Spring naar bijdragen

Israël 2018


Aanbevolen berichten

14 minuten geleden zei Fritsie:

Heerlijk dat je deze "vervangingstheologie" zomaar vanuit de Bijbel kunt citeren, inclusief de teksten.

Jammer alleen dat er bijkomende schade is dat je God voor leugenaar moet uitmaken. Maar daar heb je blijkbaar geen moeite mee.

Alles voor jouw geloofsovertuiging !!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 279
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Wat een ongelofelijke onuitgesproken hoeveelheid haat weet jij in een paar berichtjes te proppen; ik ben werkelijk overrompeld door de vijandige toonzetting van alle reacties van jou op elk bericht wa

1. De joodse godsdienst is nooit exclusief geweest. We weten dat bij de uittocht uit Egypte ook veel andere slaven(volkjes) en zelfs Egyptenaren mee gingen. Bij Sinai zijn er slechts een handjevol hun

Zo, dat is een gewaagd standpunt.  Was het niet Paulus die zei dat de christenen "als wilde tak" geënt zijn in de wijnstok? En maakte hij daarbij niet de kanttekening dat je het nooit in je hoofd

7 uur geleden zei Fritsie:

Zoals Hij in 1Kon.19:18/Rm.11:4  ‘zeven duizend’ deed overblijven, zo is de Gemeente van Jezus Christus door de eeuwen heen altijd blijven bestaan en met haar leden heeft de Allerhoogste Zijn verbond kunnen houden; Zij zijn die uitverkorenen uit Rom.11:7, zij zijn immers het ware zaad van Abraham (Gal.3:16), zij zijn immers de enige waarachtige Joden (Rom.2:29), en zij is het waarlijke Israël Gods! (Rom.9:5)

Even verderop in Romeinen 11:25

Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

Nu ben ik wel benieuwd naar jou uitleg omtrent het woordje "totdat." Ik ben het met je eens dat de enige weg tot heil Jezus Christus is en dat dit ook opgaat voor de joden. Neemt niet weg dat er een tijd zou kunnen komen waarin Israël weer hersteld wordt van deze verharding.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 5-10-2018 om 02:54 zei Levi:

Was het niet Paulus die zei dat de christenen "als wilde tak" geënt zijn in de wijnstok? En maakte hij daarbij niet de kanttekening dat je het nooit in je hoofd moet halen om jezelf als christen die er dus eigenlijk "bijgevoegd" is jezelf verheven te voelen boven de natuurlijke takken? 

Klopt, met name als waarschuwing voor nieuwe, heidense bekeerlingen. Maar hij schrijft ook dat er geen onderscheid meer is tussen Jood en Griek, dat Christus die scheidsmuur heeft neergehaald en van de twee één gemaakt heeft.
De godsdienst is dus niet langer exclusief joods, maar heeft wel haar wortels daarin liggen, alleen al omdat de Messias daaruit voortgekomen is. Zij is universeel en door Christus kan iedereen tot God komen.

Op 5-10-2018 om 02:54 zei Levi:

En als de rol van joden uitgespeeld zou zijn, waarom sluit de Allerhoogste dan een eeuwig verbond met hen? Bij de berg Sinai sluit Hij dat verbond en - als Hij altijd bestaat, moet ook dat volk altijd bestaan. Anders is het een raar of ongelijk verbond. En hoezeer het joodse volk ook naar het leven gestaan is, zijn land onder de voet gelopen, de inwoners verbannen, de godsdienst verboden, en zelfs bijna tweeduizend jaar in de diaspora (en niet in de laatste plaats door christenen) vervolgd - met regelmatig de dood tot gevolg - is, bestaat het volk nog steeds.
[...]
Alle pogingen van 'de tegenstander' hebben niet tot de ondergang van het joodse volk kunnen leiden. Zou dat wellicht komen omdat de Beschermer van Israël die niet sluimert of slaapt een verbond met het volk heeft? En als dat zo is, hoe kun je dan beweren dat ze "geen enkele rol" meer spelen? En hoe wordt het werk van de Eeuwige door dat volk belemmerd? Heeft hij dan een verkeerde keuze gemaakt, toen hij zijn verbond met hen sloot? 

Allereerst moet wel gezegd worden dat volgens het OT het Joodse volk haar land ook met veel geweld heeft veroverd, hele steden plunderde en platbrandde, vrouwen als krijgsgevangenen ontvoerde en zelfs opgedragen werd om Kanaänitische baby's te vermoorden. Ook zij kent dus haar geschiedenis van oorlogen, net zoals elke grote godsdienst van onze voorvaderen die kent.
Ik kan me zo voorstellen dat de Kanaänieten destijds hetzelfde gevoeld moeten hebben als de joden ten tijde van de polgroms.
En ook nu is er kritiek op Israël vanwege haar strijd tegen de Palestijnen en haar kolonisatiebeleid. Mag je van vinden wat je wil, maar het geeft enkel aan dat het Joodse volk niet enkel aan de kant van de vervolgden heeft gestaan en kritiek op haar niet altijd onterecht hoeft te zijn.

Wat je verder zegt over het volk, kun je dan ook over de Kerk zeggen. Ondanks de verschrikkelijke zonden die de Kerk begaan heeft en begaat en de zonden waaronder zij zucht, ondanks alle aanvallen, vervolgingen en haat, bestaat ook zij nog steeds, tezamen met het joodse volk.
Je geeft aan dat het ene volk na het andere "verslagen" zou zijn door of vanwege Israël, van de Kanaänieten tot de Romeinen, maar de Kerk is er nog steeds. De Kerk, die ook een vrij complexe, ingewikkelde relatie met het jodendom heeft gehad. En het lijkt er heel sterk op dat zij ook wel zal blijven.
Je zou dit dan dus óók als aanwijzing kunnen zien dat God met de Kerk een uniek plan heeft, net zoals Hij dat met Israël heeft. En dat Gods heil in deze wereld dus werkelijk niet uitsluitend voorbestemd is voor de joden, maar voor alle volkeren die Hem willen beminnen. Iets waar het OT ook al naar hint.

Ik zie dan ook bijzondere overeenkomsten tussen Israël en de Kerk. In beiden zie je een volk dat haar oorlogen gevoerd heeft om haar plaats op het wereldtoneel te vestigen. Een volk waarbinnen vele zonden gepleegd zijn, een volk dat God niet altijd even trouw heeft gediend, een volk dat ook lijden en vervolging heeft moeten doorstaan en een volk dat uitziet naar de verlossing.
Maar ook een volk waarvan God zegt dat zij bij Hém hoort, dat Hij haar zonden zal vergeven en haar tegen het kwaad zal beschermen, dat Hij haar zal verlossen van de dood en de vergankelijkheid, dat het volk eeuwig zal blijven bestaan.
We kunnen misschien niet altijd mét elkaar, maar ook niet zónder elkaar. Ik denk dat Kerk en Israël, Griek en Jood, door deze geschiedenis, al ruzieënd en vergevend, al vechtend en verzoenend, toch op één of andere wijze met elkaar verbonden zullen blijven.
En zijn het niet juist degenen die het meest op elkaar lijken, die soms het felst met elkaar lopen te ruzieën?
Ik geloof daarom ook dat als de Messias komt, volgens jullie voor de eerste keer en volgens ons voor de tweede keer, het dan niet enkel een tijd van oordeel zal zijn, maar juist ook een tijd van verzoening, van vrede. Tussen álle volkeren, Jood of Griek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

En dat Gods heil in deze wereld dus werkelijk niet uitsluitend voorbestemd is voor de joden, maar voor alle volkeren die Hem willen beminnen. Iets waar het OT ook al naar hint.

Die hint in de tenach heeft wel een heel andere vorm dan die van het NT.

De tenach geeft aan dat alle knie zich zal buigen, niet alleen de volken die Hem willen beminnen. Het is echt een heel andere wijze en een heel andere uitkomst.

 

bewerkt door HJW
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei HJW:

Die hint in de tenach heeft wel een heel andere vorm dan die van het NT.

Nee.

 

9 minuten geleden zei HJW:

De tenach geeft aan dat alle knie zich zal buigen, niet alleen de volken die Hem willen beminnen. Het is echt een heel andere wijze en een heel andere uitkomst.

Vrijwillig of gedwongen? Wat is jouw verwachting hieromtrent?

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Willempie:

Nee.

 

Vrijwillig of gedwongen? Wat is jouw verwachting hieromtrent?

Ja, de hint is heel anders. In het jodendom ziet men zichzelf als wegbereider voor het komende Koninkrijk van God op aarde, dat is hun bijzondere rol. De anderen hoeven geen jood te worden om deel uit te gaan maken van dat koninkrijk (vergelijk het met de fundamenteel andere uitgangspositie binnen het christendom, waar het aanhangen van de juiste godsdienst een voorwaarde is).

Als het koninkrijk dan komt, dan zal iedereen in gaan zien dat de God van Israel de enige ware God is en daarom zal iedere knie zich buigen. Het gaat daar niet over de eeuwige vernietiging van mensen danwel het eeuwig laten lijden in de hel. Of het buigen gedwongen of vrijwillig is, maakt in deze niet uit.

Het jodendom is fundamenteel anders.

 

bewerkt door HJW
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-9-2018 om 22:39 zei Gaitema:

Is het Israël van nu Bijbels gezien het beloofde land? 

Nee. Het is een soort van 'seculier' land met grenzen die op bepaalde plaatsen niet overeen komen met de bijbelse grenzen. Ze hebben ook macht over gebieden die in Bijbelse tijd nooit van hun geweest zijn. 

Op een meer theologisch aspect: 
A. Israël was het beloofde land ook onder de regering. van anderen. Eigenlijk beschrijft het grootste deel van de Bijbel eigenlijk andere machthebbers: Kananieten, babiloniers, Assyriers, Romeinen en als je de goede bijbel hebt de Grieken (of beter gezegd de Macedoniërs). 

B. Kwam eindelijk de voorspelde messias, begon die over een hemels Jeruzalem te praten. Nee, die nam niet de wapenen op en dat kwam hem duur te staan.

Het volk Israël is uitverkoren. Ze bracht de messias voort en is de wegbereider van het heil. Maar niet via een stom stukje grond. En humanistisch gezien gun ik ze het besten en zelfs een eigen land, maar niet op deze manier. De staat Israël doet dingen (of knijpt een oogje toe) waarvan ik vind dat in het verleden Joden op een dergelijke manier onrecht is aangedaan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Olorin:

Nee. Het is een soort van 'seculier' land met grenzen die op bepaalde plaatsen niet overeen komen met de bijbelse grenzen. Ze hebben ook macht over gebieden die in Bijbelse tijd nooit van hun geweest zijn. 

Op een meer theologisch aspect: 
A. Israël was het beloofde land ook onder de regering. van anderen. Eigenlijk beschrijft het grootste deel van de Bijbel eigenlijk andere machthebbers: Kananieten, babiloniers, Assyriers, Romeinen en als je de goede bijbel hebt de Grieken (of beter gezegd de Macedoniërs). 

B. Kwam eindelijk de voorspelde messias, begon die over een hemels Jeruzalem te praten. Nee, die nam niet de wapenen op en dat kwam hem duur te staan.

Het volk Israël is uitverkoren. Ze bracht de messias voort en is de wegbereider van het heil. Maar niet via een stom stukje grond. En humanistisch gezien gun ik ze het besten en zelfs een eigen land, maar niet op deze manier. De staat Israël doet dingen (of knijpt een oogje toe) waarvan ik vind dat in het verleden Joden op een dergelijke manier onrecht is aangedaan. 

Ik snap je, maar bijbels gezien werd wel geprofeteerd dat de Joden terug zouden keren naar hun land toch?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Olorin:

En humanistisch gezien gun ik ze het besten en zelfs een eigen land, maar niet op deze manier. De staat Israël doet dingen (of knijpt een oogje toe) waarvan ik vind dat in het verleden Joden op een dergelijke manier onrecht is aangedaan. 

Gedekt door het schuldgevoel van de christenen en een gevoel van verwantschap van de westerse landen, halen ze dingen uit die we van geen enkel ander land zouden aanvaarden.

Ik heb vaak gehoord  als reactie op de tweede wereldoorlog "Dit nooit meer". Dat kan niet een "Dit nooit meer, tenzij ..." worden. Dat slaat nergens op. Toch is dat wel de lijfspreuk van politici. Dat moet anders.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-10-2018 om 17:54 zei HJW:

Ja, de hint is heel anders. In het jodendom ziet men zichzelf als wegbereider voor het komende Koninkrijk van God op aarde, dat is hun bijzondere rol.

De rol van het jodendom binnen het heilsplan van God is volkomen uitgespeeld. (Mt.21:43)

Op 7-10-2018 om 17:54 zei HJW:

De anderen hoeven geen jood te worden om deel uit te gaan maken van dat koninkrijk (vergelijk het met de fundamenteel andere uitgangspositie binnen het christendom, waar het aanhangen van de juiste godsdienst een voorwaarde is).

Een ieder die niet waarlijk Jood wordt volgens het Evangelie van Jezus Christus,  door Paulus uitgelegd in Rm.2:28-29, kan nooit het Koninkrijk Gods binnengaan!

Op 7-10-2018 om 17:54 zei HJW:

Het jodendom is fundamenteel anders.

Inderdaad, net als bv. het boedisme en de islam, en alle andere afgodendiensten; het kan allemaal in de kliko!

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Fritsie:

Inderdaad, net als bv. het boedisme en de islam, en alle andere afgodendiensten; het kan allemaal in de kliko!

Ziedaar het begin van alle godsdienstoorlogen.
Een vreedzame samenleving begint met elkaar niet naar de kliko te wensen. 
Heb uw naaste lief. als je die vergeet, vergeet dan alles maar.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ziedaar het begin van alle godsdienstoorlogen.
Een vreedzame samenleving begint met elkaar niet naar de kliko te wensen. 
Heb uw naaste lief. als je die vergeet, vergeet dan alles maar.

Sektariers hebben een beperkte blik. Die zijn alleen de mensen die net zo denken als zij als hun naaste.

Onverdraagzaamheid en superioriteisgevoelens zijn nog wel het grootste euvel op deze aarde. Het zijn gezwellen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Fritsie:

Het judaïsme is mijn naaste niet.

Ik geloof dat het weer eens tijd is voor een lesje Vaderlandsche Taal.
Naaste betekent in het Nederlands volgens Van Dale 'medemens'.
Jij bepaalt niet wie je medemens is, dat overkomt je.
Een religie kan dus niet worden gezien als 'naaste'.

Wat je doet is een complete groep uit de samenleving uitsluiten vanwege hun religie.
Dat is discriminatie.
Ik ben blij dat ik niet zo'n negatieve instelling heb.
Mensen als jij zouden tegen zichzelf moeten worden beschermd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-10-2018 om 02:43 zei Gaitema:

Ik snap je, maar bijbels gezien werd wel geprofeteerd dat de Joden terug zouden keren naar hun land toch?

En ze zijn er. 

1. Maar terugkeer bevat geen legitimatie van een staat, al dan niet de huidige. (Ongeacht mijn opvattingen, die heb ik namelijk wel. Ik ben voor een twee staten oplossing. Maar ik wil het niet theologiseren.)
2. Profetie an sich omhelst geen rechtvaardiging of stimulans het te bevorderen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-10-2018 om 10:59 zei Fritsie:

Nee, dat heeft Paulus inderdaad beslist niet zo gezegd. Hij heeft het in Rom.11 niet over een wijnstok maar over de ‘goede Olijfboom’, waarmee hij niet het Joodse MO volk maar specifiek de Heer Jezus Christus aanduidde. De profeet Jesaja profeteerde: ‘Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.’ (Js.11:1) De gehele verdorven stam werd afgehouwen en prijsgegeven, maar het ‘Rijsje’ de ‘Scheut’ Jezus Christus, kwam naast de stam direct vanuit de wortel op!
Omdat binnen het Judaïsme voor Jezus Christus geen plaats was en Hij volstrekt niet paste in het Joodse godsdienstige denken, werd dit religieuze slavenvolk door de Heer Jezus losgelaten en prijsgegeven! De vervloeking van de vijgeboom uit Mattheus 21 staat symbool voor de godsdienstigheid van het Oude Verbondsvolk, aan wiens dode plichtenreligie geen enkele vrucht meer zal komen tot in eeuwigheid! (vs19)
De Meester sprak daarom: ‘Ziet, uw huis wordt u woest gelaten.’ (Mt.23:38) Op die woorden is de Heer nimmer teruggekomen en zo rond 70 AD werd de Joodse tempel door Romeinse soldaten verwoest. In Mt.21:43 geeft Hij onomwonden aan: ‘Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.’ Door de prediking van Zijn Evangelie van het Koninkrijk Gods, zou er een volk van wedergeboren mensen ontstaan die gedoopt met de Heilige Geest de vruchten van het Koninkrijk wel opbrengen, dat volk betreft de Gemeente van Jezus. Zoals Hij in 1Kon.19:18/Rm.11:4  ‘zeven duizend’ deed overblijven, zo is de Gemeente van Jezus Christus door de eeuwen heen altijd blijven bestaan en met haar leden heeft de Allerhoogste Zijn verbond kunnen houden; Zij zijn die uitverkorenen uit Rom.11:7, zij zijn immers het ware zaad van Abraham (Gal.3:16), zij zijn immers de enige waarachtige Joden (Rom.2:29), en zij is het waarlijke Israël Gods! (Rom.9:5)

Grappig dat je Romeinen 11 aanhaalt en vervolgens direct korte metten maakt met Israël als volk. Terwijl dat hoofdstuk toch echt begint met: "heeft G'd zijn volk soms verstoten? Beslist niet."

En terwijl dat er zo duidelijk staat, kom jij met allerlei gedachtengangen waarom het wel zo zou zijn. Dat de vijgenboom vervloekt wordt is inderdaad letterlijk in de tekst te vinden, maar je laat achterwege dat Jesjoea ook over de vijgenboom zegt dat deze weer tot bloei zal komen. Wanneer hij over de dingen voorafgaand aan zijn komst spreekt vragen zijn leerlingen wanneer dat allemaal zal gebeuren. Dan zegt hij om op de vijgenboom te letten. Wanneer die weer zal uitlopen, is de zomer in aantocht. 

En je moet wel consequent zijn, Fritsie. Als je de vijgenboom in de ene tekst symbool wil laten staan voor het joodse volk, dan moet je dat ook doen in de andere tekst. En de laatstgenoemde tekst is er dan een voorbeeld van dat de rol van het joodse volk helemaal niet uitgespeeld is, maar dat het voorafgaand aan de komst van de messiach zal uitlopen en opbloeien. 

En terwijl de profeet Jeshajahoe alleen maar over de vader van David spreekt, maak jij daar maar even gemakshalve het hele joodse volk van, wat je tot verdorven stam bestempeld. 

Galaten 3 zegt aan het einde dat christenen volgens de belofte erfgenamen zijn van Avraham. Zegt het ook dat joden dat niet zijn? 

En na Romeinen 2:29, volgt 3: "Wat hebben joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? Zeer zeker, en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de joden aan wie G'd zijn woord heeft toevertrouwd." Enzovoort. Alhoewel Paulus in iedere zin de nieuwe gelovigen (christenen) in alles gelijkstelt aan de joden, doet hij nergens de joden af als ondermaats volkje wiens rol uitgespeeld is, zoals jij wel wanhopig lijkt te bepleiten. Sterker nog, hier schetst hij dat het besneden zijn zelfs al "zeer zeker, en in ieder opzicht" nut heeft. 

En dan nog je fantastische openingszin, waarin je triomfantelijk mij verbeterd over het soort boom waarover gesproken wordt. Behalve dat detail interpreteer je vervolgens alles naar eigen smaak. De opgevoerde redenatie lijkt een beetje op de verbastering van de Maggie reclame: Een beetje van mezelf, en een beetje van de bijbel... 

Letterlijk zegt de tekst: (17) En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en u mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, (18) dan moet zich niet boven de takken verheffen. 

Dit illustreert maar eens temeer dat een negatieve kijk of houding ten opzichte van het joodse volk niet bepaald door Paulus voorgestaan wordt. En jouw redenatie staat daar haaks op. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-10-2018 om 20:34 zei Levi:

En terwijl dat er zo duidelijk staat, kom jij met allerlei gedachtengangen waarom het wel zo zou zijn. Dat de vijgenboom vervloekt wordt is inderdaad letterlijk in de tekst te vinden, maar je laat achterwege dat Jesjoea ook over de vijgenboom zegt dat deze weer tot bloei zal komen.

U kunt niet de woorden van de Heer Jezus terugdraaien omdat ze u niet bevallen! Hij heeft duidelijk gezegd 'Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid!', eeuwig is voor God eeuwig. Het komt dus met de OT Joodse plichtenreligie en het judaïsme definitief nooit meer tot ‘vrucht dragen’.
 

Op 16-10-2018 om 20:34 zei Levi:

En de laatstgenoemde tekst is er dan een voorbeeld van dat de rol van het joodse volk helemaal niet uitgespeeld is, maar dat het voorafgaand aan de komst van de messiach zal uitlopen en opbloeien. 

De rol van het joodse volk binnen de heilsweg van God is, buiten de Gemeente van Jezus Christus om, definitief uitgespeeld! En indien een Jood deel krijgt aan de Gemeente van Jezus Christus, is hij geen Jood meer maar Christen of zo u wilt volgens Rm.2:28,29, dan pas echt Jood geworden volgens de eis van God.  

 

Op 16-10-2018 om 20:34 zei Levi:

Galaten 3 zegt aan het einde dat christenen volgens de belofte erfgenamen zijn van Avraham. Zegt het ook dat joden dat niet zijn? 

Precies dat zegt Gal.3. Of u bent een christen, of u bent het niet, dat is het enige criterium. Als u wilt vasthouden aan een Joodse etniciteit boven het christen zijn, gaat u altijd tegen de leer van Paulus in, want hij geeft duidelijk aan dat binnen de Gemeente van Jezus Christus noch Jood, Griek of heiden bestaat!

 

Op 16-10-2018 om 20:34 zei Levi:

En na Romeinen 2:29, volgt 3: "Wat hebben joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? Zeer zeker, en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de joden aan wie G'd zijn woord heeft toevertrouwd.

De Joden konden dus in tegenstelling tot de heidenen voortdurend in de Schriften lezen, dat de Messias komen zou. Maar als de Messias Jezus Christus dan daadwerkelijk tot hen gekomen is, wijzen zij Hem vervolgens af! Dan kan dus ook de Tenach, de Talmoed, of mazzeltov, hen verder niet meer redden! Buiten de Gemeente van Jezus Christus is er geen behoud en geen verbond met God.
 

Op 16-10-2018 om 20:34 zei Levi:

Sterker nog, hier schetst hij dat het besneden zijn zelfs al "zeer zeker, en in ieder opzicht" nut heeft. 

Wat een on-Bijbelse dwaling verkondigt u hier! In Gal.5:2 geeft Paulus in niet mis te verstane woorden aan: ‘Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.’

 

Op 16-10-2018 om 20:34 zei Levi:

Letterlijk zegt de tekst: (17) En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en u mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, (18) dan moet zich niet boven de takken verheffen. 

Daar voel ik mij bijzonder door bevestigd! Want alle takken, ‘uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie’, die ingeënt zijn geworden in de edele Olijfboom Jezus Christus, zijn per definitie verheven boven al die uitgehakte ongelovige Joodse takken, die liggen immers reeds ter verderving op de grond!

 

modbreak Trajecto: Meer respect voor een joodse visie, graag. Het zoeken van confrontatie is geen doel van dit forum.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Broeders,

Vandaag de dag komen steeds meer joden toch geloof in Jezus. Sommigen zien Hem net als sommige moslims in dromen. Jezus is de koning over een ieder die Hem als koning erkent. Laten we daar voor bidden. Mooi is het als vele joden Jezus leren kennen :)

en ik geloof ook dat het voor God niet uitmaakt wat je bent. Als je maar in Hem bent :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fritsie:

U kunt niet de woorden van de Heer Jezus terugdraaien omdat ze u niet bevallen! Hij heeft duidelijk gezegd 'Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid!', eeuwig is voor God eeuwig. Het komt dus met de OT Joodse plichtenreligie en het judaïsme definitief nooit meer tot ‘vrucht dragen’. (1)
 

De rol van het joodse volk binnen de heilsweg van God is, buiten de Gemeente van Jezus Christus om, definitief uitgespeeld! En indien een Jood deel krijgt aan de Gemeente van Jezus Christus, is hij geen Jood meer maar Christen of zo u wilt volgens Rm.2:28,29, dan pas echt Jood geworden volgens de eis van God.  (2)

 

Precies dat zegt Gal.3. Of u bent een christen, of u bent het niet, dat is het enige criterium. Als u wilt vasthouden aan een Joodse etniciteit boven het christen zijn, gaat u altijd tegen de leer van Paulus in, want hij geeft duidelijk aan dat binnen de Gemeente van Jezus Christus noch Jood, Griek of heiden bestaat! (3)

 

De Joden konden dus in tegenstelling tot de heidenen voortdurend in de Schriften lezen, dat de Messias komen zou. Maar als de Messias Jezus Christus dan daadwerkelijk tot hen gekomen is, wijzen zij Hem vervolgens af! Dan kan dus ook de Tenach, de Talmoed, of mazzeltov, hen verder niet meer redden! Buiten de Gemeente van Jezus Christus is er geen behoud en geen verbond met God. (4)
 

Wat een on-Bijbelse dwaling verkondigt u hier! In Gal.5:2 geeft Paulus in niet mis te verstane woorden aan: ‘Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.’ (5)

 

Daar voel ik mij bijzonder door bevestigd! Want alle takken, ‘uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie’, die ingeënt zijn geworden in de edele Olijfboom Jezus Christus, zijn per definitie verheven boven al die uitgehakte ongelovige Joodse takken, die liggen immers reeds ter verderving op de grond! (6)

Wat een ongelofelijke onuitgesproken hoeveelheid haat weet jij in een paar berichtjes te proppen; ik ben werkelijk overrompeld door de vijandige toonzetting van alle reacties van jou op elk bericht wat ik hier geplaatst heb. En terwijl ik volgens mij niet meer doe dan teksten aandragen die tot nadenken stemmen of gangbare visies van de religie waaruit het christendom is voortgekomen aanreik, krijg ik een verwijzing naar de kliko van jou als antwoord. Wellicht moet je dan je aanwezigheid op een forum heroverwegen. Een (discussie)forum is er namelijk voor om verschillende meningen en visies aan te dragen, zodat je wellicht tot een meer volledig inzicht komt of in het andere geval, meer helder voor jezelf hebt waarom jou argumenten toch echt wel hout snijden en waarom de visie die jij aanhangt de juste is. Wanneer je alleen maar met oogkleppen op een visie verkondigt en die als enige waarheid de wereld in wil sturen, dan ben je beter af met een ingezonden brief in de krant of je eigen blog die voor reacties gesloten is. 

1. Kennelijk komt Jesjoea zelf op zijn woorden terug, zoals jij het pleegt te zeggen. Ik gaf een tekstverwijzing waarin hij over het uitlopen van de vijgenboom spreekt. 

2. Dat is het hele punt waarin ik in eerste instantie reageerde en waarvan ik aangeef dat er teksten zijn die erop wijzen dat de rol van het joodse volk helemaal niet is uitgespeeld. Het voorgaande over de vijgenboom is daar een voorbeeld van. Maar te denken valt ook aan de profetieën die in de afgelopen jaren waarheid werden, over Israel dat terug zou keren naar zijn land en dat Jeruzalem een struikelblok zou worden voor alle volken. 

3. Hier spreek je zo ongeveer jezelf tegen, als je zegt dat je alleen maar christen kan zijn en anders niets, terwijl je op andere plaatsen weer zegt dat christenen de ware joden zijn. Volgens mij komt het erop neer dat in Avraham alle volken van de wereld kinderen van g'd kunnen worden. Wat dat met een uitgespeelde rol van het joodse volk doet zie ik niet.

4. Zoals je mij erop wijst dat je woorden niet kan terugdraaien omdat ze je niet bevallen, kan ik jou erop wijzen dat bij Sinai g'd een eeuwig verbond sloot met zijn volk Israel. En ik snap dat je mij vervolgens gaat zeggen dat aan dit verbond voorwaarden zijn verbonden en dat er regelmatig staat "als je je aan mijn verbond houd..." en zo verder, maar in Deuteronomium 28 staat duidelijk dat het wel of niet naleven van de voorwaarden zal resulteren in een zegen of een vloek. En dus zeker niet in een verbreking van het verbond. En dat zou ook niet kunnen (en al helemaal niet volgens jou), want dan zouden de woorden van de Eeuwige terug gedraaid worden. Dus het eeuwige verbond dat hij sloot met Israel, bestaat nog steeds. En daarmee bestaat de rol die Israel speelt ook nog steeds. 

5. Ik citeer Paulus, jij citeert Paulus. Het enige wat ik uit onze beide citaten afleid is dat de apostel zichzelf kennelijk tegenspreekt. Dat lijkt me mooi voer voor een nieuw topic. 

6. Hier sla je de waarschuwing van Paulus om je niet te verheffen willens en wetens in de lucht. En dat terwijl je het joodse volk er een moment geleden nog van beschuldigt dat zij continu in de schiften konden lezen en als het puntje bij paaltje kwam, zij die links lieten liggen. Dus de dingen die je anderen verwijt, maak je jezelf schuldig aan. 

 

Wat je doet, met je verbale agressie, zeggen dat de ongelovige joodse takken al op de grond liggen en de joodse religie tot deceptie en een grote ellende bestempelen komt op mij behoorlijk als pure haat over. Ik heb geen idee wat ik je heb aangedaan om zo tegen mij van leer te trekken, maar de naastenliefde die christenen zeggen voor te staan kan ik hier niet echt in ontdekken. Met het verleiden van joden tot jaloezie (Romeinen 10 en 11) kom je op deze manier ook niet echt ver. Ik zeg het maar even als stof tot nadenken. Zelf ga ik nadenken of ik nog op je reacties ga reageren als ze weer zo verbaal agressief zijn als wat je tot nu toe gedaan hebt. Want dan verwordt het forum om een gezonde discussie te voeren meer tot een plaats om ten koste van alles je gelijk te krijgen. En ik denk dat ik daarvoor pas. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Levi:

Wat een ongelofelijke onuitgesproken hoeveelheid haat weet jij in een paar berichtjes te proppen; ik ben werkelijk overrompeld door de vijandige toonzetting van alle reacties van jou op elk bericht wat ik hier geplaatst heb. En terwijl ik volgens mij niet meer doe dan teksten aandragen die tot nadenken stemmen of gangbare visies van de religie waaruit het christendom is voortgekomen aanreik, krijg ik een verwijzing naar de kliko van jou als antwoord. Wellicht moet je dan je aanwezigheid op een forum heroverwegen. Een (discussie)forum is er namelijk voor om verschillende meningen en visies aan te dragen, zodat je wellicht tot een meer volledig inzicht komt of in het andere geval, meer helder voor jezelf hebt waarom jou argumenten toch echt wel hout snijden en waarom de visie die jij aanhangt de juste is. Wanneer je alleen maar met oogkleppen op een visie verkondigt en die als enige waarheid de wereld in wil sturen, dan ben je beter af met een ingezonden brief in de krant of je eigen blog die voor reacties gesloten is. 

1. Kennelijk komt Jesjoea zelf op zijn woorden terug, zoals jij het pleegt te zeggen. Ik gaf een tekstverwijzing waarin hij over het uitlopen van de vijgenboom spreekt. 

2. Dat is het hele punt waarin ik in eerste instantie reageerde en waarvan ik aangeef dat er teksten zijn die erop wijzen dat de rol van het joodse volk helemaal niet is uitgespeeld. Het voorgaande over de vijgenboom is daar een voorbeeld van. Maar te denken valt ook aan de profetieën die in de afgelopen jaren waarheid werden, over Israel dat terug zou keren naar zijn land en dat Jeruzalem een struikelblok zou worden voor alle volken. 

3. Hier spreek je zo ongeveer jezelf tegen, als je zegt dat je alleen maar christen kan zijn en anders niets, terwijl je op andere plaatsen weer zegt dat christenen de ware joden zijn. Volgens mij komt het erop neer dat in Avraham alle volken van de wereld kinderen van g'd kunnen worden. Wat dat met een uitgespeelde rol van het joodse volk doet zie ik niet.

4. Zoals je mij erop wijst dat je woorden niet kan terugdraaien omdat ze je niet bevallen, kan ik jou erop wijzen dat bij Sinai g'd een eeuwig verbond sloot met zijn volk Israel. En ik snap dat je mij vervolgens gaat zeggen dat aan dit verbond voorwaarden zijn verbonden en dat er regelmatig staat "als je je aan mijn verbond houd..." en zo verder, maar in Deuteronomium 28 staat duidelijk dat het wel of niet naleven van de voorwaarden zal resulteren in een zegen of een vloek. En dus zeker niet in een verbreking van het verbond. En dat zou ook niet kunnen (en al helemaal niet volgens jou), want dan zouden de woorden van de Eeuwige terug gedraaid worden. Dus het eeuwige verbond dat hij sloot met Israel, bestaat nog steeds. En daarmee bestaat de rol die Israel speelt ook nog steeds. 

5. Ik citeer Paulus, jij citeert Paulus. Het enige wat ik uit onze beide citaten afleid is dat de apostel zichzelf kennelijk tegenspreekt. Dat lijkt me mooi voer voor een nieuw topic. 

6. Hier sla je de waarschuwing van Paulus om je niet te verheffen willens en wetens in de lucht. En dat terwijl je het joodse volk er een moment geleden nog van beschuldigt dat zij continu in de schiften konden lezen en als het puntje bij paaltje kwam, zij die links lieten liggen. Dus de dingen die je anderen verwijt, maak je jezelf schuldig aan. 

 

Wat je doet, met je verbale agressie, zeggen dat de ongelovige joodse takken al op de grond liggen en de joodse religie tot deceptie en een grote ellende bestempelen komt op mij behoorlijk als pure haat over. Ik heb geen idee wat ik je heb aangedaan om zo tegen mij van leer te trekken, maar de naastenliefde die christenen zeggen voor te staan kan ik hier niet echt in ontdekken. Met het verleiden van joden tot jaloezie (Romeinen 10 en 11) kom je op deze manier ook niet echt ver. Ik zeg het maar even als stof tot nadenken. Zelf ga ik nadenken of ik nog op je reacties ga reageren als ze weer zo verbaal agressief zijn als wat je tot nu toe gedaan hebt. Want dan verwordt het forum om een gezonde discussie te voeren meer tot een plaats om ten koste van alles je gelijk te krijgen. En ik denk dat ik daarvoor pas. 

Ik voel enorme plaatsvervangende schaamte over de nog steeds sluimerende haat tegen het Joodse volk onder christenen. Het maakt dat ik me af en toe ongemakkelijk voel me een christen te noemen. Mijn diep gemeende excuses hiervoor en moge jij en jouw mensen rijkelijk gezegend worden. Maar dat komt helemaal goed! ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Fritsie:

Daar voel ik mij bijzonder door bevestigd! Want alle takken, ‘uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie’, die ingeënt zijn geworden in de edele Olijfboom Jezus Christus, zijn per definitie verheven boven al die uitgehakte ongelovige Joodse takken, die liggen immers reeds ter verderving op de grond!

Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeent worden. Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten. Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden? (Rom.11:19-24)

Ik zou voorzichtig zijn met je uitspraak in deze. Ook al liggen die takken op de grond, ze bevinden zich nog niet in de hel blijkbaar. God is bij machte ze weder te enten, dit op basis van het aannemen van Jezus Christus als Verlosser en Zaligmaker.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Willempie:

Ik voel enorme plaatsvervangende schaamte over de nog steeds sluimerende haat tegen het Joodse volk onder christenen. Het maakt dat ik me af en toe ongemakkelijk voel me een christen te noemen. Mijn diep gemeende excuses hiervoor en moge jij en jouw mensen rijkelijk gezegend worden. Maar dat komt helemaal goed! ?

Het is puur antisemitisch gif wat @Fritsiehier allemaal neerkalkt. En het is niet sluimerend, het is veel erger dan dat. Het is een walgelijke vertoning.

bewerkt door HJW
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Willempie:

Ik voel enorme plaatsvervangende schaamte over de nog steeds sluimerende haat tegen het Joodse volk onder christenen. Het maakt dat ik me af en toe ongemakkelijk voel me een christen te noemen. Mijn diep gemeende excuses hiervoor en moge jij en jouw mensen rijkelijk gezegend worden. Maar dat komt helemaal goed! ?

 

3 minuten geleden zei HJW:

Het is puur antisemitisch gif wat @Fritsiehier allemaal neerkalkt. En het is niet sluimerend, het is veel erger dan dat. Het is een walgelijke vertoning.

Overdrijven is ook een vak.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid