Spring naar bijdragen

Vertaalfouten in de Bijbel; verzameltopic.


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei sjako:

Gelukkig wel, anders zou geen mens tot bekering kunnen komen

Foei! De christen is de door God geschreven brief, en de Geest raakt wat van Hem is en drijft wat van Hem is tot keuzes en zoeken en groeien in wat uit en van God is.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 242
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Wie ben je? Het Woord kan niet door de wereld worden begrepen. Terwijl de Statenvertaling er een heel zuivere weergave van geeft.

Mijn opinie blijft dat door zo her en der kleine wijzigingen aan te brengen, je een geheel nieuw geloof schept.  Ik heb daar niks op tegen verder, ik ben geen JG en zo te zien gaat dat er niet van kom

Nee hoor. die uitspraak berust op een inmiddels achterhaald misverstand. Het tetagram werd bij het voorlezen meestal uitgeproken als Adonai. zeker niet als Jehova. Er zijn Masoretische teksten met voo

Posted Images

22 minuten geleden zei Tomega:

De vertalers wisten en geloofden dat ook, en spraken derhalve van de ontvangen tekst, dat is Textus Receptus. De Statenvertaling is daarvan een resultaat, en dankzij de systeembenadering sinds Westcott en Hort, is er ook nooit meer een meer zuivere vertaling beoogd.

Je geeft nu aan dat je geen idee hebt hoe een Bijbelvertaling tot stand komt. In de tijd van de SV waren er nog maar een beperkt aantal afschriften. Ook hebben ze hun eigen geloofsovertuiging door laten klinken in hun vertaling. Niet neutraal. De meeste moderne vertalingen bestaan uit een meerderheidstekst. Met de huidige kennis en techniek kunnen ze nu aardig de originele tekst achterhalen. Westcott en Hort is ook maar een kapstok. De NWV bestaat uit veel meer. Ook de Dodezeerollen zijn bijv meegenomen. 

22 minuten geleden zei Tomega:

Foei! De christen is de door God geschreven brief, en de Geest raakt wat van Hem is en drijft wat van Hem is tot keuzes en zoeken en groeien in wat uit en van God is.

Het is Gods woord en God spreekt via Zijn woord. Als die niet te begrijpen zou zijn door niet-gelovigen zou een niet-gelovige nooit te bereiken zijn. Je reactie komt weer duidelijk af van een ander foutief inzicht, namelijk de uitverkiezing. 

28 minuten geleden zei Willempie:

Die wetenschappers beweren nu juist precies het tegenovergestelde van wat jij hier beweert. Ze beweren namelijk dat er niet geknoeid is met het NT. De enige vertaling waarin doelbewust met de tekst wordt geknoeid is nu juist de NWV.

Schei toch uit. Er zijn 1000den manuscripten en die wijken bijna allemaal van elkaar af. Lees dat artikel nu maar eens van NBV21 en doe niet zo eigenwijs. 

32 minuten geleden zei Tomega:

De NBV claimt letterlijk dat de schrijvers sjoemelden en fantaseerden om hun boodschap geaccepteerd te krijgen. De NBV vertegenwoordigt derhalve officieel de wereld.

Dus ze liegen? Er zijn gewoon 1000den afschriften bekend of je dat nu leuk vindt of niet. Veel oudere dan die gebruikt zijn voor de SV. Zo zijn ze erachter gekomen dat een hoop teksten niet thuishoren in de Bijbel en de moderne vertalingen geven die ook niet weer. Zelfs in het OT vertalen ze expres dingen verkeerd. Maar deze discussie heeft totaal geen zin zo.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Hopper:

Zouden sommige vertalingen een bijbedoeling hebben?  

1 uur geleden zei Willempie:

Die wetenschappers beweren nu juist precies het tegenovergestelde van wat jij hier beweert. Ze beweren namelijk dat er niet geknoeid is met het NT. De enige vertaling waarin doelbewust met de tekst wordt geknoeid is nu juist de NWV.

Changing the Word ~ The Battle of the Bibles | Total Onslaught 214 | Professor Walter Veith
Walter Veith brengt Bijbelteksten aan het licht die werden weggelaten door de Jehovah's Getuigen, omdat die Bijbelteksten niet in de leer pasten van de Jehovah's Getuigen.
Bijbelteksten die Walter Veith benoemt, die in de NIV en de RSV gedeeltelijk zijn weggelaten, zijn ook gedeeltelijk weg gelaten in de NWV.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Je geeft nu aan dat je geen idee hebt hoe een Bijbelvertaling tot stand komt. In de tijd van de SV waren er nog maar een beperkt aantal afschriften. Ook hebben ze hun eigen geloofsovertuiging door laten klinken in hun vertaling. Niet neutraal. De meeste moderne vertalingen bestaan uit een meerderheidstekst. Met de huidige kennis en techniek kunnen ze nu aardig de originele tekst achterhalen.

Treffend. Jij geeft hier keurig weer hoe jij de wereld volgt en omarmt. Het hele idee van iets toevertrouwd krijgen, is dat het in enkelvoud of weinigvoud is. En neutraal vertalen is onbestaanbaar. En het hele idee van groener gras bij anderen is in strijd met trouw en volharding en geloof, dat wat je al hebt, geheel genoeg is voor je ziel en zaligheid. Wordt meestal ook nog zo beleden in deftige formuleringen van trouw in dappere volgzaamheid.

En wat je dan zegt over meerderheidstekst en achterhalen met kennis en techniek, is een fraai fout voorbeeld van puur werelds ongeloof. Vind ik erg jammer, want het lijkt dat de JG niet alleen een geknakte versie van de Waarheid mogen bewaren, maar daarvoor ook afstand nemen van wat God wel had gegeven. Ik vermoed dat het mee mogen doen, je verlost van de kattige aanval dat je een valse vertaling hebt. Geeft een gewenst resultaat en een status van gezag bij vertaal issues. Maar God leert al zijn kinderen om meer te vertrouwen op wat waar is in geloof dat God voorziet, dan om te vertrouwen op het getal en op maakbare en haalbare successen in deze weteld. Met hulp van de wereld, ook nog. Foei!

1 uur geleden zei sjako:

Je reactie komt weer duidelijk af van een ander foutief inzicht, namelijk de uitverkiezing. 

Dat is een bekend trekje van iemand anders. Men (be)denkt wat een ander drijft, en baseert daar de beoordeling op wat die ander bedoelt te zeggen. En wat daadwerkelijk werd gezegd, komt niet over, en verwaait.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Dus ze liegen? Er zijn gewoon 1000den afschriften bekend of je dat nu leuk vindt of niet. Veel oudere dan die gebruikt zijn voor de SV.

Die, jouw, wetenschappelijke methode gaat ervan uit dat elk gevonden geschrift getuigt van de leugen dat de Schrift onfeilbaar is. En dat doen ze door de niet overgeleverde snippers meer gezag te geven dan wat door de kracht van de Geest wel overgeleverd was.  Maar de wet leert ons dat de waarheid en de zegen diegenen volgt die trouw blijven. Maar de ontrouwen klagen steen en been dat God hun niet trouw gebleven is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Veith
Walter Veith brengt Bijbelteksten aan het licht die werden weggelaten door de Jehovah's Getuigen, omdat die Bijbelteksten niet in de leer pasten van de Jehovah's Getuigen.
Bijbelteksten die Walter Veith benoemt, die in de NIV en de RSV gedeeltelijk zijn weggelaten, zijn ook gedeeltelijk weg gelaten in de NWV.

Ik kan precies zo n filmpje laten zien over de SV en King James. Het zegt helemaal niets. Ze draaien dingen om. We geloven bepaalde zaken niet omdat die verzen onecht zijn, en dat is wetenschappelijk te staven. En wat opvalt dat bijv de NBV21 die ook niet opnemen en tussen haken zet.

1 uur geleden zei Tomega:

Treffend. Jij geeft hier keurig weer hoe jij de wereld volgt en omarmt.

Ook zo’n dooddoener. Je bewijst dat een heleboel verzen in de SV nep zijn en je volgt de wereld, want de SV is de enige echte. Ik omarm de wereld juist helemaal niet. Ga jij stemmen op een wereldse partij? Ik niet hoor. Ik geloof maar in 1 Koninkrijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Johannes_1-1.pdf

Citaat

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος (Johannes 1:1 Textus Re- ceptus).

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος (Johannes 1:1 Tischendorf Nieuwe Testament).

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος (Johannes 1:1 Westcott en Hort Nieuwe Testament).

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος (Johannes 1:1 Nestle- Aland 27 Editie).

De letterlijke woord-voor-woord vertaling is deze: “In [het] begin was het Woord, en het Woord was bij de God, en God was het Woord”

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat letterlijk vertalen soms niet gaat.  De God zeggen we niet in het Nederlands.  Daarom is het woordje 'de' weggelaten in de SV.  En het is duidelijk dat 'den beginne' gewoon archaïsch Nederlands is voor 'het begin'.

Citaat

In een post van gisteren,  gebruikte ik het voorbeeld van de hypocrisie en oneerlijkheid van hen die verantwoordelijk zijn voor de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift, die de “bijbel” is van de Jehovah’s getuigen, omdat zij moedwillig Johannes 1:1 fout vertaald hebben met “In [het] begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was een god”.

In de NWV staat geheel wat anders dan in de SV.  Daar is het Woord 'een god'.   Gewoon dus een van de vele godjes die er kennelijk zijn?  Het is een belangrijk stukje tekst, want het gaat over de herkomst van de naamgever van het christendom.

Het ziet er naar uit dat de NVW haar best doet om iedere verwijzing naar de triniteit weg te vertalen.  Maar dan ben je bezig een geheel nieuwe godsdienst te stichten, hetgeen natuurlijk een ieder vrij staat.  Overigens interpreteert de auteur van dit artikel het Woord zo:

Citaat

In het eerste vers van zijn weergave van het Evangelie vertelde Johannes ons dat Jezus Christus het Woord is, en het Woord was in het begin bij God, en het Woord is God. Deze woordconstructie maakt duidelijk dat hier twee wezens worden besproken, niet één.

Ik zie die twee wezens dan weer niet die de auteur wel ziet.  Het woordje 'is' verwijst naar het 'ik ben', in de SV zien we dat ook weer terug in vers 3 van Joh 1.  (Hetzelve)   De Vader en de Zoon zijn geen twee wezens, ze zijn één.  Het 'ik ben' is het Zijn van God, maar God is meer dan alleen Zijn.  (Geest)

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Tomega:

Die, jouw, wetenschappelijke methode gaat ervan uit dat elk gevonden geschrift getuigt van de leugen dat de Schrift onfeilbaar is.

Satan heeft de hele geschiedenis door de boel proberen te bedriegen. Juist nu, in de eindtijd, komt de waarheid weer boven water. Logisch toch? De meerderheid van de kerken onderwijzen Grieks gedachtengoed zoals de Drieeenheid, onsterfelijkheid van de ziel, hel etc etc. Het ware evangelie is hierdoor bijna onherkenbaar geworden. 
Gelukkig zijn er weer goede vertalingen die de waarheid laten zien. Die bijv Sjeool, Hades, Gehenna en Tartarus weer vertalen in de betekenis die het heeft en niet allemaal naar ‘hel’. Ook zo’n schandalige leerstelling.

2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Bijbelteksten die Walter Veith benoemt, die in de NIV en de RSV gedeeltelijk zijn weggelaten, zijn ook gedeeltelijk weg gelaten in de NWV.

Bewijs dat die niet thuishoren in de Bijbel, dat deze goede vertalingen eensgezind deze verzen weglaten. Maar sommige lieden willen vasthouden aan het oude omdat ze anders helemaal op hun gezicht gaan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/bijbelverzen/johannes-1-1/

Hier een uitleg waarom de JG anders vertalen :

Citaat

Misvatting: Volgens dit vers is het Woord dezelfde als de almachtige God.

In de Griekse tekst is het Woord dezelfde als God.  De JG wijken daar vanuit hun geloof van af.

Citaat

Misvatting: Wie het Woord ‘een god’ noemt, leert polytheïsme, verering van meerdere goden.

Wie het Woord 'een god' noemt leert polytheïsme.  Bij de oude Germanen was Wodan 'een god' (een van de velen).  

Citaat

‘Het begin’ duidt op het moment dat God met scheppen begon en het Woord schiep. 

Zo kom je bij een totaal andere religie uit.  De JG beschouwen het Woord als een schepping.  Maar het Woord is vlees geworden.  Het vlees (Jezus) is  schepping, net zoals de mens in het algemeen.   Dan zou Jezus twee maal geschapen zijn?   Ik geloof daar niks van.....

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Hopper:

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat letterlijk vertalen soms niet gaat.  De God zeggen we niet in het Nederlands.  Daarom is het woordje 'de' weggelaten in de SV.  En het is duidelijk dat 'den beginne' gewoon archaïsch Nederlands is voor 'het begin'.

Dit hebben we al zo vaak besproken en ook wetenschappers zeggen dat de vertaling zoals die in NWV nauwkeurig is. Letterlijk staat er:

In het begin was het Woord. Het Woord was bij (de) God en het Woord was god. 
‘De God’ is dus Jehovah. En bij de laatste woord God ontbreekt ‘de’. Het lidwoord ‘een’ bestaat niet in het Grieks. De laatste ‘God’ is dus kwalitatief gebruikt, dus een god of was goddelijk. 

1 minuut geleden zei Hopper:

In de Griekse tekst is het Woord dezelfde als God.  De JG wijken daar vanuit hun geloof van af.

Hoe kom je daar nu weer bij? Het Woord wordt alleen van toepassing gebracht op Jezus. Het is de Logos, de vleesgeworden Wijsheid van God, niet God zelf.

Openbaring 19:13

Ik zag de hemel geopend en er was een wit paard. Degene die erop zat, wordt Trouw en Waarachtig genoemd. Hij oordeelt en strijdt rechtvaardig.  12 Zijn ogen zijn een vlammend vuur en op zijn hoofd heeft hij veel diademen. Hij heeft een geschreven naam die niemand kent, alleen hijzelf.  13 Hij draagt kleding die met bloed bevlekt is. Zijn naam is: Het Woord van God. 

5 minuten geleden zei Hopper:

Wie het Woord 'een god' noemt leert polytheïsme.  Bij de oude Germanen was Wodan 'een god' (een van de velen).  

Ook niet waar. Menselijke rechters en andere hoogwaardigheidsbekleders worden in de Bijbel ook goden genoemd. Jezus haalt dit feit aan om Zichzelf te verdedigen. Jezus wordt Koning over Gods Koninkrijk dus is de titel god meer dan terecht. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Dit hebben we al zo vaak besproken en ook wetenschappers zeggen dat de vertaling zoals die in NWV nauwkeurig is. Letterlijk staat er:

In het begin was het Woord. Het Woord was bij (de) God en het Woord was god. 
‘De God’ is dus Jehovah. En bij de laatste woord God ontbreekt ‘de’. Het lidwoord ‘een’ bestaat niet in het Grieks. De laatste ‘God’ is dus kwalitatief gebruikt, dus een god of was goddelijk. 

Mijn opinie blijft dat door zo her en der kleine wijzigingen aan te brengen, je een geheel nieuw geloof schept.  Ik heb daar niks op tegen verder, ik ben geen JG en zo te zien gaat dat er niet van komen ook.

Waar het mij meer om gaat is dat ik een betrouwbare vertaling wil lezen.  Niet een die op essentiële onderdelen net even anders is.  En gezien dat ik geen zin heb om de gehele NWV uit te vlooien, extrapoleer ik de in dit topic genoemde foutieve vertalingen en laat ik de NVW voor wat die is.

En dan zitten we ook nog met Lucas 17:21.  In de SV is het Koninkrijk Gods in de mens.  In de NVW niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Hopper:

Zo kom je bij een totaal andere religie uit

Precies, je moet eens achter je oor krabbelen, want God heeft nooit een begin gekend en zal nooit een eind hebben. Dus hoezo In het begin?? Dat kan niet op God slaan, maar op Zijn Zoon die wel een begin heeft gekend en wat de Bijbel ook zegt. Zo wordt Jezus ‘het begin van de schepping door God’ genoemd. 

1 minuut geleden zei Hopper:

Mijn opinie blijft dat door zo her en der kleine wijzigingen aan te brengen, je een geheel nieuw geloof schept.

Die opinie deel ik met je. Zo lijkt het eerste eeuwse Christendom in geen velden of wegen meer op het huidige. Ze hebben heidense feestdagen tot ‘Christelijk’ gemaakt, ze onderwijzen Griekse leerstellingen ipv het pure evangelie. Het herstel van Gods Koninkrijk op aarde wordt helemaal weggevaagd en speelt geen of nauwelijks een rol. De verlossing van de mens en de hele wereld is bijna niet meer zichtbaar in de meeste kerken.

6 minuten geleden zei Hopper:

En dan zitten we ook nog met Lucas 17:21.  In de SV is het Koninkrijk Gods in de mens.  In de NVW niet.

Omdat die niet in de mens zit. Wat is een Koninkrijk volgens jou? Volgens mij is een Koninkrijk een land, met onderdanen, een regering en een koning aan het hoofd. Hoe kan dat nu in een mens zitten? Een mens kan wel een onderdaan zijn van dat koninkrijk. Jezus bedoelde waarschijnlijk dat het koninkrijk in hun midden was omdat Hij de koning is van dat Koninkrijk of zoals de NBV21 zegt dat het koninkrijk binnen ons bereik is. Iedereen kan daar een onderdaan van worden als hij dat maar wilt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

de SV is de enige echte.

Ik geef je een brief van je vrouw, en jij neemt die brief aan, maar besluit dan om wat anderen vinden van je vrouw authentieker is dan wat je vrouw jou gaf. En dan zeg je flink, dat jij alleen volgt wat je vrouw zegt. Maar ik zeg dat jij je vrouw ontrouw bent. Wat vind jij?

Wat enig echt is, is wat jou is toevertrouwd en dat door jou in geloof is aanvaard. De rest is verleiding, verzoeking en de begeerte van je eigen vlees.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Tomega:

Ik geef je een brief van je vrouw, en jij neemt die brief aan, maar besluit dan om wat anderen vinden van je vrouw authentieker is dan wat je vrouw jou gaf. En dan zeg je flink, dat jij alleen volgt wat je vrouw zegt. Maar ik zeg dat jij je vrouw ontrouw bent. Wat vind jij?

De SV is geen mens maar een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks. Het bevat het woord van God tot op zekere hoogte. Als er een betere vertaling is dan ruil ik de oude graag in. De SV is een vertaling uit 1637. Dus daarvoor was er geen juiste weergave van Gods woord. De SV is beter dan de originele manuscripten volgens jou.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Bewijs dat die niet thuishoren in de Bijbel, dat deze goede vertalingen eensgezind deze verzen weglaten. Maar sommige lieden willen vasthouden aan het oude omdat ze anders helemaal op hun gezicht gaan. 

Wie of wat is goed en waarachtig? Vestig op prinsen geen vertrouwen, maar oo de Heere, uw God! 

Zouniet sl het goede aan vastgehouden moeten worden? En is dat niet altijd een minder populaire bandering? Hoe dan, zie jij dat precies omgekeerd?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Tomega:

Wie of wat is goed en waarachtig? Vestig op prinsen geen vertrouwen, maar oo de Heere, uw God! 

Dit stond in 2010 in de Trouw

De onlangs verschenen Herziene Statenvertaling is gebaseerd op een editie van de grondtekst van het Nieuwe Testament die ’van matige kwaliteit’ en ’al bijna twee eeuwen wetenschappelijk volkomen achterhaald’ is. Dat schrijft nieuwtestamenticus Jan Krans van de Vrije Universiteit in Amsterdam in een bijdrage aan Met Andere Woorden, een door het Nederlands Bijbelgenootschap uitgegeven tijdschrift over bijbelvertalen.

Krans hekelt het feit dat voor de herziening van de Statenvertaling van de Bijbel uit 1637 uitsluitend gebruik gemaakt is van Griekse grondteksten zoals die in de zeventiende eeuw beschikbaar waren. Deze zogenoemde ’Textus Receptus’ kenmerkt zich volgens wetenschappers door ’toevalligheid, willekeur en gebrek aan informatie en methode’. In het huidige onderzoek naar de Griekse tekst van het Nieuwe Testament heeft de ’Textus Receptus’ in wetenschappelijke zin afgedaan, zo schrijft Krans. Op basis van in de negentiende eeuw ontdekte handschriften, oude vertalingen en citaten van kerkvaders is er een ’moderne kritische tekst’ van het Griekse Nieuwe Testament gevormd die nu als betrouwbare standaard geldt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

De SV is beter dan de originele manuscripten volgens jou

Je onderscheid op dit punt waarheid niet van onwaarheid en schijn niet van realiteit. Want elk gevonden manuscript is volgens jou beter. Volgens jou waren alle versies van alle groepen gelovigen identiek. Maar je eigen punt is nu juist dat er goede en slechte varianten zijn. Hoe dan kwalificeren de wereldse keuzes beter dan hetgeen aan de kerk was overgeleverd? Dat is in jouw geval helder: de uitkomst dient jouw perspectief. Maar de Heere waarschuwt om geen ongelijk span te vormen met de wereld.  Jij daarentegen beroemt je op je gelijk, in het span en onder het juk van de wereld.

2 minuten geleden zei sjako:

wetenschappelijk volkomen achterhaald

Dat is bekend. De wetenschap is een breed aanvaard geloof in hetgeen bewijsbaar niet bewezen is. God is wetenschappelijk volkomen achterhaald. Maar de griezel lacht, want dit komt uit zijn koker. En elke werelds afkomstige die onderzoekt, kan de griezel herkennen, want hij haat het licht en dweept met schimmigheden en valse voorstellingen en oncontroleerbare onnavolgbaarheden.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Tomega:

onwaarheid en schijn niet van realiteit. Want elk gevonden manuscript is volgens jou beter.

Nee, is niet waar. Je begrijpt het niet. Er zijn letterlijk duizenden afschriften gevonden. Allemaal wijken ze een beetje af van elkaar. Wat wel belangrijk is dat voor een bepaalde datum bepaalde verzen niet voorkomen. Die hebben dus nooit in het origineel gestaan of zijn er later aan toegevoegd. 1Joh 5:7 is daar een goed voorbeeld van. 
Door al die manuscripten met elkaar te vergelijken, en dat kan goed met computers tegenwoordig, komt er een tekst uit die voorkomt in alle manuscripten, tenminste een soort gemiddelde. Hoe meer je er vergelijkt des te dichter kom je bij het origineel. En dat is gedaan als basis voor de nieuwere vertalingen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei sjako:
47 minuten geleden zei Tomega:

Want elk gevonden manuscript is volgens jou beter.

Nee, is niet waar. Je begrijpt het niet. Er zijn letterlijk duizenden afschriften gevonden.

Sorry, ik moet het ook uitspellen. De duizenden manuscripten die volgen lijnen van een apparatus. Van hoogstaande wetenschap, die per se uitgaat van godloosheid en integere onbedoelde corruptie van alle geschriften en fragmenten. God bestaat wetenschappelijk niet. Wetenschappelijk bestaan slechts afschriften van mensen die iets overschrijven, dat nergens in oorspronkelijke versie is overgeleverd aan de gemeente voor wie het bestemd was.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Door al die manuscripten met elkaar te vergelijken, en dat kan goed met computers tegenwoordig, komt er een tekst uit die voorkomt in alle manuscripten, tenminste een soort gemiddelde. Hoe meer je er vergelijkt des te dichter kom je bij het origineel. En dat is gedaan als basis voor de nieuwere vertalingen.

Het volk verlijert steeds en valt af van het geloof. En alleen het volk dat zich bekeert en teruggaat naar de oude wegen, vindt genade.

Maar wat jij hier brengt is totaal van God los. En niet alleen van God, maar ook van de logica. Want als je weet dat alles verlijert en corrumpeert, moet je op zoek gaan naar de regio en de gemeente die dwars door alles heen trouw bleef, of zich bekeerde. Want als God leeft, zegent Hij dat. En als Hij niet leeft, is elk manuscript van de bijbel van a tot z gelogen. En zo zie je hoe ook de waarheid wordt gezegend in geloof. De gelovige die de verkeerde vertaling in geloof accepteert als gezaghebbend van God, heeft meer waarheid dan de ongelovige die de waarheid door engelen voorgekauwd en uitgespeld krijgt. Jammer om jou op de schaal van deze vergelijking te moeten rangschikken aan de kant van goddeloos. Ik meende altijd dat de JG bewust kozen voor een gezaghebbende bijbel. Nu blijkt dat jullie (jij) je hebben (hebt) onderworpen aan het gezag van de heersers van deze aarde 

1 uur geleden zei sjako:

De SV is geen mens maar een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks. Het bevat het woord van God tot op zekere hoogte.

De bijbel heeft geen gezag voor jou. Maar waarom niet? God is meer dan een mens, maar wat Hij zegt verdient een status om op z'n minst als van je wetgever of redder of echtgenoot behandeld te worden. 

Maar jij gelooft niet dat Hij iets heeft gegeven, dat betrouwbaar genoeg was om in geloof zo zuiver mogelijk te bewaren en te behartigen.

Vind ik vreemd, want alles wat je van God krijgt moet je in geloof zo zuiver mogelijk bewaren en behartigen.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

Precies, je moet eens achter je oor krabbelen, want God heeft nooit een begin gekend en zal nooit een eind hebben. Dus hoezo In het begin?? Dat kan niet op God slaan, maar op Zijn Zoon die wel een begin heeft gekend en wat de Bijbel ook zegt. Zo wordt Jezus ‘het begin van de schepping door God’ genoemd. 

 

God heeft geen begin en geen einde.   (Ik ben de Alfa en de Omega)  Daarom is het Woord ook zo belangrijk, want daar zit wel een begin aan!   Maar het Woord is geen schepping, het Woord was bij God.  De oplettende lezer ziet ook bij Joh 1 iets wat ook in Genesis voorkomt: de mens is verdwaald van God (de duisternis heeft het niet begrepen).  Die context gaat verloren in de NWV.

Het Woord (wat is vlees geworden) is voor ons als mens belangrijk.  Op God zelf krijgen we toch weinig vat, het vlees geworden Woord echter heeft als mens bij ons gewoond.   In de SV is te lezen dat God de mens naderbij is gekomen middels de mens Jezus.   Jezus als mens is schepping, het Woord is geen schepping, anders heb je een dubbele schepping. (Dat punt had ik al gemaakt, maar dat negeer je gemakshalve)

Citaat

Die opinie deel ik met je. Zo lijkt het eerste eeuwse Christendom in geen velden of wegen meer op het huidige. Ze hebben heidense feestdagen tot ‘Christelijk’ gemaakt, ze onderwijzen Griekse leerstellingen ipv het pure evangelie. Het herstel van Gods Koninkrijk op aarde wordt helemaal weggevaagd en speelt geen of nauwelijks een rol. De verlossing van de mens en de hele wereld is bijna niet meer zichtbaar in de meeste kerken.

Feestdagen zijn niet interessant.  Verordonneerde Jezus feestdagen?  Daar is mij niks van bekend.  Verbood hij feestdagen?  Daar is mij niks van bekend.   (Heidense) feestdagen interesseren mij niet zo, maar wie wil feesten die gaat zijn gang maar.  Ik zal niet oordelen, zoals Jezus heeft geleerd....

Het Griekse denken is wel van belang.  Bij de oude Grieken was de Logos (het Woord) ook bekend.   Dat kan ook niet anders, want "In den beginne".  Logos c.q. het Woord is een beginsel.  En zeker geen schepping.  Een beginsel bij God.

Citaat

Omdat die niet in de mens zit. Wat is een Koninkrijk volgens jou? Volgens mij is een Koninkrijk een land, met onderdanen, een regering en een koning aan het hoofd. Hoe kan dat nu in een mens zitten? Een mens kan wel een onderdaan zijn van dat koninkrijk. Jezus bedoelde waarschijnlijk dat het koninkrijk in hun midden was omdat Hij de koning is van dat Koninkrijk of zoals de NBV21 zegt dat het koninkrijk binnen ons bereik is. Iedereen kan daar een onderdaan van worden als hij dat maar wilt.

Je denkt 'werelds' , maar ja als je Marcus 8 : 36 (SV) ook niet aanvaardt in verband met de andere verzen ( wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won) dan denk je nog wat in de wereld te 'winnen'.  Jezus predikte arm zijn aan 'de wereld'.

Gelukkig schrijf je "Jezus bedoelde waarschijnlijk" , want als je Gods Koninkrijk in jezelf hebt ontdekt dan weet je ook hoe het is om 'onderdaan' te zijn.  (In Gods Koninkrijk is het begrip onderdanen niet eens van toepassing, daar heerst gelijkwaardigheid )

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Hopper:

Het Woord (wat is vlees geworden) is voor ons als mens belangrijk.  Op God zelf krijgen we toch weinig vat, het vlees geworden Woord echter heeft als mens bij ons gewoond.   In de SV is te lezen dat God de mens naderbij is gekomen middels de mens Jezus.   Jezus als mens is schepping, het Woord is geen schepping, anders heb je een dubbele schepping. (Dat punt had ik al gemaakt, maar dat negeer je gemakshalve)

🤣

Wat ziet uw een splinter in het oog van uw broeder maar bemerkt de eigen plank voor de kop niet?

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei sjako:
Op 3-3-2023 om 06:42 zei Dat beloof ik:

Dat lijkt op het eerste gezicht zo. Maar dit 'vertalen vanuit een religieus motief' is precies de reden waarom er ook in jouw versie van de Bijbel veel aanpassingen zijn die taalkundig gezien gewoon vertaalfouten zijn.

Heb nog steeds geen voorbeelden gezien. En kom nou niet met links naar internet

Van het team van 5 mannen (uiteraard uitsluitend mannen) dat de eerste vertaling in het Engels maakte,  was er slechts één die een klein beetje Grieks en Hebreeuws kende.  De anderen kennen die talen in het geheel niet.  Men was uitsluitend geselecteerd op basis van ervaring. En roeping. Maar taalkennis was dus geen criterium. Anders gezegd: Men moest top expert zin in het gedachtegoed van de Jehova's maar hoefde geen lettter te kennen van de talen waarin de geschriften in hun oudste versus bekend zijn.  Het doel was dus een vertaling die paste binnen het eigen gedachtengoed en men paste de NWV dus aan het gedachtengoed aa in plaats van het gedachtengoed aan de Bijbel aan te passen. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit topic gaat over vertaalfouten, niet over jullie uitleggingen. Ik weet dat jullie ook andere vertalingen mogen lezen maar blijkbaar beschouwen jullie de NWV vertaling als superieur en dat is geheel onterecht. De NWV vertaling past wel het beste bij de leer van het WTG maar niet andersom. Het is: eerst de leer en dan de vertaling en die vertaling moet aansluiten bij de leer. Dat is bij geen enkele andere vertaling ooit het geval geweest. 

Dit schreef Willempie

Ten eerste het is niet zo dat we wel of niet een vertaling mogen lezen, als een andere vertaling een bepaald vers beter uit laat komen dan gebruiken we het zelfs in de literatuur.

De uitleggingen van de Bijbel schrijvers komen in de NWV gewoon accuraat op zijn plaats Willempie, zeker de chronologie, het is een kwestie van het willen zien, bij andere vertalingen is dat weleens niet het geval Sjako geeft voorbeelden, het is een kwestie van aannemen, en daar beslissen wij en zeker ook ik niet over, we geven slechts door, wat we met hulp van Gods geest leren

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid