Spring naar bijdragen

Wesley

Members
 • Aantal bijdragen

  110
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Wesley

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Rotterdam
 • Religie
  Christen

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Is hier al meermaals aan bod gekomen, zullen het merken wanneer die vrucht wordt doorgegeven. Zoiets als de Reis van de Held zoals Campbell beschrijft? Nee, niet hetzelfde zoals Joseph Campbell het beschrijft in Hero's Journey.
 2. Nee, dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is dat er heel veel mensen van zichzelf claimen dat ze christen zijn, maar dat dat soms niet duidelijk terug is te zien in hun daden. Niet dat christenen perfecte mensen zijn, maar een christen dat echt de Heilige Geest in zich heeft, zal vrucht dragen. Efeziers 2:8-9 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid
 3. Jezus is sinds zijn wederopstanding het hoofd van de kerk, het lichaam van Christus. Hij hoeft daarvoor niet eerst terug te komen. Hij is de Heer. Het lichaam van Christus is niet ziek, het lichaam is perfect gemaakt door het offer van Jezus Christus. De vraag is, wie behoort tot het lichaam? Ik denk dat dit een vraag is dat ieder voor zichzelf moet beantwoorden en verantwoorden. Mattheus 7:21-23 21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag te
 4. Wesley

  Porno en de bijbel

  Correctie, ik weet dat Jezus dit vindt. Punt is dit, een wedergeboren christen ontvangt de Heilige Geest. Die de waarheid laat zien en onze redding aan onze geest bevestigd. Kan het zijn dat ik me dit inbeeld? Voor een ongelovige kan dat inderdaad zo lijken en ik heb daar alle begrip voor. Maar ik weet dat Jezus de waarheid is. Niet omdat ik het zelf heb uitgevogeld, maar omdat God dit aan mij bevestigt door de Heilige Geest die in mij leeft en door Zijn woord. God is een levende God, Zijn woord leeft, Jezus Christus leeft. Matthew 5:28 English Standard Version 28 But I say
 5. Wesley

  Porno en de bijbel

  Hi Mullog, Christenen geloven: dat God de wereld heeft geschapen. dat God o.a. heilig is. dat vanaf Adam en Eva de mens ongehoorzaam is aan God door zonde, met alle gevolgen van dien. dat Jezus kwam niet om de wetten te veranderen, maar juist om deze te verduidelijken en de profetieën over de Messias te vervullen. dat Jezus zei: "als je iemand haat, heb je reeds moord gepleegd in je hart" dat Jezus zei: "als je met lust naar een andere vrouw kijkt, heb je reeds overspel gepleegd in je hart" dat de bijbel uitlegt, dat 2 wegen zijn om naar de heme
 6. Wesley

  Porno en de bijbel

  Als ik het goed begrijp is het voor jou als samen een chocolaatje eten.
 7. Wesley

  Porno en de bijbel

  Matheus 5:27-28 27 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. 28 Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als je getrouwd bent, kun je porno zien als overspel. Als je niet getrouwd bent, kun je porno zien als sex voor het huwelijk. De belangrijkste boodschap aan een niet gelovige is God's morele wetten uitleggen, maar niet opleggen. Dit om te laten zien dat we gezondigd hebben tegen God. Daarbij de evangelie van Jezus Christus verkondigen om te laten horen dat e
 8. Wesley

  Waarom de zondvloed?

  Ik geloof dat de zondvloed echt is gebeurd. Het is niet door de zondvloed dat ik in God geloof. Het is door God dat ik in de zondvloed geloof. De zondvloed was een straf voor de zondige volkeren, een waarschuwing voor toekomstige mensen en tegelijkertijd een voorteken van de Messias en wat de wereld aan het eind te wachten staat. Straf: alle zondaren werden gedood door de zondvloed. Noach en zijn familie werden gespaard door geloof in God. (De ark) Waarschuwing: Herhaaldelijk negeren van God's waarschuwing leidt tot verdoemenis. (zondvloed) Messias: G
 9. Allen die de schapen zijn van Jezus Christus, zijn broeders van elkaar. Broeders in Christus. Alleen weet ik niet altijd even goed wie tot de schapen van Jezus Christus behoren. Soms is het overduidelijk. Mensen die niet geloven dat Jezus God is, die geloven in een andere Jezus. Die zijn de schapen van een andere Jezus. Die kan ik helaas geen broeder noemen. Of mensen die niet geloven dat je door geloof alleen gered zult zijn, die zijn geen broeders in Christus. Soms is het onduidelijk. Dan noem ik ze wel broeders met de hoop dat ze echt tot de schapen van Jezus behoren.
 10. Wesley

  Schijnheiligheid

  Tja, tradities van Nederlanders zijn klompen, tulpen en kaas eten. Toch ken ik vele Nederlanders die geen klompen dragen, tulpen in huis hebben en kaas lusten. Is het dan geen Nederlandse traditie meer?
 11. Ik heb even gekeken en kon alleen deze bijbelverse vinden dat Jezus in de mens zit. Jezus is het woord. Als we geloven, zit zijn Woord uiteraard in onze harten. Ik hou van mijn vrouw, uiteraard kan ik dan ook zeggen dat mijn vrouw in mijn hart is. Als we geloven in Jezus en Hem als heer zien, zit Jezus zeker in onze harten. Maar ik zie dit meer als figuurlijk. Efe 3:17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, Mischien dat je andere bijbel verzen hebt die we kunnen bekijken? In jouw voorgaande posts meende ik te zien dat je ge
 12. Hi Thom, Wat bedoel je precies met je vraag en opmerking? Jezus Christus is nu in de hemel. Johannes 14:1-7 1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en
 13. Wij zijn geschapen in het beeld van God. Dit betekent, wij hebben bepaalde aspecten van God gekregen. Maar niet ALLE aspecten van God. Wij hebben moraliteit, wij hebben een bewustzijn, wij zijn creatief en kunnen creeeren. Wij maken en genieten van muziek en kunst. Maar wij hebben niet alle aspecten van God. God is ook heilig. Wij zijn niet heilig. God is ook almachtig. Wij zijn niet almachtig. God is ook de schepper. Wij zijn de schepping. God is ook alwetend. Wij zijn niet alwetend. Wij hebben eigenschappen van God zoals Genesis aangeeft en zoals wij dat kunnen ervaren. Ma
 14. Inderdaad alles is gecreeerd door God. Ik bedoel met het licht heilig zijn. God is licht. Zijn wij heilig? Wat versta jij onder dat het licht in ons is? Ik versta onder het licht in ons is, dat de Heilige Geest in ons is. Het licht is in ons, zodat ondanks wij in het donker hebben geleefd, in zonde. God ons tzt zal zien als rechtvaardig, niet door ons eigen doen, maar door Zijn genade vanuit ons geloof in Jezus Christus. Ik begrijp het helaas niet meer. 'Onze geboorte'', is een geboorte uit vele ''onze geboortes'? Totdat Adam een Leven-makende Geest wordt?
 15. "Roepen dat er altijd sprake is van geloof is dus nogal een inhoudsloze opmerking. " Dit roepen is ontkenning van jouw kant om er niet over te hoeven praten Je kunt dus op meerdere manieren "zoeken naar waarheid", maar die zijn niet per definitie gelijkwaardig want een beredeneerde overtuiging is niet hetzelfde als een "geopenbaard" of fundamentalistisch geloof als dat van jou. Dat je op meerdere manieren kunt zoeken daar ben ik het zeker mee eens. Maar wat ik hiervoor heb proberen uit te leggen is dat je met logica er uiteindelijk niet uitkomt. Logica bevestigt zelfs dat we het niet ku
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid