Spring naar bijdragen

Als je gelooft dat je je redding kan verliezen..


Aanbevolen berichten

11 minuten geleden zei Willempie:

Dat moet je helemaal zelf weten. Je mag God vragen voor de gave van het onderscheid der geesten. Dat hebben we allemaal hard nodig. Je mag mij vermanen indien je meent dat de Heilige Geest je daartoe roept. Ik luister altijd. Zelf voel ik mij meer geroepen om mensen te troosten en te bemoedigen waar mogelijk. Het recht om te (ver)oordelen heb ik, mocht ik dat ooit al hebben gehad, al lang verspeeld.

Nouja, blijkbaar heb ik te maken met een onzekere geest... Stel ik heb bemoediging nodig, dan heb ik het meeste aan iemand die zeker weet dat hij moedig is en weet hij moet bemoedigen. Niet dat ik me steeds moet afvragen hoe zeker deze man van zijn handelen is. Toch?

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 224
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Als je denkt dat je je redding zou kunnen verliezen, dan ben je nog niet gered. Tot besef komen dat je moet stoppen met werken voor je redding is nu juist die eeuwige sabbath, die eeuwige rust binnen

Dan ligt de eerste stap toch bij God? De uitnodiging komt van God, de verkondiging van het evangelie indirect idem dito. En anders is de bijbel toch tegenstrijdig of weegt het ene vers toch zwaar

Hoeft niet, ik denk dat ik daarom zei dat er ook ernstige mensen zijn, al weet ik het onderhand niet zo zeker meer.

59 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het is God die trekt en mensen in beweging zet. Zonder Zijn trekken komen wij niet in beweging.

En Jacobus 4:8 dan? Daar staat dat de mens tot God moet naderen en dat God dan de mens nadert. Zou anders vreemd zijn. Dan zou bij de geboorte al vast staan of iemand gered wordt of niet. De zogenaamde predestinatieleer. Dan zou evangelisatie toch geen zin hebben? En hoe zit het dan in niet-Christelijke landen? Daar zou God geen mensen redden? Lijkt me niet eerlijk en het is ook niet hoe ik God heb leren kennen.

1 uur geleden zei Bastiaan73:

40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Het gaat erom wanneer iemand Jezus broeder is. Dat zijn de wedergeboren die een hemelse hoop hebben. Wij zijn meestal van de 'andere' groep, die een vooruitzicht hebben op een aards paradijs (de Nieuwe aarde). Als we dus die wedergeboren Christen helpen (mijn minste broeders) dan hebben we dat voor Jezus gedaan om komen we onder een goedgekeurde positie tov van God. 

54 minuten geleden zei Willempie:

Ik ben niet onzeker over mijn lot maar wel over mijn handelen.

Ik begrijp dat heel goed. We geloven in Jezus, dus zijn we gered. Maar je twijfelt of je goed doet. Je wilt Hem niet kwetsen, ook al zou Hij dat je vergeven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

En Jacobus 4:8 dan? Daar staat dat de mens tot God moet naderen en dat God dan de mens nadert. Zou anders vreemd zijn. Dan zou bij de geboorte al vast staan of iemand gered wordt of niet. De zogenaamde predestinatieleer. Dan zou evangelisatie toch geen zin hebben? En hoe zit het dan in niet-Christelijke landen? Daar zou God geen mensen redden? Lijkt me niet eerlijk en het is ook niet hoe ik God heb leren kennen.

Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. (Joh.6:44, SV)

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei sjako:

Het gaat erom wanneer iemand Jezus broeder is. Dat zijn de wedergeboren die een hemelse hoop hebben.

Ben ik het niet mee eens. Dan ben je in mijn beleving met theologie bezig, niet met barmhartigheid. Volgens mij kan en mag in Matt. 25:40 'broeder' vervangen worden door 'naaste'. De barmhartige Samaritaan was geen 'broeder' van de gewonde man maar daar was hij helemaal niet mee bezig. Hij zag de gewonde man als zijn naaste. Lucas 10:

29 Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?

Mattheüs 25:

35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest,

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. (Joh.6:44, SV)

Ja, maar dat ontken ik toch ook niet. Alleen de eerste stap is aan de mens volgens Jacobus. Dan gaat God die mens tot Zich trekken. De gereformeerde gemeente zit vol mensen die denken dat ze niet gered zijn door dit misverstand.

1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Volgens mij kan en mag in Matt. 25:40 'broeder' vervangen worden door 'naaste'. De barmhartige Samaritaan was geen 'broeder' van de gewonde man maar daar was hij helemaal niet mee bezig. Hij zag de gewonde man als zijn naaste. Lucas 10:

Je zegt het zelf. Je naaste is niet perse je broeder. Jezus broeder zijn plaats je in de positie van kind van God. En niet iedere naaste is een kind van God. Ook die Islamiet bijv is je naaste.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

Ja, maar dat ontken ik toch ook niet. Alleen de eerste stap is aan de mens volgens Jacobus. Dan gaat God die mens tot Zich trekken.

Ik snap niets van je redenatie. Als iemand een eerste stap uit zichzelf zet, is iemand dus al een stap onderweg naar God. Dat kan dus niet, want het is God die trekt waarop de mens in beweging komt.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik snap niets van je redenatie. Als iemand een eerste stap uit zichzelf zet, is iemand dus al een stap onderweg naar God. Dat kan dus niet, want het is God die trekt waarop de mens in beweging komt.

Je moet het in context met andere verzen zien. God wilt dat IEDEREEN gered wordt. Niet slechts mensen die Hij heeft uitverkoren. Bijv Openbaring 22:17 zegt de Geest en de Bruid: Kom! En laat IEDEREEN DIE WIL vrij van het levengevende water nemen. God doet een uitnodiging naar iedereen. Joël 2:32: En iedereen die de naam van Jehovah aanroept, zal worden gered. Dat wordt herhaald in Romeinen 10:13 en Handelingen 2:21. IEDEREEN. Combineer je dit feit met Jacobus 4:8 dat kom ik tot de conclusie dat iedereen die tot God nadert, God naar hun gaat naderen. Als iemand het evangelie hoort, en die persoon wordt daar door geraakt dan zal God die persoon tot Zich gaan trekken. God kan geen personen tot zich trekken als niemand iets over Jezus verteld. Neem nou die Ethiopische  eunich. Hij las de Jesaja-rollen en begreep het niet, maar hij wilde die wel begrijpen. God ging hem trekken door een verkondiger naar hem toe te sturen. Die eunich was vol van dankbaarheid en Geest en liet zich toen dopen. Iedereen kan een stap naar God zetten. 

De enige die uitverkoren zijn zijn de gezalfden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

God ging hem trekken door een verkondiger naar hem toe te sturen.

Dan ligt de eerste stap toch bij God? De uitnodiging komt van God, de verkondiging van het evangelie indirect idem dito.

En anders is de bijbel toch tegenstrijdig of weegt het ene vers toch zwaarder dan het andere. Niet bepaald een opbeurend vers maar komt 'ie:

10  Zo staat er geschreven: ‘Niemand is rechtvaardig, helemaal niemand.

11  Er is niemand met inzicht, er is niemand die God zoekt. (...)

(Romeinen 3 NWV)

6 uur geleden zei sjako:

De enige die uitverkoren zijn zijn de gezalfden.

1 Johannes 2 (NWV) :

20  Jullie hebben een zalving van de Heilige(f) en jullie hebben allemaal kennis.

f: 2 Korinthiërs 1:

21  Maar het is God die garandeert dat jullie en wij bij Christus horen en die ons heeft gezalfd.

1 Johannes 2:

27  En wat jullie betreft: de zalving die jullie van hem hebben ontvangen blijft in jullie, en jullie hebben niemand nodig die je onderwijst. Maar de zalving door hem leert jullie alle dingen en is waar en is geen leugen. Blijf in eendracht met hem, zoals die zalving jullie heeft geleerd.

In de SV met kanttekeningen staat bij 'zalving' in 1 Johannes 2:20:

Of: de zalf; waardoor hij verstaat de genadige werking des Heiligen Geestes, waardoor zij wedergeboren en met de zaligmakende kennis van Christus verlicht en versterkt zijn, die bij de uitstorting van een kostelijke zalf wordt vergeleken. Zie Ps. 45:8; 133:2.

Deze teksten suggereren m.i. dat alle gelovigen in Christus gezalfd zijn met de Heilige Geest, er staat niks over 144.000 'speciale' gelovigen, terwijl we geloof ik mogen aannemen dat de auteur van 1, 2 en 3 Johannes dezelfde Johannes is als de Johannes van de Openbaring.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Willempie:

Dat moet je helemaal zelf weten. Je mag God vragen voor de gave van het onderscheid der geesten. Dat hebben we allemaal hard nodig. Je mag mij vermanen indien je meent dat de Heilige Geest je daartoe roept. Ik luister altijd. Zelf voel ik mij meer geroepen om mensen te troosten en te bemoedigen waar mogelijk. Het recht om te (ver)oordelen heb ik, mocht ik dat ooit al hebben gehad, al lang verspeeld. Je kunt me natuurlijk ook gewoon in de negeerstand zetten indien ik je teveel stoor. :)

Kun je me een tekst uit de bijbel citeren waarin staat dat wie dan ook het recht heeft te (ver) oordelen? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:

Je moet het in context met andere verzen zien. God wilt dat IEDEREEN gered wordt. Niet slechts mensen die Hij heeft uitverkoren. Bijv Openbaring 22:17 zegt de Geest en de Bruid: Kom! En laat IEDEREEN DIE WIL vrij van het levengevende water nemen. God doet een uitnodiging naar iedereen. Joël 2:32: En iedereen die de naam van Jehovah aanroept, zal worden gered. Dat wordt herhaald in Romeinen 10:13 en Handelingen 2:21. IEDEREEN. Combineer je dit feit met Jacobus 4:8 dat kom ik tot de conclusie dat iedereen die tot God nadert, God naar hun gaat naderen. Als iemand het evangelie hoort, en die persoon wordt daar door geraakt dan zal God die persoon tot Zich gaan trekken. God kan geen personen tot zich trekken als niemand iets over Jezus verteld. Neem nou die Ethiopische  eunich. Hij las de Jesaja-rollen en begreep het niet, maar hij wilde die wel begrijpen. God ging hem trekken door een verkondiger naar hem toe te sturen. Die eunich was vol van dankbaarheid en Geest en liet zich toen dopen. Iedereen kan een stap naar God zetten.

Als God wil dat iedereen gered wordt, dan trekt Hij dus ook iedereen. Maar God dwingt niemand en dus is het geen onweerstaanbaar trekken. De mens kan weerstand bieden aan Zijn trekken en dus verloren gaan. De mens kan ook gehoor geven aan dit trekken en geloven. Alleen God weet wie deze mensen zullen zijn en dat doet Hij volgens mij op basis van voorkennis.

In geval van de Ethiopische eunich is het God die hem trekt doordat hij de Jesaja rollen leest. God spreekt tot deze eunich dmv Zijn Woord, dat niet helemaal begrepen wordt, maar genoeg stof tot nadenken geeft om er waarheid in te zien, de eerste stap. Dat Woord wordt vervolgens uitgelegd door een door God gezonden iemand, de tweede stap. Dan volgt er geloof, in dit geval stap drie. En alle stappen worden enkel gezet omdat God trekt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Levi:

Kun je me een tekst uit de bijbel citeren waarin staat dat wie dan ook het recht heeft te (ver) oordelen? 

Geen. Oordelen is voor rechters en God heeft mij niet als rechter aangesteld. Ik lees wel dat het ons ten sterkste wordt afgeraden om te oordelen en er staat ook duidelijk bij waarom. Ten eerste veroordelen we onszelf en, wat misschien nog erger is, God's Wet en dus indirect God zelf. De Wet is namelijk bedoeld om onszelf aan te toetsen en niet om anderen daarmee de maat te nemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Bastiaan73:

Dan ligt de eerste stap toch bij God? De uitnodiging komt van God, de verkondiging van het evangelie indirect idem dito.

De eunich ging toch lezen? En hij begreep het niet. Er staat niet dat hij aangespoord werd door God om Jesaja te lezen. Ik merk het ook in de dienst. Het gebeurd best vaak dat mensen met iets zitten of zich dingen afvragen dat wij net op het goede moment aanbellen. Als God altijd de eerste stap zou zetten, en de ene wel aanspoort en de ander niet, dan zou God partijdig zijn en niet willen dat iedereen gered wordt. En dat wilt Hij wel zoals aangetoond. Handelingen 10:34 staat bijv dat God niet partijdig is. 

Toen nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik echt dat God niet partijdig is, 35  maar in elk volk is iedereen die ontzag voor Hem heeft en het juiste doet, aanvaardbaar voor Hem. Zie ook Romeinen 2:11

10 uur geleden zei Bastiaan73:

11  Er is niemand met inzicht, er is niemand die God zoekt. (...)

Ik denk dat je het zo moet zien. Daarom gaan verkondigers naar mensen toe met het evangelie. De prediking wordt aangestuurd door de gezalfden (de getrouwe beleidvolle slaaf). De gezalfde klasse wordt wél aangestuurd door God en zijn wél uitverkoren. Zij zoeken van nature wél God.  Zij zijn begonnen met het speuren naar mensen die God willen dienen en die Jezus als Messias aan willen nemen. Wij doen op ons beurt weer hetzelfde. Wij ondersteunen als het ware de gezalfde klasse en worden ook rechtvaardig verklaard door geloof. 

De mens kan daarom ook nooit rechtvaardig verklaard worden door de wet, maar alleen door geloof in Jezus (Romeinen 3:21,22) Maar dan moeten die mensen wel gevonden worden.

11 uur geleden zei Bastiaan73:

21  Maar het is God die garandeert dat jullie en wij bij Christus horen en die ons heeft gezalfd.

Dit werd geschreven door een gezalfde Christen en was gericht aan gezalfde Christenen. De eerste eeuwse Christenen waren denk ik zowat allemaal gezalfd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Bastiaan73:

Deze teksten suggereren m.i. dat alle gelovigen in Christus gezalfd zijn met de Heilige Geest, er staat niks over 144.000 'speciale' gelovigen, terwijl we geloof ik mogen aannemen dat de auteur van 1, 2 en 3 Johannes dezelfde Johannes is als de Johannes van de Openbaring.

Nee, maar dat komt wel naar voren in Openbaring. We kunnen niet allemaal koningen worden. In een koninkrijk heb je de koning, de regering, onderdanen en wetten. De 144.000 zijn duidelijk onderscheiden. Van de apostelen werd ook gezegd dat ze op tronen zouden zitten om de 12 stammen van Israël te oordelen. Alleen koningen zitten op tronen. Alleen van de 144.000 wordt gezegd dat ze als koningen zullen regeren. Bovendien was de belofte aan Abraham land en niet de hemel. Het naar de hemel gaan was een nieuw begrip. Farizeeën geloofden in een opstanding op aarde de Sadduceeën geloofden helemaal niet in een hiernamaals of opstanding.  

10 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Als God wil dat iedereen gered wordt, dan trekt Hij dus ook iedereen.

Nee helaas niet. In principe worden alle mensen bereikt met Gods woord, maar sommigen zullen die afwijzen. Voorbeelden te over in deze wereld. Als God mensen gaat trekken, dan zullen die personen in het algemeen positief reageren. 

10 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Alleen God weet wie deze mensen zullen zijn en dat doet Hij volgens mij op basis van voorkennis.

Dus God zet mensen op de wereld waar hij van voorbaat al van weet dat zij naar de hel gaan in jou beleving? Dat is niet mijn God. Mijn God geeft iedereen een kans, is het niet voor de dood dan is het wel erna bij de opstanding. Een mens heeft nu eenmaal een vrije wil. We zijn geen marionetten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei sjako:

Dus God zet mensen op de wereld waar hij van voorbaat al van weet dat zij naar de hel gaan in jou beleving? Dat is niet mijn God. Mijn God geeft iedereen een kans, is het niet voor de dood dan is het wel erna bij de opstanding. Een mens heeft nu eenmaal een vrije wil. We zijn geen marionetten. 

Laat gaan die fixatie op de predestinatie, dat is niet waar ik op doel. God zet geen mensen op de wereld die Hij bij voorbaat naar de hel verwijst, noch zet Hij mensen op aarde die Hij bij voorbaat de hemel in trekt.

God weet wie Hem zullen gaan dienen en wie Hem zullen afwijzen. Niet omdat Hij dat bepaald, maar omdat Hij Alwetend is.

2 uur geleden zei Willempie:

Geen. Oordelen is voor rechters en God heeft mij niet als rechter aangesteld. Ik lees wel dat het ons ten sterkste wordt afgeraden om te oordelen en er staat ook duidelijk bij waarom. Ten eerste veroordelen we onszelf en, wat misschien nog erger is, God's Wet en dus indirect God zelf. De Wet is namelijk bedoeld om onszelf aan te toetsen en niet om anderen daarmee de maat te nemen.

En wie oordeelt hier dan:

Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. (Mat.18:15-17, SV)

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Laat gaan die fixatie op de predestinatie, dat is niet waar ik op doel. God zet geen mensen op de wereld die Hij bij voorbaat naar de hel verwijst, noch zet Hij mensen op aarde die Hij bij voorbaat de hemel in trekt.

Ok gelukkig, dan zijn we het daar over eens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

En wie oordeelt hier dan:

Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. (Mat.18:15-17, SV)

Als jij dit uitstekende advies gelijk wilt stellen aan oordelen moet je dat vooral doen. Zelf meen ik soms een geest van kritiek op te merken. Dat is een religieuze geest maar die komt niet bij God vandaan en heeft helemaal niets met de Heilige Geest te maken.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Willempie:

Als jij dit uitstekende advies gelijk wilt stellen aan oordelen moet je dat vooral doen.

Dat is vreemd, volgens jou moet daar dus staan:

Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en geef hem een uitstekend advies tussen u en hem alleen

Ja, zo kan ik me er ook wel onderuit krabbelen. Een advies is een geheel vrijblijvende zaak en houdt geen enkele verplichting in, kun je zo naast je neer leggen. Adviseer je hem ook de gemeente uit als hij blijft zondigen?

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

En wie oordeelt hier dan:

Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. (Mat.18:15-17, SV)

Dit gaat idd niet over kritiek uitoefenen over je broeder. Als een broeder jou iets heeft misdaan, bijv op financieel vlak, dan moet je dat met hem bespreken en het conflict oplossen. Lukt dat niet dan moet je, als je twee of drie getuigen hebt, naar de gemeente gaan (de oudere mannen) om het hun voor te leggen. De gemeente fungeert dan als een soort van rechter. Als het dan nog niet is opgelost, dan volgt uitsluiting uit de gemeente. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat is vreemd, volgens jou moet daar dus staan:

Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en geef hem een uitstekend advies tussen u en hem alleen

Ja, zo kan ik me er ook wel onderuit krabbelen. Een advies is een geheel vrijblijvende zaak en houdt geen enkele verplichting in, kun je zo naast je neer leggen. Adviseer je hem ook de gemeente uit als hij blijft zondigen?

Je maakt er een semantisch woordenspelletje van. Ik heb daar geen zin in.

16 minuten geleden zei sjako:

Dit gaat idd niet over kritiek uitoefenen over je broeder. Als een broeder jou iets heeft misdaan, bijv op financieel vlak, dan moet je dat met hem bespreken en het conflict oplossen. Lukt dat niet dan moet je, als je twee of drie getuigen hebt, naar de gemeente gaan (de oudere mannen) om het hun voor te leggen. De gemeente fungeert dan als een soort van rechter. Als het dan nog niet is opgelost, dan volgt uitsluiting uit de gemeente. 

Volkomen correct. Er moet een bepaalde orde zijn in de gemeente en er zijn grenzen. Anders zou het een grote puinhoop worden. Maar alles dient wel in liefde gedaan te worden en in het besef dat niemand van ons volmaakt is. Iemand wijzen op ernstig zondig gedrag is niet hetzelfde als die persoon veroordelen. Zelf weet ik van een zakelijk conflict tussen twee broeders in een gemeente, waarvoor toen een speciaal comité van kundige mensen binnen die gemeente werd gevormd. Na zorgvuldige bestudering van de zaak en ernstig gebed kwam die tot een eenstemmig besluit waar de betrokkenen zich bij neerlegden. Probleem opgelost. De broeders bleven broeders. En zo hoort dat.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Willempie:

Geen. Oordelen is voor rechters en God heeft mij niet als rechter aangesteld. Ik lees wel dat het ons ten sterkste wordt afgeraden om te oordelen en er staat ook duidelijk bij waarom. Ten eerste veroordelen we onszelf en, wat misschien nog erger is, God's Wet en dus indirect God zelf. De Wet is namelijk bedoeld om onszelf aan te toetsen en niet om anderen daarmee de maat te nemen.

Dat is een mooie joodse gedachte. :D

Als je bar- of bat mitsva wordt neem je de verplichtingen van de wet op je. Hoe, en of andere mensen zich ook aan de verplichtingen houden, doet er niet toe. 

But I agree: het be- of veroordelen van anderen is niet aan ons. In de eerste eeuwen was er nog wel eens een twist tussen joden en christenen wie er nu uiteindelijk verantwoordelijk was voor de dood van Jesjoea. Terwijl het antwoord uiteraard duidelijk is. Als je als christen belijdt dat hij de prijs heeft betaald voor jouw zonden, dan is het antwoord op de vraag: Wie is er schuldig aan de dood van Jesjoea? "Ik". 

Als ik schuldig ben, dan heeft het totaal geen zin meer om naar een ander te wijzen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar

Hoe noem je dit dan?

We oordelen niet over heidenen en tollenaars. Indien iemand uit de gemeente wordt gezet, hetgeen gelukkig slechts uiterst zelden voorkomt en uiteraard ook helemaal niet de bedoeling is van vermaning, valt die niet langer onder de regels die gelden binnen de gemeente.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:

We oordelen niet over heidenen en tollenaars. Indien iemand uit de gemeente wordt gezet, hetgeen gelukkig slechts uiterst zelden voorkomt en uiteraard ook helemaal niet de bedoeling is van vermaning, valt die niet langer onder de regels die gelden binnen de gemeente.

Ik heb het niet over mensen naar de verdoemenis veroordelen. Ik heb het gewoon over (be)oordelen van handelingen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Ik heb het niet over mensen naar de verdoemenis veroordelen. Ik heb het gewoon over (be)oordelen van handelingen.

Ja, als iemand binnen de gemeente naar bed gaat met de vrouw van zijn vader, zoals in het voorbeeld waar Paulus over schrijft, dan dient dat gedrag duidelijk afgekeurd te worden en de dader gecorrigeerd te worden en, indien die niet luisteren wil, uit de gemeente verwijderd te worden, net zoals iemand die steeds bezopen in de kerk zit, of anderen beledigt of wat dan ook doet waardoor de hele gemeente bedreigd wordt. Het gaat dan om het beschermen van de gemeente. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Willempie:

Ja, als iemand binnen de gemeente naar bed gaat met de vrouw van zijn vader, zoals in het voorbeeld waar Paulus over schrijft, dan dient dat gedrag duidelijk afgekeurd te worden en de dader gecorrigeerd te worden en, indien die niet luisteren wil, uit de gemeente verwijderd te worden, net zoals iemand die steeds bezopen in de kerk zit, of anderen beledigt of wat dan ook doet waardoor de hele gemeente bedreigd wordt. Het gaat dan om het beschermen van de gemeente. 

Dus het is in orde om gedrag te beoordelen en indien nodig de persoon daarop aan te spreken en te corrigeren. Waarom is het dan verkeerd volgens jou om kritiek te hebben?

Kritiek (Oud-Grieks: κριτής, krités: hij die beargumenteerd beoordeelt, analyseert, interpreteert of observeert) is het beoordelen van daden, werken, uitspraken, theorieën enzovoort. In de engere betekenis (zoals in "kritiek geven") bedoelt men er een afkeuring mee, hoewel kritiek in het algemeen zeker niet negatief hoeft te zijn. Wie aan kritiek doet, is een criticus (vrouwelijke vorm critica).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kritiek

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid