Spring naar bijdragen

Is iedere religie Goddelijk geïnspireerd?


Aanbevolen berichten

In een ander topic zei @010 dit:

Dit is ook de rede waarom ik niet geloof dat alleen het christendom het bij het juiste eind heeft en andere religies het fout hebben. Iedere cultuur/religie heeft zijn eigen manier om tot het Goddelijke te komen.

Dit vond ik zeer intrigerend en boeiend om over te discussiëren 🙂

Hoe moet ik dit precies zien, is iedere religie Goddelijk geïnspireerd en door 1 God of door meerdere Goden? Is iedere religie moreel gelijk is de ene beter dan de andere? Op basis waarvan vergelijk je dit?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 482
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk i

1 Johannes 5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. 8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het

Je wordt steeds ongeloofwaardiger. Het enige dat je doet is je gedragen als een blaffende hond achter jouw hek van inhoudsloze dogma's en leringen. DBI ziet terecht een discrepantie in jouw inter

Nee, dat is zeker niet door God geïnspireerd. Valse goden zijn demonen die zich voordoen als goden. In het Hindoisme zie je allerlei demonische goden die een dieren uiterlijk hebben. In het Boedisme komt er volgens mij al helemaal geen god aan te pas. Er is maar 1 ware religie en dat is de religie dat is de christelijke. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zijn wel een aantal frappante overeenkomsten tussen het hindoeïsme en de religie van de JWO.  Zoals de ontkenning van de Drie-Eenheid, dat Jezus God is die mens werd, en het huldigen van de filosofie dat het de kwaden zouden zijn die in de Rapture worden weggenomen van de aarde. Dezelfde demonische geest die het inspireert?

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei sjako:

Nee, dat is zeker niet door God geïnspireerd. Valse goden zijn demonen die zich voordoen als goden. In het Hindoisme zie je allerlei demonische goden die een dieren uiterlijk hebben. In het Boedisme komt er volgens mij al helemaal geen god aan te pas. Er is maar 1 ware religie en dat is de religie dat is de christelijke. 

En waarom zou je dat dan als 'de ware' religie betitelen? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Nee, dat is zeker niet door God geïnspireerd. Valse goden zijn demonen die zich voordoen als goden. In het Hindoisme zie je allerlei demonische goden die een dieren uiterlijk hebben. In het Boedisme komt er volgens mij al helemaal geen god aan te pas. Er is maar 1 ware religie en dat is de religie dat is de christelijke. 

Dat zou dus betekenen dat alle mensen die in een andere omgeving opgroeien en een andere religie krijgen naar de hel gaan. Dat gaat er bij mij niet in. Wat mensen geloven is voor een groot deel afhankelijk van hun opvoeding. In bijvoorbeeld India wonen veel hindoeïsten. Kans is groot dat je ook in een gezin opgroeiend waarin je ouders dat geloven. Kans is groot dat jij dat later ook als religie hebt, maar dat zou betekenen dat je een ticket naar de hel krijgt. Dat gaat er bij mij echt niet in.

bewerkt door 010
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei 010:

Dat zou dus betekenen dat alle mensen die in een andere omgeving opgroeien en een andere religie krijgen naar de hel gaan. Dat gaat er bij mij niet in. Wat mensen geloven is voor een groot deel afhankelijk van hun opvoeding. In bijvoorbeeld India wonen veel hindoeïsten. Kans is groot dat je ook in een gezin opgroeiend waarin je ouders dat geloven. Kans is groot dat jij dat later ook als religie hebt, maar dat zou betekenen dat je een ticket naar de hel krijgt. Dat gaat er bij mij echt niet in.

Maar komt dat omdat de goden van het hindoeïsme echt zijn of is het door genade van de god van een andere religie, bijvoorbeeld de christenen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

En waarom zou je dat dan als 'de ware' religie betitelen? 

Ik denk door religies te vergelijken op basis van hun geloofsovertuiging. Bijvoorbeeld wat er moreel gezien goed is volgens die religies. Daarnaast de impact van de geloofsovertuigingen op de samenleving. Tenslotte, bevat de officiële leer tegenstellingen of niet.

Bijvoorbeeld:

Het kastesysteem en het gebruik van Sati binnen het hindoeïsme zijn schadelijk voor bepaalde bevolkingsgroepen.

De jihad, vrouwenbesnijdenis, etc binnen de islam denk ik ook.

Binnen het shintoisme was de Japanse keizer een god, maar na de tweede wereld oorlog niet meer.

Bij het boeddhisme kon Buddha direct lopen en zingen na zijn geboorte, ze geloven ook in reïncarnatie. Een systeem waarbij het de eigen schuld van mensen is wanneer ze met een gebrek geboren worden.

Dan blijven er niet veel religies over die'waar' kunnen zijn.

Maar wat veel mensen niet beseffen is hoe enorm de impact van het christendom in de geschiedenis is. Bijvoorbeeld de afschaffing van gladiatorspelen in het Romeinse Rijk, slavernij was rond het jaar duizend in Europa zo goed als verdwenen, de uitvinding van het weeshuis, het beijveren voor het afschaffen van mensenoffers in Amerika, Sati in India, voetenbinden in China.

En de leer van Jezus om je naaste lief te hebben als jezelf, en dat Jezus zelf Zijn leven gaf aan het kruis voor anderen.

Tenslotte, zijn er aanwijzingen voor Goddelijke inmenging. Het christendom heeft het opstandingsargument (1 Korintiërs 15:5-8, bekering van Paulus, eerste christenen werden de martelaars voor hun geloof). Wat hebben andere religies daarin te bieden?

bewerkt door Goeiemoggel
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei 010:

Dat zou dus betekenen dat alle mensen die in een andere omgeving opgroeien en een andere religie krijgen naar de hel gaan. Dat gaat er bij mij niet in. Wat mensen geloven is voor een groot deel afhankelijk van hun opvoeding. In bijvoorbeeld India wonen veel hindoeïsten. Kans is groot dat je ook in een gezin opgroeiend waarin je ouders dat geloven. Kans is groot dat jij dat later ook als religie hebt, maar dat zou betekenen dat je een ticket naar de hel krijgt. Dat gaat er bij mij echt niet in.

Er komt nog een millennium aan. Onderschat God's genade niet. Het is voorstelbaar dat allen die niet in staat waren het goede nieuws over Jezus te ontvangen dan alsnog tot geloof kunnen komen. 

Deze wereld wordt door oorlogen en andere misstanden geplaagd waardoor in menig land de bijbelse leer niet doorkomt. Maar dat gaat goedkomen. 

Kun je daar wat mee? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Goeiemoggel:

In een ander topic zei @010 dit:

Dit is ook de rede waarom ik niet geloof dat alleen het christendom het bij het juiste eind heeft en andere religies het fout hebben. Iedere cultuur/religie heeft zijn eigen manier om tot het Goddelijke te komen.

Dit vond ik zeer intrigerend en boeiend om over te discussiëren 🙂

Hoe moet ik dit precies zien, is iedere religie Goddelijk geïnspireerd en door 1 God of door meerdere Goden? Is iedere religie moreel gelijk is de ene beter dan de andere? Op basis waarvan vergelijk je dit?

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. (Rom.1:18-25)

Wat mij betreft staat hier duidelijk uitgelegd waarom er zo veel religies zijn. Veel mensen willen er niet aan dat God rechtvaardigheid wil hebben en dus fantaseren en verzinnen ze er maar wat op los, om zodoende zelf proberen rechtvaardig te worden. Juist het bestaan van zovele religies bevestigt het voortdurend afwijzen van God als enige middel om gered te worden van Zijn vreselijke oordeel. Alle religies zullen inderdaad naar God leiden, echter maar Eén leidt naar het eeuwig leven! En de rest? De eeuwigheid is een hele lange tijd om het bij het verkeerde eind te hebben...

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Goeiemoggel:

Maar komt dat omdat de goden van het hindoeïsme echt zijn of is het door genade van de god van een andere religie, bijvoorbeeld de christenen?

Gevallen engelen. Er is maar 1 die ons tot de Vader kan leiden en Hij heet Jezus.

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites

Vergeet ook niet dat er een andere wereld voor de grote vloed was. 1 van polytheïsme waar de gevallen engelen mensenvrouwen tot zich namen en daaruit kinderen gebaard werden, genetische interventie. Dat werd in 1 fractie weggespoeld. Het water kwam uit de aarde, verwoestte alles, de aarde moest gedwongen opnieuw beginnen, maar veroorzaakte door toename in water een stabiel klimaat. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Goeiemoggel:

Ik denk door religies te vergelijken op basis van hun geloofsovertuiging. Bijvoorbeeld wat er moreel gezien goed is volgens die religies. Daarnaast de impact van de geloofsovertuigingen op de samenleving. Tenslotte, bevat de officiële leer tegenstellingen of niet.

Bijvoorbeeld:

Het kastesysteem en het gebruik van Sati binnen het hindoeïsme zijn schadelijk voor bepaalde bevolkingsgroepen.

De jihad, vrouwenbesnijdenis, etc binnen de islam denk ik ook.

Binnen het shintoisme was de Japanse keizer een god, maar na de tweede wereld oorlog niet meer.

Bij het boeddhisme kon Buddha direct lopen en zingen na zijn geboorte, ze geloven ook in reïncarnatie. Een systeem waarbij het de eigen schuld van mensen is wanneer ze met een gebrek geboren worden.

Dan blijven er niet veel religies over die'waar' kunnen zijn.

Maar wat veel mensen niet beseffen is hoe enorm de impact van het christendom in de geschiedenis is. Bijvoorbeeld de afschaffing van gladiatorspelen in het Romeinse Rijk, slavernij was rond het jaar duizend in Europa zo goed als verdwenen, de uitvinding van het weeshuis, het beijveren voor het afschaffen van mensenoffers in Amerika, Sati in India, voetenbinden in China.

En de leer van Jezus om je naaste lief te hebben als jezelf, en dat Jezus zelf Zijn leven gaf aan het kruis voor anderen.

Tenslotte, zijn er aanwijzingen voor Goddelijke inmenging. Het christendom heeft het opstandingsargument (1 Korintiërs 15:5-8, bekering van Paulus, eerste christenen werden de martelaars voor hun geloof). Wat hebben andere religies daarin te bieden?

Ik zou bijna niet weten waar te beginnen om de tegenstellingen in je bericht te laten zien.
Laat ik beginnen met 'moreel gezien'. Moreel gezien vind ik niet zo kies om je eigen religie als de ware te zien. Zeker niet als je daarbij de kruisiging promoot, iets dat door bijna alle niet christenen wordt gezien als een onnodig bloedvergieten. 

Vervolgens begin je over de impact van het christendom en noem je een aantal positieve gevolgen, terwijl er evengoed negatieve zijn te noemen: kruistochten, de bloedige bekering van het nieuwe continent Amerika, de invoering van de slavernij, kindermisbruik, machtsmisbruik.

Het is goed dat je 'bevat de leer tegenstellingen noemt'. Naast jouw inbreng dat Jezus opriep om de naast lief te hebben, is namelijk ook de uitspraak "Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard." van hem.

Het opstandingsargument is geen aanwijzing voor goddelijke inmenging. Als er een gebeurtenis in de bijbel wordt omschreven met tegenstellingen in de teksten, dan is het wel de opstanding.

Bij mij kan juist die religie op sympathie rekenen, die zich bedient van titels als 'de ware' en die zich niet superieur achte ten opzichte van anderen.

 

2 uur geleden zei sandingisaskill:

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. (Rom.1:18-25)

Wat mij betreft staat hier duidelijk uitgelegd waarom er zo veel religies zijn. Veel mensen willen er niet aan dat God rechtvaardigheid wil hebben en dus fantaseren en verzinnen ze er maar wat op los, om zodoende zelf proberen rechtvaardig te worden. Juist het bestaan van zovele religies bevestigt het voortdurend afwijzen van God als enige middel om gered te worden van Zijn vreselijke oordeel. Alle religies zullen inderdaad naar God leiden, echter maar Eén leidt naar het eeuwig leven! En de rest? De eeuwigheid is een hele lange tijd om het bij het verkeerde eind te hebben...

Mensen willen niet? Misschien lees je wat snel over woorden heen die ik vet heb gemaakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Mensen willen niet? Misschien lees je wat snel over woorden heen die ik vet heb gemaakt.

Ja, mensen willen niet. En wie niet wil, die gaat voelen! Mensen die hun eigen gang willen gaan krijgen alle gelegenheid, met alle gevolgen van dien.

Mijn grote God de Vernietiger zal recht doen en Woord houden! Ik kan haast niet wachten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik zou bijna niet weten waar te beginnen om de tegenstellingen in je bericht te laten zien.
Laat ik beginnen met 'moreel gezien'. Moreel gezien vind ik niet zo kies om je eigen religie als de ware te zien. Zeker niet als je daarbij de kruisiging promoot, iets dat door bijna alle niet christenen wordt gezien als een onnodig bloedvergieten. 

Vervolgens begin je over de impact van het christendom en noem je een aantal positieve gevolgen, terwijl er evengoed negatieve zijn te noemen: kruistochten, de bloedige bekering van het nieuwe continent Amerika, de invoering van de slavernij, kindermisbruik, machtsmisbruik.

Het is goed dat je 'bevat de leer tegenstellingen noemt'. Naast jouw inbreng dat Jezus opriep om de naast lief te hebben, is namelijk ook de uitspraak "Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard." van hem.

Het opstandingsargument is geen aanwijzing voor goddelijke inmenging. Als er een gebeurtenis in de bijbel wordt omschreven met tegenstellingen in de teksten, dan is het wel de opstanding.

Bij mij kan juist die religie op sympathie rekenen, die zich bedient van titels als 'de ware' en die zich niet superieur achte ten opzichte van anderen.

 

Mensen willen niet? Misschien lees je wat snel over woorden heen die ik vet heb gemaakt.

Nu ben ik wel nieuwsgierig, wat geloof jij dan precies? Welke religie is waar volgens jou of geen enkele?

Moreel gezien is de kruisiging ook niet iets wat de christenen aanmoedigen als praktijk op zich. Het punt is juist dat ondanks de kruisiging, Jezus Zijn vijanden nog vergaf.

Wat betreft je voorbeelden van de kruistochten, kindermisbruik en dergelijke, dat zijn inderdaad kwalijke zaken maar die ook juist niet in overeenstemming waren met wat de bijbel leert. Jezus riep niet op tot misbruik of moord.

De uitspraak van Jezus over het brengen van het zwaard betekent niet dat christenen elkaar of anderen te lijf moesten gaan met het zwaard, maar dat het gevolg van geloven in Jezus en Hem volgen juist het zwaard over christenen zou brengen. Ik zie daar geen tegenstelling in.

Ik denk dat ik weet welke tegenstellingen met betrekking tot de opstanding je bedoelt maar ik zie daar ook geen tegenstelling in. Gewoon een omschrijving van een zelfde gebeurtenis maar vanuit het perspectief van verschillende personen waardoor dingen weggelaten worden die anderen juist belangrijk vonden om te benoemen.

Als een religie zichzelf niet waar (en dus superieur aan andere religies) noemt, heeft het ook geen zin om er in te geloven. Waarom zou je iets geloven wat zichzelf niet eens als waar ziet. Dat is gewoon onlogisch.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Goeiemoggel:

 

Moreel gezien is de kruisiging ook niet iets wat de christenen aanmoedigen als praktijk op zich. Het punt is juist dat ondanks de kruisiging, Jezus Zijn vijanden nog vergaf.

Met Pasen voor de deur is het goed om hier nog eens de aandacht te vestigen op Jezus' offerdood. 

Zowel het lijden alsook Zijn sterven waren nodig om de gevallen mens te verlossen. 

En niet te vergeten Zijn opstanding. De Vader accepteerde Jezus' offer en daarom werd Jezus de 'firstfruits' van de opstanding. 

Drie onlosmakelijke gebeurtenissen. 

Lijden, sterven, opstanding. 

Dank U, Heer. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sandingisaskill:

Ja, mensen willen niet. En wie niet wil, die gaat voelen! Mensen die hun eigen gang willen gaan krijgen alle gelegenheid, met alle gevolgen van dien.

Mijn grote God de Vernietiger zal recht doen en Woord houden! Ik kan haast niet wachten.

Ziedaar: christelijke  naastenliefde.....

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Willempie:

Werkelijke liefde kan niet bestaan zonder gerechtigheid. Eigenlijk zijn het twee kanten van dezelfde munt.

En atheïsten vragen vaak waarom God het kwaad toestaat en niet straft, als hij het uiteindelijk straft al het kwaad, is het kwaad van God en niet lief.

Hypocrisie, daaruit kun je simpel opmaken dat hun doel het bashen van God is.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sandingisaskill:

Ja, mensen willen niet. En wie niet wil, die gaat voelen! Mensen die hun eigen gang willen gaan krijgen alle gelegenheid, met alle gevolgen van dien.

Mijn grote God de Vernietiger zal recht doen en Woord houden! Ik kan haast niet wachten.

Waarom? Je houd van vernietiging?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us, only sky…

Vind ik moeilijk, als ik denk aan Auschwitz, Goelag Archipel, Pol Pot, Mao en ga zo maar door.

Mijn hoop ligt daarom in een Christelijke rechtvaardige God, die rechtvaardige daden beloond en onrecht terecht veroordeeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Goeiemoggel:

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us, only sky…

Vind ik moeilijk, als ik denk aan Auschwitz, Goelag Archipel, Pol Pot, Mao en ga zo maar door.

Mijn hoop ligt daarom in een Christelijke rechtvaardige God, die rechtvaardige daden beloond en onrecht terecht veroordeeld.

Lijden blijft een moeilijk thema. Kan mensen ertoe brengen God te beschuldigen. God zou niet bestaan, waarom laat Hij lijden toe? Ongelovigen lijden, gelovigen ook. Dus daar ligt het niet aan. Wat kunnen we ermee? 

Lijden is het gevolg van onze onvolmaaktheid. Lijden begon toen Adam en Eva hun onschuld verloren. Dit lijden overspoelde de wereld. Onschuldigen lijden onder honger en ziekte terwijl schuldige regeringen oorlogje spelen. Geld besteden aan wapens ipv voedsel. 

Hoe kan een christen er het best in staan? Adam beschuldigde Eva. Nam zelf geen verantwoordelijkheid. Dit is een belangrijke les. Hou zelf de regie. Neem je eigen verantwoordelijkheid. Wordt niet boos op de hele wereld. Blijf het geschenk van het leven waarderen. Koester geen wrok. 

Blijf hoopvol uitkijken naar de wederkomst van Christus. Kruip niet in een slachtofferrol maar probeer een voorbeeld te zijn voor broeders en zusters. 

Beschouw het lijden van Christus en Job. Lijden kan je geloof versterken of verzwakken. Probeer er kracht uit te putten. Laat lijden louteren. 

Rock bottom teaches you more than mountain high! 

Het lijden van deze wereld is verschrikkelijk. Gelukkig is het tijdelijk. 

Denk aan Openbaring 21: Zie, de tent van God is bij de mensen en God zelf zal bij hen zijn. Hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen. De dood zal niet meer zijn. Noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid