Spring naar bijdragen

Als je gelooft dat je je redding kan verliezen..


Aanbevolen berichten

11 uur geleden zei Nicky O:

Wat denken jullie hiervan? @Robert Frans mag ik ook jouw mening?

:)

Volgens de apostel Petrus is de redding van je ziel het doel van het geloof (vgl. 1 Ptr 1,9). Je kan slechts éénmaal wedergeboren worden door het doopsel, maar je hebt ook daarna altijd de vrijheid om God alsnog de rug toe te keren en enkel voor jezelf te leven.
Pas wanneer je sterft, is definitief bepaald welke weg je bereid was te gaan en dat kan tot in de laatste seconde nog wijzigen.
Regelmatig wordt in de Schrift de navolging van God als een strijd afgebeeld, waarin de gelovige het kwade actief moet verzaken en het goede moet doen. Geloof en doen zijn dan ook één en hetzelfde, ze vloeien uit elkaar voort. Door geloof doe je het goede en door het goede te doen geloof je.

Wie Christus wil navolgen, moet bereid zijn alles op te geven dat die navolging in de weg staat en zich berouwvol te bekeren van de zondige weg die men ging. Alles wat je dan vertrouwvol aan Hem geeft, krijg je honderd- tot duizendvoudig terug, zowel in de hemel als hier op aarde.
Maar als je niets wil geven en zelfs neemt wat jou niet toekomt, of als je de ontvangen schatten niet liefdevol wil doorgeven en toepassen tot heil van jezelf en je naasten, dan zul je ook alles kwijtraken wat je al had.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 224
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Als je denkt dat je je redding zou kunnen verliezen, dan ben je nog niet gered. Tot besef komen dat je moet stoppen met werken voor je redding is nu juist die eeuwige sabbath, die eeuwige rust binnen

Dan ligt de eerste stap toch bij God? De uitnodiging komt van God, de verkondiging van het evangelie indirect idem dito. En anders is de bijbel toch tegenstrijdig of weegt het ene vers toch zwaar

Hoeft niet, ik denk dat ik daarom zei dat er ook ernstige mensen zijn, al weet ik het onderhand niet zo zeker meer.

40 minuten geleden zei Robert Frans:

Geloof en doen zijn dan ook één en hetzelfde, ze vloeien uit elkaar voort. Door geloof doe je het goede en door het goede te doen geloof je.

Ik ben het eens met je verhaal.

Klopt het dat we dan onder de Genade van God leven door Christus en niet meer onder de wet? 

Ik zie het zo, dat we door ons geloof en doop de Heilige Geest ontvangen, dat we dan een nieuwe schepping zijn, die onze redding is en ons het eeuwig leven geeft.  Deze nieuwe schepping in de Geest wil alleen het goede doen en zorgt ervoor dat de oude, wereldse mens langzaam afsterft.

(Romeinen hoofdstuk 8 1-17)

bewerkt door Nicky O
Link naar bericht
Deel via andere websites

Marcus 10 (NBG)

13 En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen.

14 Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.

15 Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.

16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.

V.w.b. kinderen is er blijkbaar geen theologie over wedergeboorte en 'geestelijk dood zijn' nodig volgens Jezus Himself, in de oudste van de vier bijbelse beschrijvingen van het evangelie.

Het woord wedergeboorte komt overigens alleen in Matthëus 19:28 en in Titus 3:5 voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Bastiaan73:

Het woord wedergeboorte komt overigens alleen in Matthëus 19:28 en in Titus 3:5 voor.

Bastiaan, je vergeet de belangrijktste, de doper:

Jezus gaf hem ten antwoord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergeboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.” Joh. 3:3

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Nicky O:

Bastiaan, je vergeet de belangrijktste, de doper:

Jezus gaf hem ten antwoord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergeboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.” Joh. 3:3

Wedergeboren zijn: het Koninkrijk Gods ontvangen/zien als een kind.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Nicky O:

Klopt het dat we dan onder de Genade van God leven door Christus en niet meer onder de wet? 

Ik zie het zo, dat we door ons geloof en doop de Heilige Geest ontvangen, dat we dan een nieuwe schepping zijn, die onze redding is en ons het eeuwig leven geeft.  Deze nieuwe schepping in de Geest wil alleen het goede doen en zorgt ervoor dat de oude, wereldse mens langzaam afsterft.

(Romeinen hoofdstuk 8 1-17)

Romeinen-6-14-SVkantt.jpg

Bron: https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=45&hf=6&ind=1#startg

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor het woord 'wederom' in Johannes 3:3 (SV/NBG) en 'opnieuw' (HSV/NBV) staat in de Griekse grondtekst het woord ἄνωθεν, anóthen. In de Willibrordvertaling staat de samentrekking 'wedergeboren'.

Volgens https://biblehub.com/greek/509.htm betekent 'anóthen' van bovenaf, van de hemel, vanaf het begin, van hun oorsprong (bron), van ouds, opnieuw.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ongeredde mensen zullen naar hun eigen werken geoordeeld worden en op basis daarvan straf ontvangen. Kan een baby boze werken doen? Of goede? Kan een baby geloven? Kan deze kiezen?

Het is bij een kind net als bij alle mensen. Na je dood ga je naar Hades, wachtend op de opstanding. Je kan van mensen die vóór Jezus zijn gestorven ook niet zeggen dat ze door geloof in Christus zijn gered. Jezus is gestorven voor de hele mensheid. Ook voor de mensheid die voor Jezus is gestorven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei thom:

Opstanding?..wachtend op de volgende incarnatie.

Niks incarnatie. Boeddhistische gedachte. Er komt een opstanding van zowel de rechtvaardigen als onrechtvaardigen. De rechtvaardigen tot een opstanding tot leven en de onrechtvaardigen tot een opstanding ten oordeel. Johannes 5:29

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:
17 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ongeredde mensen zullen naar hun eigen werken geoordeeld worden en op basis daarvan straf ontvangen. Kan een baby boze werken doen? Of goede? Kan een baby geloven? Kan deze kiezen?

Het is bij een kind net als bij alle mensen. Na je dood ga je naar Hades, wachtend op de opstanding. Je kan van mensen die vóór Jezus zijn gestorven ook niet zeggen dat ze door geloof in Christus zijn gered. Jezus is gestorven voor de hele mensheid. Ook voor de mensheid die voor Jezus is gestorven.

Straf óf beloning. Johannes 5 (NBG)

29 En zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

Henoch werd volgens Genesis 5:24 weggenomen. Die bevindt zich dan niet in Hades.

1 uur geleden zei sjako:
1 uur geleden zei thom:

Opstanding?..wachtend op de volgende incarnatie.

Niks incarnatie. Boeddhistische gedachte. Er komt een opstanding van zowel de rechtvaardigen als onrechtvaardigen. De rechtvaardigen tot een opstanding tot leven en de onrechtvaardigen tot een opstanding ten oordeel. Johannes 5:29

Johannes de Doper kan worden beschouwd als een reïncarnatie van Elia.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Bastiaan73:

Henoch werd volgens Genesis 5:24 weggenomen. Die bevindt zich dan niet in Hades.

Ja, Henoch werd weggenomen, maar er staat niet naar de hemel. Hij heeft niet moet lijden wordt daar mee bedoelt. Johannes 3:13 zegt duidelijk dat niemand naar de hemel is opgestegen. 13 Bovendien is er nooit iemand naar de hemel opgestegen behalve Hij die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Bastiaan73:

Johannes de Doper kan worden beschouwd als een reïncarnatie van Elia.

Nee hoor, Lukas 1:17 zegt Bovendien zal hij voor Hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia om het hart van vaders tot kinderen terug te brengen.....

Het was dus niet Elia zelf, maar iemand met dezelfde geest en de kracht van Elia. En geest niet in de zin van een 'ziel' of zoiets. Maar dezelfde geestdrift en motivatie. 

4 minuten geleden zei thom:

Een stempel, afgekeurd en klaar ermee. Tja..

Je zult dan toch eerst een onsterfelijke ziel moeten hebben en dat staat nergens in de Bijbel als je eerlijk bent. Je leest dan door een Griekse bril.

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei sjako:

Je zult dan toch eerst een onsterfelijke ziel moeten hebben en dat staat nergens in de Bijbel als je eerlijk bent.

Zoals de Bijbel nooit melding maakt van een onsterfelijke ziel, spreekt deze ook nooit van een sterfelijke ziel en is het dus even aannemelijk te beweren dat de ziel onsterfelijk is, daar de Bijbel nergens zegt dat de ziel sterfelijk is.

Als nu de Bijbel spreekt over een lichaam dat gedood kan worden maar de ziel niet, dan lijkt mij dit een prima onderbouwing voor de stelling dat de ziel onsterfelijk is:

En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. (Mat.10:28, SV)

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei thom:

1 Kor. 15

44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

Bekend voorbeeld met een verkeerde uitleg. Afhankelijk van je bestemming, hemels of aards, KRIJG je een of een aards lichaam of een geestelijk lichaam. Een lichaam dat past bij je bestemming dus. Je BEZIT nog geen onsterfelijke ziel. Alleen Jezus heeft tot nog toe onsterfelijkheid ontvangen. 

5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

nooit van een sterfelijke ziel

Jazeker wel. Die ziel die zondigt zal sterven. Ezechiël 18:4,20

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ongeredde mensen zullen naar hun eigen werken geoordeeld worden en op basis daarvan straf ontvangen. Kan een baby boze werken doen? Of goede? Kan een baby geloven? Kan deze kiezen?

1 uur geleden zei Bastiaan73:

Straf óf beloning. Johannes 5 (NBG)

29 En zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

 

Ongeredde mensen krijgen geen beloning voor hun goede werken, omdat ze niet kunnen voldoen aan de perfectie die God van ze verwacht.

22 minuten geleden zei sjako:

 Jazeker wel. Die ziel die zondigt zal sterven. Ezechiël 18:4,20

Het sterven dat daar wordt bedoeld is de straf voor eeuwig te sterven in de hel, voor eeuwig en bij bewustzijn afgezonderd van het Leven dat alleen bij God te vinden is.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Johannes de Doper kan worden beschouwd als een reïncarnatie van Elia.

"Voor wie het vatten kan, Johannes is inderdaad Elia die komen zou." zei Jezus. Het jodendom kent vaag zoiets als reïncarnatie maar heel anders dan de populaire opvatting over reïncarnatie. Voor zover ik het kan begrijpen is het zoiets als dat de geest die Johannes bezat dezelfde geest was van Elia. Er zijn andere voorbeelden maar dan gaan we "off-topic". De Bijbel leert in ieder geval duidelijk niet de reïncarnatieleer van de Hindoes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ongeredde mensen krijgen geen beloning voor hun goede werken, omdat ze niet kunnen voldoen aan de perfectie die God van ze verwacht.

Het woord 'ongeredde' komt in geen enkele Nederlandse bijbelvertaling voor. Sterker nog; het staat niet eens in het woordenboek. De tekst is duidelijk. Johannes 5 (SV) :

28 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen;

29 En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

Puur menselijk vind ik het nogal zwart wit, alsof mensen alleen maar het goede of alleen maar het kwade doen. Ik ga er van uit dat Gods weegschaal goed geijkt zal zijn.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Bastiaan73:

Het woord 'ongeredde' komt in geen enkele Nederlandse bijbelvertaling voor. Sterker nog; het staat niet eens in het woordenboek. De tekst is duidelijk. Johannes 5 (SV) :

28 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen;

29 En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

Puur menselijk vind ik het nogal zwart wit, alsof mensen alleen maar het goede of alleen maar het kwade doen. Ik ga er van uit dat Gods weegschaal goed geijkt zal zijn.

Iemand die niet geloofd in het werk van Jezus is niet gered. Deze persoon kan vinden dat hij goed bezig is en daar naar uitbetaald zal krijgen. Helaas voor zo iemand zijn de goede werken niet van dien aard dat er beloning op volgt. Het enige dat telt in de weegschaal van God is of Jezus er op staat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Hoe kan dit van toepassing zijn op alle mensen die vóór Jezus hebben geleefd?

Toen was wedergeboorte geen noodzaak maar was er de wet. Door die te onderhouden werd men gered. Deze wet wees vooruit naar en is vervuld door het werk van Jezus Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Toen was wedergeboorte geen noodzaak maar was er de wet. Door die te onderhouden werd men gered. Deze wet wees vooruit naar en is vervuld door het werk van Jezus Christus.

Er zal niemand geweest zijn die altijd de hele wet heeft ge-/onderhouden. Als dat mogelijk was geweest was de genade toch niet nodig geweest? Dus zal het m.i. neerkomen op naar welke kant 'de weegschaal van Jezus' uitslaat.

34 minuten geleden zei thom:

26 Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven;

27 En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Bastiaan73:

Er zal niemand geweest zijn die altijd de hele wet heeft ge-/onderhouden. Als dat mogelijk was geweest was de genade toch niet nodig geweest? Dus zal het m.i. neerkomen op naar welke kant 'de weegschaal van Jezus' uitslaat.

Jezus was/is zonder zonde, hij hield hem perfect

21 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Toen was wedergeboorte geen noodzaak maar was er de wet. Door die te onderhouden werd men gered. Deze wet wees vooruit naar en is vervuld door het werk van Jezus Christus.

Dit is onzin kaasjeskruid men wordt niet gerechtvaardigd door werken is nooit mogelijk geweest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Bastiaan73:

Er zal niemand geweest zijn die altijd de hele wet heeft ge-/onderhouden.

Dat klopt, daarom waren er ook offers nodig. Het enige werk dat werkelijk red. Deze offers moesten op de juiste manier, op de juiste tijd en plek gebracht worden. Zo exact als dat dit moest, zo is er nu ook maar een manier om tot God te komen. Namelijk door een beroep te doen op het enige offer dat werkelijk red en waar alle levitische offers naar verwezen: Jezus Christus aan het kruis.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid