Spring naar bijdragen

Ik wil vertellen over een getuigenis over wat waarschijnlijk na de dood zal gebeuren


Aanbevolen berichten

Jeff Mara, een interviewer van mensen met een Bijna Dood Ervaring, interviewde een man, genaamd Aaron Thomas Green.

Deze vertelde het volgende: (sterk samengevat)

 

In het hiernamaals ziet iedereen eruit naar zijn daden tijdens dit leven en daarginds.

Dus 'mooi' en 'schitterend' is daarginds 'goed' en 'rechtvaardig' naar Gods normen.

En 'lelijk' en 'onaangenaam' is daarginds 'slecht' en 'immoreel' naar Gods normen.

En alles daartussen in.

Dus je uiterlijke verschijningsvorm is je innerlijke gesteldheid op moreel gebied na dit leven. En je bent er samen met anderen die gelijk zijn aan jou.

Maar ook je mate van goed voelen hangt daar mee samen. Hoe moreler, hoe beter je je voelt en meer je met mooie wezens omgaat en straalt,

en hoe immoreler, hoe agressiever je je voelt en meer je te maken krijgt

met agressieve lelijke schepsels.

Iedereen wordt immers gebracht in de groep waar hij of zij volgens zijn eigen daden toe behoort.

Maar van zodra je een goede daad stelt, altruïstisch bijvoorbeeld,

wordt je opgeheven en word je mooier qua uiterlijk: je licht straalt mooier en kom je in een andere groep terecht wiens licht straalt zoals het jouwe.

En andersom: van zodra je een immorele daad stelt daarginds of egoïstisch bent, kom je in een lagere groep terecht tussen lelijke mensen en voel je je slechter.

En het op zeer hoge niveau hoorde de BDE-er de 'beings of light' prachtig zingen rond het prachtige Licht dat je God kan noemen waar honderdduizenden Lichten verenigd waren in God's Licht.

 

En het Licht van God wil dat we ons allen met Hem/Het verenigen en uiteindelijk gelijk worden aan Hem op vlak van Goedheid en Schoonheid (zuiverheid qua Licht uitstralling).

 

Je kan het interview vinden hier:  Interview met man met Bijna-Dood Ervaring die getuigt van Het Licht van God

 

bewerkt door MaartenV
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 91
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Zoals gezegd zijn het mooie verzen maar ik zie geen relatie met het verhaal van @MaartenV

Als je met opgaan bedoeld dat we helemaal met Hem samensmelten en dus onszelf verliezen, dan heb je gelijk dat dat niet zijn voornemen is. Maar een dergelijke vereniging heeft mijns inziens dan ook ni

Vaders die langs de lijn van het voetbalveld staan, kunnen geen getuige zijn van de wedstrijd. Ze hebben immers  wel “bijna” in het veld gestaan, maar niet echt.  

19 minuten geleden zei Hermanos2:

Zou God dit werkelijk willen? Ik kan er niet in meegaan. 


Johannes 8: 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
‭‭

Romeinen 11: 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
‭‭
Kolossenzen 1:16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
‭‭
Mattheüs 6: 9-13 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]
‭‭
‭‭


‭‭

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei MaartenV:

Of er toch naar streven?

Misschien wil God wel dat we zijn goedheid bereiken maar Hij zoekt geen vereniging. Het blijft toch God en wij blijven toch schepping. Dus streven naar God's hoedanigheden zoals tentoongesteld in Christus? Ja, okee, daarin kan ik meedenken. 

3 minuten geleden zei Flawless victory:


Johannes 8: 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
‭‭

Romeinen 11: 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
‭‭
Kolossenzen 1:16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
‭‭

Mooie verzen... 

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Flawless victory:


Johannes 8: 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
‭‭

Romeinen 11: 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
‭‭
Kolossenzen 1:16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
‭‭
Mattheüs 6: 9-13 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]
‭‭
‭‭


‭‭

Zoals gezegd zijn het mooie verzen maar ik zie geen relatie met het verhaal van @MaartenV

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Hermanos2:

Misschien wil God wel dat we zijn goedheid bereiken maar Hij zoekt geen vereniging.

Waarom zou Hij geen vereniging kunnen zoeken? Kan Hij niet volmaakt met ons verenigd raken, juist omdat Hij volmaakt God is? Inderdaad, wij kunnen niet God worden, maar vereniging met God betekent niet dat je jezelf verliest, maar juist ten volle jezelf wórdt. Daarbij is God wel Mens geworden, zodat die afstand allang in Christus beslecht is en Hij ons vanuit zijn menselijkheid kan laten delen in zijn goddelijke natuur.

Naar mijn idee is God liefde en is heel het doel van zijn schepping die liefde. En liefde betekent naar mijn idee nu juist vereniging en gemeenschap met elkaar, omdat je immers niet in je eentje liefde kunt zijn. Daarom is God ook Drievuldig in zichzelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Robert Frans:

Waarom zou Hij geen vereniging kunnen zoeken? Kan Hij niet volmaakt met ons verenigd raken, juist omdat Hij volmaakt God is? Inderdaad, wij kunnen niet God worden, maar vereniging met God betekent niet dat je jezelf verliest, maar juist ten volle jezelf wórdt. Daarbij is God wel Mens geworden, zodat die afstand allang in Christus beslecht is en Hij ons vanuit zijn menselijkheid kan laten delen in zijn goddelijke natuur.

Naar mijn idee is God liefde en is heel het doel van zijn schepping die liefde. En liefde betekent naar mijn idee nu juist vereniging en gemeenschap met elkaar, omdat je immers niet in je eentje liefde kunt zijn. Daarom is God ook Drievuldig in zichzelf.

Waarom zou hij wèl vereniging zoeken? Als de schepping opgaat in God is Hij opnieuw alleen. En volgens mij is de schepping voortgekomen uit een overvloed aan liefde. God zoekt een schepping om zijn liefde op te projecteren. Te delen. Op vergelijkbare manier ontstaat een kinderwens. Daarom denk ik dat God altijd God blijft. We zullen weliswaar dicht kunnen naderen maar niet in hem opgaan. Maar goed, dat blijft filosoferen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei MaartenV:

En het Licht van God wil dat we ons allen met Hem/Het verenigen en uiteindelijk gelijk worden aan Hem op vlak van Goedheid en Schoonheid (zuiverheid qua Licht uitstralling).

Ok.  Maar als die vereniging is voltooid is er ook geen sprake meer van een hiernamaals.

16 minuten geleden zei Robert Frans:

Waarom zou Hij geen vereniging kunnen zoeken? Kan Hij niet volmaakt met ons verenigd raken, juist omdat Hij volmaakt God is? Inderdaad, wij kunnen niet God worden, maar vereniging met God betekent niet dat je jezelf verliest, maar juist ten volle jezelf wórdt.

Zonder zelf-verlies is vereniging met God onmogelijk.  God is het ongeschapene, de mens is het geschapene.  God gaat nooit het geschapene worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Hermanos2:

Waarom zou hij wèl vereniging zoeken? Als de schepping opgaat in God is Hij opnieuw alleen. En volgens mij is de schepping voortgekomen uit een overvloed aan liefde. God zoekt een schepping om zijn liefde op te projecteren. Te delen. Op vergelijkbare manier ontstaat een kinderwens. Daarom denk ik dat God altijd God blijft. We zullen weliswaar dicht kunnen naderen maar niet in hem opgaan. Maar goed, dat blijft filosoferen. 

Als je met opgaan bedoeld dat we helemaal met Hem samensmelten en dus onszelf verliezen, dan heb je gelijk dat dat niet zijn voornemen is. Maar een dergelijke vereniging heeft mijns inziens dan ook niets met liefde te maken, maar komt meer over als verovering.
Dat is eerder iets wat de duivel wil: door verovering zoveel macht verwerven, dat iedereen een verlengstuk van hem wordt en geen stap kan zetten die hij niet bedacht heeft. Zonder er uiteraard iets voor terug te hoeven geven. Macht en liefde hebben op aarde meestal maar weinig met elkaar van doen.

Wanneer we echter verenigd met God raken, zullen wij niet onszelf verliezen, maar juist vinden. We worden dan niet minder mens, maar méér mens. We worden dan niet minder vrij, maar vinden in Hem de volledige vrijheid. Volmaakt uniek, maar ook volmaakt één.
Hier op aarde kunnen we ons dat door de pervertering ervan maar moeilijk voorstellen. Daarom hebben we zo'n moeite met de Drievuldigheid, omdat dat een manier van denken vereist die grotendeels verloren is gegaan. Maar ik geloof als we eenmaal met Hem verenigd zijn, we ons dan niet meer kunnen voorstellen dat we ooit met minder genoegen konden nemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei MaartenV:

Jeff Mara, een interviewer van mensen met een Bijna Dood Ervaring, interviewde een man, genaamd Aaron Thomas Green.

 

Dit kan niet. Iemand die bijna die is geweest, is dus niet helemaal die een kan geen getuige zijn van ' na de dood'.

Ingewikkelder is het niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dit kan niet. Iemand die bijna die is geweest, is dus niet helemaal die een kan geen getuige zijn van ' na de dood'.

Ingewikkelder is het niet.

Excuus. Hier moet staan: dood, in plaats van die. En kan dus geen getuige zijn van 'na de dood'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Excuus. Hier moet staan: dood, in plaats van die. En kan dus geen getuige zijn van 'na de dood'.

Vaders die langs de lijn van het voetbalveld staan, kunnen geen getuige zijn van de wedstrijd. Ze hebben immers  wel “bijna” in het veld gestaan, maar niet echt.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zolang BDE langs de atheïstische meetlat gelegd wordt, dan is en blijft BDE onzin.    Om getuige van de wedstrijd te zijn dien je immers in het veld te staan, want alleen de 'spelers' zijn getuigen van de wedstrijd.  Zij spelen de wedstrijd immers!

De vaders langs de lijn staan met één been in de dood.  Zij bevinden zich buiten het veld maar aanschouwen nog steeds de wedstrijd.   Maar het wordt nog gekker voor de atheïsten. Onderwijl blijkt dat de wedstrijd ook nog eens uitgezonden te worden op TV en blijkt dat de wedstrijd ook door duizenden getuigen die thuis zitten te worden bekeken.  

Hoe kunnen nu mensen die niet eens bij de wedstrijd zijn de wedstrijd zien?   Dat past niet in het naturalistische denk-kader.

En het wordt nóg gekker kan ik melden.  De wedstrijd blijkt ook nog eens opgenomen te zijn en kan herhaald worden.  Hoe kun je nu een wedstrijd zien  die er niet eens is?

De Werkelijkheid is niet de wedstrijd maar 'dat' wat de wedstrijd ziet en de wedstrijd ook liefheeft.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dit kan niet. Iemand die bijna die is geweest, is dus niet helemaal die een kan geen getuige zijn van ' na de dood'.

Ingewikkelder is het niet.

Misschien wel. Misschien is de subjectieve beleving van 'na de dood' toegankelijk voor mensen die op de rand van de dood balanceren. Men krijgt een glimp in wat er na komt.

Als je een echte 'dood'-ervaring wil, dat beloof ik, dat gaat niet; Want eens het lichaam met de hersenen beschadigd is, is de lichamelijke dood onherroepelijk en kan men niet meer terugkeren om de subjectieve beleving die men had, aan ons te vertellen. 

bewerkt door MaartenV
Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei MaartenV:

Misschien is de subjectieve beleving van 'na de dood' toegankelijk voor mensen die op de rand van de dood balanceren. Men krijgt een glimp in wat er na komt.

Ja; of anders wat het systeem altijd al in zich draagt als angst of besef of onbewust onderliggend gevoel, wordt eruit geknepen als het zover is, waardoor de bijna dood ervaring een zaak wordt van jezelf leren kennen. Maar dat is dan jezelf meer leren kennen, dan God leren kennen. Maar wel kan gelden dat God in jou daarin stem en plaats en positie krijgt. Maar wat van jou van God is, is van God en niet van jou. Dat is dus hetzelfde niveau als in tongen spreken en als visioenen zien. En daarvan zegt de Schrift: laat wat helder is en beduidingsvol worden beproefd op waarheid naar Schrift en getuigenis en geloof. Dus ad ultimo, wordt ook de diepste ervaring van wat niet is, getoetst naar het oordeel dat aan de mens vanuit het verleden overgeleverd is van wat wel is. En vrije geesten hebben een vrije weg en een vrije wil en een vrije denkbeeldige toekomst. Dat is geestelijke vrijheid. En die vrijheid is er altijd al geweest: Omdat de mens als God kan zijn die zich mensen maakte naar Zijn Beeld, maakt de mens zichzelf continu een God en een zelfbeeld, naar zijn eigen menselijk beeld. En alleen waar de mens God erkent als Maker en als Meer, daar is de mens genegen om zichzelf minder te beschouwen, dan de heilige geesten die hem ten dienste staan, en om zich aan hen te onderwerpen. Wat in termen van volkomen liefde onzin is, want op dat niveau onderwerp je je niet meer, maar laat je je door een heilige Geest van God vervullen tot het één willen zijn met die geesten. Maar alleen al het uitspreken van deze woorden, corrumpeert reeds de lading, dat de mens het niet zelf moet gaan willen doen. 

De mens die het niet zelf gaat willen zitten doen, die pakt de schriften erbij, en de ratio en zoekt de rede van wat is geopenbaard. Die mens is dus heel actief in het zelf gaan zitten doen. Maar die actie is een actie vanuit het klein zijn. Niet vanuit het zelf goddelijk zijn. Wat heel paradoxaal weer in tegenspraak is met wat de verkopers van de Geest brengen. En daardoor is het vooral het dienen van de waarheid en het volgen van de weg en het blijven kiezen om meer te gaan leven, dat bepaalt waar je staat. Wat dus opnieuw paradoxaal nooit een staan is, maar een gaan.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Hopper:

 

Zonder zelf-verlies is vereniging met God onmogelijk.  God is het ongeschapene, de mens is het geschapene.  God gaat nooit het geschapene worden.

Voor mij is het geen zelf-verlies maar zelf-vinding.

Dat de mens geschapen is, is een uitgangspunt. Waarvan ik me afvraag of dat correct is. Als de mens niet geschapen is, dan kan er een heel andere wereld opengaan.

18 uur geleden zei Robert Frans:

Als je met opgaan bedoeld dat we helemaal met Hem samensmelten en dus onszelf verliezen, dan heb je gelijk dat dat niet zijn voornemen is. Maar een dergelijke vereniging heeft mijns inziens dan ook niets met liefde te maken, maar komt meer over als verovering.

Het hoeft geen verovering te zijn, het kan ook een terugkeren zijn. Terugkeer in eenheid. Een optie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Hopper:

Ok.  Maar als die vereniging is voltooid is er ook geen sprake meer van een hiernamaals.

Zonder zelf-verlies is vereniging met God onmogelijk.  God is het ongeschapene, de mens is het geschapene.  God gaat nooit het geschapene worden.

Als je de bijgeleverde link opent in de openingspost, waar de geïnterviewde vertelt over de essentie van dat Licht, dan zegt hij dat het licht miljoenen gezichtjes bevat. Het bevat vele Lichtjes. Wat een metafoor is om te zeggen dat ieder zijn individualiteit behoudt en toch samen verenigt is en éénwordt met het Goddelijke Licht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei MaartenV:

Als je de bijgeleverde link opent in de openingspost, waar de geïnterviewde vertelt over de essentie van dat Licht, dan zegt hij dat het licht miljoenen gezichtjes bevat. Het bevat vele Lichtjes. Wat een metafoor is om te zeggen dat ieder zijn individualiteit behoudt en toch samen verenigt is en éénwordt met het Goddelijke Licht.

Het komt op mij allemaal wat onzinnig over, een licht met miljoenen gezichtjes.  Ik kan zoiets niet serieus nemen.

7 uur geleden zei HJW2:

Voor mij is het geen zelf-verlies maar zelf-vinding.

Dat de mens geschapen is, is een uitgangspunt. Waarvan ik me afvraag of dat correct is. Als de mens niet geschapen is, dan kan er een heel andere wereld opengaan.

Met 'het geschapene' bedoel ik alles wat fysiek aanwezig is.   Dat wat zich vóór ons bevindt.  De discussie of de mens geschapen is, is wat mij betreft niet interessant.  Ik wilde slechts het verschil tussen God en mens benadrukken.  Zie ook 1Kor 2-14 15.  Het geestelijke domein en het 'natuurlijke' domein (Het geschapene) zijn twee gescheiden werelden.   Dat is ook wat 1Kor 2-14 15 ons wil vertellen.  De natuurlijke mens begrijpt vanuit zijn natuur God en de dingen die des Geestes Gods zijn niet.  De mens moet naar God toe bewegen, omdat andersom onmogelijk is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Hopper:

Het komt op mij allemaal wat onzinnig over, een licht met miljoenen gezichtjes.  Ik kan zoiets niet serieus nemen.

 

Je moet het dan ook niet letterlijk interpreteren zoals het aan iemand van zes jaar werd geopenbaard. De geïnterviewde was zes jaar toen hij die ervaring ontving. Vertaald wil het zeggen dat ieders Licht zich mag verenigen tot het Goddelijke Licht als voltooiing van diens spirituele ontwikkeling met behoud van de eigen individualiteit. 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

19 uur geleden zei MaartenV:

Misschien wel. Misschien is de subjectieve beleving van 'na de dood' toegankelijk voor mensen die op de rand van de dood balanceren. Men krijgt een glimp in wat er na komt.

Vind jij het belangrijk Maarten ? Om je bezig te houden met de hoe en wat.. er -na de dood- gebeurt ? 

Ik heb het gekke idee dat de vraagstukken over de hoe en wat ons leventje te leven -voor de dood- voor de meeste mensen al ingewikkeld en groots genoeg zijn om je leven mee te vullen. Waar je amper aan toe komt, terwijl dit het leven is waar je zeker van bent dat je het ..beleeft. 

De -na de dood- kwestie kom je vanzelf wel in terecht en hebt dan weer een eeuwigheid de tijd om je daarmee bezig te houden. ...Of niet ! 😁 Maar dat maakt dan ook niet uit als het -The End- is, want daar heb je dan toch geen weet van. 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Petra.:

 

Vind jij het belangrijk Maarten ? Om je bezig te houden met de hoe en wat.. er -na de dood- gebeurt ? 

Ik heb het gekke idee dat de vraagstukken over de hoe en wat ons leventje te leven -voor de dood- voor de meeste mensen al ingewikkeld en groots genoeg zijn om je leven mee te vullen. Waar je amper aan toe komt, terwijl dit het leven is waar je maar tijdlijk in zit. 

De -na de dood- kwestie kom je vanzelf wel in terecht en hebt dan weer een eeuwigheid de tijd om je daarmee bezig te houden. ...Of niet ! 😁 Maar dat maakt dan ook niet uit als het -The End- is, want daar heb je dan toch geen weet van. 

 

 

 

Ik denk dat door inzicht in 'na de dood' te krijgen, je plots beter begrijpt wat ons te doen staat hier en nu. Het is alsof je dan het grotere kader begrijpt waarbinnen dit alles hier betekenis en zin krijgt. Hoe ruimer je kan kijken, tot over de dood heen, hoe beter je je situatie waar je nu bent kan kaderen binnen een groter geheel waardoor je ook de algehele zin begint te zien. In dit geval: een moreel goed leven proberen leiden waardoor je naar God en de Engelen of Lichtwezens toe kan groeien.

bewerkt door MaartenV
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei MaartenV:

Ik denk dat door inzicht in 'na de dood' te krijgen, je plots beter begrijpt wat ons te doen staat hier en nu. Het is alsof je dan het grotere kader begrijpt waarbinnen dit alles hier betekenis en zin krijgt. Hoe ruimer je kan kijken, tot over de dood heen, hoe beter je je situatie waar je nu bent kan kaderen binnen een groter geheel waardoor je ook de algehele zin begint te zien. In dit geval: een moreel goed leven proberen leiden waardoor je naar God en de Engelen of Lichtwezens toe kan groeien.

Ik denk dat het andersom is.  Preoccupatie met 'na de dood' houdt de mens juist weg uit het hier en nu.  Het gaat ook in tegen mijn interpretatie van Jezus'  leer.  Jezus leert ons  niet te hechten aan het leven (Matt 16:25).  Het tweede deel van dat vers spreekt zelfs over het leven verliezen om 'Mij'.

Iedere fantasie over 'na de dood' is en blijft speculatie.   De ziel daarentegen kan gekend worden indien de hechting aan het leven opgegeven wordt.  De kenvermogende, geloste ziel vraagt zich niet af wat er 'na de dood' is, die vraag is dan komen te vervallen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei MaartenV:

Ik denk dat door inzicht in 'na de dood' te krijgen, je plots beter begrijpt wat ons te doen staat hier en nu. Het is alsof je dan het grotere kader begrijpt waarbinnen dit alles hier betekenis en zin krijgt. Hoe ruimer je kan kijken, tot over de dood heen, hoe beter je je situatie waar je nu bent kan kaderen binnen een groter geheel waardoor je ook de algehele zin begint te zien. In dit geval: een moreel goed leven proberen leiden waardoor je naar God en de Engelen of Lichtwezens toe kan groeien.

Na de dood klinkt mooi. Zo zie ik het ook. Dit is een gevallen wereld waarin we al gauw aftakelen en afglijden in onze onvolmaaktheid. Totdat de dood erop volgt. Het blijft een kwestie van stroomopwaarts zwemmen. Nauwelijks vol te houden. 

De situatie na de dood kunnen we aflezen aan de zevende dag na de schepping. Toen God ging rusten en zei dat het goed was. Die herschepping gaan we met rasse schreden tegemoet. God laat zijn plan, zijn voornemen, echt niet tegenhouden. 

Ondertussen proberen christenen te laten zien dat ze die plaats ook echt waard zijn. Niet achterover leunen of jezelf ergens opsluiten maar door jezelf te laten zien. Onvolmaakt gedrag en conflict is onvermijdbaar. Jezus blijft de overbruggende, verbindende factor. Ik lees elders iets over liefdeloos en hypocriet gedrag. Ik begrijp dat wel. We zullen de bijbel als meetinstrument kunnen hanteren om vast te stellen of het werkelijk liefdeloos is. Waarmee ik christenen geenszins vrijpleiten wil. Daarom functioneert een christen ook niet goed in zijn eentje. Hij heeft de groep nodig. Anders ligt extremisme op de loer. De kerk is geen garantie tegen extremistisch gedachtengoed. Maar samen geloven is wel zo fijn. 1+1=3

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-5-2023 om 15:44 zei MaartenV:

Jeff Mara, een interviewer van mensen met een Bijna Dood Ervaring, interviewde een man, genaamd Aaron Thomas Green.

Deze vertelde het volgende: (sterk samengevat)

 

In het hiernamaals ziet iedereen eruit naar zijn daden tijdens dit leven en daarginds.

Dus 'mooi' en 'schitterend' is daarginds 'goed' en 'rechtvaardig' naar Gods normen.

En 'lelijk' en 'onaangenaam' is daarginds 'slecht' en 'immoreel' naar Gods normen.

En alles daartussen in.

Dus je uiterlijke verschijningsvorm is je innerlijke gesteldheid op moreel gebied na dit leven. En je bent er samen met anderen die gelijk zijn aan jou.

Maar ook je mate van goed voelen hangt daar mee samen. Hoe moreler, hoe beter je je voelt en meer je met mooie wezens omgaat en straalt,

en hoe immoreler, hoe agressiever je je voelt en meer je te maken krijgt

met agressieve lelijke schepsels.

Iedereen wordt immers gebracht in de groep waar hij of zij volgens zijn eigen daden toe behoort.

Maar van zodra je een goede daad stelt, altruïstisch bijvoorbeeld,

wordt je opgeheven en word je mooier qua uiterlijk: je licht straalt mooier en kom je in een andere groep terecht wiens licht straalt zoals het jouwe.

En andersom: van zodra je een immorele daad stelt daarginds of egoïstisch bent, kom je in een lagere groep terecht tussen lelijke mensen en voel je je slechter.

Dag Maarten,

Interessante video waar je een goede beschrijving van geeft.

Allereerst is daar de levensschouw, waarbinnen men geconfronteerd wordt met het gevoel van jezelf èn van anderen in je (geleefde) leven.

Zoals je bent ga je over: de ‘afstemming’ waar je terecht komt ligt in je eigen handen. Altruïstische daden brengen je inderdaad een ‘level’ hoger.

Opvallend vond ik ook de beschrijving tot in detail van het leven èn gebeurtenissen waar deze mens vòòr zijn geboorte voor kon kiezen, o.a. of hij man of vrouw wilde zijn en bij welke ouders hij geboren wilde worden. 

Op 28-5-2023 om 15:44 zei MaartenV:

En het op zeer hoge niveau hoorde de BDE-er de 'beings of light' prachtig zingen rond het prachtige Licht dat je God kan noemen waar honderdduizenden Lichten verenigd waren in God's Licht.

 

En het Licht van God wil dat we ons allen met Hem/Het verenigen en uiteindelijk gelijk worden aan Hem op vlak van Goedheid en Schoonheid (zuiverheid qua Licht uitstralling).

Hier zie ik de Alverzoening in terug die ons uiteindelijk te wachten staat. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid