Spring naar bijdragen

Gert Jan

Members
 • Aantal bijdragen

  15
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Gert Jan

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. 'De Bijbel is waar want het is waar' zo is het inderdaad. 'God is God omdat hij God is'. Dat is ook een cirkelredenering - maar daar is toch niets mis mee, of wel? Wie ben ik om het tegen God op te nemen? Door Zijn Woord is alles gemaakt en wie ben ik dan om het in twijfel te trekken? Ja natuurlijk is de brief aan Timotheus na Christus geschreven, dat is duidelijk. Maar de boeken van het Nieuwe Testament zijn net zo goed de Schrift als het Oude Testmanent. Als de Heilige Geest zegt: 'Heel de Schrift.....' dan hoort daar het Nieuwe Testament ook bij. Wat God zegt en doet heeft altijd eeuw
 2. Ja het is in perfecte harmonie. Ik zal de hoofdlijn heel kort uitleggen. Het vers 1 Joh 1:8 staat in een bepaald verband geschreven en dat is allereerst goed om te doorzien. In 1 Joh 1 en ook hoofdstuk 2 staan licht en duisternis tegenover elkaar. In 1 Joh 2:11 staat: "maar wie zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis". Het gaat dus om licht en duisternis. Als je zo kijkt wordt 1 Joh 1 ook veel eenvoudiger om te begrijpen. Het eerste hoofdstuk gaat over gemeenschap en in het licht wandelen. In 1 Joh 1:5 staat: "God is licht en er is in Hem geen duisternis". Maar al
 3. De Bijbel zegt over de Bijbel: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid." (2 Tim 3:16). God zelf is de auteur en schrijver van de Bijbel, ik kan hier nog meer teksten citeren om dat te onderbouwen maar laat het even hierbij. Er is daarom geen verschil van mening tussen Paulus of Johannes. De eerste brief van Johannes is in perfecte harmonie. Je moet weten welke teksten je in welke context moet gebruiken. Als je dat doet dan kun je prima teksten uit een groter geheel halen, de apostelen ded
 4. Ja een mens kan zondigen en afvallen van het geloof, een voorbeeld is natuurlijk Dimas in het Nieuwe Testament. Dat ben ik wel met je eens. Maar hoe verklaar je dit vers? Heeft Johannes dan ook geen gelijk volgens jouw visie? Hij zegt tenslotte: 'Ieder die in Hem blijft, zondigt niet, ieder die zondigt heeft Hem niet gezien en niet gekend.' 1 Joh 3:6. Dat lijkt me toch vrij duidelijk.
 5. Ik weet niet precies wat je punt is en of je een vraag hebt, maar het eerste hoofdstuk van de brief van Johannes gaat over in het licht wandelen, vers 8 gaat over iemand die niet in het licht wandelt. Mocht je hier een vraag over hebben dan verklaar ik dat graag. Als je er geen vraag over hebt dan zou ik jou willen vragen hoe je 1 Joh 1:8, 1 Joh 3:9 maar ook 1 Joh 5:18 uitlegt? Hoe moet je dat met elkaar verbinden? De eerste brief van Johannes is in perfecte harmonie maar alle teksten passen perfect samen - net zoals de rest van Gods Woord en ik ben benieuwd of je dit ziet. Alleen als je vrij
 6. Dank voor je reactie. Maar mijn punt is toch echt heel anders en dit is een enorm belangrijk onderscheid. Voorafgaand aan de wedergeboorte is er innerlijke strijd. Maar na de wedergeboorte is een mens in vrede en is die innerlijke strijd gestopt, dan is Christus je vrede. De wedergeboren mens kent geen strijd tussen twee naturen in één mens. Licht (de nieuwe natuur) kan niet samengaan met duisternis (de oude natuur) in één mens. Een mens heeft maar één natuur: of de zondige natuur of de natuur van Christus en niet van allebei een beetje. Als het vermengd is, dan is het nog de oude natuur en da
 7. Ik ben het helemaal met je eens dat Rom 7:7-26 gaat over de mens in eenheid met Adam en dat is wellicht ook beter uitgedrukt. Paulus was voorafgaand aan zijn bekering ook in Adam. Te zeggen dat Paulus zelf zolang hij op aarde leefde 'op een bepaalde manier in Adam is' zie ik absoluut niet zo en dat is juist waarom ik dit stuk heb geschreven. Een mens is óf in Adam óf in Christus. Een mens is op de smalle weg óf is het niet. Een mens is in het licht of in de duisternis - één van beide. Egypte vergelijk ik met deze wereld in het stukje zoals je hebt kunnen zien, je kunt niet met één been in de w
 8. Net zoals het volk Israël bevrijd werd uit Egypte zo heeft ook de Here Jezus de mens bevrijd uit de slavernij, bevrijd van de zonden. Vrijgekocht door het bloed van het Lam. Het Egypte van toen dat staat voor deze wereld. Je sterft op Golgotha voor deze wereld en zo word je overgezet in een andere wereld, een andere Koninkrijk. Je laat dan deze wereld achter en gaat dan door de smalle poort en dan ben je een nieuwe schepping en dan ben je vrij van zonden. In dit leven al. Als je vast staat in dat Woord dan verandert dat Woord je van binnenuit. Maar dan is daar Romeinen 7. Want Paulus ze
 9. Heb 9:11-14. "Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan die niet met handen gemaakt is, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel temeer zal het bloed van Christus, Die do
 10. Als je Heb 9 en 10 goed bestudeert dan zie je dat het geweten iets is dat gereinigd moet worden. Het is een bepaalde plek in de mens die gereinigd moet worden. Die plek - die kamer wordt vergeleken met het allerheiligste (het heilige der heilige), voorafgaand aan de komst van Christus was dit afgesloten (zie Heb 9:1-9). Maar met de komst van Christus is het voorhangsel weggenomen en is er vrije toegang tot het allerheiligste. (Heb 10:19, 20). Jezus was gekomen om die plek te reinigen (Heb 9:14). Alleen vanuit een rein geweten kan een mens toegang krijgen tot God en het eeuwige leven krijgen. D
 11. Hoi Wesley - dank voor je reactie. Ik ben het met je eens dat er een interessante relatie is tussen het woord weten en geweten, in het Duits is dat er ook. Maar dat is niet direct waar ik op doel. Door veel mensen wordt het geweten inderdaad gezien als een moreel kompas dat van nature goed is. Dat is ook wel begrijpelijk gezien het taalgebruik waarin het geweten wordt gebruikt. Maar van nature is er niets goeds aan het geweten volgens de Bijbel. In de Bijbel wordt het geweten van de oude mens als slecht gezien (Heb 10:22) en de Here Jezus is juist gekomen om het slechte geweten te reinig
 12. Hoe functioneert het geweten? Het nieuwe testament noemt de mens een tempel van God. En de tempel in Oude testament dat is een beeld van de mens met de voorhof, het heilige en heilige der heilige. Zo bestaat de mens uit lichaam ziel en geest, ook drie delen. Het heilige der heilige was het belangrijkste deel van de tempel, van het heilige der heilige kwam je in contact met God. En het heilige der heilige dat staat voor de geest van de mens. Want met je geest kom je in contact met God - want God is Geest. Paulus schrijft: "mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest." Rom 9:1 Je ziet hi
 13. Bernard: Aan het woord “ Dood” geeft de Bijbel steeds dezelfde betekenis . Het is een toestand waarbij het levend wezen (de levende ziel) terug ontbonden wordt in zijn oorspronkelijk ( onbewuste) componenten. Rom 5:14: "Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe." Hoe past de dood die beschreven wordt in Rom 5:14 in je verhaal over dood? Is wat je daarboven stelt werkelijk zo? Alleen als je dood werkelijk begrijpt kun je ook het leven begrijpen.
 14. Foppe -> Voor amsterdammertjes is geen geloof nodig inderdaad. Als je iets al ziet of waarneemt heb je er geen geloof meer nodig. Daarom is de uitspraak 'eerst zien en dan geloven' in tegenspraak met Gods woord. Hoe simpel kan het zijn! Als geloof niet eenvoudig is, is het niet in waarheid. Je moet worden als een kind.
 15. Ik geloof wat de bijbel zegt en dan is het heel eenvoudig: Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden (Matt 7:13, 14) Volgens de bijbel is er dus wel een hel (het verderf) als je de Bijbel gelooft - geloof je dus ook in de hel. Ten aanzien van bijna dood ervaringen zou ik zeggen: het ware geloof is juist niet door zien (of bepaalde ervaringen) want er staat geschreven: "het geloof
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid