Spring naar bijdragen

Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?


Aanbevolen berichten

59 minuten geleden zei Fundamenteel:

Bedenk daarbij dat sterrenstelsels bewegen, soms in elkaar mengen en zonnestelsels uit elkaar rukken en het expanderend universum. Hoe beweegt alles ten opzichte van elkaar en hoe snel?

Daar krabben de professors in hun haar :)

En niet alleen daarover. Met welke snelheid werd de hemel uitgestrekt? Niemand weet het! God kan in een ondeelbaar moment sterren van de aarde naar de randen van het universum bewegen. God staat BOVEN de natuurwetten. Alleen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn eeuwig. Al het andere is geschapen, zowel het zichtbare als het onzichtbare:

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

Engelen zijn geschapen. Jezus is niet geschapen. De Heilige Geest ook niet, omdat zij God zijn. En, de Bijbel leert ons dat alles in zes dagen geschapen is:

in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 657
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Bedenk dat het expanderend universum is afgeleid uit roodverschuivingen; en dat blauwverschijnselen (en zelfs het waarnemen) onmogelijk zijn omdat de uitdijing gaat met de snelheid van het licht. 

Wat je zegt klopt in zoverre, dat ik beter weet hoe het zit met wat ik zeg, dan Einstein en Bonjour. Maar wat je zegt over onwetenschappelijk en geen kaas van gegeven hebben, is op de man en buiten

Veel evolutionisten gaan ver om hun ongelijk maar niet toe te geven. Maar ze krijgen dan ook heel hun leven door veronderstellingen als waarheid gepresenteerd. Dan ga je onbewust verder veronderstelle

Posted Images

Wel dat zei ik toch ook? Het “expanderend universum” gevolgd met de vraag “aan welke snelheid?” :) Ze weten niets en overzien veelal bewust factoren om met de natte vinger iets uit de mouw te schudden, acracadabra. 

We leven in de wereld van de tegenstander waar ze ons geloof willen vernietigen. Time to shine brothers and sisters. God schiep onze wereld op 6 dagen van 24h. Bedenkt daarbij dat veel gelijktijdig geschapen is vanuit triniteiten die zich in eenheid uitdrukken. Er was geen proces van miljarden jaren, het was ogenblikkelijk.

En de Heer zag dat het goed was. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wel dat zei ik toch ook? Het “expanderend universum” gevolgd met de vraag “aan welke snelheid?” :) Ze weten niets en overzien veelal bewust factoren om met de natte vinger iets uit de mouw te schudden, acracadabra. 

We leven in de wereld van de tegenstander waar ze ons geloof willen vernietigen. Time to shine brothers and sisters. God schiep onze wereld op 6 dagen van 24h. Bedenkt daarbij dat veel gelijktijdig geschapen is vanuit triniteiten die zich in eenheid uitdrukken. Er was geen proces van miljarden jaren, het was ogenblikkelijk.

En de Heer zag dat het goed was. 

Inderdaad, een wereld van triniteiten.

In het begin (tijd) schiep God (Vader, Zoon en Heilige Geest) de hemel (ruimte) en de aarde (materie).

Tijd: verleden, heden, toekomst.

Ruimte: breedte, lengte, hoogte.

Materie: gas, vloeibaar, vast.

Je hebt volledig gelijk: satan wil ons geloof vernietigen door ons te laten twijfelen, direct al in Genesis 1. Daarom benadruk ik, en zeker in dit forum, steeds: Vader, Zoon en Heilige Geest: EEN GOD, die alles geschapen heeft!

 

2 uur geleden zei sjako:

Tjonge, tjonge. 

Zo doe je niet als moderator! Je lapt de regels aan je laars, en je reageert zo? Graag de paradigma's van de Jehovah's getuigen bij levensbeschouwing, waar ze horen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:

Bedenk daarbij dat sterrenstelsels bewegen, soms in elkaar mengen en zonnestelsels uit elkaar rukken en het expanderend universum. Hoe beweegt alles ten opzichte van elkaar en hoe snel?

Daar krabben de professors in hun haar :)

Bedenk dat het expanderend universum is afgeleid uit roodverschuivingen;
en dat blauwverschijnselen (en zelfs het waarnemen) onmogelijk zijn omdat de uitdijing gaat met de snelheid van het licht. 

Het enige wetenschappelijke bewijs van het uitdijen, 
bestaat dus uit het waarnemen dat het uitdijen is tenietgegaan,
door ons eigen uitdijen...
Dat is weird science, and strong faith..

Tenzij wat Hubble waarnam als roodverschuiving, helemaal geen roodverschuiving is,
maar de grotere doordringbaarheid die 'rood' bewerkt,
doordat het minder gebroken wordt dan blauw.
Dat is emperical science, and strong logics..

Bron: https://www.astroblogs.nl/2014/06/02/het-uitdijende-heelal-gaat-sneller-dan-lichtsnelheid/ 

1 uur geleden zei WdG:

Engelen zijn geschapen. Jezus is niet geschapen. De Heilige Geest ook niet, omdat zij God zijn.

Bedenk dat God heilig is, maar ook heerlijk en volmaakt. Dat betekent dat alles wat er is, al was. Maar het was in de Geest. Alles wat is geschapen, is een uitvloeisel van wat al was in de Geest. God is Geest en God is heerlijk en God is volmaakt.

Het kenmerkende van onze wereld is, dat God is begonnen vanuit het volmaakte en volkomene iets te bouwen dat stoffelijk is. Het stoffelijke is niet volmaakt. Heel letterlijk: het heeft niet in zichzelf de Geest, en ook heel beeldelijk: elk stukje stof heeft een schaduwzijde die afstaat van het licht.

Dus is logisch en onontkomelijk dat God iets in de schepping van Zijn Geest moet stoppen, om het stoffelijke te doen branden van Geest, zodat het stoffelijke geen schaduw meer heeft, maar het Geestelijke doorschijnt tot de andere kant en tot in zichzelf en zo het stoffelijke Geestelijk wordt en uiteindeljk God is in alles en allen. Denk aan onze sterrenhemel: als er alléén sterren zijn (geen planeten), dan bestaat duisternis niet meer!

Technisch is God eens begonnen met spreken en technisch heeft God eens zichzelf een Licht gemaakt. Denk aan de schepping van het Licht, dat het verterend vuur van God kan zijn, Die immers van nature Geest is. Dus eigenlijk is de discussie of het Woord geschapen is, een beetje onzinnig, want niemand kan zich voorstellen wat spreken is, voordat er iets is. Die onzinnigheid zit echter bij de waarnemers, die gewoon geen voorstelling hebben van wat is, zonder dat iets is. Maar we weten dat God volkomen en volmaakt is, dus MOETEN we accepteren dat alles wat de mens kan, ook door God al kon in die tijd vóór ons. Dus is niets van Gods hoedanigheid geschapen, en alles wat God doet om Zijn heerlijkheid substantie te geven, is geen nieuwe schepping, maar een bekrachtiging van wat in Geest al was. 

En de bijbel zegt dus logischerwijs ook niet dat God zichzelf schiep. De bijbel zegt: Eerstgeborene en Begin van de schepping. Dat klopt. God uit God is niet geschapen, maar geboren. Dat is een wonder, maar een bekend wonder: een baby is geen schepping van de moeder. En ook begin van de schepping klopt, want het is de Maker, het scheppende Woord, waarover we spreken. Dat wordt gesproken van het scheppende Woord leert ons iets over de hoedanigheid van Christus: niets dat God doet, gaat buiten Christus om. Wie God is, is empirisch waarneembaar alleen door Christus. Dus valt de logica op z'n plaats dat empirisch Christus God is. Dat God méér is dan Jezus Christus is logica. Want Christus die alles is, is immers helemaal geen kandelaar van een alles vertrerend vuur. Dat weten we zeker, want hij is gezien en geweest en gestorven en weer opgestaan. Maar de vraag moet niet zijn naar wat is, maar wat is en Zal Zijn! De Koningszoon moet geboren worden, groeien, en fases doorlopen tot voorbereiding van Zijn Koningschap. Nu is Hij Koning in de hemel en in het geestelijke Koninkrijk waarvan wij burgers zijn, en Hogepriester van de mens op aarde die naast geest ook vlees is. Maar dàn zal hij de Kandelaar zijn van God die alles is in allen.

God is dus (schijnbaar) méér geworden. Dat is bekend omdat Jezus Christus is geboren. Geboren uit de mens. Jezus Christus, het scheppende Woord heeft alles gemaakt, en uiteindeijk zichzelf ook een plaats gegeven in de schepping. Absolute logica is dat God dus méér is geworden. Immers: met een lichaam en een aardse natuur (wat bewijst dat ook de mens een eeuwige natuur heeft). God die méer geworden is? Dat kan toch niet? Dat klopt. Dat kan niet. De bijbel spreekt dan ook: dat wat God in Christus is, dat was er al aan het begin. Het scheppende Woord dat alles heeft gemaakt dat er al aan het begin was, datzelfde scheppende Woord is vlees geworden. Het staat dus vast: Het empirische wezen van God is uitsluitend zichtbaar in Christus. Maar; waar is dan dat verterende vuur gebleven dat aan het begin gemaakt is? Dat vuur is bekendgegeven nog steeds te zijn. Het is geworden in Christus. Want Christus is de Kandelaar, en wat Hij draagt is het Licht, dat is het Vuur van God. Dat is hoe God Woning maakt onder de opgestane mensen.

En dan komt een JG met zijn vingers aan het Woord, en zegt dat God méér is dan het Woord. Ja, zeg ik dan; je hebt gelijk. De Geest in het verterende vuur, is méér dan het Scheppende Spreken. De Geest in het verterende vuur is méér dan het Lichaam. De Geest in het verterende vuur is méér dan de Mond. De Geest in het verterende vuur is méér dan de oren. De Geest in het verterende vuur is méér dan de ogen.
Maar; welke halve zool slaat dat allemaal aan stukken, en weigert daar eenheid in te zien? Zijn mijn ogen minder dan mijn geest? Zijn mijn handen minder dan mijn geest? Zijn mijn oren minder dan mijn geest? Wie zelfs maar in mijn buurt komt om mijn lichaam kwaad te doen, zal ik met het brandende vuur van mijn geest nog verteren! En inderdaad: wie daar de hand in zal hebben, is ook die je zal tonen, wie ik ben!

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Kaasjeskruid:

De Drie-Eenheid staat hier niet ter discussie, bericht gerapporteerd.

Het was een reactie op jouw uiting/omschrijving 'Drie-Eenheidsontkennende berichten'. De term 'drie-eenheidsontkennend' suggereert dat het ontkennen van de drie-eenheid Vader Zoon Heilige Geest iets kwalijks zou zijn. Je rapporteerde een bericht van sjako omdat hij reageert op een vraag van Michiel en zijn antwoord in jouw beleving de drie-eenheid ontkent. Dat 'Ons' in Genesis staat daar als zodanig: 'Ons'. Er staat niet 'Vader Zoon Heilige Geest'. Genesis is een Joods boek, Joden geloven ook niet in de drie-eenheid. Als je gelooft dat 'de bijbel' van Genesis tot en met Openbaring het onfeilbare Woord van God is vraag ik me af: welke bijbel? Onze huidige bijbels zijn vertalingen van veel oudere geschriften. Met het Wikipedia artikel heb ik willen aantonen dat de enige tekst die deze drie-eenheid vermeldt, het Comma Johanneum, een latere toevoeging uit de middeleeuwen is. In de oudste en dus 'meest credible' geschriften ontbreekt dus de enige tekst die de drie-eenheid vermeldt.

@moderator excuses voor eventueel off topic, ik wilde even m'n eerdere reactie toelichten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Bastiaan73:

Het was een reactie op jouw uiting/omschrijving 'Drie-Eenheidsontkennende berichten'. De term 'drie-eenheidsontkennend' suggereert dat het ontkennen van de drie-eenheid Vader Zoon Heilige Geest iets kwalijks zou zijn. Je rapporteerde een bericht van sjako omdat hij reageert op een vraag van Michiel en zijn antwoord in jouw beleving de drie-eenheid ontkent. Dat 'Ons' in Genesis staat daar als zodanig: 'Ons'. Er staat niet 'Vader Zoon Heilige Geest'. Genesis is een Joods boek, Joden geloven ook niet in de drie-eenheid. Als je gelooft dat 'de bijbel' van Genesis tot en met Openbaring het onfeilbare Woord van God is vraag ik me af: welke bijbel? Onze huidige bijbels zijn vertalingen van veel oudere geschriften. Met het Wikipedia artikel heb ik willen aantonen dat de enige tekst die deze drie-eenheid vermeldt, het Comma Johanneum, een latere toevoeging uit de middeleeuwen is. In de oudste en dus 'meest credible' geschriften ontbreekt dus de enige tekst die de drie-eenheid vermeldt.

@moderator excuses voor eventueel off topic, ik wilde even m'n eerdere reactie toelichten.

Kaasjeskruid constateert slechts dat sjako zijn anto-Drie-eenheid paradigma's poneert, en trekt volkomen terecht aan de rem. Mijn voorstel is deze paradigma's naar levensbeschouwing te verplaatsen (moderator?), zodat we hier verder kunnen met de "Schepping".

Zojuist zei Kaasjeskruid:

De Drie-Eenheid staat hier niet ter discussie, bericht gerapporteerd.

Je trekt m.i. volkomen terecht aan de rem. Jehovah's getuigen willen keer op keer inbreken in topics, met hun anti-Drie-eenheid paradigma's. Nu weer naar het onderwerp. Moderator: graag verplaatsen naar levensbeschouwing, en bedankt!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor de volhouders, die problemen hebben met lichtjaren een aardig filmpje:

 

4 minuten geleden zei Bastiaan73:

Dus ook een toelichting van mijn eerdere bericht triggert bij jou wederom dezelfde handeling: bericht rapporteren. Jammer.

Zou je deze discussie elders willen voeren? Hier staat de Schepping centraal, waarbij we gewoon uitgaan van de Drie-ene God die alles geschapen heeft. Dus GEEN geschapen Jezus. Dit soort discussies graag in levensbeschouwing. Ik besef dat het een aanstoot is voor Jehovah's getuigen en moslims. Jammer, ze hebben in levensbeschouwing een prima podium voor hun paradigma's. Moderator: zouden dit soort berichten naar levensbeschouwing verplaatst kunnen worden, zodat we ons hier op de "Schepping" kunnen richten, en bedankt!

32 minuten geleden zei Tomega:

Bedenk dat het expanderend universum is afgeleid uit roodverschuivingen;
en dat blauwverschijnselen (en zelfs het waarnemen) onmogelijk zijn omdat de uitdijing gaat met de snelheid van het licht. 

Het enige wetenschappelijke bewijs van het uitdijen, 
bestaat dus uit het waarnemen dat het uitdijen is tenietgegaan,
door ons eigen uitdijen...
Dat is weird science, and strong faith..

Tenzij wat Hubble waarnam als roodverschuiving, helemaal geen roodverschuiving is,
maar de grotere doordringbaarheid die 'rood' bewerkt,
doordat het minder gebroken wordt dan blauw.
Dat is emperical science, and strong logics..

Bron: https://www.astroblogs.nl/2014/06/02/het-uitdijende-heelal-gaat-sneller-dan-lichtsnelheid/ 

Afstanden tot sterren zijn moeilijk of niet te meten. We weten simpelweg te weinig! Met de parallax-methode kunnen we slechts zeer beperkt meten, alsof je de afstand tot een munt die 3000 km van ons verwijderd is wilt meten met meetkunde. Lastig, misschien mogelijk, maar zeker niet mogelijk voor grote afstanden.

Eigenlijk is rood-verschuiving ook geen optie. Men gaat er te gemakkelijk vanuit dat dit het gevolg is van het Doppler-effect, maar zelfs dan weten we te weinig. Een interessant artikel (Engels):

https://creation.com/high-redshift-quasars-produce-more-big-bang-surprises

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei WdG:

Zou je deze discussie elders willen voeren? Hier staat de Schepping centraal, waarbij we gewoon uitgaan van de Drie-ene God die alles geschapen heeft. Dus GEEN geschapen Jezus. Dit soort discussies graag in levensbeschouwing. Ik besef dat het een aanstoot is voor Jehovah's getuigen en moslims. Jammer, ze hebben in levensbeschouwing een prima podium voor hun paradigma's. Moderator: zouden dit soort berichten naar levensbeschouwing verplaatst kunnen worden, zodat we ons hier op de "Schepping" kunnen richten, en bedankt!

Voor mij is Jezus Christus het vleesgeworden Woord van God, zoals beschreven in Johannes 1. Ik hoef helemaal geen discussie te voeren. Ik poogde slechts aan te tonen dat het dogma/de doctrine die blijkbaar ook door jou wordt aangehangen, oorspronkelijk niet als zodanig in de oudste geschriften stond.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

We kunnen dus NIET spreken over een "tijd" voor het begin. God zegt "IK BEN", dezelfde woorden die Jezus spreekt (omdat Jezus God is). Op vragen als "waar was Jezus voor de Schepping?", "wat was er voor de schepping?", enz. kan slechts geantwoord worden "De Drie-ene God IS", en deze God heeft de hemel, de aarde, de zee en alles daarin, zichtbaar en onzichtbaar, gemaakt. De meest briljante zaken zijn vaak uiterst simpel!

En, ik geloof dat God alles in zes dagen geschapen heeft, want in  zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is.

Ik zie geen reden hieraan te twijfelen, of dit "symbolisch" te lezen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-1-2019 om 14:55 zei Levi:

...

Van iedere "dag" of zoals Gaitema mijns inziens volkomen logischerwijs terecht refereert "scheppingsperiode", staat er dat zij eindigden. Er staat steeds de toevoeging dat het ochtend en avond was geweest. Behalve(!) bij de zevende dag. Van die dag wordt nergens vermeldt dat die eindigde. 

Daarnaast is er bij ons een verschil van dag en nacht, die wij relateren aan zon en maan. We hangen zelfs onze berekening van tijd daaraan. Maar! Maar die zon en maan zijn pas op de vierde "dag" geschapen. Dus dat toont eveneens aan dat de scheppings"dagen" niet de bij ons bekende 24 uur hoeven te zijn. 

Eens met het vetgemaakte stuk tekst. Welk licht wordt er eigenlijk bedoeld in Genesis 1:3 als pas in vers 14 de zon en andere sterren in aanzijn worden geroepen door het Woord van God?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Bastiaan73:

Welk licht wordt er eigenlijk bedoeld in Genesis 1:3 als pas in vers 14 de zon en andere sterren in aanzijn worden geroepen door het Woord van God?

Volgens mij heb ik daar een reactie op gegeven. Het is logisch dat eerst de zon is geschapen en toen pas het licht zichtbaar was. Echter de volgorde van schepping is omschreven als door iemand die op de aarde stond en de schepping kon volgen. De persoon zal dan waarschijnlijk eerst het licht zien omdat de zon en de maan onzichtbaar waren door een dik wolkendek. Volgens mij had het voor de Vloed nog nooit geregend en werd alles bevochtigd door dauw. Gezien de omvang van de Vloed moest er toen een dik wolkendek zijn geweest. Een beetje te vergelijken met Venus. De temperatuur was over heel de aarde een beetje hetzelfde. Getuige daarvan zijn fossielen tropische varens op de polen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:
2 uur geleden zei Tomega:

Bedenk dat het expanderend universum is afgeleid uit roodverschuivingen;
en dat blauwverschijnselen (en zelfs het waarnemen) onmogelijk zijn omdat de uitdijing gaat met de snelheid van het licht. 

Het enige wetenschappelijke bewijs van het uitdijen, 
bestaat dus uit het waarnemen dat het uitdijen is tenietgegaan,
door ons eigen uitdijen...
Dat is weird science, and strong faith..

Tenzij wat Hubble waarnam als roodverschuiving, helemaal geen roodverschuiving is,
maar de grotere doordringbaarheid die 'rood' bewerkt,
doordat het minder gebroken wordt dan blauw.
Dat is emperical science, and strong logics..

Bron: https://www.astroblogs.nl/2014/06/02/het-uitdijende-heelal-gaat-sneller-dan-lichtsnelheid/ 

Afstanden tot sterren zijn moeilijk of niet te meten. We weten simpelweg te weinig! Met de parallax-methode kunnen we slechts zeer beperkt meten, alsof je de afstand tot een munt die 3000 km van ons verwijderd is wilt meten met meetkunde. Lastig, misschien mogelijk, maar zeker niet mogelijk voor grote afstanden.

Eigenlijk is rood-verschuiving ook geen optie. Men gaat er te gemakkelijk vanuit dat dit het gevolg is van het Doppler-effect, maar zelfs dan weten we te weinig. Een interessant artikel (Engels):

https://creation.com/high-redshift-quasars-produce-more-big-bang-surprises

Uit dat artikel:

"The redshift of 3C 273 is z = 0.158, meaning that the wavelengths of its spectral lines are stretched by 15.8%."

Daar wordt gesproken van het uitrekken van een golflengte.
Dat gaat ten eerste over de Relativiteitstheorie, en ten tweede over de proef van Michelson en Morley:

Citaat

-1. Instead of using a single mass whose ends are pushed together or pulled apart, separate test masses hung as pendulums ~up to kilometers apart! are used; since the motion of masses in response to a gravitational wave is proportional to their separation, this can provide a substantial advantage over the bars whose ends are separated by only a few meters.
-2. Since an accelerometer won’t be sensitive to the relative motion of the separate masses, a sophisticated version of a Michelson interferometer is used to register the small changes in separation between the widely separated test masses.
Bron: https://pdfs.semanticscholar.org/393a/af6b1ced305ee40d175d5f3c3a2b6020348d.pdf

Waarmee zeker is dat het eerste artikel wel wetenschappelijk is, maar ondertussen steunt op
1. een theorie zonder verklarende onderbouwing, en
2. een afstand-meetexperiment dat ongeschikt is om snelheidsverschillen waar te nemen.

1 uur geleden zei WdG:

Afstanden tot sterren zijn moeilijk of niet te meten. We weten simpelweg te weinig!

Wat we wel weten is dat een afstand van A tot B wordt gemeten met een normatief vaste snelheid en een zeker gestelde vaste afstand,
waarmee wordt bewezen dat een snelheidsverandering en een extra afstandoverbrugging niet kunnen zijn opgetreden.
Dat is dwaasheid die door elk kind kan worden gezien en begrepen.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei sjako:

Volgens mij heb ik daar een reactie op gegeven. Het is logisch dat eerst de zon is geschapen en toen pas het licht zichtbaar was. Echter de volgorde van schepping is omschreven als door iemand die op de aarde stond en de schepping kon volgen. De persoon zal dan waarschijnlijk eerst het licht zien omdat de zon en de maan onzichtbaar waren door een dik wolkendek. Volgens mij had het voor de Vloed nog nooit geregend en werd alles bevochtigd door dauw. Gezien de omvang van de Vloed moest er toen een dik wolkendek zijn geweest. Een beetje te vergelijken met Venus. De temperatuur was over heel de aarde een beetje hetzelfde. Getuige daarvan zijn fossielen tropische varens op de polen.

Ben je met me eens dat alle bijbelboeken zijn geschreven vanuit een geocentrisch wereldbeeld dat nu achterhaald is? De aarde is een soort bijproduct van 'onze' zon. Onze zon is een jonkie vergeleken met andere sterren; 4,59 miljard jaar. Er bestaat een ster van meer dan 13 miljard jaar oud!

https://www.astroblogs.nl/2014/02/10/oudste-ster-van-de-melkweg-gevonden/

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei sjako:

Volgens mij heb ik daar een reactie op gegeven. Het is logisch dat eerst de zon is geschapen en toen pas het licht zichtbaar was. Echter de volgorde van schepping is omschreven als door iemand die op de aarde stond en de schepping kon volgen. De persoon zal dan waarschijnlijk eerst het licht zien omdat de zon en de maan onzichtbaar waren door een dik wolkendek. Volgens mij had het voor de Vloed nog nooit geregend en werd alles bevochtigd door dauw. Gezien de omvang van de Vloed moest er toen een dik wolkendek zijn geweest. Een beetje te vergelijken met Venus. De temperatuur was over heel de aarde een beetje hetzelfde. Getuige daarvan zijn fossielen tropische varens op de polen.

Welke persoon doel je hier op. Adam werd pas aan het eind geschapen, dus toen die kwam trof hij de wereld al kant en klaar aan ? Die ziet dan toch niet dat eerst het licht ontstaat, en later, pas als de wolken wegtrekken, ziet dat er een zon en een maan is.
En hoe kún je bedenken dat er wél een dik wolkendek was, maar geen regen ..? Dit is weer eens onsamenhangend dikke duimenwerk van de bovenste plank. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Welke persoon doel je hier op. Adam werd pas aan het eind geschapen, dus toen die kwam trof hij de wereld al kant en klaar aan ? Die ziet dan toch niet dat eerst het licht ontstaat, en later, pas als de wolken wegtrekken, ziet dat er een zon en een maan is.
En hoe kún je bedenken dat er wél een dik wolkendek was, maar geen regen ..? Dit is weer eens onsamenhangend dikke duimenwerk van de bovenste plank. 

Nee joh, Jezus stond op aarde toe te kijken (min of meer). In weerwil van alle discussie geeft @sjako hier impliciet toe dat de triniteitsleer correct is. _:)_

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ben je met me eens dat alle bijbelboeken zijn geschreven vanuit een geocentrisch wereldbeeld dat nu achterhaald is? De aarde is een soort bijproduct van 'onze' zon. Onze zon is een jonkie vergeleken met andere sterren; 4,59 miljard jaar. Er bestaat een ster van meer dan 13 miljard jaar oud!

Het is maar hoe je het bekijkt. Voor ons mensjes staat de aarde ook geocentrisch. Wetenschappelijk gezien is de aarde één van de vele, maar wel heel bijzonder. Precies op de goede afstand, precies de goede grootte, precies afgestemd op het leven. Dus nee, achterhaald vind ik het niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei sjako:

Volgens mij heb ik daar een reactie op gegeven. Het is logisch dat eerst de zon is geschapen en toen pas het licht zichtbaar was.

Nee, dat is niet logisch. De Bijbel spreekt over licht en over een lichtdrager. Zoals je weet zijn hier in het Hebreeuws twee woorden voor. Eerst schiep God het licht. De zon werd pas later gemaakt. Dat leert de Bijbel ons. Weet je wie de Schrijver is van de Bijbel? Niemand minder dan de Drie-ene God! Dat mensen het opgeschreven hebben, is waar. Alleen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is eeuwig. Al het andere is door deze God geschapen, het zichtbare en het onzichtbare. Genesis getuigt daarvan. Het NT bevestigt het:

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

Het licht en de zon staan los van elkaar! Een interessant detail is ook dat de Bijbel begint met licht, zonder zon, maar ook eindigt met licht, zonder zon. God openbaart ons daar, door God de Zoon:

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde,  de Eerste en de Laatste. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen.  Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David,  de blinkende Morgenster.

God Zelf (Jezus) is in de komende hemel en de nieuwe aarde het Licht. De Schepping begint met Licht, zonder zon. Openbaring eindigt met Licht, zonder zon. Een interessante gedachte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei antoon:

En laten die pardigma aanhalingen van JG nu toevallig puur Bijbels zijn.

Denk dat je dat toch in z'n perspectief moet bekijken Antoon, iets kan ruim lijken maar tegelijk ook uitermate beperkt zijn.

Een wormgat, ook bekend als een Einstein-Rosen brug, is een hypothetische mogelijkheid om binnen de ruimtetijd sneller dan het licht te reizen. In de normale ruimte kan men tussen twee punten niet sneller reizen dan het licht, maar volgens de theorie van een wormgat bestaat er een "korte weg" in het universum. Langs deze korte weg is het dan mogelijk om sneller naar een ander punt in de ruimte te reizen dan wanneer je zou "omreizen" over de normale weg, ook al zou je dat doen met de snelheid van het licht. (bron)

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:

Alsof een persoon het heeft gevolgd. Genesis zal eerst door overlevering zijn doorverteld, maar aan de basis is Gods heilige Geest natuurlijk de verteller.

Volgens de solipsisten heb je overschot van gelijk, zo wordt het allemaal veel eenvoudiger om te begrijpen.

Solipsisme (van solus, alleen, en ipse, zelf) is het geloof of de filosofie dat er maar een enkel bewustzijn bestaat: dat van de waarnemer. Het hele universum en alle andere personen waarmee gecommuniceerd wordt, bestaan slechts in de geest van de waarnemer. (bron)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid