zichzelf ervaart.

De verschijnselen dienen enkel om de Werkelijkheid erin te ontdekken en dan pas wordt de grote Illusie ingezien.

(M)

(uit; de Stralende Gnosis)

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid