Spring naar bijdragen

Als je gelooft dat je je redding kan verliezen..


Aanbevolen berichten

3 uur geleden zei Hermanos2:

Laat ik het anders formuleren. Je hebt natuurlijk volkomen gelijk als je stelt dat de liefde van Christus het belangrijkste is. 

Maar er is hier niemand die dat ontgaat. Dat is echt een open deur intrappen. Dat verbindt ons in broederschap. 

Ik heb niet geschreven dat de liefde van Christus het belangrijkste is. Lees nog maar eens aandachtig terug wat ik heb geschreven. De liefde in ons is het belangrijkste! En daar leg ik de nadruk op in wat ik eerder heb geschreven. Dat is wat God van ons eist als we in aanmerking willen komen voor Zijn hoogste doel; dat wij ons wezen uit vrije wil omvormen tot liefde .., dat wij onze goddelijke afkomst bewijzen door onze medemens lief te hebben (allemaal, niemand uitgezonderd!) uit liefde voor God! En dat hoogste doel kunnen wij alleen bereiken door vrijwillig het kruis op te nemen en de weg van liefde en leed te gaan, in navolging van Jezus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 224
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Als je denkt dat je je redding zou kunnen verliezen, dan ben je nog niet gered. Tot besef komen dat je moet stoppen met werken voor je redding is nu juist die eeuwige sabbath, die eeuwige rust binnen

Dan ligt de eerste stap toch bij God? De uitnodiging komt van God, de verkondiging van het evangelie indirect idem dito. En anders is de bijbel toch tegenstrijdig of weegt het ene vers toch zwaar

Hoeft niet, ik denk dat ik daarom zei dat er ook ernstige mensen zijn, al weet ik het onderhand niet zo zeker meer.

3 uur geleden zei Mohawk:

Dat is wat God van ons eist als we in aanmerking willen komen voor Zijn hoogste doel; dat wij ons wezen uit vrije wil omvormen tot liefde ..,

Uit vrije wil, maar hij eist dat wel. Daar is dan toch geen vrije wil meer?

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Dat beloof ik:

Uit vrije wil, maar hij eist dat wel. Daar is dan toch geen vrije wil meer?

Het is een voorwaarde die door God geëist wordt als wij het hoogste doel willen bereiken, ofwel een gebod. Maar wij zijn volledig vrij om dat gebod , deze eis van God, in de wind te slaan en naast ons neer te leggen, zoals velen doen en dat betrek ik ook op mezelf. Maar daarom zijn wij niet minder geliefd door god. We bereiken alleen het hoogste doel niet als we ons niet aan de grondwet houden, dat is dan het gevolg van een keuze uit vrije wil.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Mohawk:

Het is een voorwaarde die door God geëist wordt als wij het hoogste doel willen bereiken, ofwel een gebod. Maar wij zijn volledig vrij om dat gebod , deze eis van God, in de wind te slaan en naast ons neer te leggen, zoals velen doen en dat betrek ik ook op mezelf. Maar daarom zijn wij niet minder geliefd door god. We bereiken alleen het hoogste doel niet als we ons niet aan de grondwet houden, dat is dan het gevolg van een keuze uit vrije wil.

Ik zie deze verkrachting van de Nederlandse Taal hier vaker langs komen.
Als A van B iets eist, gebied en als voorwaarde stelt, is er geen sprake van vrije keus bij B.
Er is wel sprake van vrije keus als A aan B een paar opties voorlegt en daarbij de verschillende gevolgen uitlegt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik zie deze verkrachting van de Nederlandse Taal hier vaker langs komen.
Als A van B iets eist, gebied en als voorwaarde stelt, is er geen sprake van vrije keus bij B.
Er is wel sprake van vrije keus als A aan B een paar opties voorlegt en daarbij de verschillende gevolgen uitlegt. 

Het heeft geen zin om hierop in te gaan als " verkrachting van de Nederlandse taal" is wat jij leest, dan spreek ik je liever niet aan. Maar evengoed een fijne dag nog, ik hoop dat dat wel goed Nederlands is ...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Onvoorwaardelijke liefde.

Mijns inziens komt dat bij de mens zelf vandaan om voorwaarden te hebben, of te scheppen.

Onvoorwaardelijk houdt in, dat er geen voorwaarden meer zijn, en de Liefde stroomt vanuit het Leven waarbij de 'hebzucht of begeerte er iets tegenover te willen stellen' verdwenen is, overgegeven aan Datgene wat de Liefde is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei thom:

Onvoorwaardelijke liefde.

Mijns inziens komt dat bij de mens zelf vandaan om voorwaarden te hebben, of te scheppen.

Onvoorwaardelijk houdt in, dat er geen voorwaarden meer zijn, en de Liefde stroomt vanuit het Leven waarbij de 'hebzucht of begeerte er iets tegenover te willen stellen' verdwenen is, overgegeven aan Datgene wat de Liefde is.

Maar @Mohawk schrijft:

9 uur geleden zei Mohawk:

Het is een voorwaarde die door God geëist wordt als wij het hoogste doel willen bereiken, ofwel een gebod.

Dat is dan toch duidelijk een voorwaarde ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Dat beloof ik:

Maar @Mohawk schrijft:

Dat is dan toch duidelijk een voorwaarde ? 

Als ik schrijf: "Het is een voorwaarde die door God geëist wordt als wij het hoogste doel willen bereiken, ofwel een gebod." Dan ligt voor mij de nadruk op het zinsdeel als wij het hoogste doel willen bereiken. Niemand moet het gebod opvolgen dat Jezus heeft gegeven, wij hebben een vrije wil. Maar als wij ons bij Hem aan willen sluiten geldt ten eerste dit enige gebod dat Hij de mensen heeft gegeven, en daaruit vloeit de aaneensluiting met Hem voort, er is geen andere weg.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Mohawk:

Als ik schrijf: "Het is een voorwaarde die door God geëist wordt als wij het hoogste doel willen bereiken, ofwel een gebod." Dan ligt voor mij de nadruk op het zinsdeel als wij het hoogste doel willen bereiken. Niemand moet het gebod opvolgen dat Jezus heeft gegeven, wij hebben een vrije wil. Maar als wij ons bij Hem aan willen sluiten geldt ten eerste dit enige gebod dat Hij de mensen heeft gegeven, en daaruit vloeit de aaneensluiting met Hem voort, er is geen andere weg.

Vrije wil, niemand moet...?
Waarom dan een tekst als:

Citaat

(Lukas 12:5) Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Vrije wil, niemand moet...?
Waarom dan een tekst als:

"Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!"

Voor iemand die niet in de hel gelooft vind ik het vreemd dat je deze bijbeltekst citeert. Wat heb jij daarmee te maken, waarom zou je Hem vrezen die de macht heeft om jou in de hel te werpen? Je gelooft er immers niet in. Je bent volkomen vrij om deze tekst en heel de bijbel naast je neer te leggen. Doe lekker wat je niet laten kunt, maar dat heb ik volgens mij al vaker tegen je gezegd. Je moet niks, je hebt een vrije wil.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Mohawk:

"Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!"

Voor iemand die niet in de hel gelooft vind ik het vreemd dat je deze bijbeltekst citeert. Wat heb jij daarmee te maken, waarom zou je Hem vrezen die de macht heeft om jou in de hel te werpen? Je gelooft er immers niet in. Je bent volkomen vrij om deze tekst en heel de bijbel naast je neer te leggen. Doe lekker wat je niet laten kunt, maar dat heb ik volgens mij al vaker tegen je gezegd. Je moet niks, je hebt een vrije wil.

Dat is geen antwoord op de vraag. 

Ik gebruik dit soort teksten om ze aan mensen die wel gekocht voor te leggen en te laten zien dat hun geloof op dat punt volgens mij niet klopt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-3-2021 om 18:05 zei Mohawk:

Ik heb inderdaad een aversie tegen alles wat tegen Gods wil indruist. Dwaling is leugen, dwaling ondermijnt de waarheid en is het werk van Gods tegenstander, die de leugen zelf is.

Spreuken 6:16-19 (NBG)

‘Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders’

In de statenvertaling staat: 19 Een vals getuige, [die] leugenen blaast; en die tussen broederen krakelen inwerpt.

Wat ik lees is dat jij God zo kent en dat jij weet wat Hem een gruwel is.

Nergens lees ik dat verschillende kerken Hem een gruwel is. Maar jij hebt de verschillende kerken al veroordeeld omdat jij vind dat wat zij geloven een gruwel voor God is. Als God niet veroordeeld moet ik zeker zwijgen. Mijn opdracht is om mijn naaste lief te hebben en God boven alles. Mij is, door God vanuit Zijn woord, het verboden een ander te oordelen over zijn relatie met God. Mijn opdracht is om een lamp op een standaard te zijn en niet een veroordeler.

Vanuit de Bijbel is het God die oordeelt. Naast Hem is er iemand anders die mensen veroordeeld en God gaat straks over hem oordelen en hij komt in de poel met zwavel terecht. Ik wil niet net zo als hij zijn.

Dus ik ga andere kerken niet veroordelen. Ik lees en interpreteer teksten anders. Ik leg andere verbanden meer niet. Samen zoeken wij God en Zijn aangezicht. 

Daar komt bij dat de tekst die jij citeert niet over de relatie van mens-God gaan maar over de relatie mens-mens. Je hebt een tekst verkeerd gebruikt. Jammer.

bewerkt door GerardS
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei GerardS:

Wat ik lees is dat jij God zo kent en dat jij weet wat Hem een gruwel is.

Nergens lees ik dat verschillende kerken Hem een gruwel is. Maar jij hebt de verschillende kerken al veroordeeld omdat jij vind dat wat zij geloven een gruwel voor God is. Als God niet veroordeeld moet ik zeker zwijgen. Mijn opdracht is om mijn naaste lief te hebben en God boven alles. Mij is, door God vanuit Zijn woord, het verboden een ander te oordelen over zijn relatie met God. Mijn opdracht is om een lamp op een standaard te zijn en niet een veroordeler.

Vanuit de Bijbel is het God die oordeelt. Naast Hem is er iemand anders die mensen veroordeeld en God gaat straks over hem oordelen en hij komt in de poel met zwavel terecht. Ik wil niet net zo als hij zijn.

Dus ik ga andere kerken niet veroordelen. Ik lees en interpreteer teksten anders. Ik leg andere verbanden meer niet. Samen zoeken wij God en Zijn aangezicht. 

Daar komt bij dat de tekst die jij citeert niet over de relatie van mens-God gaan maar over de relatie mens-mens. Je hebt een tekst verkeerd gebruikt. Jammer.

Ik weet dat leugen door God als een gruwel wordt beschouwt. En met name leugens die worden uitgeblazen door een valse getuige. Dwaling is leugen vermengt met waarheid en dat is waar kerkelijke organisaties op gebaseerd zijn, want Jezus heeft ons niet opgeroepen om kerkelijke organisaties op te richten en dat is niet zonder reden. Ik veroordeel dus geen mensen, ik veroordeel dwaling. Dat de dwaling veel groter is dan veel christenen denken komt omdat de vindingrijkheid van Lucifer wordt onderschat, die vele jaren de tijd heeft gehad om het geloof via deze kerkelijke organisaties met dwaling te ondermijnen. Deze door mensen opgerichte organisaties zullen geen stand houden als op "de eerste bazuin" wordt geblazen en ook het vormgeloof zal dan geen standhouden. Wees dus niet ontzet dat ik dwaling veroordeel, dwaling wordt ook door God veroordeelt en gebrandmerkt als het werk van Lucifer omdat het buitengewoon schadelijk is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is geen antwoord op de vraag. 

Ik gebruik dit soort teksten om ze aan mensen die wel gekocht voor te leggen en te laten zien dat hun geloof op dat punt volgens mij niet klopt. 

Het ontgaat mij een beetje waarom je hier rondhangt. Ik heb wel meer van je gelezen in andere topics en moet regelmatig lachen om je uitspraken want je jaagt iedereen op de kast. Nou is dat een eigenschap die ik zeker kan waarderen als je iemand bewust maakt van het onnozele wat hij verkondigd. Je hebt in mij echt een medestander daarin, want er wordt veel onzin uit naam van het geloof verkondigd. Maar ik heb ook het idee dat je op zoek bent naar waarheid en daarom het onnozele van het ware wilt scheiden, maar dan moet je natuurlijk zelf geen onzin verkondigen. Ik volg je berichten in ieder geval met belangstelling en juich het scheiden van geesten van harte toe. 

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Die reactie krijg ik wel vaker als ik mensen met tegenstelling confronteer en men iets zoekt om de hete brei te ontwijken.

Oké, maar wat is de reden dan? Onder je profielfoto staat dat je religie achter je hebt gelaten. We kunnen elkaar daarin een hand geven dus ik ben benieuwd wat jouw motivatie is om op dit forum berichten te plaatsen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mohawk:

Oké, maar wat is de reden dan? Onder je profielfoto staat dat je religie achter je hebt gelaten. We kunnen elkaar daarin een hand geven ...

Werkelijk? Waarom vraag je dan 

3 uur geleden zei Mohawk:

Het ontgaat mij een beetje waarom je hier rondhangt.

of zelfs:

Op 1-4-2021 om 08:19 zei Mohawk:

Maar wij zijn volledig vrij om dat gebod , deze eis van God, in de wind te slaan en naast ons neer te leggen, zoals velen doen en dat betrek ik ook op mezelf. Maar daarom zijn wij niet minder geliefd door god.

Je hebt dus religie helemaal niet achter je gelaten. Anders schreef je niet 'daarom zijn we niet minder geloefd door god'. 
En waarom geef je geen antwoord op de vraag

19 uur geleden zei Dat beloof ik:

Vrije wil, niemand moet...?
Waarom dan een tekst als:

Citaat

(Lukas 12:5) Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!

 

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Je hebt dus religie helemaal niet achter je gelaten. Anders schreef je niet 'daarom zijn we niet minder geloefd door god'. 
En waarom geef je geen antwoord op de vraag

De religie, dat wil zeggen de kerkleer heb ik achter mij gelaten maar mijn geloof niet.

Het antwoord op jouw vraag is dat het volledig afhangt van wat wij willen, niks moet. Maar als wij een band met God willen opbouwen zullen wij ons toch aan de voorwaarde moeten houden die Hij daarvoor gesteld heeft. Dit antwoord had ik je al gegeven maar misschien is het in een andere bewoording duidelijker voor je.

Je hebt niet verteld wat jouw motivatie is om hier 8570 berichten te plaatsten op dit forum. Daar ben ik wel erg benieuwd naar.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-4-2021 om 13:19 zei Mohawk:

Ik weet dat leugen door God als een gruwel wordt beschouwt. En met name leugens die worden uitgeblazen door een valse getuige. Dwaling is leugen vermengt met waarheid en dat is waar kerkelijke organisaties op gebaseerd zijn, want Jezus heeft ons niet opgeroepen om kerkelijke organisaties op te richten en dat is niet zonder reden. Ik veroordeel dus geen mensen, ik veroordeel dwaling. Dat de dwaling veel groter is dan veel christenen denken komt omdat de vindingrijkheid van Lucifer wordt onderschat, die vele jaren de tijd heeft gehad om het geloof via deze kerkelijke organisaties met dwaling te ondermijnen. Deze door mensen opgerichte organisaties zullen geen stand houden als op "de eerste bazuin" wordt geblazen en ook het vormgeloof zal dan geen standhouden. Wees dus niet ontzet dat ik dwaling veroordeel, dwaling wordt ook door God veroordeelt en gebrandmerkt als het werk van Lucifer omdat het buitengewoon schadelijk is.

ik ga niet verder op jou reageren.

iemand die veroordelend is en denkt God te moeten verdedigen door anderen te veroordelen en Hem te bemoederen komt Hem vanzelf tegen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...

'Als Gods liefde in ons is, hoeven we niet meer bang te zijn voor zijn oordeel. volmaakte liefde laat alle angst verdwijnen. Angst betekent dat je bang bent voor Gods straf. Wie daar bang voor is, heeft geen volmaakte liefde in zich.' - 1 joh 4: 18.   De liefde is God. God is liefde en geeft liefde. Als je zijn liefde hebt dan bent je niet bang voor het oordeel en ben je zeker dat je gered wordt.  Want als je gelooft dan geloof je dat zijn liefde in de vorm van Jezus Christus jou gered heeft. Daardoor hoef je geen angst te kennen.             

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei liekeliek:

De liefde is God. God is liefde en geeft liefde. Als je zijn liefde hebt dan bent je niet bang voor het oordeel en ben je zeker dat je gered wordt.  

Als God liefde is en leefde geeft, waarom is er dan een oordeel en waarvan moet je dan worden gered ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als God liefde is en leefde geeft, waarom is er dan een oordeel en waarvan moet je dan worden gered?

Wie om iets simpels te zeggen zich telkens opnieuw een weg moet banen doorheen een windmolenpark van allerhande afweermechanismen en diverse copingstijlen, houdt het al snel voor bekeken, ondanks alle hoop die absurde ideeën ons kunnen bieden, wat eenvoud vermag. Ja, wat betekent redding dan binnen deze context, leuke vraag.  Van wie of wat van wat? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Wie om iets simpels te zeggen zich telkens opnieuw een weg moet banen doorheen een windmolenpark van allerhande afweermechanismen en diverse copingstijlen, houdt het al snel voor bekeken,

Ik vind toch dat het aardig lang vol houdt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid