Spring naar bijdragen

Man en vrouw gelijk


Aanbevolen berichten

In Galaten wordt gezegd dat er geen onderscheidt is tussen man en vrouw. Is deze tekst bedoeld om aan te geven dat er in het geheel geen verschil is tussen man en vrouw? De tekst zegt: "Zo is er dan geen onderscheidt tussen man en vrouw". Het woordje "zo" duidt aan dat de tekst van toepassing is op het voorgaande. In het voorgaande wordt uitgelegd dat het het verkrijgen van het eeuwige leven betreft. Het gaat dus niet over algehele gelijkheid of gelijkheid op welk ander gebied dan ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 341
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ergo: "ik geef mijn vrouw dan gelijk maar wil dat hier niet toegeven." Zoals overal hoor, de vrouw heeft het laatste woord anders geen hanky panky.  

Ik had de eerste woorden terug getrokken. Zou je het ook willen weg halen?  Het is simpel: Jezus diende ons in liefde en zo dienen wij uit liefde de vrouw en de vrouw de kinderen en de kinderen

Eigenlijk wordt op allerlei mogelijke manieren gemorreld aan dit evangelie in Galaten 3. Paulus maakt in dit hoofdstuk heel duidelijk onderscheid tussen een leven uit de wet en een leven uit geloof. Z

36 minuten geleden zei Peter79:

Galaten 3 zegt dat we niet meer onder de wet zijn. De wet maakt onderscheid tussen Jood en Griek, slaaf en vrije, man en vrouw. Maar in Christus is er geen onderscheid. Niemand kan zich ergens op laten voorstaan. Een man heeft niet meer vrijheden dan een vrouw.

Dus mogen vrouwen nu ook voorgaan? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Peter79:

Op veel plekken wel, op veel plekken ook nog niet.

Chiel heeft gelijk dat de bijbelse context aangeeft dat mannen en vrouwen gelijk zijn, daar waar het gaat om verlossing, redding. Maar verder dan dat gaat de tekst niet. 

Vrouwen hebben andere taken dan mannen. Vrouwen mogen niet voorgaan of priester zijn. Ook geen ouderling. Deze taken zijn voorbehouden aan mannen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik geloof dat Christus ons echt vrij maakt. Dat is niet alleen iets van het toekomstige leven, maar die vrijheid is er nu al. Dat vrouwen overheerst worden door mannen is een vloek die in Christus is opgeheven. Als een vrouw de roeping heeft om het ambt te vervullen, dan is zij ook vrij om dat te doen. Behalve als een mannelijke ideologie haar dat ontzegt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarom zou je begeerte of een ambitie een roeping noemen? Of waarom zouden mannen opgehouden hebben om nog langer geroepen te zijn? Waarom zou een gemeente gaven van God willen inzetten ten behoeve van de gemeente, welke gaven God vriendelijk maar beslist afwees? Waarom zou je de weg die Christus wijst een beknotting van vrijheid noemen? Waarom zou gezag overheersing zijn? Is God dan ook overheerser en beknotter van Christus, en Christus de overheerser en beknotter van de mens? Elke overweging, geeft doorwerkingen.

En zo blijkt weer: alles wat zichzelf voedt en steunt, raakt los van z'n bron. Het wordt z"n bron z'n gelijke, en neemt het heft in eigen hand. Het heeft genoeg aan God in zichzelf, en legt wat van buiten komt, achteloos opzij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Tomega:

Waarom zou je begeerte of een ambitie een roeping noemen? Of waarom zouden mannen opgehouden hebben om nog langer geroepen te zijn? Waarom zou een gemeente gaven van God willen inzetten ten behoeve van de gemeente, welke gaven God vriendelijk maar beslist afwees? Waarom zou je de weg die Christus wijst een beknotting van vrijheid noemen? Waarom zou gezag overheersing zijn? Is God dan ook overheerser en beknotter van Christus, en Christus de overheerser en beknotter van de mens? Elke overweging, geeft doorwerkingen.

En zo blijkt weer: alles wat zichzelf voedt en steunt, raakt los van z'n bron. Het wordt z"n bron z'n gelijke, en neemt het heft in eigen hand. Het heeft genoeg aan God in zichzelf, en legt wat van buiten komt, achteloos opzij.

Inderdaad, vrouwen moeten gewoon hun mond houden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Peter79:

Dat vrouwen overheerst worden door mannen is een vloek die in Christus is opgeheven.

Dat is nogal een bewering die je daar doet. Haast blasfemisch. De vloek is dat de vrouw moeite zal ondervinden om zich te schikken naar zijn wil. Daar waar ze eerst geen problemen mee had:

Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, [die] als tegen hem over zij. (Gen.2:18, SV)

Deze vanzelfsprekendheid in de scheppingsorde is na de zondeval niet meer vanzelfsprekend en deze logische gang van zaken zal door de vrouw niet meer als logisch worden ervaren:

Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben (Gen.3:16, SV)

10 uur geleden zei Peter79:

Als een vrouw de roeping heeft om het ambt te vervullen, dan is zij ook vrij om dat te doen. Behalve als een mannelijke ideologie haar dat ontzegt.

Mannelijke ideologie? Ben je soms een vrouw, homo, metropoolman? De vrouw die zich geroepen voelt om de kansel te beklimmen om een andere reden dan een glas water te brengen voor de man die daar staat te verkondigen, beantwoord aan de roep van het vlees. De man die blijft zitten, of erger: haar een glas water gaat brengen... een lafaard, evenzo een vleselijke aangelegenheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat is nogal een bewering die je daar doet. Haast blasfemisch. De vloek is dat de vrouw moeite zal ondervinden om zich te schikken naar zijn wil. Daar waar ze eerst geen problemen mee had:

Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, [die] als tegen hem over zij. (Gen.2:18, SV)

Deze vanzelfsprekendheid in de scheppingsorde is na de zondeval niet meer vanzelfsprekend en deze logische gang van zaken zal door de vrouw niet meer als logisch worden ervaren:

Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben (Gen.3:16, SV)

Mannelijke ideologie? Ben je soms een vrouw, homo, metropoolman? De vrouw die zich geroepen voelt om de kansel te beklimmen om een andere reden dan een glas water te brengen voor de man die daar staat te verkondigen, beantwoord aan de roep van het vlees. De man die blijft zitten, of erger: haar een glas water gaat brengen... een lafaard, evenzo een vleselijke aangelegenheid.

  Waar God is heerst vrijheid. Als God spreekt, daar gaat het om.  Machtsmisbruik van mannen die vrouwen slaafs onderdrukken is onchristelijk, christelijk is dienen.

 

Verder vind ik dat je liefdevoller op hem mag reageren. Hij is een zeer gewaardeerde broeder. Absoluut een kind van God en daarom verdiend hij een andere benadering.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites

Er was een norm van sabbat, om Gode een dag van rust te wijden, en de kerk erkende de norm, en vulde haar in vijheid en meerdere kennis anders in. 

Er was een norm van gezag tonen door hoofdbedekkingen, en de kerk erkende de norm en vulde haar in vrijheid en meerdere kennis anders in.

Er was een norm om dieren niet levend (met ziel) te eten, en de kerk erkende de norm en vulde "leven" in vrijheid en meerdere kennis anders in (niet als in het bloed).

Er waren vrouwen die heel hun leven gingen wijden aan God, door iets te doen wat God niet vraagt en de kerk erkende die wijding, en vulde die roeping in vrijheid en tolerantie als bevolen door God in.

Toen kwamen de 'fijnen', de artikel 31-ers, de schriftgeleerden en toen kwamen de verbroederaars, de oecumenischen, de Nederlandsche Gereformeerden, en zij stelden in hun geleerdheid vast dat de kerk kennelijk van de sabbat vrij was, en van gezag, en van het niet levende dieren eten, en van rollen voor mannen en vrouwen, zodat die zaken geen excuus meer mogen zijn om van het avondmaal weg te blijven. 

En zij gingen samen op weg als gerechtvaardigde fijnen en schriftgeleerden, door onverminderd weg te blijven van het avondmaal van de nederlandsch protestantse kerk, lerende vanaf 4 september 2020 dat de synode niet langer oordeelt op basis van de schrift, (wat ook niet kan met tegenstrijdige tegelijk geaccepteerde visies) maar uitsluitend nog op basis van voorgaande synodebesluiten, en dat een beroep op de schriften derhalve niet meer ontvankelijk is. Een recht synodale kerk is opgestaan.

Het punt is dat in deze context, niet man en vrouw alleen gelijk is, maar iedereen: de kerk is van God los. Niet alleen van hart en van norm, maar ook formeel in het boek van recht en waarheid. En ook in de liefde ten opzichte van de broeders en zusters die dezelfde als nieuw gebrachte inzichten al 50 jaar eerder hadden. En aangezien zij zichzelf steeds hebben geclaimd de rechte leer en de ware kerk te zijn, houdt het hier op. Nederland heeft een kerk die zich als zodanig voor volk en vaderland ten opzichte van God en de heiligen opwerpt, maar die breekt met de eigen roeping als schriftgeleerden en heilige profeten en priesters van het volk

Wie zal in dat land nog een pleidooi houden voor het volk zoals Mozes voor het volk pleitte? Wie zal het gezag terug vestigen? De geschiedenis leert vooralsnog de weg van oordeel, die pas als zodanig wordt erkend als het laat is. En dan nog: voor de Farao bood laat alleen maar meer verharding..

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Gaitema:

Dom gezwetst uit een wettisch slaafs denken.  Waar God is heerst vrijheid. Als God spreekt, daar gaat het om.  

Met recht een zoon van Adam! Is het niet dat God heeft gezegd....? Maar wees gerust, zegt de satan, je vrijheid gaat zeker niet verloren, als je gewoon naar eigen inzichten doet alsof God dat wat je in je hartje voelt opkomen, uitsluitend toetst op oprechtheid en liefde. Want God houdt van je!

Maar je norm, die stel je zelf: Heeft God niet gezegd? In jouw woorden: als God spreekt, daar gaat het om.

Wat sprak God?

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Tomega:

Er was een norm van sabbat, om Gode een dag van rust te wijden, en de kerk erkende de norm, en vulde haar in vijheid en meerdere kennis anders in. 

Er was een norm van gezag tonen door hoofdbedekkingen, en de kerk erkende de norm en vulde haar in vrijheid en meerdere kennis anders in.

Er was een norm om dieren niet levend (met ziel) te eten, en de kerk erkende de norm en vulde "leven" in vrijheid en meerdere kennis anders in (niet als in het bloed).

Er waren vrouwen die heel hun leven gingen wijden aan God, door iets te doen wat God niet vraagt en de kerk erkende die wijding, en vulde die roeping in vrijheid en tolerantie als bevolen door God in.

Toen kwamen de 'fijnen', de artikel 31-ers, de schriftgeleerden en toen kwamen de verbroederaars, de oecumenischen, de Nederlandsche Gereformeerden, en zij stelden in hun geleerdheid vast dat de kerk kennelijk van de sabbat vrij was, en van gezag, en van het nog levende dieren eten, en van rollen voor mannen en vrouwen, zodat die zaken geen excuus meer mogen zijn om van het avondmaal weg te blijven. 

En zij gingen samen op weg als gerechtvaardigde fijnen en schriftgeleerden, door onverminderd weg te blijven van het avondmaal van de nederlandsch protestantse kerk, lerende vanaf 4 september 2020 dat de synode niet langer oordeelt op basis van de schrift, (wat ook niet kan met tegenstrijdige tegelijk geaccepteerde visies) maar uitsluitend nog op basis van voorgaande synodebesluiten, en dat een beroep op de schriften derhalve niet meer ontvankelijk is. Een recht synodale kerk is opgestaan.

Het punt is dat in deze context, niet man en vrouw alleen gelijk is, maar iedereen: de kerk is van God los. Niet alleen van hart en van norm, maar ook formeel in het boek van recht en waarheid. En ook in de liefde ten opzichte van de broeders en zusters die dezelfde als nieuw gebrachte inzichten al 50 jaar eerder hadden. En aangezien zij zichzelf steeds hebben geclaimd de rechte leer en de ware kerk te zijn, houdt het hier op. Nederland heeft een kerk die zich als zodanig voor volk en vaderland ten opzichte van God en de heiligen opwerpt, maar die breekt met de eigen roeping als schriftgeleerden en heilige profeten en priesters van het volk

Wie zal in dat land nog een pleidooi houden voor het volk zoals Mozes voor het volk pleitte? Wie zal het gezag terug vestigen? De geschiedenis leert vooralsnog de weg van oordeel, die pas als zodanig wordt erkend als het laat is. En dan nog: voor de Farao bood laat alleen maar meer verharding..

Als God Adam en Eva als gelijken had willen creëeren, dan had Hij Eva net als Adam uit stof geschapen. Hij koos anders. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Hermanos2:

Als God Adam en Eva als gelijken had willen creëeren, dan had Hij Eva net als Adam uit stof geschapen. Hij koos anders. 

Jawel, en het ligt iets anders: God wilde zichzelf een tegenover scheppen. En dat deed Hij ook. Maar omwille van de overbrugging tot de weg was gelopen, heeft Hij uit de mens genomen, wat als tegenover geldt, tot God zelf met de mens samenleeft. En dat blijkt ook, want Christus zegt dat in de hemel niet wordt gehuwd, terwijl de kerk met de kinderen van God ook wordt voorgesteld als de bruid van Christus. Het huwelijk en de rollen voor man en vrouw bieden dus heilige spiegels op wie God is, en hoe zijn relatie is met de mens. Die rollen minachten, is God minachten.

Of weten zij niet dat God over Christus is, zoals Christus over de kerk, zoals de man is over de vrouw? Nee, want dat wat er staat geschreven, is in vrijheid opzij geworpen.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Tomega:

Met recht een zoon van Adam! Is het niet dat God heeft gezegd....? Maar wees gerust, zegt de satan, je vrijheid gaat zeker niet verloren, als je gewoon naar eigen inzichten doet alsof God dat wat je in je hartje voelt opkomen, uitsluitend toetst op oprechtheid en liefde. Want God houdt van je!

Maar je norm, die stel je zelf: Heeft God niet gezegd? In jouw woorden: als God spreekt, daar gaat het om.

Wat sprak God?

Ik had de eerste woorden terug getrokken. Zou je het ook willen weg halen? 

26 minuten geleden zei Peter79:

Als voor Eva geldt dat ze niet uit stof geschapen is, geldt dan ook voor haar dat ze niet zal sterven?

Het is simpel: Jezus diende ons in liefde en zo dienen wij uit liefde de vrouw en de vrouw de kinderen en de kinderen elkaar.

Wie de grootste wil zijn, zal de ander moeten dienen 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Tomega:

Jawel, en het ligt iets anders: God wilde zichzelf een tegenover scheppen. En dat deed Hij ook. Maar omwille van de overbrugging tot de weg was gelopen, heeft Hij uit de mens genomen, wat als tegenover geldt, tot God zelf met de mens samenleeft. En dat blijkt ook, want Christus zegt dat in de hemel niet wordt gehuwd, terwijl de kerk met de kinderen van God ook wordt voorgesteld als de bruid van Christus. Het huwelijk en de rollen voor man en vrouw bieden dus heilige spiegels op wie God is, en hoe zijn relatie is met de mens. Die rollen minachten, is God minachten.

Of weten zij niet dat God over Christus is, zoals Christus over de kerk, zoals de man is over de vrouw? Nee, want dat wat er staat geschreven, is in vrijheid opzij geworpen.

De reden dat in de toekomst niet meer gehuwd zal worden is omdat partners niet meer gewezen hoeven te worden op de begrensde veilige omgeving van een huwelijk. In hun volmaaktheid is dit een natuurlijke toestand geworden die geen wet of uitleg meer behoeft. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Hermanos2:

Chiel heeft gelijk dat de bijbelse context aangeeft dat mannen en vrouwen gelijk zijn, daar waar het gaat om verlossing, redding. Maar verder dan dat gaat de tekst niet. 

Vrouwen hebben andere taken dan mannen. Vrouwen mogen niet voorgaan of priester zijn. Ook geen ouderling. Deze taken zijn voorbehouden aan mannen. 

Staat dat allemaal in die tekst ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Peter79:

Is het dan zo dat toen dit tegen Adam werd gezegd, dit ook voor Eva gold:

"want stof bent u en u zult tot stof terugkeren." (Genesis 3: 19 HSV)

Jawel, want Eva was gemaakt uit Adam. Op indirecte manier uit stof en as. En juist dit indirecte moet ons de uitleg bezorgen van deze verzen. Tenminste volgens mij.... 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Hermanos2:

De reden dat in de toekomst niet meer gehuwd zal worden is omdat partners niet meer gewezen hoeven te worden op de begrensde veilige omgeving van een huwelijk. In hun volmaaktheid is dit een natuurlijke toestand geworden die geen wet of uitleg meer behoeft. 

Interessant, waar staat dat ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Staat dat allemaal in die tekst ? 

Poeh, kerel. Wat moet ik met jouw!? 

Jij bent net als een bad penny that keeps turning up. 

In mijn bijbel staat alles duidelijk beschreven. Ik denk dat ik al jarenlang het hele boek zes tot acht keer per jaar helemaal lees. 

Daardoor leer je onderscheidend te lezen en springen verzen als het ware uit de tekst. Daar kom ik telkens weer op terug. Er worden alleen nog maar losse flodders gelezen en Oude testament wordt genegeerd. Das het hele probleem. 

2 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Interessant, waar staat dat ? 

Dat blijkt uit het boek. Maar je ziet het alleen als je alles leest. Daarom ook die totaal verkeerde interpretaties van dit vers. Alsof we allemaal in de toekomst vrijgezel zouden blijven ofzo????? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Jawel, want Eva was gemaakt uit Adam. Op indirecte manier uit stof en as. En juist dit indirecte moet ons de uitleg bezorgen van deze verzen. Tenminste volgens mij....

Adam en Eva zijn dus gelijk in het aspect dat zij beiden uit stof gemaakt zijn. En dat niet alleen, want Adam heeft het ook over ""been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees". Eva is van Adams eigen soort, in tegenstelling tot de dieren die hij eerder een naam heeft gegeven.

Ze verschillen van elkaar, omdat Adam een man is en Eva een vrouw. Eva is dan ook een "hulp als iemand tegenover hem" (Genesis 2:20 HSV). Aan de verschillen tussen Adam en Eva wordt hier geen waardering gegeven; dat gebeurt pas na de zondeval. Terwijl Adam moet zwoegen omdat de aardbodem vervloekt is, zal Eva met moeite kinderen baren en overheerst worden door haar man. Die overheersing is een vloek, want er is geen sprake van een gebod tot overheersen, maar een pijnlijk gevolg van de zonde.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid