Spring naar bijdragen

Vertaalfouten in de Bijbel; verzameltopic.


Aanbevolen berichten

10 uur geleden zei Desid:

Voor wie God dient en de waarheid liefheeft, is het heel duidelijk. Kijk maar:

Vers 15b18 vertelt het uitgangspunt van de strijd tussen Israël en de Filistijnen. Saul is gelegerd bij Gibea, de Filistijnen rukken op vanuit Michmas.

In vers 19 wordt de tijdlijn van het verhaal onderbroken. Dat zie je aan de zinsconstructie we + onderwerp + imperfectum. Dat is een omstandigheidszin met een duratief aspect.

19a Nu was het zo dat er in heel Israël geen smid te vinden was, 

De schrijver informeert ons dus over de situatie in die tijd, als achtergrondinformatie bij de hoofdlijn, hoe het in die tijd was. Hij ligt verder toe hoe die situatie is ontstaan. We gaan dus nog een stapje verder naar het verleden. Vandaar dat we nu overstappen op de voltooid verleden tijd:

19b want de Filistijnen hadden gezegd: De Hebreeën mogen zich geen zwaarden of speren maken

Vers 19a krijgt een vervolg in vers 20, we zitten dus nog steeds in de algemene achtergrond:

20 Dus moesten alle Israëlieten naar de Filistijnen gaan om ieder zijn zeis, zijn ploegschaar, zijn bijl of zijn sikkel te laten scherpen.

Omdat er geen smid was, was er uiteraard ook geen mogelijkheid om gewoon landbouwgereedschap te laten slijpen. Daarvoor moesten ze naar de Filistijnen. In vers 21 blijven we in de achtergrondscene zitten met een perfectum consecutivum:

21 De prijs nu was twee derde sikkel voor de zeisen en de ploegscharen en een derde sikkel voor de hakken en de bijlen en voor het vastzetten van de prikkels.

Een zeer hoge prijs, en dat al voor gewone gereedschappen. Met andere woorden: de Israëlieten konden zich al nauwelijks gewone spullen van ijzer veroorloven. En hierop volgt dan het gevolg van de achtergrondinfo voor de hoofdlijn van het verhaal, dat na een consecutief bedoeld perfectum consecutivum, weer in een gewoon perfectum is verteld: 

22 Het gevolg was dat het gebeurde dat er op de dag van de strijd zwaard noch speer gevonden werd bij al het volk dat bij Saul en Jonatan was. Maar bij Saul en zijn zoon Jonatan werden zij wel gevonden.

Dat het woord petsira in vers 21 'vijlen' zou betekenen, is geheel uit de lucht gegrepen, en dat het woord dat de Statenvertalers ten onrechte als 'monden' lazen opeens 'tandig' zou betekenen, is helemaal belachelijk. Ze wisten het gewoon niet. En de Geest hielp hen niet.

Zeg Desid, een vraagje. Jij schijnt nogal verstand te hebben van oude teksten. Op geloofsgesprek lees ik ook altijd de posts van Balthasar die een kundige indruk maakt.

Weet jij of er oude teksten bestaan die gericht zijn op het ontkrachten of bestrijden van bijbelse teksten?

Ik noem een voorbeeld. Als er tegenwoordig een boek verschijnt waarin een aantal beweringen worden gedaan dan verschijnen er vaak kort erna andere boeken die in de aanval gaan.

Ik lees regelmatig hedendaagse commentaren die gericht zijn tegen het evangelie wat toegeschreven wordt aan Mattheüs. Er is veel kritiek die jou vast wel bekend is. Maar bestond die kritiek vroeger ook al? Of kritiek op andere boeken/brieven?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 242
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Wie ben je? Het Woord kan niet door de wereld worden begrepen. Terwijl de Statenvertaling er een heel zuivere weergave van geeft.

Mijn opinie blijft dat door zo her en der kleine wijzigingen aan te brengen, je een geheel nieuw geloof schept.  Ik heb daar niks op tegen verder, ik ben geen JG en zo te zien gaat dat er niet van kom

Nee hoor. die uitspraak berust op een inmiddels achterhaald misverstand. Het tetagram werd bij het voorlezen meestal uitgeproken als Adonai. zeker niet als Jehova. Er zijn Masoretische teksten met voo

Posted Images

10 uur geleden zei Desid:

Ze wisten het gewoon niet. En de Geest hielp hen niet.

Een tijd van verwarde geesten kent vele versies en soorten van bijbels. Een tijd van dwaalgeesten kent dwaalbijbels. Een tijd van weinig waarheid en zuiverheid, kent weinig waarachtige en zuivere omgang met de bijbel. En een tijd van grote geesten kent een hooggeëerde geest van waarheid, en een van zuiverheid, en een van volharding en een van trouw en een van eenduidigheid in alles en een van analytisch denken en een geest van hetgeen vanuit de samenhang van al die geesten in een geestelijk verband staat, maar (nog) aan het oog onttrokken.  Een gesprek tussen jou en mij kan daarom niet goed plaatsvinden, omdat jij je identificeert met de geesten van deze tijd, die gewoon niet zo sterk zijn.

Vind dat gesprek wel plaats, dan moet jij jezelf dwingen om de vraag te beantwoorden of er zo maar een slag naar wordt geslagen en de vertaling in een geest van onbegrip heeft vertaald, of dat er een duiding is die logisch is, en er een geest heeft geheerst van begrip en zuivere omgang met wat er staat. Volgens mij ben je daarvoor niet gekwalificeerd genoeg; heel eenvoudig omdat jij géén christelijke of heilige wetenschap bedrijft. Maar elke goddeloze die recht en waarheid lief heeft, kan zich verdiepen in deze vraag en haar antwoord, en groeien in kennis van waarheid en wetenschap en God. En dat is dan ongeacht de uitkomst die zij als antwoord op de vraag formuleren. Want ik heb al eerder gezegd: een zuivere omgang met een verkeerde brontekst biedt méér waarheid, dan een onzuivere omgang met een bijbel die rechtstreeks uit de hemel is komen vallen.

10 uur geleden zei Desid:

Voor wie God dient en de waarheid liefheeft, is het heel duidelijk.

De bijbel is niet geschreven voor de wereld, maar voor Gods kinderen. Denk dan niet dat je met woorden een geest van kindschap kunt voorstellen of oproepen. Maar wees er liever huiverig voor, als je God dient en de waarheid die God gaf, liefhebt.

10 uur geleden zei Desid:

Dat het woord petsira in vers 21 'vijlen' zou betekenen, is geheel uit de lucht gegrepen, en dat het woord dat de Statenvertalers ten onrechte als 'monden' lazen opeens 'tandig' zou betekenen, is helemaal belachelijk. Ze wisten het gewoon niet.

Dat zeg jij, met in je achterhoofd een gewicht waardoor je de balans doorgeslagen ziet naar de kant van jouw gewicht.
Maar neem dat gewicht nu eens weg? Het is als met de Behemoth: door de zuivere omgang met de tekst bij de vertaling, kunnen jij en ik spreken en doordenken over wat er wordt bedoeld met dat woord dat monden of tanden zou moeten betekenen. En bij de Behemoth bewijst dat dan de kennis van het bestaan van dat beest dat wordt beschreven. En voor jouw Fenicisch gewicht bewijst dat dan dat er een buitenlands woord bestond met dezelfde letters.

En net als je blindheid wat het zegt dat bij een tekst over de wapens van het volk, niets staat over de wapens van het volk, maar wel wat de prijs was om hun landbouwgereedschap te slijpen. Maar het is niet jouw blindheid, maar jouw zekerheid, dat je spreekt over "belachelijk", en "maar een greep doen naar". Maar die zekerheid rust geheel en al op jouw greep naar een gewichtje in het buitenland. Dat is prima, maar zonder open ogen, is het meer te duiden als zomaar een greep en zonder een geest van zorgvuldige weging, dan dat er na ampel beraad een conclusie wordt getrokken die zuiver aansluit bij wat er voorhanden is.

En net als Chaim vlucht je dan vooruit in de details van tijden en plaatsingen van woorden. Kennelijk menen jullie daarmee meer gezag en duiding te kunnen bieden. Maar het is slechts een bepaald gekleurd licht vanuit een bepaald perspectief, of zo je wilt een bepaalde scherpgestelde lens vanuit een bepaalde kijkrichting.

10 uur geleden zei Desid:

Dat het woord (...) opeens [iets anders] zou betekenen, is helemaal belachelijk. Ze wisten het gewoon niet. 

Wees zuiver. Bedoel je dat ze jouw gewicht gewoon niet kenden, of dat ze geen idee hadden wat als vertaling moest dienen? Dat zijn verschillende zaken. Je kunt niet twee geesten tegelijk bedienen, en de wet van Mozes verbiedt nog steeds om eigenschappen van het een, te laten gelden voor iets anders.   

10 uur geleden zei Desid:

het woord dat de Statenvertalers als 'monden' lazen opeens 'tandig' zou betekenen, is helemaal belachelijk.

En dat is hier dus een taalvergelijkingsvraag. Leef je uit, het is jouw hobby !

Een mond spreekt en bijt en heeft tanden, en een mond heeft als eigenschap dat het tandig is. De mond spreekt en heelt en verzoent en maakt bang en veroordeelt.

En de mond, kan ook de mond zijn van een kledingstuk waar het hoofd door past. Dat toegepast op een stuk gereedschap dat door de mond moet gaan om geslepen te kunnen worden, geeft voor mij een suggestie van tanden, wat ook past bij de aard van wat er door moet, alsook bij de aard van hoe je een mond in de praktijk voorstelt, namelijk met scherpe tanden. Hoewel evengoed geen tanden, maar juist een versterkte rand voorgesteld kan worden. Want het woord mond kan ook de mond zijn van een zak, of van iets anders. Ik ga er van uit dat de vertalers die kennis hadden, en ook verstandig konden gebruiken. Heel anders dan jouw bombastische "helemaal belachelijk". Het uitgaan van onredelijkheid bij de ander, maakt dat uitgaan tot een bron van onredelijkheid. En voor mij geldt daardoor dat ik moet uitgaan van onredelijkheid bij jou. Want je uit je onredelijk. 

10 uur geleden zei Desid:

Dat het woord petsira in vers 21 'vijlen' zou betekenen, is geheel uit de lucht gegrepen, 

Dat moet dan wel uit de geest zijn, en waarheid voor wie in die geest is.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 5-3-2023 om 17:44 zei Willempie:

Jullie hebben het evangelie verschrikkelijk verdraaid. 

Exodus 3:15 God zei tegen Mozes: ‘Ik zal worden wat ik wil worden.’ En hij voegde eraan toe: ‘Dit moet je tegen de Israëlieten zeggen: “‘Ik zal worden’ heeft me naar jullie toe gestuurd.”’  15 Ook zei God tegen Mozes: ‘Dit moet je tegen de Israëlieten zeggen: “Jehovah, de God van jullie voorvaders, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob, heeft mij naar jullie toe gestuurd.” Dat is mijn naam voor altijd, en zo wil ik van generatie op generatie herinnerd worden

Op 5-3-2023 om 18:30 zei Hopper:

Dat is tegelijkertijd het probleem.  Men maakt zichzelf een beeld van de Naamloze.   En wat lezen we dan weer in Exodus 20:4-6?

Je praat de Bijbel tegen.

Op 5-3-2023 om 19:54 zei Noppert1998:

Het ene zegt niks over het andere.. Denk je echt dat hij ineens allerlei nieuwigheden heeft toegepast? En dat de gelovigen dit pikten? 

Dit is geleidelijk gegaan, maar het verheffen van het Christendom tot staatsgodsdienst die voorheen bestond uit allerlei goden en godinnen heeft dit wel aangezwengeld. Isis tempels werden kerken ter ere van Maria bijv. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

“Jehovah, de God van jullie voorvaders, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob, heeft mij naar jullie toe gestuurd.” Dat is mijn naam voor altijd, en zo wil ik van generatie op generatie herinnerd worden

Jehovah staat er niet. Er staat JHWH. Hoe vaak moet je daar nog op gewezen worden voordat het kwartje eindelijk bij je begint te vallen? 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hermanos2:

Zeg Desid, een vraagje. Jij schijnt nogal verstand te hebben van oude teksten. Op geloofsgesprek lees ik ook altijd de posts van Balthasar die een kundige indruk maakt.

Weet jij of er oude teksten bestaan die gericht zijn op het ontkrachten of bestrijden van bijbelse teksten?

Ik noem een voorbeeld. Als er tegenwoordig een boek verschijnt waarin een aantal beweringen worden gedaan dan verschijnen er vaak kort erna andere boeken die in de aanval gaan.

Ik lees regelmatig hedendaagse commentaren die gericht zijn tegen het evangelie wat toegeschreven wordt aan Mattheüs. Er is veel kritiek die jou vast wel bekend is. Maar bestond die kritiek vroeger ook al? Of kritiek op andere boeken/brieven?

 

Kritiek op het Nieuwe Testament in de oudheid vindt je vooral bij Celsus (zie Origenes, Contra Celsum), Porphyrius en Julianus Apostatus.

2 uur geleden zei Tomega:

Een tijd van verwarde geesten kent vele versies en soorten van bijbels. Een tijd van dwaalgeesten kent dwaalbijbels. Een tijd van weinig waarheid en zuiverheid, kent weinig waarachtige en zuivere omgang met de bijbel. En een tijd van grote geesten kent een hooggeëerde geest van waarheid, en een van zuiverheid, en een van volharding en een van trouw en een van eenduidigheid in alles en een van analytisch denken en een geest van hetgeen vanuit de samenhang van al die geesten in een geestelijk verband staat, maar (nog) aan het oog onttrokken.  Een gesprek tussen jou en mij kan daarom niet goed plaatsvinden, omdat jij je identificeert met de geesten van deze tijd, die gewoon niet zo sterk zijn.

Vind dat gesprek wel plaats, dan moet jij jezelf dwingen om de vraag te beantwoorden of er zo maar een slag naar wordt geslagen en de vertaling in een geest van onbegrip heeft vertaald, of dat er een duiding is die logisch is, en er een geest heeft geheerst van begrip en zuivere omgang met wat er staat. Volgens mij ben je daarvoor niet gekwalificeerd genoeg; heel eenvoudig omdat jij géén christelijke of heilige wetenschap bedrijft. Maar elke goddeloze die recht en waarheid lief heeft, kan zich verdiepen in deze vraag en haar antwoord, en groeien in kennis van waarheid en wetenschap en God. En dat is dan ongeacht de uitkomst die zij als antwoord op de vraag formuleren. Want ik heb al eerder gezegd: een zuivere omgang met een verkeerde brontekst biedt méér waarheid, dan een onzuivere omgang met een bijbel die rechtstreeks uit de hemel is komen vallen.

De bijbel is niet geschreven voor de wereld, maar voor Gods kinderen. Denk dan niet dat je met woorden een geest van kindschap kunt voorstellen of oproepen. Maar wees er liever huiverig voor, als je God dient en de waarheid die God gaf, liefhebt.

Dat zeg jij, met in je achterhoofd een gewicht waardoor je de balans doorgeslagen ziet naar de kant van jouw gewicht.
Maar neem dat gewicht nu eens weg? Het is als met de Behemoth: door de zuivere omgang met de tekst bij de vertaling, kunnen jij en ik spreken en doordenken over wat er wordt bedoeld met dat woord dat monden of tanden zou moeten betekenen. En bij de Behemoth bewijst dat dan de kennis van het bestaan van dat beest dat wordt beschreven. En voor jouw Fenicisch gewicht bewijst dat dan dat er een buitenlands woord bestond met dezelfde letters.

En net als je blindheid wat het zegt dat bij een tekst over de wapens van het volk, niets staat over de wapens van het volk, maar wel wat de prijs was om hun landbouwgereedschap te slijpen. Maar het is niet jouw blindheid, maar jouw zekerheid, dat je spreekt over "belachelijk", en "maar een greep doen naar". Maar die zekerheid rust geheel en al op jouw greep naar een gewichtje in het buitenland. Dat is prima, maar zonder open ogen, is het meer te duiden als zomaar een greep en zonder een geest van zorgvuldige weging, dan dat er na ampel beraad een conclusie wordt getrokken die zuiver aansluit bij wat er voorhanden is.

En net als Chaim vlucht je dan vooruit in de details van tijden en plaatsingen van woorden. Kennelijk menen jullie daarmee meer gezag en duiding te kunnen bieden. Maar het is slechts een bepaald gekleurd licht vanuit een bepaald perspectief, of zo je wilt een bepaalde scherpgestelde lens vanuit een bepaalde kijkrichting.

Wees zuiver. Bedoel je dat ze jouw gewicht gewoon niet kenden, of dat ze geen idee hadden wat als vertaling moest dienen? Dat zijn verschillende zaken. Je kunt niet twee geesten tegelijk bedienen, en de wet van Mozes verbiedt nog steeds om eigenschappen van het een, te laten gelden voor iets anders.   

En dat is hier dus een taalvergelijkingsvraag. Leef je uit, het is jouw hobby !

Een mond spreekt en bijt en heeft tanden, en een mond heeft als eigenschap dat het tandig is. De mond spreekt en heelt en verzoent en maakt bang en veroordeelt.

En de mond, kan ook de mond zijn van een kledingstuk waar het hoofd door past. Dat toegepast op een stuk gereedschap dat door de mond moet gaan om geslepen te kunnen worden, geeft voor mij een suggestie van tanden, wat ook past bij de aard van wat er door moet, alsook bij de aard van hoe je een mond in de praktijk voorstelt, namelijk met scherpe tanden. Hoewel evengoed geen tanden, maar juist een versterkte rand voorgesteld kan worden. Want het woord mond kan ook de mond zijn van een zak, of van iets anders. Ik ga er van uit dat de vertalers die kennis hadden, en ook verstandig konden gebruiken. Heel anders dan jouw bombastische "helemaal belachelijk". Het uitgaan van onredelijkheid bij de ander, maakt dat uitgaan tot een bron van onredelijkheid. En voor mij geldt daardoor dat ik moet uitgaan van onredelijkheid bij jou. Want je uit je onredelijk. 

Dat moet dan wel uit de geest zijn, en waarheid voor wie in die geest is.

Ik ga reageren als je 1) in gewoon Nederlands gaat schrijven en 2) je gepreek achterwege laat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Willempie:

Jehovah staat er niet. Er staat JHWH. Hoe vaak moet je daar nog op gewezen worden voordat het kwartje eindelijk bij je begint te vallen? 

Hebreeuws kent geen klinkers. En laatste inzichten zou het zou iets als Yehováh uitgesproken worden 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Desid:

Nee die 'laatste inzichten' deugen niet, die voegen niets toe aan wat we al wisten en geven er een vreemde draai aan.

Het maakt dan ook niet uit of het Jehovah, Yehováh, Jahweh, Jahve of wat dan ook is. Als je maar de Naam gebruikt. Er staat nergens dat het geen naam is. Andere Bijbelse namen waar een deel van de Naam is opgenomen wordt ook niet moeilijk over gedaan. En het gekke is dat de naam Jezus wel wordt gebruikt terwijl dat volgens sommigen ook God is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei sjako:

Hebreeuws kent geen klinkers. En laatste inzichten zou het zou iets als Yehováh uitgesproken worden 

Nee hoor. die uitspraak berust op een inmiddels achterhaald misverstand. Het tetagram werd bij het voorlezen meestal uitgeproken als Adonai. zeker niet als Jehova. Er zijn Masoretische teksten met voorleesindicaties die de voorlezer eraan dienen te herinneren dat in plaats van de onuitspreekbare Naam (JHWH) bij plechtige voorlezingen Adonai gesproken dient te worden. In de middeleeuwen heeft men dat per abuis zo geïnterpreteerd dat als de klinkers van Adonai aan het tetagram toegevoegd werden, dat een juiste uitspraak mogelijk zou maken. Maar daar waren die voorleestekens nu juist helemaal niet voor bedoeld.  Als je heel goed leest op de website van het WTG beseft men dat daar ook inmiddels. Lees het eerst zelf maar. als je het dan nog niet ziet wil ik je wel helpen.

Niet alle wikipedia artikelen zijn even betrouwbaar maar de onderstaande geeft m.i. wel redelijk juiste en leerzame informatie.

https://nl.wikipedia.org/wiki/JHWH

Een paar citaten daaruit:

In de Middeleeuwen begon men de schrijfwijze jəhowāh door een misverstand[24] niet meer als ’ădônāj, "Heer" maar als "Jehowah", "Jehovah" te lezen – aldus de 13e-eeuwse dominicaanse monnik Raimundus Marti in zijn werk Pugio Fidei adversus Mauros et Judaeos. Erasmus gaf de Godsnaam als "Jehova" weer en nam aan dat dit de oorspronkelijke uitspraak was. Deze vorm werd ook gebruikt in de inleiding van de eerste uitgave van de Statenvertaling van 1637.[25] Luther volgde de joodse traditie en vertaalde het tetragram met "(de) HEER" en bepaalde daarmee de belangrijkste protestantse traditie.

Sinds Joseph Franklin Rutherford de Bijbelonderzoekers hernoemde tot Jehova's getuigen, wordt de uitspraak Jehova vaak met die geloofsgemeenschap geassocieerd. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (ook wel Mormonen genoemd) gelooft dat Jehova een naam is van Jezus Christus.

Origenes (tweede eeuw) en Hiëronymus van Stridon (vierde eeuw) schrijven dat er handschriften van de Septuagint bestaan met de onuitspreekbare heilige Naam. Er zijn hiervan nog zo’n tien fragmenten bewaard gebleven. Hiëronymus meldt in 384 in zijn brief aan Marcella, dat niet-ingewijden de onuitspreekbare naam onterecht toch proberen uit te spreken en dan ΠΙΠΙ, oftewel Pipi lezen.[26]

Jehova's getuigen gebruiken Jehovah, en vinden dit zo belangrijk dat zij in hun Bijbelvertaling, de Nieuwewereldvertaling, deze naam zelfs in het Nieuwe Testament toevoegen, terwijl het tetragrammaton in geen enkele Griekse NT tekst voorkomt. Ook in nieuwtestamentische citaten uit het Oude Testament (Tenach), waar men de naam van God zonder enig bezwaar correct zou kunnen hebben geciteerd als ‘JHWH’, blijkt men in de – Griekstalige – grondtekst toch de voorkeur te hebben gegeven aan het Griekse Κυριος (Kurios, Heer). Hier zou de Septuagint van invloed kunnen zijn geweest. Zo wordt de profeet Joël geciteerd (Joël 2:32 in de meeste vertalingen, Joël 3:5 in de Biblia Hebraica, de Willibrordvertaling en De Nieuwe Bijbelvertaling) door de apostel Petrus in Handelingen 2:21 en door de apostel Paulus in Romeinen 10:13. Opmerkelijk is, dat in beide citaten uit Joël de weergave van JHWH als Κυριος wordt betrokken op Ιησους (= Jesous, Jezus).

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei sjako:

Het maakt dan ook niet uit of het Jehovah, Yehováh, Jahweh, Jahve of wat dan ook is. Als je maar de Naam gebruikt. Er staat nergens dat het geen naam is. Andere Bijbelse namen waar een deel van de Naam is opgenomen wordt ook niet moeilijk over gedaan. En het gekke is dat de naam Jezus wel wordt gebruikt terwijl dat volgens sommigen ook God is.

De persoon waar jullie het over hebben heette waarschijnlijk helemaal geen Jezus. Dat is meer zijn griekse naam. In de oudheid mocht enkel de hogepriester de naam van God uitspreken. 

 

nl.wikipedia.org/wiki/JHWH

 

Citaat

De juiste uitspraak van JHWH is onbekend. Het Hebreeuws werd namelijk ongevocaliseerd (dat wil zeggen zonder klinkers) geschreven. Flavius Josephus schreef over de 'vier klinkers' van de Naam, waarvan de uitspraak zou kunnen worden gereconstrueerd door vergelijking met woorden waarvan de uitspraak bewaard is gebleven, zoals JHWDH (Jehoeda).

De Naam mocht slechts eenmaal per jaar worden uitgesproken: door de hogepriester in de Joodse tempel tijdens de offerdienst van Jom Kipoer. De juiste uitspraak was niet echt geheim, maar doordat de Naam zo zelden werd uitgesproken, zal het volk de uitspraak niet gekend hebben. Men veronderstelt dat de hogepriester de uitspraak aan zijn opvolger leerde. Aangezien de Tempel al bijna 2000 jaar niet meer bestaat en er al even lang geen hogepriester meer is, is de uitspraak van de Naam verloren gegaan.

Dit verbod op het uitspreken van deze Naam op andere momenten dan tijdens de offerdienst door de hogepriester op Jom Kipoer had te maken met het verbod dat de Tora geeft voor het onnodig uitspreken ervan.[18] De rabbijnen beperkten daarom niet alleen het gebruik, maar ook de kennis van de uitspraak ervan tot enkel de hogepriester, die het aan de volgende hogepriester doorgaf. Buitenstaanders hoorden de naam dus nooit voluit.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Noppert1998:

De persoon waar jullie het over hebben heette waarschijnlijk helemaal geen Jezus. Dat is meer zijn griekse naam. In de oudheid mocht enkel de hogepriester de naam van God uitspreken.

Jehoshoea, Joshua, Jeshua, volgens de Nederlandse transliteratie vanuit het Hebreeuws/Aramees. Betekenis: God redt.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 9-3-2023 om 22:57 zei Desid:

Uitstekend stuk waarnaar je linkt. 

De Griekse standaardtekst van 1975 was oecumenisch, dat wil zeggen dat alle grote stromingen in het comité dat deze tekst heeft vastgesteld waren vertegenwoordigd: oosters-orthodox, katholiek, luthers, presbyteraans en zo. De mensen in het comité waren gewoon steengoede tekstwetenschappers, dat voorop, maar het is een ijkpunt geworden voor zowel de wetenschap als de meeste kerken. Overigens betekent 'standaardtekst' niet dat het als een bevroren tekst gezien werd, maar wel dat het een breed gedragen tekst was die op dat moment de beste benadering was van de oorspronkelijke tekst. Hierin zie ik het werk van de Geest, die eenheid schept.

Dank je, ik kwam daar via de link van Sjako. 

En thanks voor je uitleg over oecumenisch, dat wist ik niet. 🌸 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Willempie:

Nee hoor. die uitspraak berust op een inmiddels achterhaald misverstand.

Ik doel op een heel andere ontdekking. Deze man heeft mee vertaald aan de Dodezeerollen. Geen kleine man op dit gebied dus, al zullen er altijd theologen zijn die het gaan ontkennen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Ik doel op een heel andere ontdekking. Deze man heeft mee vertaald aan de Dodezeerollen. Geen kleine man op dit gebied dus, al zullen er altijd theologen zijn die het gaan ontkennen.

 

Dit is een bijzonder interessante video maar de titel is misleidend (clickbait). De naam Jehovah is niet ontdekt in 227 manuscripten. Wat er wordt beweerd is dat als je de Griekse tekst vertaalt in het Hebreeuws er bepaalde klankassociaties ontstaan die geïnterpreteerd zouden kunnen worden als wijzende op een uitgesproken naam van God, zoals Jahavah of Jehavah. Hoe interessant ook, zegt het feitelijk niets over een juiste uitspraak van JHWH. Niets van wat er wordt beweerd wijst erop dat Jehovah de juiste naam zou zijn. Bovendien gaat het bij een naam altijd om de betekenis van die naam. We hebben een idee van de betekenis van JHWH, namelijk IK BEN. Het toevoegen van klinkers aan het tetagram voegt niets aan die betekenis toe maar kan er zelfs aan afdoen.  De naam Jeshua heeft een betekenis. Mensen worden genezen en bevrijd in de naam van Jeshua, niet in de naam van Jehovah. Ik bedoel dit natuurlijk niet spottend maar met met alle respect. Ook dat wordt trouwens in het filmpje bevestigd.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Willempie:

Wat er wordt beweerd is dat als je de Griekse tekst vertaalt in het Hebreeuws er bepaalde klankassociaties ontstaan die geïnterpreteerd zouden kunnen worden als wijzende op een uitgesproken naam van God, zoals Jahavah of Jehavah.

Dat ook ja, maar ook dat hij honderden manuscripten heeft ontdekt van oa vertalingen van het OT met de klinkers en oud rabissche manuscripten met daarin ook de Naam met klinkers. Als je goed hebt opgelet heb je ook gehoord dat in het Grieks de Naam niet uit te spreken is. De klank ‘ha’ kent het Grieks niet. Hij liet een (heidens) Grieks manuscript zien, maar daar de Naam zo goed mogelijk omschreef zoals de schrijver die had opgevangen. Het was iets zoals Jeoa, iets wat dus heel erg op Yehovah lijkt.

Jezus zei in Johannes 17 dat Hij de Naam van Zijn Vader had bekendgemaakt. In het Hebreeuws vertaald komen de klanken Yehovah telkens terug. Dat is natuurlijk geen toeval. Ook is er een profetie dat de heidenen de naam van God zullen kennen. Die komt uit. Kortom, God heeft een naam. Die is door bijgeloof niet meer uitgesproken, in het Grieks was de Naam niet uit te spreken, dus is het Heer geworden. Maar Heer is ook de naam voor Baäl. Daar werd ook van gezegd dat de naam te heilig was om uit te spreken, dus de geschiedenis herhaalt zich. 
Ik denk dat de broeders door heilige Geest de goede naam hebben gekregen en niet bijv voor Jahweh of zo hebben gekozen.

40 minuten geleden zei Willempie:

Mensen worden genezen en bevrijd in de naam van Jeshua, niet in de naam van Jehovah. Ik bedoel dit natuurlijk niet spottend maar met met alle respect. Ook dat wordt trouwens in het filmpje bevestigd.

Klopt, onze Heer is nu zeker ook Jezus. Daarom Zijn Jehovah’s Getuigen ook Christenen. Maar ook Jezus heeft de Naam bekendgemaakt en is dus belangrijk die te kennen. Uiteindelijk geeft Jezus het Koninkrijk weer aan Zijn Vader.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Dat ook ja, maar ook dat hij honderden manuscripten heeft ontdekt van oa vertalingen van het OT met de klinkers en oud rabissche manuscripten met daarin ook de Naam met klinkers.

Volgens mij heb je dat niet goed verstaan. Of ik heb het gemist. Ik zal nog een keer goed luisteren. 

 

2 uur geleden zei sjako:

Als je goed hebt opgelet heb je ook gehoord dat in het Grieks de Naam niet uit te spreken is.

Wat ik begrijp is dat de Naam in het Grieks op tientallen verschillende manieren uitgesproken kan worden, net zoals in het Hebreeuws dus. 

 

2 uur geleden zei sjako:

Hij liet een (heidens) Grieks manuscript zien, maar daar de Naam zo goed mogelijk omschreef zoals de schrijver die had opgevangen. Het was iets zoals Jeoa, iets wat dus heel erg op Yehovah lijkt.

Je doelt op dat occulte geschrift met namen om te kunnen toveren? Ik begrijp nu juist dat dit waarschijnlijk meer te maken heeft met Grieken die meegemaakt hadden dat mensen in de naam van Jeshua werden genezen. Omdat ze geen Hebreeuws kenden is die naam verbasterd overgeleverd, zoals ze die meenden gehoord te hebben, net zoals wanneer wij een woord of naam horen in een voor ons onbekende taal dat niet correct kunnen weergeven.

 

2 uur geleden zei sjako:

Jezus zei in Johannes 17 dat Hij de Naam van Zijn Vader had bekendgemaakt. In het Hebreeuws vertaald komen de klanken Yehovah telkens terug.

Dat heb je verkeerd verstaan. Wat beweerd werd is dat er in dat hoofdstuk bepaalde woorden worden benadrukt/herhaald, andere woorden dan de Naam, die in het geheel van de tekst een klankenassociatie zouden kunnen oproepen zoals Jahawa of Jehawa. Het Hebreeuwse woord voor liefde bijvoorbeeld is Ahawah. 

 

2 uur geleden zei sjako:

Ook is er een profetie dat de heidenen de naam van God zullen kennen. Die komt uit. Kortom, God heeft een naam.

Als je een concordantie pakt, met een Hebreeuws woordenboek erbij, dan maakt God zich onder verschillende namen bekend, bijvoorbeeld als IK BEN of de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de God van Israël, de Heer der heerscharen, de Heer der Heren, Vader (Abba) en nog vele anderen. Dit is een bijzonder interessante en ontroerende zelfstudie die ik je zeer kan aanbevelen. Je ontdekt dan ook automatisch waar de NWV vertaalfouten maakt. En je hebt het vast wel gelezen: Er is maar één naam onder de hemel waardoor mensen behouden kunnen worden. Welke naam is dat? Dat is de naam van Jezus. En daarbij gaat het helemaal niet over de juiste uitspraak maar over de naam zelf en de betekenis van die naam. en over de persoon met die naam uiteraard. Een naam met de juiste uitspraak is geen toverformule zoals in een occult boek.

 

2 uur geleden zei sjako:

Maar Heer is ook de naam voor Baäl. Daar werd ook van gezegd dat de naam te heilig was om uit te spreken, dus de geschiedenis herhaalt zich. 

Dat heb ik gehoord maar daar ben het er niet mee eens. Er is voor christenen maar één Heer en Vader. Baäl is trouwens geen naam maar een titel. Er zijn vele (af)goden maar voor ons is er maar één God. 

 

2 uur geleden zei sjako:

Ik denk dat de broeders door heilige Geest de goede naam hebben gekregen en niet bijv voor Jahweh of zo hebben gekozen.

Dit is inderdaad het hele punt. Ik denk dat niet en nogmaals, als je goed leest op jullie eigen website kun je zien dat zelfs het WTG niet langer durft te beweren dat Jehovah de juiste naam is. Ze geven openlijk toe dat ze vasthouden aan Jehovah omdat het nu eenmaal bij de organisatie zo ingeburgerd is dat ze het niet meer kunnen veranderen. 

 

2 uur geleden zei sjako:

Klopt, onze Heer is nu zeker ook Jezus. Daarom Zijn Jehovah’s Getuigen ook Christenen. Maar ook Jezus heeft de Naam bekendgemaakt en is dus belangrijk die te kennen. Uiteindelijk geeft Jezus het Koninkrijk weer aan Zijn Vader.

Ik weet niet of Jehovah's getuigen christenen zijn. Ik betwijfel dat zeer omdat ze niet weten hoe ze gered kunnen worden. Bovendien plaatsen ze zich doelbewust buiten het christendom, distantiëren zich ervan en proberen ze zich er zoveel mogelijk van te onderscheiden. Als ik een Jehova's getuige vraag hoe ik gered moet worden krijg ik daar geen antwoord op. Dat impliceert dat ze dus ook niet weten hoe ze zelf gered kunnen worden. Ze hopen maar dat ze door het houden van allerlei regeltjes bij God in de gunst kunnen komen, net zoals de Joden dat doen. Eigenlijk is dat niet verwonderlijk omdat de JG's zich als het nieuwe verbondsvolk beschouwen. In vele opzichten gaan ze op dezelfde voet voort maar nu in de waan dat het Joodse volk heeft afgedaan en zij nu de plaats daarvan op deze aarde hebben ingenomen.      

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Willempie:

Volgens mij heb je dat niet goed verstaan. Of ik heb het gemist. Ik zal nog een keer goed luisteren. 

Hij heeft er ook korter apart programma over gemaakt.

2 uur geleden zei Willempie:

verschillende namen bekend, bijvoorbeeld als IK BEN of de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de God van Israël, de Heer der heerscharen, de Heer der Heren, Vader (Abba) en nog vele anderen.

Dat zijn geen namen, maar titels. Hij maakte zich aan Mozes bekend als JHWH wat je blijkbaar uitspreek als Yohovàh

2 uur geleden zei Willempie:

Ik weet niet of Jehovah's getuigen christenen zijn. Ik betwijfel dat zeer omdat ze niet weten hoe ze gered kunnen worden.

Moet je mijn bijdragen overal nog maar eens lezen. Dat weten we heel goed.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Hij heeft er ook korter apart programma over gemaakt.

Dat zijn geen namen, maar titels. Hij maakte zich aan Mozes bekend als JHWH wat je blijkbaar uitspreek als Yohovàh

Moet je mijn bijdragen overal nog maar eens lezen. Dat weten we heel goed.

Dank je voor je reactie maar je negeert alle argumenten, gaat nergens inhoudelijk op in en draait daar met een grote boog omheen. Einde gesprek dus maar weer. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei antoon:

Sjako heeft gelijk, we weten drommels goed hoe gered te worden en wat redding inhoudt.

Ik heb een mes in mijn rug. De interne bloeding is niet te stoppen. Ik heb nog een uur. Ik besef dat ik al Gods geboden heb overtreden en ik ben heel erg bang voor zijn oordeel. Jij weet hoe ik gered kan worden? Vertel me dat dan alsjeblieft. Ik heb inmiddels minder dan een uur en ben heel erg bang. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb nu nog maar twintig minuten. Mijn redders blijven uit, @antoon? Waar blijf je? Wil je mij redden? Waarom kan je dat dan niet?  Waarom vertel je me niet hoe ik gered kan worden? Je zegt dat je het weet. Waarom vertel je het mij dan niet? Ik heb inmiddels nog maar vijftien minuten dus de tijd begint wel te dringen. Wil je eigenlijk wel dat ik gered wordt? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Willempie:

Ik heb een mes in mijn rug. De interne bloeding is niet te stoppen. Ik heb nog een uur. Ik besef dat ik al Gods geboden heb overtreden en ik ben heel erg bang voor zijn oordeel. Jij weet hoe ik gered kan worden? Vertel me dat dan alsjeblieft. Ik heb inmiddels minder dan een uur en ben heel erg bang. 

Deze zwaargewonde persoon heeft een slecht verhaal. Ik zie geen berouw, geen bekering, geen liefde voor God. Alleen maar radeloze angst om zijn eigen hachje. Hij lijkt me niet gemaakt van het spul waarnaar God op zoek is in de mens. De misdadiger die naast Jezus gekruisigd werd had een veel beter verhaal. 
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Hermanos2:

Deze zwaargewonde persoon heeft een slecht verhaal. Ik zie geen berouw, geen bekering, geen liefde voor God. Alleen maar radeloze angst om zijn eigen hachje. Hij lijkt me niet gemaakt van het spul waarnaar God op zoek is in de mens. De misdadiger die naast Jezus gekruisigd werd had een veel beter verhaal. 
 

Ik heb nog maar een paar minuten. Ik heb berouw over alles wat ik fout heb gedaan. ik ben verloren. Is er nog redding voor mij mogelijk? @antoon zei dat hij weet hoe we gered kunnen worden. Maar waarom deelt hij dat dan net met me?  Ben ik het niet waard gered te worden?   

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Willempie:

Ik heb nog maar een paar minuten. Ik heb berouw over alles wat ik fout heb gedaan. ik ben verloren. Is er nog redding voor mij mogelijk? @antoon zei dat hij weet hoe we gered kunnen worden. Maar waarom deelt hij dat dan net met me me?  Ben ik het niet waard gered te worden?   

Het is nu te laat. De vertaalfouters  zijn niet in staat gebleken me te redden. Zichzelf redden kunnen ze ook niet. Misschien wordt het tijd dat ze zich gaan bekeren. Ik kreeg wel antwoord trouwens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid