Spring naar bijdragen

Vertaalfouten in de Bijbel; verzameltopic.


Aanbevolen berichten

12 uur geleden zei Willempie:

Ik heb een mes in mijn rug. De interne bloeding is niet te stoppen. Ik heb nog een uur. Ik besef dat ik al Gods geboden heb overtreden en ik ben heel erg bang voor zijn oordeel. Jij weet hoe ik gered kan worden? Vertel me dat dan alsjeblieft. Ik heb inmiddels minder dan een uur en ben heel erg bang. 

 

11 uur geleden zei Willempie:

Ik heb nu nog maar twintig minuten. Mijn redders blijven uit, @antoon? Waar blijf je? Wil je mij redden? Waarom kan je dat dan niet?  Waarom vertel je me niet hoe ik gered kan worden? Je zegt dat je het weet. Waarom vertel je het mij dan niet? Ik heb inmiddels nog maar vijftien minuten dus de tijd begint wel te dringen. Wil je eigenlijk wel dat ik gered wordt? 

 

11 uur geleden zei Willempie:

Het is nu te laat. De vertaalfouters  zijn niet in staat gebleken me te redden. Zichzelf redden kunnen ze ook niet. Misschien wordt het tijd dat ze zich gaan bekeren. Ik kreeg wel antwoord trouwens. 

Dramaqueen. Het is wel erg opvallend dat wat jij de anderen kwalijk neemt,  namelijk niet vertellen hoe men kan worden gered, aan het einde zelf ook doet. 

Want je schrijft alleen maar dat je antwoord kreeg.  Maar van wie,  en wat dat was, ho maar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 246
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Wie ben je? Het Woord kan niet door de wereld worden begrepen. Terwijl de Statenvertaling er een heel zuivere weergave van geeft.

Je kunt ook het idee dat de Bijbel geen tegenstrijdigheden bevat proberen los te laten. Dat degradeert de Bijbel niet gelijk tot onzin, het toont slechts aan dat de Bijbel een verzameling geschriften

Nee hoor. die uitspraak berust op een inmiddels achterhaald misverstand. Het tetagram werd bij het voorlezen meestal uitgeproken als Adonai. zeker niet als Jehova. Er zijn Masoretische teksten met voo

Posted Images

Op 11-3-2023 om 11:11 zei sjako:

Jezus zei in Johannes 17 dat Hij de Naam van Zijn Vader had bekendgemaakt.

En die bekendmaking verbindt de Naam van God met de heerschappij van Christus,
door Wie God de Vader Zich bekend maakt als Koning en als Rechter en als Verlosser.

Johannes 17:1-11
Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide:
Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.
Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees,
opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
den enigen waarachtigen God,
en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.
Ik heb U verheerlijkt op de aarde;
Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;
En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid,
die Ik bij U had, eer de wereld was.
En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid,
die Ik bij U had, eer de wereld was. 

Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.
Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.
Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven,
en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend,
dat Ik van U uitgegaan ben,
en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.
Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld,
maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt,
want zij zijn Uw.
En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn;
en Ik ben in hen verheerlijkt.
En Ik ben niet meer in de wereld,
maar deze zijn in de wereld,
en Ik kome tot U, Heilige Vader,
bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij een zijn, gelijk als Wij.

Filipenzen 2:6-11
Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende,
en is den mensen gelijk geworden;
En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd,
en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;
Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen,
die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij,
tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

Op 11-3-2023 om 13:30 zei Willempie:
Op 11-3-2023 om 11:11 zei sjako:

Maar Heer is ook de naam voor Baäl. 

Dat heb ik gehoord maar daar ben het er niet mee eens. Er is voor christenen maar één Heer en Vader. Baäl is trouwens geen naam maar een titel. Er zijn vele (af)goden maar voor ons is er maar één God. 

Heer is naar mijn weten een titel. En idd. ook ik heb meermaals geschreven dat die titel in de geschiedenis aan zovelen gegeven is, en tevens aan Baäl dat ik het merkwaardig vindt als daar zoveel belang aan wordt gehecht. Als je het mij vraagt is het eerder een degradatie. En Jezus noemde zich Koning, dat zou dan een hogere titel zijn dan de Heer God. Zelfs onze Nl'se Koning en Koningin hebben een hogere titel. Waarop de eerste de beste Keizerin of Keizer nog weer een hogere titel heeft. 

 

Op 11-3-2023 om 13:30 zei Willempie:
Op 11-3-2023 om 11:11 zei sjako:

Klopt, onze Heer is nu zeker ook Jezus. Daarom Zijn Jehovah’s Getuigen ook Christenen. 

Ik weet niet of Jehovah's getuigen christenen zijn. Ik betwijfel dat zeer omdat ze niet weten hoe ze gered kunnen worden. Bovendien plaatsen ze zich doelbewust buiten het christendom, distantiëren zich ervan en proberen ze zich er zoveel mogelijk van te onderscheiden.

Maar er zijn zoveel verschillende denominaties in het christendom. Je schreef eerder (in het topic over discriminatie) dit: 

 

Op 7-3-2023 om 11:30 zei Willempie:

Het is een gezamenlijke keuze om niet van de Bijbel af te wijken voor zover men dat in zo'n gemeenschap meent te te begrijpen. Het zou wel heel erg zijn als die gemeenschappen gedwongen zouden worden hun overtuiging los te laten.

Op 8-3-2023 om 10:52 zei Willempie:

Buitenkerkelijken hebben zich daar niet mee te bemoeien. Zelf heb ik helemaal niets met kerkelijke instituten dus bemoei ik me daar ook niet mee. Ze zoeken het zelf maar uit. Ik heb er niet eens een oordeel over

Hi Willempie, 

Ook in dit geval is het toch de gezamenlijke keuze van JG, om niet van de Bijbel af te wijken voor zover die gemeenschap dat meent te begrijpen. 

Jij bent toch geen JG-er, dus ben je toch een buitenkerkelijke ? 

Als ik dit zo lees dan schrijf je het ene naar mij toen het om discriminatie ging, maar doe je wat anders als het JG-ers betreft.     

Dus óf je bent het niet eens met je eigen woorden of .. ??? 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Tomega:

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
den enigen waarachtigen God,
en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

Dit is het hogepriesterlijk gebed. Tegen wie heeft Jezus het? Tegen Zijn Vader.
Hoe noemt Jezus Zijn Vader? den enigen waarachtigen God.

Jezus zegt hier zelf dat er naar 1 ware God is en dat is Zijn Vader. Want Hij gaat verder, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

Redding hangt dus ook af van de kennis van de enige ware God, de Vader, en van Jezus Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Tomega:

Filipenzen 2:6-11

Hoewel hij in Gods gedaante bestond, heeft hij niet eens de gedachte overwogen om te proberen aan God gelijk te zijn.  7 Nee, hij heeft alles opgegeven, heeft de gedaante van een slaaf aangenomen en is mens geworden.  8 En toen hij als mens kwam, heeft hij zich vernederd en werd hij gehoorzaam tot de dood — de dood aan een martelpaal.  9 Om die reden heeft God hem tot een hogere positie verheven en hem in zijn goedheid de naam gegeven die boven elke andere naam is,  10 zodat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen — van degenen in de hemel, op aarde en onder de grond —  11 en elke tong openlijk zou erkennen dat Jezus Christus Heer is tot eer van God, de Vader.

Nbv21 gebruikt ook ongeveer deze bewoordingen en zegt ook dat Jezus geen aanspraak maakte om aan God gelijk te zijn. En dat maakt de volgende verzen ook logischer. Hij had een hele hoge positie in de hemel maar nam daar afstand van om zich te vernederen en mens te worden en Zich ook nog eens te geven als Zoenoffer voor iets wat Hijzelf niet had gedaan maar dat wel van invloed was op de hele mensheid, namelijk redding.

Daarom is Hij nu aangesteld als de grootste Koning over de hele mensheid en dat om Jehovah’s naam te heiligen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Heer is naar mijn weten een titel. En idd. ook ik heb meermaals geschreven dat die titel in de geschiedenis aan zovelen gegeven is, en tevens aan Baäl dat ik het merkwaardig vindt als daar zoveel belang aan wordt gehecht. Als je het mij vraagt is het eerder een degradatie. En Jezus noemde zich Koning, dat zou dan een hogere titel zijn dan de Heer God. Zelfs onze Nl'se Koning en Koningin hebben een hogere titel. Waarop de eerste de beste Keizerin of Keizer nog weer een hogere titel heeft.

Hi Petra,

(Onze of eeuwige ) Vader, Schepper van hemel en aarde, Allerhoogste, Elohiem, Het zijn allemaal titels, waarmee wij God kunnen aanspreken. Het is een zeer boeiende studie om te lezen onder welke titels en namen God zich in zijn Woord bekend maakt. Er is m.i. ook niet werkelijk een wezenlijk verschil tussen een titel en een naam omdat namen een betekenis hebben en elke betekenis weer een soort titel is. Ik sprak mijn vader en moeder ook niet bij hun voornaam aan. Zo ook is het zeer de moeite waard en ontroerend welke titels en namen Jezus, de Zoon van God, allemaal heeft. Het feit dat sommige titels ook in het heidendom worden gebruikt doet daar allemaal niets aan af en is helemaal niet verwonderlijk. Als er in het heidendom woorden zoals god of of heer worden gebruikt betekent dat niet dat het daarom heidens zou zijn om die titels of benamingen te gebruiken, ook niet de de Bijbel. Het zou toch wat zijn als woorden, namen en titels alleen binnen het heidendom gebruikt zouden mogen worden. Voor ons is er maar één God en dat is geen god uit het heidendom.

2 uur geleden zei Petra.:

Maar er zijn zoveel verschillende denominaties in het christendom. Je schreef eerder (in het topic over discriminatie) dit: 

 

Op 7-3-2023 om 11:30 zei Willempie:

Het is een gezamenlijke keuze om niet van de Bijbel af te wijken voor zover men dat in zo'n gemeenschap meent te te begrijpen. Het zou wel heel erg zijn als die gemeenschappen gedwongen zouden worden hun overtuiging los te laten.

Alle denominaties binnen het christendom hebben de belangrijke zaken gemeen. De verschillen betreffen bijzaken, veelal cultureel van aard. Er zijn sektes die zich bewust buiten het christendom plaatsen en zelfs de hoofdzaken van het christendom verwerpen, de dingen waarom het gaat dus. Niemand probeert die sektes te dwingen hun overtuigingen los te laten (hoewel dat helaas in de geschiedenis wel is gebeurd). Nochtans mag er wel voor gewaarschuwd worden. 

 

2 uur geleden zei Petra.:

Ook in dit geval is het toch de gezamenlijke keuze van JG, om niet van de Bijbel af te wijken voor zover die gemeenschap dat meent te begrijpen. 

Jij bent toch geen JG-er, dus ben je toch een buitenkerkelijke ? 

Als ik dit zo lees dan schrijf je het ene naar mij toen het om discriminatie ging, maar doe je wat anders als het JG-ers betreft.     

Dus óf je bent het niet eens met je eigen woorden of .. ??? 

Ik heb er geen enkele behoefte aan me te mengen in de interne zaken van de WTG organisatie en dat doe ik dan ook niet.  Maar aangezien deze organisatie mensen afhoudt van een persoonlijke relatie met God en Jezus en het evangelie (de hoofdboodschap van Jezus en de apostelen) verdonkeremaant wil ik wel tegen het WTG blijven waarschuwen. Laat je niet vangen want je komt in absolute slavernij terecht i.p.v. de vrijheid waar Jezus en de apostelen het over hebben. Ik heb niets tegen JG's. Ik verwerp dat groepje Amerikaanse oude mannen die mensen tot hun slaven maken. Ik verwerp hun leer en ik verwerp de autoriteit die zij zichzelf hebben durven aanmeten.   

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

Dit is het hogepriesterlijk gebed. Tegen wie heeft Jezus het? Tegen Zijn Vader.
Hoe noemt Jezus Zijn Vader? den enigen waarachtigen God

Waarom schrijf je dit? Ben ik in een leerstuk beland? Als de enige waarachtige God zou besluiten om Zijn volheid te verbinden aan een mens, zou jij Hem dat dan verbieden, en Hem bestraffen dat Hij te Hoog is vooor dat? Maar Christus is niet geboren uit een mens alleen. Christus is de eniggeborene uit God. En ga jij dan ook nog aan Christus verbieden dat God Hem een plaats en rol geeft in wie God zal zijn? Ik vind dat eerlijk gezegd griezelige en onverstandige praat. Als jij meer bent dan Job en hoger dan Christus, kun je wellicht iets met gezag zeggen tussen God en Christus. Maar zo niet, dan past volgens mij eerbied en mond dicht en schoenen uit, en zien Wie Hij is, Die Hij is.

5 uur geleden zei sjako:

Daarom is Hij nu aangesteld als de grootste Koning over de hele mensheid en dat om Jehovah’s naam te heiligen.

Dat is mooi, maar volgens mij heb jij hier nu aan God verboden om onder de mensen met de mens samen te komen leven. Het zijn van de Enige ongenaakbare God, verbiedt Hem om als de mens van gedaante te kunnen willen zijn. Met één papieren leerstuk, heb je het doel en nut van het leren omgaan met goed en kwaad weggestreept. Terwijl Wie God is, en zal zijn, iets is waar jij buiten staat. En dan kun je weer gewoon de profeten geloven, die spreken door Gods Geest, dat God de Koning is en onder de mensen zal samenwonen. Niet meer als verterend vuur, maar als de Vredevorst en Koning. Dat is God onmogelijk, volgens jou, als ik je goed begrijp. En dan mag je uit openbaringen het beeld halen dat Christus de kaars is, en het licht dat van de kaars komt is God.

5 uur geleden zei sjako:

Nbv21 gebruikt ook ongeveer deze bewoordingen en zegt ook dat Jezus geen aanspraak maakte om aan God gelijk te zijn

Ja, ik had al door dat de nieuwe vertalingen JG-vriendelijk vertalen, waarmee ze julliecover de streep en over de schreef hebben gehaald. Jammer. Als Christus zich geen roof heeft geacht Gode gelijk te worden, dan zegt dat iets over Wie de enige Zoon van God is. Niet over aanspraken van Hem en verboden van jullie.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Tomega:

Christus is de eniggeborene uit God. En ga jij dan ook nog aan Christus verbieden dat God Hem een plaats en rol geeft in wie God zal zijn? Ik vind dat eerlijk gezegd griezelige en onverstandige praat.

Jezus is als enige voortgekomen rechtstreeks uit God. In dat opzicht is Hij goddelijk. Zijn Vader is echter de God van het Universum. Jezus heeft een grotere naam gekregen dan alles wat zich op aarde bevindt, maar dat maakt Jezus nog niet gelijk aan God. En dat zegt Jezus dus ook in het hogepriesterlijk gebed. Zijn Vader is de enige ware God. Hij heeft zelfs nog nooit overwogen om aan Hem gelijk te zijn.

3 uur geleden zei Tomega:

Ja, ik had al door dat de nieuwe vertalingen JG-vriendelijk vertalen, waarmee ze julliecover de streep en over de schreef hebben gehaald.

Of dat is een eerlijke vertaling hé, want ze hebben niks met JG te maken. Steeds denominaties erkennen dat de Vader één is. 

3 uur geleden zei Tomega:

Dat is mooi, maar volgens mij heb jij hier nu aan God verboden om onder de mensen met de mens samen te komen leven.

Dat heeft Hij gedaan door in de Zoon aanwezig te zijn door Zijn heilige Geest. God zelf bevat zoveel energie dat de aarde zou vergaan als Hij daar ook maar in de buurt zou komen. Door de hele Bijbel heen gebruikt Hij boodschappers en visioenen.

Op 12-3-2023 om 19:26 zei Willempie:

Het is nu te laat. De vertaalfouters  zijn niet in staat gebleken me te redden. Zichzelf redden kunnen ze ook niet. Misschien wordt het tijd dat ze zich gaan bekeren. Ik kreeg wel antwoord trouwens. 

Misschien toch eerst maar eens naar een dokter gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

Jezus heeft een grotere naam gekregen dan alles wat zich op aarde bevindt,

Is je dat niet genoeg? Aangezien ik geen woord heb gezegd over de relatie tussen God en Christus, ben jij het hier die als argument inbrengt dat Jezus een grotere naam heeft gekregen dan alles wat zich op aarde bevindt,

4 uur geleden zei sjako:

God zelf bevat zoveel energie dat de aarde zou vergaan als Hij daar ook maar in de buurt zou komen. Door de hele Bijbel heen gebruikt Hij boodschappers en visioenen.

Wat jou betreft heeft God geen recht en ook geen mogelijkheid om een weg en een middel te geven om op de aarde te zijn. Maar hoe weet jij dat eigenlijk? Nooit gehoord van een verheerlijkt of opstandingslichaam en van een nieuwe hemel en aarde? Nooit gehoord van verschillende tijden en bedelingen? Waarom zou je zoveel moeite doen om wat niet door mij is gezegd, te bestrijden, met argumenten die alleen maar méér redenen geven dat de eenheid tussen Christus en God groter is dan wij kunnen vatten? Want immers, je geeft in je denken aan Christus een enige unieke plaats boven al wat leeft op aarde. Dan hoeft Hij niet God de Vader te zijn, om toch méér één te zijn, dan twee individuen zijn. En is ook niet het huwelijk gegeven als voorbeeld, fat God één kan maken tot twee,  om die twee daarna weer normatief te stellen één te zijn, boven elke andere eenheid met mensen? Dus is dit geheimenis niet zo geheimzinnig, maar wel zo aanstootgevend, dat het jou doet struikelen waar je gaat zitten prutten op een niveau dat vèr boven je kennis en bevoegdheden gaat.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-3-2023 om 09:24 zei sjako:

Redding hangt dus ook af van de kennis van de enige ware God, de Vader, en van Jezus Christus.

Zo is het; in dat kader wil ik je ook dit deze oude bijdrage niet onthouden: "God is (schijnbaar) méér geworden. Dat is bekend omdat Jezus Christus is geboren. Geboren uit de mens. Jezus Christus, het scheppende Woord heeft alles gemaakt, en uiteindelijk zichzelf ook een plaats gegeven in de schepping."

Bron: link.

 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-3-2023 om 19:22 zei sjako:

ezus is als enige voortgekomen rechtstreeks uit God. In dat opzicht is Hij goddelijk. Zijn Vader is echter de God van het Universum. Jezus heeft een grotere naam gekregen dan alles wat zich op aarde bevindt, maar dat maakt Jezus nog niet gelijk aan God.

Toch wel,  Mattheus 28: 18. Mij is gegeven als macht in de hemel en op aarde.

Er is ook een tekst waarin staat dat God alle macht aan Jezus over heeft gedragen, Johannes 3:35.

Waarom negeer je deze teksten,  wat begrijp je er niet aan?

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Dat beloof ik:

Toch wel,  Mattheus 28: 18. Mij is gegeven als macht in de hemel en op aarde.

Er is ook een tekst waarin staat dat God alle macht aan Jezus over heeft gedragen, Johannes 3:35.

Waarom negeer je deze teksten,  wat begrijp je er niet aan?

Ten eerste vind ik het raar dat een atheïst de Drieeenheid gaat lopen te verdedigen. Ten tweede staat het er niet. Er staat dat het Hem gegeven is. Alleen iemand die machtiger is dan Jezus kan dat geven. Jezus is ook mijn Heer. Hij regeert over mij. Nu en tijdens het Duizendjarig Rijk heeft Hij alles over de aarde te zeggen. Hij heeft die macht gekregen van Zijn Vader. Na de duizend jaar geeft Hij het Rijk weer aan Zijn Vader, de enige ware God. Dan is alles weer zoals het behoort te zijn. 
 21 Want aangezien de dood door een mens is, is ook de opstanding der doden door een mens.  22 Want evenals in A̱dam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden.  23 Maar een ieder in zijn eigen rangorde: Christus, de eersteling, daarna zij die de Christus toebehoren, gedurende zijn tegenwoordigheid.  24 Vervolgens het einde, wanneer hij het koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regering en alle autoriteit en kracht heeft tenietgedaan.  25 Want hij moet als koning regeren totdat [God] alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.  26 Als laatste vijand wordt de dood tenietgedaan.  27 Want [God] „heeft alle dingen onder zijn voeten onderworpen”. Maar wanneer hij zegt dat ’alle dingen onderworpen zijn’, is het duidelijk dat dit met uitzondering is van degene die alle dingen aan hem onderwierp.  28 Wanneer echter alle dingen aan hem onderworpen zullen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die alle dingen aan hem onderwierp, opdat God alles zij voor iedereen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei sjako:

Ten eerste vind ik het raar dat een atheïst de Drieeenheid gaat lopen te verdedigen. Ten tweede staat het er niet. Er staat dat het Hem gegeven is. Alleen iemand die machtiger is dan Jezus kan dat geven. Jezus is ook mijn Heer. Hij regeert over mij. Nu en tijdens het Duizendjarig Rijk heeft Hij alles over de aarde te zeggen. Hij heeft die macht gekregen van Zijn Vader. Na de duizend jaar geeft Hij het Rijk weer aan Zijn Vader, de enige ware God. Dan is alles weer zoals het behoort te zijn. 
 21 Want aangezien de dood door een mens is, is ook de opstanding der doden door een mens.  22 Want evenals in A̱dam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden.  23 Maar een ieder in zijn eigen rangorde: Christus, de eersteling, daarna zij die de Christus toebehoren, gedurende zijn tegenwoordigheid.  24 Vervolgens het einde, wanneer hij het koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regering en alle autoriteit en kracht heeft tenietgedaan.  25 Want hij moet als koning regeren totdat [God] alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd.  26 Als laatste vijand wordt de dood tenietgedaan.  27 Want [God] „heeft alle dingen onder zijn voeten onderworpen”. Maar wanneer hij zegt dat ’alle dingen onderworpen zijn’, is het duidelijk dat dit met uitzondering is van degene die alle dingen aan hem onderwierp.  28 Wanneer echter alle dingen aan hem onderworpen zullen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die alle dingen aan hem onderwierp, opdat God alles zij voor iedereen.

Ten eerste is het opvallend dat je begint met een persoonlijke aanval (een standard reactie bij gebrek aan argumenten).
Ik loop de 3-eenheid niet verdedigen; wat ik wél doe: Ik reageerde op jouw bewering (aan de hand van Bijbelteksten) dat Jezus niet gelijk is aan God.
Vervolgens wees ik op de tekst in Johannes 3:35, waar staat dat God alle macht aan Jezus heeft over gedragen.
Daarmee laat ik zien dat jouw bewering niet klopt.
Ik begrijp van jou dat dit in jouw ogen neerkomt op het verdedigen van de 3-eenheid, maar ook daarin kleun je er naast, want ik heb het nergens over de heilige geest.
Laten we de 3-eenheid er dus buiten laten, en het hebben over Johannes 3:35, waarom reageer je daar niet op?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...

Hier las een interessant artikel van A.G. Soeting (predikant en één van de Bijbel vertalers) over vertaalfouten waarbij de Griekse grondtekst niet correct werd weergegeven. 

 

https://www.dbnl.org/tekst/_gid001200001_01/_gid001200001_01_0130.php

Vrouwonvriendelijke vertalingen in het Nieuwe Testament in het Nieuwe Testament

 

"De achterstelling van vrouwen is er niet altijd geweest. In het prille christendom fungeerden vrouwen als predikers en voorgangers van kerkelijke gemeenten. Dat is al gauw veranderd, maar in het Nieuwe Testament zijn nog tal van sporen te vinden van deze vrouwenemancipatie. De berichten dienaangaande zijn echter in de vertalingen ondergesneeuwd.

In de jaren vijftig was ik verbonden, eerst als assistent, later als adjunct-secretaris van de afdeling Vertalingen van het Bijbelgenootschap, en mocht daar de Commissie die was benoemd om de Nieuwe Vertaling te reviseren, behulpzaam zijn. .. ik kan mij echter niet herinneren, dat er ooit kritiek is geweest op vrouwonvriendelijke vertalingen van bepaalde teksten. Pas een generatie later heeft men beseft, dat de medewerkers bij hun vertaalwerk - bewust of onbewust - een aantal vrouwonvriendelijke beslissingen hebben genomen, waarbij de grondtekst, het Grieks, niet correct is weergegeven. Toch waren die vertalers uitmuntende kenners van het Grieks, en ze waren ook nog te goeder trouw. Als kinderen van hun tijd onderkenden zij, noch de lezers, het probleem, waarover het in dit artikel gaat."

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 months later...
Op 25-2-2023 om 19:02 zei Noppert1998:

En jij? Wil jij sjako een dagbesteding bezorgen?

Tevens wacht ik nog op antwoord op een reactie die ik jou gaf. Waaruit bleek dat jij het fout had en ik niet. Toen had ik al geschreven "waarschijnlijk kom je hier niet op terug, want mea culpa zeggen is niet iets wat mensen op dit forum doen". Man, ik lijk nostradamus wel, of Jesaja. 

Paaltjes verschuiven?

Het gaat hier om vertaalfouten. En ik geef aan dat de evangelieschrijvers een woordje verkeerd vertaalden met MAAGD en daarom een verhaal van de geboorte van Jezus verzonnen hebben. Wat dus ook aangeeft dat Jezus geboorte verzonnen is, en wat zou er dan nog meer verzonnen kunnen zijn. En dat mensen is heel belangrijk omtrent het christelijk geloof. Belangrijker dan Mozes die met hoorntjes op van de berg kwam. Het is de hele essentie van het christendom..

Vandaar ook jullie erom heen gekronkel. Erkennen dat het gaat om een vertaalfout kan bijna niet, dan moet je de goddelijke status van Jezus ineens herzien.

Speciaal voor jou Jesaja 16. Lees het maar goed, het gaat over jou.

Stuur lammeren voor de heerser van het land, van Sela door de woestijn naar de berg van de dochter van Sion.

Anders zal het gebeuren dat de dochters van Moab bij de doorwaadbare plaatsen van de Arnon zijn, net als vluchtende vogels, een opgejaagd nest.

Schaf raad, neem een beslissing. Maak op het middaguur uw schaduw als de nacht, verberg de verdrevenen, verraad geen vluchteling.

Laat onder u Mijn verdrevenen verblijven, Moab; wees voor hen een schuilplaats tegen de verwoester. Als de onderdrukker omgekomen is, als het gedaan is met de verwoesting, als de vertrappers weggevaagd zijn van de aarde,

5dan zal er een troon gevestigd worden in goedertierenheid. Daarop zal blijvend Iemand zitten in de tent van David, Die oordeelt en recht zoekt, Die snel gerechtigheid brengt.

Wij hebben gehoord van de trots van Moab, dat zeer hoogmoedig is, van zijn hoogmoed, zijn trots en zijn overmoed; zijn holle praat is niet gepast!

Daarom zal Moab over Moab weeklagen, allen zullen zij weeklagen. Aan de rozijnenkoeken van Kir-Hareseth zult u zuchtend terugdenken, volkomen verslagen.

Want de velden van Hesbon zijn verkommerd, de wijnstok van Sibma. De heersers van de heidenvolken hebben zijn edele druivenplanten platgeslagen. Zij reikten tot Jaëzer, zij verdwaalden in de woestijn. Zijn ranken verspreidden zich en hingen tot over de zee.

Daarom zal ik bij het wenen over Jaëzer de wijnstok van Sibma bewenen. Ik maak u doornat met mijn tranen, Hesbon en Eleale, want over uw zomervruchten en over uw oogst is de vreugderoep weggevallen.

Zo zijn blijdschap en vreugde weggenomen van het vruchtbare veld, en in de wijngaarden wordt niet meer gezongen, geen juichkreet meer geslaakt.

De druiventreder perst geen wijn meer in de perskuipen. Ik heb de vreugderoep doen ophouden.

Daarom klagen mijn ingewanden om Moab als een harp, en mijn binnenste om Kir-Heres.

En gebeurt het dat Moab verschijnt en zich op de hoogte vermoeit en naar zijn heiligdom komt om te bidden, dan zal het niets bereiken.

Dit is het woord dat de HEERE destijds over Moab gesproken heeft.

Maar nu spreekt de HEERE: Binnen drie jaar, gerekend naar de jaren van een dagloner, zal de luister van Moab geminacht worden, samen met de grote mensenmenigte. Het overblijfsel zal klein en gering zijn, en niet veel betekenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 25-2-2023 om 19:02 zei Noppert1998:

ik lijk nostradamus wel. 

Er zijn ook vase profeten, hoor wat de Heere zegt over Nostradamus:

Jeremia 14:14
De HEERE zei tegen mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Barnabas:

Er zijn ook vase profeten, hoor wat de Heere zegt over Nostradamus:

Jeremia 14:14
De HEERE zei tegen mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart.
 

Als je denkt dat deze tekst van Jeremia over Nostradamus gaat, dan begrijp je niets van Jeremia 14.

Op het moment van schrijven heerst er hongersnood.
Volgens de schrijver van dat hoofdstuk zegt God tegen hem: "maakt niet uit wat er wordt gebeden of geofferd, ik luister er niet naar, ik zal ze vernietigen met het zwaard, de honger en de pest". 
De schrijver stelt dan dat er ook profeten zijn die vrede verkondigen, en dat er geen honger of oorlog zal zijn.
En dán volgt bovenstaand stukje.

Nu verwacht ik weer de gebruikelijke verwijten. Het zou mooi zijn als je dat achter je laat en inhoudelijk reageert.

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 weeks later...
Op 1-3-2023 om 21:40 zei sjako:

Je kan het met maagd vertalen. Maar dan krijg je een probleem: deze tekst slaat niet enkel op de geboorte van de Messias, maar ook op de geboorte van een gewoon mens, misschien een zoon van Jesaja.

Hoewel het Hebreeuwse woord bethoe·lahʹ „maagd” betekent, komt in Jesaja 7:14 een andere term (ʽal·mahʹ) voor: „Ziet!  

Onder goddelijke inspiratie gebruikte Mattheüs het Griekse woord parʹthe·nos (maagd) toen hij aantoonde dat Jesaja 7:14 zijn uiteindelijke vervulling vond in verband met de maagdelijke geboorte van Jezus, de Messias.

Bron: inzicht in de Schrift 

Er blijft nog een probleem met het Griekse woord 'Parthenos'. Je meldt hier dat dit Maagd betekent. Maar ook dat is niet altijd juist. De Septuagint vertaalt Genesis 34:3 met het woord 'Parthenos', terwijl deze Dinah in het vers daarvoor verkracht werd en dus beslist geen maagd was. Dit geeft volgens mij toch duidelijk aan dat ook het Griekse 'Parthenos' duidt op een jonge vrouw, in de vruchtbare leeftijd, net zoals het Hebreeuwse 'Almah'. Beide termen zeggen niets over de maagdelijkheid van een vrouw. Bij Jezus' doop in de Jordaan (Marcus 1:11) kwam een stem uit de hemelen die zei 'Gij zijt mijn Zoon, de geliefde'. Op dat moment ontstond er een probleem, want blijkbaar was Jezus de zoon van God en niet van Jozef. Daarmee komt ook het probleem met de genealogie van Jezus naar voren. Als hij niet uit het huis van David is, via zijn vader Jozef, maar de zoon van God, dan kan hij niet de Messias zijn. Als hij via zijn moeder uit een andere stam is, dan komt hij dus ook niet uit de stam van David en kan dus ook geen Messias zijn zoals voorspeld in het OT. Het zijn de schrijvers van de diverse boeken in het NT die elkaars problemen proberen op te lossen, zonder dat ze elkaars boeken goed te hebben gelezen. Dit heeft in 325 AD in het concilie van Nicaea nogal wat discussies opgeleverd. Bedenk daarbij dat er nergens in de boeken van het NT geschreven staat dat er zoiets bestaat als een drie-eenheid. De tekst van 1 Johannes 5:7 is aantoonbaar later tussengevoegd. Dat God, Jezus en de Heilige Geest één zijn, dat is een theologisch dogma van eeuwen later. De eenheid van geloofswaarheden waarop de christenen zich nu baseren zijn misschien wel compleet juist en waar en aangestuurd door de Heilige Geest, maar de teksten waarop die gebaseerd zijn, werken elkaar tegen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Henry:

Je meldt hier dat dit Maagd betekent.

Dat zeg ik niet. Het is eerder de jonge vrouw. Maar maagd is niet perse fout.

5 uur geleden zei Henry:

Bedenk daarbij dat er nergens in de boeken van het NT geschreven staat dat er zoiets bestaat als een drie-eenheid.

Helemaal eens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 months later...
Op 3-3-2023 om 17:28 zei Ricky Tjin:

Walter Veith brengt Bijbelteksten aan het licht die werden weggelaten door de Jehovah's Getuigen, omdat die Bijbelteksten niet in de leer pasten van de Jehovah's Getuigen.
Bijbelteksten die Walter Veith benoemt, die in de NIV en de RSV gedeeltelijk zijn weggelaten, zijn ook gedeeltelijk weg gelaten in de NWV.

Dat zijn dus leugens. De reden is dat veel teksten niet voorkomen in de oudste afschriften. Die zijn er dus later bij verzonnen.  Om die reden komen ze bijv ook niet meer voor in de NBV21. 

Op 17-3-2023 om 21:34 zei Dat beloof ik:

Vervolgens wees ik op de tekst in Johannes 3:35, waar staat dat God alle macht aan Jezus heeft over gedragen.

Dat ontken ik toch ook niet? Maar dat maakt Jezus nog niet gelijk in Persoon als God. Bovendien geeft Jezus die macht weer terug aan Zijn Vader na het Duizend jarig Rijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei sjako:

Maar dat maakt Jezus nog niet gelijk in Persoon als God.

Jezus is niet gelijk aan God, want Jezus is niet Geest alleen en is geboren geworden, en vereenzelvigt zich met God die in Hem is en die Geest is in Hem.

Maar Jexus is daarin zoveel méér dan de mens, dat de mens niet het recht heeft om Jeus die Koning en Redder en Scheppende Kracht is van God, vanaf de troon van God waar Hij aan de rechterhand van God zit, naar beneden te halen en minder te achten. Want de mens kan God alleen kennen en naderen door Christus, die het scheppende Woord is van God, en ook het Woord is waarin de heilige Geest spreekt, en ook het Woord dat voor de mens spreekt tot God.

En ergens weet je dat zelf ook wel, want als je inbrengt dat Christus alle macht weer aan Gods voeten ligt, weet je ook dat die macht eerst aan Hem gegeven is. Dan is het bruut om de Zoon die namens de Vader komt, te banaderen als minder dan de vader. Dat kun je uitsluitend doen als die Zoon ergens meer macht claimt en minder zuiver is dan de Vader.

51 minuten geleden zei sjako:

De reden is dat veel teksten niet voorkomen in de oudste afschriften. Die zijn er dus later bij verzonnen

Daar heeft de duivel een punt gescoord bij de Jehova's Getuigen. Want het is de wereld die de aan de kerk gegegeven schriften, heeft ontkracht met snippers en fragmenten en verloren boekrollen, in plaats van die dode geschriften te hebruiken als bewijs dat de levende kerk inderdaad in de oudste oudheid een Vast Woord die volledig compleet is, heeft gekregen, dat waard is om erkend en bewaard en geleetd te worden.

Jij zegt, dat er later bij verzonnen is. Maar het gezag dar het verzinsels zijn, is de wetenschap die rust op afleidingen van de moedertekst met een apparatus dat als uitgangspunt heeft, dat die moedertekst niet bestaat en ook niet kan bestaan hebben, omdat de schriften niet door God, maar door mensen menselijk zijn overgeleverd. Dat is bruut ongeloof in Gods leidende hand. Win-win situatie van de wereld met de JG'n. Maar het is een ongelijk span, als dat inderdaad een ongelijk span is. Wat vind jij?

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-7-2023 om 15:41 zei Henry:

Er blijft nog een probleem met het Griekse woord 'Parthenos'. Je meldt hier dat dit Maagd betekent. Maar ook dat is niet altijd juist. De Septuagint vertaalt Genesis 34:3 met het woord 'Parthenos', terwijl deze Dinah in het vers daarvoor verkracht werd en dus beslist geen maagd was. Dit geeft volgens mij toch duidelijk aan dat ook het Griekse 'Parthenos' duidt op een jonge vrouw, in de vruchtbare leeftijd, net zoals het Hebreeuwse 'Almah'. Beide termen zeggen niets over de maagdelijkheid van een vrouw. Bij Jezus' doop in de Jordaan (Marcus 1:11) kwam een stem uit de hemelen die zei 'Gij zijt mijn Zoon, de geliefde'. Op dat moment ontstond er een probleem, want blijkbaar was Jezus de zoon van God en niet van Jozef. Daarmee komt ook het probleem met de genealogie van Jezus naar voren. Als hij niet uit het huis van David is, via zijn vader Jozef, maar de zoon van God, dan kan hij niet de Messias zijn. Als hij via zijn moeder uit een andere stam is, dan komt hij dus ook niet uit de stam van David en kan dus ook geen Messias zijn zoals voorspeld in het OT. Het zijn de schrijvers van de diverse boeken in het NT die elkaars problemen proberen op te lossen, zonder dat ze elkaars boeken goed te hebben gelezen. Dit heeft in 325 AD in het concilie van Nicaea nogal wat discussies opgeleverd. Bedenk daarbij dat er nergens in de boeken van het NT geschreven staat dat er zoiets bestaat als een drie-eenheid. De tekst van 1 Johannes 5:7 is aantoonbaar later tussengevoegd. Dat God, Jezus en de Heilige Geest één zijn, dat is een theologisch dogma van eeuwen later. De eenheid van geloofswaarheden waarop de christenen zich nu baseren zijn misschien wel compleet juist en waar en aangestuurd door de Heilige Geest, maar de teksten waarop die gebaseerd zijn, werken elkaar tegen. 

Dat vind ik eigenlijk ook juist het mooie aan het christelijk geloof. Paulus zegt in de tweede Korinthebrief:

’Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’
(2 Korinthe 3:6)

En Johannes:

’En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.’
(Johannes 1:14)

’Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’
(Johannes 14:
6)

Het christendom gaat niet over letters (die doden), maar over Jezus Christus die leeft. Hij werd mens, woonde onder ons, vol van genade en waarheid. De waarheid van het christendom zit niet in ware interpretaties, ware overtuigingen of ware normen, maar in Jezus Christus in wie de waarheid is gepersonifieerd.

Robert Plomp zegt hierover in zijn boek “Nederlander met de Nederlanders”: 

“Het hebben van de juiste opvatting of het leven volgens de juiste normen, is niet de weg naar de Vader. Het leven vinden we niet in het volgen van de juiste route door het doolhof van verordeningen, verplichtingen en onthoudingen. Christus is het begin en het einde van ons geloof, de Vader herkennen we enkel in Hem en niet in het goed begrijpen van de letter. 
[….] Kerken zijn gescheurd vanwege theologische discussies […] De hoofdbedekking van de vrouw, het aanbod van genade, dubbele of enkele predestinatie, de opname van de gemeente, volwassen- of kinderdoop, het zijn allemaal onderwerpen die voor sommige christenen van essentieel belang geworden zijn. Je standpunt in deze kwesties lijkt soms in grote mate bepalend voor de vraag of je wel of niet een echte christen bent. Maar dat is een schijnvoorstelling, de waarheid van ons geloof ligt in Jezus Christus en nergens anders in. 
Als verschillende kinderen van God tot verschillende interpretaties komen van sommige bijbelverzen, dan kan daar alleen maar de conclusie uit getrokken worden dat het standpunt op dit thema niet van doorslaggevend belang is voor de kern van ons geloof. Dan moet iedere christen zichzelf relativeren en begrijpen dat zijn interpretatie niet essentieel is voor de waarheid. […] wat we ook beslissen, vinden of doen, zolang het de kern van het Evangelie niet raakt, is het nooit essentieel. Die kern is dat God in Jezus Christus mens werd. Jezus leeft ons Zijn waarheid en liefde voor. Hij stierf onschuldig voor onze zonden maar overwon de dood zodat wij, als wij op Hem vertrouwen, met Hem opstaan in een nieuw leven dat vandaag al begonnen is. Deze Jezus Christus is de Waarheid, niet onze opvattingen of standpunten. Dat moet ontspanning geven in elke discussie.”

Uit: Robert Plomp, Nederlander met de Nederlanders, p. 23-24

P.S. Samen met Robert Plomp merkt ik nog even op: “ Dit schrijf ik niet om het belang van de bijbel te bagatelliseren,  maar wel om er de druk van het ‘juiste verstaan’ vanaf te halen.” (p.23)

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Flawless victory:

Het christendom gaat niet over letters (die doden), maar over Jezus Christus die leeft. Hij werd mens, woonde onder ons, vol van genade en waarheid. De waarheid van het christendom zit niet in ware interpretaties, ware overtuigingen of ware normen, maar in Jezus Christus in wie de waarheid is gepersonifieerd.

De letter doodt, omdat het niet gaat om het naleven van de letter, maar het om het doen naar de geest van de letter. Dat is naar de geest van de wet. Dat is naar de geest van het oude verbond. Dat is als zonen die doen zoals de vader doet, uit liefde, begrip en eenheid met wie de vader is. En niet als knechten die de regel van de wet hebben en daaarnaar doen zoals is opgedragen. Dat is zonder geest en zonder liefde voor de wet.

Als de profeten dan zeggen dat God de wetten in de harten zal schrijven, is dat geen profetie van vrijheid en wetteloosheid, maar een profetie dat de mensen zullen zijn als kinderen van God, en niet als onderworpenen aan (de wet van) God. Maar het gaat nog steeds om dezelfde wet, maar nu naar de geest van de wet en de maker van de wet.

Als je dan spreekt over personificatie van de waarheid on Christus, wordt het een beetje hopperiaans. Ik denk niet dat je begrijpt wat ik bedoel, dus heeft meer zeggen geen nut. Het nut van Christus dat Hoj van de waarheid getuigenis kwam doen, en deze ook invulling gaf. Dat is niet diep of mystiek, maar concreet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid