Spring naar bijdragen

Jezus is God.


Aanbevolen berichten

4 uur geleden zei leren_schoen:

Het maakte de Schepper nogal boos dat Israël om een koning vroeg en Hij heeft er een vloek over uitgesproken.

Dat weet ik zo net nog niet. Volgens 1 Samuel 8: 6   was Samuel wel boos, maar ik lees niet over een boze God, laat staan een vloek, Sterker nog, in het volgende hoofdstuk liet God zelfs weten over zijn volk :"Ik heb met hun lot aangetrokken en hun roep gehoord".

Nu ja, volgens @sjako was dit een engel, want god communiceerde niet meer met mensen na de zondeval volgens hem, en dan klopt de tekst weer niet, maar dat is zijn probleem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 557
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Als je gewoon leest wat er staat is het helemaal niet complex en dan hoef je ook niet zoveel te (laten) interpreteren. Het wordt pas complex als het niet overeenkomt met de leer die je aanhangt. Dan m

Als je tegen een beetje zowel poëtische als theologisch doorwrochte tekst kan, dan kun je allereerst de Geloofsbelijdenis van Athanasius regel voor regel doorlezen. Deze geeft precies weer wat wij gel

Als je de hele context leest zie je dat Jezus niet ontkent God te zijn op de wijze waarop de joden dat hadden opgevat. Je ziet dat Jezus alleen maar een contrast gebruikt door een psalm te citere

Posted Images

47 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat weet ik zo net nog niet. Volgens 1 Samuel 8: 6   was Samuel wel boos, maar ik lees niet over een boze God, laat staan een vloek, Sterker nog, in het volgende hoofdstuk liet God zelfs weten over zijn volk :"Ik heb met hun lot aangetrokken en hun roep gehoord".

Nu ja, volgens @sjako was dit een engel, want god communiceerde niet meer met mensen na de zondeval volgens hem, en dan klopt de tekst weer niet, maar dat is zijn probleem.

De vloeken zijn omschreven want er staat “wat hij(messiaanse koningen) je doen zal”. En “uitschreeuwen”, “Ik zal die dag niet naar jullie horen”. En boos want er staat “hebben Mij verworpen” en “aangedaan” (afgeweken). En “wij zullen zijn als de heidenen”.

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Nu ja, volgens @sjako was dit een engel, want god communiceerde niet meer met mensen na de zondeval volgens hem, en dan klopt de tekst weer niet, maar dat is zijn probleem.

Je verdraait mijn woorden. God communiceert via engelen. Het zijn exact Zijn woorden. Beetje te vergelijken met een radio. Je hoort een stem uit de radio, maar het is niet de radio die praat, maar de spreker voor de microfoon.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-2-2021 om 18:15 zei leren_schoen:

De vloeken zijn omschreven want er staat “wat hij(messiaanse koningen) je doen zal”. En “uitschreeuwen”, “Ik zal die dag niet naar jullie horen”. En boos want er staat “hebben Mij verworpen” en “aangedaan” (afgeweken). En “wij zullen zijn als de heidenen”.

Je gooit nu twee zaken door elkaar. 1. Het is waar dat het een belediging was voor Jehovah dat Israël om een koning ging vragen. Israël was een echte theocratie. Dat ze een koning wilde hebben was naar het model van de heidenen rondom hun. Maar Jehovah ging akkoord, maar niet van harte.

2. Dat Jezus Koning van Gods Koninkrijk moest worden stond al in Genesis 3:15 vast. In de oerprofetie wordt Hij omschreven als het zaad of nageslacht van de vrouw. De vrouw is hier Gods organisatie van waaruit de Messias zou komen. Gods Koninkrijk is geen aards koningschap, maar een hemels koningschap, dus vanuit de hemel. Er is maar één Messias met een hoofdletter, en dat is de Christus.

Genesis 3:15 En ik zal vijandschap stichten tussen jou en de vrouw en tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. Hij zal jouw kop verbrijzelen en jij zult hem in de hiel treffen.’

Satan trof hem in de hiel doordat hij de mensen zo manipuleerde dat Jezus werd terechtgesteld en gedood werd. Door deze daad trof Jezus satan in de kop omdat hij straks voorgoed onschadelijk wordt gemaakt en de mensheid verlost zal worden van de vloek van de dood en alles wat daar bijhoort.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

Je gooit nu twee zaken door elkaar. 1. Het is waar dat het een belediging was voor Jehovah dat Israël om een koning ging vragen. Israël was een echte theocratie. Dat ze een koning wilde hebben was naar het model van de heidenen rondom hun. Maar Jehovah ging akkoord, maar niet van harte.

Niet zozeer een theocratie, daar zijn de leiders theologen. Wat Ezra deed lijkt wel meer op een theocratie. Maar het volk voordat het een monarchie was waren de leiders profeten. Mozes>Joshua>Caleb en Samuel was de laatste ware leider. Daarom wilde de Israëlieten een monarchie als permanent leiderschap. Terwijl de Schepper een natie wou vrij van politiek landschap maar met profeten en zo dus zelf de koning of leider zou zijn/blijven. “Een profeet uit de broederen”, “naar hem zal je luisteren/volgen”: Is dan de Schepper die een nieuwe leider/profeet kiest.

4 uur geleden zei sjako:

2. Dat Jezus Koning van Gods Koninkrijk moest worden stond al in Genesis 3:15 vast. In de oerprofetie wordt Hij omschreven als het zaad of nageslacht van de vrouw. De vrouw is hier Gods organisatie van waaruit de Messias zou komen. Gods Koninkrijk is geen aards koningschap, maar een hemels koningschap, dus vanuit de hemel. Er is maar één Messias met een hoofdletter, en dat is de Christus.

Genesis 3:15 En ik zal vijandschap stichten tussen jou en de vrouw en tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. Hij zal jouw kop verbrijzelen en jij zult hem in de hiel treffen.’

Satan trof hem in de hiel doordat hij de mensen zo manipuleerde dat Jezus werd terechtgesteld en gedood werd. Door deze daad trof Jezus satan in de kop omdat hij straks voorgoed onschadelijk wordt gemaakt en de mensheid verlost zal worden van de vloek van de dood en alles wat daar bijhoort.

 

Eva is de aartsmoeder. Ik weet niet of het klopt dit te lezen met lens als messiaanse profetie van Jezus. Iedereen of in ieder geval de genealogie heeft vijandschap met satan / of de satan heeft het slechtste met iedereen voor. 3:15 is volgens mij niet eens opgenomen in de traditionele christelijke theologie als messiaanse profetie. Dus daar mag je best minder fanatiek zijn en zonder de lens lezen.

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites

 

7 uur geleden zei leren_schoen:

15 is volgens mij niet eens opgenomen in de traditionele christelijke theologie als messiaanse profetie. Dus daar mag je best minder fanatiek zijn en zonder de lens lezen.

Genesis 3:15 mag dan niet opgenomen zijn toch staat er echt niets voor niets in de schrift, ook deze tekst niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei leren_schoen:

Niet zozeer een theocratie, daar zijn de leiders theologen.

Een theocratie is een staatsvorm waarin de godheid als onmiddellijke gezagsdrager wordt beschouwd. Het woord komt van de Griekse woorden θεός (theos), "God", en κρατία (kratia), "macht, kracht", en betekent "heerschappij van god". Bij sommige godsdiensten werd de koning als zoon van god beschouwd. Bron: Wikkepedia

10 uur geleden zei leren_schoen:

Een profeet uit de broederen”, “naar hem zal je luisteren/volgen”: Is dan de Schepper die een nieuwe leider/profeet kiest.

Klopt, God zalfde de koning. De laatste gezalfde koning was Zedekia. Dit stemde overeen met de profetische woorden die in Ezechiël 21:25-27 tot Zedekia werden gericht, namelijk: „Verwijder de tulband en zet af de kroon. Deze zal niet dezelfde zijn. . . . Tot een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal ik ze maken.

Dit is het begin van de tijden der heidenen. Het eind van de tijden der heidenen is wanneer er weer een door JHWH gezalfde koning op de troon gaat zitten. Dit is te berekenen dmv profetiën en wij komen uit op 1914. Toen is Jezus dus als Koning gaan optreden. Bijzonder genoeg begon toen ook de Eerste Wereldoorlog.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei leren_schoen:

Iedereen of in ieder geval de genealogie heeft vijandschap met satan / of de satan heeft het slechtste met iedereen voor. 3:15 is volgens mij niet eens opgenomen in de traditionele christelijke theologie als messiaanse profetie. Dus daar mag je best minder fanatiek zijn en zonder de lens lezen.

Volgens mij is dit algemene christelijke theologie. Heb in een kerkje een tafereeltje gezien van deze gebeurtenis. Dus het vertrappen van de kop van de slang. Het wordt de moederprofetie genoemd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei sjako:

Volgens mij is dit algemene christelijke theologie. Heb in een kerkje een tafereeltje gezien van deze gebeurtenis. Dus het vertrappen van de kop van de slang. Het wordt de moederprofetie genoemd.

Ik zie het. Het heet protevangelium. Tsja ook hier weer een voorbeeld waar ik het christendom niet kan begrijpen. Hoe ik het lees zijn de aanpassingen die de Schepper uitsprak van toepassing op de hele mensheid. 

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Een theocratie is een staatsvorm waarin de godheid als onmiddellijke gezagsdrager wordt beschouwd. Het woord komt van de Griekse woorden θεός (theos), "God", en κρατία (kratia), "macht, kracht", en betekent "heerschappij van god". Bij sommige godsdiensten werd de koning als zoon van god beschouwd. Bron: Wikkepedia

Ik weet niet of dit belangrijk is. Komt erop neer dat volgens de regelgeving van Mozes het niet de bedoeling was een monarchie te vormen. 

1 uur geleden zei sjako:

Dit is het begin van de tijden der heidenen. Het eind van de tijden der heidenen is wanneer er weer een door JHWH gezalfde koning op de troon gaat zitten. Dit is te berekenen dmv profetiën en wij komen uit op 1914. Toen is Jezus dus als Koning gaan optreden. Bijzonder genoeg begon toen ook de Eerste Wereldoorlog.

Ik weet niet. Ook dit soort dingen geloof ik niet. 

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei leren_schoen:

Tsja ook hier weer een voorbeeld waar ik het christendom niet kan begrijpen.

Ik zou niet weten waarom niet. Het lijkt me duidelijk dat ook de Thora leert dat door middel van de Messias de gehele wereld zal worden gered/verlost. Neem nu het begrip Tijden der Heiden of bestemde tijden der heidenen. 

Daniël 4:25 zegt: U zult worden verdreven van onder de mensen en u zult bij de dieren van het veld wonen. U zult gras te eten krijgen net als de stieren. U zult vochtig worden van de dauw van de hemel, en er zullen zeven tijdend voorbijgaan totdat u beseft dat de Allerhoogste de Heerser is over het koninkrijk van de mensheid en dat hij het geeft aan wie hij wil.

Dit gaat over Nebukadnezar. Nebukadnzar werd een tijd gek. Hij moest beseffen dat hij maar een tijdelijke aangestelde koning was. Nebukadnezar heerste ook over Israël, ze waren zelfs in ballingschap. De Allerhoogste is God en Hij geeft het aan wie Hij wil. Dit blijkt later Jezus Christus te zijn die als Koning over de mensheid gaat regeren. De tijd dat er niet door Jehovah aangestelde koningen regeren wordt in Lukas 21:24 de 'vastgestelde tijden der heidenen' genoemd. Dat zie je bijv ook in Mattheus 8:29 waar demonen krijsten tegen Jezus: 'Zijt gij hier gekomen om ons voor de bestemde tijd te pijnigen?"

Deze bestemde tijd is de tijd dat er weer een gezalfde koning op de troon van Jehovah gaat zitten en deze Koning is Jezus. De Messias is Degene die over de mensheid gaat regeren. Bij Jezus dood is de weg vereffend dat dit mogelijk is. De dood werd teniet gedaan omdat de Adamitische zonde werd vereffend door het loskoopoffer van de Messias. Deze dood is het treffen in de hiel, maar hierdoor kreeg de Messias de macht om de slang in de kop te vermorzelen. De vloek van dood, ziekte en ellende wordt weggedaan in het Messiaanse Koninkrijk. 

6 uur geleden zei leren_schoen:

Ik weet niet. Ook dit soort dingen geloof ik niet. 

Het is een kwestie van berekenen. Je hoeft het niet te geloven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-12-2020 om 20:42 zei Hermanos2:

Dit schijnt de algemene regel te zijn onder christenen. Ik doe mijn best het te begrijpen maar zoals gezegd lukt me dat niet. Ik probeer hier uit de losse pols mijn gedachten weer te geven. 

Vóór de schepping was er niets. God was er wel al, want Hij is er altijd. Waarom is God dan al 3 in 1? Is dat zinvol?

Ik bedenk dat God's voornaamste eigenschap liefde is. Vanuit die liefde ontstaat, net zoals bij de mens, een kinderwens. Hij krijgt een Zoon. Toch was Jezus er altijd al, want Hij is van hetzelfde en uit hetzelfde als de Vader. Net zoals je bijvoorbeeld een glas water uit de oceaan neemt, dat alle bestanddelen heeft van die oceaan, maar toch geen oceaan is. Jezus is dus 'Gods only begotten Son'. Hij kan opnieuw versmelten met God omdat Hij van hetzelfde is. Jezus is Goddelijk, maar Hij is niet God. Daarom vraagt Hij in gebed: Restore the glory I had when I was with you. 

Jezus is de Zoon. God is de Vader. Jezus is niet God, is niet de Vader. Want Hij zegt tegen Zijn leerlingen, de Vader is groter dan ik. Aan het kruis roept Hij naar Zijn vader, Eli Eli. (De verklaring dat dit alleen maar geldt voor de mens geworden Jezus, vind ik te klein, niets verklarend).

God en Jezus als twee goden botst met het oude testament waar God duidelijk stelt dat Hij de Enige is. De meervoudsvorm die hierbij gebruikt wordt zie ik als Zijn majesteit en vormt voor mij geen bewijs voor een 3-1 heid. Jezus is de beloofde Messias, die je in het oude testament overal tegenkomt. Ik zie God als de Vader, Yehováh, en Yeshua als de Zoon, beiden goddelijk. Maar God staat boven Jezus. Jezus zegt dat Hij één is met de Vader. Dit zie ik als één in gedachten, dezelfde leer uitdragend. Niet volledig, want Jezus zegt dat alleen de Vader weet wanneer het einde van deze wereld aanbreekt.

De Heilige Geest zie ik niet als een persoon maar als de manifestatie van Gods kracht, Zijn reikwijdte, Zijn aanwezigheid. De Geest kan iedere onzichtbare eigenschap van God dragen, bevatten. Zoals God dit verkiest. In Genesis heet het, Gods Geest zweefde over de wateren. Gods adem. Prachtig. Ik lees in Johannes 20;22, Jesus breathed on His disciples, and He said, receive the Holy Spirit. 

Ik ben benieuwd naar jullie reacties.

 

 

1 johannes 5 vers 7. Want er zijn er drie die getuigen in de hemel

, .... Dat wil zeggen dat Jezus de Zoon van God is. De echtheid van deze tekst is door sommigen in twijfel getrokken, omdat het ontbreekt in de Syrische versie, net als in de Arabische en Ethiopische versies; en omdat de oude Latijnse vertolker het niet heeft; en het is niet in veel Griekse manuscripten te vinden; noch geciteerd door veel van de oude vaders, zelfs niet door degenen die tegen de Arianen schreven, terwijl het voor hen van grote dienst zou kunnen zijn geweest: aan allen waarop kan worden geantwoord, dat wat betreft de Syrische versie, die de oudste is, en met de grootste consequentie, het is slechts een versie, en een defecte versie. De geschiedenis van de overspelige vrouw in de achtste van Johannes, de tweede brief van Petrus, de tweede en derde brief van Johannes, de brief van Judas en het boek Openbaringen, ontbrak er vroeger aan, totdat ze werd hersteld door bisschop Usher ' s exemplaar van De Dieu en Dr. Pocock, en die ook, vanuit een oosterse kopie, deze versie van deze tekst heeft voorzien. Wat betreft de oude Latijnse vertolker, het is zeker dat deze in veel Latijnse manuscripten van een vroege datum te zien is en staat in de Vulgaat Latijnse uitgave van de London Polyglot Bible: en de Latijnse vertaling, die de naam Jerom draagt, heeft het, en die, in een brief van hem aan Eustochium, voorafgegaan aan zijn vertaling van deze canonieke brieven, klaagt over het weglaten ervan door ontrouwe uitleggers. En wat betreft het ontbreken ervan in sommige Griekse manuscripten, zoals de Alexandrijnse en andere, behoeft alleen maar te worden gezegd dat het in vele andere te vinden is; het is in een oud Brits exemplaar, en in de Complutensiaanse uitgave, waarvan de samenstellers gebruik hebben gemaakt van verschillende exemplaren; en uit zestien oude exemplaren van Robert Stephens ', negen van hen hadden het: en wat betreft het feit dat het niet wordt aangehaald door sommige van de oude vaders, kan dit geen voldoende bewijs zijn van de onechtheid ervan, aangezien het in de originele kopie zou kunnen staan, maar niet in de kopieën die door hen werden gebruikt, door de onzorgvuldigheid of ontrouw van transcribenten; of het zou in hun kopieën kunnen zijn, en toch niet door hen geciteerd, dat zij de Schrift genoeg zonder hebben, om de leer van de Drie-eenheid en de goddelijkheid van Christus te verdedigen: en toch is het tenslotte zeker dat het wordt geciteerd door velen van hen; door Fulgentius {z}, in het begin van de "zesde" eeuw, tegen de Arianen, zonder enige scrupules of aarzeling; en Jerom heeft het, zoals eerder opgemerkt, in zijn vertaling gemaakt in het laatste einde van de 'vierde' eeuw; en het wordt geciteerd door Athanasius {a} rond het jaar 350; en voor hem door Cyprian {b}, in het midden, van de "derde" eeuw, rond het jaar 250; en waarnaar wordt verwezen door Tertullianus {c} rond het jaar 200; en dat was binnen een "honderd" jaar, of weinig meer, na het schrijven van de brief; wat genoeg kan zijn om iemand tevreden te stellen met de echtheid van deze passage; en bovendien was er nooit enige discussie over totdat Erasmus het wegliet in de eerste editie van zijn vertaling van het Nieuwe Testament; en toch plaatste hij het zelf, op krediet van de eerder genoemde oude Britse kopie, in een andere editie van zijn vertaling. De hemelse getuigen van Christus 'zoonschap zijn: wat genoeg kan zijn om iemand tevreden te stellen met de echtheid van deze passage; en bovendien was er nooit enige discussie over totdat Erasmus het wegliet in de eerste uitgave van zijn vertaling van het Nieuwe Testament; en toch plaatste hij het zelf, op krediet van de eerder genoemde oude Britse kopie, in een andere editie van zijn vertaling. De hemelse getuigen van het zoonschap van Christus zijn: wat genoeg kan zijn om iemand tevreden te stellen met de echtheid van deze passage; en bovendien was er nooit enige discussie over totdat Erasmus het wegliet in de eerste editie van zijn vertaling van het Nieuwe Testament; en toch plaatste hij het zelf, op krediet van de eerder genoemde oude Britse kopie, in een andere editie van zijn vertaling. De hemelse getuigen van Christus 'zoonschap zijn:

de Vader, het Woord en de Heilige Geest . De 'Vader' is de eerste Persoon, zo genoemd, niet in, verwijzing naar de schepselen, engelen of mensen, hij is de Schepper, en dus de Vader van; want dit is gemeenschappelijk voor de andere twee Personen; maar met betrekking tot zijn Zoon Jezus Christus, van wiens zoonschap hij getuigde bij zijn doop en transfiguratie op de berg. Het "Woord" is de tweede Persoon, die zei en het werd gedaan; die alle dingen uit het niets sprak in de eerste schepping; die in het begin bij God de Vader was, en God was, en door wie alle dingen werden geschapen; hij verklaarde dat hij de Zoon van God was en bewees dat hij dat was door zijn werken en wonderen; zie Mr 14:61 , enz . en zijn getuigenis van zichzelf was goed en geldig; zie Johannes 8:13; en omdat het zijn zoonschap is, wordt hier getuigd van, daarom wordt hier de uitdrukking "het Woord" en niet "de Zoon" gebruikt. 'De Heilige Geest' is de derde Persoon, die voortkomt uit de Vader, en ook de Geest van de Zoon wordt genoemd, die getuigde van het zoonschap van Christus, ook bij zijn doop, door op hem neer te dalen als een duif, wat het signaal was dat werd gegeven aan Johannes de Doper, waardoor hij hem kende en van hem getuigde dat hij de Zoon van God was. Nu was het aantal van deze getuigen drie, er waren zoveel personen in de Godheid; en volgens de wet is zo'n aantal voldoende voor het vaststellen van enig punt: waaraan kan worden toegevoegd dat zij getuigen in de hemel waren, niet voor de hemelse bewoners, maar voor de mensen op aarde; ze werden zo genoemd, omdat ze in de hemel waren, en van daaruit gaven hun getuigenis; en dat de vastheid en voortreffelijkheid ervan aantoont, het is niet van de aarde, maar van de hemel, en niet menselijk, maar goddelijk; waarop de woorden van Job, inJob 16:19 ; het volgt,

en deze drie zijn één ; dat moet worden begrepen, niet alleen van hun eenheid en overeenstemming in hun getuigenis, zij getuigen van hetzelfde, het zoonschap van Christus; maar vanwege hun eenheid in wezen of natuur, omdat ze de ene God zijn. Zodat deze passage de eenheid van God, een drie-eenheid van personen in de Godheid, de juiste godheid van elke persoon en hun onderscheiden persoonlijkheid, de eenheid van essentie in die zin dat zij één zijn, bevestigt en bevestigt; een drie-eenheid van personen in die zin dat ze drie zijn, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en niet meer en niet minder; de godheid van elke persoon, want anders zou hun getuigenis niet het getuigenis van God zijn, zoals in 1 Johannes 5: 9; en hun aparte persoonlijkheid; want waren het niet drie verschillende personen, dan konden het niet drie testpersonen zijn, of drie die blote getuigen. Omdat dit een juiste plaats is, zal ik het geloof van de oude Joden betreffende de leer van de Drie-eenheid toevoegen; en veeleer, omdat het overeenstemt met de leer van de apostel, zowel in woorden en taal als in materie. Ze noemen de drie Personen in de Godheid drie graden: ze zeggen {d}, "Jehovah, Elohenu (onze God), Jehova, Deuteronomium 6: 4 ; dit zijn de drie graden met betrekking tot dit verheven mysterie, in het begin Elohim, of God, geschapen, Genesis 1: 1 , enz. "
 

 

Wellicht heb je hier wat aan 

Groet 

 

Remco 

bewerkt door Remco1991
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Remco1991:

1 johannes 5 vers 7. Want er zijn er drie die getuigen in de hemel

, .... Dat wil zeggen dat Jezus de Zoon van God is. De echtheid van deze tekst is door sommigen in twijfel getrokken, omdat het ontbreekt in de Syrische versie, net als in de Arabische en Ethiopische versies; en omdat de oude Latijnse vertolker het niet heeft; en het is niet in veel Griekse manuscripten te vinden; noch geciteerd door veel van de oude vaders, zelfs niet door degenen die tegen de Arianen schreven, terwijl het voor hen van grote dienst zou kunnen zijn geweest: aan allen waarop kan worden geantwoord, dat wat betreft de Syrische versie, die de oudste is, en met de grootste consequentie, het is slechts een versie, en een defecte versie. De geschiedenis van de overspelige vrouw in de achtste van Johannes, de tweede brief van Petrus, de tweede en derde brief van Johannes, de brief van Judas en het boek Openbaringen, ontbrak er vroeger aan, totdat ze werd hersteld door bisschop Usher ' s exemplaar van De Dieu en Dr. Pocock, en die ook, vanuit een oosterse kopie, deze versie van deze tekst heeft voorzien. Wat betreft de oude Latijnse vertolker, het is zeker dat deze in veel Latijnse manuscripten van een vroege datum te zien is en staat in de Vulgaat Latijnse uitgave van de London Polyglot Bible: en de Latijnse vertaling, die de naam Jerom draagt, heeft het, en die, in een brief van hem aan Eustochium, voorafgegaan aan zijn vertaling van deze canonieke brieven, klaagt over het weglaten ervan door ontrouwe uitleggers. En wat betreft het ontbreken ervan in sommige Griekse manuscripten, zoals de Alexandrijnse en andere, behoeft alleen maar te worden gezegd dat het in vele andere te vinden is; het is in een oud Brits exemplaar, en in de Complutensiaanse uitgave, waarvan de samenstellers gebruik hebben gemaakt van verschillende exemplaren; en uit zestien oude exemplaren van Robert Stephens ', negen van hen hadden het: en wat betreft het feit dat het niet wordt aangehaald door sommige van de oude vaders, kan dit geen voldoende bewijs zijn van de onechtheid ervan, aangezien het in de originele kopie zou kunnen staan, maar niet in de kopieën die door hen werden gebruikt, door de onzorgvuldigheid of ontrouw van transcribenten; of het zou in hun kopieën kunnen zijn, en toch niet door hen geciteerd, dat zij de Schrift genoeg zonder hebben, om de leer van de Drie-eenheid en de goddelijkheid van Christus te verdedigen: en toch is het tenslotte zeker dat het wordt geciteerd door velen van hen; door Fulgentius {z}, in het begin van de "zesde" eeuw, tegen de Arianen, zonder enige scrupules of aarzeling; en Jerom heeft het, zoals eerder opgemerkt, in zijn vertaling gemaakt in het laatste einde van de 'vierde' eeuw; en het wordt geciteerd door Athanasius {a} rond het jaar 350; en voor hem door Cyprian {b}, in het midden, van de "derde" eeuw, rond het jaar 250; en waarnaar wordt verwezen door Tertullianus {c} rond het jaar 200; en dat was binnen een "honderd" jaar, of weinig meer, na het schrijven van de brief; wat genoeg kan zijn om iemand tevreden te stellen met de echtheid van deze passage; en bovendien was er nooit enige discussie over totdat Erasmus het wegliet in de eerste editie van zijn vertaling van het Nieuwe Testament; en toch plaatste hij het zelf, op krediet van de eerder genoemde oude Britse kopie, in een andere editie van zijn vertaling. De hemelse getuigen van Christus 'zoonschap zijn: wat genoeg kan zijn om iemand tevreden te stellen met de echtheid van deze passage; en bovendien was er nooit enige discussie over totdat Erasmus het wegliet in de eerste uitgave van zijn vertaling van het Nieuwe Testament; en toch plaatste hij het zelf, op krediet van de eerder genoemde oude Britse kopie, in een andere editie van zijn vertaling. De hemelse getuigen van het zoonschap van Christus zijn: wat genoeg kan zijn om iemand tevreden te stellen met de echtheid van deze passage; en bovendien was er nooit enige discussie over totdat Erasmus het wegliet in de eerste editie van zijn vertaling van het Nieuwe Testament; en toch plaatste hij het zelf, op krediet van de eerder genoemde oude Britse kopie, in een andere editie van zijn vertaling. De hemelse getuigen van Christus 'zoonschap zijn:

de Vader, het Woord en de Heilige Geest . De 'Vader' is de eerste Persoon, zo genoemd, niet in, verwijzing naar de schepselen, engelen of mensen, hij is de Schepper, en dus de Vader van; want dit is gemeenschappelijk voor de andere twee Personen; maar met betrekking tot zijn Zoon Jezus Christus, van wiens zoonschap hij getuigde bij zijn doop en transfiguratie op de berg. Het "Woord" is de tweede Persoon, die zei en het werd gedaan; die alle dingen uit het niets sprak in de eerste schepping; die in het begin bij God de Vader was, en God was, en door wie alle dingen werden geschapen; hij verklaarde dat hij de Zoon van God was en bewees dat hij dat was door zijn werken en wonderen; zie Mr 14:61 , enz . en zijn getuigenis van zichzelf was goed en geldig; zie Johannes 8:13; en omdat het zijn zoonschap is, wordt hier getuigd van, daarom wordt hier de uitdrukking "het Woord" en niet "de Zoon" gebruikt. 'De Heilige Geest' is de derde Persoon, die voortkomt uit de Vader, en ook de Geest van de Zoon wordt genoemd, die getuigde van het zoonschap van Christus, ook bij zijn doop, door op hem neer te dalen als een duif, wat het signaal was dat werd gegeven aan Johannes de Doper, waardoor hij hem kende en van hem getuigde dat hij de Zoon van God was. Nu was het aantal van deze getuigen drie, er waren zoveel personen in de Godheid; en volgens de wet is zo'n aantal voldoende voor het vaststellen van enig punt: waaraan kan worden toegevoegd dat zij getuigen in de hemel waren, niet voor de hemelse bewoners, maar voor de mensen op aarde; ze werden zo genoemd, omdat ze in de hemel waren, en van daaruit gaven hun getuigenis; en dat de vastheid en voortreffelijkheid ervan aantoont, het is niet van de aarde, maar van de hemel, en niet menselijk, maar goddelijk; waarop de woorden van Job, inJob 16:19 ; het volgt,

en deze drie zijn één ; dat moet worden begrepen, niet alleen van hun eenheid en overeenstemming in hun getuigenis, zij getuigen van hetzelfde, het zoonschap van Christus; maar vanwege hun eenheid in wezen of natuur, omdat ze de ene God zijn. Zodat deze passage de eenheid van God, een drie-eenheid van personen in de Godheid, de juiste godheid van elke persoon en hun onderscheiden persoonlijkheid, de eenheid van essentie in die zin dat zij één zijn, bevestigt en bevestigt; een drie-eenheid van personen in die zin dat ze drie zijn, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en niet meer en niet minder; de godheid van elke persoon, want anders zou hun getuigenis niet het getuigenis van God zijn, zoals in 1 Johannes 5: 9; en hun aparte persoonlijkheid; want waren het niet drie verschillende personen, dan konden het niet drie testpersonen zijn, of drie die blote getuigen. Omdat dit een juiste plaats is, zal ik het geloof van de oude Joden betreffende de leer van de Drie-eenheid toevoegen; en veeleer, omdat het overeenstemt met de leer van de apostel, zowel in woorden en taal als in materie. Ze noemen de drie Personen in de Godheid drie graden: ze zeggen {d}, "Jehovah, Elohenu (onze God), Jehova, Deuteronomium 6: 4 ; dit zijn de drie graden met betrekking tot dit verheven mysterie, in het begin Elohim, of God, geschapen, Genesis 1: 1 , enz. "
 

 

Wellicht heb je hier wat aan 

Groet 

 

Remco 

Dank! 

Het is veel tekst. 

Ga ik in alle rust met aandacht lezen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Remco1991:

1 johannes 5 vers 7. Want er zijn er drie die getuigen in de hemel

, .... Dat wil zeggen dat Jezus de Zoon van God is. De echtheid van deze tekst is door sommigen in twijfel getrokken, omdat het ontbreekt in de Syrische versie, net als in de Arabische en Ethiopische versies; en omdat de oude Latijnse vertolker het niet heeft; en het is niet in veel Griekse manuscripten te vinden; noch geciteerd door veel van de oude vaders, zelfs niet door degenen die tegen de Arianen schreven, terwijl het voor hen van grote dienst zou kunnen zijn geweest: aan allen waarop kan worden geantwoord, dat wat betreft de Syrische versie, die de oudste is, en met de grootste consequentie, het is slechts een versie, en een defecte versie. De geschiedenis van de overspelige vrouw in de achtste van Johannes, de tweede brief van Petrus, de tweede en derde brief van Johannes, de brief van Judas en het boek Openbaringen, ontbrak er vroeger aan, totdat ze werd hersteld door bisschop Usher ' s exemplaar van De Dieu en Dr. Pocock, en die ook, vanuit een oosterse kopie, deze versie van deze tekst heeft voorzien. Wat betreft de oude Latijnse vertolker, het is zeker dat deze in veel Latijnse manuscripten van een vroege datum te zien is en staat in de Vulgaat Latijnse uitgave van de London Polyglot Bible: en de Latijnse vertaling, die de naam Jerom draagt, heeft het, en die, in een brief van hem aan Eustochium, voorafgegaan aan zijn vertaling van deze canonieke brieven, klaagt over het weglaten ervan door ontrouwe uitleggers. En wat betreft het ontbreken ervan in sommige Griekse manuscripten, zoals de Alexandrijnse en andere, behoeft alleen maar te worden gezegd dat het in vele andere te vinden is; het is in een oud Brits exemplaar, en in de Complutensiaanse uitgave, waarvan de samenstellers gebruik hebben gemaakt van verschillende exemplaren; en uit zestien oude exemplaren van Robert Stephens ', negen van hen hadden het: en wat betreft het feit dat het niet wordt aangehaald door sommige van de oude vaders, kan dit geen voldoende bewijs zijn van de onechtheid ervan, aangezien het in de originele kopie zou kunnen staan, maar niet in de kopieën die door hen werden gebruikt, door de onzorgvuldigheid of ontrouw van transcribenten; of het zou in hun kopieën kunnen zijn, en toch niet door hen geciteerd, dat zij de Schrift genoeg zonder hebben, om de leer van de Drie-eenheid en de goddelijkheid van Christus te verdedigen: en toch is het tenslotte zeker dat het wordt geciteerd door velen van hen; door Fulgentius {z}, in het begin van de "zesde" eeuw, tegen de Arianen, zonder enige scrupules of aarzeling; en Jerom heeft het, zoals eerder opgemerkt, in zijn vertaling gemaakt in het laatste einde van de 'vierde' eeuw; en het wordt geciteerd door Athanasius {a} rond het jaar 350; en voor hem door Cyprian {b}, in het midden, van de "derde" eeuw, rond het jaar 250; en waarnaar wordt verwezen door Tertullianus {c} rond het jaar 200; en dat was binnen een "honderd" jaar, of weinig meer, na het schrijven van de brief; wat genoeg kan zijn om iemand tevreden te stellen met de echtheid van deze passage; en bovendien was er nooit enige discussie over totdat Erasmus het wegliet in de eerste editie van zijn vertaling van het Nieuwe Testament; en toch plaatste hij het zelf, op krediet van de eerder genoemde oude Britse kopie, in een andere editie van zijn vertaling. De hemelse getuigen van Christus 'zoonschap zijn: wat genoeg kan zijn om iemand tevreden te stellen met de echtheid van deze passage; en bovendien was er nooit enige discussie over totdat Erasmus het wegliet in de eerste uitgave van zijn vertaling van het Nieuwe Testament; en toch plaatste hij het zelf, op krediet van de eerder genoemde oude Britse kopie, in een andere editie van zijn vertaling. De hemelse getuigen van het zoonschap van Christus zijn: wat genoeg kan zijn om iemand tevreden te stellen met de echtheid van deze passage; en bovendien was er nooit enige discussie over totdat Erasmus het wegliet in de eerste editie van zijn vertaling van het Nieuwe Testament; en toch plaatste hij het zelf, op krediet van de eerder genoemde oude Britse kopie, in een andere editie van zijn vertaling. De hemelse getuigen van Christus 'zoonschap zijn:

de Vader, het Woord en de Heilige Geest . De 'Vader' is de eerste Persoon, zo genoemd, niet in, verwijzing naar de schepselen, engelen of mensen, hij is de Schepper, en dus de Vader van; want dit is gemeenschappelijk voor de andere twee Personen; maar met betrekking tot zijn Zoon Jezus Christus, van wiens zoonschap hij getuigde bij zijn doop en transfiguratie op de berg. Het "Woord" is de tweede Persoon, die zei en het werd gedaan; die alle dingen uit het niets sprak in de eerste schepping; die in het begin bij God de Vader was, en God was, en door wie alle dingen werden geschapen; hij verklaarde dat hij de Zoon van God was en bewees dat hij dat was door zijn werken en wonderen; zie Mr 14:61 , enz . en zijn getuigenis van zichzelf was goed en geldig; zie Johannes 8:13; en omdat het zijn zoonschap is, wordt hier getuigd van, daarom wordt hier de uitdrukking "het Woord" en niet "de Zoon" gebruikt. 'De Heilige Geest' is de derde Persoon, die voortkomt uit de Vader, en ook de Geest van de Zoon wordt genoemd, die getuigde van het zoonschap van Christus, ook bij zijn doop, door op hem neer te dalen als een duif, wat het signaal was dat werd gegeven aan Johannes de Doper, waardoor hij hem kende en van hem getuigde dat hij de Zoon van God was. Nu was het aantal van deze getuigen drie, er waren zoveel personen in de Godheid; en volgens de wet is zo'n aantal voldoende voor het vaststellen van enig punt: waaraan kan worden toegevoegd dat zij getuigen in de hemel waren, niet voor de hemelse bewoners, maar voor de mensen op aarde; ze werden zo genoemd, omdat ze in de hemel waren, en van daaruit gaven hun getuigenis; en dat de vastheid en voortreffelijkheid ervan aantoont, het is niet van de aarde, maar van de hemel, en niet menselijk, maar goddelijk; waarop de woorden van Job, inJob 16:19 ; het volgt,

en deze drie zijn één ; dat moet worden begrepen, niet alleen van hun eenheid en overeenstemming in hun getuigenis, zij getuigen van hetzelfde, het zoonschap van Christus; maar vanwege hun eenheid in wezen of natuur, omdat ze de ene God zijn. Zodat deze passage de eenheid van God, een drie-eenheid van personen in de Godheid, de juiste godheid van elke persoon en hun onderscheiden persoonlijkheid, de eenheid van essentie in die zin dat zij één zijn, bevestigt en bevestigt; een drie-eenheid van personen in die zin dat ze drie zijn, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en niet meer en niet minder; de godheid van elke persoon, want anders zou hun getuigenis niet het getuigenis van God zijn, zoals in 1 Johannes 5: 9; en hun aparte persoonlijkheid; want waren het niet drie verschillende personen, dan konden het niet drie testpersonen zijn, of drie die blote getuigen. Omdat dit een juiste plaats is, zal ik het geloof van de oude Joden betreffende de leer van de Drie-eenheid toevoegen; en veeleer, omdat het overeenstemt met de leer van de apostel, zowel in woorden en taal als in materie. Ze noemen de drie Personen in de Godheid drie graden: ze zeggen {d}, "Jehovah, Elohenu (onze God), Jehova, Deuteronomium 6: 4 ; dit zijn de drie graden met betrekking tot dit verheven mysterie, in het begin Elohim, of God, geschapen, Genesis 1: 1 , enz. "
 

 

Wellicht heb je hier wat aan 

Groet 

 

Remco 

Beste Remco, ik doe echt mijn best om je verhaal te lezen. Maar ik kom er niet doorheen. De zinnen zijn te lang. En iedere zin bevat veel komma's, waardoor het een onbegrijpelijke zin wordt. 

Het verhaal van de overspelige vrouw is volgens mij authentiek. Wat betreft de 3-1heid blijf ik zitten met de punten die ik noem in de inleiding van mijn topic. 

Wat voor mij vaststaat is dat God, de Vader niet naar de aarde komt en zich hier laat martelen en doden. We mogen niet vergeten dat Hij God zelf is. Heilig, puur. 

Daar komt Jezus dus naar voren als Messias. Hij kan wel mens worden en dit ondergaan. Zijn status in de hemel is moeilijk te begrijpen. Er kunnen geen twee goden zijn. Dat staat het oude testament niet toe. Had Jezus dan toch een begin? Als een afsplitsing van God? 

Ik ben er vooralsnog niet uit. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Hermanos2:

Ik ben er vooralsnog niet uit. 

Een ieder die niet gelooft dat Jezus in het vlees gekomen is, is uit de duivel of misleid door hem.

De betekenis in de context is, dat eenieder die niet gelooft dat God in het vlees gekomen is, niet uit God is.

 

Jezus is God eenieder die dit ontkent is mijn broeder niet.

mod sjako Dit is zwaar beledigend. Je komt met onware tekst aanzetten en slaat er mensen mee om de oren en noemt ze zelfs duivels. Dit is niet toegestaan. 1 strafpunt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Thinkfree:

Een ieder die niet gelooft dat Jezus in het vlees gekomen is, is uit de duivel of misleid door hem.

De betekenis in de context is, dat eenieder die niet gelooft dat God in het vlees gekomen is, niet uit God is.

 

Jezus is God eenieder die dit ontkent is mijn broeder niet.

Je zou jezelf kapot schamen om zo te reageren. Je kunt ook serieus de 3-1heid proberen uit te leggen aan iemand die het wil begrijpen. Lees liever de topic inleiding en reageer daarop. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hermanos2:

Beste Remco, ik doe echt mijn best om je verhaal te lezen. Maar ik kom er niet doorheen. De zinnen zijn te lang. En iedere zin bevat veel komma's, waardoor het een onbegrijpelijke zin wordt. 

Het verhaal van de overspelige vrouw is volgens mij authentiek. Wat betreft de 3-1heid blijf ik zitten met de punten die ik noem in de inleiding van mijn topic. 

Wat voor mij vaststaat is dat God, de Vader niet naar de aarde komt en zich hier laat martelen en doden. We mogen niet vergeten dat Hij God zelf is. Heilig, puur. 

Daar komt Jezus dus naar voren als Messias. Hij kan wel mens worden en dit ondergaan. Zijn status in de hemel is moeilijk te begrijpen. Er kunnen geen twee goden zijn. Dat staat het oude testament niet toe. Had Jezus dan toch een begin? Als een afsplitsing van God? 

Ik ben er vooralsnog niet uit. 

Beste hermanos ik ga nu mijn best doen om het je uit te leggen want ik heb hier zelf enorm mee geworsteld, 

 

Het was God de Vader die hemel en aarde schiep,( in het begin schiep God de hemel en de aarde) maar God de Vader heeft zich Geopenbaard in zowel de Zoon als de Heilige Geest, in Hebreeën 5 vers 5 staat U bent mijn Zoon heden heb ik u verwekt, dat Zij God de Vader tegen Jezus, 

Met andere woorden Jezus is verwekt door de Vader (God komt uit God voort) en 1 van de redenen waarom Jezus de Zoon van God word genoemd is omdat God zelf vanuit de hemel mens werd in Jezus Christus, dat was toen Jezus geboren was uit de maagd Mariah verwekt door de Heilige Geest, 

Welnu de Geest van God of terwijl de Heilige Geest van God openbaarde zich al in Genesis namelijk in ( Genesis 1 vers 2) want er staat de Geest van God zweefde boven het water, dit was de eerste openbaring van de Heilige Geest, maar deze Heilige Geest is als het ware God, want je moet de 3 eenheid dat is God de Vader en Jezus Christus en de Heilige Geest als 1 Almachtige God zien, en dat kost tijd en overpeinzing, 

 

Jezus en De Vader en de Heilige Geest zijn 1 grote Almachtige God want   God werd mens vanuit de Hemel en woont in Christus (Christus betekent Gezalfde Koning) omdat Jezus straks terug komt op de wolken want wij gaan straks 1000 jaar met Hem regeren 

Johannes 3:16 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

 

God de Vader moest Zijn zoon Jezus wel verwekken om mens te worden het was de enige manier om ons te redden en om ons te verlossen waarom? Omdat Hij onze plaatsvervanger zou zijn, hij heeft de dood overwonnen want Hij is na 3 dagen opgestaan uit de Dood en heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de Majesteit, 

Jezus is in de Vader en de Vader in Hem, want kijk maar eens wat Jezus sprak: in johannes 14:

Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? Deze woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij, Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja grotere dan die zal hij doen omdat Ik naar de Vader ga. En wat gij ook zult vragen in mijn Naam Ik zal het doen opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als ge Mij iets zult vragen in mijn Naam zal Ik het doen.'

 

Zie je Hij zegt ik ben in de Vader en de Vader is in mij, Want het was de Vader die Jezus heeft verwekt niet geschapen anders zou Jezus een schepsel zijn, Nee Hij was zowel God als Mens, (God woont in Christus) 

 

Met andere woorden Jezus is  zoals je in principe al zij De Almachtige want 

Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.

 

Hier in Jesaja 53:7-9  word Jezus de Christus al verkondigd heel lang voor de kruisiging precies hoe Hij zich aan het kruis liet slaan. Is dat niet wonderbaarlijk? 

 

Beste hermanos het is een lang bericht maar ik hoop dat het 1 en het ander nu wat duidelijk voor je is en wanneer je nog meer vragen hebt mag je altijd vragen 

 

Groet remco 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Hermanos2:

Je zou jezelf kapot schamen om zo te reageren. Je kunt ook serieus de 3-1heid proberen uit te leggen aan iemand die het wil begrijpen. Lees liever de topic inleiding en reageer daarop. 

Een eeuwig God valt niet voor een mens gebonden aan de demensie's uit te leggen, de drie eenheid is een concept zoals God zichzelf openbaart in de bijbel.

een kind van God kent zijn verlosser daardoor verwondert hij wetende hoe klein hij/zij is dat Gods wezen voor eeuwig een bron van verwondering blijft en zal zijn 

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:

Een eeuwig God valt niet voor een mens gebonden aan de demensie's uit te leggen, de drie eenheid is een concept zoals God zichzelf openbaart in de bijbel.

een kind van God kent zijn verlosser daardoor verwondert hij wetende hoe klein hij/zij is dat Gods wezen voor eeuwig een bron van verwondering blijft en zal zijn 

Jouw woorden zijn een stuk minder duidelijk dan Jezus' uitleg. 

Jezus legt uit wie de Vader is en wie Hij zelf is. 

Jij geeft aan dat de 3-1heid niet uit te leggen is? Of heb ik je verkeerd begrepen? 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een ieder die een andere Jezus predikt is uit de duivel.

Zojuist zei Hermanos2:

Jouw woorden zijn een stuk minder duidelijk dan Jezus' uitleg. 

Jezus legt uit wie de Vader is en wie Hij zelf is

Hij legt het uit in zijn vernederde staat, en zelfs dan zegt hij ik en de vader zijn één, die mij gezien heeft, heeft de vader gezien.

De joden wilden hem stenigen omdat zij heeeeel goed wisten dat hij claimde God te zijn.

3 minuten geleden zei Hermanos2:

Jij geeft aan dat de 3-1heid niet uit te leggen is? Of heb ik je verkeerd begrepen? 

Op een zelfde manier dat een eeuwig God niet uit te leggen valt het gaat onze pet te boven dit geloof en weten komt uit de geest, het verstand vat het niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Remco1991:

Beste hermanos ik ga nu mijn best doen om het je uit te leggen want ik heb hier zelf enorm mee geworsteld, 

 

Het was God de Vader die hemel en aarde schiep,( in het begin schiep God de hemel en de aarde) maar God de Vader heeft zich Geopenbaard in zowel de Zoon als de Heilige Geest, in Hebreeën 5 vers 5 staat U bent mijn Zoon heden heb ik u verwekt, dat Zij God de Vader tegen Jezus, 

Met andere woorden Jezus is verwekt door de Vader (God komt uit God voort) en 1 van de redenen waarom Jezus de Zoon van God word genoemd is omdat God zelf vanuit de hemel mens werd in Jezus Christus, dat was toen Jezus geboren was uit de maagd Mariah verwekt door de Heilige Geest, 

Welnu de Geest van God of terwijl de Heilige Geest van God openbaarde zich al in Genesis namelijk in ( Genesis 1 vers 2) want er staat de Geest van God zweefde boven het water, dit was de eerste openbaring van de Heilige Geest, maar deze Heilige Geest is als het ware God, want je moet de 3 eenheid dat is God de Vader en Jezus Christus en de Heilige Geest als 1 Almachtige God zien, en dat kost tijd en overpeinzing, 

 

Jezus en De Vader en de Heilige Geest zijn 1 grote Almachtige God want   God werd mens vanuit de Hemel en woont in Christus (Christus betekent Gezalfde Koning) omdat Jezus straks terug komt op de wolken want wij gaan straks 1000 jaar met Hem regeren 

Johannes 3:16 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

 

God de Vader moest Zijn zoon Jezus wel verwekken om mens te worden het was de enige manier om ons te redden en om ons te verlossen waarom? Omdat Hij onze plaatsvervanger zou zijn, hij heeft de dood overwonnen want Hij is na 3 dagen opgestaan uit de Dood en heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de Majesteit, 

Jezus is in de Vader en de Vader in Hem, want kijk maar eens wat Jezus sprak: in johannes 14:

Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? Deze woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij, Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja grotere dan die zal hij doen omdat Ik naar de Vader ga. En wat gij ook zult vragen in mijn Naam Ik zal het doen opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als ge Mij iets zult vragen in mijn Naam zal Ik het doen.'

 

Zie je Hij zegt ik ben in de Vader en de Vader is in mij, Want het was de Vader die Jezus heeft verwekt niet geschapen anders zou Jezus een schepsel zijn, Nee Hij was zowel God als Mens, (God woont in Christus) 

 

Met andere woorden Jezus is  zoals je in principe al zij De Almachtige want 

Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.

 

Hier in Jesaja 53:7-9  word Jezus de Christus al verkondigd heel lang voor de kruisiging precies hoe Hij zich aan het kruis liet slaan. Is dat niet wonderbaarlijk? 

 

Beste hermanos het is een lang bericht maar ik hoop dat het 1 en het ander nu wat duidelijk voor je is en wanneer je nog meer vragen hebt mag je altijd vragen 

 

Groet remco 

Dankjewel Remco. Verhaal is duidelijk. Hoe verklaar je uitspraken als, de Vader is groter dan ik. En, waarom hebt gij mij verlaten. En Jezus die niet weet wanneer het einde is, maar de Vader wel. 

Meestal lees ik als verklaring dat de mens geworden Zoon dit niet (meer) weet. Maar, eerlijk gezegd, vind ik die verklaring wat mager. 

Tot morgen. Bedankt voor het gesprek. 

9 minuten geleden zei Thinkfree:

Een ieder die een andere Jezus predikt is uit de duivel.

Zo schieten we niks op. Reageer liever niet meer in dit topic. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Hermanos2:
13 minuten geleden zei Thinkfree:

Een ieder die een andere Jezus predikt is uit de duivel.

Zo schieten we niks op. Reageer liever niet meer in dit topic. 

Prima

Degenen die dat andere evangelie predikten noemt hij in ditzelfde hoofdstuk ‘valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus’. Maar in werkelijkheid zegt Paulus, zijn het mensen die voor satan werken (2 Korinthe 11:13-15).

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Thinkfree:

Prima

Degenen die dat andere evangelie predikten noemt hij in ditzelfde hoofdstuk ‘valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus’. Maar in werkelijkheid zegt Paulus, zijn het mensen die voor satan werken (2 Korinthe 11:13-15).

 

 

Daarmee heb je nog niet gereageerd op de punten die ik aangeef. Waarom noemt Jezus, de Vader groter dan ik? 

Waarom roept Hij aan het kruis, Eli Eli. 

Waarom weet Hij niet wanneer het einde is en de Vader wel? 

Probeer even constructief mee te denken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hermanos2:

Daarmee heb je nog niet gereageerd op de punten die ik aangeef. Waarom noemt Jezus, de Vader groter dan ik? 

Waarom roept Hij aan het kruis, Eli Eli. 

Waarom weet Hij niet wanneer het einde is en de Vader wel? 

Probeer even constructief mee te denken. 

Ik zal je hier verder met rust laten en vraag je enkel dit korte filmpje te kijken meschien beantwoord dit je geest.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Hermanos2:

Dankjewel Remco. Verhaal is duidelijk. Hoe verklaar je uitspraken als, de Vader is groter dan ik. En, waarom hebt gij mij verlaten. En Jezus die niet weet wanneer het einde is, maar de Vader wel. 

Meestal lees ik als verklaring dat de mens geworden Zoon dit niet (meer) weet. Maar, eerlijk gezegd, vind ik die verklaring wat mager. 

Tot morgen. Bedankt voor het gesprek. 

Zo schieten we niks op. Reageer liever niet meer in dit topic. 

Vraag 1 = 

Dat Hij heenging tot Zijn Vader: “Indien gij Mij liefhad zo zoudt gij u verblijden omdat Ik, hoewel Ik u ga verlaten, heenga tot Mijn Vader, want Mijn Vader is meerder dan Ik. (statenvertaling)   


” Dat is een zaak van blijdschap. Zijn vertrek had een lichtende zowel als een donkere zijde. De oorzaak daarvan is dat de Vader meerder is dan Hij. Zijn staat bij Zijn Vader zou uitnemender en glorieuzer zijn dan zijn huidige. Christus heft hun gedachten en verwachtingen omhoog tot iets dat heerlijker was dan datgene waarvan zij dachten dat daarin nu al hun zaligheid gelegen was. Het koninkrijk van de Vader zal heerlijker zijn dan het Middelaars koninkrijk. De discipelen van Christus moeten laten blijken dat zij Hem liefhebben door hun blijdschap over de heerlijkheid van Zijn verhoging. Velen die Christus liefhebben laten hun liefde uitstromen in een verkeerd kanaal. Velen menen dat indien zij Hem liefhebben zij voortdurend in zorg over Hem moeten zijn, terwijl zij die Hem liefhebben zich moeten ver- blijden in Christus Jezus.

Dat zegt de matthew henry verklaring 


Vraag 2 = 

Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten? vs. 34. De duisternis betekende de donkere wolk waaronder de menselijke ziel van Christus schuil ging, toen Hij Zijn ziel offerde voor de zonden. Onze Heere Jezus werd het zonlicht ontnomen toen Hij in Zijn lijden was en dit betekende dat God het licht van Zijn aangezicht had teruggetrokken. Hierover klaagde Hij sterker dan over iets anders. Hij klaagde er niet over dat Zijn discipelen Hem verlaten hadden, maar Zijn Vader. 1. Omdat dit Zijn geest verwondde en dat is moeilijk te verdragen. 2. Omdat Hij vooral hierin voor ons zonde is geworden. Deze tekenen van de toorn van God waren als het vuur van de hemel dat in bijzondere gevallen neerdaalde om de offers te verteren en dit was altijd een teken dat God die offers aanvaardde. Het vuur dat had moeten neerdalen op de zondaar als God niet verzoend was geworden, daalde nu neer op het offer, ten 
teken dat Hij verzoend was. Daarom daalde het vuur nu neer op Christus. Toen Paulus op het punt stond om geofferd te worden als een offer ten dienste van de heiligen, kon hij zich verblijden, Fil. 2:17. Maar het is iets heel anders geofferd te worden als een offer voor de zonden van de zondaren.

Dit komt ook van de henry verklaring 

De 3 de vraag die je stelde is een zeer intelligente vraag en zie hier het antwoord: 

maar mijn Vader alleen; met uitsluiting van alle schepselen, engelen en mensen; maar niet met uitsluiting van Christus als God, die als zodanig alwetend is; noch van de Heilige Geest, die bekend is met de diepe dingen van God, de geheimen van zijn hart, en dit onder andere.

Dat zegt de Gill verklaring 

Maar ik geloof Omdat de Vader Jezus immers verwekt heeft heeft de Vader niet de Dag meegegeven om te weten wanneer Hij Zijn Zoon weer terug zal zenden, want die dag weet alleen de Vader dat Heeft Hij niet aan zijn Zoon vertelt dat Hoort Hij nog. 

Want 3 personen zijn in God het zijn wel 3 verschillende personen de 3 eenheid (God de Vader is een persoon) Jezus Christus is een persoon en ( De Heilige Geest is een persoon) 

Nochtans is het samen 1 Almachtige God 

Ik hoop dat je nu ook dit wat beter begrijpt 

Vriendelijke groeten remco 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid