Spring naar bijdragen

Orde: vernieuwd en tot inzicht komen naar het beeld van God, dan.......


Aanbevolen berichten

Op 5-11-2023 om 10:26 zei sjako:

Jehovah is een God van orde. Paulus is toch duidelijk?

...is er geen sprake meer van ....... Wat zegt dit  ?!!! 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/GAL.3/Galaten-3/

Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10  en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11  Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/GAL.3/Galaten-3/

28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 236
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

In “Nederlander met de Nederlanders” schrijft Robert Plomp: ”Op het eerste gezicht zijn de vrouwen in het Nieuwe Testament meer op de achtergrond aanwezig. Jezus had twaalf mannelijke discipelen

Jezus gaf het antwoord op je hamvraag.  Het is het verhaal van de medemenselijkheid tegenover de Farizeeërs.    https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.12/Matteus-12/ "In die tijd liep

Steeds weer komen dezelfde argumenten naar voren:   - je kunt niets meer bestempelen wat goed of fout is  - de bijbel is duidelijk wat goed en fout is - het is duidelijk dat een andere

 

Op 5-11-2023 om 10:26 zei sjako:

Jehovah is een God van orde. Paulus is toch duidelijk? Bij een probleem moet er een de knoop doorhakken en dat is de man. 
1Kor 11:3 Maar ik wil dat jullie weten dat de Christus het hoofd is van elke man. En de man is het hoofd van de vrouw en God het hoofd van de Christus.

 

https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/maw-mei2022/

"Volgens veel oudere vertalingen schrijft Paulus in 1 Korintiërs11:10 voor dat een vrouw een ‘teken van gezag’ op haar hoofd moet dragen. Maar het hier gebruikte Griekse woord betekent nooit ‘teken van gezag’.

 

‘Hoofd’ is niet ‘baas’ 

In 1Korintiërs 11:3 noemt Paulus de man het hoofd van de vrouw, een uitspraak die vaak wordt misverstaan. Hoogerwerf legt deze uit in de context van de Griekse cultuur. Hij concludeert: ‘Gezag is hier niet het punt, maar eer en schande. Paulus wil duidelijk maken dat een vrouw de eer van haar man hoog moet houden. In de Griekse cultuur van die tijd hoorden vrouwen in het openbaar hun hoofd te bedekken, want anders brachten ze hun man in verlegenheid. Veel mensen beseffen niet dat Paulus in vers 3 iets ongewoons zegt. In het Grieks betekent het woord hoofd nooit, dus hier ook niet, dat iemand de baas of de leider is van iemand anders. Hier wil het zeggen: als jij hoofd bent van iemand anders, dan heeft wat die ander doet, gevolgen voor jouw reputatie.’  "

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij is Genesis 3:16 vrij duidelijk: "en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben."

Voor de duidelijkheid, dit is niet zoals ik er tegenaan kijk, maar wel zoals het in de Bijbel staat.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Dat beloof ik:

Volgens mij is Genesis 3:16 vrij duidelijk: "en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben."

Voor de duidelijkheid, dit is niet zoals ik er tegenaan kijk, maar wel zoals het in de Bijbel staat.

Heel vervelend voor de vrouw misschien, maar zo staat het door de hele Bijbel. Juist de Christelijke leer geeft de vrouw meer ruimte. Het is natuurlijk niet zo dat de vrouw niks te zeggen heeft. Het gaat in overleg.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Petra.:

 

 

https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/maw-mei2022/

"Volgens veel oudere vertalingen schrijft Paulus in 1 Korintiërs11:10 voor dat een vrouw een ‘teken van gezag’ op haar hoofd moet dragen. Maar het hier gebruikte Griekse woord betekent nooit ‘teken van gezag’.

 

‘Hoofd’ is niet ‘baas’ 

In 1Korintiërs 11:3 noemt Paulus de man het hoofd van de vrouw, een uitspraak die vaak wordt misverstaan. Hoogerwerf legt deze uit in de context van de Griekse cultuur. Hij concludeert: ‘Gezag is hier niet het punt, maar eer en schande. Paulus wil duidelijk maken dat een vrouw de eer van haar man hoog moet houden. In de Griekse cultuur van die tijd hoorden vrouwen in het openbaar hun hoofd te bedekken, want anders brachten ze hun man in verlegenheid. Veel mensen beseffen niet dat Paulus in vers 3 iets ongewoons zegt. In het Grieks betekent het woord hoofd nooit, dus hier ook niet, dat iemand de baas of de leider is van iemand anders. Hier wil het zeggen: als jij hoofd bent van iemand anders, dan heeft wat die ander doet, gevolgen voor jouw reputatie.’  "


In Genesis 1:26 staat dan ook dat man en vrouw, meervoud,  heerschappij zouden voeren:

 

Genesis 1: 26-28 (NBG)

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Heel vervelend voor de vrouw misschien, maar zo staat het door de hele Bijbel. Juist de Christelijke leer geeft de vrouw meer ruimte. Het is natuurlijk niet zo dat de vrouw niks te zeggen heeft. Het gaat in overleg.

Of dat vervelend is voor de vrouw is een heel andere vraag.
We leven nu in de 21e eeuw van onze jaartelling, waarin vrouwen als gelijkwaardig aan mannen worden gezien.
Deze standpunten zijn wel afkomstig van een paar schaapherders in het Midden Oosten tijden de bronstijd, die vrouwen als hun eigendom zagen, zoals ze ook vee bezaten.
Tegenwoordig kun je er als vrouw echter zelf voor kiezen om het moderne systeem te zitten.
Zonder dat iemand anders daar over gaat of het 'vervelend' vindt voor de vrouwen. 

22 minuten geleden zei Flawless victory:


In Genesis 1:26 staat dan ook dat man en vrouw, meervoud,  heerschappij zouden voeren:

 

Genesis 1: 26-28 (NBG)

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Jawel, maar dat gaat over de vissen, de vogels, het vee, de aarde en de kruipende dieren. Niet over de onderlinge verhouding. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Petra.:

 die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11  Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/GAL.3/Galaten-3/

28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 

In het goddelijke is er inderdaad geen onderscheid meer. Allen in één. Veel mensen hebben echter nog behoefte aan voorschriften. Geeft houvast en structuur.
Ik lees echter dat het nieuwe verbond in het hart zal worden geschreven (Jeremia 31:33).

Daar zou het streven naar kunnen zijn. Dan gaat het niet meer over de vorm (regeltjes).

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Heel vervelend voor de vrouw misschien, maar zo staat het door de hele Bijbel. Juist de Christelijke leer geeft de vrouw meer ruimte. Het is natuurlijk niet zo dat de vrouw niks te zeggen heeft. Het gaat in overleg.

Indien je de bijbel als ethisch en moralistisch handboek gaat gebruiken, dan verwacht ik ook je het in het geheel doet en niet hier en daar wat eruit pakt.  Tja wat zullen we eens noemen:

De sabbat volgen (staat heel duidelijk in de geboden en Jezus houdt zich daaraan). 
Je bezittingen met je geloofsgenoten delen (staat heel duidelijk in handelingen)   
Pacifisme (geen leger meer?)   

En als je het OT als leidraad neemt, wordt het allemaal nog gecompliceerder (maar ok dat is aan Israël gegeven).  
Dat er heel veel cultuur bepaald is, en vele zaken nu genegeerd worden, ja daar zwijgt men over.  
Maar standpunten over vrouwen en seksualiteit, ja die willen (vooral de mannen) behouden (met de verwijzing naar de bijbel).  
 

Als Paulus nu leefde, schreef hij vermoedelijk dat domme mannen hun mond moeten houden en dat ze het eerst aan intelligente vrouwen moeten vragen.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei HJW4:

Allen in één. Veel mensen hebben echter nog behoefte aan voorschriften. Geeft houvast en structuur.
Ik lees echter dat het nieuwe verbond in het hart zal worden geschreven (Jeremia 31:33).

Jij leest kennelijk in het één zijn, dat geen voorschriften meer gelden. Maar waarom? De wet in het hart, geeft slechts aan dat de wet een bepaalde hartelijke omgang heeft, uit liefde voor de maker van de wet. Niet dat de maker van de wet de wet slecht vindt, en een inruilt voor wat elk individueel hart zelf bepaalt wat goed is in eigen ogen. Nee, maar de wet valt weg, waar de liefde zo groot is, dat de wet niet neer nodig is, en slechts afremmend werkt. Dat is waar dienstknechten zonen worden genoemd, en horigen vrienden. Maar let op: elk van die zonen of vrienden, zou diezelfde wet weer optuigen ingeval van een situatie van een onbekeerlijk hardnekkig volk. Want wie de wet houdt, doet daarin liefde. Het is de wet van de Liefde van God. Of zie jij het nieuwe verbond als iets anders?

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Tomega:

Jij leest kennelijk in het één zijn, dat geen voorschriften meer gelden. Maar waarom? De wet in het hart, geeft slechts aan dat de wet een bepaalde hartelijke omgang heeft, uit liefde voor de maker van de wet. Niet dat de maker van de wet de wet slecht vindt, en een inruilt voor wat elk individueel hart zelf bepaalt wat goed is in eigen ogen. Nee, maar de wet valt weg, waar de liefde zo groot is, dat de wet niet neer nodig is, en slechts afremmend werkt. Dat is waar dienstknechten zonen worden genoemd, en horigen vrienden. Maar let op: elk van die zonen of vrienden, zou diezelfde wet weer optuigen ingeval van een situatie van een onbekeerlijk hardnekkig volk. Want wie de wet houdt, doet daarin liefde. Het is de wet van de Liefde van God. Of zie jij het nieuwe verbond als iets anders?

Dat klopt, voorschriften zijn dan irrelevant. Als het nieuwe verbond in mijn hart geschreven is, heb ik geen enkele behoefte meer om te stelen. En is de regel “gij zult niet stelen” irrelevant geworden.

Het nieuwe verbond houdt voor mij in dat er geen 10 geboden zijn, maar 10 beloftes.

Als het nieuwe verbond in je hart geschreven staat, zul je je gewoon genoeg ontspannen (sabbat), zul je niet meer begeren wat van een ander is, zul je niet moorden en is het goddelijke onderdeel van je / ben je onderdeel van het goddelijke en is de Liefde het uitgangspunt.

Het klopt: de wet valt weg waar de liefde zo groot is, dat de wet niet meer nodig is.

Mijn streven is dan ook niet om de wet te houden, maar om te groeien in Liefde.

Daarmee stel ik niet dat ik naar eigen willen maar wetten overtreed, maar dat het houden van de wet niet het doel is.

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Breuk:

De sabbat volgen (staat heel duidelijk in de geboden en Jezus houdt zich daaraan)

Het sabbatsgebod is groter dan de andere geboden. Ook nu nog. Dat een christen meent, dat het niet meer nodig is om God een dag te wijden als eerbetoon, is bizar. Want een dag is het minimum. Maar geen enkele christen kan het opbrengen om een hele week te leven alsof dit leven niet meer gaat over het hier en nu, maar over de viering van de heerlijke toekomst van Rust, zonder moeite, zonde en zorg. Terwijl diezelfde sabbat ons ook nog moet spiegelen dat er nog een rust over is, die we nog moeten krijgen. Dat is niet de rust in Christus nu, maar de rust van de opstanding tot een eeuwig keven. Bizar, dat christenen menen deze vooruitspiegeling en viering niet meer te behoeven.

Maar jij, als wetperverteur, gebruikt dit argument slechts om andere wetteloosheid te promoten. Dat maakt het wat zinloos om erover te spreken, maar niettemin zij het gezegd.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Noel2:

De man moet onderdanig aan God zijn, de vrouw onderdanig aan de man volgens de Bijbel, als deze goed onderdanig aan God is, maar tegenwoordig begrijpen vrouwen ook God wel en kunnen ze God direct onderdanig zijn.

Tegenwoordig is er wel een probleem met onderdanigheid.

Ik denk dat vrouwen God altijd al beter hebben begrepen…..

1 minuut geleden zei Tomega:

Maar jij, als wetperverteur, gebruikt dit argument slechts om andere wetteloosheid te promoten. Dat maakt het wat zinloos om erover te spreken, maar niettemin zij het gezegd.

Tja…..het was ook niet verstandig om op je te reageren, ik had beter moeten weten. Het zal niet weer gebeuren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei HJW4:

Dat klopt, voorschriften zijn dan irrelevant. Als het nieuwe verbond in mijn hart geschreven is, heb ik geen enkele behoefte meer om te stelen.

Je zegt het nauwkeurig correct. De behoefte valt weg doordat je hart niet meer verlangt om te overtreden. En dus is de wet ook niet voor jou. Want de wet in het hart grijpt aan op het niveau van je intentie. De bergrede laat zien, dat dat eerder steekt, dan bevrijdt, voor degene die naar het vlees is en denkt.

Dat is echter niet hetzelfde als het geheiligd zijn van elke goedbedoelde intentie. Maar zoals je het hier zegt en stelt, is het denk ik ook.

47 minuten geleden zei HJW4:

Tja…..het was ook niet verstandig om op je te reageren, ik had beter moeten weten. Het zal niet weer gebeuren.

Laat liever zelf niet gebeuren, dat je dit schrijft: 

1 uur geleden zei Breuk:

Dat er heel veel cultuur bepaald is, en vele zaken nu genegeerd worden, ja daar zwijgt men over.  
Maar standpunten over vrouwen en seksualiteit, ja die willen (vooral de mannen) behouden (met de verwijzing naar de bijbel).

Niets wordt genegeerd door God. Maar jouw hart negeert de boodschap van de liefde van God. De cultuur die God stichtte is verticaal en die loopt door alle tijden en geslachten heen. Niet onze cultuur moet vrijheid hebben van goddelijke inmenging, maar de goddelijke cultuur moet vrijheid krijgen tot onze hartelijke instemming.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Tomega:

Je zegt het nauwkeurig correct. De behoefte valt weg doordat je hart niet meer verlangt om te overtreden. En dus is de wet ook niet voor jou. Want de wet in het hart grijpt aan op het niveau van je intentie. De bergrede laat zien, dat dat eerder steekt, dan bevrijdt, voor degene die naar het vlees is en denkt.

Dat is echter niet hetzelfde als het geheiligd zijn van elke goedbedoelde intentie. Maar zoals je het hier zegt en stelt, is het denk ik ook.

Laat liever zelf niet gebeuren, dat je dit schrijft: 

 

Niets wordt genegeerd door God. Maar jouw hart negeert de boodschap van de liefde van God. De cultuur die God stichtte is verticaal en die loopt door alle tijden en geslachten heen. Niet onze cultuur moet vrijheid hebben van goddelijke inmenging, maar de goddelijke cultuur moet vrijheid krijgen tot onze hartelijke instemming.

Over welke God en het goddelijke heb jij het? Dan weet ik ook of ik die negeer in mijn hartje.

32 minuten geleden zei Tomega:

Het sabbatsgebod is groter dan de andere geboden. Ook nu nog. Dat een christen meent, dat het niet meer nodig is om God een dag te wijden als eerbetoon, is bizar. Want een dag is het minimum. Maar geen enkele christen kan het opbrengen om een hele week te leven alsof dit leven niet meer gaat over het hier en nu, maar over de viering van de heerlijke toekomst van Rust, zonder moeite, zonde en zorg. Terwijl diezelfde sabbat ons ook nog moet spiegelen dat er nog een rust over is, die we nog moeten krijgen. Dat is niet de rust in Christus nu, maar de rust van de opstanding tot een eeuwig keven. Bizar, dat christenen menen deze vooruitspiegeling en viering niet meer te behoeven.

Maar jij, als wetperverteur, gebruikt dit argument slechts om andere wetteloosheid te promoten. Dat maakt het wat zinloos om erover te spreken, maar niettemin zij het gezegd.

Een “wetperverteur”, ik ben al voor veel uitgemaakt, maar voor deze nog niet.  
Jij bent blijkbaar vrij overtuigd van je gelijk op ethisch gebied.  
Kun je het oordelen niet loslaten c.q. overlaten aan degene die daar voor aangesteld is volgens het NT?  
 

Ga eens vanuit de ogen kijken van iemand die worstelt met geaardheid of gender. En dan ben ik de wetperverteur…   
Opkomen voor mensen die in een hoek geduwd, gediscrimineerd, gekleineerd worden, daar herken je blijkbaar Jezus niet in.  
Daar gaat de hele bijbel over… 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Breuk:

Over welke God en het goddelijke heb jij het? Dan weet ik ook of ik die negeer in mijn hartje.

De God die zegt dat het zal zijn als in de tijd van Noach. Die werd genegeerd, omdat de mens beheer over leven en moraal in eigen hand had genomen. Niet geheel los te zien van het concept van de wet in je eigen hart.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Breuk:

Kun je het oordelen niet loslaten c.q. overlaten aan degene die daar voor aangesteld is volgens het NT?  

Zolang de wetteloosheid bestaat, zal de wet blijven oordelen over de overtreders van de wet. Daar helpt geen hemel en geen genade aan. Want die zijn niet gesteld om de wet onwettig te maken, maar om de wettige onder de heerlijkheid van de wet te brengen. De onwettige die dat niet wil, die begeert de maker van de wet niet en betuigt zich zo geen kind van God te willen zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Tomega:

Zolang de wetteloosheid bestaat, zal de wet blijven oordelen over de overtreders van de wet. Daar helpt geen hemel en geen genade aan. Want die zijn niet gesteld om de wet onwettig te maken, maar om de wettige onder de heerlijkheid van de wet te brengen. De onwettige die dat niet wil, die begeert de maker van de wet niet en betuigt zich zo geen kind van God te willen zijn.

De evangelisten en Paulus maken juist duidelijk dat degenen die met de wet in de hand een ander mens veroordelen, juist zelf de grote overtreders van de wet zijn.   
Het gaat hen er niet om, om de wet te ontkrachten maar juist om dit daarbij te onthullen.  
Jezus is zelf ten onder gegaan aan die mensen met de wet in hun hand.   
Zolang jij de ander niet meer ziet als medemens (en liefhebt ondanks alles), ben jij de overtreder van de wet. (In jouw woorden een wetperverteur.)

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Monachos:

Hiermee zeg je dus dat Romeinen 14 onzin is. Je weet het dus beter dan Paulus.

5 De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.

10 U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden.

Het gaat mij persoonlijk niet over een specifieke dag, het mag ook gerust de dinsdag of de donderdag zijn als dat beter uitkomt. Het gaat erom om tijd te nemen.

Als een ander dat niet doet (ik doe het trouwens zelf ook veel te weinig, ik probeer wel elke dag er iets aan tijd voor te nemen), dan zal ik niet oordelen. Je doet dan het goddelijke geen onrecht aan, je doet jezelf tekort.

50 minuten geleden zei Noel2:

Ik geloof dat de Bijbel uitgaat van dubbele bescherming voor vrouwen, van God en de echtgenoot. De bescherming van God zouden vrouwen sowieso beter begrepen kunnen hebben. Mannen, zoals ik, kunnen nogal wantrouwend zijn tegenover macht.

Dat klopt. Ik denk echter dat vrouwen God beter begrijpen dan mannen dat doen. Beseffende dat ik vreselijk generaliseer. Laat ik het anders stellen: ik denk dat vrouwelijke energie dichterbij het goddelijke staat dan mannelijke.

Dan staat het los van personen.

12 minuten geleden zei Breuk:

De evangelisten en Paulus maken juist duidelijk dat degenen die met de wet in de hand een ander mens veroordelen, juist zelf de grote overtreders van de wet zijn.   
Het gaat hen er niet om, om de wet te ontkrachten maar juist om dit daarbij te onthullen.  
Jezus is zelf ten onder gegaan aan die mensen met de wet in hun hand.   
Zolang jij de ander niet meer ziet als medemens (en liefhebt ondanks alles), ben jij de overtreder van de wet. (In jouw woorden een wetperverteur.)

En dan te bedenken dat de wetten alleen voor het Joodse volk gelden. Voor de niet-joden gelden dan alleen de noachiedische wetten. 
Ik probeer te handelen naar, en te denken over anderen zoals ik dat ook graag andersom zou willen. We zitten in hetzelfde schuitje.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Petra.:

...is er geen sprake meer van ....... Wat zegt dit  ?!!! 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/GAL.3/Galaten-3/

Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10  en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11  Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/GAL.3/Galaten-3/

28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 

 

 

In “Nederlander met de Nederlanders” schrijft Robert Plomp:

Op het eerste gezicht zijn de vrouwen in het Nieuwe Testament meer op de achtergrond aanwezig. Jezus had twaalf mannelijke discipelen en Paulus roept de vrouwen op om hun plek in de Griekse samenleving te accepteren. Op die manier konden het Evangelie en de vroege kerk voet aan de grond krijgen in de wereld van toen. Toch bevat het Nieuwe Testament een aantal opmerkelijke passages die duizenden maken dat deze klassieke machtsverhoudingen geen door God goedgekeurde situatie is. Het meest opmerkelijk daarbij zijn de passages die de gebeurtenissen beschrijven rondom het kruis en de opstanding van Jezus. N.T. Wright schrijft daarover: ‘Er komt een bepaald moment in het verhaal dat alle discipelen Jezus verlaten en wegrennen; en op dat moment, lang voor het eerherstel van Petrus en de anderen, zijn het de vrouwen die eerst naar het graf komen, die als eersten de opgestane Jezus zien, en die als eersten het nieuws toevertrouwd krijgen dat Hij is opgestaan uit de dood. Dit is van onschatbaar belang. Maria Magdalena en de anderen zijn de apostelen voor de apostelen.’
Het getuigenis van de vrouwen staat centraal in het Evangelie. De eerste consequentie van de zondeval was dat de man over de vrouw ging heersen. De geschiedenis laat zien hoe desastreus dit heeft uitgepakt. 
De mannelijke discipelen waren in geen velden of wegen te bekennen toen Hij opstond. De eerste verandering die plaatsvond na de opstanding van Jezus, is dat de vrouw in het middelpunt komt te staan met haar getuigenis over deze opgestane Heer. Dat had een grote impact op een maatschappij waarin het getuigenis van een vrouw geen waarde had. Drie jaar lang leidde Jezus twaalf mannen op en volgde daarmee alle maatschappelijke conventies, maar op het moment suprême waren het de vrouwen die de boodschap ontvingen en doorgaven.”

Robert Plomp; Nederlander met de Nederlanders; p.88
Website: www.vromepraatjes.nl

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Tomega:

De God die zegt dat het zal zijn als in de tijd van Noach. Die werd genegeerd, omdat de mens beheer over leven en moraal in eigen hand had genomen. Niet geheel los te zien van het concept van de wet in je eigen hart.

Het verhaal van Noach kun je niet los lezen uit de context van Genesis. De schepping wordt teruggedraaid en de waters van Genesis 1 stromen weer volop.   
Maar wat is het waar dit verhaal voor waarschuwt en is een belangrijk thema uit de TeNaCh.  
Het vertrappen van het recht van de zwakken en minderheden (vaak aangeduid als wezen en weduwen).
 

Genesis 6:4 In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.
5. En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.
6. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.
7. En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.

De godenwereld en de mensenwereld vermengen zich.    
En wie gaat er tegenwoordig ook weer op de stoel van God zitten,  
juist degenen die kwetsbare mensen niet meer zien als mens maar alleen hun ‘goddelijk’ gebod laten horen.  
Daar gaat de wereld aan kapot. 
“Transgender personen in Nederland krijgen veel te maken met geweld. Ze voelen zich twee keer zo vaak onveilig als gemiddeld, worden zeven keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd, en zijn tien keer zo vaak slachtoffer van cyberpesten.”

Bron: https://www.transgendernetwerk.nl/kennis/onderzoek/onderzoek-veiligheid-overal-op-je-hoede/

Nogmaals, het is een complex onderwerp en vereist de meest grote zorg en terughoudendheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Dat beloof ik:

Volgens mij is Genesis 3:16 vrij duidelijk: "en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben."

Voor de duidelijkheid, dit is niet zoals ik er tegenaan kijk, maar wel zoals het in de Bijbel staat.

Persoonlijk lees ik dit niet als een gebod maar als een beschrijving van een gevolg van de zondeval.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Monachos:

De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn

De overtuiging gaat over wat geldt als waarheid van God. Niet over je eigen wetten of vrijheden stellen. Niet oordelen over hoe een wet geldt, is geen verdediging van wetteloosheid. En de wet is wel van haar dodelijke venijn ontdaan, maar niet van haar morele aansporing om de liefde van God te zoeken en te doen. En alleszeggend is dan, als de mens die liefde niet meer zoekt en doet, maar eigen wegen inslaat, in het vertrouwen dat er toch geen controle meer is door medemensen. 

Maar vergeten wordt daar ten eerste, dat God wel degelijk oordeelt naar de norm van de wet (beoordeeld op niveau van het hart) en de kennis van de mens en de bereidwillige volgzaamheid om in de Liefde van God te blijven.

En ten tweede wordt vergeten dat het helemaal niet zo'n vreemd concept is dat er geen oordeel (vonnis) op aarde is. Ook voor de zondvloed moesten de mensen zelf uitzoeken hoe ze zich verantwoordden, en na de zondvloed zie je dan ook via het volk Israēl vele oordelen over de volken komen.

En ten derde wordt vergeten dat niet straffen niet hetzelfde is als geen moreel oordeel hebben. Christus is de rechter, maar de norm wordt door Gods Woord steeds overal gehoord, zolang als de wet en de profeten moreel gezag hebben. Wat voor de kinderen van God volstrekt vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Dus is de hamvraag, of de sabbat nog iets te zeggen heeft als spiegel op wat komen moet en als heerlijkheid die God zelf ook heeft ingesteld voor zichzelf. En het antwoord op die vraag komt opnieuw niet uit jezelf, maar uit de wet en de profeten.

En dan ben je een echte hardnekkige geestelijke puber, als je meent dat God toch wel van je houdt, ook al verwerp je waar Hij zich voor inspande en Zich zo hard voor maakte, dat ook Christus een gruweldood moest sterven. Welke weg ook veel apostelen gingen. Paulus waarschuwt juist om met al die kennis die we hebben niet achteloos, lui, of hardnekkig te worden, maar ons juist door de kennis als kinderen van God te heiligen, en te vrezen niet eigengereid of laks te worden tegenover God, die een verterend vuur is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Breuk:

De evangelisten en Paulus maken juist duidelijk dat degenen die met de wet in de hand een ander mens veroordelen, juist zelf de grote overtreders van de wet zijn.   
Het gaat hen er niet om, om de wet te ontkrachten maar juist om dit daarbij te onthullen.  
Jezus is zelf ten onder gegaan aan die mensen met de wet in hun hand.

Je gooit hier evangelisten en de farizeeërs en wet en wetteloosheid op één hoop. Ongeestelijk denken was er ook al onder de wet. En ongeestelijk denken kan ook onder de liefde wet. Net zoals geestelijk denken mogelijk is onder de wet, en ook onder de liefdewet. En Paulus zegt dan dit: waarom oordeelt u zelf niet wat recht is? En waarom neemt u niet de natuur aan als leidraad voor wat geldt in de natuur? En waarom rekent u niet met de engelen als getuigen hiie u uw leven heiligt en liturgisch inricht? En waarom neemt u niet de motieven en beweegredenen aan die God in Zijn Woord heeft geopenbaard? En de gemeente zal zwaar komen te lijden, waar het zonder kennis is, en zijn eigen wegen gaat. 

Zij werpt tegen dat die kennis juist door haar is vergaard uit cultuur en historisch begrip. Maar de waarheid is dat zij door en in dat proces het gezag van Gods Woord minacht en verwerpt. Zij spreekt niet na, maar tegen. Zij neemt niet aan, wat haar tot haar opbouw en redding door de bemiddelling van engelen is toevertrouwd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Breuk:

Nogmaals, het is een complex onderwerp en vereist de meest grote zorg en terughoudendheid

Het is niet complex, maar zeer eenvoudig hoe je een geestelijke gesteldheid die onderworpen is aan de wil en discipline van de mens, maar daarover komt te heersen, gelijk stelt met de weduwen en wezen. Dat is een vervuiling van onderwerpen. Kun je net zo goed in een land waar misdadigers verbannen en vernederd en mishandeld worden, spreken over het complexe onderwerp dat misdadigers toch echt misdadiger moeten kunnen zijn. Terwijl het gesprek over de behandeling los zou moeten staan van de morele vraag waarom het gaat. Het is het klassieke patroon van goedkoop scoren met hefbomen en wrikken middels oneigenlijke argumenten en kwaadwillige wegzettingen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Flawless victory:

‘Hoofd’ is niet ‘baas’ 

Hoofd is waar de beslissingen worden genomen over het lichaam.

3 uur geleden zei Flawless victory:

de vrouwen die eerst naar het graf komen, die als eersten de opgestane Jezus zien, en die als eersten het nieuws toevertrouwd krijgen dat Hij is opgestaan uit de dood. Dit is van onschatbaar belang. Maria Magdalena en de anderen zijn de apostelen voor de apostelen.’

De vrouwen waren er, op hun plaats en in hun taak. In ongeloof. En zij krijgen opdracht om de mannen een boodschap te brengen. Mooi dat je ze zo'n plaats en titel toekent, maar het is niets anders dan afdraaien wat het publiek graag wil horen. Want inhoudelijk is het leeg, en in strijd met de rangorde God - Christus - gemeente - man - vrouw, waarbij de vrouw meer verantwoording aan haar man aflegt, dan aan de gemeente. Want het huwelijk is een heilige eenheid Gods, die ook geldt tussen gelovige en ongelovige. En ook overigens wordt omwille van de engelen de vrijheid die de vrouw in de Geest heeft ten opzichte van de man, aan banden gelegd. En om van engelen te zeggen dat die cultureel en tijdgebonden zijn, is toch wel erg zout. Dat wil zeggen; als je tenminste in engelen gelooft.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid