Spring naar bijdragen

Ik wil vertellen over een getuigenis over wat waarschijnlijk na de dood zal gebeuren


Aanbevolen berichten

13 uur geleden zei HJW2:

Maar wat als de mens niet geschapen is, maar een emanatie (uiting) van het goddelijke is. Wat als de mens daarmee een onlosmakelijk onderdeel is van het goddelijke. Dan is er sprake van eenheid, en niet van afgescheidenheid. Dat geeft een heel andere kijk op zaken.

 

Ik vind dat mooi verwoord en het lijkt over één te komen met wat heel wat Bijna Dood Ervaarders zeggen. Men voelde alsof men terug naar Huis keerde, maar zijn of haar ware thuis. (my true Home, lees ik vaak in het Engels). Vaak lees ik ook dat wij een deel van dat Goddelijke Licht in ons dragen of 'zijn' dat dan vrijkomt na onze dood en zich weer verenigt met Het Licht van God. Ik denk dat we goed moeten luisteren naar die 'hedendaagse openbaringen', zoals ik ze noem, omdat ze onvertekend gezamenlijk een beeld laten zien van wat ons wellicht allen te wachten staat na dit l leven. 

bewerkt door MaartenV
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 90
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Zoals gezegd zijn het mooie verzen maar ik zie geen relatie met het verhaal van @MaartenV

Als je met opgaan bedoeld dat we helemaal met Hem samensmelten en dus onszelf verliezen, dan heb je gelijk dat dat niet zijn voornemen is. Maar een dergelijke vereniging heeft mijns inziens dan ook ni

Vaders die langs de lijn van het voetbalveld staan, kunnen geen getuige zijn van de wedstrijd. Ze hebben immers  wel “bijna” in het veld gestaan, maar niet echt.  

35 minuten geleden zei MaartenV:

Ik vind dat mooi verwoord en het lijkt over één te komen met wat heel wat Bijna Dood Ervaarders zeggen. Men voelde alsof men terug naar Huis keerde, maar zijn of haar ware thuis. (my true Home, lees ik vaak in het Engels). Vaak lees ik ook dat wij een deel van dat Goddelijke Licht in ons dragen of 'zijn' dat dan vrijkomt na onze dood en zich weer verenigt met Het Licht van God. Ik denk dat we goed moeten luisteren naar die 'hedendaagse openbaringen', zoals ik ze noem, omdat ze onvertekend gezamenlijk een beeld laten zien van wat ons wellicht allen te wachten staat na dit l leven. 


Wat denk ik juist voor deze tijd heel belangrijk is is dat uit het bijna-dood-onderzoek blijkt dat BDE’ers na hun ervaring niet meer bang zijn voor de dood. Als de mensen strakjes moeten kiezen of ze het teken van het beest nemen of dat ze dit weigeren en dit dan zullen moeten bekopen met hun leven, dan is het belangrijk dat men niet meer door angst voor de dood wordt gedreven om dat teken te aanvaarden.  Wat aan de andere kant ook van groot belang is, is dat uit het bijna-dood-onderzoek is gebleken (je noemde van Lommel bijvoorbeeld) dat je niet zelf voor de dood kunt kiezen. Mensen die er zelf voor kozen, kwamen steevast in een duisternisdomein terecht.  Zij ervoeren de opdracht om bij terugkeer in het lichaam de mensen te waarschuwen deze zonde niet te begaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Flawless victory:


Wat denk ik juist voor deze tijd heel belangrijk is is dat uit het bijna-dood-onderzoek blijkt dat BDE’ers na hun ervaring niet meer bang zijn voor de dood. Als de mensen strakjes moeten kiezen of ze het teken van het beest nemen of dat ze dit weigeren en dit dan zullen moeten bekopen met hun leven, dan is het belangrijk dat men niet meer door angst voor de dood wordt gedreven om dat teken te aanvaarden.  Wat aan de andere kant ook van groot belang is, is dat uit het bijna-dood-onderzoek is gebleken (je noemde van Lommel bijvoorbeeld) dat je niet zelf voor de dood kunt kiezen. Mensen die er zelf voor kozen, kwamen steevast in een duisternisdomein terecht.  Zij ervoeren de opdracht om bij terugkeer in het lichaam de mensen te waarschuwen deze zonde niet te begaan.

Ik denk niet dat dat juist is, wat je zegt. Dat wordt inderdaad gezegd, maar ik ken verhalen van mensen die een positieve BDE hadden bij hun zelfmoord en ontvangen werden in de Liefde van het Licht van God, waar ze geheeld werden en een hernieuwde hoop in het leven meekregen. Ze ontvingen Liefde en hoop over de dood heen. En de liefdeloosheid van de wereld deed hen eerst naar de dood keren. En God zou God niet zijn mocht hij hen niet tegemoetkomen en helpen in hun diepste nood. Dus dat klopt niet wat je zegt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei MaartenV:

Ik vind dat mooi verwoord en het lijkt over één te komen met wat heel wat Bijna Dood Ervaarders zeggen. Men voelde alsof men terug naar Huis keerde, maar zijn of haar ware thuis. (my true Home, lees ik vaak in het Engels). Vaak lees ik ook dat wij een deel van dat Goddelijke Licht in ons dragen of 'zijn' dat dan vrijkomt na onze dood en zich weer verenigt met Het Licht van God. Ik denk dat we goed moeten luisteren naar die 'hedendaagse openbaringen', zoals ik ze noem, omdat ze onvertekend gezamenlijk een beeld laten zien van wat ons wellicht allen te wachten staat na dit l leven. 

Hoe zou je dat Licht moeten herkennen als je dood gaat, als je er bij leven niks van weet?   

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Hopper:

Hoe zou je dat Licht moeten herkennen als je dood gaat, als je er bij leven niks van weet?   

Het schijnt dat men het zich plots herinnert als van voor dit Aardse leven. Als Iemand die er altijd al geweest was en er altijd zal zijn. Een plotse herinnering en herkenning. Men herkent de 'Beings of Light' plots, wat door de sluier vergeten was hier op Aarde.

Zoals een oud verhaal van een man die naar Egypte ging en zijn doel vergat en vergat wie hij werkelijk was omdat zoveel zaken hem afleidden in Egypte. Toen hij terugkeerde naar zijn land van oorsprong herinnerde hij zich plots wie hij in essentie was en wat zijn doelen waren in Egypte.

Er is een soort sluier (veil in het Engels) dat ons hier op Aarde onze werkelijke natuur doet vergeten, maar eens terug komen die herinneringen weer, aldus de BDE-ers en pre-birth memory-ers.

 

bewerkt door MaartenV
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei MaartenV:

Het schijnt dat men het zich plots herinnert als van voor dit aardse leven. Als Iemand die er altijd al geweest was en er altijd zal zijn. Een plotse herinnering en herkenning. Men herkent de 'Beings of Light' plots, wat door de sluier vergeten was hier op Aarde.

Zoals een oud verhaal van een man die naar Egypte ging en zijn doel vergat en vergat wie hij werkelijk was omdat zoveel zaken hem afleidden in Egypte. Toen hij terugkeerde naar zijn land van oorsprong herinnerde hij zich plots wie hij in essentie was en wat zijn doelen waren in Egypte.

Er is een soort sluier (veil in het Engels) dat ons onze werkelijke natuur doet vergeten, maar eens terug komen die herinneringen weer, aldus de BDE-ers en pre-birth memory-ers.

 

Verstandige mensen zoeken tijdens dit leven het geestelijke leven op.  Voor al die Neale Donald Walsch voorstellingen geef ik niks.   Hier op aarde herinneren we niks en als we dood zijn dan weten we het opeens weer?  Dat wat men 'tegenwoordigheid van geest' noemt, dat kent het Licht reeds.  De mens leeft achter sluiers en je hebt een mensenleven de tijd om je van die sluiers te ontdoen.  Dat is niet alleen de intrinsieke boodschap van Jezus, maar ook van bv Boeddha.  Sogyal Rinpoche legt het zo uit:

De eerste fase is op het moment van de dood. In deze diepe staat van bewustzijn verschijnt het heldere licht, een directe ervaring van de essentie. Als de stervende in staat is deze realiteit te herkennen, wordt hij onmiddellijk bevrijd en niet meer wedergeboren.

Als hij het licht niet herkent, begint de tweede fase. In deze fase gaat de persoonlijkheid verloren en dient zich een nieuwe realiteit aan voor de overledene. Deze keer in de vorm van een mandala van 58 boze godheden voortkomend uit zijn hersenen en een mandala van 42 vredelievende godheden voortkomend uit zijn hart. Zodra hij deze godheden herkent als zijn eigen projecties, is hij bevrijd.

Als de overledene ook deze realiteit niet herkent breekt de derde fase aan. Dat is de bardo van het aardse bestaan en wordt hij weer opnieuw geboren.

-----------

Jezus vraagt van ons om met hem in het licht te wandelen, wie daar geen gehoor aan geeft kan het Licht na de dood ook niet herkennen.   Maar de meeste christenen wensen zichzelf een wedergeboorte in het vlees.  Lees de apostolische geloofsbelijdenis er maar op na.  De laatste 2 zinnen:

de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.

Terwijl Paulus in de Bijbel notabene zegt dat het vergankelijke het onvergankelijke niet kan hebben.   Maar de AG is dan ook pas later bedacht (170 na Christus)

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik neig meer naar het Bahai geloof, alhoewel ik opgegroeid ben in een Christelijke traditie en geen praktiserend Bahai aanhanger ben, geloof ik wel in een aantal van hun ideeën: waar men elke profetie als een progressie in openbaring ziet en al die profeten een deel van de sluier oplichten. Niemand kent de gehele Waarheid. God is onkenbaar voor ons en is in het verborgene en tegelijk is God all pervasive in reality. Dus ik erken de Bijbel niet als enige Woord van God. Ik leg het naast andere ervan onafhankeljjke overleveringen en openbaringen en zie wat ze gemeenschappelijk hebben.

Maar ik geloof dat iedereen contact met God kan hebben en niet enkel de officieel gekende profeten. Iedere mens kan contact krijgen met het Goddelijke, hetzij via BDE's of psychedelische methoden of meditatie ofzovoort. Omdat het Goddelijke Licht in ieder van ons huist.

bewerkt door MaartenV
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-5-2023 om 07:23 zei HJW2:

Vaders die langs de lijn van het voetbalveld staan, kunnen geen getuige zijn van de wedstrijd. Ze hebben immers  wel “bijna” in het veld gestaan, maar niet echt.

 

Kijken naar voetbal en de dood. Dat zijn heel verschillende zaken.

Op 29-5-2023 om 12:39 zei MaartenV:

Misschien wel. Misschien is de subjectieve beleving van 'na de dood' toegankelijk voor mensen die op de rand van de dood balanceren. Men krijgt een glimp in wat er na komt

Dat is een aanname. We weten dat niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Kijken naar voetbal en de dood. Dat zijn heel verschillende zaken.

Uiteraard zijn dat twee verschillende zaken.

Het punt is: je kan dus blijkbaar iets aanschouwen, ergens getuige van zijn, zonder er zelf (definitief) onderdeel van te zijn.

21 uur geleden zei Hopper:

Geschapenheid betekent ook per definitie (fysieke) afgescheidenheid tussen de mensen onderling.  Dat wat men één noemt kan dan ook niet anders dan geestelijk van aard zijn.  (Afgezien van de liefde zelf).

Maar je neemt afgescheidenheid als uitgangspunt. Ik leg daar een mogelijk ander uitgangspunt naast, namelijk: eenheid.

Vanuit dat punt kom je dan tot heel andere conclusies.

Vraag is welk uitgangpunt correct is......dat weten we dus niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei MaartenV:

 Niemand kent de gehele Waarheid.

Dat is een aanname van jouw kant.  Maar paradoxaal is letterlijk genomen deze uitspraak waar.  

1 uur geleden zei HJW2:

 

Het punt is: je kan dus blijkbaar iets aanschouwen, ergens getuige van zijn, zonder er zelf (definitief) onderdeel van te zijn.

Maar je neemt afgescheidenheid als uitgangspunt. Ik leg daar een mogelijk ander uitgangspunt naast, namelijk: eenheid.

Vanuit dat punt kom je dan tot heel andere conclusies.

Vraag is welk uitgangpunt correct is......dat weten we dus niet.

Het valt wel te weten, je schrijft het namelijk zelf al naar DBI toe.

Zolang we zelf onderdeel van de voetbalwedstrijd zijn is er nooit een eenheid.   Dan is er gescheld en gemopper van je medespelers en is het wij tegen zij.   Speel je de wedstrijd zonder er zelf onderdeel van te zijn, dan is dat een afgescheidenheid in het kwadraat , (Afscheiding van zowel jezelf als van de overige spelers) welke paradoxaal dan weer naar eenheid voert.

Als de mens er in slaagt zijn medemens(en) niet langer de maat te nemen (Matteüs 7:2) dan wordt hij zelf zonder maat!

Maar willen we toch met de wedstrijd mee kunnen blijven doen, moet het wel nog steeds mogelijk blijven om een mening te hebben over de medespelers.   Een mening hebben over iemand  is dus wat anders dan iemand de maat nemen.  Met het 'maat nemen' krijgt de mens een 'tegenover zich'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Zolang we zelf onderdeel van de voetbalwedstrijd zijn is er nooit een eenheid.   Dan is er gescheld en gemopper van je medespelers en is het wij tegen zij.   Speel je de wedstrijd zonder er zelf onderdeel van te zijn, dan is dat een afgescheidenheid in het kwadraat , (Afscheiding van zowel jezelf als van de overige spelers) welke paradoxaal dan weer naar eenheid voert.

In deze wereld denkt vrijwel iedereen in termen van "afgescheidenheid" en "dualiteit". Jouw voorbeeld geeft dit prima aan.

Jij gaat daar blijkbaar in mee. Ik ben eruit gestapt en ben gaan denken in eenheid. Dat levert heel andere perspectieven op.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei HJW2:

In deze wereld denkt vrijwel iedereen in termen van "afgescheidenheid" en "dualiteit". Jouw voorbeeld geeft dit prima aan.

Jij gaat daar blijkbaar in mee. Ik ben eruit gestapt en ben gaan denken in eenheid. Dat levert heel andere perspectieven op.

 

Ik ben veel radicaler, in het denken is geen eenheid te vinden.   De ziel dient ontruimt te worden van alles wat eigen is en wat is er eigener dan het denken?   Dat is de mystieke dood sterven, zodat de eigen presentie sterft en een niet te onderscheiden presentie resteert.  Dan is 1Kor 2-14 15 voltrokken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Ik ben veel radicaler, in het denken is geen eenheid te vinden.   De ziel dient ontruimt te worden van alles wat eigen is en wat is er eigener dan het denken?   Dat is de mystieke dood sterven, zodat de eigen presentie sterft en een niet te onderscheiden presentie resteert.  Dan is 1Kor 2-14 15 voltrokken.

Als je het een vrouw zou vragen, zou je eerder het antwoord krijgen dat het meest eigene het gevoel is. Met name bij mannen zul je vaker de ratio als het meest eigene tegenkomen.

Voor jou is het het opruimen van al het eigene. Voor mij is het het afstemmen van het eigene met het goddelijke.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei HJW2:

Als je het een vrouw zou vragen, zou je eerder het antwoord krijgen dat het meest eigene het gevoel is. Met name bij mannen zul je vaker de ratio als het meest eigene tegenkomen.

Voor jou is het het opruimen van al het eigene. Voor mij is het het afstemmen van het eigene met het goddelijke.

Zoals 1Joh2 :15 zegt: "Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem."  

En wat is in de wereld?  Het eigene.  Je kunt niet én de liefde beleven én de wereld liefhebben.  We zijn in de wereld, maar niet van de wereld, dat is wat er ontdekt kan worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei HJW2:

Als je het een vrouw zou vragen, zou je eerder het antwoord krijgen dat het meest eigene het gevoel is. Met name bij mannen zul je vaker de ratio als het meest eigene tegenkomen.

Haha.. het verschil tussen mannen en vrouwen. 😁😉

 Maar verhip.. ik zou idd meteen gevoel antwoorden. 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei HJW2:
Op 2-6-2023 om 07:31 zei Dat beloof ik:

Kijken naar voetbal en de dood. Dat zijn heel verschillende zaken.

Uiteraard zijn dat twee verschillende zaken.

Het punt is: je kan dus blijkbaar iets aanschouwen, ergens getuige van zijn, zonder er zelf (definitief) onderdeel van te zijn.

Er is nog nooit iemand dood geweest om vervolgens te komen vertellen hoe dat was. Dat is iets anders dan naar voetbal kijken. Je wil nu via voetbal iets duidelijk maken wat je via de dood niet kunt. Maar we hebben het over de dood, niet over voetbal.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Er is nog nooit iemand dood geweest om vervolgens te komen vertellen hoe dat was. Dat is iets anders dan naar voetbal kijken. Je wil nu via voetbal iets duidelijk maken wat je via de dood niet kunt. Maar we hebben het over de dood, niet over voetbal.

Punt is dat je dus heel goed iets kunt aanschouwen, ergens getuige van kunt zijn zonder daar (definitief) onderdeel van uit te maken.

Ik denk eerder dat het probleem is dat het niet in jouw denkwereld past. Je gelooft niet in een leven na de dood, dus kan het niet.

Maar dat is confirmation bias denken.

8 uur geleden zei Hopper:

En wat is in de wereld?  Het eigene.  Je kunt niet én de liefde beleven én de wereld liefhebben.  We zijn in de wereld, maar niet van de wereld, dat is wat er ontdekt kan worden.

Dat klopt. Maar zolang je nog overtuigd bent van zaken als "oordeel" en "rechtvaardigheid" leef je mijns inziens nog in het veld van goed en kwaad. Want goed/kwaad en oordeel/rechtvaardigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je nog in die termen denkt, ben je volgens mij van de wereld. Als je uit dat veld stapt en in de Liefde stapt, dan zijn oordeel en rechtvaardigheid ook niet relevant meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Petra.:

Haha.. het verschil tussen mannen en vrouwen. 😁😉

 Maar verhip.. ik zou idd meteen gevoel antwoorden. 

 

 

Bij de man staat de ratio -  in principe - voorop. En bij de vrouw het gevoel - ook in principe.

De vrouw staat daarom dichter bij ‘ God’; de man staat wat dat betreft 'naast' de Schepping. En kan deze - in principe - alleen via de vrouw beleven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bij mannen staat gevoel volgens mij ook voorop, ze uiten dat echter anders. Onze stijl van uiten verschilt van die van vrouwen. 

 

9 minuten geleden zei Yours:

Bij de man staat de ratio -  in principe - voorop. En bij de vrouw het gevoel - ook in principe.

De vrouw staat daarom dichter bij ‘ God’; de man staat wat dat betreft 'naast' de Schepping. En kan deze - in principe - alleen via de vrouw beleven.

Waarom waren de profeten dan allen mannen? Dat klopt niet wat je zegt. Dicht bij God staan heeft niet te maken met man of vrouw zijn, maar met je ingesteldheid als mens.

bewerkt door MaartenV
Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Yours:

De vrouw staat daarom dichter bij ‘ God’; de man staat wat dat betreft 'naast' de Schepping. En kan deze - in principe - alleen via de vrouw beleven.

Het vrouwelijke deel van de mens staat daarom dichter bij God dan het mannelijk deel…..zou een correctere omschrijving zijn.😏

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei HJW2:

 

Dat klopt. Maar zolang je nog overtuigd bent van zaken als "oordeel" en "rechtvaardigheid" leef je mijns inziens nog in het veld van goed en kwaad. Want goed/kwaad en oordeel/rechtvaardigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je nog in die termen denkt, ben je volgens mij van de wereld. Als je uit dat veld stapt en in de Liefde stapt, dan zijn oordeel en rechtvaardigheid ook niet relevant meer.

Je draait de kwestie om.   Het oordeel is aanwezig in het veld van goed en kwaad.   Waar vindt dan de afscheiding plaats?  De mens die -geestelijk- het veld van goed en kwaad verlaat.

Gisteren schreef je nog: "In deze wereld denkt vrijwel iedereen in termen van "afgescheidenheid" en "dualiteit". Jouw voorbeeld geeft dit prima aan."

Het wil er dus niet bij je in dat je je zelf dient af te scheiden van deze wereld van goed en kwaad.  Dat is afgescheiden zijn van zowel  goed als  kwaad.  Jezus zegt dat zo in Matteüs 10:34-39 :

-----------------

Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

-------------------

In deze reactie heb je het over "uit het veld stappen" , maar dat is wel een afgescheidenheid, vandaar ook de metafoor van het zwaard bij Jezus.

1 uur geleden zei Yours:

Bij de man staat de ratio -  in principe - voorop. En bij de vrouw het gevoel - ook in principe.

De vrouw staat daarom dichter bij ‘ God’; de man staat wat dat betreft 'naast' de Schepping. En kan deze - in principe - alleen via de vrouw beleven.

Je hebt kennelijk een 'beeld' van God, anders kun je er niet dichterbij of verder vandaan zijn.  Alsof je God kunt 'voelen'.   God kan gevoeld noch bedacht (ratio) worden.  (God is dus mannelijk noch vrouwelijk)

Toch is God mededeelzaam, anders heeft het gaan van 'de weg' geen zin.  Middels de Zoon komen we tot de Vader.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Je hebt kennelijk een 'beeld' van God, anders kun je er niet dichterbij of verder vandaan zijn.  Alsof je God kunt 'voelen'.   God kan gevoeld noch bedacht (ratio) worden.  (God is dus mannelijk noch vrouwelijk)

 

1 uur geleden zei HJW2:

Het vrouwelijke deel van de mens staat daarom dichter bij God dan het mannelijk deel…..zou een correctere omschrijving zijn.😏

 

2 uur geleden zei MaartenV:

Bij mannen staat gevoel volgens mij ook voorop, ze uiten dat echter anders. Onze stijl van uiten verschilt van die van vrouwen. 

 

Waarom waren de profeten dan allen mannen? Dat klopt niet wat je zegt. Dicht bij God staan heeft niet te maken met man of vrouw zijn, maar met je ingesteldheid als mens.

Binnen de non-dualiteit dragen zowel mannen als vrouwen het mannelijke (de ratio) als het vrouwelijke aspect (het gevoel) in zich dat in principe in balans is en continue in elkaar opgaat. Dat wordt anders als de afgescheidenheid van ‘God’, en dus de dualiteit, een feit is door het willen (èn moeten) belèven.

Als de mens dan eenmaal in de dualiteit oftewel ‘in de wereld’ staat komt er door het beléven een onbalans. Dan wordt de vrouw meer gevoel doordat zij kinderen baart en de man meer ratio omdat er in die situatie (ook) ‘werelds’ gehandeld moet worden. 

Geïnspireerd kunnen beiden echter blijven worden, wat ook in ‘profetieën’ tot uitdrukking komt. Maar een ieder wéét ook hoe dat - in het algemeen - in de wereldse praktijk uitwerkt. 

Terugkeren naar de non-dualiteit is inderdaad mogelijk (totdat je dat niet meer wilt/kunt door oorzaak en gevolg/karma) via de weg van de Zoon, waardoor je weer tot de Vader/Moeder komt. 

bewerkt door Yours
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Yours:

 

 

Binnen de non-dualiteit dragen zowel mannen als vrouwen het mannelijke (de ratio) als het vrouwelijke aspect (het gevoel) in zich dat in principe in balans is en continue in elkaar opgaat. Dat wordt anders als de afgescheidenheid van ‘God’, en dus de dualiteit, een feit is door het willen (èn moeten) belèven.

Als de mens dan eenmaal in de dualiteit oftewel ‘in de wereld’ staat komt er door het beléven een onbalans. Dan wordt de vrouw meer gevoel doordat zij kinderen baart en de man meer ratio omdat er in die situatie (ook) ‘werelds’ gehandeld moet worden. 

Geïnspireerd kunnen beiden echter blijven worden, wat ook in ‘profetieën’ tot uitdrukking komt. Maar een ieder wéét ook hoe dat - in het algemeen - in de wereldse praktijk uitwerkt. 

Terugkeren naar de non-dualiteit is inderdaad mogelijk (totdat je dat niet meer wilt/kunt door oorzaak en gevolg/karma) via de weg van de Zoon, waardoor je weer tot de Vader/Moeder komt. 

Je beschrijft een deel van de innerlijke weg.   De mens welke zich spiritueel ontwikkelt brengt de mannelijke en de vrouwelijke kwaliteiten in zichzelf in balans, zodat geen van beiden meer overheersen.   Doch 'in balans' wil alleen zeggen dat het werkzaam is op fysiek en mentaal niveau.   Op spiritueel niveau (daar waar alles één is) is geen sprake van balans.   Binnen God (Non-dualiteit) is geen balans, God heeft heeft geen tegengestelden in zich.   God is (o.a.)  de Scheppende kracht die de tegenstellingen schept.  (Creatio ex nihilo , Schepping uit het niets)

God brengt de tegenstellingen (polariteiten) voort.   Dat is een noodzakelijkheid , anders kan onze wereld niet bestaan zoals die bestaat.  Het 'balansen' op fysiek en mentaal niveau brengt de mens terug naar God.  Het opgeven van de eigen wil bestaat er dan ook uit dan we geen van de polariteiten meer 'willen'.

Met betrekking op de beide geslachten wil dat dan ook zeggen dat beide geslachten volkomen gelijkwaardig zijn, we 'willen' dan niet meer mannelijk of vrouwelijk zijn. We gebruiken de kwaliteiten van beide seksen al naar gelang de situatie dat vraagt.  Hierdoor verdwijnen minderwaardige of meerderwaardige gevoelens.   Als deze rook om je hoofd is verdwenen valt het pas op hoe mensen overdreven mannelijk (haantjesgedrag) of vrouwelijk zich presenteren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Je draait de kwestie om.   Het oordeel is aanwezig in het veld van goed en kwaad.  

Ik probeer te snappen waar ik het omdraai. Het oordeel zit in dat veld. Als jij gelooft dat er een oordeel is (God zal oordelen) dan denk je toch nog vanuit dat veld van goed en kwaad ?

Zelfs God zit dan nog in het veld van goed en kwaad.........

Citaat

Waar vindt dan de afscheiding plaats?  De mens die -geestelijk- het veld van goed en kwaad verlaat.

En daarmee ook dus niet meer gelooft in oordeel en rechtvaardigheid.

Dat is precies wat ik zeg. Waar gat het volgens jou fout in mijn woorden ?

Citaat

Het wil er dus niet bij je in dat je je zelf dient af te scheiden van deze wereld van goed en kwaad.  Dat is afgescheiden zijn van zowel  goed als  kwaad.  Jezus zegt dat zo in Matteüs 10:34-39 :

Dat gaat er bij mij uitstekend in. Maar als je je afscheidt van goed en kwaad zijn oordeel en rechtvaardigheid irrelevant geworden. Twee zaken waar jij, conform jouw woorden, nog steeds vanuit gaat.

Ik kan die twee niet verenigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei HJW2:

Ik probeer te snappen waar ik het omdraai. Het oordeel zit in dat veld. Als jij gelooft dat er een oordeel is (God zal oordelen) dan denk je toch nog vanuit dat veld van goed en kwaad ?

Zelfs God zit dan nog in het veld van goed en kwaad.........

 

Nee, God zit niet in het veld van goed en kwaad.   Jezus zegt: "Want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden".    Door het eigen oordeel zul je veroordeelt worden, leest de goede verstaander.   Dat is het oordeel 'aan God laten'.  De mens is zélf veroorzaker van dat oordeel.

God kan dan niet anders zeggen dan: "Het zij zo". (Mijn interpretatie zonder te willen buikspreken voor God)

Citaat

En daarmee ook dus niet meer gelooft in oordeel en rechtvaardigheid.

Dat is precies wat ik zeg. Waar gaat het volgens jou fout in mijn woorden ?

Jij verwerpt in je reactie van gisteren het afscheiden van 'de wereld'.  Zo heb ik jouw reactie althans geïnterpreteerd. 

Citaat

Dat gaat er bij mij uitstekend in. Maar als je je afscheidt van goed en kwaad zijn oordeel en rechtvaardigheid irrelevant geworden. Twee zaken waar jij, conform jouw woorden, nog steeds vanuit gaat.

Ik kan die twee niet verenigen.

Voor mij zijn oordeel en rechtvaardigheid irrelevant geworden.  Maar ik ben niet alleen op de wereld.  

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid