Spring naar bijdragen

Als je gelooft dat je je redding kan verliezen..


Aanbevolen berichten

2 minuten geleden zei Thinkfree:
7 minuten geleden zei Bastiaan73:

Er zal niemand geweest zijn die altijd de hele wet heeft ge-/onderhouden. Als dat mogelijk was geweest was de genade toch niet nodig geweest? Dus zal het m.i. neerkomen op naar welke kant 'de weegschaal van Jezus' uitslaat.

Jezus was/is zonder zonde, hij hield hem perfect

Ik heb het over de mensen die vóór Jezus hebben geleefd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 224
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Als je denkt dat je je redding zou kunnen verliezen, dan ben je nog niet gered. Tot besef komen dat je moet stoppen met werken voor je redding is nu juist die eeuwige sabbath, die eeuwige rust binnen

Dan ligt de eerste stap toch bij God? De uitnodiging komt van God, de verkondiging van het evangelie indirect idem dito. En anders is de bijbel toch tegenstrijdig of weegt het ene vers toch zwaar

Hoeft niet, ik denk dat ik daarom zei dat er ook ernstige mensen zijn, al weet ik het onderhand niet zo zeker meer.

58 minuten geleden zei Bastiaan73:

Puur menselijk vind ik het nogal zwart wit, alsof mensen alleen maar het goede of alleen maar het kwade doen. Ik ga er van uit dat Gods weegschaal goed geijkt zal zijn.

Daar gaan we maar wel van uit. Dat God echt wel het beste met ons voorheeft en dat Zijn oordeel volkomen rechtvaardig is. Het valt mij best ook wel op dat de Bijbel een duidelijk onderscheid maakt tussen goede en slechte mensen. Daarnaast heeft de Bijbel het ook nog eens over goede mensen die hele slechte dingen doen en omgekeerd. Daarom durf ik niet te oordelen, zelfs niet over mijzelf, en laat dat helemaal aan God over, die onze harten ziet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:
4 uur geleden zei Bastiaan73:

Henoch werd volgens Genesis 5:24 weggenomen. Die bevindt zich dan niet in Hades.

Ja, Henoch werd weggenomen, maar er staat niet naar de hemel. Hij heeft niet moet lijden wordt daar mee bedoelt. Johannes 3:13 zegt duidelijk dat niemand naar de hemel is opgestegen. 13 Bovendien is er nooit iemand naar de hemel opgestegen behalve Hij die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon.

Hebreeën 11 (HSV)

5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Bastiaan73:

Er zal niemand geweest zijn die altijd de hele wet heeft ge-/onderhouden. Als dat mogelijk was geweest was de genade toch niet nodig geweest? Dus zal het m.i. neerkomen op naar welke kant 'de weegschaal van Jezus' uitslaat.

Voordat het ultieme en volmaakte offer plaatsvond waren er offers die het geweten van de mensen konden reinigen. Die offers waren een schaduw van het offer van Jezus. Het offer van Jezus is universeel en niet gebonden aan ruimte of tijd.

4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dus mocht jij in de hel belanden dan sta je daar niet verbaasd van te kijken?

Ik begrijp deze vraag niet. Het spijt me.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:

Voordat het ultieme en volmaakte offer plaatsvond waren er offers die het geweten van de mensen konden reinigen.

Is dat dan de functie van het offeren van onschuldige dieren? Het veronderstelt m.i. dat degene die het dier doodt, dit niet leuk vindt om te doen; dat het iets met diens geweten moet doen. Als dat niet zo is is het offer niets waard.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Willempie:
30 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dus mocht jij in de hel belanden dan sta je daar niet verbaasd van te kijken?

Ik begrijp deze vraag niet. Het spijt me.

Ik vind het ook een rare vraag. Niet iedereen is zo gefixeerd op de hel als jij @Kaasjeskruid

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Thinkfree:

Onmogelijk willempie de schaduwen wezen heen das alles

Volgens de brief aan de Hebreeën heb je gelijk. Toch was het natuurlijk ook wel zo dat het bloed van de offers de zonden toen al bedekten en mensen de verzekering gaven dat God hun zonden vergaf en dat ze met God verzoend waren, zodat ze steeds weer verder konden. Maar natuurlijk was het een tijdelijke instelling totdat het offer van Jezus was gebracht en daarna stopte het ook. Dus schaduwen zeker, net zoals de tabernakel en later de tempel, en de feesten, zoals bijvoorbeeld de Grote Verzoendag.

13 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Wat is er moeilijk aan die vraag dan?

Omdat ik weet op Wie ik mijn vertrouwen heb gesteld ben ik er zeker van dat ik bij Jezus hoor en niet bij de hel. In het hypothetische geval dat ik in een soort van hel zou belanden zal ik nog steeds op Hem vertrouwen want ik zie geen enkel alternatief. Jij wel? Ik heb liever dat God mij doodt dan dat ik Hem oneer aandoe of Zijn wegen in de weg sta. Eerlijk! Voor mij is God's eer belangrijker dan mijn eigen welzijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ongeredde mensen krijgen geen beloning voor hun goede werken, omdat ze niet kunnen voldoen aan de perfectie die God van ze verwacht.

Is er dan ook maar één mens die kan voldoen aan Gods eisen door goede werken? Nee, geen één. Alleen door geloof kan men gered worden. Het is allemaal onverdiende goedheid oftewel genade dat iemand gered wordt. De mens moet de eerste stap naar God zetten en dan zal Hij de mens naderen en tot zich trekken. 

De Bijbel zegt dat de dood de zonde betaald. Na je dood heb je dus in feite je zonden betaald. Jezus zorgt dat iedereen een opstanding krijgt. Degene die Jezus heeft aangenomen als Messias tot leven, degene die dat niet heeft gedaan tot een oordeel. Volgens mij is er dan nog hoop voor die persoon. 

14 uur geleden zei Bastiaan73:

28 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen;

29 En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

Puur menselijk vind ik het nogal zwart wit, alsof mensen alleen maar het goede of alleen maar het kwade doen. Ik ga er van uit dat Gods weegschaal goed geijkt zal zijn.

Verdoemenis staat er dan ook niet, maar tot oordeel. Dat is wat anders. Ten eerste kunnen we niet door daden gered worden, maar door geloof alleen. Mensen die Jezus nooit hebben leren kennen door wat voor reden dan ook krijgen ook een opstanding tot oordeel. Naar mijn idee krijgen ze de kans om alsnog Christus aan te nemen als hun Redder en Messias. Zoiets lees je ook in Openbaring 22:2. De bladeren van de bomen waren voor de genezing van de volken. Iedereen heeft genezing nodig. Daarom is de transformatie van het Paradijs op aarde een geleidelijk proces. Dat proces duurt 1000 jaar. Pas aan het eind van de 1000 jaar worden mensen die echt niet willen veroordeeld tot het Meer van Vuur, wat de tweede dood betekent. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

De mens moet de eerste stap naar God zetten en dan zal Hij de mens naderen en tot zich trekken. 

Hoe lees jij Johannes 6 (NBG)

44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

en

Romeinen 9 (NBV)

15 Hij zegt immers tegen Mozes: ‘Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.’

16 Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens.

17 Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: ‘Ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben.

18 Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil.

?

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Bastiaan73:

Is dat dan de functie van het offeren van onschuldige dieren? Het veronderstelt m.i. dat degene die het dier doodt, dit niet leuk vindt om te doen; dat het iets met diens geweten moet doen. Als dat niet zo is is het offer niets waard.

Als ik je goed begrijp moet het inderdaad wel zo zijn dat de mens er door die offers steeds weer aan herinnerd werd dat zijn overtredingen ernstige consequenties hadden. Het eerste offer van een onschuldig dier begon al om de naaktheid van de mens te bedekken. Dat zal ze zeker wel hebben aangegrepen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:
13 uur geleden zei Bastiaan73:

Is dat dan de functie van het offeren van onschuldige dieren? Het veronderstelt m.i. dat degene die het dier doodt, dit niet leuk vindt om te doen; dat het iets met diens geweten moet doen. Als dat niet zo is is het offer niets waard.

Als ik je goed begrijp moet het inderdaad wel zo zijn dat de mens er door die offers steeds weer aan herinnerd werd dat zijn overtredingen ernstige consequenties hadden. Het eerste offer van een onschuldig dier begon al om de naaktheid van de mens te bedekken. Dat zal ze zeker wel hebben aangegrepen. 

Ja dat bedoel ik. Het tegenovergestelde, enigszins karikaturaal geschetst: stel dat iemand niets om dieren gaf. Die zou dan hebben kunnen zondigen wat hij wil en denken 'ach ik offer gewoon tig lammetjes en/of geitebokjes, dan zit ik wel weer goed' o.i.d. Dat kan m.i. nooit de bedoeling zijn (geweest).

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Bastiaan73:

Hoe kan dit van toepassing zijn op alle mensen die vóór Jezus hebben geleefd?

Jezus is gestorven voor de hele mensheid. Hij heeft het zoenoffer voor wat Adam had gedaan betaald. Een volmaakt mens voor een volmaakt mens. Daardoor is de vloek die op de mensheid ligt in principe vereffent, ook die gestorven zijn vóór Jezus. De weegschaal is als het ware weer in balans. De mensen voor Jezus bevinden zich in Hades (Sjeool) wachtend op een opstanding. Die mensen kunnen ook nooit geloofd hebben in Jezus, maar ze konden wel weten dat er een Messias zou komen, vooral de Joden. Niet Joden zullen volgens mij een opstanding tot oordeel krijgen. Deze krijgen dus de kans Jezus alsnog te leren kennen en zullen geleidelijk tot genezing komen. Aan het eind van de 1000 jaar zullen er nog talloze mensen afvallen die dan dan uiteindelijk veroordeeld zullen worden tot de Tweede dood.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei sjako:

Verdoemenis staat er dan ook niet, maar tot oordeel.

Ik heb het opgezocht; het Griekse grondwoord is krisis.

krisis: a decision, judgment

Original Word: κρίσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: krisis
Phonetic Spelling: (kree'-sis)
Definition: a decision, judgment
Usage: judging, judgment, decision, sentence; generally: divine judgment; accusation.

Bron: https://biblehub.com/greek/2920.htm

Oordeel is dus inderdaad een betere vertaling dan 'verdoemenis' waar ze in de SV, HSV en KJV (damnation) voor hebben gekozen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Bastiaan73:

4 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

en

Romeinen 9 (NBV)

De eerste stap moet de mens zetten. Anders zou evangelisatie geen zin hebben. Jakobus 4:8 zegt het ook: Nader tot God, dan zal Hij tot jou naderen. Jij reikt je arm uit naar God en God zal je bij de hand pakken en tot Zich trekken.

Dan zal je een opstanding krijgen op de jongste dag of Armageddon overleven en een plekje krijgen in het Messiaanse Koninkrijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei sjako:

De eerste stap moet de mens zetten. Anders zou evangelisatie geen zin hebben. Jakobus 4:8 zegt het ook: Nader tot God, dan zal Hij tot jou naderen. Jij reikt je arm uit naar God en God zal je bij de hand pakken en tot Zich trekken.

Dan zal je een opstanding krijgen op de jongste dag of Armageddon overleven en een plekje krijgen in het Messiaanse Koninkrijk.

Gebaseerd op de eerder geciteerde bijbelverzen interpreteer ik dat toch anders. De SV is niet mijn favoriete bijbelvertaling maar in de versie met kanttekeningen staan toch regelmatig waardevolle informatie en idem verwijzingen.

44 (s)Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem (55*)trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

*55 Dat is, tenzij dat Hij dengene die van nature onbekwaam en onwillig is, door de krachtige werking Zijns Heiligen Geestes daartoe bekwaam en willig maakt, Hand. 16:14. Filipp. 2:13.

Hand. 16:14  En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatíra, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.
Filipp. 2:13  Want het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

Bron: https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=43&hf=6&ind=1#startg

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Bastiaan73:

Hand. 16:14  En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatíra, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.
Filipp. 2:13  Want het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

Lydia zal op de een of andere manier toch tot God genaderd hebben. Misschien door haar goedheid en ze diende God al. Dus ze had God al genaderd. Zulke mensen worden getrokken, wat hetzelfde is als haar hart openen. Volgens mij kijkt God naar elke beweging naar Hem, hoe klein ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Omdat ik weet op Wie ik mijn vertrouwen heb gesteld ben ik er zeker van dat ik bij Jezus hoor en niet bij de hel. In het hypothetische geval dat ik in een soort van hel zou belanden zal ik nog steeds op Hem vertrouwen want ik zie geen enkel alternatief. Jij wel? Ik heb liever dat God mij doodt dan dat ik Hem oneer aandoe of Zijn wegen in de weg sta. Eerlijk! Voor mij is God's eer belangrijker dan mijn eigen welzijn.

Ik vraag me dan af wat je bedoeld met "niet durven oordelen over jezelf":

14 uur geleden zei Willempie:

Daar gaan we maar wel van uit. Dat God echt wel het beste met ons voorheeft en dat Zijn oordeel volkomen rechtvaardig is. Het valt mij best ook wel op dat de Bijbel een duidelijk onderscheid maakt tussen goede en slechte mensen. Daarnaast heeft de Bijbel het ook nog eens over goede mensen die hele slechte dingen doen en omgekeerd. Daarom durf ik niet te oordelen, zelfs niet over mijzelf, en laat dat helemaal aan God over, die onze harten ziet. 

Het komt mij nu over dat je onzeker bent over je eigen lot namelijk.

5 minuten geleden zei sjako:

Lydia zal op de een of andere manier toch tot God genaderd hebben. Misschien door haar goedheid en ze diende God al. Dus ze had God al genaderd. Zulke mensen worden getrokken, wat hetzelfde is als haar hart openen. Volgens mij kijkt God naar elke beweging naar Hem, hoe klein ook.

Het is God die trekt en mensen in beweging zet. Zonder Zijn trekken komen wij niet in beweging.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Volgens mij kijkt God naar elke beweging naar Hem, hoe klein ook.

En/of naar de (minste) naaste. Mattheüs 25:

35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest,

36 Naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven?

38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed?

39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen?

40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik vraag me dan af wat je bedoeld met "niet durven oordelen over jezelf":

Dat alleen God rechtvaardig oordeelt.

 

14 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het komt mij nu over dat je onzeker bent over je eigen lot namelijk.

Ik ben niet onzeker over mijn lot maar wel over mijn handelen.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Hoe serieus moet ik jou berichten dan nemen?

Dat moet je helemaal zelf weten. Je mag God vragen voor de gave van het onderscheid der geesten. Dat hebben we allemaal hard nodig. Je mag mij vermanen indien je meent dat de Heilige Geest je daartoe roept. Ik luister altijd. Zelf voel ik mij meer geroepen om mensen te troosten en te bemoedigen waar mogelijk. Het recht om te (ver)oordelen heb ik, mocht ik dat ooit al hebben gehad, al lang verspeeld. Je kunt me natuurlijk ook gewoon in de negeerstand zetten indien ik je teveel stoor. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid