Spring naar bijdragen

Jezus is God.


Aanbevolen berichten

38 minuten geleden zei Thinkfree:

1 Johannes 4

Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;

Wat bedoeld Johannes hier? Dat is te lezen dan is het heel duidelijk wat hij in de context bedoeld.

Johannes 1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Het woord welke God is, is in het vlees gekomen, dat is de context van Johannes.

Vervolgens gaat Johannes verder in 1 joh 4

3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

eenieder die niet gelooft dat God in het vlees gekomen is spreekt niet uit God.

Het Woord van God is het Woord dat van God uitgaat. Het Woord van God is niet God zelf. De Zoon van God is de Zoon die van de Vader uitgaat. De Zoon is niet de Vader zelf. Althans, zo meen ik het te lezen en te begrijpen. Eén van de grootste fouten van het WTG is dat ze alles in tijdruimtelijke zin proberen uit te leggen. Dan moet het Woord ook eens in het verleden geschapen zijn. Maar de Schepper is helemaal niet gebonden aan ons begrip van tijdruimte. Het Woord van God gaat gewoon van God uit, altijd en eeuwig.

En de tekst in Johannes zegt gewoon precies wat Johannes bedoelt. Er waren en zijn mensen die niet erkennen dat Jezus, de Zoon van God, de door God Gezalfde en Gezondene, werkelijk in het vlees in deze wereld is gekomen. En daar gaat het dus over. Jij maakt er iets anders van. Ik begrijp je wel want zo hebben we dat nu eenmaal geleerd. Maar echt Bijbels is het, bij nader inzien niet. Ik  houd me gewoon liever bij wat er staat, liever dan met een "invulling" die strookt met een bepaalde leer.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 557
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Als je gewoon leest wat er staat is het helemaal niet complex en dan hoef je ook niet zoveel te (laten) interpreteren. Het wordt pas complex als het niet overeenkomt met de leer die je aanhangt. Dan m

Als je tegen een beetje zowel poëtische als theologisch doorwrochte tekst kan, dan kun je allereerst de Geloofsbelijdenis van Athanasius regel voor regel doorlezen. Deze geeft precies weer wat wij gel

Als je de hele context leest zie je dat Jezus niet ontkent God te zijn op de wijze waarop de joden dat hadden opgevat. Je ziet dat Jezus alleen maar een contrast gebruikt door een psalm te citere

Posted Images

2 minuten geleden zei Willempie:

Johannes 1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

(Dit citaat hierboven is van mij niet van willempie excuus)

2 minuten geleden zei Willempie:

Het Woord van God is het Woord dat van God uitgaat. Het Woord van God is niet God zelf

Echt bijbels ben je niet bezig nee.

3 minuten geleden zei Willempie:

En de tekst in Johannes zegt gewoon precies wat Johannes bedoelt.

Ja ik heb je die uiteenzetting gegeven de context is kristal helder Jezus is God.

 

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Thinkfree:

(Dit citaat hierboven is van mij niet van willempie excuus)

Echt bijbels ben je niet bezig nee.

Ja ik heb je die uiteenzetting gegeven de context is kristal helder Jezus is God.

 

Zoals jij wilt. Denk je dan ook dat het nu niet meer zo is? Het staat namelijk in de verleden tijd. en het Woord was God. Nu niet meer dus? Luther heeft het wat anders vertaald, namelijk als God was het Woord. Dat kan namelijk ook. Maar dan nog blijft het vreemd dat het in de verleden tijd staat. Ik vermoed zelf dat de oorspronkelijke tekst niet in de verleden tijd is geschreven, zoals het oude Hebreeuws ook helemaal die verleden tijd niet kent. Dan zou er staan: God is i.p.v. was, net zoals er in Bereshiet (Genesis) niet staat dat God schiep maar dat God schept. Het gaat uit boven ons begrip van ruimtetijd. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:Eén van de grootste fouten van het WTG is dat ze alles in tijdruimtelijke zin proberen uit te leggen. Dan moet het Woord ook eens in het verleden geschapen zijn. Maar de Schepper is helemaal niet gebonden aan ons begrip van tijdruimte. Het Woord van God gaat gewoon van God uit, altijd en eeuwig.

Volgens mij vat jij samen waar ik in spreuken 8  mbt wijsheid tegenaan loop.

Dat wijsheid geschapen zou zijn.

En zo zijn er idd vele onderwerpen binnen het WTG waar ze op vast lopen al zien ze dat zelf niet of willen ze het niet zien.

Ik krijg de meest onlogische redenaties om mijn oren.

Maar het levert wel interessante discussie op dat dan weer wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Thinkfree:

Doe maar zoals God wil, ik hang geen specifieke leer aan maar men creeërt dan het gevaar zelf één te scheppen waarvan ook jij niet vrij bent Willempie.

 

Ik lees gewoon wat er staat en ben niet gebonden aan (kerk)dogma's. Ik bestrijd die dogma's niet. Dat durf ik niet. Ik durf ook niet de drie-eenheid te ontkennen. Nochtans ben ik van mening dat de dogma's niet geheel overeenkomen met de Bijbel. Oh, je kunt wel teksten vinden die een bepaald dogma ondersteunen, maar dan moet je andere teksten gaan negeren die dat weer tegenspreken. De Bijbel leent zich gewoon helemaal niet voor dogma's. En daarom schrijf ik dat we ons moeten onderwerpen aan Gods Woord en niet andersom.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Willempie:

Denk je dan ook dat het nu niet meer zo is?

Tuurlijk wel.

21 minuten geleden zei Willempie:

Het staat namelijk in de verleden tijd. en het Woord was God. Nu niet meer dus?

Zoals ik het bezie is het woord van eeuwigheid af God want er staat in den beginnen was het woord!? Zonder begin geen tijd en het woord was God verleden tijd voor het begin.

Het is een eeuwigheidsclaim.

7 minuten geleden zei Willempie:

En daarom schrijf ik dat we ons moeten onderwerpen aan Gods Woord en niet andersom.

Ja compleet onderwerping aan God en zijn werk die door geen schepsel gedaan kon worden, dat betekent ook het absoluut weten dat het woord of God vlees is geworden voor ons.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Thinkfree:

Tuurlijk wel.

Zoals ik het bezie is het woord van eeuwigheid af God want er staat in den beginnen was het woord!? Zonder begin geen tijd en het woord was God verleden tijd voor het begin.

Het is een eeuwigheidsclaim.

OK. Ik wil nog wel wat meer zeggen over die tekst in Johannes. Het betreft daar, als ik het lees, mensen die ontkennen dat Jezus werkelijk Mens is geworden. Jij leest erin eigenlijk precies het tegenovergestelde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:

OK. Ik wil nog wel wat meer zeggen over die tekst in Johannes. Het betreft daar, als ik het lees, mensen die ontkennen dat Jezus werkelijk Mens is geworden. Jij leest erin eigenlijk precies het tegenovergestelde.

Er is één deur tot zaligheid die deur is God zelf door zijn werk verricht, mensen die afdoen aan die deur de enige weg mogelijk in en tot God dienen de "engel des lichts" vaak zonder het zelf te beseffen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Thinkfree:

er staat in den beginnen was het woord!? Zonder begin geen tijd en het woord was God verleden tijd voor het begin.

De uitdrukking "in den beginnen" is een vertaling die in ons menselijke begrip past, namelijk dat alles een begin en een eind moet hebben. Maar het kan netzogoed vertaald worden als "in beginsel" of "in hoofdzaak" of "in oorzaak".  Joden zeggen dat er in de Thora geen vòòr of na is. Dat getuigt m.i. van een diep inzicht.

7 minuten geleden zei Thinkfree:

Er is één deur tot zaligheid die deur is God zelf door zijn werk verricht, mensen die afdoen aan die deur de enige weg mogelijk in en tot God dienen de "engel des lichts" vaak zonder het zelf te beseffen.

Jezus is de deur naar de Vader. Zo leert Paulus het ook aan Timotheüs. De deur is niet de toegang tot de deur, om het even kinderlijk uit te drukken. Je kunt zeggen "de deur is groen" maar dat betekent nog niet dat groen de deur is.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:

Joden zeggen dat er in de Thora geen vòòr of na is. Dat getuigt m.i. van een diep inzicht.

Wij zijn geschapen in bepaalde dimensie's wij begrijpen niet alles, diep inzicht ligt in de deur.

Wij mensen zijn zeer beperkt laat staan dat wij ooit God kunnen begrijpen daarom moet men geloven dat hij is en voorzien heeft, waar enkel hij alle eer voor hoort te krijgen.

In den beginnen is God hij is het begin, het is niet het begin, maar in den beginnen was het woord.

15 minuten geleden zei Willempie:

Jezus is de deur naar de Vader.

Dit is volledig God, Jezus God in het vlees die zijn Goddelijkheid tijdelijk heeft afgelegd  gekomen naar onze dimensie, makende een deur naar zijn volle eeuwig heilig wezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Dacht al, waar blijft die sneer.

Het is geen sneer maar de waarheid. Het WTG heeft niet de plaats ingenomen van de Heilige Geest zoals jullie menen te denken of zoals het WTG jullie probeert wijs te maken. God heeft tot mij persoonlijk gesproken, heel duidelijk en onmiskenbaar. Daar is geen engel aan te pas gekomen. Ik ben heel blij en dankbaar dat er engelen zijn maar God is niet gebonden aan bepaalde leerstellingen.

4 minuten geleden zei leren_schoen:

Zegt Jezus ergens “je moet zeggen dat ik de Vader(schepper) ben”? Wat Jezus wel zegt is “als je de Vader lief hebt heb je mij lief want ik kom van de Vader”. En “als je mij lief hebt houd mijn geboden”.

Exact. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei leren_schoen:

Zegt Jezus ergens “je moet zeggen dat ik de Vader(schepper) ben”?

Nee, wat hij wel gezegd heeft is dat wie hem gezien heeft de vader heeft gezien, hier spreekt hij naar zijn goddelijke natuur geopenbaard in het vlees.

3 minuten geleden zei leren_schoen:

Wat Jezus wel zegt is “als je de Vader lief hebt heb je mij lief want ik kom van de Vader”

En hij zegt ook naar zijn goddelijke natuur ik ben in de vader gelijk de vader in mij is, ik en de vader zijn één.

Welke refereert naar hoor oh Israël de Heer uw God is een enig God.

4 minuten geleden zei leren_schoen:

als je mij lief hebt houd mijn geboden

Exact.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Thinkfree:

En hij zegt ook naar zijn goddelijke natuur ik ben in de vader gelijk de vader in mij is, ik en de vader zijn één.

Als je een Engel zou zien, met vleugels en alles, wie zie je dan? Het visitekaartje, koninkrijk van de Maker of niet het koninkrijk van de hemel en zijn Maker? Maar bij Jezus zie je dat dan in een mens?

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:

Een engel met vleugels en alles.

😂

Ja ik geloof wel in engelen en dat ze eruit zien zoals de kerk ze afbeeld. Maar om het perspectief te plaatsen. Jezus zegt dat hij de Maker dient en niet iets anders dan Zijn wil doet. 

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei leren_schoen:

Ja ik geloof wel in engelen

Ik ook.

3 minuten geleden zei leren_schoen:

en dat ze eruit zien zoals de kerk ze afbeeld.

Dat geloof ik niet 

3 minuten geleden zei leren_schoen:

Maar om het perspectief te plaatsen. Jezus zegt dat hij de Maker dient en niet iets anders dan Zijn wil doet. 

Fillepenzen 2

Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;

7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;

8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Willempie:

Het is geen sneer maar de waarheid. Het WTG heeft niet de plaats ingenomen van de Heilige Geest zoals jullie menen te denken of zoals het WTG jullie probeert wijs te maken. God heeft tot mij persoonlijk gesproken, heel duidelijk en onmiskenbaar. Daar is geen engel aan te pas gekomen. Ik ben heel blij en dankbaar dat er engelen zijn maar God is niet gebonden aan bepaalde leerstellingen.

Dan ben je de eerste, meestal gaat dat via heilige Geest of engelen.

2 uur geleden zei Dannyr:

Ik weet dat je het letterlijk neemt.

Ja, omdat het diverse teksten overeenstemt, dus dan moet je het letterlijk nemen.

1 uur geleden zei Willempie:

Ik durf ook niet de drie-eenheid te ontkennen

Das lekker makkelijk katten dan. Je waait gewoon met alle winden mee.

1 uur geleden zei Dannyr:

En zo zijn er idd vele onderwerpen binnen het WTG waar ze op vast lopen al zien ze dat zelf niet of willen ze het niet zien.

Voor zover ik het nu zie, ben jij het die vastloopt. Hoe zit het nu bijv met vers 11 van Openbaring 1? Ze hebben keihard de tekst veranderd om hun theologie te doen kloppen. Kom op zeg, WTG loopt niet vast.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei sjako:

Dan ben je de eerste, meestal gaat dat via heilige Geest.

En daarmee bedoel je dan via het WTG? Laten we vooral duidelijk en eerlijk naar elkaar zijn en er geen doekjes omwinden. Bovendien beweerde je eerder dat die communicatie alleen d.m.v. engelen geschiedt. Wat is het nu? Als je zegt het niet precies te weten is het ook goed. Ik bevat het ook maar ten dele. Ik vind het trouwens niet prettig om op deze wijze over deze allerheiligste heilige zaken te spreken. Het voelt gewoon niet goed en ik ben zojuist op de knieën gegaan om vergeving te vragen. We hebben het over hemelse en heilige zaken en niet over natuurkunde.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dannyr:

Dat klopt toch als we spreuken 8 als een letterlijke ontstaansgeschiedenis van de wijsheid lezen?

In de Wachttoren van 1977 vragen van lezers komt deze materie ook naar voren. Ik kan het niet beter uitleggen dus hierbij het stuk.

Personen die slechts de Hebreeuwse Geschriften aanvaarden of die niet in Jezus Christus geloven, verklaren vaak dat Spreuken 8:22-31 slechts op een of andere figuurlijke wijze een personificatie van de wijsheid geeft. Een dergelijke toepassing van deze verzen stemt evenwel niet overeen met hetgeen er over God bekend is. Aanvaardt een persoon bovendien de deugdelijke zienswijze dat de gehele bijbel, met inbegrip van Spreuken, geïnspireerd is, dan kan hij zien dat de beschrijving van de „wijsheid” hier in Spreuken, precies klopt met hetgeen er elders in de bijbel over de Zoon van God wordt gezegd. Wij lezen:

„Jehovah zelf heeft mij voortgebracht als het begin van zijn weg, als het vroegste van zijn werken van lang geleden. . . . Voordat de bérgen waren neergelaten, vóór de heuvels, werd ik als met barensweeën voortgebracht . . . Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar; . . . toen kwam ik als een meesterwerker naast hem te staan, en ik werd degene op wie hij dag aan dag bijzonder gesteld was, terwijl ik te allen tijde vrolijk was voor zijn aangezicht, . . . en de dingen waarop ik ten zeerste gesteld was, waren bij de zonen der mensen.” — Spr. 8:22-31.

Joodse commentators, die tegen iedere toepassing van deze passage op Jezus als de Messías bezwaar maken, zijn gewoonlijk van oordeel dat dit louter een litteraire personificatie van de wijsheid is. Zo zegt W. Gunther Plaut, in zijn werk Book of Proverbs — A Commentary, dat deze verzen „slechts in figuurlijke zin een personificatie” van de wijsheid geven. Deze passage kan evenwel niet louter over goddelijke wijsheid of wijsheid in abstracte zin spreken. Waarom niet? Omdat de „wijsheid” die hier beschreven wordt, ’geschapen’ of „voortgebracht” (Hebreeuws, qanáh)* werd als het begin van Jehovah’s weg. De Schrift toont aan dat Jehovah God zelf altijd heeft bestaan (Ps. 90:2; 1 Tim. 1:17). Aangezien hij eeuwig is en altijd wijs is geweest, betekent dit dat zijn wijsheid altijd heeft bestaan; deze werd nooit geschapen of voortgebracht; ze werd niet „als met barensweeën voortgebracht” (Job 9:2, 4; 12:9, 13; 28:20, 23; Rom. 11:33-36). Wijsheid kan niet los van een persoonlijkheid bestaan die in staat is haar te bezitten en te weerspiegelen. De „wijsheid” waarover hier gesproken wordt, moet derhalve een personificatie zijn van iemand die „als het begin van [Gods] weg” geschapen werd.

De christelijke Griekse Geschriften helpen iemand begrijpen op wie deze passage klaarblijkelijk doelt. Ze getuigen herhaaldelijk van het feit dat de Messías als de Zoon van God bij Jehovah in de hemel een voormenselijk bestaan had (Joh. 17:5; 6:62). In dat voormenselijke bestaan werkte hij met Jehovah samen bij de schepping van alle andere dingen. Johannes 1:3 zegt over hem. „Alle dingen zijn door bemiddeling van hem ontstaan, en afgescheiden van hem is zelfs niet één ding ontstaan.” — Vergelijk Kolossenzen 1:15, 16.

Het is begrijpelijk dat de Zoon van God als geschapen „wijsheid” voorgesteld kon worden. Via hem werd Jehovah’s wijze voornemen, met inbegrip van de rol van de Messías op wie de joden reeds lang gewacht hadden, openbaar gemaakt. De apostel Paulus zei over Jezus: „Zorgvuldig verborgen in hem zijn alle schatten van wijsheid en van kennis” (Kol. 2:3). Hoewel koning Salomo vermaard was wegens zijn door God geschonken wijsheid, was Jezus „méér dan Salomo” (1 Kon. 4:30-34;Matth. 12:42). Degenen die Jezus Christus aanvaardden en geloof in hem stelden, beseften dat hij „de kracht Gods en de wijsheid Gods” was. — 1 Kor. 1:24, 30.

Bijgevolg wordt het ons zowel door datgene wat wij over onze eeuwig wijze God weten als door de inlichtingen over Jezus in de christelijke Griekse Geschriften duidelijk hoe passend het is Spreuken 8:22-31 op de Zoon van God, die de Messías werd, van toepassing te brengen. Die passage komt op opmerkelijke wijze overeen met de oorsprong en activiteiten van degene wiens diepe liefde voor de mensheid zelfs tot zijn dood als loskoopoffer leidde. — 1 Tim. 2:5, 6; Joh. 3:16.

Nu resumerend, we hebben het over twee soorten wijsheid. 1. De wijsheid van Jehovah die er altijd al is geweest. 
2. er wordt ook gesproken over een geschapen wijsheid, het begin van Jehovah’s weg. De twee soorten ‘wijsheid’ zijn dus niet hetzelfde.

13 minuten geleden zei Willempie:

En daarmee bedoel je dan via het WTG?

Ik denk het niet jou kennende. Paulus werd ook aangestuurd door heilige Geest. Het WTG verschaft een organisatie. Jehovah heeft altijd een organisatie op aarde gehad , dus zou niet weten waarom het raar is dat het WTG ons onderwijst. Het is altijd zo gegaan. Alleen was in de loop der eeuwen het evangelie zo verwaterd dat er geen organisatie meer was die de waarheid bracht. Dus is het niet zo vreemd dat er een organisatie in de eindtijd ontstaat die alles weer rechtzet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid