Spring naar bijdragen

Israël 2018


Aanbevolen berichten

1 minuut geleden zei HJW:

Is niets overdreven aan. Het enige overdrevene is het gif van Fritsie.

Daar heb jij geen moeite mee ?

Ik lees enig fanatisme, mij echter ook niet onbekend. Nergens lees ik dat Fritsie aanzet tot het doden van joden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 279
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Wat een ongelofelijke onuitgesproken hoeveelheid haat weet jij in een paar berichtjes te proppen; ik ben werkelijk overrompeld door de vijandige toonzetting van alle reacties van jou op elk bericht wa

1. De joodse godsdienst is nooit exclusief geweest. We weten dat bij de uittocht uit Egypte ook veel andere slaven(volkjes) en zelfs Egyptenaren mee gingen. Bij Sinai zijn er slechts een handjevol hun

Zo, dat is een gewaagd standpunt.  Was het niet Paulus die zei dat de christenen "als wilde tak" geënt zijn in de wijnstok? En maakte hij daarbij niet de kanttekening dat je het nooit in je hoofd

13 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik lees enig fanatisme, mij echter ook niet onbekend. Nergens lees ik dat Fritsie aanzet tot het doden van joden.

Ik zie blind fanatisme. Rucksichtslos.

Dat fanatisme jou niet onbekend is, is mij bekend.

Er wordt nergens gezegd dat Fritsie tot het doden van joden oproept. Je hoeft niet alles te ridiculiseren.

Antisemitisme is breder dan dat.

Het is en blijft gif wat hij spuit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik zou voorzichtig zijn met je uitspraak in deze. Ook al liggen die takken op de grond, ze bevinden zich nog niet in de hel blijkbaar. God is bij machte ze weder te enten, dit op basis van het aannemen van Jezus Christus als Verlosser en Zaligmaker. 

Maakt u zich vooral geen zorgen, ik weet wat ik doe.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Fritsie:

Maakt u zich vooral geen zorgen, ik weet wat ik doe.

Ik ben benieuwd. Ik deel je stelling niet en ben van mening dat God Zich nog steeds op een bijzondere manier met Israël bezig houdt. Daarmee beweer ik niet achter de religie te staan waarop men zalig probeert te worden. Ik geloof er gewoon geen biet van dat De Gemeente al bestaat sinds Adam.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-10-2018 om 09:14 zei Kaasjeskruid:

Ik ben benieuwd. Ik deel je stelling niet en ben van mening dat God Zich nog steeds op een bijzondere manier met Israël bezig houdt. Daarmee beweer ik niet achter de religie te staan waarop men zalig probeert te worden. Ik geloof er gewoon geen biet van dat De Gemeente al bestaat sinds Adam.

Gods Woord bestaat al sinds Adam. Met de geboorte van de Heer Jezus Christus nam Gods Woord vlees aan, leefde onder ons en begon Zijn Gemeente te bouwen. Wie in de Gemeente van Jezus Christus opgenomen wil worden is welkom, Jood, Griek, Moslim, heiden of anderszins: maar vanaf daar is men Christen, het oude telt voor niemand meer en heeft inherent geen enkele waarde of betekenis meer!

modbreak Trajecto: wat minder je eigen visie als waarheid verkondigen, graag. We zijn hier met mensen die een verschillende visie en uitleg aanhangen. Wanneer je bij je eigen visie met geen enkele aanwijzing neerschrijft dat het jouw visie is ontstaan er botsingen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fritsie:

Gods Woord bestaat al sinds Adam. Met de geboorte van de Heer Jezus Christus nam Gods Woord vlees aan, leefde onder ons en begon Zijn Gemeente te bouwen. Wie in de Gemeente van Jezus Christus opgenomen wil worden is welkom, Jood, Griek, Moslim, heiden of anderszins: maar vanaf daar is men Christen, het oude telt voor niemand meer en heeft inherent geen enkele waarde of betekenis meer!

Oude gebruiken en rituelen wellicht. Maar om daar nu Israël alleen mee te vergelijken...

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Fritsie:

Wie u naar mijn inschatting met Israël bedoelt, is Israël niet.

Het joodse volk als etnische groepering, dat is waar ik op doel.

Ik ben benieuwd naar jou kritiek op:

Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden? (Rom.11:24, SV)

Er lijkt hier toch sprake te zijn van enige voorrang. Althans zo lees ik het. Met name de woorden "hoeveel te meer" duiden hierop wat mij betreft.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Het joodse volk als etnische groepering, dat is waar ik op doel.

Ik ben benieuwd naar jou kritiek op:

Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom.

Er lijkt hier toch sprake te zijn van enige voorrang. Althans zo lees ik het. Met name de woorden "hoeveel te meer" duiden hierop wat mij betreft.

Sjors ik zit nog even aan de koffie en ga zo aan het werk, vind je het goed dat ik er vanmiddag (of morgen) een uitgebreid antwoord op geef?

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Het joodse volk als etnische groepering, dat is waar ik op doel.

Ik ben benieuwd naar jou kritiek op:

Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden? (Rom.11:24, SV)

Er lijkt hier toch sprake te zijn van enige voorrang.

In vers 24 van Rom.11 heeft mijn SV niet ‘tamme olijfboom’ maar ‘goeden olijfboom’, maar dit ter zijde. Zoals u zich afvroeg is er geen enkele sprake van “enige voorrang” voor het Joodse volk als etnische groepering, ten opzichte van de heidenen. Paulus is hier niet bezig een voorkeursbehandeling te omschrijven, maar hij schetst de achtergronden van mensen in de Gemeente van Rome, van zowel de gelovigen uit de heidenen alsook die van de gelovigen uit de Joden. Ten tijde van het Oude Verbond waren de heidenen ver van God verwijderd, onopgevoed, een ‘wilde olijfboom’.  Toen hadden de heidenen geen enkele hoop en waren ‘zonder God in de wereld’, zoals hij in Efeze 2:12 schrijft. Daarentegen waren de Joden het volk van God, hunner was ‘de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen’, zoals hij in hoofdstuk 9 had aangegeven. God was in tegenstelling tot de heidenen dit volk nabij en wilde hen door Zijn Woord (wet en profeten) opvoeden in de gerechtigheid, oftewel; Hij wilde hen allen als takken op de ‘goede Olijfboom’ bewaren.
Deze ongelijkheid tussen het verheven Joodse volk en de heidenvolken had bovendien tot gevolg dat de Joodse orthodoxie neerkeek op de heidenen omdat die de Thora niet kenden. De algemene Joodse opvatting was, ‘de schare, die de wet niet weet, is vervloekt.’ (Jh.7:49) Maar dan komt Paulus met de bijzondere conclusie, dat niet alleen de heidenen maar óók de Joden ondanks alle inspanningen van de Thora onder de vloek waren! (Gal.3:10) De wet had in geen enkel opzicht de Joden het volkomene kunnen brengen en was gebleken ongeschikt te zijn! (Heb.7:19)
Om aan de gerechtigheid Gods te kunnen voldoen was niet de wet op stenen tafelen bruikbaar, maar de wet van de Heiligen Geest, geschreven in de ‘tafelen des harten’. (2Cor.3:3) Niet Gods Woord dat steen werd, maar Gods Woord dat vlees werd, Jezus Christus zou het volkomene brengen! Om Gods veelkleurige wijsheid, Zijn plannen en Zijn beloften te vervullen, zou Hij voortaan uitsluitend nog Zijn Zoon Jezus Christus en Zijn Gemeente gebruiken. (2Cor.1:20) De edele Olijfboom was als Rijsje naast de oude ondeugdelijke stam direct vanuit de saprijke wortel opgeschoten. (Jes.11:1) Op Hem, Jezus Christus, zou er alleen plaats zijn voor hen die Hem als God aannemen en geloven in de verzoening en rechtvaardiging door Zijn bloed op Golgotha. Wie Jezus Christus niet als Heer wilde aannemen, werd uit Gods volk uitgeroeid en werd dientengevolge als ongelovige ‘tak’ weggekapt! Ondanks dat de afgehouwen takken nu geen deel meer hebben aan de edele Olijfboom, merkt Paulus op dat zij, indien zij bij hun ongeloof niet blijven, opnieuw zich bij Gods volk mogen voegen; als zij door geloof in Jezus Christus als Heer en God in Zijn Gemeente worden ingeënt. Hijzelf was het sprekende voorbeeld dat God de Joden niet had verstoten, maar dat Hij bereid was ieder mens uit dit oude bondsvolk in Zijn Gemeente op te nemen. Paulus vermeldt dit als hij reeds in vers 1 schrijft: ‘want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin.’ Maar ja, Paulus voldeed dan ook aan Gods voorwaarde; hij had op de weg naar Damascus Jezus Christus als Heer en God aangenomen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Het joodse volk als etnische groepering, dat is waar ik op doel.

Ik ben benieuwd naar jou kritiek op:

Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden? (Rom.11:24, SV)

Er lijkt hier toch sprake te zijn van enige voorrang. Althans zo lees ik het. Met name de woorden "hoeveel te meer" duiden hierop wat mij betreft.

Ik geloof niet in een God die de ene volk voortrekt op de andere. We zijn allemaal voor Hem gelijk. De ogenschijnlijke voorrang is slechts een rolpatroon. Uiteindelijk is er alleen genade in het geloof in Jezus. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fritsie:

In vers 24 van Rom.11 heeft mijn SV niet ‘tamme olijfboom’ maar ‘goeden olijfboom’

Het is iig geen wilde olijfboom.

2 uur geleden zei Fritsie:

Wie Jezus Christus niet als Heer wilde aannemen, werd uit Gods volk uitgeroeid en werd dientengevolge als ongelovige ‘tak’ weggekapt! Ondanks dat de afgehouwen takken nu geen deel meer hebben aan de edele Olijfboom, merkt Paulus op dat zij, indien zij bij hun ongeloof niet blijven, opnieuw zich bij Gods volk mogen voegen; als zij door geloof in Jezus Christus als Heer en God in Zijn Gemeente worden ingeënt. Hijzelf was het sprekende voorbeeld dat God de Joden niet had verstoten, maar dat Hij bereid was ieder mens uit dit oude bondsvolk in Zijn Gemeente op te nemen. Paulus vermeldt dit als hij reeds in vers 1 schrijft: ‘want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin.’ Maar ja, Paulus voldeed dan ook aan Gods voorwaarde; hij had op de weg naar Damascus Jezus Christus als Heer en God aangenomen.

Wat versta jij onder de verharding van Israël?

Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. (Rom.11:25, SV)

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Trajecto unlocked this discussie
16 uur geleden zei Lobke:

@Fritsie post je speciaal voor Kaasjeskruid.:)

Kaasjeskruid stelde een vraag aan mij, vandaar mijn antwoord aan hem. Maar ik zou het ook leuk vinden en op prijs stellen als u uw mening wilt geven.*:}

18 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Wat versta jij onder de verharding van Israël? 

Ik merk op dat niet 'geheel' Israël zich verhardde, een 'overschot' nam Jezus Christus duidelijk wel als Heer en God aan. Voor de ongelovige Joden is er geen behoudenis, zoals er ook voor de ongelovige heidenen geen behoudenis bestaat. Wat nu die 'gedeeltelijke' verharding van het Joodse volk betreft, daar schrijft de King James over als 'blindness in part'. Dus een (groot) deel der Joden zag de waarheid niet, een (klein) deel zag de waarheid dat Jezus Christus Heer is wel. Als de Gemeente van Jezus straks zover is gekomen dat in haar de 'zonen Gods' openbaar worden en er talloze mensen worden genezen en verlost, zullen ook de Joodse mensen dit grote 'teken' Gods zien en zullen zij -zoals zoveel anderen- ook de Heer Jezus aannemen: Aldus (op die wijze) zal 'geheel Israël' zalig worden. Prijs de Naam van Jezus Christus, hallelujah!

bewerkt door Fritsie
Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Fritsie:

Ik merk op dat niet 'geheel' Israël zich verhardde, een 'overschot' nam Jezus Christus duidelijk wel als Heer en God aan. Voor de ongelovige Joden is er geen behoudenis, zoals er ook voor de ongelovige heidenen geen behoudenis bestaat. Wat nu die 'gedeeltelijke' verharding van het Joodse volk betreft, daar schrijft de King James over als 'blindness in part'. Dus een (groot) deel der Joden zag de waarheid niet, een (klein) deel zag de waarheid dat Jezus Christus Heer is wel. Als de Gemeente van Jezus straks zover is gekomen dat in haar de 'zonen Gods' openbaar worden en er talloze mensen worden genezen en verlost, zullen ook de Joodse mensen dit grote 'teken' Gods zien en zullen zij -zoals zoveel anderen- ook de Heer Jezus aannemen: Aldus (op die wijze) zal 'geheel Israël' zalig worden. Prijs de Naam van Jezus Christus, hallelujah!

Chiliast? Vast niet.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid