Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Ik zie in meerdere bijdragen zaken staan over "de waarheid". En die wordt dan gekoppeld aan bepaalde overtuigingen. Het één kan niet waar zijn als het andere waar is. Maar wat als we op dit niveau niet de waarheid zien, maar dat er achterliggende zaken spelen die zich op meerdere manieren kunnen uiten. Laat ik deze cryptische omschrijving verduidelijken met een voorbeeld:

In een andere discussie zag ik staan dat @Hopper er vanuit gaat dat de waarheid is dat de mens een middelaar nodig heeft en het niet alleen kan. Ik denk dat een mens het wel degelijk zonder een middelaar kan. Nu zal de gedachte zijn: het kan niet allebei waar zijn. Op dit niveau zou dat inderdaad de spagaat zijn.

Maar wat als er een achterliggende waarheid achter schuilt.

@Hopper denkt dat het niet kan, en dus kan het in zijn leven ook niet. Ik denk dat het wel kan en dus kan het in mijn leven ook.

De achterliggende waarheid is dan: u geschiedde naar uw geloof. Je geloof bepaalt dan wat er wel en niet in je leven mogelijk is en wat er kan gebeuren.

 

Een ander voorbeeld is reïncarnatie. De één gelooft er niets van, de ander is er heilig van overtuigd.
Wat als de achterliggende waarheid is: aan Gene Zijde kun je kiezen om al dan niet nogmaals hier te komen en een nieuw leven te ervaren, ondergaan. Voor de één zal reïncarnatie dan wel geldig zijn, voor de ander niet. Het kan dus zowel wel als niet bestaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 362
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Hoi Petra, Enige tijd geleden heb ik al eens een wat algemenere definitie van Waarheid geponeerd. Eigenlijk bestond deze uit twee peilers: Waarheid is eeuwig en waarheid in waar in zichzelf. Dat

Het probleem voor jou hierin is, dat jouw definitie in feite geen definitie is: - Eerst stel je dat waar is: "in overeenstemming met de werkelijkheid". Dat is echter niet meer dan 2 synoniemen naar

De psalmdichter zal niet aan Jezus hebben gedacht maar aan Israël. NT schrijvers vullen dit weer christologisch in. Men probeert zo’n veel mogelijk verbanden met het OT te leggen.

24 minuten geleden zei PeterJan:

Wat als de achterliggende waarheid is: aan Gene Zijde kun je kiezen om al dan niet nogmaals hier te komen en een nieuw leven te ervaren, ondergaan. Voor de één zal reïncarnatie dan wel geldig zijn, voor de ander niet. Het kan dus zowel wel als niet bestaan.

Als je er vanuit gaat dat Gods Woord de waarheid heeft of is, dan is dat gewoonweg onmogelijk en is het onwaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het probleem wat zich hier aan dient is dat er geen overeenstemming is over wat 'waarheid' is.  En omdat er geen intellectuele definitie van te geven is kan een ieder het naar eigen believen invullen.  Dan kun je onderling vergelijken, maar dan vergelijk je verschillende zaken.  Voor de duidelijkheid: ik heb het altijd over een interne waarheid.

PeterJan haalt er geloof bij.  Doch waarheid is iets anders dan geloof.  Het gaat dan ook over gerealiseerde waarheid.  In waarheid geloven is dan ook iets anders dan waarheid realiseren (tot stand brengen).  

Juist omdat het over een gerealiseerde waarheid gaat zijn ook weer achterliggende denk-exercities mogelijk.  

En omdat deze gerealiseerde waarheid niet zonder middelaar tot stand is gekomen zit er nog een ander aspect aan de zaak: het achterwaarts begrijpen.  De mens leeft voorwaarts, maar begrijpt achterwaarts (Kierkegaard)

En er zit nog een bijkomend aspect aan.  In woord begrijp ik dat velen voor mij dezelfde weg zijn gegaan.  En dat 'de route' hetzelfde is geweest.  Bij Jezus lees ik dat er 'in het aardse' niks te winnen valt. Bij Plotinus lees ik hetzelfde in andere bewoordingen.  Eckhart had het over 'de wereld laten zijn'.   En zo zijn er meer te noemen.   Daar kom je bij mystiek uit.  Zolang de mens zich op de zintuigen en 'de wereld' richt blijft hij gevangen in zijn zelf-geschapen ik-wereld verhouding.  Hetgeen een illusionaire toestand is.

Anderzijds zie ik degelijks op het journaal hoe velen helemaal op gaan in 'de wereld'.  Men streeft macht na, men streeft geld of goederen na.  Er is altijd wel iets na te streven in 'de wereld'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei sjako:

Als je er vanuit gaat dat Gods Woord de waarheid heeft of is, dan is dat gewoonweg onmogelijk en is het onwaar.

Dat is nu precies het verschil tussen waarheid en fantasie.
Als ik de zin nu eens invul met andere woorden:
Als ik er vanuit ga dat ik de broer van Willem Alexander ben, dan ben ik gewoonweg prins.

Maar bén ik ook werkelijk prins, ofwel: is dat waarheid.
Nee, dat ben ik niet. 
Je kunt dus wel ergens van uit gaan, maar dat betekent niet automatisch dat de conclusie waar is.

Als je op zoek bent naar de waarheid, en één van je premissen is "waarheid is X"  dan is dat een typisch voorbeeld van een drogargument (en wel een cirkelredenatie). Je conclusie ligt dan namelijk al opgesloten in je uitgangspunt.

58 minuten geleden zei PeterJan:

Ik zie in meerdere bijdragen zaken staan over "de waarheid". En die wordt dan gekoppeld aan bepaalde overtuigingen. Het één kan niet waar zijn als het andere waar is. Maar wat als we op dit niveau niet de waarheid zien, maar dat er achterliggende zaken spelen die zich op meerdere manieren kunnen uiten. Laat ik deze cryptische omschrijving verduidelijken met een voorbeeld:

In een andere discussie zag ik staan dat @Hopper er vanuit gaat dat de waarheid is dat de mens een middelaar nodig heeft en het niet alleen kan. Ik denk dat een mens het wel degelijk zonder een middelaar kan. Nu zal de gedachte zijn: het kan niet allebei waar zijn. Op dit niveau zou dat inderdaad de spagaat zijn.

Maar wat als er een achterliggende waarheid achter schuilt.

@Hopper denkt dat het niet kan, en dus kan het in zijn leven ook niet. Ik denk dat het wel kan en dus kan het in mijn leven ook.

De achterliggende waarheid is dan: u geschiedde naar uw geloof. Je geloof bepaalt dan wat er wel en niet in je leven mogelijk is en wat er kan gebeuren.

 

Een ander voorbeeld is reïncarnatie. De één gelooft er niets van, de ander is er heilig van overtuigd.
Wat als de achterliggende waarheid is: aan Gene Zijde kun je kiezen om al dan niet nogmaals hier te komen en een nieuw leven te ervaren, ondergaan. Voor de één zal reïncarnatie dan wel geldig zijn, voor de ander niet. Het kan dus zowel wel als niet bestaan.

Dat is wat ik hier in een ander topic al op eenvoudige wijze duidelijk maakte met het voorbeeld van het gras en het paard.
"Gras is groen" is waar.
"Paard heeft 4 poten" is ook waar.
De bewering dat het één niet waar kan zijn als het andere dat wel is, klopt dus niet. 

Discussies over waarheid worden hier vaak nodeloos ingewikkeld gemaakt.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Hopper:

Het probleem wat zich hier aan dient is dat er geen overeenstemming is over wat 'waarheid' is.  En omdat er geen intellectuele definitie van te geven is kan een ieder het naar eigen believen invullen.  

Dat is het probleem niet. 
Want er is een uitstekende definitie van waarheid:

Het ware; overeenstemming van woorden met feiten: antwoorden naar waarheid; iem. de waarheid zeggen waar het op staat; de waarheid ligt in het midden noch het een noch het ander is geheel waar. Met dank aan Van Dale.

In alle gevallen waar hier discussie over het begrip 'waarheid' ontstaat, dan is dat omdat mensen het label 'waarheid' hangen aan iets waarvan niet zeker is of het waar is.
Wat je hier bijvoorbeeld veel  ziet is de bewering 'mijn geloof is waarheid' (en dan nog liefst met een hoofdletter W), echter zonder dat men die woorden met feiten kan onderbouwen.
Zoals je terecht stelt Hopper: geloof is niet hetzelfde als waarheid. 

De discussie 'wel of geen middelaar' heeft dan ook alleen maar te maken met geloof en niets met het begrip 'waarheid'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

En er zit nog een bijkomend aspect aan.  In woord begrijp ik dat velen voor mij dezelfde weg zijn gegaan.  En dat 'de route' hetzelfde is geweest.  Bij Jezus lees ik dat er 'in het aardse' niks te winnen valt. Bij Plotinus lees ik hetzelfde in andere bewoordingen.  Eckhart had het over 'de wereld laten zijn'.   En zo zijn er meer te noemen.   Daar kom je bij mystiek uit.  Zolang de mens zich op de zintuigen en 'de wereld' richt blijft hij gevangen in zijn zelf-geschapen ik-wereld verhouding.  Hetgeen een illusionaire toestand is.

Boeddha heeft ook veel dezelfde leerstellingen als Jezus, maar dat maakt hem nog niet de waarheid. Bij Jezus transfiguratie was het God zelf die voor Hem pleitte. Dit is mijn geliefde Zoon, die ik heb goedgekeurd. Luister naar hem.’
Nu waren we daar natuurlijk niet bij, maar er staan in OT zoveel profetieën over Jezus, duizenden jaren van tevoren al, dat het gewoonweg niet anders kan dat Jezus de Messias is. Plotinus zal misschien best wel intelligent zijn geweest, maar hij heeft geen zoenoffer gebracht. Hij was net als ieder ander een zondig mens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Als je er vanuit gaat dat Gods Woord de waarheid heeft of is, dan is dat gewoonweg onmogelijk en is het onwaar.

Maar daar ga ik dan ook niet vanuit. Los van of het dan onmogelijk is. 

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is wat ik hier in een ander topic al op eenvoudige wijze duidelijk maakte met het voorbeeld van het gras en het paard.
"Gras is groen" is waar.
"Paard heeft 4 poten" is ook waar.
De bewering dat het één niet waar kan zijn als het andere dat wel is, klopt dus niet. 

Dat is een andere vergelijking.

Waar het hier om gaat is: een paard heeft 3 poten of een paard heeft 4 poten.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei sjako:

Boeddha heeft ook veel dezelfde leerstellingen als Jezus, maar dat maakt hem nog niet de waarheid. Bij Jezus transfiguratie was het God zelf die voor Hem pleitte. Dit is mijn geliefde Zoon, die ik heb goedgekeurd. Luister naar hem.’
Nu waren we daar natuurlijk niet bij, maar er staan in OT zoveel profetieën over Jezus, duizenden jaren van tevoren al, dat het gewoonweg niet anders kan dat Jezus de Messias is. Plotinus zal misschien best wel intelligent zijn geweest, maar hij heeft geen zoenoffer gebracht. Hij was net als ieder ander een zondig mens.

Je maakt een karikatuur van mijn opmerking.   Ik gaf een overeenkomst aan , namelijk het gaan van dezelfde route.  En die route is uit de zintuigelijke wereld gaan.

Plotinus of een ander is niet verwikkelt in een concurrentiestrijd met Jezus.  Het gaat hier over 'de waarheid' en die waarheid ligt niet in de zintuigelijke wereld.  Dat strookt ook met mijn bevindingen, waarheid ligt aan gene zijde van de zintuigelijke wereld.   Deze waarheid is een existentiële waarheid, waaruit ik -terug redenerend- vaststel dat ik ooit een onware existentie heb ontleend aan 'de wereld'.

Het kennen van alleen 'de wereld' noemt Paulus "Nu kennen we ten dele". (1 Korintiërs 13:9)

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei PeterJan:

Nu zal de gedachte zijn: het kan niet allebei waar zijn. Op dit niveau zou dat inderdaad de spagaat zijn.

Maar wat als er een achterliggende waarheid achter schuilt.

@Hopper denkt dat het niet kan, en dus kan het in zijn leven ook niet. Ik denk dat het wel kan en dus kan het in mijn leven ook.

De achterliggende waarheid is dan: u geschiedde naar uw geloof. Je geloof bepaalt dan wat er wel en niet in je leven mogelijk is en wat er kan gebeuren.

Wat waar is, hangt dus af van de context. Als het vriest, kan ik op de vijver staan; als er geen ijs ligt, haal ik een nat pak als ik op de vijver probeer te staan. In beide gevallen blijft de waarheid dat water in vloeibare en in vaste vorm zich kan aandienen. Op die manier kan je door de context erin te betrekken tegenstrijdigheden oplossen.

Wat ook een manier is, is door verschillende visies eerst te benaderen via hun overeenkomsten. Het niveau is dan niet dat mijn visie waar is, dus dat een andere visie niet waar is, maar eerst kijk je naar de overeenkomsten en dan zie je dat je het over de meeste dingen eens bent en dat je over bepaalde dingen verschilt. Als je zover bent, hoe zwaar laat je dan die verschillen nog wegen; waar berust het op dat ik het één vind en de ander iets anders? Wat weegt het zwaarst? Volgens mij kom je zo met elkaar tot begrip en is het moeilijker om het eigen gelijk dan nog hard uit te spelen.

Wat ik zelf belangrijk vind aan de waarheid is basic: vertelt de ander mij de waarheid en vertel ik de ander de waarheid? Daar begint waarheid volgens mij mee. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel van onze overtuigingen precies dát zijn: overtuigingen die we niet helemaal hard kunnen maken. We gissen en vergissen. Dat is niet erg, als we dat maar eerlijk onder ogen zien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Het probleem wat zich hier aan dient is dat er geen overeenstemming is over wat 'waarheid' is.  En omdat er geen intellectuele definitie van te geven is kan een ieder het naar eigen believen invullen.  Dan kun je onderling vergelijken, maar dan vergelijk je verschillende zaken.  Voor de duidelijkheid: ik heb het altijd over een interne waarheid.

Conform Jeremia 31 vers 33:

De waarheid zal in het hart worden geschreven. Mee eens dat de waarheid een interne waarheid is.

1 uur geleden zei Hopper:

PeterJan haalt er geloof bij.  Doch waarheid is iets anders dan geloof.  Het gaat dan ook over gerealiseerde waarheid.  In waarheid geloven is dan ook iets anders dan waarheid realiseren (tot stand brengen).  

Ervaring boven kennis ?

1 uur geleden zei Hopper:

En omdat deze gerealiseerde waarheid niet zonder middelaar tot stand is gekomen

Klinkt als een dogma...

1 uur geleden zei Hopper:

Bij Jezus lees ik dat er 'in het aardse' niks te winnen valt. Bij Plotinus lees ik hetzelfde in andere bewoordingen.  Eckhart had het over 'de wereld laten zijn'.   En zo zijn er meer te noemen.   Daar kom je bij mystiek uit.

Ik heb dan ook niets met deze aarde. Het levert niets op, er zijn geen lessen om te leren. Het was gewoon een domme beslissing. Kom ik weer met het verhaal van de verloren zoon. Het weggaan levert niets op, voegt niets toe. Hij maakt het alleen zichzelf erg lastig. De deur naar huis staat overigens altijd open. Ook zonder middelaar.

Ik heb in dit bewustzijn geen aanknopingspunten. Het voelt ontheemd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei HJW2:

Conform Jeremia 31 vers 33:

De waarheid zal in het hart worden geschreven. Mee eens dat de waarheid een interne waarheid is.

1.  Ervaring boven kennis ?

2.  Klinkt als een dogma...

3. Ik heb dan ook niets met deze aarde. Het levert niets op, er zijn geen lessen om te leren. Het was gewoon een domme beslissing. Kom ik weer met het verhaal van de verloren zoon. Het weggaan levert niets op, voegt niets toe. Hij maakt het alleen zichzelf erg lastig. De deur naar huis staat overigens altijd open. Ook zonder middelaar.

Ik heb in dit bewustzijn geen aanknopingspunten. Het voelt ontheemd.

1.   Ervaring brengt kennis met zich mee.

2.  Een interne vaststelling.  Ooit meende ik dat ik zelf zo slim was, pas later besefte ik dat er sprake was van een middelaar.   Het abuis was gelegen in het feit dat ik atheïst was, dan meen je van nature dat je zelf zo slim bent dat je alles kan uitvinden.   Gewoon een beetje hoogmoed van mijzelf, niks bijzonders.

3.  Ik leef dit leven op aarde en i.m.o. zijn er lessen te leren.  De les is 'liefde' en voor hen die niet willen luisteren worden de lessen alleen maar moeilijker en zwaarder.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Peter79:

Wat waar is, hangt dus af van de context. Als het vriest, kan ik op de vijver staan; als er geen ijs ligt, haal ik een nat pak als ik op de vijver probeer te staan. In beide gevallen blijft de waarheid dat water in vloeibare en in vaste vorm zich kan aandienen. Op die manier kan je door de context erin te betrekken tegenstrijdigheden oplossen.

Het leven van de één is geheel anders dan van de ander. Ieder gaat zijn eigen pad. Je kan daarin geen eenduidig pad in vaststellen met 8 miljard mensen. 

15 minuten geleden zei Peter79:

Wat ook een manier is, is door verschillende visies eerst te benaderen via hun overeenkomsten. Het niveau is dan niet dat mijn visie waar is, dus dat een andere visie niet waar is, maar eerst kijk je naar de overeenkomsten en dan zie je dat je het over de meeste dingen eens bent

Dat lijkt mij een prima insteek.

16 minuten geleden zei Peter79:

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel van onze overtuigingen precies dát zijn: overtuigingen die we niet helemaal hard kunnen maken. We gissen en vergissen. Dat is niet erg, als we dat maar eerlijk onder ogen zien.

Voor mij is dit een schot in de roos. Paulus geeft al aan dat we slechts ten dele kennen en dan kun je niet de absolute waarheid verkondigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Hopper:

1.   Ervaring brengt kennis met zich mee.

2.  Een interne vaststelling.  Ooit meende ik dat ik zelf zo slim was, pas later besefte ik dat er sprake was van een middelaar.   Het abuis was gelegen in het feit dat ik atheïst was, dan meen je van nature dat je zelf zo slim bent dat je alles kan uitvinden.   Gewoon een beetje hoogmoed van mijzelf, niks bijzonders.

3.  Ik leef dit leven op aarde en i.m.o. zijn er lessen te leren.  De les is 'liefde' en voor hen die niet willen luisteren worden de lessen alleen maar moeilijker en zwaarder.

1. Klopt. In die volgorde is het doorleefde kennis en geen boekenwijsheid.

2. Het heeft niets te maken met slim zijn. Het zijn niet de slimsten die terug naar huis keren. Het zijn degenen die beseffen dat Thuis er is en daar weer willen leven. Naarmate je dichter bij het Licht komt, word je juist bescheidener. 

3. Als jij gelooft dat er lessen te leren zijn, dan zou het zo maar kunnen zijn dat die er zijn. Ik wens je veel goede lessen. Voor mij voegt het aardse niets toe aan het hemelse. De zoon die thuisbleef leerde geen lessen, hij is gewoon thuis gebleven. 

4. Ik zie vooral dat het duister (oftewel: de afwezigheid van Licht) de boventoon voert. De duisternis leert mij niets, anders dan dat ik het weer Licht zou willen hebben. Als het Licht aanwezig is, dan is de duisternis verdwenen, zonder strijd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei PeterJan:

Dat is een andere vergelijking.

Waar het hier om gaat is: een paard heeft 3 poten of een paard heeft 4 poten.

 

Volgens mij gaat het hier nu om de vraag wat waarheid is.
Daarvan stelde jij dat er geen definitie van is te geven.
Ik gaf die wel.
Het lijkt me relevanter en concreter om daar op in te gaan?

1 uur geleden zei sjako:

Boeddha heeft ook veel dezelfde leerstellingen als Jezus, maar dat maakt hem nog niet de waarheid. Bij Jezus transfiguratie was het God zelf die voor Hem pleitte. Dit is mijn geliefde Zoon, die ik heb goedgekeurd. Luister naar hem.’

Om precies te zijn: Volgens de schrijver van Mattheus was het een stem uit een wolk die dat zei. 
Nergens wordt gesteld dat het God is die sprak!
Overigens kregen de discipelen de opdracht om hier niets over te vertellen tot de wederkomst.
Dus: ofwel je hebt de wederkomst 2000 jaar geleden gemist, ofwel de discipelen hebben zich niet aan de  opdracht gehouden.
Zeg het maar? Nauwkeurige kennis Sjako, nauwkeurige kennis....

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Overigens kregen de discipelen de opdracht om hier niets over te vertellen tot de wederkomst.

Dit is niet helemaal correct. Ze moesten erover zwijgen tot aan zijn verrijzenis, niet tot aan de wederkomst.

Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: “Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd, voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.”
Matteüs 17,9; WV75

Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
Marcus 9,9

Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden.
Lucas 9,36b

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Robert Frans:

Dit is niet helemaal correct. Ze moesten erover zwijgen tot aan zijn verrijzenis, niet tot aan de wederkomst.

Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: “Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd, voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.”
Matteüs 17,9; WV75

Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
Marcus 9,9

Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden.
Lucas 9,36b

Je hebt gelijk. Ik zat er volledig naast. Excuses @sjako.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei leren_schoen:

Als ik de rechter in deze discussie zou zijn dan zal ik vragen @Hopper waar zijn je verzen en bij behorende redenering dat de mens een bemiddelaar nodig heeft en @PeterJan waar zijn je verzen en bij behorende redenering dat de mens zonder een bemiddelaar kan? 

Ik spreek vanuit de praktijk, niet vanuit verzen.

Waarheid kan alleen verstaan worden als er een ontvangstmogelijkheid is.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Hopper:

Waarheid kan alleen verstaan worden als er een ontvangstmogelijkheid is.  

Dat is niet de kwestie hier. Er zijn wel degelijk verzen die je standpunt zou kunnen bijstaan zoals dat Mozes voor Israël bemiddelde bijvoorbeeld.

Maar nu doe ik het werk. Dus dat is ook niet de bedoeling.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei leren_schoen:

Dat is niet de kwestie hier. Er zijn wel degelijk verzen die je standpunt zou kunnen bijstaan zoals dat Mozes voor Israël bemiddelde bijvoorbeeld.

Maar nu doe ik het werk. Dus dat is ook niet de bedoeling.

Ik kan betreffende waarheid niets bewijzen met welk vers voor wie dan ook.  Gerealiseerde waarheid kan ik nergens aantonen.   Waarmee het zich onderscheidt van intellectuele waarheden waarvan er 13 in het dozijn gaan.  De waarheid van 'zijn' is immers niet op een plaats of datum aanwezig.   Het 'zijn' kan niks hebben en het 'hebben' zal nooit zijn.  Zolang de mens nog iets wil 'hebben' blijft de deur van waarheid dicht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Dat beloof ik:
14 uur geleden zei Hopper:

Het probleem wat zich hier aan dient is dat er geen overeenstemming is over wat 'waarheid' is.  En omdat er geen intellectuele definitie van te geven is kan een ieder het naar eigen believen invullen.  

Dat is het probleem niet. 
Want er is een uitstekende definitie van waarheid:

Het ware; overeenstemming van woorden met feiten: antwoorden naar waarheid; iem. de waarheid zeggen waar het op staat; de waarheid ligt in het midden noch het een noch het ander is geheel waar. Met dank aan Van Dale.

In alle gevallen waar hier discussie over het begrip 'waarheid' ontstaat, dan is dat omdat mensen het label 'waarheid' hangen aan iets waarvan niet zeker is of het waar is.
Wat je hier bijvoorbeeld veel  ziet is de bewering 'mijn geloof is waarheid' (en dan nog liefst met een hoofdletter W), echter zonder dat men die woorden met feiten kan onderbouwen.

Ik denk ook dat het begrip "waarheid" wel bekend en prima gedefinieerd is. Volgens mij is het probleem dat de Bijbel multi-interpreteerbaar is; het is maar net hoe je het leest en interpreteert. Daardoor is er eigenlijk een voor ieder wat wils. 

Ik heb me afgevraagd waarom dat is. Zou God een communicatieprobleem hebben ? Het niet voor elkaar krijgen om een eenduidige heldere boodschap over te brengen die voor iedereen zo duidelijk is dat er alleen maar overeenstemming kan zijn? Dat lijkt me sterk. Vandaar dat ik denk dat die veelkleurige waaier aan overtuigingen de bedoeling is. 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Petra.:

Ik denk ook dat het begrip "waarheid" wel bekend en prima gedefinieerd is. Volgens mij is het probleem dat de Bijbel multi-interpreteerbaar is; het is maar net hoe je het leest en interpreteert. Daardoor is er eigenlijk een voor ieder wat wils. 

Ik heb me afgevraagd waarom dat is. Zou God een communicatieprobleem hebben ? Het niet voor elkaar krijgen om een eenduidige heldere boodschap over te brengen die voor iedereen zo duidelijk is dat er alleen maar overeenstemming kan zijn? Dat lijkt me sterk. Vandaar dat ik denk dat die veelkleurige waaier aan overtuigingen de bedoeling is. 

Dat het de bedoeling is?  Werkelijk?  Veelkleurige waaier is een mooie poëtische omschrijving die toepasselijk zou zijn als alle gelovigen in pais en vree naast elkaar zouden leven. 

Maar dat is niet het geval.  Soms wel,  maar vaak is er ruzie over de kleinste zaken, heeft men een diepe afkeer van andersdenkenden en in het ergste geval heeft men er geen enkele moeite  mee om iemand te vermoorden,  enkel omdat die een ander geloof heeft. Als dat de bedoeling is van een God.....

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei PeterJan:

Ik zie in meerdere bijdragen zaken staan over "de waarheid". En die wordt dan gekoppeld aan bepaalde overtuigingen. Het één kan niet waar zijn als het andere waar is. Maar wat als we op dit niveau niet de waarheid zien, maar dat er achterliggende zaken spelen die zich op meerdere manieren kunnen uiten. Laat ik deze cryptische omschrijving verduidelijken met een voorbeeld:

In een andere discussie zag ik staan dat @Hopper er vanuit gaat dat de waarheid is dat de mens een middelaar nodig heeft en het niet alleen kan. Ik denk dat een mens het wel degelijk zonder een middelaar kan. Nu zal de gedachte zijn: het kan niet allebei waar zijn. Op dit niveau zou dat inderdaad de spagaat zijn.

Maar wat als er een achterliggende waarheid achter schuilt.

@Hopper denkt dat het niet kan, en dus kan het in zijn leven ook niet. Ik denk dat het wel kan en dus kan het in mijn leven ook.

De achterliggende waarheid is dan: u geschiedde naar uw geloof. Je geloof bepaalt dan wat er wel en niet in je leven mogelijk is en wat er kan gebeuren.

 

Een ander voorbeeld is reïncarnatie. De één gelooft er niets van, de ander is er heilig van overtuigd.
Wat als de achterliggende waarheid is: aan Gene Zijde kun je kiezen om al dan niet nogmaals hier te komen en een nieuw leven te ervaren, ondergaan. Voor de één zal reïncarnatie dan wel geldig zijn, voor de ander niet. Het kan dus zowel wel als niet bestaan.

Zonder absolute waarheid, bestaat er geen waarheid.

God is de absolute waarheid.

Of zoals Jezus stelt "ik ben de weg de waarheid en het leven"

De waarheid is een persoon.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid