Spring naar bijdragen

Ik wil vertellen over een getuigenis over wat waarschijnlijk na de dood zal gebeuren


Aanbevolen berichten

21 uur geleden zei MaartenV:

Bij mannen staat gevoel volgens mij ook voorop, ze uiten dat echter anders. Onze stijl van uiten verschilt van die van vrouwen. 

Whoehahaha oohhhh is dat het, jullie hebben heus wel gevoel maar uiten het anders 😉  

Ach ja, Venus en Mars enzo; daar zijn dan ook niet voor niks boekenkasten vol over geschreven. 😅

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 91
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Zoals gezegd zijn het mooie verzen maar ik zie geen relatie met het verhaal van @MaartenV

Als je met opgaan bedoeld dat we helemaal met Hem samensmelten en dus onszelf verliezen, dan heb je gelijk dat dat niet zijn voornemen is. Maar een dergelijke vereniging heeft mijns inziens dan ook ni

Vaders die langs de lijn van het voetbalveld staan, kunnen geen getuige zijn van de wedstrijd. Ze hebben immers  wel “bijna” in het veld gestaan, maar niet echt.  

15 uur geleden zei Hopper:

Nee, God zit niet in het veld van goed en kwaad.   Jezus zegt: "Want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden".    Door het eigen oordeel zul je veroordeelt worden, leest de goede verstaander.   Dat is het oordeel 'aan God laten'.  De mens is zélf veroorzaker van dat oordeel.

Als je het veld van goed en kwaad hebt verlaten, is het oordeel niet meer relevant. Dus zul je ook jezelf niet meer oordelen. 

15 uur geleden zei Hopper:

Jij verwerpt in je reactie van gisteren het afscheiden van 'de wereld'.  Zo heb ik jouw reactie althans geïnterpreteerd.

De materiële wereld is gescheiden van de geestelijke wereld. Ik leef nu in de materiële wereld (deels) en probeer daar iets van te maken.

Maar het is niet de werkelijkheid. Het streven is om weer te leven vanuit de geestelijke wereld en de mogelijkheden die daar zijn.

Als iedereen huiswaarts is gekeerd, heeft de aarde geen functie meer en zal mijns inziens dan ophouden te bestaan,

15 uur geleden zei Hopper:

Voor mij zijn oordeel en rechtvaardigheid irrelevant geworden.  Maar ik ben niet alleen op de wereld.

Oordeel jij jezelf dan nog, zie eerste citaat ?

bewerkt door HJW2
Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei HJW2:

 

 

 

Oordeel jij jezelf dan nog, zie eerste citaat ?

Ik heb daar al uitsluitsel over gegeven, ik oordeel niet.  Wel heb ik een mening over zaken of mensen.

Citaat

 

De materiële wereld is gescheiden van de geestelijke wereld. Ik leef nu in de materiële wereld (deels) en probeer daar iets van te maken.

 

De fysieke wereld en de geestelijke wereld hebben een verhouding met elkaar.  Als geestelijk zelf doe ik ervaring op in deze wereld.   Bereikt de mens de staat van verloste ziel, dan is de fysieke wereld geheel verlaten.

 

Citaat

 

Als iedereen huiswaarts is gekeerd, heeft de aarde geen functie meer en zal mijns inziens dan ophouden te bestaan,

Ik doe niet aan toekomstvoorspellingen.  Mijn observatie anno 2023 is dat maar weinigen überhaupt interesse hebben voor 'huis'.   Men is meer geïnteresseerd in zaken welke je kunt hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Ik heb daar al uitsluitsel over gegeven, ik oordeel niet.  Wel heb ik een mening over zaken of mensen.

Ik zie twee onderscheidende zaken:

 - het oordelen van anderen tijdens dit leven

 - het oordelen van jezelf na dit leven

Het eerste heb je idd uitsluitsel over gegeven en dat is helder. Bij het tweede geef je aan dat mensen zichzelf zullen oordelen. En eveneens geef je aan dat jij niet oordeelt. Ben benieuwd hoe je die twee linkt.

2 uur geleden zei Hopper:

Ik doe niet aan toekomstvoorspellingen.  Mijn observatie anno 2023 is dat maar weinigen überhaupt interesse hebben voor 'huis'.   Men is meer geïnteresseerd in zaken welke je kunt hebben.

Ik doe ook niet aan toekomstvoorspellingen. Ik beschrijf het proces. Ik denk dat er juist meer mensen interesse hebben in Thuis. de kerk loopt ( in Nederland) wel leeg, maar de zoektocht naar zingeving is bloeiende.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei HJW2:

Ik zie twee onderscheidende zaken:

 - het oordelen van anderen tijdens dit leven

 - het oordelen van jezelf na dit leven

Het eerste heb je idd uitsluitsel over gegeven en dat is helder. Bij het tweede geef je aan dat mensen zichzelf zullen oordelen. En eveneens geef je aan dat jij niet oordeelt. Ben benieuwd hoe je die twee linkt.

Om dit te duiden moeten we naar het zelf . Binnen deze wereld-beleving beleven we ons zelf als een zelf in deze wereld.   Bij onze geboorte zijn we een verhouding met de wereld aangegaan en hebben uit de interactie met de wereld ons een (geestelijk) zelf geschapen.   Het is niet zo dat ik als baby gelijk al dacht: hé, ik ben man, ik ben hetero, ik ben dit, ik ben dat.  Nee, dat is allemaal ontstaan in de loop van mijn leven.

Het zelf wat ik heb ontwikkelt in deze wereld is niet meer dan een (geestelijke) weerspiegeling in mijn eigen geest.   Duidelijk is het dat veel mensen deze weerspiegeling serieus nemen, anders was er geen racisme, homofobie , misogynie en zo.  In mijn ogen zijn racisten, homofoben, vrouwenhaters en zo volslagen krankjorum.  (Vergeef hen Heer, ze weten niet wat ze doen).  Dergelijke mensen doen niet anders dan oordelen .

En het wordt nog grappiger.  Soms willen mensen dat geestelijke spiegelbeeld in een hiernamaals zien te krijgen! Dat kan helemaal niet.  Op het moment dat iemand dood gaat is hij uit de wereld en doet dat spiegelbeeld helemaal niet terzake.   Wat er gebeurd (volgens mij dan) is hetzelfde als wat er gebeurd als jij bij een (fysieke) spiegel wegloopt.  Het spiegelbeeld (van jou) gaat helemaal nergens heen, het verdwijnt gewoon.

Maar de ziel van zo'n persoon is wellicht niet dood. (Ik kan dat niet weten). Wat daarmee gebeurd dat kan ik ook niet weten.  De hel?  Reïncarnatie?  Zeg het maar, ik doe niet mee aan speculatie.  Het enige wat ik kan weten is dat het in dit leven opgedane spiegelbeeld niet mee kan naar waar dan ook.

Maar in Matt 26 staat een retorische vraag: "Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?"   De mens moet wat geven tot lossing van zijn ziel.  Mijn antwoord daarop is: dat spiegelbeeld.  Het is het geestelijk spiegelbeeld wat oordeelt, wat de maat neemt.  En dan zal de mens de ziel leren kennen , we hebben geen ziel, we ZIJN een ziel.  De geloste ziel is vrij!   Vrij van deze wereld met al haar gedoe.

Dat wat zich verhoudt tot de wereld leeft in het tijdelijke.  De geloste ziel leeft in het eeuwig nu.

In feite leven er binnen de mens 2 zelven dan.  De ziel-zelf welke geheel op zichzelf is en aan zichzelf refereert in haar bestaan en de persoon-zelf welke een verhouding heeft met de wereld.  Want ondanks dat het spiegelbeeld is opgegeven, blijf ik mijzelf wel verhouden tot familie, vrienden en zo.

 

Daarom zegt Jezus ook: "Wordt weer als de kinderen" , want pasgeboren kinderen hebben dat spiegelbeeld nog niet, zij zijn nog zuiver.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

 Het is het geestelijk spiegelbeeld wat oordeelt, wat de maat neemt.  En dan zal de mens de ziel leren kennen , we hebben geen ziel, we ZIJN een ziel.  De geloste ziel is vrij!   Vrij van deze wereld met al haar gedoe.

En wanneer zal dat geestelijk spiegelbeeld oordelen ? Tijdens dit leven of na dit leven ?

En zal dat bij jou ook het geval zijn ?

Citaat

Jezus zegt: "Want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden".    Door het eigen oordeel zul je veroordeelt worden, leest de goede verstaander.   Dat is het oordeel 'aan God laten'.  De mens is zélf veroorzaker van dat oordeel.

Ik probeer je te volgen, maar het lukt nog niet geheel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei HJW2:

En wanneer zal dat geestelijk spiegelbeeld oordelen ? Tijdens dit leven of na dit leven ?

Het is dat geestelijk spiegelbeeld wat oordeelt, tijdens dit leven uiteraard.   Het is het oordelen wat het spiegelbeeld schept en het is het spiegelbeeld wat oordeelt.  Spiegelbeeld en oordeel houden elkaar in stand (vicieuze cirkel) en houdt de ziel gevangen.

Citaat

En zal dat bij jou ook het geval zijn ?

Tussen de regels door kun je lezen dat ik op enig moment de vicieuze cirkel heb doorbroken.   Als de mens in staat is zich te onttrekken aan oordelen en spiegelbeeld wordt het Onzichtbare zichtbaar, de volheid Gods.  Liefde!   Aanvankelijk gradueel, maar uiteindelijk ten volle.   Of om het anders te zeggen, als 'de liefde' in de mens voelbaar is dan oefent dat een aantrekkingskracht uit op de mens, alleen de (Christus)liefde is in staat om de vicieuze cirkel te doorbreken, zodat de (Christus)liefde kan doorbreken.

Eigenlijk kun je dus stellen dat ik het niet op eigen kracht heb gedaan.  Het is geen prestatie mijnerzijds.   Dat wat we liefde noemen, daar mag ik mijzelf geen eigenaar van noemen, dat komt alleen God toe.  I.m.o. mag je niemand liefdevol noemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Het is dat geestelijk spiegelbeeld wat oordeelt, tijdens dit leven uiteraard.   Het is het oordelen wat het spiegelbeeld schept en het is het spiegelbeeld wat oordeelt.  Spiegelbeeld en oordeel houden elkaar in stand (vicieuze cirkel) en houdt de ziel gevangen.

Totdat we doodgaan, want dan verdwijnen we. Toch ?

2 uur geleden zei Hopper:

Tussen de regels door kun je lezen dat ik op enig moment de vicieuze cirkel heb doorbroken.   Als de mens in staat is zich te onttrekken aan oordelen en spiegelbeeld wordt het Onzichtbare zichtbaar, de volheid Gods.  Liefde!   Aanvankelijk gradueel, maar uiteindelijk ten volle.  

En dan wordt het Onzichtbare in nou zichtbaar en verdwijnt met jouw sterven....

Ik probeer je echt te volgen, want ik vind het interessante gedachten.

Nu heb jij de vicieuze cirkel doorbroken en volgt er geen oordeel: je sterft en verdwijnt vervolgens

Een ander heeft de cirkel niet doorbroken, er volgt een oordeel: deze persoon sterft en verdwijnt vervolgens.

Wat is het uiteindelijke verschil ? Wat heeft het verlost zijn uiteindelijk gebracht ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei HJW2:

Totdat we doodgaan, want dan verdwijnen we. Toch ?

Het lijkt mij dat in de dood geen oordeel meer mogelijk is van zij die oordelen.  In de dood zijn  er immers geen anderen meer om over te oordelen.  Maar dat is gebaseerd op de uitspraak van Jezus: "Want wie zijn leven (het levende spiegelbeeld) wil behouden, zal het verliezen".   Jezus spreekt op zoveel gebieden waarheid, dat ik Jezus geloof op dit gebied.  En dan is een Alverzoening (De leer die stelt dat alle mensen behouden zullen worden.) uitgesloten.

Citaat

En dan wordt het Onzichtbare in nou zichtbaar en verdwijnt met jouw sterven....

Ik probeer je echt te volgen, want ik vind het interessante gedachten.

Nu heb jij de vicieuze cirkel doorbroken en volgt er geen oordeel: je sterft en verdwijnt vervolgens

Een ander heeft de cirkel niet doorbroken, er volgt een oordeel: deze persoon sterft en verdwijnt vervolgens.

Wat is het uiteindelijke verschil ? Wat heeft het verlost zijn uiteindelijk gebracht ?

Een deel van de (menselijke) geest is in potentie onsterfelijk.   Dat zegt Jezus dan ook in Mattheüs 16: 28 (Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zulle)  Het spiegelbeeld is het present zijn in deze wereld: Ik ben Hopper, ik ben HJW, ik ben Petra enz.   Het is het spiegelbeeld wat sterft in de zogeheten mystieke dood.  Dat is iets wat de mens zelf dient op te geven.

Verder is het zonneklaar dat ik als de mens Hopper ga sterven op korte termijn.  Het deel van de geest wat leeft in Mij zal de dood niet smaken, dat is de portee van de laatste vers van Matt 16.    Maar dit wijzigt het perspectief op leven en dood totaal, de mens die zichzelf verloochent heeft hecht ook geen waarde meer aan dat 'zichzelf'.   Die mens heeft weet van dat deel van de geest wat niet zal sterven.   In Christus worden we allemaal op niet te onderscheiden wijze -geestelijk- een zelf.   Innerlijk is er geen onderscheid meer (maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. 1Kor 2-14 15) tussen de ene zelf in Christus en de andere zelf in Christus.  Uiterlijk natuurlijk wel.

Dat is de wonderbaarlijke vermenigvuldiging, innerlijk één, uiterlijk veel in ontelbare vormen, man, vrouw, blank, zwart enz enz.

Paulus schrijft al dat soort zaken in zijn diverse brieven, dat was voor mij een eyeopener.   Paulus, die zoals we weten, aanvankelijk geen brave jongen was.  Maar het kan niet anders dan dat er een innerlijke omkering heeft plaatsgevonden in hem.  Alleen de Christusliefde kan zo'n omkering bewerkstelligen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Hopper:

Een deel van de (menselijke) geest is in potentie onsterfelijk.   Dat zegt Jezus dan ook in Mattheüs 16: 28 (Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zulle)  Het spiegelbeeld is het present zijn in deze wereld: Ik ben Hopper, ik ben HJW, ik ben Petra enz.   Het is het spiegelbeeld wat sterft in de zogeheten mystieke dood.  Dat is iets wat de mens zelf dient op te geven.

Verder is het zonneklaar dat ik als de mens Hopper ga sterven op korte termijn.  Het deel van de geest wat leeft in Mij zal de dood niet smaken, dat is de portee van de laatste vers van Matt 16.    Maar dit wijzigt het perspectief op leven en dood totaal, de mens die zichzelf verloochent heeft hecht ook geen waarde meer aan dat 'zichzelf'.   Die mens heeft weet van dat deel van de geest wat niet zal sterven.   In Christus worden we allemaal op niet te onderscheiden wijze -geestelijk- een zelf.   

Ahhh….dus toch een hiernamaals. Zij het met andere gedachten en beelden dan mainstream.

Maakt het begrijpelijker.

Dank voor de toelichting.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Hopper:
Citaat

Als iedereen huiswaarts is gekeerd, heeft de aarde geen functie meer en zal mijns inziens dan ophouden te bestaan,

Ik doe niet aan toekomstvoorspellingen.  Mijn observatie anno 2023 is dat maar weinigen überhaupt interesse hebben voor 'huis'.   Men is meer geïnteresseerd in zaken welke je kunt hebben.

Dat was de verloren zoon ook in het Bijbelse verhaal. Die was vooral geïnteresseerd in materiële of beter gezegd -wereldse zaken-. 

 

22 uur geleden zei HJW2:

Als iedereen huiswaarts is gekeerd, heeft de aarde geen functie meer en zal mijns inziens dan ophouden te bestaan,

Maar wat als op de aarde het huiswaarts is ?  Volgens mij valt er ook op Bijbelse grond best te pleiten voor de aarde als eeuwige home base, maar dan als een soort grotere Hof van Eden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Petra.:

Maar wat als op de aarde het huiswaarts is ?  Volgens mij valt er ook op Bijbelse grond best te pleiten voor de aarde als eeuwige home base, maar dan als een soort grotere Hof van Eden. 

Eeuwig op deze aarde ? Ik vind het zeer beperkt en materialistisch. Voor mij is dit het geschapene. Voor mij is de geestelijke wereld de realiteit. Niet 1 bolletje waarop je rondloopt.

Vanuit de bijbel zijn allerlei visies te halen.

bewerkt door HJW2
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Hopper:

Het zelf wat ik heb ontwikkelt in deze wereld is niet meer dan een (geestelijke) weerspiegeling in mijn eigen geest.   Duidelijk is het dat veel mensen deze weerspiegeling serieus nemen, anders was er geen racisme, homofobie , misogynie en zo.  In mijn ogen zijn racisten, homofoben, vrouwenhaters en zo volslagen krankjorum.  (Vergeef hen Heer, ze weten niet wat ze doen).  Dergelijke mensen doen niet anders dan oordelen .

Maar wat als die mensen zeggen dat is geen oordeel maar een mening ? (Net zoals jij mensen krankjorum vindt wat je geen oordeel vindt maar een mening). 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Petra.:

Maar wat als die mensen zeggen dat is geen oordeel maar een mening ? (Net zoals jij mensen krankjorum vindt wat je geen oordeel vindt maar een mening). 

 

Het verschilt tussen een oordeel en een mening is dat een oordeel onderscheidend is in de zijnswijze.  De éne zijnswijze wordt dan als superieur of inferieur geacht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei HJW2:

Ahhh….dus toch een hiernamaals. Zij het met andere gedachten en beelden dan mainstream.

Maakt het begrijpelijker.

Dank voor de toelichting.

Inderdaad, je ontkomt niet aan een hiernamaals.

13 uur geleden zei Hopper:

  Die mens heeft weet van dat deel van de geest wat niet zal sterven.

Dan zal er in mijn visie te zijner tijd toch weer een vorm aangenomen moeten worden. Want anders kun jij je - nu Hopper - uiteindelijk niet (opnieuw) bewust worden/zijn van dat deel van jouw geest zijn dat onsterfelijk is. Wat je in elk geval totaal zonder angst en vrees tegemoet zult zien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Yours:

Inderdaad, je ontkomt niet aan een hiernamaals.

Dan zal er in mijn visie te zijner tijd toch weer een vorm aangenomen moeten worden. Want anders kun jij je - nu Hopper - uiteindelijk niet (opnieuw) bewust worden/zijn van dat deel van jouw geest zijn dat onsterfelijk is. Wat je in elk geval totaal zonder angst en vrees tegemoet zult zien.

Het was een conclusie van HJW dat er toch weer een hiernamaals aan te pas moet komen, ik onderschrijf die conclusie niet.  Jij trekt dezelfde conclusie.   Als de mens weet heeft van dat deel van de geest wat niet kan sterven, dan zijn (weder) geboren worden en sterven in het geheel niet aan de orde.   Ook al dan niet opnieuw bewust worden is niet aan de orde.   Het is weet hebben van het zijn zelf. (Tegenwoordigheid van geest, eeuwig nu)

De gevangenschap van de geest bestaat er nu juist uit dat er steeds maar  toekomstverwachtingen zijn.   Dat deel van de geest wil voortbestaan in de tijd.  (Toekomstigheid van geest)  Als we Jezus serieus nemen dan kan niet mijn wil geschiedde.  (Niet mijn wil geschiedde, maar Uw wil geschiedde) Het menselijk willen heeft betrekking op toekomst en verleden.   Hiernamaals is een toekomstverwachting.

Het verwijst ook weer terug naar de dubbeling van zelf/ziel.  De ziel die zijn 'thuis' vindt, kan die alleen vinden in de (af)grond van God.  Dat is een geestelijke (af)grond.   In God rustend is er voor de ziel geen voor of achteruit.  De verhouding welke wij met de wereld en de medemens hebben, die is daar niet.

Zou ik opnieuw een wedergeboorte wensen dan maak ik het "In uw handen beveel in mijn geest" ongedaan.  Dan roep ik het eigen willen weer in leven.  Het is aan God wat er gebeurd met de ziel die in zijn handen is.  (Ziel is hier zelf, geest is een ruimer begrip). God vraagt van de mens een oneindige bescheidenheid.  Niet omdat God de boeman is waar gelovigen Hem soms voor houden, maar juist omdat God -in Zijn volheid- Liefde is.  Liefde en eigen willen gaat niet samen.  Binnen de liefde kunnen geen verwachtingen zijn.

4 uur geleden zei Petra.:

Maar wat als die mensen zeggen dat is geen oordeel maar een mening ? (Net zoals jij mensen krankjorum vindt wat je geen oordeel vindt maar een mening). 

 

Dergelijke mensen blijven blind.  Als Jezus zegt dat we geoordeeld worden met het oordeel wat we zelf vellen, dan dient dat serieus genomen te worden. Als ik dan op fora lees hoe gelovigen homoseksuelen oordelen als zondig, dan moeten ze dat zelf maar weten.  Dergelijke gelovigen nemen Jezus dan niet serieus, daar kan ik ook niks aan veranderen.  Als gelovigen vrouwen oordelen als minder van waarde dan mannen, dan luisteren ze ook niet naar Jezus.  Hoeveel praatjes ze daar ook aan vastknopen met de Bijbel in de hand.

 

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid