Spring naar bijdragen

Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?


Aanbevolen berichten

In een ander topic had @Gaitema een discussie met @WdG waarbij laatstgenoemde schreef:

  Op 12-1-2019 om 19:27 zei Gaitema:

Je rakelt nogal wat op. Ik geloof dat we in de zesde dag leven en het duizendjarige vredesrijk is de 7de dag.

Pakken we de Bijbel erbij. Inderdaad, 1 dag is als duizend jaar, en duizend jaar als 1 dag. Hoe lang was Jezus in het graf? 3000 jaar? Het slaat dus niet op de schepping. God staat buiten de tijd. Nu logisch denken, Gaitema:

in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag.

Als God de hemel en de aarde gemaakt HEEFT in zes dagen, hoe kunnen we dan nog steeds in de zesde dag leven? En, als HIJ RUSTTE (verleden tijd) op DE zevende dag, hoe verklaar je dan dat DE zevende dag nog zou moeten komen? Waar jij de schepping mee verward is een variant van de bedelingenleer, die uitgaat van zeven periodes. Deze staan LOS van de schepping. Je kunt zeker stellen dat we in de "zesde periode" leven. Echter, het heeft niks met de schepping te maken. De schepping is verleden tijd. Immers, God zag dat alles goed was. Alles was voltooid, de hemel, de aarde met alles daarin, zowel de zichtbare als onzichtbare zaken.

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

De aarde en de hemel ZIJN voltooid, en heel hun legermacht. TOEN (dus verleden tijd!) rustte (verleden tijd) HIJ. We kunnen dus NIET in de zesde dag leven.

  Op 12-1-2019 om 19:27 zei Gaitema:

In een 6 daagse schepping heb ik nog nooit geloofd. 

in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag.

  Op 12-1-2019 om 19:27 zei Gaitema:

Maar ik leerde ook iets anders, dat jij moeite hebt met anders denkenden. 

Ik heb net niemand moeite. Ik heb niks tegen Jehovah's getuigen. Ik ben voor de waarheid en tegen dwaling, dat is alles.

 

 

(excuses voor de tekstopmaak, maar alle functionaliteiten zoals citeren e.d. vervallen wanneer een topic gesloten is.) 

 

 

Van iedere "dag" of zoals Gaitema mijns inziens volkomen logischerwijs terecht refereert "scheppingsperiode", staat er dat zij eindigden. Er staat steeds de toevoeging dat het ochtend en avond was geweest. Behalve(!) bij de zevende dag. Van die dag wordt nergens vermeldt dat die eindigde. 

Daarnaast is er bij ons een verschil van dag en nacht, die wij relateren aan zon en maan. We hangen zelfs onze berekening van tijd daaraan. Maar! Maar die zon en maan zijn pas op de vierde "dag" geschapen. Dus dat toont eveneens aan dat de scheppings"dagen" niet de bij ons bekende 24 uur hoeven te zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 658
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Bedenk dat het expanderend universum is afgeleid uit roodverschuivingen; en dat blauwverschijnselen (en zelfs het waarnemen) onmogelijk zijn omdat de uitdijing gaat met de snelheid van het licht. 

Wat je zegt klopt in zoverre, dat ik beter weet hoe het zit met wat ik zeg, dan Einstein en Bonjour. Maar wat je zegt over onwetenschappelijk en geen kaas van gegeven hebben, is op de man en buiten

Veel evolutionisten gaan ver om hun ongelijk maar niet toe te geven. Maar ze krijgen dan ook heel hun leven door veronderstellingen als waarheid gepresenteerd. Dan ga je onbewust verder veronderstelle

Posted Images

Het is natuurlijk gewoon de bedoeling dat de scheppingsweek is afgesloten. Na elke dag staat er "het was avond en het was morgen, dag zoveel", maar dat is omdat het verhaal verder gaat met een nieuwe dag. Bij de zevende dag hoeft dat niet, want het verhaal is afgelopen. Als een verhaal afloopt met, ik noem maar wat, "En Jerusjaba vertrok vandaar naar zijn land." Dan betekent dat niet dat hij nog onderweg is omdat er niet staat dat hij is aangekomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor mij zijn alle theorieen die afwijken van hetgeen woordelijk in de Schrift staan zwakke pogingen om de Schrift "aan te passen' aan de wetenschap en daarmee de big-bang leer te omarmen. Een theorie die eveneens lachwekkend is: Er was niets en dat implodeerde en toen ontstond er leven.

Dagen waren vroger ook goed te bepalen, de Schrift laat zien dat een gad bestaat uit opkomst zon, ondergang zon, opkomst maan en ondergang maan. Dus wanneer de zon opkomt en na de cyclus weer opkomt geeft aan dat een dag verstreken is. Precies zoals G'd het in Zijn Schepping voorbestemd heeft met zon en maan en het draaien van de aarde om haar as.

bewerkt door Kelderworm
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kelderworm:

Voor mij zijn alle theorieen die afwijken van hetgeen woordelijk in de Schrift staan zwakke pogingen om de Schrift "aan te passen' aan de wetenschap en daarmee de big-bang leer te omarmen. Een theorie die eveneens lachwekkend is: Er was niets en dat implodeerde en toen ontstond er leven.

Dagen waren vroger ook goed te bepalen, de Schrift laat zien dat een gad bestaat uit opkomst zon, ondergang zon, opkomst maan en ondergang maan. Dus wanneer de zon opkomt en na de cyclus weer opkomt geeft aan dat een dag verstreken is. Precies zoals G'd het in Zijn Schepping voorbestemd heeft met zon en maan en het draaien van de aarde om haar as.

In zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag.

Een dag is een dag. Toen God als Mens op aarde was, nadat Hij (Jezus) voor ons aan het kruis stierf, stond Hij de DERDE dag op uit de dood. Overigens gaan geloof en wetenschap prima samen, mits de Bijbel als gezaghebbend (en absoluut waar) wordt aanvaard. Moderne wetenschap wijst steeds meer op een jonge aarde, en niet op een oude aarde. Het idee van "periodes" is bedacht om evolutie in te bouwen. Helaas strandt deze periode. Zelfs als men denkt dat het concept "1 dag is als duizend jaar en duizend jaar als 1 dag", komt men er nog niet uit. Ten eerste heeft het NIETS te maken met de Schepping en ten tweede staat er duizend jaar, niet miljoenen of miljarden.

De Bijbel spreekt over "de eerste dag", "de tweede dag", enz. enz. Het feit dat de zon de eerste dag niet geschapen is, betekent niet dat er geen dag was.

Stel dat we over periodes spreken, hoe zouden planten overleven, als insekten duizenden of miljoenen jaren later geschapen zijn?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:

De Bijbel spreekt over "de eerste dag", "de tweede dag", enz. enz. Het feit dat de zon de eerste dag niet geschapen is, betekent niet dat er geen dag was.

zie Genesis:

1  In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:  de eerste dag.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Betreffende de openingspost, ... in de zesde dag leven? Bedoel je niet de zesde zegel die opende? Dat is toch wat anders dan de dagen van 24 uur. 

God rustte de zevende dag en op de nieuwe eerst dag was de mens vertrokken in de creatie. De chronologie waarop het verliep in die zes dagen is maar een beknopte weergave op een toch vrij lang verhaal. Het is samengedrukt en herleid tot de essentie. 

En om op de vraag te antwoorden: ja wij leven in een schepping die op 6 (24 uur durende) dagen geschapen is. Of tenminste, dat geloof ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Fundamenteel:

En om op de vraag te antwoorden: ja wij leven in een schepping die op 6 (24 uur durende) dagen geschapen is. Of tenminste, dat geloof ik.

Dat geloof ik ook. Er is naar mijn mening ook geen enkele reden om te geloven dat God het anders deed. Waarom zou het zo beschreven zijn? En, op de vraag waarom God het in zes dagen gedaan heeft? Tja, ik weet ook niet waarom het zo lang duurde. God had alles ook in zes seconden kunnen scheppen. Het is dus volkomen onnodig te twijfelen aan het scheppingsverhaal. Sterker nog, het in twijfel trekken, roept meer vragen op dan het simpel aannemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Dat geloof ik ook. Er is naar mijn mening ook geen enkele reden om te geloven dat God het anders deed. Waarom zou het zo beschreven zijn? En, op de vraag waarom God het in zes dagen gedaan heeft? Tja, ik weet ook niet waarom het zo lang duurde. God had alles ook in zes seconden kunnen scheppen. Het is dus volkomen onnodig te twijfelen aan het scheppingsverhaal. Sterker nog, het in twijfel trekken, roept meer vragen op dan het simpel aannemen.

Zo is dat, God zei dat er licht moest zijn en het geschiedde zo. In dat “zeggen” kan je ver gaan als je kijkt op welke frequenties onze creatie danst. God is de almachtige en heeft veel gelijktijdig geschapen in vormen van triniteiten waaruit God later leven schiep. Zijn signatuur is alom aanwezig en dat mogen waarnemen geeft mij een extase die geen aardse rush invullen kan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het gaat niet om letterlijke dagen. Dat kan je bijv zien in Genesis 2:4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen ze werden geschapen, op de dag waarop Jehovah God aarde en hemel maakte.

Hier wordt dus de periode dat God de hemel en de aarde maakte samengevat en genoemd als één dag. De aarde en hemel is niet in een dag gemaakt, dus moet 'dag' hier iets anders betekenen, namelijk een periode. We weten gewoon niet hoelang die 'dag' was. Denk dat het het belangrijkste is dat we erkennen dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Trouwens, als je op de aarde zou staan terwijl de schepping bezig was dan zou je het inderdaad in de volgorde van Genesis hebben gezien. Sommigen zeggen dat het niet kan omdat eerste de zon zou moeten worden geschapen en dat er toen pas licht was te zien. Dit zal ook wel zo zijn gegaan, maar het licht werd pas later zichtbaar (bijv vanwege een dik wolkendek).

1 uur geleden zei WdG:

Een dag is een dag.

Voor een wetenschapper redeneer je niet als een wetenschapper.

17 minuten geleden zei Fundamenteel:

Zo is dat, God zei dat er licht moest zijn en het geschiedde zo. In dat “zeggen” kan je ver gaan als je kijkt op welke frequenties onze creatie danst. God is de almachtige en heeft veel gelijktijdig geschapen in vormen van triniteiten waaruit God later leven schiep. Zijn signatuur is alom aanwezig en dat mogen waarnemen geeft mij een extase die geen aardse rush invullen kan. 

Licht van sterren doet er soms wel miljoenen jaren over om de aarde te bereiken. Aangezien dat licht al miljoenen jaren onderweg is moet die ster dus ook al miljoenen jaren bestaan of is die zelfs al verdwenen. Dit geeft dus wel aan dat de schepping ouder is dan 6000 jaar. En dat is slechts één van de voorbeelden waaruit blijkt dat de schepping oud moet zijn. Bewijzen voor een jonge schepping vind ik tot nu toe weinig overtuigend. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Uiteindelijk is heel onze tijdsbeleving relatief omdat zij is gebaseerd op de huidige onderlinge afstanden tussen zon, aarde en maan. Ons concept van een dag van 24 uur is gebaseerd op de huidige afstand van de maan tot de aarde en de samenhangende zwaartekracht. Door die afstand duurt één rotatie van de aarde om haar eigen as 24 uur. En dit is dan weer ten opzichte van de zon, die nu eenmaal het betreffende licht geeft waardoor we dag dag noemen en nacht nacht. En zoals we allemaal weten geeft de maan geen licht maar reflecteert zij slechts het licht van de zon. Volgens de grote inslaghypothese duurde een dag op aarde ooit slechts 5 uur omdat de maan zich toen veel dichter bij de aarde bevond.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_inslaghypothese

440px-Big_Splash_Theia.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Daar ben ik het wel mee eens sjako, we weten het niet. Maar ik geloof dat het gelijktijdig en ogenblikkelijk ontstaan is. Van de Hebreeuwse en andere teksten weet ik simpelweg te weinig om daar nog maar discussie over te voeren. Waarvoor “dag” allemaal kan staan in die tijd is inderdaad iets om over na te denken. Toch ben ik hoe dan ook een jonge aarde creationist, in feite zijn er nog andere plaatsen in ons zonnestelsel die zo geologisch actief blijken dat er geen sprake kan zijn van een miljard oud model. 

Dan nemen ze stenen van de maan mee en na wat wetenschap zeggen ze na radiometrische dateringen: onze maan is 3 miljard jaar oud. Vraag 1 welke waardes handhaaft men bij zoiets daar de maan constant gebombardeerd wordt met radioactiviteit van de zon en anderen wellicht? Op aarde is die carbon dating al een heel wankel verhaal en men gaat er vanuit dat de waardes op aarde altijd dezelfde waen terwijl de waardes bij hun eigen metingen soms zodanig ver variëren waar ze dan gedwongen een niet consistent getal moeten afkloppen. Toen men naging hoe c14 van slakkenhuisjes van deze tijd vervaagde tot n14 kwam men uit op een datering van tienduizendtal jaren, daar het nog geen 3 jaar oud was. De waardes waarop men hun wiskunde pleegt om tot een conclusie te komen zijn bijna nooit consistent en wijken te dikwijls af. Zou het dan niet kunnen dat de wetenschap verkeerd is op vlak van het ontstaan te verklaren maar toch gelijk heeft als ze gewoon observeert zonder er theorieën aan te breien? 

Misschien kijk ik te autistisch en zwart wit, en uiteindelijk weet ik het niet, maar ik geloof wel een jonge aarde waar te nemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kelderworm:

Voor mij zijn alle theorieen die afwijken van hetgeen woordelijk in de Schrift staan zwakke pogingen om de Schrift "aan te passen' aan de wetenschap en daarmee de big-bang leer te omarmen. Een theorie die eveneens lachwekkend is: Er was niets en dat implodeerde en toen ontstond er leven.

Dagen waren vroger ook goed te bepalen, de Schrift laat zien dat een gad bestaat uit opkomst zon, ondergang zon, opkomst maan en ondergang maan. Dus wanneer de zon opkomt en na de cyclus weer opkomt geeft aan dat een dag verstreken is. Precies zoals G'd het in Zijn Schepping voorbestemd heeft met zon en maan en het draaien van de aarde om haar as.

Hiermee zeg je dus dat wetenschappelijke inzichten onwaar zijn als ze niet overeenkomen met wat er in de bijbel staat. Maar de aarde draait toch echt om de zon en niet andersom. Hoe letterlijk neem je Jozua 10: 12-14? Wat m.i. pleit vóór de wetenschap en tegen statische uitspraken als 'het staat zo in de bijbel dus is het waar' is dat de wetenschap e.e.a. herziet als iets niet waar blijkt te zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar ik geloof dat het gelijktijdig en ogenblikkelijk ontstaan is

Ja, maar dan kom je in de knoop met de afstand van de sterren. Die staan soms miljoenen lichtjaren ver weg. Hoe verklaar je dat dan? Dat licht dat er dus miljoenen jaren over om hier zichtbaar te zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei thom:

De maan zorgt door haar zwaartekracht voor een redelijk stabiele aardas, t.o.v. de zon. En veroorzaakt ook eb en vloed. Volgens de eerder genoemde inslagtheorie is de maan ontstaan door een botsing van de aarde met een planeet ter grootte van Mars (Theia). Door de toen kleinere afstand tussen aarde en maan duurde de rotatie van de aarde om haar eigen as toen maar 5 uur en nu dus 24 uur. Als de maan zich langzaam maar zeker verwijdert van de aarde is het m.i. logisch dat die rotatie van de aarde om haar as steeds langer zal duren.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maan#Afstand_tot_de_Aarde

http://hemel.waarnemen.com/FAQ/Maan/013.html

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Er staat dan niet dat Jerusjaba daar aangekomen is. Er staat ook niet dat de schepping is afgelopen, of afgesloten. Er staat een vertaling van een woord dat met rusten is ingevuld op de 7e dag. En dat rusten als vertaling is voor mij een dubieuze vertaling, gezien het vervolg waarin de mens is terechtgekomen.

Hoe kan er gerust worden, als alles overhoop ligt voor `de kroon van de schepping`, de mens, het wezen van Leven en Licht.

Als de 7e dag de Sabbath is, en Joh. 17 schrijft dat diegenen die zich het Leven en Licht wederom bewust zijn geworden geheiligd moeten worden, dan is dit voor mij als de Sabbath, een periode van reiniging en heiliging vanuit het Leven en Licht.

Dan, bij dit hervonden proces, of de ware religie, loopt die mens in de 7e periode, of dag, zo men wilt.

En wordt er datgene uitgewerkt, in dat proces, wat aanwezig was maar niet mocht worden genuttigd, de begeerte naar de lagere natuur, van de kennis van goed en kwaad. Daarmee kwam de disbalans in de mens, en daarmee het goed en kwaad waarin wij nu leven en waaruit wij nu bestaan.

De 7e dag is de dag van de vervulling, van het is volbracht waarin de lagere natuur overwonnen wordt, en de goddelijke opstaat en doorgaat.

- In Gen. 2:1 staat dat de schepping is afgesloten.

- Ehm... op de zevende dag is er in Genesis nog geen sprake van fouten van de mens; dat is pas het volgende verhaal.

- Verder leuke fantasietjes over de zevende dag, maar daar hebben we natuurlijk niets aan.

Kortom, het is duidelijk dat de zevende dag wel degelijk gedacht is als een 'gewone' dag.

1 uur geleden zei sjako:

Hier wordt dus de periode dat God de hemel en de aarde maakte samengevat en genoemd als één dag. De aarde en hemel is niet in een dag gemaakt, dus moet 'dag' hier iets anders betekenen, namelijk een periode. We weten gewoon niet hoelang die 'dag' was.

'op de dag dat' kan in het Hebreeuws betekenen 'in de tijd dat'. Maar dat betekent niet dat de eerder precies beschreven dagen met avond en morgen, opeens bedoeld zouden zijn als iets anders dan een gewone dag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei thom:

Knappe meting, gezien de schommelingen in afstand.

Dat is niet zo ingewikkeld hoor. De Apollo's hebben reflectoren op het maanoppervlak achtergelaten. Je stuurt er een laserstraaltje naar toe en dat kaatst terug en dan meet je de tijd tussen verzenden en ontvangen, je weet de lichtsnelheid en voilà, je kunt in real-time continue de afstand tussen aarde en maan in millimeters nauwkeurig meten.

10 minuten geleden zei sjako:

Ja, maar dan kom je in de knoop met de afstand van de sterren. Die staan soms miljoenen lichtjaren ver weg. Hoe verklaar je dat dan? Dat licht dat er dus miljoenen jaren over om hier zichtbaar te zijn.

Welnee, peulenschilletje voor God. Hij heeft het "licht dat onderweg is" gewoon op de juiste plek bij geschapen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei sjako:

Ja, maar dan kom je in de knoop met de afstand van de sterren. Die staan soms miljoenen lichtjaren ver weg. Hoe verklaar je dat dan? Dat licht dat er dus miljoenen jaren over om hier zichtbaar te zijn.

De bekende vraag. Ten eerste limiteer je God. Zou HIJ in staat zijn het licht en de sterren te scheppen? Ten tweede strekt God de hemelen uit, zoals je weet. Ten derde weet jij helemaal niet hoe ver de sterren van ons staan! Met de parallax methode kunnen we sterren meten die op enkele lichtjaren van ons staan. Laat ik de "wetenschappers" tegemoet komen, en ze 100 of 1000 lichtjaar geven (wat eigenlijk al onmogelijk is), dan blijft nog de vraag staan hoe we sterren meten die verder staan. Rood-verschuiving? Hoe verklaar je dan dat er quasars worden waargenomen in stelsels met verschillende roodverschuivingen, die toch even ver van ons staan.

Overigens geloof ik dat sterren miljoenen lichtjaren van ons verwijderd zijn. Echter, een lichtjaar is een AFSTAND, en heeft NIKS met TIJD te maken. Begrijp je dat? Omdat we ze ZIEN betekent niet dat ze miljoenen jaren geleden geschapen zijn. In de eerste plaats limiteer je God en in de tweede plaats ga je uit van een constante lichtsnelheid. En, of die aanname terecht is, weten we niet!

55 minuten geleden zei Bastiaan73:

Hiermee zeg je dus dat wetenschappelijke inzichten onwaar zijn als ze niet overeenkomen met wat er in de bijbel staat.

Correct.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei thom:

-Gen.2

1 Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir.

2 Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

3 En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

Daar zie ik toch een open eind, als een proces wat nog loopt.

Nee hoor, er staat gewoon dat God de hemel en de aarde gemaakt had. Niets anders.

 

28 minuten geleden zei thom:

- Er is geen sprake van een fout, maar van een keus die ingeschapen ligt; een keus voor de lagere natuur, de begeerte van de materie.

Daarover lezen we niets in Genesis 1-2:4a.

28 minuten geleden zei thom:

-Die fantasietjes zouden zomaar een plan kunnen zijn; om de begeerte van onze natuur waarin wij beland zijn door de keus, het veranderlijke, te overwinnen.

Kortom, stof tot nadenken.

Maar het heeft niets met Genesis 1-2:4a te maken.

29 minuten geleden zei thom:

Desid, jij zit toch dicht bij het vuur van de vertalingen uit welke grondtekst of whatever ook; is er een andere keus of mogelijkheid voor het woord wat er staat in de oudste teksten? Is 'rusten' de enige uitleg, of heeft het oorspronkelijke woord meerdere betekenissen, maar wat voor de toenmalige vertalers als 'niet toepasselijk' werd aangenomen.

Zoals je in elke fatsoenlijke vertaling kunt lezen betekent het woord 'stoppen met werken' oftewel 'rusten'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Bastiaan73:
3 uur geleden zei Kelderworm:

Voor mij zijn alle theorieen die afwijken van hetgeen woordelijk in de Schrift staan zwakke pogingen om de Schrift "aan te passen' aan de wetenschap en daarmee de big-bang leer te omarmen. Een theorie die eveneens lachwekkend is: Er was niets en dat implodeerde en toen ontstond er leven.

Dagen waren vroger ook goed te bepalen, de Schrift laat zien dat een gad bestaat uit opkomst zon, ondergang zon, opkomst maan en ondergang maan. Dus wanneer de zon opkomt en na de cyclus weer opkomt geeft aan dat een dag verstreken is. Precies zoals G'd het in Zijn Schepping voorbestemd heeft met zon en maan en het draaien van de aarde om haar as.

Hiermee zeg je dus dat wetenschappelijke inzichten onwaar zijn als ze niet overeenkomen met wat er in de bijbel staat. Maar de aarde draait toch echt om de zon en niet andersom. Hoe letterlijk neem je Jozua 10: 12-14? Wat m.i. pleit vóór de wetenschap en tegen statische uitspraken als 'het staat zo in de bijbel dus is het waar' is dat de wetenschap e.e.a. herziet als iets niet waar blijkt te zijn.

12 Toen sprak Jozua tot de HEERE op de dag dat de HEERE de Amorieten aan de Israëlieten overgaf, en hij zei voor de ogen van Israël: Zon, sta stil in Gibeon, en maan, in het dal van Ajalon!
13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het Boek van de Oprechte? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag.
14 En er is geen dag geweest als deze, daarvoor niet en ook daarna niet, waarop de HEERE de stem van een mens zó verhoorde. De HEERE streed immers voor Israël.

Zoals het er staat woordelijk:
Jozua had meer tijd nodig voor de strijd van het uitverkoren Volk Israel en G'd verhoorde Jozua's gebed onmiddelijk en zette dus de aarde stil.
Jozua wist het misschien niet dat de aarde draaide en bad naar hetgeen Israel nodig had, G'd regelde het door de aarde stil te zetten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:

Zo is dat, God zei dat er licht moest zijn en het geschiedde zo. In dat “zeggen” kan je ver gaan als je kijkt op welke frequenties onze creatie danst. God is de almachtige en heeft veel gelijktijdig geschapen in vormen van triniteiten waaruit God later leven schiep. Zijn signatuur is alom aanwezig en dat mogen waarnemen geeft mij een extase die geen aardse rush invullen kan. 

Correct. En, in dat opzicht is het van groot belang te begrijpen dat alleen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest eeuwig zijn. Al het andere is geschapen!

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

We kunnen dus NIET spreken over een "tijd" voor het begin. God zegt "IK BEN", dezelfde woorden die Jezus spreekt (omdat Jezus God is). Op vragen als "waar was Jezus voor de Schepping?", "wat was er voor de schepping?", enz. kan slechts geantwoord worden "De Drie-ene God IS", en deze God heeft de hemel, de aarde, de zee en alles daarin, zichtbaar en onzichtbaar, gemaakt. De meest briljante zaken zijn vaak uiterst simpel!

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:

...

Overigens geloof ik dat sterren miljoenen lichtjaren van ons verwijderd zijn. Echter, een lichtjaar is een AFSTAND, en heeft NIKS met TIJD te maken. Begrijp je dat? Omdat we ze ZIEN betekent niet dat ze miljoenen jaren geleden geschapen zijn. In de eerste plaats limiteer je God en in de tweede plaats ga je uit van een constante lichtsnelheid. En, of die aanname terecht is, weten we niet!

...

Afstand heeft altijd met tijd te maken. Als je bijv. boodschappen gaat doen dan moet je een bepaalde afstand afleggen. En dat duurt altijd een bepaalde gerelateerde tijd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtetijd

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid