Spring naar bijdragen

Ik wil vertellen over een getuigenis over wat waarschijnlijk na de dood zal gebeuren


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Yours:

 

Hier zie ik de Alverzoening in terug die ons uiteindelijk te wachten staat. 

Als God werkelijk alverzoening nastreeft dan was het allang gebeurt. Teminste, zo denk ik erover. Het idee is mooi maar is strijdig met de rode draad die door de bijbel loopt. Alverzoening had dan meteen kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld met uitstorting van geest over de hele mensheid met Pinksteren. Maar God heeft andere plannen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 90
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Zoals gezegd zijn het mooie verzen maar ik zie geen relatie met het verhaal van @MaartenV

Als je met opgaan bedoeld dat we helemaal met Hem samensmelten en dus onszelf verliezen, dan heb je gelijk dat dat niet zijn voornemen is. Maar een dergelijke vereniging heeft mijns inziens dan ook ni

Vaders die langs de lijn van het voetbalveld staan, kunnen geen getuige zijn van de wedstrijd. Ze hebben immers  wel “bijna” in het veld gestaan, maar niet echt.  

33 minuten geleden zei Hermanos2:

Als God werkelijk alverzoening nastreeft dan was het allang gebeurt. Teminste, zo denk ik erover. Het idee is mooi maar is strijdig met de rode draad die door de bijbel loopt. Alverzoening had dan meteen kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld met uitstorting van geest over de hele mensheid met Pinksteren. Maar God heeft andere plannen. 

In mijn visie heeft iedere ziel/geest de eigen weg te gaan via verschillende incarnaties als man/vrouw. En afhankelijk van je afstemming na de dood kom je daar terecht waar je op dat moment staat binnen het veld van goed dan wel kwaad.

Uiteindelijk zal de Alverzoening echter de eindbestemming van elk mens zijn zoals ook de BDE’er daar bij zijn uittreding iets van waarnam in de ‘Stad van Licht’, waar men dat geluk als individuele ziel nauwelijks kan bevatten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Yours:

Dag Maarten,

Interessante video waar je een goede beschrijving van geeft.

Allereerst is daar de levensschouw, waarbinnen men geconfronteerd wordt met het gevoel van jezelf èn van anderen in je (geleefde) leven.

Zoals je bent ga je over: de ‘afstemming’ waar je terecht komt ligt in je eigen handen. Altruïstische daden brengen je inderdaad een ‘level’ hoger.

Opvallend vond ik ook de beschrijving tot in detail van het leven èn gebeurtenissen waar deze mens vòòr zijn geboorte voor kon kiezen, o.a. of hij man of vrouw wilde zijn en bij welke ouders hij geboren wilde worden. 

Hier zie ik de Alverzoening in terug die ons uiteindelijk te wachten staat. 

Ja, de man beschrijft ook dat we voor onze geboorte ons lichaam en onze ouders kiezen. Daar heb ik het wat moeilijker mee, omdat ik denk dat we als baby nog alles moeten leren. We moeten zelfs leren wat dieptezicht is en wat kleuren en vormen zijn. Dus er is een mechanisme dat ons dat alles doet vergeten. De geïnterviewde zegt ook zich plots alles te herinneren van voor de geboorte tijdens zijn BDE (pre-birth memories) alsof hij ze werkelijk heeft meegemaakt. Hij schrijft ook dat het daar meer werkelijk aanvoelt dan hier.

bewerkt door MaartenV
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Als God werkelijk alverzoening nastreeft dan was het allang gebeurt. Teminste, zo denk ik erover. Het idee is mooi maar is strijdig met de rode draad die door de bijbel loopt. Alverzoening had dan meteen kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld met uitstorting van geest over de hele mensheid met Pinksteren. Maar God heeft andere plannen. 


De Alverzoening is helemaal niet strijdig met de rode draad die door de bijbel loopt. De gevestigde kerken maken een vergissing door te beweren dat ongelovigen voor eeuwig naar de hel zouden gaan of zouden worden vernietigd.  Hier een uitstekende uiteenzetting. Vanaf de drie minuut achttien: 


4:40: “He chooses the elect and then uses the elect to reach the rest.  He doesn’t choose the elect and dámn the rest, he uses the elect to reach the rest. The elect become laborers with God and Christ”.

Zou God tegen de mens zeggen “Heb uw vijanden lief” en Zelf die vijanden voor eeuwig pijnigen of vernietigen?  Daar klopt niets van. Om het met de woorden van Martin Zender te zeggen, dat is primitief Bedrock gedachtengoed uit het Flintstones tijdperk.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Hopper:

De mens moet naar God toe bewegen, omdat andersom onmogelijk is.

Met je eens. En ook: de mens kan naar God toe bewegen, omdat God Zich eerst naar de mens toe heeft bewogen toen God mens werd in Jezus van Nazareth en Zichzelf gaf aan het Levenschenkend kruis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Flawless victory:

Met je eens. En ook: de mens kan naar God toe bewegen, omdat God Zich eerst naar de mens toe heeft bewogen toen God mens werd in Jezus van Nazareth en Zichzelf gaf aan het Levenschenkend kruis.

Schenken is het geheim.  De mens schenkt zichzelf aan God (In uw hand beveel ik mijn geest)(Niet mijn wil geschiedde, maar Uw wil geschiede).   Het schenken kan alleen zonder voorwaarde worden voltrokken, anders zou de mens er iets voor terug willen hebben van God.   Een leven na de dood willen hebben zie ik dan ook als tegen de leer.

We kunnen de Vader alleen kennen middels de Zoon.  Zo staat het in Matt 11:27 "Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren."   Hierin vindt de ziel rust en is het verlangen naar een leven na de dood uitgedoofd.

Indien dit verlangen niet is uitgedoofd leven er nog begeertes is de mens.  De begeerte om in het hiernamaals voort te bestaan.

51 minuten geleden zei Flawless victory:


“He chooses the elect and then uses the elect to reach the rest.  He doesn’t choose the elect and dámn the rest, he uses the elect to reach the rest. The elect become laborers with God and Christ”.

Op zich klopt deze quote.   Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat er een 'Alverzoening' wordt bereikt.  (Begrepen als universele verlossing).  Zoiets ligt in het toekomstige, dus daar valt niets van te zeggen.    Zielen die in het aardse blijven hangen zullen er altijd wel zijn.  Als ik door mijn oogharen naar deze wereld kijk, dan zijn de meeste mensen gevangen door aardse begeertes.  

Tweede argument: in Mattheüs 16 staat dat wie zijn leven wil behouden 'hetzelve' zal verliezen.   Waarmee Jezus beweert dat er legio mensen zijn welke 'hetzelve' zullen verliezen en een Alverzoening dus onmogelijk is.   Ik ben het daar mee eens.   Om terug te keren tot de Zoon zal de mens moeten bewegen en de meeste mensen geloven het allemaal wel wat of hangen eigen ideeën aan.

Het is het centrale thema in Jezus' leer: de verloren zoon komt thuis.   Of niet...

Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Flawless victory:


De Alverzoening is helemaal niet strijdig met de rode draad die door de bijbel loopt. De gevestigde kerken maken een vergissing door te beweren dat ongelovigen voor eeuwig naar de hel zouden gaan of zouden worden vernietigd.  Hier een uitstekende uiteenzetting. Vanaf de drie minuut achttien: 


4:40: “He chooses the elect and then uses the elect to reach the rest.  He doesn’t choose the elect and dámn the rest, he uses the elect to reach the rest. The elect become laborers with God and Christ”.

Zou God tegen de mens zeggen “Heb uw vijanden lief” en Zelf die vijanden voor eeuwig pijnigen of vernietigen?  Daar klopt niets van. Om het met de woorden van Martin Zender te zeggen, dat is primitief Bedrock gedachtengoed uit het Flintstones tijdperk.

Ik hou wel van de Flintstones. Ik wil straks ook zo'n trapauto. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Flawless victory:


De Alverzoening is helemaal niet strijdig met de rode draad die door de bijbel loopt. De gevestigde kerken maken een vergissing door te beweren dat ongelovigen voor eeuwig naar de hel zouden gaan of zouden worden vernietigd.  Hier een uitstekende uiteenzetting. Vanaf de drie minuut achttien: 


4:40: “He chooses the elect and then uses the elect to reach the rest.  He doesn’t choose the elect and dámn the rest, he uses the elect to reach the rest. The elect become laborers with God and Christ”.

Zou God tegen de mens zeggen “Heb uw vijanden lief” en Zelf die vijanden voor eeuwig pijnigen of vernietigen?  Daar klopt niets van. Om het met de woorden van Martin Zender te zeggen, dat is primitief Bedrock gedachtengoed uit het Flintstones tijdperk.

Ik heb het hele filmpje gezien. Wat is dan met hen die niet geïnteresseerd zijn in God? Worden zij gedwongen tot geloof? Deze man stelt zijn uitspraken volgens mij bewust wat extreem om zijn argumenten kracht bij te zetten. Zo ook de Flintstones uitspraak. Want het boek Genesis stamt ook uit het Flintstones tijdperk. Al met al vind ik het geen heel sterk verhaal. Volgens mij maakt hij onvoldoende duidelijk waar hij spreekt over zondaars of over ongelovigen. Het lijkt of hij ze over een kam scheert. 

7 uur geleden zei Yours:

In mijn visie heeft iedere ziel/geest de eigen weg te gaan via verschillende incarnaties als man/vrouw. En afhankelijk van je afstemming na de dood kom je daar terecht waar je op dat moment staat binnen het veld van goed dan wel kwaad.

Uiteindelijk zal de Alverzoening echter de eindbestemming van elk mens zijn zoals ook de BDE’er daar bij zijn uittreding iets van waarnam in de ‘Stad van Licht’, waar men dat geluk als individuele ziel nauwelijks kan bevatten. 

Prima hoor. Ik geloof niet in onsterfelijke zielen en ook niet in reïncarnatie. Maar schrijf gerust wat dingen op. Forum blijft draaiende. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei MaartenV:

Ik denk dat door inzicht in 'na de dood' te krijgen, je plots beter begrijpt wat ons te doen staat hier en nu. Het is alsof je dan het grotere kader begrijpt waarbinnen dit alles hier betekenis en zin krijgt. Hoe ruimer je kan kijken, tot over de dood heen, hoe beter je je situatie waar je nu bent kan kaderen binnen een groter geheel waardoor je ook de algehele zin begint te zien. In dit geval: een moreel goed leven proberen leiden waardoor je naar God en de Engelen of Lichtwezens toe kan groeien.

Er zijn mensen die er van overtuigd zijn dat ze eeuwig gemarteld/bestraft worden als ze geen "moreel goed leven leiden". Tóch heeft de geschiedenis ons geleerd dat het diezelfde mensen er niet van weerhouden heeft om moreel slechte dingen te doen. Er zijn ook mensen die er van overtuigd zijn dat er geen -na de dood is- en dat dit ene leventje alles is wat je hebt. Toch proberen zij een moreel goed leven te leiden. 

Ik denk dat het vanuit je binnenste komt, als je moreel goed geblauwdrukt bent kun je niet anders dan dat. Als je moreel verkeerd 'gebouwd' bent kun je niet anders dan dat. (Je kunt wel doen wat je wil maar niet willen wat je wil). 

En dan is er nog de kwestie... -wat is een moreel goed leven-. Waar de meningen over kunnen verschillen. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Hermanos2:

Als God werkelijk alverzoening nastreeft dan was het allang gebeurt. Teminste, zo denk ik erover.

Misschien is die Alverzoening allang gebeurd. Of beter gezegd ..gebeurt het dagelijks, elke dag weer omdat iedereen volmaakt in de hemel komt. 

 

Citaat

Het idee is mooi maar is strijdig met de rode draad die door de bijbel loopt. Alverzoening had dan meteen kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld met uitstorting van geest over de hele mensheid met Pinksteren. Maar God heeft andere plannen. 

Ik herinner me dat jij degene was die die gruwelijke Leviticus tekst waar ik zo van schrok uitlegde als iets moois. Geen gebreken in de hemel. God zal ieder gebrek/ziekte herstellen en volmaakt maken. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Hermanos2:

Ik geloof niet in onsterfelijke zielen en ook niet in reïncarnatie

Doordat ik zelf op volwassen leeftijd een ervaring van Liefde, Harmonie en Schoonheid kreeg, waardoor ik opnieuw met de Bron verbonden werd,  wéét ik dat reïncarnatie aan de basis van ons bestaan ligt. En dat ieder mens aan deze Wet is onderworpen. Uiteindelijk zal iedereen deel hebben aan de genade èn Liefde van Jezus Christus. Het leven is in die zin een puur individueel proces dat elk mens in zijn/haar eigen tempo doormaakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Misschien is die Alverzoening allang gebeurd. Of beter gezegd ..gebeurt het dagelijks, elke dag weer omdat iedereen volmaakt in de hemel komt. 

 

Ik herinner me dat jij degene was die die gruwelijke Leviticus tekst waar ik zo van schrok uitlegde als iets moois. Geen gebreken in de hemel. God zal ieder gebrek/ziekte herstellen en volmaakt maken. 

 

Ja, inderdaad. Maar ik ga ervanuit dat God niet geïnteresseerd is in ongelovigen. Ik stel het bewust heel zwart wit. Hij geneest wie door hem genezen wil worden. Dat zullen dus gelovigen zijn. Dus die tekst uit Leviticus? Ja, inderdaad. Gebrekkigen hebben gelukkig geen plek in God's land. Hij zal hen eerst genezen. Dat is geen alverzoening want ongelovigen zullen zich tot eerst door Jezus moeten laten reinigen, verlossen. Alvorens een beroep te kunnen doen op beloofde genezing. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

De levensterugblik die mensen ervaren bij een Bijna-Dood Ervaring leert ons volgens mij iets over onze 'taak' waarnaar vaak wordt verwezen wanneer mensen worden teruggestuurd uit die ervaring naar hun lichaam. Men zegt daar dan: 'je bent nog niet klaar, je hebt nog een taak te doen'.

Uit die BDE's blijkt dat alledaagse kleine daden van vriendelijkheid volstaan. Die dingen zijn heel belangrijk 'daarginds'. Een glimlach tav een vreemde, een vriendelijk woord, een helpende hand, een kleine attentie. Enzovoort. Een kleine schijnbaar onooglijke daad van altruïsme, is 'daarginds' enorm te waarderen. Dus ja, ik weet wat me te doen staat:)

ps: het is niet het aantal daden dat belangrijk is, maar onze ingesteldheid. Met welke gevoelen en intentie naar de ander toe doen we het. 

Of je nu Christen bent of humanist of atheïst, dat doet er dan niet toe voor God, denk ik. 

bewerkt door MaartenV
Link naar bericht
Deel via andere websites

Die zogeheten levensterugblik is natuurlijk in werkelijkheid zeldzaam.  Omdat BDE op zich al zeldzaam is.   En BDE lang niet altijd gepaard gaat met dergelijke zaken.   Vermoedelijk is die levensterugblik de eigen geest welke wroeging heeft nu de dood zich aandient.  (Aan lijkt te dienen).  Te vergelijken met gewetenswroeging.

Een letterlijke levensterugblik kan het ook nooit zijn, die zou namelijk net zo lang duren als dat je geleefd heb.

https://www.theologie.nl/artikelen/preekschets-matteus-1626/

Lees dit artikel maar eens rustig door.  Vermoedelijk zijn BDE'ers mensen die denken nog wat in de wereld te winnen te hebben en het kruis hebben verworpen.   Zij zijn nog gekluisterd aan hun aardse bestaan en gedoemd tot reïncarnatie.   God zendt weer terug uit het paradijs, zij hebben hun leven willen behouden.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei MaartenV:

De levensterugblik die mensen ervaren bij een Bijna-Dood Ervaring leert ons volgens mij iets over onze 'taak' waarnaar vaak wordt verwezen wanneer mensen worden teruggestuurd uit die ervaring naar hun lichaam. Men zegt daar dan: 'je bent nog niet klaar, je hebt nog een taak te doen'.

Uit die BDE's blijkt dat alledaagse kleine daden van vriendelijkheid volstaan. Die dingen zijn heel belangrijk 'daarginds'. Een glimlach tav een vreemde, een vriendelijk woord, een helpende hand, een kleine attentie. Enzovoort. Een kleine schijnbaar onooglijke daad van altruïsme, is 'daarginds' enorm te waarderen. Dus ja, ik weet wat me te doen staat:)

ps: het is niet het aantal daden dat belangrijk is, maar onze ingesteldheid. Met welke gevoelen en intentie naar de ander toe doen we het. 

Of je nu Christen bent of humanist of atheïst, dat doet er dan niet toe voor God, denk ik. 

Dus geloven hoeft niet persé? De bijbel tilt er anders wel behoorlijk zwaar aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Hopper:

Die zogeheten levensterugblik is natuurlijk in werkelijkheid zeldzaam.  Omdat BDE op zich al zeldzaam is.   En BDE lang niet altijd gepaard gaat met dergelijke zaken.   Vermoedelijk is die levensterugblik de eigen geest welke wroeging heeft nu de dood zich aandient.  (Aan lijkt te dienen).  Te vergelijken met gewetenswroeging.

Een letterlijke levensterugblik kan het ook nooit zijn, die zou namelijk net zo lang duren als dat je geleefd heb.

https://www.theologie.nl/artikelen/preekschets-matteus-1626/

Lees dit artikel maar eens rustig door.  Vermoedelijk zijn BDE'ers mensen die denken nog wat in de wereld te winnen te hebben en het kruis hebben verworpen.   Zij zijn nog gekluisterd aan hun aardse bestaan en gedoemd tot reïncarnatie.   God zendt weer terug uit het paradijs, zij hebben hun leven willen behouden.

Het klopt dat een BDE zeldzaam is. Zo'n 10 procent van de mensen die een hart aanval hebben, beleven een BDE al dan niet met een levensterugblik.

Dat het om wroeging gaat, denk ik niet. Mensen hebben een sterk verruimd bewustzijn en zij zijn in een 'ruimte' waar er geen tijd is. Alles gebeurt tegelijk. Ze kunnen het bijna niet verwoorden eens ze terug zijn. De onverwoordelijkheid van God. Er zijn eigenlijk geen woorden voor om de ervaring te beschrijven, aangezien wij hier op Aarde geen vergelijkbare referentie ervaring hebben waardoor men er met woorden naar kan wijzen.

In dat sterk verruimde bewustzijn herbeleven ze in een fractie van een seconde hun hele leven van geboorte tot dan. Ze herbeleven niet enkel wat zijzelf voelden, maar ook wat de ander voelden waarmee zij interageerden tijdens het leven. Ze kunnen zowel de emoties, gedachten en intenties voelen van zichzelf en de ander. Over alles uit hun voorbije leven. En dat in een fractie van een seconde. Wie alleen kan dat? Alleen God is daartoe in staat je dat te geven.

Dit komt ook uit een zuivere bron: een mens die alles verliest en zich volledig aan God overgeeft in de dood. Zo iemand komt met zo'n verhaal terug.

Dus geen instituut dat macht heeft of één of andere gezagsfiguur. Nee, de meest zwakke en tere mensen die zich volledig overgaven aan de dood, komen met dat pure, eerlijke, en zo te zien hier ook zeer kwetsbare, verhaal. 

 

 

5 uur geleden zei Hermanos2:

Dus geloven hoeft niet persé? De bijbel tilt er anders wel behoorlijk zwaar aan.

Neen, geloven hoeft niet; Er zijn vele getuigenissen van niet-gelovigen van de grootse onvoorwaardelijke Liefde van God tijdens zo'n BDE. Zij geloofden niet. Nu 'weten' zij. Zij geloven niet, maar zij 'weten'.

bewerkt door MaartenV
Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei MaartenV:

Het klopt dat een BDE zeldzaam is. Zo'n 10 procent van de mensen die een hart aanval hebben, beleven een BDE al dan niet met een levensterugblik.

Dat het om wroeging gaat, denk ik niet. Mensen hebben een sterk verruimd bewustzijn en zij zijn in een 'ruimte' waar er geen tijd is. Alles gebeurt tegelijk. Ze kunnen het bijna niet verwoorden eens ze terug zijn. De onverwoordelijkheid van God. Er zijn eigenlijk geen woorden voor om de ervaring te beschrijven, aangezien wij hier op Aarde geen vergelijkbare referentie ervaring hebben waardoor men er met woorden naar kan wijzen.

In dat sterk verruimde bewustzijn herbeleven ze in een fractie van een seconde hun hele leven van geboorte tot dan. Ze herbeleven niet enkel wat zijzelf voelden, maar ook wat de ander voelden waarmee zij interageerden tijdens het leven. Ze kunnen zowel de emoties, gedachten en intenties voelen van zichzelf en de ander. Over alles uit hun voorbije leven. En dat in een fractie van een seconde. Wie alleen kan dat? Alleen God is daartoe in staat je dat te geven.

Dit komt ook uit een zuivere bron: een mens die alles verliest en zich volledig aan God overgeeft in de dood. Zo iemand komt met zo'n verhaal terug.

Dus geen instituut dat macht heeft of één of andere gezagsfiguur. Nee, de meest zwakke en tere mensen die zich volledig overgaven aan de dood, komen met dat pure, eerlijke, en zo te zien hier ook zeer kwetsbare, verhaal. 

 

 

Neen, geloven hoeft niet; Er zijn vele getuigenissen van niet-gelovigen van de grootse onvoorwaardelijke Liefde van God tijdens zo'n BDE. Zij geloofden niet. Nu 'weten' zij. Zij geloven niet, maar zij 'weten'.

Waarom zou een BDE zeldzaam zijn? We weten niet of iedereen mededeelzaam is. Misschien schamen mensen zich ervoor en komt het veel vaker voor dan gedacht. Mogelijk heeft zelfs iedereen vóór zijn dood een BDE. Als zij aansluitend sterven kunnen we het niet meer navragen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Waarom zou een BDE zeldzaam zijn? We weten niet of iedereen mededeelzaam is. Misschien schamen mensen zich ervoor en komt het veel vaker voor dan gedacht. Mogelijk heeft zelfs iedereen vóór zijn dood een BDE. Als zij aansluitend sterven kunnen we het niet meer navragen.

Ja, daar ben ik het wel mee eens. Mensen herinneren zich het niet altijd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei MaartenV:

Het klopt dat een BDE zeldzaam is. Zo'n 10 procent van de mensen die een hart aanval hebben, beleven een BDE al dan niet met een levensterugblik.

Dat het om wroeging gaat, denk ik niet. Mensen hebben een sterk verruimd bewustzijn en zij zijn in een 'ruimte' waar er geen tijd is. Alles gebeurt tegelijk. Ze kunnen het bijna niet verwoorden eens ze terug zijn. De onverwoordelijkheid van God. Er zijn eigenlijk geen woorden voor om de ervaring te beschrijven, aangezien wij hier op Aarde geen vergelijkbare referentie ervaring hebben waardoor men er met woorden naar kan wijzen.

In dat sterk verruimde bewustzijn herbeleven ze in een fractie van een seconde hun hele leven van geboorte tot dan. Ze herbeleven niet enkel wat zijzelf voelden, maar ook wat de ander voelden waarmee zij interageerden tijdens het leven. Ze kunnen zowel de emoties, gedachten en intenties voelen van zichzelf en de ander. Over alles uit hun voorbije leven. En dat in een fractie van een seconde. Wie alleen kan dat? Alleen God is daartoe in staat je dat te geven.

Dit komt ook uit een zuivere bron: een mens die alles verliest en zich volledig aan God overgeeft in de dood. Zo iemand komt met zo'n verhaal terug.

Dus geen instituut dat macht heeft of één of andere gezagsfiguur. Nee, de meest zwakke en tere mensen die zich volledig overgaven aan de dood, komen met dat pure, eerlijke, en zo te zien hier ook zeer kwetsbare, verhaal. 

 

Sorry Maarten, maar je schrijft dingen die helemaal niet kunnen.   Verruimd bewustzijn is niet meer dan een modekreet om mysterieus te doen.   De werkelijkheid is dat bewustzijn werkt als een spiegel, als er een vliegtuig in verschijnt dan is de mens zich bewust van een vliegtuig.  Maar dan is er geen plaats voor nog 1000 andere dingen.   Alles tegelijk kan ook niet gebeuren, dat wat verschijnt in bewustzijn verschijnt in chronologische volgorde.  

Ik beschouw dit als pure fantasie voortkomend uit gebrek aan kennis.  Er zijn meer zaken tussen hemel en aarde dan we voor mogelijk houden , maar zoals jij beschrijft is een vorm van spiritueel populisme.  Wat daadwerkelijk spiritueel beleven juist in de weg staat.

https://www.dharmatoevlucht.nl/over-de-dharmatoevlucht-2/order-of-buddhist-contemplatives/zenleraren/eerwaarde-baldwin-schreurs/gewaarzijn-als-een-spiegel/

Citaat

Een spiegel waarin de ervaring van dit moment weerspiegeld wordt.
En net zoals een spiegel niet van streek raakt, of opgewonden, gefrustreerd of verdrietig met wat weerspiegeld wordt,
laat je gewaarzijn dezelfde gelijkmoedigheid – zoals de boeddha het noemde – innemen ten opzichte van de ervaring van dit moment.

Een spiegel, zou die bewustzijn hebben, zou ook niets proberen te bereiken, niet meer te worden dat hij is, nog iets proberen kwijt te raken, afhankelijk van wat weerspiegelt wordt.
Het doet gewoon zijn werk, weerspiegelen.
En zo is het ook met ons gewaarzijn, het doet nu gewoon zijn werk het weerspiegelt als het ware, het is gewaar van dit moment, dit moment zoals het is.

De vergelijking met een spiegel is omdat een spiegel ieder verschijnsel weergeeft zoals die is.   Je zou kunnen zeggen dat je eigen bewustzijn zonder perceptie is.  Hoe komt die perceptie er dan in?  Dat doet de mens zelf, al je emoties, gedachten, geloof enz is wat kleuring geeft.   Een spiegel kan dan ook niet eens verruimen. Het is de perceptie welke verruimd, wat dus wil zeggen dat de BDE'er volgens jouw beschrijving simpelweg hallucineert........

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zijn ook getuigenissen van BDE'ers die hun eigen lichaam zagen liggen.  Deze getuigenissen zijn interessanter dan hallucinaties, omdat dat bewijst dat de ziel ook buiten het lichaam kan bestaan.  En dan voldoen ze ook aan de spirituele wetmatigheden.  Het is van belang om deze te kennen, want anders ga je zaken beweren welke onmogelijk zijn.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hopper:

Sorry Maarten, maar je schrijft dingen die helemaal niet kunnen.   Verruimd bewustzijn is niet meer dan een modekreet om mysterieus te doen.   De werkelijkheid is dat bewustzijn werkt als een spiegel, als er een vliegtuig in verschijnt dan is de mens zich bewust van een vliegtuig.  Maar dan is er geen plaats voor nog 1000 andere dingen.   Alles tegelijk kan ook niet gebeuren, dat wat verschijnt in bewustzijn verschijnt in chronologische volgorde.  

Ik beschouw dit als pure fantasie voortkomend uit gebrek aan kennis.  Er zijn meer zaken tussen hemel en aarde dan we voor mogelijk houden , maar zoals jij beschrijft is een vorm van spiritueel populisme.  Wat daadwerkelijk spiritueel beleven juist in de weg staat.

https://www.dharmatoevlucht.nl/over-de-dharmatoevlucht-2/order-of-buddhist-contemplatives/zenleraren/eerwaarde-baldwin-schreurs/gewaarzijn-als-een-spiegel/

De vergelijking met een spiegel is omdat een spiegel ieder verschijnsel weergeeft zoals die is.   Je zou kunnen zeggen dat je eigen bewustzijn zonder perceptie is.  Hoe komt die perceptie er dan in?  Dat doet de mens zelf, al je emoties, gedachten, geloof enz is wat kleuring geeft.   Een spiegel kan dan ook niet eens verruimen. Het is de perceptie welke verruimd, wat dus wil zeggen dat de BDE'er volgens jouw beschrijving simpelweg hallucineert........

 

Ten eerste, wanneer ik het heb over een 'verruimd bewustzijn', bedoel ik niet alleen een toename van het bewustzijn van een enkel moment, maar een ervaring die volgens velen buiten de normale menselijke ervaringen valt. Er zijn talloze getuigenissen van mensen die tijdens een BDE beweren dat ze een ongelooflijke hoeveelheid informatie tegelijkertijd ervaren hebben, iets wat onze huidige begripsvorming over het menselijk bewustzijn tart.

Het lijkt erop dat je bewustzijn ziet als een soort "spotlight" die slechts één ding tegelijk kan verlichten. Dit is een begrijpelijke metafoor, maar het is ook mogelijk dat onze perceptie van bewustzijn niet volledig is en dat er meer mogelijkheden zijn dan we ons nu kunnen voorstellen.

Je suggereert dat BDE's niet echt kunnen gebeuren omdat ze niet chronologisch zijn en alles tegelijk gebeurt. Echter, de getuigenissen van mensen die BDE's hebben ervaren, wijzen vaak op een ervaring die buiten onze normale opvattingen van tijd en ruimte valt. We kunnen misschien niet volledig begrijpen hoe dit mogelijk is, maar het is belangrijk om te erkennen dat onze huidige begripsvorming over tijd en ruimte is gebaseerd op onze dagelijkse ervaringen en de wetenschappelijke kennis die we tot nu toe hebben verzameld.

Het is volkomen begrijpelijk dat je deze getuigenissen sceptisch bekijkt, omdat ze in strijd lijken te zijn met onze gangbare begrip van bewustzijn, tijd en ruimte. Toch zijn er veel wetenschappelijke onderzoeken en getuigenissen die deze ervaringen ondersteunen. Zolang we niet definitief kunnen aantonen wat er precies gebeurt tijdens een BDE, lijkt het mij open en respectvol om naar de verhalen van degenen die ze hebben ervaren te luisteren.

Ik ben het met je eens dat er meer zaken tussen hemel en aarde zijn dan we ons kunnen voorstellen. Ik geloof dat BDE's mogelijk een van die dingen zijn, en ik moedig iedereen aan om met een open geest naar deze getuigenissen te luisteren. Het is belangrijk om niet te snel conclusies te trekken en ervoor te zorgen dat we onszelf niet beperken tot alleen wat we nu weten.

3 uur geleden zei Hopper:

Er zijn ook getuigenissen van BDE'ers die hun eigen lichaam zagen liggen.  Deze getuigenissen zijn interessanter dan hallucinaties, omdat dat bewijst dat de ziel ook buiten het lichaam kan bestaan.  En dan voldoen ze ook aan de spirituele wetmatigheden.  Het is van belang om deze te kennen, want anders ga je zaken beweren welke onmogelijk zijn.  

Inderdaad. Mensen worden buiten bewustzijn met oren en ogen bedekt de operatiekamer binnengebracht en zien zichzelf plots liggen van boven af en kunnen gesprekken horen in de operatiekamer. Soms ervaren ze zichzelf als een punt van zuiver bewustzijn en hebben ze 360 graden zicht. Soms ervaren ze een soort vrede en geluksgevoel die ze nergens hier op Aarde voelden.  Ze kunnen nadien vaak ook beschrijven wat ze het medisch personeel zagen doen met hun lichaam vanaf een positie boven en buiten het lichaam. Soms kunnen ze ook beschrijven wat er in de kamer ernaast gebeurde of kilometers verder af. 

 

bewerkt door MaartenV
Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei MaartenV:

Het is duidelijk dat je het niet eens bent met mijn uitleg van bijna-doodervaringen (BDE's), en ik waardeer je perspectief. Verschillende opvattingen zijn belangrijk voor een evenwichtig debat. Echter, ik zou graag wat punten willen verduidelijken.

Ten eerste, wanneer ik het heb over een 'verruimd bewustzijn', bedoel ik niet alleen een toename van het bewustzijn van een enkel moment, maar een ervaring die volgens velen buiten de normale menselijke ervaringen valt. Er zijn talloze getuigenissen van mensen die tijdens een BDE beweren dat ze een ongelooflijke hoeveelheid informatie tegelijkertijd ervaren hebben, iets wat onze huidige begripsvorming over het menselijk bewustzijn tart.

Het lijkt erop dat je bewustzijn ziet als een soort "spotlight" die slechts één ding tegelijk kan verlichten. Dit is een begrijpelijke metafoor, maar het is ook mogelijk dat onze perceptie van bewustzijn niet volledig is en dat er meer mogelijkheden zijn dan we ons nu kunnen voorstellen.

Je suggereert dat BDE's niet echt kunnen gebeuren omdat ze niet chronologisch zijn en alles tegelijk gebeurt. Echter, de getuigenissen van mensen die BDE's hebben ervaren, wijzen vaak op een ervaring die buiten onze normale opvattingen van tijd en ruimte valt. We kunnen misschien niet volledig begrijpen hoe dit mogelijk is, maar het is belangrijk om te erkennen dat onze huidige begripsvorming over tijd en ruimte is gebaseerd op onze dagelijkse ervaringen en de wetenschappelijke kennis die we tot nu toe hebben verzameld.

Het is volkomen begrijpelijk dat je deze getuigenissen sceptisch bekijkt, omdat ze in strijd lijken te zijn met onze gangbare begrip van bewustzijn, tijd en ruimte. Toch zijn er veel wetenschappelijke onderzoeken en getuigenissen die deze ervaringen ondersteunen. Zolang we niet definitief kunnen aantonen wat er precies gebeurt tijdens een BDE, lijkt het mij open en respectvol om naar de verhalen van degenen die ze hebben ervaren te luisteren.

Ik ben het met je eens dat er meer zaken tussen hemel en aarde zijn dan we ons kunnen voorstellen. Ik geloof dat BDE's mogelijk een van die dingen zijn, en ik moedig iedereen aan om met een open geest naar deze getuigenissen te luisteren. Het is belangrijk om niet te snel conclusies te trekken en ervoor te zorgen dat we onszelf niet beperken tot alleen wat we nu weten.

Ik ontken BDE niet, maar het moet wel passen in de werking van de menselijke geest.   Er zijn universele kenmerken van de menselijke geest.  Daarnaast is er ook nog eens de toestand waarin een menselijke geest zich bevindt.   In waaktoestand werkt de geest anders dan in slaaptoestand.  Wat we bv dromen noemen zou je een vorm van hallucineren kunnen noemen, maar omdat iedereen droomt vinden we het niks bijzonders.   Toch kun je wakker zijn in slaaptoestand, dan noem je het lucide droom.  Veel van die BDE ervaringen vertonen overeenkomsten met de lucide droom.  Doch het kenmerk van de lucide droom is dat de dromer er controle over heeft, dit i.t.t. de mensen die geen controle hebben over de droom.  Mensen die bv geloven dat God een persoon is zullen tijdens een BDE God als een persoon ervaren, mensen die geloven dat God licht is zullen God als licht ervaren, enz enz.  

Begrijp je waar ik naar toe wil?   Zelf ben ik bekend met lucide droom, ik zal niet snel een BDE krijgen.   Ook weet ik dat God geen persoon is, dus ik zal ook niet God 'zien' in een BDE.  Kennis van de geest wil ook zeggen dat ik bewust ben van dat wat bewust is . En wat is dat?  Dat is de ziel.  Maar doorgaans is de ziel aangedaan met allerlei gehechtheden aan zondige zaken, zo een ziel zal bevattelijker zijn voor een BDE, mogelijk omdat het geweten gaat opspelen vlak voor een eventuele dood.

Ik neem BDE dus wel degelijk serieus , maar ik kijk er anders tegen aan vanuit kennis van de geest en de ziel.   Je kunt je afvragen of deze belangstelling welke bij jou leeft voor BDE, waar deze vandaan komt?  Je schreef in je vorige reactie: "Mensen hebben een sterk verruimd bewustzijn en zij zijn in een 'ruimte' waar er geen tijd is. Alles gebeurt tegelijk."  Ik ben bekend met het 'eeuwig nu' en laat dat nu juist datgene zijn waar geen tijd is.  Er gebeurd daar juist helemaal niks.  Het is leeg van bewustzijnsinhoud, bewustzijn heeft namelijk geen inhoud van zichzelf.

Ik vind dergelijke uitspraken -aangenomen dat je ze gelooft- verontrustend.  Ik verzeker je dat dit soort zaken niet okay zijn.   Een geest welke in liefde rust die hallucineert niet, dat is een verstilde geest.  Een verstilde geest is in God verzonken (God als Liefde welteverstaan) , alleen daar kan een geest rust en evenwicht vinden.  In die verstilling is er ook geen verlangen meer naar een hiernamaals.   Waar zou zo'n geest heen moeten als hij al in God is verzonken?  Zelfzuchtige verlangens zijn niet in een verstilde geest.  Verlangen naar een hiernamaals is een verlangen naar iets wat er nu nog niet is óf een angst voor wat er nu nog niet is.   

Want 'eeuwig nu' (Waar je in je vorige reactie aan refereerde ) gaat helemaal nergens heen.

Zie verder mijn onderschrift; de (geestelijk) verstilde mens onderscheidt wel alle dingen , maar de verstilde geest zelf wordt van niemand onderscheiden.  De verstilde geest oordeelt niet over zijn broeders en zusters.  (Maar heeft er wel een mening over)

En over kennis van de geest gesproken: Paulus schrijft daar veel over in zijn brieven.  Contemplatie is wel vereist voor kennis van de geest , dan kun je zaken ook beter begrijpen en in perspectief zetten.   Dat wist ik vroeger ook allemaal niet.  Maar er zitten interessante uitspraken tussen.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-5-2023 om 20:45 zei Hopper:

Met 'het geschapene' bedoel ik alles wat fysiek aanwezig is.   Dat wat zich vóór ons bevindt.  De discussie of de mens geschapen is, is wat mij betreft niet interessant.  Ik wilde slechts het verschil tussen God en mens benadrukken.  Zie ook 1Kor 2-14 15.  Het geestelijke domein en het 'natuurlijke' domein (Het geschapene) zijn twee gescheiden werelden.   Dat is ook wat 1Kor 2-14 15 ons wil vertellen.  De natuurlijke mens begrijpt vanuit zijn natuur God en de dingen die des Geestes Gods zijn niet.  De mens moet naar God toe bewegen, omdat andersom onmogelijk is.

Ik denk dat het wel van belang is of de mens geschapen is. Geschapen houdt in: afgescheidenheid. Zoals ook in je reactie naar voren komt. God en de mens: afgescheiden. Verschil tussen God en mens.

Maar wat als de mens niet geschapen is, maar een emanatie (uiting) van het goddelijke is. Wat als de mens daarmee een onlosmakelijk onderdeel is van het goddelijke. Dan is er sprake van eenheid, en niet van afgescheidenheid. Dat geeft een heel andere kijk op zaken.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei HJW2:

Ik denk dat het wel van belang is of de mens geschapen is. Geschapen houdt in: afgescheidenheid. Zoals ook in je reactie naar voren komt. God en de mens: afgescheiden. Verschil tussen God en mens.

Maar wat als de mens niet geschapen is, maar een emanatie (uiting) van het goddelijke is. Wat als de mens daarmee een onlosmakelijk onderdeel is van het goddelijke. Dan is er sprake van eenheid, en niet van afgescheidenheid. Dat geeft een heel andere kijk op zaken.

 

Geschapenheid betekent ook per definitie (fysieke) afgescheidenheid tussen de mensen onderling.  Dat wat men één noemt kan dan ook niet anders dan geestelijk van aard zijn.  (Afgezien van de liefde zelf). En dan nu even naar de opening van dit topic van Maarten:

>>> In het hiernamaals ziet iedereen eruit naar zijn daden tijdens dit leven en daarginds.

Dus 'mooi' en 'schitterend' is daarginds 'goed' en 'rechtvaardig' naar Gods normen.

En 'lelijk' en 'onaangenaam' is daarginds 'slecht' en 'immoreel' naar Gods normen.

En alles daartussen in.

Dus je uiterlijke verschijningsvorm is je innerlijke gesteldheid op moreel gebied na dit leven. En je bent er samen met anderen die gelijk zijn aan jou.

Maar ook je mate van goed voelen hangt daar mee samen. Hoe moreler, hoe beter je je voelt en meer je met mooie wezens omgaat en straalt,

en hoe immoreler, hoe agressiever je je voelt en meer je te maken krijgt

met agressieve lelijke schepsels.

Iedereen wordt immers gebracht in de groep waar hij of zij volgens zijn eigen daden toe behoort.

Maar van zodra je een goede daad stelt, altruïstisch bijvoorbeeld,

wordt je opgeheven en word je mooier qua uiterlijk: je licht straalt mooier en kom je in een andere groep terecht wiens licht straalt zoals het jouwe.<<<

 

Hier klopt helemaal niks van.  Dit is het werk van een fantast (Aaron Thomas Green) die alleen verkeert in de wereld van de uiterlijke verschijningsvormen.   Iemand die zichzelf een 'hiernamaals' heeft verzonnen waar de 'goede' mensen een mooi uiterlijk krijgen en vice versa.  Zo krijgen we de discriminatie wel in de wereld, je zult maar gezegend zijn met een niet zo fraai uiterlijk.   Het geschapene (de uiterlijke verschijningsvorm) doet er niet toe, mensen waarin de liefde aanwezig is zijn herkenbaar als je weet wat liefde is.  Niet omdat ze zo mooi en knap zijn, maar omdat het gelijke zichzelf herkent.   Liefde is het oerbeeld van God, mensen die  daar naar gaan leven dragen wat van dat oerbeeld in zich mee.

Maar je kunt alleen iets herkennen als je er zelf bekend mee bent.  Dat is dan ook de opdracht welke Jezus heeft meegegeven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid